Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm

The dCS Delius 24/192-DSD D/A converter & dCS Purcell Reference Digital Uspampler

The dCS Delius 24/192-DSD D/A converter & dCS Purcell Reference Digital Uspampler
Loại:
Mới
Vận chuyển:
Miễn phí
Thời gian:
Giờ
Số lượng:
2
Đã bán:
0
Địa điểm:
HÀ NÔI
ĐT(+84):
984113333
Giá bán:

63.000.000 VNĐ

 

The dCS Delius 24/192-DSD D/A converter & dCS Purcell Reference Digital Uspampler hàng mới về đẹp gần nung ninh, máy zin nguyên bản, âm thanh tuyệt hảo. Đây là giải pháp tuyệt vời xịn ngon bổ rẻ cho bác nào đang có ý định chơi nhạc số

thông số kỹ thuật:

The dCS Delius 24/192-DSD D/A converter:
Current Software Version 2.21
Input Sample Rates PCM Mode: 32, 44.1, 48, 88.2, 96,176.4 and 192kS/s
  DSD Mode: 2.822MS/s
Analogue Outputs Balanced Outputs: Balanced, ground referred
  Output Impedance: 1 ohm
  Level for full scale: +17.8dBu (6v) (600R load) – o/p switch high level
    +8.2dBu (2v) (600R load) – o/p switch low level
  Connectors: XLR3 male
  Connections: Pin 1: Ground or shield
    Pin 2: + Signal
    Pin 3: – Signal

  Unbalanced Output: Single ended, ground referred
  Output Impedance: 1 ohm
  Level for full scale: +17.75dBu (6v) (600R load) – o/p switch high level
    +8.2dBu (2v) (600R load) – o/p switch low level
  Connectors: RCA Phono

  * 0dBu = 0.775V rms
Digital Inputs Format Connector Quantity
  AES/EBU XLR , male 2
  SPDIF (IEC958) RCA, phono 2
  SPDIF (IEC958) BNC 1
  SPDIF (IEC958) Toslink optical 1
  SPDIF (IEC958) ST optical* 1
  SDIF-2 BNC 1
  IEEE1394* 6 pole IEEE1394 2
  *optional
Digital Interface Specifications
AES/EBU Interface: Type: Balanced differential
  Impedance: 110 ohms
  Sensitivity (unloaded): 1 to 10V p-p
  Maximum Word Length: 24 bits
  Sample Rates: Single AES 96kS/s
    Dual AES 192kS/s
  Connector: XLR3 female
  Connections:
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Ground or shield
+ Signal
– Signal
Coaxial SPDIF(IEC958) Interfaces: Type: Single ended, ground referred
  Impedance: 75 ohms
  Sensitivity (unloaded): 0.5V p-p
  Maximum Word Length: 24 bits
  Sample Rates: 96kS/s
  Connectors: RCA & BNC
Optical SPDIF(IEC958) Interfaces: Type: Toslink optical, EIAJ-CP340
  Maximum Word Length: 24 bits
  Sample Rates: 96kS/s

  Type: ST Optical
  Maximum Word Length: 24 bits
  Sample Rates: 96kS/s
Word Clock: Type: Single ended, ground referred
  Impedance: 100 ohms
  Sensitivity (unloaded): TTL
  Maximum Sample Rate 48kHz
  Connectors: BNC
IEEE1394 Interface: Type: IEEE1394
  Data Rate – DSD Mode: 2.822MS/s per channel
Digital Outputs Format Connector Quantity
  Record Output (IEC958) RCA, phono 1
  Word Clock BNC 1
Digital Output Interface Specifications
Record Output Type Single ended, ground referred
  Impedance 75 ohms
  Sensitivity (unloaded) 1V pk-pk
  Maximum Word Length 24 bits
  Maximum Sample Rate 96kS/s
  Connector RCA, Phono
Word Clock Type Single ended, ground referred
  Impedance 25 ohms
  Sensitivity (unloaded) TTL
  Maximum Sample Rate 48kHz
  Connector BNC
Size and Weight: Width: 461mm (18.15″)
  Height: 68mm (2.68″)
  Depth: 420mm (16.54″)

  Weight (packed): 8.5kg

dCS Purcell Reference Digital Uspampler:
Current Software Version 2.14
Input Sample Rates 32, 44.1, 48, 88.2 & 96kS/s
Output Sample Rates 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 & 192kS/s, Sony DSD at 2.822MS/s
Digital Inputs Format Connector Quantity
  AES/EBU XLR , male 1
  SPDIF (IEC958) RCA, phono 1
  SPDIF (IEC958) BNC 1
  SPDIF (IEC958) Toslink optical- optional 1
Digital Outputs Format Connector Quantity
  AES/EBU XLR , female 2*
  SPDIF (IEC958) RCA, phono 1
  SPDIF (IEC958) BNC 1
  IEEE1394 6 pole IEEE1394 2
* The two AES/EBU outputs may be used as individual outputs for sample rates up to 96kS/s or together in Dual AES format for sample rates 88.2, 96, 176.4 and 192kS/s
Digital Interface Specifications
AES/EBU Interface: Type: Balanced differential
  Impedance: 250 ohms
  Sensitivity (unloaded): 1 to 10V p-p
  Maximum Word Length: 24 bits
  Maximum Sample Rate: Single AES – 96kS/s
Dual AES – 192kS/s
  Connector: XLR3 female
  Connections:
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Ground or shield
+ Signal
– Signal
Coaxial SPDIF(IEC958) Interfaces: Type: Single ended, ground referred
  Impedance: 75 ohms
  Sensitivity (unloaded): 0.5V p-p
  Maximum Word Length: 24 bits
  Maximum Sample Rate: 96kS/s
  Connectors: RCA & BNC
Optical SPDIF(IEC958) Interfaces: Type: ST Type Optical
  Maximum Word Length: 24 bits
  Maximum Sample Rate: 96kS/s
IEEE1394 Interface: Type: Electrical
  Data Format: dCS proprietary encrypted format
Size and Weight: Width: 461mm
  Height: 62mm
  Depth: 406mm

  Weight (packed): 8kg

Link tham khảo thêm:

http://www.audiofast.com/main.asp?idm=1&ids=240&idsu=635&r=0&wersja=1
https://hometheaterreview.com/dcs-delius-dac-reviewed-dcs/?page=2
https://www.dcsltd.co.uk/wp-content/uploads/2015/03/Delius-Manual-v2.30-English.pdf
http://audiofast.pl/main.asp?idm=1&ids=53&idsu=79&wersja=1
http://www.audiofast.com/main.asp?idm=1&ids=240&idsu=637&r=0&wersja=1
http://tmraudio.com/product/res-279
https://www.stereophile.com/digitalprocessors/454/index.html
http://agrandletl.us/DCS-PURCELL-REFERENCE-DIGITAL-UPSAMPLER-HIEND/


giá: 63tr

Thông tin phản hồi

Tên người bánHồ viết dũng - 0984113333
Feedback
Feedback

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-8-2019 03:21