Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 21406|Trả lời: 284

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24
  s' w; Y* s6 Y# L6 k
& @5 i. V  i+ E5 H5 }7 N7 GIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris& V4 d4 P: B3 a( H
( C, Y1 C/ x, I8 u
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
2 Y6 ?+ B6 W  h( j! \* R. V5 }Genre Jazz vocal) X- t/ Y8 S: l3 }+ n5 z" X
Artist        Various! {- |3 s, R9 i9 u5 M* R3 y- T
Size 585MB | format  WAV  m# C, E  V* ]6 ~+ t
5% recovery | pass audiophile.vn, w! R0 c. i+ j3 q
% k! L/ `/ {- S9 b) H
Tracklist; C% M+ X! p9 r* `
01. Pleure pas
+ r0 d. D3 `, _* {; P02. Seamisai(Sei que me amavas)9 }/ e& S, U7 I; S, x6 c: o
03. L'enfance " z1 V4 P; D" i4 K) x2 ?
04. Comme si de rien n'etait
- x% ~& s0 s! a- w05. Le poison
) |1 ^' T$ o: q/ M/ }8 @* P06. Souwedi na wengue0 ?! F& N5 _: O% H2 f. a
07. Baby alone in Babylone
: b. T$ i3 Y" P6 h9 C3 L  w2 {* Z3 x08. Vivre sans vivre9 u  A1 K' v! \$ Q
09. La Yiddishe mamma
' C! m) `8 d+ d% }/ v7 `10. Sensacao 7 @- N9 @9 n% E7 L
11. Les poetes
# {+ c( e4 G( S1 Y12. L'amour est un alcool
. E. d# S9 A4 u1 U9 {8 P% |& c13. Que reste-t-il de nos amours* W0 _. W" s: o7 M0 |
14. Les Goemons( u. e* M% D: O( d
15. II y a trop de gens qui t'aiment
- \% }& I# U4 q0 l( s* n6 ~16. Cest Marrant Comme Tout
, x6 s; u3 l# ~3 z9 o9 e/ u9 I. s% E  `" Q
# ^) G( C5 m5 @
Download
% h0 H) ~. T+ o; n5 C
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

! R  Q* i% T1 ?# u4 ]( B; v. t. r2 p( V4 N$ Y" q

; X  W3 ?9 w# h. j' O
9 r: s( \: [' u/ D) H4 w3 h7 i( F9 i3 x* a5 e. F! ?3 h2 f) o

; U9 Z* D8 Z8 C2 r! p
1

Xem tất cả

89

Chủ đề

15

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
739
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89

Chủ đề

15

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
739
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11 " Z) ^6 t& p5 i  v, P# h* C
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
' ~6 X/ x. Y0 x
Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
105
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-3-2018 09:04