Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 16804|Trả lời: 254

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

414

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
840
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24 , j1 G9 D' z1 B) x2 s. q

( f6 \3 s- U* R& B- VIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
# q; j( w2 O9 v7 A
5 t6 F! h9 O) `! z1 J/ DIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris$ \4 ?( [- @" D. c
Genre Jazz vocal7 A  p7 y, m4 y1 k3 ?& v/ H
Artist        Various
6 l4 N+ u7 k+ ASize 585MB | format  WAV
! j, g( E2 o  h. D% A2 t- `4 @. s& T5% recovery | pass audiophile.vn4 g4 U# T) M* W! J, B

9 G; A/ A( I' X% o  MTracklist
& \6 R* K0 E- P6 N  W0 C01. Pleure pas& T% V  E! K$ _8 R7 x2 v: G" |
02. Seamisai(Sei que me amavas): C1 `5 x7 H; J. X3 t; e6 C
03. L'enfance
) z; H4 n  W) @8 w' y$ ^04. Comme si de rien n'etait % v  S& f& i( a3 h9 e* t
05. Le poison
5 ?2 Y6 h2 b4 m9 B06. Souwedi na wengue
, Q! ?$ p. V0 v2 H3 a: i07. Baby alone in Babylone
! H# c5 S% a5 ~$ x0 p8 K08. Vivre sans vivre) I7 O# h) Q& k7 r! x* b
09. La Yiddishe mamma
* f4 B7 z' H8 V% D' x  L3 k10. Sensacao 6 O; p; S1 c5 {4 \* C# {+ ]
11. Les poetes
4 G1 k* A4 j7 Y; Y3 t3 K12. L'amour est un alcool  P/ y0 |8 t/ n8 J" q0 D: C  @
13. Que reste-t-il de nos amours
* d  p  p$ G+ O$ q, ]2 V14. Les Goemons
, G; Y+ J" q2 u/ v1 ~0 w15. II y a trop de gens qui t'aiment2 j8 A) v, ~5 E* S
16. Cest Marrant Comme Tout
% b" e4 [, T# J; a7 |% K6 G% m9 z
6 r: V; r4 @$ f- K4 j1 |5 l' ^& j: t( Y5 @, l. e
Download 5 V5 L3 w- q! T
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

* V% F( P- a7 L5 `# s% o* i1 n! R5 Y  ?) L

5 O6 x* ^! u$ u3 g; x" @( z* e/ M2 i6 E. M
- h: @" }. f5 U$ [; R8 N
- L) G. C5 g7 l- D
1

Xem tất cả

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
730
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
730
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

414

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
840
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11
; p1 I  u4 _3 Q' r. xKhông được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
2 w' [' S7 U! _0 i0 |
Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
106
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-1-2017 03:17