Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 23119|Trả lời: 304

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
872
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24
- f8 ]- s& z: t+ R' K. F
2 G2 c4 a+ ^& e( `In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris) I; D( R, H) i& I- F4 M& {, i* {

4 ^* x0 b* k  x  W3 V5 a4 ~( V" RIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
; u. K2 ^1 q) e. UGenre Jazz vocal
& |2 d+ B7 l, D# L& E) DArtist        Various$ {5 _) D% \3 X' d1 I  `; B) A, o
Size 585MB | format  WAV5 c  R5 r6 m: U2 x
5% recovery | pass audiophile.vn. @( e! v' u0 P- ?1 v! v' ?( |
3 D9 D) a. k3 }, Y
Tracklist- I5 o# n" X- N4 H
01. Pleure pas! X5 ^/ N! a% X2 [
02. Seamisai(Sei que me amavas)& o4 r. s, U4 i6 p+ V
03. L'enfance ! A1 @- Q8 K& _/ s
04. Comme si de rien n'etait ) r8 K7 w5 L) \  P" F2 W
05. Le poison : ]' }  d0 P* C. [* J" s
06. Souwedi na wengue8 @% l7 ?6 Z* S  |: G( T
07. Baby alone in Babylone * p2 K9 s3 v0 n5 k3 T% n$ ~
08. Vivre sans vivre
4 {+ b! s; K* Z4 Y, k  A09. La Yiddishe mamma1 b# ^# X( m5 j1 k7 S
10. Sensacao 2 S- Q2 |( B% r3 T* g! _
11. Les poetes
3 ]& Z# d: Z9 }$ T12. L'amour est un alcool& j! v+ }6 C! L, D
13. Que reste-t-il de nos amours
" g' p$ \. Z9 {14. Les Goemons) H  s" r/ V, P; ~
15. II y a trop de gens qui t'aiment
# C: W7 H5 t) V9 y9 A16. Cest Marrant Comme Tout7 l1 w" H. R6 G! ~# c2 y

( x& k+ \7 h" C/ M- _- }
4 f5 L9 ?# N# @/ EDownload
, D* W% [6 Z' ?
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
3 {$ y: u' b1 i, g

* `) f  y/ x& H7 ^! C# }+ x
9 B! r1 @( r7 y
1 i1 Y8 q, W6 {9 R5 t( d/ L
$ l2 i0 Y# V0 f  v% T
. |. p" r4 S9 K8 G" J
1

Xem tất cả

89

Chủ đề

15

Fan

266

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
741
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89

Chủ đề

15

Fan

266

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
741
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
872
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11
7 ]; j# _; ]% U  T. G: _# x# t) NKhông được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.

; T: B1 e& [8 E& j, M! m/ V! G; `Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
105
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 20-9-2018 21:20