Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 17501|Trả lời: 257

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
844
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24 $ I  w4 Q: S/ s4 z1 W+ P

) Y& a& O5 `1 {/ yIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris  J$ B4 Y1 k$ x5 \& n9 ~( {2 r4 B

  w9 z/ T- ?. q( MIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris- G! y9 @7 J2 z; }
Genre Jazz vocal% Y! A1 N) D( t
Artist        Various
& y7 N( K1 F' M4 r+ pSize 585MB | format  WAV
* u( w7 i: m# h$ e6 B9 Y( o5 l5% recovery | pass audiophile.vn
+ x8 c4 ~# s* t7 |: u& [8 b! r4 m" C% @# ?
Tracklist2 }, M; s. [& p) |) u9 y0 E
01. Pleure pas
, m  i5 d/ ^/ m6 j$ n02. Seamisai(Sei que me amavas)
, Q2 o: B0 Z, G3 p03. L'enfance 0 F; N  D* `9 u
04. Comme si de rien n'etait ( j7 D% h. H# D- J. s
05. Le poison
' y3 X# @- Q* Z' n" B06. Souwedi na wengue
6 }( ?7 n% t* G4 t+ X, J' L07. Baby alone in Babylone " i2 q2 _8 e7 ~, r7 ~  M
08. Vivre sans vivre
0 d6 Y) v( N% b9 L6 Q4 Y09. La Yiddishe mamma
( \+ G3 E, ~( g- i10. Sensacao / c( F( _! {! }2 H$ l7 v. ~
11. Les poetes% z: r9 ^. S$ ?1 @3 u
12. L'amour est un alcool
6 z9 v) t. B% t' }6 c13. Que reste-t-il de nos amours) N8 }+ I/ Q1 n+ c2 I2 k+ j
14. Les Goemons
/ E8 [: ?$ @0 e, U& V4 X15. II y a trop de gens qui t'aiment
& N! j+ l* E* z' W. |16. Cest Marrant Comme Tout# z9 j* V* Y- T; r+ I" U' ^* Q% X
& L1 W3 ^& h) ~; r3 w
/ d# [, `0 K. k  x% V% Y7 z  w! x
Download 7 s# R! W: m; w' N  _7 T
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

+ [" E* |( u% W0 c- e6 m% q. B; s+ e/ @& \7 S( t
  V+ M; H7 W& F+ d1 r- N# }
$ C& T* h: U; U2 U
$ x; C% z. R4 {2 H& ]. n$ x: r. ?
+ ~: v/ [1 e- L! r& J6 z/ ]
1

Xem tất cả

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
730
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
730
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
844
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11
8 j* p. z# S- Q' ^Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
4 N" E3 b) |/ v! z8 E
Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
106
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-3-2017 22:01