Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 18225|Trả lời: 271

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24
. \( n1 B8 ~' ~+ F5 B3 Z! C# E7 b1 a
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
* }2 x, x6 H6 R1 X9 _' d  l; {) X9 k
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
! }" Y4 J0 i5 K0 B% G: o6 ]" [Genre Jazz vocal
4 ]5 u& o# j" Z3 j$ X0 _! F8 ~- p1 zArtist        Various
8 C4 n) w4 |1 F* [3 M' L9 vSize 585MB | format  WAV
; h9 ]0 p+ A; X1 K1 i5% recovery | pass audiophile.vn
/ M' e  _4 b! M) l: D! U2 R9 s
Tracklist
3 o. b& P( s% u$ q* A5 u* ~01. Pleure pas
7 Q( `, k* H& Y( o& ?% ~02. Seamisai(Sei que me amavas)
$ X1 |( T! B1 j3 d5 h5 L3 b03. L'enfance
1 u3 }/ c0 @) d/ ~$ S# n( w04. Comme si de rien n'etait
9 l, E/ u& G( o% k) L9 l( M3 r05. Le poison
9 e2 x: g" W6 s( N# q. C% Z* p. H06. Souwedi na wengue
. v0 \/ v; ]5 C0 H9 K3 h" }07. Baby alone in Babylone / p2 i; A8 s' w  r" ]) Z+ ?  K
08. Vivre sans vivre. C& o5 _5 u2 O" U0 U% a+ [: r
09. La Yiddishe mamma+ J! z$ W; P! V( m! i8 _) J1 B
10. Sensacao & E& R/ x  _) o* m& D9 k2 @
11. Les poetes
7 e; Z* u+ a" \- ]" k12. L'amour est un alcool" s( S# o) p2 v8 k9 h0 c
13. Que reste-t-il de nos amours
& h# w# C5 O& Y14. Les Goemons
) B# h6 `( q, g8 N/ f; d; k15. II y a trop de gens qui t'aiment1 ^* B% ]" n6 G  k* y
16. Cest Marrant Comme Tout
& U  ^6 k4 s, L, [/ c2 ^9 e
0 d& p7 B: _3 c$ x! a, {9 q* G6 o5 T/ E' L4 d
Download 5 j1 P; r% }, y- P7 Z2 H) h
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

: D8 ~9 Y, F. r4 k+ @2 j
2 ?' S7 B$ X$ y4 G  K; u* y- o- J. Y; u0 s: t
! m2 e' d/ R2 o+ M7 P
  H8 m3 l7 s  v( Y7 O
2 n$ Q8 m3 F9 o, U$ k
1

Xem tất cả

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
731
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
731
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11 ( c* j6 x- e; W, X8 a
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.

# `$ l) D4 j. |# iĐã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
106
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-5-2017 15:00