Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 25640|Trả lời: 312

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
880
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24 ) k2 W8 J1 U* u: X( d
1 t9 y; u) v/ @( i
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
5 d; _% |" l$ j0 S3 h/ ?" w
+ c/ Y) _3 `1 UIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris7 N, O3 Z) K8 |) c$ P$ Z) d# E3 l
Genre Jazz vocal
" e( {; z* F: t8 V/ vArtist        Various+ V1 n# Z, f  L* D
Size 585MB | format  WAV9 _5 M% t8 R5 c. M2 Z4 S
5% recovery | pass audiophile.vn
5 J: L6 A, H) i3 l8 U) e) N9 F, r8 [" R/ o
Tracklist5 Y! z# M3 R3 D+ O( u# y# o
01. Pleure pas
+ H% u" y9 ?% L1 W7 F02. Seamisai(Sei que me amavas)
$ D; A! ]2 V: c03. L'enfance
5 _$ y0 f' Z: t5 L$ x% q04. Comme si de rien n'etait
6 h$ `- `  y0 v* `/ Z05. Le poison 4 J5 T; P- u& f* g1 e. }1 x) H
06. Souwedi na wengue! Z& f- o* e$ P) J) C( t$ a# |
07. Baby alone in Babylone : D  o( l1 Q+ H% \
08. Vivre sans vivre
2 L$ u2 s, _+ z8 H: q; D/ \09. La Yiddishe mamma7 k5 X0 M5 {* z+ {6 O5 d$ y
10. Sensacao 4 a, ~% B0 }& T* a
11. Les poetes
$ y  S. G' W4 B' H12. L'amour est un alcool' _3 a" L" {7 {
13. Que reste-t-il de nos amours" N) I' q( @3 W, K: g1 d* S
14. Les Goemons* D: b( a0 O; o# T! t
15. II y a trop de gens qui t'aiment0 B; ^# F4 T" n& ]5 A: k* j
16. Cest Marrant Comme Tout5 M  N0 _7 W; l$ O7 {% D

5 t& B+ c6 [' K$ m' k8 B
1 Q. L& b8 p& O0 TDownload . P2 C& f4 Q! [3 |
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
" Z, U+ [' X7 ?+ ?& a

+ ]9 I: O8 i2 b' W7 \0 S  {6 g: T7 r/ q( Z5 r5 B2 ]; v

" w( C. B) s: d: T6 ?4 k9 q
, N9 \, H& y* X) `% D( p( U7 Q3 J: U' l
1

Xem tất cả

90

Chủ đề

16

Fan

269

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
750
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1260
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90

Chủ đề

16

Fan

269

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
750
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1260
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
880
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11 , A, L' a3 t  y& q( [
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
$ r& c- x2 N6 [% J
Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
105
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-9-2019 20:15