Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 22307|Trả lời: 293

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24
5 n' ~: e" e' ]( F, Z5 m
& l6 V) i/ G- R, B8 @4 bIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
" I% a/ D  g0 J  k0 n6 E
# f# Y6 A  |) tIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
9 i/ F5 }* ?4 Y4 UGenre Jazz vocal
; g( w+ d1 P- u( S) ~) oArtist        Various
$ X$ P4 h7 L% Q4 FSize 585MB | format  WAV
! k8 q$ ~: f0 I5 p) d& `5 P% J% U5% recovery | pass audiophile.vn! U. P# B5 t7 n3 k% |6 X1 C
* [2 t3 Q0 y, Q4 j! F
Tracklist
2 M8 Y" _2 O/ {- i# R2 E/ S& F01. Pleure pas" Q3 j1 K0 I$ T( X  ~$ q) u
02. Seamisai(Sei que me amavas)2 q$ `  n+ K: T8 B5 }1 }+ F
03. L'enfance
5 q) l  A  ~; j: ]& z  i04. Comme si de rien n'etait
& k* |/ S. N% k* a; w6 d$ a05. Le poison ! ~  P( {$ o; i$ L  @+ n
06. Souwedi na wengue
' S$ @4 X- V4 Y4 z: q" [' ]& p07. Baby alone in Babylone / M; y: \: }5 ~
08. Vivre sans vivre+ R& e! r; [2 _' r7 ~
09. La Yiddishe mamma
+ _# R2 P% z0 I* a! o10. Sensacao
& y9 }; ?5 E8 C& J11. Les poetes
; g3 U* p# ~5 W* E9 j12. L'amour est un alcool
$ k: E4 G- Z& K4 ?$ O13. Que reste-t-il de nos amours
) }* |& ?3 c* `% q- y14. Les Goemons+ ]  T% G7 Y4 u) t2 T( n
15. II y a trop de gens qui t'aiment
6 P: ~& t# M( y5 Q# [& V4 [" z16. Cest Marrant Comme Tout+ m1 A* a8 H' y. T1 p

# J3 i% f4 U8 o$ }( x; t
5 J9 w6 c7 |1 m' ~. a! x% XDownload 6 p% t; f$ C- o0 F& P
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

9 M9 Y1 @2 y" K& I* Q5 \& }
$ s0 w& H4 ~) \1 \% O3 o& }& ]4 Q. s1 a- R) X. e
. k4 e6 n7 ^8 J  K6 X, f

2 `* ]2 G/ O3 \1 q3 X4 _* g6 {/ }, _& y% Q. d, s  c/ p- w: Q
1

Xem tất cả

89

Chủ đề

15

Fan

266

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
741
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89

Chủ đề

15

Fan

266

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
741
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11 " Q$ Q6 u% D$ c1 x: j( B2 B' Q
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.

  _6 r( j/ i  l0 G' [Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
105
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-6-2018 20:01