Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 18552|Trả lời: 272

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24 1 Q! m, q% J+ f( u! E

; t) O; K2 E4 x0 k, ]In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
. e4 W: s- W" G
* w/ `* o5 t% u  b0 A* UIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris% B$ w; ]% q0 `) R9 q3 i
Genre Jazz vocal
% M0 Y% E- P  R! t& uArtist        Various. Z+ Z  L$ p5 G, L
Size 585MB | format  WAV
4 q& s# M6 Y6 Q# Y5% recovery | pass audiophile.vn
# v5 R8 a! b  H  X9 [, X4 \% p2 j7 {3 y( o- D/ u
Tracklist
- [7 T  P9 W: f1 e. v01. Pleure pas
0 j4 d/ k4 A5 Q) q02. Seamisai(Sei que me amavas)
6 e' [+ J, G; }" C- \03. L'enfance
9 h0 \4 l! M6 z# ]( B04. Comme si de rien n'etait % z0 y: G$ J: n
05. Le poison
& j" F4 p3 V/ u$ E+ a6 C* F06. Souwedi na wengue( a5 q" m! f4 P* W3 }/ Y
07. Baby alone in Babylone ! B% Q7 t/ W8 |$ [
08. Vivre sans vivre" `6 F& u5 f9 G- {3 W) ?
09. La Yiddishe mamma! i- ~4 @" V3 y$ e
10. Sensacao
1 k6 V5 W/ p# a# f) ^11. Les poetes1 Z/ v5 u* ~; o
12. L'amour est un alcool" P! f0 R, ^7 P7 ]: j
13. Que reste-t-il de nos amours: W3 y5 L) D8 U! E
14. Les Goemons
5 ]1 c+ @, }4 k5 O' b5 _2 _/ q15. II y a trop de gens qui t'aiment; q! G$ G/ s. T7 P: l) q
16. Cest Marrant Comme Tout& S& \( h  }7 y6 _
; u5 o% ^4 C& P* z
8 D/ O9 t; _4 f* l* z6 s% z
Download
9 \# J! ~# P9 E+ e( K9 O
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

: h) |$ e* [& m. D' y
0 m/ k/ i/ e+ h  W2 G# T" f
* V: P& O7 `8 P% [7 H+ n
' s4 T  `3 T/ }  U, \
( s+ V3 M4 _9 P! v6 N/ I- r4 K" c" g$ [! m
1

Xem tất cả

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
731
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
731
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11
$ a! r2 }. @* z2 p% LKhông được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
4 {! j$ ~" X7 }9 Y: F4 s& g3 E
Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
106
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-6-2017 10:15