Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 23517|Trả lời: 304

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
875
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24
" ]  F9 K: G+ l" Z' c1 a0 o, p% r8 U- N. r" L
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
, y, L6 D3 ]0 a- @% i. |/ Z1 c5 \7 z* V% u5 h6 L2 p+ e
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
: l2 g$ _& X7 S; `# m( l* EGenre Jazz vocal
: v0 v) _1 C4 UArtist        Various0 L2 S  o) y" ^8 m
Size 585MB | format  WAV
  @$ D  r! A7 `) F* C! w5% recovery | pass audiophile.vn
6 r6 K  H- s# z+ b8 C' c1 ?
# B/ T: K4 b" Y/ oTracklist9 T9 U* H8 [. d9 w7 G0 O, \# A+ w
01. Pleure pas
1 R7 D! R+ D/ a! f! N/ g: a02. Seamisai(Sei que me amavas)/ w( q& [. k4 E/ }" C+ P
03. L'enfance
" O0 o* u  S  q+ J04. Comme si de rien n'etait / l. F. R2 _0 q
05. Le poison
. k5 L  |+ d$ G" c: P: }+ C+ l; G06. Souwedi na wengue) M) S9 e5 _9 w" S3 P
07. Baby alone in Babylone
  s# N6 \: x1 p& T6 z" P$ @08. Vivre sans vivre
" Y, Q. f$ @* [: Q% K$ x09. La Yiddishe mamma
  k% c& B/ U5 K$ z10. Sensacao * E6 u( F6 ]7 [- [( X4 l
11. Les poetes: ^( x& N2 D- B/ ^8 ~# g! p2 z  E9 a& j4 b
12. L'amour est un alcool4 i; b- [& J/ e
13. Que reste-t-il de nos amours, p6 q3 u( Y0 S0 y" h- \
14. Les Goemons# I4 Y# j' X1 G3 J$ p( g) q2 ~* ?
15. II y a trop de gens qui t'aiment
! O& K$ _* t  H* w) s, M; s16. Cest Marrant Comme Tout7 Q% P# o- v6 j8 v0 B
. r+ I8 G$ r+ s
: K/ ~' _  J' L, n& \! o6 F/ C
Download : ?  B* [" r. W: @1 x  y/ ?, }
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
& s/ b9 S5 z4 ?9 x& Z9 u

1 r  r: {$ z4 W, H. p- G" a) c, v; q3 n
: H) c8 f% [! m' [+ p
( z) W/ W8 @: A! u8 q* a
+ F& X4 v/ |6 u& u, {/ c
1

Xem tất cả

90

Chủ đề

15

Fan

268

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
744
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1260
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90

Chủ đề

15

Fan

268

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
744
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1260
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
875
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11 7 p; X, L) y9 W; S+ r! c1 i7 D; z
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.

6 R. S/ B) g8 kĐã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
105
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 11-12-2018 15:53