Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 17878|Trả lời: 265

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24
  T% D( K- q5 b0 R2 v/ G: [7 ]+ P  h1 c" v1 V- `  h
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
0 s4 y: y; B+ y; J$ Y; z
3 n" j! l8 D" g3 D, I2 o5 g: o. DIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris7 a* z% x% \% E; j' p( g
Genre Jazz vocal( m5 w. \- o( ?1 I9 \/ B) ]% K
Artist        Various
- B* A6 q- H/ ^) e) Y* j  L# ~" Q% PSize 585MB | format  WAV
+ u7 m1 E! W! Z3 }1 |5% recovery | pass audiophile.vn
5 ~' t9 k: j3 G& n& f  W
6 E9 B6 O- ~7 p: {/ `9 C/ c/ `3 @Tracklist  H& F0 {/ d$ N! e( F* g: N
01. Pleure pas) c+ S- N: k  S( ~5 G6 @, z$ C2 ]
02. Seamisai(Sei que me amavas)
. S/ v0 o$ d) _- j# I, `5 ~03. L'enfance
% f" O7 g# |+ y04. Comme si de rien n'etait 2 z5 L5 X9 ^' M. P+ s" J" Z
05. Le poison $ m4 S; A4 i" K
06. Souwedi na wengue
% V) D, r2 I- `; t& Q; o07. Baby alone in Babylone
1 Y; Y6 X, i  m+ t% y08. Vivre sans vivre1 T+ Q8 z, F/ p+ y: u
09. La Yiddishe mamma
" S" b8 l) U8 a% }3 w) g10. Sensacao
7 F3 E" a, k$ o9 B11. Les poetes
( Z) _3 \' G- l+ g7 e12. L'amour est un alcool- d0 u1 l- F6 f0 R
13. Que reste-t-il de nos amours5 K2 V4 L- H0 O, u& T% |
14. Les Goemons
* i" o3 m4 c4 R! H& L/ {15. II y a trop de gens qui t'aiment/ w- D0 l9 W: Q- T& D1 @. d
16. Cest Marrant Comme Tout# V1 i7 M5 a  H9 r6 h2 |1 s

/ x6 ]  T' M" x& z9 f! \: |  e
) k9 E/ Q1 W& x5 v0 W, Q+ dDownload 4 T: Q* c, ?# x  r3 _: ^2 z) {8 z6 L
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

3 X9 q5 `1 i, H
0 ^" l; Y& A! `. q2 w5 B7 W. \) Z& _. X

1 r8 h* q, W  V/ W3 y: D+ B: Q6 A

$ q% A5 X/ T' W! l
1

Xem tất cả

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
731
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
731
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11
, o( c8 Z. p. i, m6 n! Z' hKhông được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
( s8 F' e9 j: y2 M& k! g
Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
106
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-4-2017 10:20