Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 24358|Trả lời: 306

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
877
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24
: f8 r. L0 G- C% Y$ o* s) {- Y3 {  Y$ g( t/ q9 n3 m! I/ g
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris9 Q& p( S1 `. y; t1 `# }8 T
7 g4 I' p  i6 d& z
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
: M  k) K( c) g1 oGenre Jazz vocal: z7 B- G4 J3 v8 v# f3 P
Artist        Various# b6 N. c- X. K# c) w* R
Size 585MB | format  WAV
0 G9 v% w: n- l' ?5% recovery | pass audiophile.vn
0 f  m  u$ E: }1 n1 w2 S
6 W+ S9 t$ ~5 M- sTracklist, t8 z, L2 R7 y3 _2 _; m2 W: ?
01. Pleure pas
; l' ]8 n4 ]( `7 X02. Seamisai(Sei que me amavas)
. }# P: }( }" X1 t4 w/ U03. L'enfance
. v% }9 N5 F" \7 ]; @7 a8 u3 C3 ^/ N04. Comme si de rien n'etait   i9 r8 k9 ~" Z: L2 a0 O. S2 g$ M6 \
05. Le poison
- }, e% g; C8 T, J5 H$ z; @; g06. Souwedi na wengue
0 P1 i& n/ p* I: n- Z07. Baby alone in Babylone 2 y8 L- J$ t; T, e# X9 z! ^* a
08. Vivre sans vivre+ r9 j9 S$ w. A8 F& x& P
09. La Yiddishe mamma6 |) Z1 x$ o4 O+ `' a; m! [& F
10. Sensacao , n1 @$ y7 w/ ?% U+ d/ w8 @* i0 a5 r; l
11. Les poetes
; s1 q. o5 ]' e1 \8 u12. L'amour est un alcool
3 i: t  v$ k7 g8 n; g13. Que reste-t-il de nos amours
9 V, \: A; |1 Z14. Les Goemons: w; e/ G! ?9 ~" x2 m
15. II y a trop de gens qui t'aiment
# n! @, F# U; s/ l- _: R% @( R16. Cest Marrant Comme Tout1 F6 c" j8 G3 J; r; `  }! A5 d5 h

; p4 C/ H( W/ r; B" P/ R# E
! N+ \: c7 V, O1 WDownload
8 D9 M  ?% `( @
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

* s& E4 ?. S. e/ x9 }( r: S5 J! l4 }0 R* M- b

9 T4 `$ n2 a8 @6 Z2 Y1 Z; Q( L+ J/ i7 S* H5 T% y, T

1 j2 ^2 Y: I* |; U' g3 i" F9 ~7 e9 ^% ]9 u. H8 o( ~' R8 a
1

Xem tất cả

90

Chủ đề

15

Fan

268

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
744
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1260
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90

Chủ đề

15

Fan

268

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
744
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1260
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
877
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11
, {$ U; b& i" G, B( vKhông được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
3 I9 n) u4 e1 h9 X( U
Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
105
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-4-2019 17:15