Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 17082|Trả lời: 254

[Jazz, Blue...] In Paris... - Best Audiophile Voices In The Life Of Paris

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
842
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:00 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  13-5-2013 16:24
9 }: ~: w0 {% s" d  s
- b* Y# r3 z" Y* D3 G$ d7 q5 rIn Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris8 C; b6 T- k, v4 s; p7 k2 L
2 @; z! a$ Z9 a" K
In Paris... Best Audiophile Voices In The Life Of Paris
# d( L5 h6 w" Z, _, u0 d" gGenre Jazz vocal. @0 q2 g4 }0 O( a/ O" J6 c
Artist        Various
6 j) i! r3 E' S+ H/ R* vSize 585MB | format  WAV9 |9 Y+ Q& k. U; V
5% recovery | pass audiophile.vn& a. v! u0 L$ ?, V6 A

9 Z3 Z) T3 G; @) ^5 fTracklist
8 t# _. z/ ~/ R. [01. Pleure pas- q( A- q/ D2 a, f& T) f' F
02. Seamisai(Sei que me amavas)7 x8 \4 [$ R* V& E3 t, q
03. L'enfance
/ Q# o* d/ r$ Z& N& z. z04. Comme si de rien n'etait
: n$ s5 ?- [1 q1 E% U05. Le poison 7 Q* O+ o/ E3 w$ Y2 ^" j$ o
06. Souwedi na wengue
" j6 Q; ]0 {; k! j07. Baby alone in Babylone
' F& Y& A7 \) r7 @" y8 o% s08. Vivre sans vivre9 ]9 l, @0 [7 C: ^9 R; X! P
09. La Yiddishe mamma
. p) a6 h6 G! D7 @10. Sensacao
8 B( w) c/ D* R3 A, r& Q9 t11. Les poetes! ~, U( Q8 [1 n/ g; a6 W6 c( }
12. L'amour est un alcool+ H" \  F- J, [+ e$ y: x3 \) [
13. Que reste-t-il de nos amours# [6 [$ L4 b: c# u$ ^& A! K
14. Les Goemons
. q7 J% _' d0 v15. II y a trop de gens qui t'aiment
$ G: E& e" x3 J, e" Q16. Cest Marrant Comme Tout
7 R+ D$ A- g  w$ ]4 a7 t0 i5 u$ K) W
+ X! \6 z4 f* W8 P
Download
6 c+ Q1 `8 r0 T# D
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
$ f2 `8 o0 m4 p: n+ r/ v
! @* C0 @5 e* t$ {) g% P
1 s5 E: o5 ?. C3 [- ^3 I; P0 `# i
) ?* x" H7 v3 [

2 L% |* q% o3 m* f0 c5 N$ P5 W* u' z3 ~; S/ l: `
1

Xem tất cả

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
730
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:09 |Xem tất
Cám ơn anh. Em xơi luôn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89

Chủ đề

14

Fan

265

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
730
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
1259
Bạn
38
Đăng lúc 13-5-2013 16:11 |Xem tất
Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
842
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-5-2013 16:25 |Xem tất
ttuananh gửi lúc 13-5-2013 16:11
: h+ @+ f# E( U) [, r6 ?Không được anh ơi, nó hiện lên cái gì í.
: b" {! y: @4 q! s2 U/ k- \% x
Đã sửa link, bác kéo lại thử nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
70
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 16:49 |Xem tất
Cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2013
Bài viết
62
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 17:08 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-1-2013
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 19:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
7-12-2012
Bài viết
106
Bạn
0
Đăng lúc 13-5-2013 21:28 |Xem tất
Cám ơn anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 14-5-2013 08:06 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC NHE!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 20-2-2017 20:07