Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 12022|Trả lời: 145

[Classical] Love Songs On the Piano - European & American Classics

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 15-5-2013 15:00 |Xem tất
Love Songs On the Piano - European & American Classics
. C9 |: ^" W: j& ?Chia sẻ cùng các bác những bản nhạc với ngón đàn piano tuyệt vời của nghệ sĩ Wang Wei trong "Love Songs On the Piano - European & American Classics"( P# k5 |# ~3 `2 n1 M

- P  ~! n; @2 M  N. {6 xLove Songs On the Piano - European & American Classics - Wang Wei1 P& [. h4 W, B0 L5 M0 d
Genre: Classical
2 ^2 f* y7 `- F* DSize 550MB | Format image cue+wav | , Z0 P$ R) t: J' l1 x0 O7 Y
pass: audiophile.vn6 e: K' B7 O! C$ K- q5 T' B- T7 N
: o9 [8 C# H1 g0 s, \+ ]; B. P
Tracklist5 t, m' i5 I0 z/ P0 P
1 Right Here Waiting                        , m6 r$ j% T5 G+ c8 d
2 Because You Loved Me                        ) ~% `/ C8 H0 {4 R1 K7 G5 n
3 When You Tell Me That You Love Me                        5 G  l$ ^% s1 ~6 u
4 Nothing Gonna Change My Love For You                        ! w/ t6 E* c- |9 Z, i( n$ N
5 Hero                       
2 g7 [% V3 X1 P& P3 a6 Memory                       
: }* @5 i' J# A2 ~: e, C3 j' y7 Greatest Love Of All                       
) r6 Z; M; r: r8 H: G; t+ U8 Feelings                       
. i5 h7 r6 Y' }# O5 n- C! ^( c9 Crazy                       
9 d8 l, w" @# V$ R10 Careless Whisper                       
1 |1 S) }5 _$ H11 Take A Bow                       
3 ~" S7 K2 j( f12 Over The Rainbow
8 t. r) C& }6 g( wLinkdownload: MF
: ]  {8 ~- J5 c# s6 M8 H/ A
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

- u* [' d  L; ]1 F& s8 r
2

Xem tất cả

17

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Nơi ở
Ninh Thuận
Thích
3
Đăng ký
6-4-2013
Bài viết
114
Bạn
1
Đăng lúc 15-5-2013 21:40 |Xem tất
hay qua! thanks
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 15-5-2013 23:26 |Xem tất
                        
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
129
Bạn
3
Đăng lúc 15-5-2013 23:54 |Xem tất
Thanks, i like this cd
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
19-11-2012
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 07:22 |Xem tất
thanks...!( E* b6 f7 Y% N- X

3 h+ |+ e/ f1 R( t, @' K  o
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

22

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hà Nội
Thích
110
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
220
Bạn
3
Đăng lúc 16-5-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bác hacuong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 16-5-2013 10:26 |Xem tất
Vâng, tks bác - em xin ạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-4-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 20:47 |Xem tất
cam on bac nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 08:25 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
23-11-2012
Bài viết
70
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 14:31 |Xem tất
cảm ơn bác
Thích cá betta - Ghét kẻ ngụy quân tử
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-3-2018 02:23