Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 11449|Trả lời: 142

[Classical] Love Songs On the Piano - European & American Classics

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

416

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
856
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 15-5-2013 15:00 |Xem tất
Love Songs On the Piano - European & American Classics. m, h, ]; O, i5 a
Chia sẻ cùng các bác những bản nhạc với ngón đàn piano tuyệt vời của nghệ sĩ Wang Wei trong "Love Songs On the Piano - European & American Classics"
( S7 o- k$ w+ N3 I
* V: H& m5 `6 ?& w. wLove Songs On the Piano - European & American Classics - Wang Wei
( N8 ?0 d3 v) HGenre: Classical5 M# U9 Y. I: Z6 x' ?8 D
Size 550MB | Format image cue+wav |   c5 d6 y- Q+ p- R$ G) ~) M! T
pass: audiophile.vn
0 P& p5 E' n3 A7 U/ U, D
4 I$ `/ H, q8 p% A1 \5 {% pTracklist
( q0 N5 T/ l1 E" i3 k1 f& G1 Right Here Waiting                       
7 C& ^+ B5 n" u2 Because You Loved Me                       
  _1 T0 Z1 R7 S. w9 H3 When You Tell Me That You Love Me                        ! m6 l* t7 f0 U' [2 w
4 Nothing Gonna Change My Love For You                       
. `* ?: q3 C: u& j% a5 Hero                       
$ r: T5 M) V+ V5 n- ^5 b8 y6 Memory                       
9 w, Q0 k+ ]5 W' {2 L6 i* s7 Greatest Love Of All                       
* b( u' f6 J1 R* Y8 Feelings                       
" _; L/ q+ e7 i$ z9 ?$ A9 Crazy                       
3 [( l* s6 H8 i4 A10 Careless Whisper                       
1 i1 s0 Q- K3 m  `+ t11 Take A Bow                        4 s% M/ D5 ^" n8 a2 x: ?8 @5 |
12 Over The Rainbow+ Z) g9 j$ q9 u- f! M* Z+ M, H
Linkdownload: MF; O  {7 R; t* A
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
: O6 t$ b5 b: X3 S  ?
2

Xem tất cả

17

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Nơi ở
Ninh Thuận
Thích
3
Đăng ký
6-4-2013
Bài viết
114
Bạn
1
Đăng lúc 15-5-2013 21:40 |Xem tất
hay qua! thanks
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 15-5-2013 23:26 |Xem tất
                        
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
129
Bạn
3
Đăng lúc 15-5-2013 23:54 |Xem tất
Thanks, i like this cd
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
19-11-2012
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 07:22 |Xem tất
thanks...!
. M. m' d% h% s: U5 n1 J8 I% S  N
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

22

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hà Nội
Thích
110
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
220
Bạn
3
Đăng lúc 16-5-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bác hacuong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 16-5-2013 10:26 |Xem tất
Vâng, tks bác - em xin ạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-4-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 20:47 |Xem tất
cam on bac nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 08:25 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
23-11-2012
Bài viết
70
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 14:31 |Xem tất
cảm ơn bác
Thích cá betta - Ghét kẻ ngụy quân tử
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-12-2017 10:33