Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 14185|Trả lời: 155

[Classical] Love Songs On the Piano - European & American Classics

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
879
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 15-5-2013 15:00 |Xem tất
Love Songs On the Piano - European & American Classics1 Q# n2 A& T& w# n
Chia sẻ cùng các bác những bản nhạc với ngón đàn piano tuyệt vời của nghệ sĩ Wang Wei trong "Love Songs On the Piano - European & American Classics"! z$ a# x, c* L' \; _( C

$ Q4 Z* g/ b. h' }Love Songs On the Piano - European & American Classics - Wang Wei% W& d. |( S$ T. H* ]
Genre: Classical
. P. |$ N% o; s1 s2 N4 y, ?Size 550MB | Format image cue+wav |
! ~2 t* b) e; ?+ {9 f, l7 ]5 ?" @pass: audiophile.vn
' ~: e2 C! x  z& Z/ t
; {+ W- Y- w; x% Z: W# p* LTracklist4 n" m; z# k. j! R" Z/ Q0 }
1 Right Here Waiting                        $ K' j" p" i0 n+ ^: L+ q
2 Because You Loved Me                       
$ `; n' i% O6 P5 }: e3 When You Tell Me That You Love Me                       
+ t# c6 w  s% P- u4 G4 Nothing Gonna Change My Love For You                       
/ \- _& I$ W; z$ f  x5 Hero                       
: E* J( m4 x) g% H6 Memory                       
0 T: {  \  M5 U5 X( z% M7 Greatest Love Of All                        / p" E1 X1 C6 J
8 Feelings                        ! @7 g. t6 M. V
9 Crazy                       
7 K$ k6 @: a- f( y( ~10 Careless Whisper                       
6 {( r& m1 R2 U$ ^11 Take A Bow                       
; M5 O+ b) J. S" [, R9 ]12 Over The Rainbow9 U# `1 z/ q, r, c5 j1 l+ |! {$ @
Linkdownload: MF4 l1 s+ ]0 I. t) h: ^: J
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

& J6 b2 ~+ N  `+ D5 _& @) j9 R) ^/ B
3

Xem tất cả

17

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Nơi ở
Ninh Thuận
Thích
3
Đăng ký
6-4-2013
Bài viết
114
Bạn
1
Đăng lúc 15-5-2013 21:40 |Xem tất
hay qua! thanks
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 15-5-2013 23:26 |Xem tất
                        
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
129
Bạn
3
Đăng lúc 15-5-2013 23:54 |Xem tất
Thanks, i like this cd
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
19-11-2012
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 07:22 |Xem tất
thanks...!
7 W% o0 S6 }* p* ^2 x( M9 _) R3 s; w& ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

22

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hà Nội
Thích
110
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
220
Bạn
3
Đăng lúc 16-5-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bác hacuong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 16-5-2013 10:26 |Xem tất
Vâng, tks bác - em xin ạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-4-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 20:47 |Xem tất
cam on bac nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 08:25 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
23-11-2012
Bài viết
70
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 14:31 |Xem tất
cảm ơn bác
Thích cá betta - Ghét kẻ ngụy quân tử
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 19-7-2019 06:55