Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 12726|Trả lời: 151

[Classical] Love Songs On the Piano - European & American Classics

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 15-5-2013 15:00 |Xem tất
Love Songs On the Piano - European & American Classics
  s% |3 u6 _( [( t9 t3 W# `% DChia sẻ cùng các bác những bản nhạc với ngón đàn piano tuyệt vời của nghệ sĩ Wang Wei trong "Love Songs On the Piano - European & American Classics"- d9 C1 b6 K; d8 P

$ C8 m. P4 d8 u$ q1 nLove Songs On the Piano - European & American Classics - Wang Wei4 @- [$ t1 C9 n* O; T
Genre: Classical
0 A0 L7 o8 a' i) \' rSize 550MB | Format image cue+wav | / t* r) O4 ]  Q4 A" v
pass: audiophile.vn
6 ^; {* t# e" V5 T# @- F" h( d- l* N5 z! K- G& u  F
Tracklist$ O3 \) u. G) [8 Y+ E9 M3 o3 E
1 Right Here Waiting                       
6 L2 P: c- {5 d2 i0 {2 Because You Loved Me                        ' O7 A- t: a* D( R. G, ^/ u
3 When You Tell Me That You Love Me                       
7 |- I+ T- v# ?* Z: p: F& d! E4 Nothing Gonna Change My Love For You                       
6 ~5 a$ X4 [. }6 ?; J5 Hero                       
9 d9 @: _& h& r9 R" o" p) ^6 Memory                       
+ q' ]7 ?' h" W( ?0 c. s5 y6 ~7 Greatest Love Of All                        & D7 A5 b- b3 [! B& F8 v
8 Feelings                        % r$ j0 K' Q% N. w# Y* ]+ P
9 Crazy                        ( t  n& w- E6 P* i  P" x  h: t
10 Careless Whisper                        9 @1 r5 H: U4 u7 E2 P2 ~
11 Take A Bow                       
. H: }+ H1 A- X: _12 Over The Rainbow
  r" y" I. u$ X  JLinkdownload: MF% w$ a1 }$ [7 J+ }" [+ X1 H
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
8 b& S2 [: ~; \0 ^: U' m
2

Xem tất cả

17

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Nơi ở
Ninh Thuận
Thích
3
Đăng ký
6-4-2013
Bài viết
114
Bạn
1
Đăng lúc 15-5-2013 21:40 |Xem tất
hay qua! thanks
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 15-5-2013 23:26 |Xem tất
                        
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
129
Bạn
3
Đăng lúc 15-5-2013 23:54 |Xem tất
Thanks, i like this cd
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
19-11-2012
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 07:22 |Xem tất
thanks...!
0 ~) _+ c8 e- r) D5 [" Q6 R# A$ j& u) p5 n2 J$ I( N
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

22

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hà Nội
Thích
110
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
220
Bạn
3
Đăng lúc 16-5-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bác hacuong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 16-5-2013 10:26 |Xem tất
Vâng, tks bác - em xin ạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-4-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 20:47 |Xem tất
cam on bac nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 08:25 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
23-11-2012
Bài viết
70
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 14:31 |Xem tất
cảm ơn bác
Thích cá betta - Ghét kẻ ngụy quân tử
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-7-2018 17:05