Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 13139|Trả lời: 152

[Classical] Love Songs On the Piano - European & American Classics

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
875
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 15-5-2013 15:00 |Xem tất
Love Songs On the Piano - European & American Classics
2 e  c, X: a. rChia sẻ cùng các bác những bản nhạc với ngón đàn piano tuyệt vời của nghệ sĩ Wang Wei trong "Love Songs On the Piano - European & American Classics"
! ], N) j  I1 i. `# Z9 V5 `' g: ~  f0 R$ o
Love Songs On the Piano - European & American Classics - Wang Wei
7 R7 ]+ v  i) R0 A/ r" BGenre: Classical5 {* Y/ F& p; P+ f
Size 550MB | Format image cue+wav | 7 [" G' b8 ?! E$ {- M" M( o
pass: audiophile.vn
8 N  ?+ P" |6 H; a" k( X" K# m, n# A& y: t: Q& V  a
Tracklist
1 q4 y9 y9 U+ D5 b0 ^" b1 B1 Right Here Waiting                        * w6 d! J+ N5 ^/ j( E- c
2 Because You Loved Me                        / w# Y' Z% {" N+ Q: _
3 When You Tell Me That You Love Me                       
9 ^4 j6 p0 H1 A! {& i5 o6 S4 Nothing Gonna Change My Love For You                        ' a1 c$ m+ u, d, g2 p4 o, \
5 Hero                       
! y( R8 X( y" J! }0 y6 Memory                        " S1 R! [+ _4 G  i% T
7 Greatest Love Of All                       
9 V' s) V8 ?4 w8 Feelings                       
/ f: j& \% m- J9 Crazy                       
  _  F: C! N4 I; \& t7 `$ l10 Careless Whisper                        0 B" j4 J. z/ i, r/ _# z
11 Take A Bow                       
1 ^; G- `+ e; E$ |- a12 Over The Rainbow
5 f) x/ _; C( K0 ^+ ^# A8 h/ BLinkdownload: MF$ E* V# r& G. y: o; Q/ H
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
8 S  T( H& U# j. C$ Z, Q
3

Xem tất cả

17

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Nơi ở
Ninh Thuận
Thích
3
Đăng ký
6-4-2013
Bài viết
114
Bạn
1
Đăng lúc 15-5-2013 21:40 |Xem tất
hay qua! thanks
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 15-5-2013 23:26 |Xem tất
                        
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
129
Bạn
3
Đăng lúc 15-5-2013 23:54 |Xem tất
Thanks, i like this cd
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
19-11-2012
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 07:22 |Xem tất
thanks...!
7 d: c- m" y! x; u, G, \7 w3 Z
6 c* {% z1 M- n! f- j
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

22

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hà Nội
Thích
110
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
220
Bạn
3
Đăng lúc 16-5-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bác hacuong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 16-5-2013 10:26 |Xem tất
Vâng, tks bác - em xin ạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-4-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 20:47 |Xem tất
cam on bac nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 08:25 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
23-11-2012
Bài viết
70
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 14:31 |Xem tất
cảm ơn bác
Thích cá betta - Ghét kẻ ngụy quân tử
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-10-2018 21:44