Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 15436|Trả lời: 155

[Classical] Love Songs On the Piano - European & American Classics

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
882
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 15-5-2013 15:00 |Xem tất
Love Songs On the Piano - European & American Classics
0 D% \' `+ i% T1 H& E: rChia sẻ cùng các bác những bản nhạc với ngón đàn piano tuyệt vời của nghệ sĩ Wang Wei trong "Love Songs On the Piano - European & American Classics"
1 w+ x% o/ Y3 \7 i; `# G: V# O2 F9 Q7 C# j* S2 ]6 w0 g5 D* b
Love Songs On the Piano - European & American Classics - Wang Wei' O" a3 b( I8 D) A  e2 C4 d
Genre: Classical
0 x3 u7 Q. |  R6 W: B/ hSize 550MB | Format image cue+wav |
( P9 ?, {' [: E+ spass: audiophile.vn9 x1 Y; b+ q: Q; d" U. r  _  a
; C' Z4 {; y* G: F) d0 E
Tracklist
; l5 q8 x0 `, t) a2 J4 n! d2 F6 S1 Right Here Waiting                       
9 C8 B8 w' L6 }- Z3 d5 l- E$ h, L2 Because You Loved Me                       
  x1 H1 y# `; p- N# \6 G3 When You Tell Me That You Love Me                        9 S$ r2 g$ M3 ?6 m% S/ E
4 Nothing Gonna Change My Love For You                       
  s) o7 E) y2 [5 Hero                       
- x' N5 g4 x5 C- ~8 ?6 Memory                       
  T: {. c, {3 ?7 Greatest Love Of All                       
6 U" I/ P8 {- d' J5 o8 D' I& Z8 Feelings                        " N) e( F8 T- m. |$ D- s
9 Crazy                        5 E+ `, U% N9 Y; d% @
10 Careless Whisper                       
; s7 T: n% g. t' A, C11 Take A Bow                        % z' \0 `0 c, G" z2 v
12 Over The Rainbow' W( J8 v1 g( E7 _+ G4 {/ j8 @2 f" r6 B
Linkdownload: MF
; F( f, f" N& d* j, h4 l. i
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

9 K5 M$ N4 f: ^; N
3

Xem tất cả

17

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Nơi ở
Ninh Thuận
Thích
3
Đăng ký
6-4-2013
Bài viết
114
Bạn
1
Đăng lúc 15-5-2013 21:40 |Xem tất
hay qua! thanks
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 15-5-2013 23:26 |Xem tất
                        
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
130
Bạn
3
Đăng lúc 15-5-2013 23:54 |Xem tất
Thanks, i like this cd
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
19-11-2012
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 07:22 |Xem tất
thanks...!
$ W% P! L* Z1 O" f8 P6 W: G; t. F" G! Y8 U  p
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

22

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hà Nội
Thích
110
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
220
Bạn
3
Đăng lúc 16-5-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bác hacuong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 16-5-2013 10:26 |Xem tất
Vâng, tks bác - em xin ạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-4-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 16-5-2013 20:47 |Xem tất
cam on bac nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 08:25 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
23-11-2012
Bài viết
70
Bạn
1
Đăng lúc 19-5-2013 14:31 |Xem tất
cảm ơn bác
Thích cá betta - Ghét kẻ ngụy quân tử
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 14-10-2019 13:11