Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 9078|Trả lời: 79

[Jazz, Blue...] Don Williams - Borrowed Tales

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
868
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 29-5-2013 14:35 |Xem tất
Don Williams - Borrowed Tales [wav]
/ Z6 F% d: f* [) b6 }. Z1 x; PGiới thiệu cùng các fans của dòng nhạc Country một album chuẩn audiophile của Don Wiliams : "Don Williams - Borrowed Tales". Mời các bác thưởng thức! L* P' s( @8 s* ^( @- W

( b$ L; b3 w  EDon Williams - Borrowed Tales
7 s3 s# x( v; r3 j4 h  i3 ^GENRE Country0 J( |& J- h! Q" |4 J
STYLES Country-Pop; f; ~; ^. B. h( b1 g( r% u
Traditional Country
  [3 U" {( N1 }8 |, o  _* ]1 u8 SFormat cue + wav | size 270MB
; U) B$ i9 x! S4 E! K. [+ ^) n% _+ [7 d) d
6 ?9 ?6 F% ]; A5 y% |& c  L. U
# Y: \+ v0 ]; {; W
Track Listings
) |$ ?+ |5 G; \) S+ A5 ^1. Fever1 Q1 A. X4 L% R* A) w* t
2. Crying In The Rain$ a$ J& _0 R! c
3. Lay Down Sally9 ~" a& b7 L) I- x4 K; u
4. My Rifle, My Pony And Me! _5 M& V% w! D% w( m
5. I'll Be There (If You Ever Want Me)7 _2 |/ k( ^+ e) G
6. Reason To Believe
+ ~. Q; T$ C3 N5 F7. Games People Play
5 m* Z/ e5 P- B5 t8 Y8. If You Could Read My Mind
5 o, z1 S  h0 Q4 T1 X9. Peace Train
7 S6 Q) F) d2 v: V10. The Long Black Veil- h' v, v6 Y1 L2 Q- _5 C. K0 {
11. The Letter- r" B: Z4 d& V* ?" L% x% l
12. You've Got A Friend
" W; u# a& H2 f% G! A0 e$ P' w13. Pretend9 v  X7 J) Y3 f
  P4 I/ s: M" h* R* F6 T1 G
Download
, X0 i! L' G) v! l$ Z4 m
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
) t' i* ?4 l+ ~# K% D

$ y! h$ H# }  K4 Y8 }( qpass: audiophile.vn3 {" _% H/ |# _' m7 [7 J4 H; {7 p% Z
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 2-6-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-2-2013
Bài viết
63
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2013 09:25 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4#
Bài viết đã bị xóa

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
9-1-2013
Bài viết
134
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2013 13:22 |Xem tất
Thanks ....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
20-3-2013
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 11-6-2013 11:44 |Xem tất
Hay quá, cám ơn bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-10-2012
Bài viết
6
Bạn
0
Đăng lúc 11-6-2013 16:32 |Xem tất
thank..............................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-11-2012
Bài viết
190
Bạn
0
Đăng lúc 15-6-2013 09:12 |Xem tất
Thanks bác chủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11

Chủ đề

1

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
36
Đăng ký
28-4-2013
Bài viết
231
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:33 |Xem tất
Cảm ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

1

Fan

0

Điểm

New member

Nơi ở
TPHCM
Thích
0
Đăng ký
9-6-2013
Bài viết
31
Bạn
0
Đăng lúc 29-6-2013 09:16 |Xem tất
qúa hay bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 17-8-2018 08:06