Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 8284|Trả lời: 77

[Jazz, Blue...] Don Williams - Borrowed Tales

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

416

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
856
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 29-5-2013 14:35 |Xem tất
Don Williams - Borrowed Tales [wav]
! h5 O; g- t$ y& F& _+ m! O  {Giới thiệu cùng các fans của dòng nhạc Country một album chuẩn audiophile của Don Wiliams : "Don Williams - Borrowed Tales". Mời các bác thưởng thức. n7 n2 I3 m3 v+ F0 Q
% }" r6 X( L" b9 S! {7 w% ~
Don Williams - Borrowed Tales. ]2 A# W5 j& f( i
GENRE Country
# Z* f+ y( M2 L; G+ o4 X4 n7 zSTYLES Country-Pop
8 f8 c; w3 q3 m( S* z* DTraditional Country
% ^' k) P. p4 [4 P4 gFormat cue + wav | size 270MB2 O  g% J: r9 x! U* G# c/ B
9 {& {  Q4 R. D# h

3 h9 S: Z* T* a$ S% B0 H- }0 q( c, s; R
Track Listings
$ D4 r! U3 n0 K/ D4 b$ ~" D, t1. Fever) V1 A0 b9 {8 B
2. Crying In The Rain" c6 A+ F/ v  t$ t3 J( [, ?
3. Lay Down Sally) z9 `. A5 r0 U, c9 g/ E8 o5 k
4. My Rifle, My Pony And Me5 k2 C2 g, l8 e& @: j
5. I'll Be There (If You Ever Want Me)
' a$ ^* Q7 K3 }9 m2 r8 B6. Reason To Believe
& T  H$ ]9 K: R- X* C3 R) X7. Games People Play
# g* W5 x: _- g: J- q0 I8. If You Could Read My Mind4 i5 c4 K- D8 F$ I! Z$ @# _
9. Peace Train
" v+ L* [* _0 C6 M1 X8 J! v, q' r10. The Long Black Veil
5 z; }( Q+ Z; d, c( H  l+ N" T/ p4 b6 }11. The Letter
1 b8 C/ i9 o# x0 k9 P8 Z5 V+ W+ ^12. You've Got A Friend
; z0 s4 q/ u8 q% F3 _. g# X' N13. Pretend
5 ^- h! ~; x2 j2 |5 u/ w* m1 f9 r% R1 {: w& L$ x- g" ?$ V* r
Download
3 `" J8 {4 D! r* K4 R& ~
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

' O8 ]7 |& ]/ o) f
& m& F% ~% @/ Q4 o4 y  R) e& o1 Xpass: audiophile.vn' U* {3 R* x) \1 U% T8 o
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 2-6-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-2-2013
Bài viết
63
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2013 09:25 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
9-1-2013
Bài viết
133
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2013 13:22 |Xem tất
Thanks ....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
20-3-2013
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 11-6-2013 11:44 |Xem tất
Hay quá, cám ơn bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-10-2012
Bài viết
6
Bạn
0
Đăng lúc 11-6-2013 16:32 |Xem tất
thank..............................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-11-2012
Bài viết
185
Bạn
0
Đăng lúc 15-6-2013 09:12 |Xem tất
Thanks bác chủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11

Chủ đề

1

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
36
Đăng ký
28-4-2013
Bài viết
231
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:33 |Xem tất
Cảm ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

1

Fan

0

Điểm

New member

Nơi ở
TPHCM
Thích
0
Đăng ký
9-6-2013
Bài viết
31
Bạn
0
Đăng lúc 29-6-2013 09:16 |Xem tất
qúa hay bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20

Chủ đề

1

Fan

5

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
302
Bạn
0
Đăng lúc 9-8-2013 17:38 |Xem tất
Cảm ơn bác3 Y% d* q- L4 O2 [* B
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 11-12-2017 12:58