Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 10548|Trả lời: 84

[Jazz, Blue...] Don Williams - Borrowed Tales

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
880
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 29-5-2013 14:35 |Xem tất
Don Williams - Borrowed Tales [wav]
/ N5 Y+ _5 S0 S1 ]& nGiới thiệu cùng các fans của dòng nhạc Country một album chuẩn audiophile của Don Wiliams : "Don Williams - Borrowed Tales". Mời các bác thưởng thức# W( \) k% R% F/ D
) h0 a/ J& J, q! ^4 [
Don Williams - Borrowed Tales
2 G" Y6 k' v& l/ n2 v) O: yGENRE Country
( t+ Z& Y8 K3 p# `4 y' L2 q( A& d  \" USTYLES Country-Pop1 k; \' O- S8 r3 \8 ?
Traditional Country
+ P1 \) M, V9 g$ b; _1 IFormat cue + wav | size 270MB" v; m; w, F" A) R( m* z9 J% w+ A/ N/ [

. Y+ A. @/ S8 m  y$ I) e! W7 b, w  s3 [

0 j5 ^8 D0 h$ m6 s0 O5 X$ z1 C9 M2 oTrack Listings
* D. z% f% Q8 s& f: C" u' \1. Fever8 `% P; K1 \8 L8 I7 v
2. Crying In The Rain& M% W- r1 Z& U  i9 P
3. Lay Down Sally4 B* C: C( }- ]! k
4. My Rifle, My Pony And Me
3 X! ?7 R7 }$ n5. I'll Be There (If You Ever Want Me)4 ]$ w$ k, P! c) i
6. Reason To Believe, X8 b9 m- G( G* i# Q& l
7. Games People Play
7 ^& `- K$ @  E  H  q+ t- ~8. If You Could Read My Mind1 x. v' I. t5 ^, Z
9. Peace Train3 f" \* c# @0 o5 i* Q  P: ~! S
10. The Long Black Veil+ r* n( d# s3 G( n# d+ G
11. The Letter( ^9 a. l" D- T2 s$ J) T9 L
12. You've Got A Friend
, \* q; }5 J! B# @0 D% k* A1 a! E# \13. Pretend. O7 @1 F. s5 L7 a( z0 a) ^

5 U  E4 X& w3 B1 _) Y/ \Download. M. q7 @; Y: D0 c' ~
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

3 ?* k# |: D: o
& }; C6 e  H1 _8 B) ~( o& w# T7 xpass: audiophile.vn
4 o# l# {7 x1 z! F3 B/ o, {, z) u- t3 S
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 2-6-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-2-2013
Bài viết
63
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2013 09:25 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
9-1-2013
Bài viết
134
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2013 13:22 |Xem tất
Thanks ....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
20-3-2013
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 11-6-2013 11:44 |Xem tất
Hay quá, cám ơn bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-10-2012
Bài viết
6
Bạn
0
Đăng lúc 11-6-2013 16:32 |Xem tất
thank..............................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

31

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-6-2013 09:12 |Xem tất
Thanks bác chủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11

Chủ đề

1

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
36
Đăng ký
28-4-2013
Bài viết
231
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:33 |Xem tất
Cảm ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

1

Fan

0

Điểm

New member

Nơi ở
TPHCM
Thích
0
Đăng ký
9-6-2013
Bài viết
31
Bạn
0
Đăng lúc 29-6-2013 09:16 |Xem tất
qúa hay bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20

Chủ đề

1

Fan

5

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
302
Bạn
0
Đăng lúc 9-8-2013 17:38 |Xem tất
Cảm ơn bác
% M- w- b* e9 A# D0 P
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-9-2019 19:00