Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 8835|Trả lời: 78

[Jazz, Blue...] Don Williams - Borrowed Tales

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 29-5-2013 14:35 |Xem tất
Don Williams - Borrowed Tales [wav]
$ ?2 t, R( }  [" PGiới thiệu cùng các fans của dòng nhạc Country một album chuẩn audiophile của Don Wiliams : "Don Williams - Borrowed Tales". Mời các bác thưởng thức
5 F4 f. O' h5 p/ e+ W* `& h5 b* Y$ e+ f
Don Williams - Borrowed Tales+ A6 x; r8 c3 ~" @
GENRE Country
" @' H+ A' p" X9 m" m1 gSTYLES Country-Pop
9 S: H% j! Z& u. G7 yTraditional Country' b6 C& Y8 Z. p! {/ d2 l& {0 |0 Z
Format cue + wav | size 270MB- h1 E% @/ o- V' w: Y9 b7 D

* ?3 B5 E: T2 q6 b3 b- _, S+ c( m
2 R7 p- {) q* e! S9 r, \" `* J9 W( F+ v) i. l+ C9 v% G
Track Listings
# m; X1 ?: i' ^) c$ c  B0 _1. Fever
! U7 Y5 W2 |$ F7 l2. Crying In The Rain" e; z5 ?! O6 w& Z+ f! `9 }' @
3. Lay Down Sally5 T! R1 q% b$ c: ~  L1 [% b
4. My Rifle, My Pony And Me) r- k  v% e0 O  U8 b3 w+ B( c
5. I'll Be There (If You Ever Want Me)7 X  u/ s+ ~  ?
6. Reason To Believe& n, `  r8 t) ^+ r' o( x
7. Games People Play
) n3 L% Q; Y$ s! a1 ]6 @/ X8. If You Could Read My Mind$ r, ?( S4 O3 y4 W. ~
9. Peace Train
( t* @5 s  J- Q5 i' y10. The Long Black Veil
, s! d: v, {0 ]  {: B11. The Letter
$ n2 J/ o( M+ l- \$ q12. You've Got A Friend7 h" N) A* n) i3 v& |) B
13. Pretend: V3 o- m7 [* d, u

9 U: N$ z* {1 D# Q: z2 TDownload
, Z& H' k! B$ _7 r9 _4 q" I7 O
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

5 }: J$ @* [* C7 {3 ]8 T2 B0 x2 k  q2 t- h; C+ }$ D
pass: audiophile.vn
" ~* C# t" v) j6 r
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 2-6-2013 09:16 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-2-2013
Bài viết
63
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2013 09:25 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4#
Bài viết đã bị xóa

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
9-1-2013
Bài viết
134
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2013 13:22 |Xem tất
Thanks ....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
20-3-2013
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 11-6-2013 11:44 |Xem tất
Hay quá, cám ơn bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-10-2012
Bài viết
6
Bạn
0
Đăng lúc 11-6-2013 16:32 |Xem tất
thank..............................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-11-2012
Bài viết
188
Bạn
0
Đăng lúc 15-6-2013 09:12 |Xem tất
Thanks bác chủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11

Chủ đề

1

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
36
Đăng ký
28-4-2013
Bài viết
231
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:33 |Xem tất
Cảm ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

1

Fan

0

Điểm

New member

Nơi ở
TPHCM
Thích
0
Đăng ký
9-6-2013
Bài viết
31
Bạn
0
Đăng lúc 29-6-2013 09:16 |Xem tất
qúa hay bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-5-2018 12:51