Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 5526|Trả lời: 57

[Jazz, Blue...] B.B. King - Blues On The Bayou (1998)

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
872
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 15-6-2013 02:49 |Xem tất
B.B. King - Blues On The Bayou (1998)$ p& i/ d0 u) d/ U4 @& b0 f$ r
Posted By : hacuongnp | Date : 15 June 2013' [* Q0 q# o6 |% R" |

& O; ]2 ?$ {) T" B* b2 g0 C, Y& v) h
3 B2 x: l2 r8 V4 A; jB.B. King - Blues On The Bayou (1998)8 s0 _1 n. O! Y4 m  F0 i3 c. C
EAC Rip | FLAC (Img) + Cue + Log | Siz 510 Mb1 u' F# @# l% c
Covers & Booklet Included (PNG) | RAR 5% Recovery
$ F- W) I3 s! A+ D# `, I* D& DBlues, R&B | MCA Records | MCAD-11879# `$ `6 M/ ~- m1 v3 Q0 y* d% X
Mediafire | pass: audiophile.vn5 @/ g( O7 z: U% I

3 R& q  ^7 O& L6 o
, N4 R' W' B9 v1 y/ b0 E2 {" pTrack List:+ M# o0 m3 u2 |0 e3 O# L
1 ~2 H3 J. t+ b- z
01. Blues Boys Tune [0:03:29.22]' V# D# C8 T$ f) U3 u! r% }: p
02. Bad Case of Love [0:05:28.40]
7 d1 q+ T7 }' f2 Q03. I'll Survive [0:04:52.70]9 C/ ^- A! r  _3 R! H+ }: V8 B: o( n
04. Mean Ole' World [0:04:30.05]
0 R$ P. P0 s$ p. R: o3 Y4 t05. Blues Man [0:05:19.65]2 \9 Y! `2 N! ~5 M  V, }& S
06. Broken Promise [0:03:34.08]: K( p. ~/ n+ ?
07. Darlin' What Happened [0:05:26.30]1 x3 W+ e) y9 t* U( n" N
08. Shake It Up and Go [0:03:10.20]
* a: |# Y# `+ @" @; m2 Q09. Blues We Like [0:05:08.02]
( e, b2 L3 u4 M# e1 @10. Good Man Gone Bad [0:03:20.38]. q$ z/ i9 I- U2 s1 s! O" ~
11. If I Lost You [0:04:57.22]3 r, G; Z6 t) _( \
12. Tell Me Baby [0:03:26.63]
0 r( \" H+ f, m$ j6 M- o13. I Got Some Outside Help I Don't Need [0:04:37.42]
2 X+ {, W3 \# g0 X+ T6 q14. Blues in "G" [0:03:28.05]7 T7 s# c7 P8 }8 m5 a/ G
15. If That Ain't It I Quit [0:03:20.60]  {$ g. ]# L' V$ {8 \3 n) N
* X' j* p" m$ ?& v9 c
Download:5 ]4 U' W: N& F, d7 y: l( F
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
7 R# Q* s6 F- q7 [' j# O% G1 ^
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-2-2013
Bài viết
63
Bạn
0
Đăng lúc 15-6-2013 09:27 |Xem tất
mở hàng nào, thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
30-5-2013
Bài viết
25
Bạn
0
Đăng lúc 15-6-2013 21:33 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 15-6-2013 23:23 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
23-11-2012
Bài viết
70
Bạn
1
Đăng lúc 16-6-2013 12:53 |Xem tất
cảm ơn bác nhiều!
Thích cá betta - Ghét kẻ ngụy quân tử
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
29-1-2013
Bài viết
126
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 11:57 |Xem tất
Cám ơn Bác nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
1-5-2013
Bài viết
65
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 21:05 |Xem tất
Cám Ơn Bác!
Nguyễn Hùng Khoa
Asia Commercial Bank
Handphone: 0907686898
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
1-1-2013
Bài viết
90
Bạn
0
Đăng lúc 3-7-2013 15:54 |Xem tất
cam on bac* P/ M$ [0 }3 L: c' U2 n/ a2 }
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

0

Fan

25

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
10
Đăng ký
8-5-2013
Bài viết
167
Bạn
0
Đăng lúc 18-7-2013 23:28 |Xem tất
em cám ơn bác chủ nhé
Âm nhạc làm cho con người gần nhau hơn
và yêu nhau hơn .
Mobile : 097
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 19-7-2013 08:57 |Xem tất
Chúc các cụ buổi sáng tốt lành!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 20-9-2018 22:03