Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 9792|Trả lời: 93

[Classical] Pepe Romero - Flamenco [LIM K2HD 022]

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
877
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 16-6-2013 20:41 |Xem tất
Pepe Romero - Flamenco [LIM K2HD 022]
4 g+ Y1 K% N9 V3 `! sPosted By :hacuongnp | Date : 16 June 2013
, o# i9 W& V' U  O: M- z" I4 ~4 }7 z5 v

# K" H( E% q4 n. xPepe Romero - Flamenco [LIM K2 HD 022] (2007)
5 o+ k6 ]* w" jOrginal release: Philips 422 069-2 (1987)
7 {' g2 B8 X3 [% Y+ M1 K7 IEAC-WV/CUE/LOG | Covers | 407 MB4 x* h( N9 A. x6 v6 H( p! _$ G& c
Audiophile, Instrumental, Classic Guitar | mediafire.com2 A. y% h0 o' ?/ H
' ]3 k* {, b8 U2 u, T3 T3 R
- p" b6 j8 I- Q( _6 j, X* o2 |
Musicians:
3 j" @7 b, |" I* |Pepe Romero: guitar  D" c: t+ `: I
Chano Lobsto: cante
" m) c, M% j5 {8 K. J9 R7 J) iMaria Magdalena: dancer4 p5 q' J& t! p- F
Paco Romero: dancer  P: D- G# W- B- l

- v! Q$ |4 B" A" ETrack list:. _& e2 m$ i) z
1. Farrucas
9 _7 ]) p6 e  ^  f1 k3 ^! [( f2. Zapateado7 r. V) C( T1 `
3. Aquellos duros antiguos (Tanguillos), d# n7 x2 ]$ b; E+ h
4. Soleares3 W; G! g7 G. N0 w4 R) k. ]9 G7 ~
5. Ha Entrao una fragata (Alegrias)
# @, f- r0 g! t7 X3 x6. Bulerias/ K' n0 R; J4 R: Q$ p, n( M
7. De mivera te fuistes (Seguiriyas)
3 w% G, }# P5 R0 Q9 L8. Alegrias! b9 L' [1 |# y5 d$ s, ~* j
9. Sera el quererte (Sevillanas corraleras)
8 F% `6 d2 A, g- T10. Mama yo quiero un lucero (Bulerias)
2 N. r& o: ?. H2 m11. Fue', porque non me dio' ganas (Granadinas)
( J- k0 Z* I9 ^$ H* z. F12. Y sino, me daba doble (Cantirias)1 |) e8 s5 r, e
13. Que se ven desde el Conquero (Fandangos de Huelva)
0 X, [5 f! H# c( R( y% f
1 y" e7 F4 J7 I5 h9 L# y+ ODownload MF
/ B" J/ o- E( j4 D
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
3 Y$ a( w& l8 Y8 y9 O
pass: audiophile.vn& k3 j1 W, @" @8 [  X% I- W
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-1-2013
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 16-6-2013 22:18 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11

Chủ đề

1

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
36
Đăng ký
28-4-2013
Bài viết
231
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:12 |Xem tất
Ui trời. Cảm ơn bác nhiều lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
4-12-2012
Bài viết
31
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:18 |Xem tất
nhac nghe hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 17-6-2013 14:50 |Xem tất
Măm măm măm !!!; s  Z2 v, u6 P8 c/ a

( p% L4 c0 r& @) D8 B! yThank bác chủ nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
1-1-2013
Bài viết
90
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 15:12 |Xem tất
cam on bac nhiu.........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-3-2013
Bài viết
40
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 18:25 |Xem tất
cam on cac ban da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
9-1-2013
Bài viết
157
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 08:54 |Xem tất
thank...............
Mr Duong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
29-1-2013
Bài viết
128
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 11:34 |Xem tất
Cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 14:29 |Xem tất
cảm ơn bác nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 17-2-2019 09:36