Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 12154|Trả lời: 96

[Classical] Pepe Romero - Flamenco [LIM K2HD 022]

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

420

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
892
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 16-6-2013 20:41 |Xem tất
Pepe Romero - Flamenco [LIM K2HD 022]) ]8 [5 u& t  j* ~1 I2 X
Posted By :hacuongnp | Date : 16 June 2013
1 i1 I5 Y7 ?, p, E6 }) b6 K! z: S: C' ?6 t- a7 d7 w9 Z+ [
; w* W; L0 J% \, a/ g
Pepe Romero - Flamenco [LIM K2 HD 022] (2007)
1 [- q% @% W/ P! S/ g* jOrginal release: Philips 422 069-2 (1987)
1 K1 x% @. J0 q% C! rEAC-WV/CUE/LOG | Covers | 407 MB
4 ?& a0 J- _4 `* @) B) `/ [2 cAudiophile, Instrumental, Classic Guitar | mediafire.com
. w1 W( e1 Y" o3 O
1 C  m6 j$ G8 Z: c% h4 z) m. N/ w' s5 ~+ c
Musicians:- _5 F. A; H/ o) t& i" z
Pepe Romero: guitar
9 s! u. `) a$ a( W) S  v8 S1 L% Q/ b4 _! VChano Lobsto: cante. l! ?: r' y4 i# c( r
Maria Magdalena: dancer
' E5 X! [+ J; ~2 f) P8 d9 e/ oPaco Romero: dancer
9 u$ [- }0 ]! r3 V/ t. L: O6 D7 F% V* p3 y* Q$ v! {& E1 D  x) E6 C
Track list:
3 D8 C6 \! b+ W" j+ f9 d& t: C1. Farrucas
9 q. w' K' ^  Z/ n1 @& P9 x! K9 a2. Zapateado
' }* N+ L  R; S9 h& o: Q3. Aquellos duros antiguos (Tanguillos)) G$ Y  Q8 K* k; ~* k7 c
4. Soleares9 s/ f. _4 r# I* X9 I9 H- G
5. Ha Entrao una fragata (Alegrias)
( Z" c6 ?: w. d6. Bulerias
6 W0 F6 g: ?& z7. De mivera te fuistes (Seguiriyas)1 p6 |% N8 ~' p( w* v
8. Alegrias
5 I/ X$ j$ [% O9. Sera el quererte (Sevillanas corraleras)' u& d" |3 Q0 o: X! P5 o
10. Mama yo quiero un lucero (Bulerias)  f/ H# A4 e9 }! S3 m
11. Fue', porque non me dio' ganas (Granadinas), \7 Y6 m- N; j' C0 x$ I' P
12. Y sino, me daba doble (Cantirias)/ A4 ^. [. v* m+ n. `& i$ m1 G
13. Que se ven desde el Conquero (Fandangos de Huelva)
) @4 `( v& g8 N4 j/ Z
* K* G# n0 |9 {0 JDownload MF% U! C% W' b# A; R: X  ?! a
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
4 X) Z9 |% e6 a! _/ L
pass: audiophile.vn! ^; G9 B. }0 s# C) u
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-1-2013
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 16-6-2013 22:18 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11

Chủ đề

1

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
36
Đăng ký
28-4-2013
Bài viết
231
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:12 |Xem tất
Ui trời. Cảm ơn bác nhiều lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
4-12-2012
Bài viết
31
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:18 |Xem tất
nhac nghe hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
320
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 17-6-2013 14:50 |Xem tất
Măm măm măm !!!7 g1 z1 r7 @& V: u
2 {: }, A0 X8 [" T, t' Y
Thank bác chủ nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
1-1-2013
Bài viết
90
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 15:12 |Xem tất
cam on bac nhiu.........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-3-2013
Bài viết
40
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 18:25 |Xem tất
cam on cac ban da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
9-1-2013
Bài viết
159
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 08:54 |Xem tất
thank...............
Mr Duong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
29-1-2013
Bài viết
135
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 11:34 |Xem tất
Cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 14:29 |Xem tất
cảm ơn bác nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 27-5-2020 01:43