Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 10034|Trả lời: 93

[Classical] Pepe Romero - Flamenco [LIM K2HD 022]

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
877
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 16-6-2013 20:41 |Xem tất
Pepe Romero - Flamenco [LIM K2HD 022]5 l$ L8 u! z4 ]  }4 E% X  |
Posted By :hacuongnp | Date : 16 June 2013
) ^% h- \9 O! B( p& t; b1 P% ]" J& Z
. O3 X! B; r( a, K" `3 L
Pepe Romero - Flamenco [LIM K2 HD 022] (2007): m6 y0 _% U: _) P+ {
Orginal release: Philips 422 069-2 (1987)! H1 X" N# E. G+ n% F# N1 A
EAC-WV/CUE/LOG | Covers | 407 MB5 j2 P7 |" k/ L5 z
Audiophile, Instrumental, Classic Guitar | mediafire.com- t) S) h, H8 p7 K
7 I# z+ Z( x$ r" H
& a, y2 v! A" n
Musicians:$ {; B% H& z; I! |1 H1 Q8 Q
Pepe Romero: guitar# g% i8 d1 E4 g" T4 v8 A
Chano Lobsto: cante* N2 b1 H7 O, |2 `$ l' t8 U
Maria Magdalena: dancer
$ u" }+ u7 Z6 M" z% VPaco Romero: dancer
+ T' B, J' h' Z
( N0 z# F5 M3 F! J$ vTrack list:# R- p/ R$ K  ~/ Q5 y
1. Farrucas% i, t" i* s; k! f! [! q# E
2. Zapateado: g; g7 b. A2 m" o
3. Aquellos duros antiguos (Tanguillos)1 p' N( `( {* r3 B/ F- k% W' k+ t& F
4. Soleares' W! w  B0 T/ U2 ?( M
5. Ha Entrao una fragata (Alegrias)0 D& h' J  q' i- ^" C7 o
6. Bulerias
9 x( j+ A5 v5 Y4 p+ u7. De mivera te fuistes (Seguiriyas)6 |# k9 `$ i; {: K+ e( _, `" Q
8. Alegrias- M. B( M$ e8 d" y( G6 P' W
9. Sera el quererte (Sevillanas corraleras)" @3 U3 ?# P& }; v) T7 X' J
10. Mama yo quiero un lucero (Bulerias)) S# e- J8 m0 q/ g
11. Fue', porque non me dio' ganas (Granadinas)
/ ?9 `- f; q/ ~% p: D12. Y sino, me daba doble (Cantirias)
& B; V; |+ S  A: W0 p6 l13. Que se ven desde el Conquero (Fandangos de Huelva)
9 x0 }* y+ J" O7 U
( u! `9 a" F3 |2 `% D5 M( xDownload MF
$ y8 ]- G) U% E6 P4 S/ Z, O
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

& D, u9 D/ P- z* |3 A6 w2 }pass: audiophile.vn
* p4 K0 Q* h  _; z2 _; q2 @5 C
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-1-2013
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 16-6-2013 22:18 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11

Chủ đề

1

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
36
Đăng ký
28-4-2013
Bài viết
231
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:12 |Xem tất
Ui trời. Cảm ơn bác nhiều lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
4-12-2012
Bài viết
31
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 11:18 |Xem tất
nhac nghe hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 17-6-2013 14:50 |Xem tất
Măm măm măm !!!
! s& M9 V: }& ]
; k5 p; {2 C- K8 V/ h6 fThank bác chủ nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
1-1-2013
Bài viết
90
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 15:12 |Xem tất
cam on bac nhiu.........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-3-2013
Bài viết
40
Bạn
0
Đăng lúc 17-6-2013 18:25 |Xem tất
cam on cac ban da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
9-1-2013
Bài viết
159
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 08:54 |Xem tất
thank...............
Mr Duong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
29-1-2013
Bài viết
128
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 11:34 |Xem tất
Cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 18-6-2013 14:29 |Xem tất
cảm ơn bác nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-4-2019 08:29