Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 18667|Trả lời: 185

[Chưa phân loại] Musique Triangle - Demonstration

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
875
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 3-9-2013 11:40 |Xem tất
Musique Triangle - Demonstration
4 G$ c1 B8 ^' e4 i9 m% D. uChia sẻ cùng các bác 1 album test thật hay
! Z7 w4 g  h( z: u4 g
% \0 q" |* P" n& HFormat cue+wav, 3% recovery, pass giải nén audiophile.vn3 i5 \9 w& K* D2 L. j) w
8 r. O+ X: w  o# \5 |
Tracklist
, f3 d0 y" s  _% m6 b: z# q1 John Surman / Portrait of a romantic 5:02               
2 y- ]$ p( Z" h! \1 {2 Michel Portal / Track 2 (from Dockings)        2:35
- w" _1 O2 K" A  r3 Archie Sheep & Horade Parlan / When things go wrong        5:06
& ~8 i( f$ [! [9 s1 r7 N1 [4 Anne Sophie von Otter / Mozart 'Voi chi sapete' 2:41" u  I& r1 ~! V) \7 v0 `
5 Verdi (Ricardo Chailly) / Ouverture CD 1 Plage 1        6:34
% u7 r; P9 E5 U4 z6 Jordi Saval (Marin Marai) / Improvisation sur les folies d'Espag...1:08- w9 M% i8 B. @3 j7 G
7 Charley Horn / The men you were        4:12
8 [  S3 y( v1 \) ^6 M0 u* w8 Claude Salmieri / Les tontons Makoude        3:283 z5 Q, c# g: u9 [% O9 \
9 Los Calchakis / Gabriel Garcia Marquez        2:45
( r% v/ L! a7 C5 U; A5 {10 Shostakovich / Waltz 2:378 B) f/ Q. M6 K* S: @, o( l4 k: e5 q" v+ O
11 Ivo Pogorelich / Fantaisie KV397 4:27* Q' W2 W% ^, }( L9 Y; E7 N6 o
12 Purcell / Argo 2:23" }; _+ v( D3 {3 B" M9 m
13 Jeanne Lee & Mal Waldron / Caravan 4:19
1 M* u# R1 U8 W! g6 P/ `14 Gianmaria Testa / Cavali di frisia 3:507 u) y3 K6 h* L( Q
15 Terje Rypdal / Kompet gar 2:52
- M9 r+ m  M9 H5 e& k( ~16 Vivaldi / Concerto pour violoncelle 4:43- O1 O7 J0 H3 H7 i  o$ |
17 Schubert / Stabat mater Schubert 2:592 ~* g/ c9 K, o: Q
18 Jonas Ellborg / Little Wing 2:37: j7 x7 L) {8 P( B. C. H* j
19 Tony Levin / Chasm 3:14' Y5 H8 ^/ u" S5 d: d- P
20 Hi-fi news test / The garage door        0:41
8 x" X' K; o' S8 U. \21 Revue Audio / Violoncelle 1:27
" `- ]: y; o( \' B0 I6 g8 Z/ G6 I22 Revue Audio / Cloche        1:01
' q+ N. N, E; p& E23 Track 23 / Broken glass 0:19
7 Y& u0 R2 G1 f, ]) L( uTotal time        70:31        % B. e" I' n3 x4 m6 V% [3 v( o

& h) f. X9 D) v  q Link  
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
. |: k9 L& b* S6 R

( A) Q, U' A7 z9 L6 P       
5 I& u6 y0 W8 A
6 r" R4 b, x) \. u" |* n
4

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 3-9-2013 16:42 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-6-2013
Bài viết
6
Bạn
0
Đăng lúc 13-9-2013 21:03 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-8-2013
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 13-9-2013 23:03 |Xem tất
thank so much !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-7-2013
Bài viết
221
Bạn
0
Đăng lúc 16-9-2013 14:08 |Xem tất
cam on nhieu     
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-9-2013
Bài viết
30
Bạn
0
Đăng lúc 24-9-2013 14:11 |Xem tất
thank nhe ban
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 24-9-2013 16:23 |Xem tất
cảm ơn bác chủ nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-7-2013
Bài viết
104
Bạn
0
Đăng lúc 24-9-2013 17:40 |Xem tất
hay..................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-9-2013
Bài viết
7
Bạn
0
Đăng lúc 27-9-2013 15:11 |Xem tất
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15

Chủ đề

0

Fan

9

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
19-5-2013
Bài viết
233
Bạn
1
Đăng lúc 27-9-2013 21:35 |Xem tất
Cám ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 20-10-2018 22:23