Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 17570|Trả lời: 180

[Chưa phân loại] Musique Triangle - Demonstration

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 3-9-2013 11:40 |Xem tất
Musique Triangle - Demonstration
& f& G8 R) F( _( R% I5 W' W, GChia sẻ cùng các bác 1 album test thật hay
! X. V% Y7 {6 O4 C8 ]1 N9 d- d6 m& ^$ a, c" P" ?7 s/ q7 E* W+ |
Format cue+wav, 3% recovery, pass giải nén audiophile.vn2 v- g# i1 O, A& b$ R

1 ^4 P. _7 i* {, E8 p3 ITracklist( t" l8 h) M, L) m1 O6 ]9 u
1 John Surman / Portrait of a romantic 5:02                " v4 u, ?, h$ o( e& k+ `
2 Michel Portal / Track 2 (from Dockings)        2:35- {( F" {. `+ s/ y" z, i/ j9 b
3 Archie Sheep & Horade Parlan / When things go wrong        5:06- i2 S0 \* f, |% e' [/ `3 y
4 Anne Sophie von Otter / Mozart 'Voi chi sapete' 2:41
8 y' E+ N0 T; G  O0 Z6 X0 M5 Verdi (Ricardo Chailly) / Ouverture CD 1 Plage 1        6:34: d$ `4 d. Q9 z1 I
6 Jordi Saval (Marin Marai) / Improvisation sur les folies d'Espag...1:084 T5 {& F: x; y, Q9 Q0 q% g
7 Charley Horn / The men you were        4:12" B# e* R( e- e" P+ e
8 Claude Salmieri / Les tontons Makoude        3:281 N5 q, `; i! g7 ^; o
9 Los Calchakis / Gabriel Garcia Marquez        2:45
- X% D- Q* _6 U10 Shostakovich / Waltz 2:37$ Y& q& `% C& p: z  E% H
11 Ivo Pogorelich / Fantaisie KV397 4:27
- Q6 R0 E1 w4 t! d12 Purcell / Argo 2:23
# S( F2 R1 d- P; J* x* l+ Y( \9 P1 d13 Jeanne Lee & Mal Waldron / Caravan 4:19: {$ E& M/ {" V+ D! e- F' T/ B
14 Gianmaria Testa / Cavali di frisia 3:50$ V8 ]  d+ z7 Q5 W
15 Terje Rypdal / Kompet gar 2:52, G1 T, V- p3 A( o$ g
16 Vivaldi / Concerto pour violoncelle 4:43* g: D4 U9 @. d3 Y3 C, `
17 Schubert / Stabat mater Schubert 2:59
# |) L. S7 Z3 A# r4 m; x3 R1 ^* m& o" I18 Jonas Ellborg / Little Wing 2:37! U' z/ \0 V8 j* [
19 Tony Levin / Chasm 3:14" b4 ]6 @8 r0 D' c  N+ y
20 Hi-fi news test / The garage door        0:41$ O& M) U% `6 v) ~  Z8 l6 T
21 Revue Audio / Violoncelle 1:27: b5 E3 Z5 p+ h0 f6 X% i4 K7 T: v
22 Revue Audio / Cloche        1:01; n9 B% p1 ]" s
23 Track 23 / Broken glass 0:191 p9 [* A0 P) G4 M! ^
Total time        70:31       
- X" v& z2 s( C* s  M/ e
5 ^) g4 T! m9 f- f! p* @+ C# A/ K' P Link  
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
4 w. B* M( q! k- H. D

% `! t2 h* V( f2 N1 R       
3 f) }; z& U7 s9 n/ J6 y1 i1 c# k) i8 a5 b
4

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 3-9-2013 16:42 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-6-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 13-9-2013 21:03 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-8-2013
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 13-9-2013 23:03 |Xem tất
thank so much !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-7-2013
Bài viết
221
Bạn
0
Đăng lúc 16-9-2013 14:08 |Xem tất
cam on nhieu     
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-9-2013
Bài viết
30
Bạn
0
Đăng lúc 24-9-2013 14:11 |Xem tất
thank nhe ban
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 24-9-2013 16:23 |Xem tất
cảm ơn bác chủ nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-7-2013
Bài viết
104
Bạn
0
Đăng lúc 24-9-2013 17:40 |Xem tất
hay..................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-9-2013
Bài viết
7
Bạn
0
Đăng lúc 27-9-2013 15:11 |Xem tất
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15

Chủ đề

0

Fan

9

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
19-5-2013
Bài viết
233
Bạn
1
Đăng lúc 27-9-2013 21:35 |Xem tất
Cám ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 28-5-2018 00:49