Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 18090|Trả lời: 183

[Chưa phân loại] Musique Triangle - Demonstration

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
867
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 3-9-2013 11:40 |Xem tất
Musique Triangle - Demonstration
  G9 u; L% Y' t8 R% r: |Chia sẻ cùng các bác 1 album test thật hay" ~  _! \' U& ~- K' G
: s, b8 E  C+ f. F1 I+ n
Format cue+wav, 3% recovery, pass giải nén audiophile.vn- w! X. U! q9 P( `& x

; J( G" o7 B# BTracklist7 p( f- g( f7 X7 W# a2 u
1 John Surman / Portrait of a romantic 5:02                9 U7 y7 K/ N; r+ d5 ~
2 Michel Portal / Track 2 (from Dockings)        2:35
$ J* f% B  ^+ Y4 \4 j# f+ `* ~8 H. t( z7 r& B3 Archie Sheep & Horade Parlan / When things go wrong        5:06$ J. F3 O; z) }9 U5 S
4 Anne Sophie von Otter / Mozart 'Voi chi sapete' 2:41
: E# F9 ^: f" C* g. R# q* G' R5 Verdi (Ricardo Chailly) / Ouverture CD 1 Plage 1        6:34
9 L" r% b) \* ?& b. G6 Jordi Saval (Marin Marai) / Improvisation sur les folies d'Espag...1:080 A8 z( J) l( a
7 Charley Horn / The men you were        4:12
+ D. U0 j2 O) I+ d9 V! M8 Claude Salmieri / Les tontons Makoude        3:28& W7 k( p0 S$ O1 K7 p* q) @. B
9 Los Calchakis / Gabriel Garcia Marquez        2:45# v  P/ [' C; m* G$ U! f
10 Shostakovich / Waltz 2:37
' h( T1 A3 i2 }( N- B- Z11 Ivo Pogorelich / Fantaisie KV397 4:27
8 n% _% [& ^- @12 Purcell / Argo 2:23
4 d+ i4 k, `& ^13 Jeanne Lee & Mal Waldron / Caravan 4:19( T  h  a; |6 i8 u  j1 H5 a6 `
14 Gianmaria Testa / Cavali di frisia 3:50
. {. a: t3 g  R% u% H: X2 F4 w15 Terje Rypdal / Kompet gar 2:522 j: U  o) O1 K) h7 V" |
16 Vivaldi / Concerto pour violoncelle 4:43$ D! ?; P% @, s7 a) A5 v' L
17 Schubert / Stabat mater Schubert 2:59
! a' i" g4 s: q; H3 ?5 O18 Jonas Ellborg / Little Wing 2:37
  v# }4 z3 \0 H19 Tony Levin / Chasm 3:14
3 R# P. M1 v, `; g20 Hi-fi news test / The garage door        0:41
* w' f7 Q' z2 t4 a5 p8 Y% U& X5 D21 Revue Audio / Violoncelle 1:27- d4 v0 x. N" f5 N- a! \! O
22 Revue Audio / Cloche        1:01
) S% n8 ^0 H9 a23 Track 23 / Broken glass 0:195 P1 ?* p/ E9 b! d
Total time        70:31       
- m. ^+ S3 b6 q# }* B/ O& V: O6 S$ s% d2 H/ N6 W
Link  
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
' d( ~. ~0 @, [& }6 C; D, x, U8 b# @, @

0 ^, S" `% S% ~. [. k, e        - n# h" s+ N  q" o
) l6 x( h- [# \+ H0 O
4

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 3-9-2013 16:42 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-6-2013
Bài viết
5
Bạn
0
Đăng lúc 13-9-2013 21:03 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-8-2013
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 13-9-2013 23:03 |Xem tất
thank so much !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-7-2013
Bài viết
221
Bạn
0
Đăng lúc 16-9-2013 14:08 |Xem tất
cam on nhieu     
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-9-2013
Bài viết
30
Bạn
0
Đăng lúc 24-9-2013 14:11 |Xem tất
thank nhe ban
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 24-9-2013 16:23 |Xem tất
cảm ơn bác chủ nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-7-2013
Bài viết
104
Bạn
0
Đăng lúc 24-9-2013 17:40 |Xem tất
hay..................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-9-2013
Bài viết
7
Bạn
0
Đăng lúc 27-9-2013 15:11 |Xem tất
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15

Chủ đề

0

Fan

9

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
19-5-2013
Bài viết
233
Bạn
1
Đăng lúc 27-9-2013 21:35 |Xem tất
Cám ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-8-2018 05:57