Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 2466|Trả lời: 19

[Chưa phân loại] Time in a Bottle: Soft Rock Hits of the 70's - CD1 [NRG]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 28-10-2013 10:14 |Xem tất
Bài được 30092009 sửa lúc  10-12-2013 15:05 4 T+ W) O$ O2 K, s0 h! D7 V# U
6 t$ }& I9 k, Z( k

/ T: g# |# q& s% \& a2 D- iTrack List" |( T8 |( ^  B6 h- l3 \1 z; W8 s7 a
1. Listen to the Music - Doobie Brothers' v; d1 t! k% m
2. Time In A Botle - Jim Croce/ Q( u. z/ j" g& j1 x% {
3. You're So Vain - Carly Simon! o# w' }, i) g
4. Baby, I'm A-Want You - Bread
2 X7 ^1 v4 t  h/ K/ ~- U' F5. Gypsies, Tramps, and Thieves - Cher
8 ~) `( l" i& i* E6. Laughter in the Rain - Neil Sedaka) A. c# v; v9 y6 V0 _0 E( Q  _
7. Swearing to God - Frankie Valli% F) C/ E0 S8 ^0 `% _; ?4 u3 y
8. Blue Bayou - Linda Ronstadt
# {% t" `  p0 t, I, {! k9. Lean On Me - Bill Withers
2 U7 [! V9 X3 d% P* F, V10. She's A Lady - Tom Jones
' m5 _, E8 v' {# N+ {11. Goodbye Yellow Brick Road - Elton John2 x; N7 M, J# A" a% R: g
12. Indiana Wants Me - R. Dean Taylor
9 _, D& O" ~; w+ m) M* r13. Sunshine On Your Shoulders - John Denver
; e4 N. J: S' `1 Y/ t14. Here You Come Again - Dolly Parton
' X& H2 @7 V' |0 c2 J" a' z15. Saturday In The Park - Chicago
9 K- a; Q) C/ I/ a: `16. Tie A Yellow Ribbon - Tony Orlando and Dawn
7 o0 B+ t) X6 t/ x" \7 o# g2 g17. Raindrops Keep Falling On My Head - BJ Thomas. e* q. Q5 o' f/ l& ?
18. Feels Like the First Time - Foreigner' V9 A" E, m: Z; o1 D3 G1 J5 L
19. Say You Love Me - Fleetwood Mac
( c/ O. E2 N) D: z& A
( X. l* N! w  p6 i9 ^  A9 Q
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

15

Chủ đề

0

Fan

9

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
19-5-2013
Bài viết
233
Bạn
1
Đăng lúc 28-10-2013 23:29 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0903616363
Thích
0
Đăng ký
3-10-2013
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 12-12-2013 22:37 |Xem tất
thank cho bộ sưu tầm- ~2 u3 \. i+ L) W+ k8 Z: T. H
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0986439688
Thích
2
Đăng ký
7-1-2014
Bài viết
97
Bạn
0
Đăng lúc 9-2-2014 22:11 |Xem tất
thankkkkkkkkkkkkkkk
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 9-2-2014 22:42 |Xem tất
Thanks...................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
154
Bạn
0
Đăng lúc 9-2-2014 23:31 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
24-9-2016
Bài viết
53
Bạn
0
Đăng lúc 10-2-2014 14:14 |Xem tất
bài số 1,3 ,11 ,19 là những bài mình rất thích
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
23-9-2013
Bài viết
66
Bạn
0
Đăng lúc 11-2-2014 11:03 |Xem tất
thanksssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0438410096
Thích
0
Đăng ký
15-1-2014
Bài viết
224
Bạn
0
Đăng lúc 6-5-2014 15:15 |Xem tất
Thanks bac!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-4-2015
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 16-4-2015 22:00 |Xem tất
cam on bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-3-2018 02:20