Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 1755|Trả lời: 12

[Jazz, Blue...] Bill Evans - Alone (1968) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 2-1-2014 16:15 |Xem tất

. |$ E) m, Y3 T# [' z) V% f$ ]
Artist: Bill Evans# w6 ?: C0 z' v  ?. y; V
Title Of Album: Alone% a6 w3 Y6 M! ?$ S6 }; _
Year Of Release: 20055 @9 a! p/ w  f- Z& X. S8 L
Label: Verve
) V$ S9 M. ]8 U$ Z# vGenre: Jazz, Post-Bop, Modal Music, Cool
- A" Q# X5 \" C6 mQuality: FLAC (tracks+.cue)5 l# I7 c( `$ t! ?
Bitrate: lossless7 b# B5 a7 t9 N& L% f, M$ A4 P
Total Time: 01:15:00# U2 y" R4 E: b: J6 m
Total Size: 330 MB  g+ S5 C0 ~7 g/ N* ^1 L: ~
* \0 \; q/ [+ J2 S5 q- L" A: e
Tracklist:
+ \1 q+ V% A- y  {# K01. Here's That Rainy Day (5:24)
6 p/ ^7 v' o# [' e2 T02. A Time For Love (5:08)
/ U3 `$ b2 G% b+ D03. Midnight Mood (5:23)
" [$ l. {# J  s' B- H% X04. On A Clear Day (You Can See Forever) (4:51)$ m  l  I/ ]# L. z( u3 F( u
05. Never Let Me Go (14:41): l% F7 \6 F! U6 k/ Z% S9 v8 w
06. The Two Lonely People (6:40)* b* M  n5 j& M" h. K) p7 i
07. Here's That Rainy Day (Alternative Take) (5:21): o  G- j; L$ V3 P
08. A Time For Love (Alternative Take) (4:49)
  j1 Q# f: ~% E- B6 y! T09. Midnight Mood (Alternative Take) (4:25)
% @$ x  k1 o- W/ k3 B10. On A Clear Day (You Can See Forever)(Alternative Take) (4:20)
; V: ~( A+ b+ H6 @( `% t. U2 g9 P9 o/ t11. Never Let Me Go (Alternative Take) (10:41)) v; t9 l3 H4 {' {7 ^  L
12. All the Things You Are-Midnight Mood (4:05)
' M9 Z& w! c8 O5 L) f& O0 L6 `+ M/ O9 M5 Y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2014 02:33 |Xem tất
thanks bac nhiuuu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0437831941
Thích
0
Đăng ký
2-1-2014
Bài viết
6
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2014 08:14 |Xem tất
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 12-5-2015 19:18 |Xem tất
tks........................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 25-7-2015 12:14 |Xem tất
thank bạn--------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
20-1-2016
Bài viết
58
Bạn
0
Đăng lúc 22-1-2016 12:53 |Xem tất
thanks bác chủ nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
21-11-2012
Bài viết
237
Bạn
0
Đăng lúc 22-1-2016 13:31 |Xem tất
cam on bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0988823439
Thích
0
Đăng ký
27-10-2016
Bài viết
68
Bạn
0
Đăng lúc 2-11-2016 01:45 |Xem tất
xin cảm ơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0906140484
Nơi ở
Hà Nội
Thích
2
Đăng ký
8-10-2016
Bài viết
27
Bạn
0
Đăng lúc 2-9-2017 01:28 |Xem tất
Thanks bác nhiều ạ!
Nguyễn Phúc Hưng
6/117 An Xa Str., Hanoi 119180, Vietnam
Cell: +84906140484
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
01111111111
Thích
0
Đăng ký
12-10-2018
Bài viết
10
Bạn
0
Đăng lúc 13-10-2018 07:30 |Xem tất
Thanks bác nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-9-2019 19:17