Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 1834|Trả lời: 22

[Jazz, Blue...] Ella Fitzgerald - Greatest Songs (1999) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 7-1-2014 15:42 |Xem tất

3 @5 j/ R5 v" ], F0 U8 Y) H
- `8 d5 X2 w/ T% Y$ W6 B
# [( T  v; c; VArtist: Ella Fitzgerald
8 i. T& m, Y/ C0 P  U# QTitle Of Album: Greatest Songs
6 S# n; J" ^( X4 ^: _" IRelease Date: 1999$ ?; [2 n  D3 t2 e  ~
Location: USA2 S8 p! W+ `9 m) {4 m
Label: Storm Records
9 M1 i% y* r3 g3 N$ mGenre: Vocal Jazz, Swing, Blues
7 q" v4 m1 y# W9 d( }" o0 JQuality: FLAC (image+.cue+covers)
; o0 t7 |( q- x9 _Length: 72:04 min% }9 ], c5 y) H+ e8 X( D6 V2 o5 b
Tracks: 17$ s: j2 g- A  ]7 d
Total Size: 427 MB
* Z. {& y2 P, I9 S" Y- i; G1 `! \4 O" F9 M! a, K
Tracklist:
* Q6 d5 _  |/ o: H9 ]: u( ~. S; h# Y9 n* C1 O
01. Oh, Lady be Good (live)6 `& e8 J# M2 N0 Z  L* d/ {# M) `& ^
02. A fine Romance (dueth with Louis Armstrong)
( s7 ?! w& V; X8 u# T! w3 Z03. A Tisket, A Tasket (live)
: m$ Y. ~. J& K: s( j04. Summertime
5 ~( r3 I6 |: k05. A Foggy Day (dueth with Louis Armstrong)7 E/ b- }* s: {; l$ j
06. Mack The Knive (live)
( m) k3 ~6 x5 W% |+ T. j- g' T1 g07. Cheek to Cheek (dueth with Louis Armstrong)
. o4 b9 @  r. n+ q6 O4 o08. Angel Eyes
2 A4 }4 j* C, L; Y09. There's a Small Hotel4 n1 F8 B8 H8 `+ K: |$ q/ c/ ]( Y
10. Day-Dream
  j$ F% j! U) n" B5 D$ o11. I`m Old Fashionet( L: C  G2 k3 x4 L" J
12. Ease To Love
8 A) y3 a, z! l% F, a13. It Was Written In The Stars: E% x- ~: Y( k+ D$ H
14. Let`s Begin
# E) _5 G3 v. G) B15. Do nothing Till You Hear From Me
6 n7 Z2 ^3 P0 U( m; f; ^16. Cpring Can Really Hang You Up The Most4 X* C0 m' N* ]( y) }
17. Ding!Ding! The Witch Is Dead
; h. k! X# m. N
# [; j9 C; F! i* F2 E8 D
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

33

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

SaigonAudio

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
47
Bạn
0
Đăng lúc 13-2-2014 21:50 |Xem tất
thanks
SaigonAudio (Sẽ fix cho bác nào nhiệt tình)
Địa chỉ: 71/5 Cô Giang, P1, Quận Phú Nhuận TPHCM
Số ĐT: 0963.639.939 (Vũ)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 13-2-2014 22:15 |Xem tất
thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 14-2-2014 10:17 |Xem tất
Thanks............
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2014
Bài viết
5
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2014 22:02 |Xem tất
1 tác phẩm tuyệt vời!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
2-3-2013
Bài viết
89
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2014 00:59 |Xem tất
tksssssssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
206
Bạn
0
Đăng lúc 7-3-2014 08:30 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 9-3-2014 19:51 |Xem tất
Cam on anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-4-2014
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 14-4-2014 00:24 |Xem tất
Vô cùng cảm ơn chủ thớt & O+ M+ y* X  O1 q$ W
Album rất hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 19-1-2015 16:10 |Xem tất
cảm ơn bạn --------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 25-4-2017 07:51