Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 1348|Trả lời: 8

[Jazz, Blue...] Federico Casagrande Trio - Spirit of the Mountains (2009) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 8-1-2014 10:54 |Xem tất

* ]2 @" a* o: ]- X! F  d* g+ y5 pArtist: Federico Casagrande Trio$ ?* b/ E! J) Q1 X8 y' ]
Title Of Album: Spirit of the Mountains1 D# b3 z, d0 t$ U* n+ ?
Year Of Release: 2009
! B; f7 r* X0 J) I" ]+ [Label: Dodicilune
7 n$ t% T- [+ V5 V/ }5 P0 Z# O. zGenre: Contemporary Jazz, Post-Bop. \& `9 _+ E+ ~* J4 X9 H7 o
Quality: FLAC (tracks)& ?' P6 C1 W/ a
Bitrate: lossless) K' y. e9 G% ^0 [
Total Time: 55:10
. c: E2 o0 v' F$ c1 fTotal Size: 340 MB9 }+ C$ ^; t# V9 @
: U/ ~3 y1 }. M% H1 v6 P! z' Z& w
Tracklist:9 ^+ w( ~* k' Q% r+ }9 i0 t) H! s! C
1. Beyond% G& c3 C; Y) }/ s  B
2. New
0 m/ n. O6 a1 e7 r/ |3. Himalaya/ E7 Q! I3 k+ o4 L" ^1 J! m
4. Desert
/ o. x( i4 I; k# x* u) x( O/ ^5. Running Slow0 }; {3 }0 s4 K; c
6. Foroyar
6 J4 ^5 ~7 Q% N. J( w' V2 v1 H7. Pelmo
+ v# q# J2 y: O- \8. Point of View2 I- I+ |" t3 v' S1 N
9. Signore delle Cime
# q) y7 @8 l7 `4 }" e' B3 I3 v+ Q' _9 K' F0 H
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-6-2013
Bài viết
123
Bạn
0
Đăng lúc 8-1-2014 18:11 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-1-2015
Bài viết
172
Bạn
0
Đăng lúc 15-4-2015 13:08 |Xem tất
Thanks!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0906474731
Thích
0
Đăng ký
14-4-2015
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 15-4-2015 20:27 |Xem tất
bv bvcnvjmkk
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
21-11-2012
Bài viết
237
Bạn
0
Đăng lúc 16-4-2015 08:03 |Xem tất
cam on bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 17-5-2015 14:40 |Xem tất
tks...........................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 25-7-2015 11:59 |Xem tất
thank bạn---------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
1-11-2016
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 2-11-2016 05:26 |Xem tất
cam on cam on
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
9-6-2019
Bài viết
19
Bạn
0
Đăng lúc 10-6-2019 00:22 |Xem tất
cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 27-6-2019 05:43