Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 1677|Trả lời: 15

[Vocal] Nina Simone - The Amazing Nina Simone [Reissue] (1983) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 13-2-2014 13:40 |Xem tất
7 n. Q" R" T0 r8 l# ~8 v4 t% _
4 }0 [; \& L- L* E2 F. p' N

7 K4 |3 U, N* u7 Z/ c0 m9 y& \Artist: Nina Simone
$ X/ r1 q$ b& f+ TTitle Of Album: The Amazing Nina Simone [Reissue]  L6 b; m  ]# }- n+ h( f
Release Date: 1983 (1959)
9 m$ Y% o. |9 \) {$ Q0 C6 nLocation: USA# M7 [, @- g+ D! U6 X
Label: Colpix Records (CP 407)! c; w! ^/ Z" E+ ?1 h7 `) ]
Genre: Vocal Jazz9 W' j3 @1 M$ G
Quality: FLAC (image+.cue)
6 M, p$ g; ~8 OLength: 34:55 min
6 E, [; [; j% k7 M* j8 aTracks: 12
/ O/ U( k; ^) T% x" y8 uTotal Size: 220 MB
, ~& ~8 L% b) M7 ]7 `% Z$ O# W3 E6 F8 `
Tracklist:
2 q) o5 o* V9 C5 {& V6 P: b9 C" ]/ Y+ D: @4 L1 j
01. Blue Prelude [03:24]  ?2 H& [1 ?4 u7 ~
02. Children Go Where I Send You [02:53]
* d! y, X- m- s. L0 n2 w+ R4 ]03. Tomorrow (We Will Meet Once More) [03:03]7 g- Q' q3 u; a: A5 M, v
04. Stompin' At The Savoy [02:10]$ ^* ?: |3 U, V7 n
05. It Might As Well Be Spring [03:57]
2 c1 K# I4 w* {. y- @( V1 D/ {) A7 f) B06. You've Been Gone Too Long [02:13]
9 w1 W! Z8 h% p& U$ r4 |' |& R% H07. That's Him Over There [02:33]
9 O5 p  q. b$ r! a$ H9 j/ |08. Chully Winds Don't Blow [02:49]; M& N) u; q( Y
09. Theme From 'Middle of The Night' [02:32]
5 J" B, d' n) m  u0 w10. Can't Get Out of This Mood [02:34]9 @7 }% @" E& J# O) }  g
11. Willow Weep For Me [03:15]4 i: {/ T6 K# X- w$ e
12. Solitaire [03:25]
3 K! s( R8 v& P# F) |4 ^1 |; e6 @2 l- ?' q
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

5 k8 Z  \: {6 R/ ^
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-9-2013
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 05:24 |Xem tất
tks bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
30-5-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 10:42 |Xem tất
thanksssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 12:25 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0909919683
Thích
0
Đăng ký
13-1-2014
Bài viết
42
Bạn
0
Đăng lúc 7-3-2014 13:07 |Xem tất
thanks bac chu6 ~6 I% P& U; s! ~# C
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 9-3-2014 19:45 |Xem tất
Cam on anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
203
Bạn
0
Đăng lúc 16-4-2014 14:11 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0906687991
Thích
0
Đăng ký
19-11-2013
Bài viết
36
Bạn
0
Đăng lúc 19-5-2014 21:04 |Xem tất
Cảm ơn bác đã share!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0985473783
Thích
0
Đăng ký
1-2-2015
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 30-4-2015 12:33 |Xem tất
Thanksssssss!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 8-5-2015 06:17 |Xem tất
tks..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-10-2017 02:26