Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 1558|Trả lời: 15

[Vocal] Nina Simone - The Amazing Nina Simone [Reissue] (1983) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 13-2-2014 13:40 |Xem tất

9 g; H& \& g$ z; x! d* e- U0 e  K! L! B* E/ v
. e3 ^' y+ g* d/ q
Artist: Nina Simone
( \9 R, i9 Z& _' n4 NTitle Of Album: The Amazing Nina Simone [Reissue]( \4 u5 B( m# i4 S8 p4 G- e
Release Date: 1983 (1959)
' Y; \8 m/ x7 Z4 ~" [! hLocation: USA8 B. v7 e: M/ E0 y8 D, t8 Y
Label: Colpix Records (CP 407)* w1 R1 h, j8 q
Genre: Vocal Jazz
3 z$ F4 m/ b% I5 p9 ~& cQuality: FLAC (image+.cue)
+ G: C' d. W# N- a# G0 Q. u7 `0 aLength: 34:55 min' H. M2 G. d" f
Tracks: 12
, m0 M/ B* k/ S( ?: _! GTotal Size: 220 MB9 [. [6 A( h) V- T3 T

8 F; a7 \0 e- p0 M, E$ X7 eTracklist:
3 m3 u0 B% Q+ i8 i: \/ \; Z5 s- u+ _- H- U6 ?) B9 k1 b! S
01. Blue Prelude [03:24]4 `! L" {6 D5 S/ M' T5 C- t
02. Children Go Where I Send You [02:53]
" ]4 b& D6 I8 ~, h* g03. Tomorrow (We Will Meet Once More) [03:03]) ^5 c( q3 H4 p. a9 Y" K
04. Stompin' At The Savoy [02:10]# @; Y! w: _* I. l
05. It Might As Well Be Spring [03:57]
6 D7 F4 R: @; \- o7 ?1 h2 P06. You've Been Gone Too Long [02:13]
: J* \  g7 U  A07. That's Him Over There [02:33]
* L) a  P$ p7 ]; M! n08. Chully Winds Don't Blow [02:49]* l  C+ i& v$ @" ]2 t8 A
09. Theme From 'Middle of The Night' [02:32]
8 R: ^4 b' z' u1 r! r6 `10. Can't Get Out of This Mood [02:34]
& V/ Q$ B( l2 j) }7 X3 j11. Willow Weep For Me [03:15]; h8 @' @3 p: q9 g( z4 A
12. Solitaire [03:25]
% S3 {- H. H( `, `( a. M* y1 C/ y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
. ^$ A/ N- Z% B, E& ?- r6 X( P; m
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-9-2013
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 05:24 |Xem tất
tks bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
30-5-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 10:42 |Xem tất
thanksssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 12:25 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0909919683
Thích
0
Đăng ký
13-1-2014
Bài viết
42
Bạn
0
Đăng lúc 7-3-2014 13:07 |Xem tất
thanks bac chu0 p7 y) q4 z5 W; E1 J4 g
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 9-3-2014 19:45 |Xem tất
Cam on anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
206
Bạn
0
Đăng lúc 16-4-2014 14:11 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0906687991
Thích
0
Đăng ký
19-11-2013
Bài viết
36
Bạn
0
Đăng lúc 19-5-2014 21:04 |Xem tất
Cảm ơn bác đã share!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0985473783
Thích
0
Đăng ký
1-2-2015
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 30-4-2015 12:33 |Xem tất
Thanksssssss!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 8-5-2015 06:17 |Xem tất
tks..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-6-2017 10:23