Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 1622|Trả lời: 15

[Vocal] Nina Simone - The Amazing Nina Simone [Reissue] (1983) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 13-2-2014 13:40 |Xem tất
! L3 t% ?' r  i% p1 Q

3 P& N) s% Z# V% V1 Q' x8 F4 u  o9 S. d
Artist: Nina Simone
5 z0 @2 D3 J5 T; `! H' m8 k  ^* \) YTitle Of Album: The Amazing Nina Simone [Reissue]
! e& E0 J: J0 A6 x$ K) u0 ERelease Date: 1983 (1959)
# K. c5 j' d4 U0 ELocation: USA
: o9 ~' M% R9 H( p# ^/ W7 JLabel: Colpix Records (CP 407)7 b& c. I) r$ |1 t) N, ?
Genre: Vocal Jazz+ Y* P! I) J) S* p" F; [$ g
Quality: FLAC (image+.cue)
3 H5 F4 s  }  ?: J2 z4 M" z& zLength: 34:55 min! P3 g4 [! u4 x, p, F% O" v: U
Tracks: 12
3 q/ Q; C3 ^+ k# L1 m# b/ p' t( YTotal Size: 220 MB$ B5 q* ~/ y8 b
; e! H# G4 h# J9 M
Tracklist:/ }* `% x$ e( k. B1 P

: X$ d$ p( f8 ^$ O9 D8 V01. Blue Prelude [03:24]0 O* A  P2 ~: Y0 f3 i3 b6 ?
02. Children Go Where I Send You [02:53]
0 L) Y2 |3 j2 x$ F- L/ P4 n03. Tomorrow (We Will Meet Once More) [03:03]
- ~2 @3 o9 @& d$ [7 @04. Stompin' At The Savoy [02:10]
( s# P) z. S% }8 x7 G5 S  P" `3 b05. It Might As Well Be Spring [03:57]. L% p+ x8 e- e# Y, K% o6 ]: T1 v
06. You've Been Gone Too Long [02:13]
8 T& R: ^/ |7 T1 D$ l% o/ V! E' e07. That's Him Over There [02:33]
; }$ g: h/ D3 e3 A& ~3 r08. Chully Winds Don't Blow [02:49]
/ {# Z; }5 N8 v5 z: {4 z6 a7 [. G09. Theme From 'Middle of The Night' [02:32]6 u; L5 {* q6 [8 {) B8 z
10. Can't Get Out of This Mood [02:34]
+ O3 u' }/ _- b. s8 |7 O  M11. Willow Weep For Me [03:15]# L# z% O$ @  d+ u, f
12. Solitaire [03:25]
& D8 }3 W+ K# K" y1 k9 H1 M6 h. ~
8 V) g" h# ]% W8 u$ Q
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

1 x0 I% d+ L+ X' u
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-9-2013
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 05:24 |Xem tất
tks bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
30-5-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 10:42 |Xem tất
thanksssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 12:25 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0909919683
Thích
0
Đăng ký
13-1-2014
Bài viết
42
Bạn
0
Đăng lúc 7-3-2014 13:07 |Xem tất
thanks bac chu# ^2 i! A1 U% m6 Q; Z0 {
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 9-3-2014 19:45 |Xem tất
Cam on anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
206
Bạn
0
Đăng lúc 16-4-2014 14:11 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0906687991
Thích
0
Đăng ký
19-11-2013
Bài viết
36
Bạn
0
Đăng lúc 19-5-2014 21:04 |Xem tất
Cảm ơn bác đã share!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0985473783
Thích
0
Đăng ký
1-2-2015
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 30-4-2015 12:33 |Xem tất
Thanksssssss!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 8-5-2015 06:17 |Xem tất
tks..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-8-2017 01:43