Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 1531|Trả lời: 15

[Vocal] Nina Simone - The Amazing Nina Simone [Reissue] (1983) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 13-2-2014 13:40 |Xem tất
* [. [) D; K7 I, k# P; i8 v8 z
8 G1 q- G6 e7 {8 ^8 A  c7 v* t
6 b; ?; d/ D! N+ M7 W0 e: n0 }" d
Artist: Nina Simone
5 [5 }% X# `1 l- `" C* }Title Of Album: The Amazing Nina Simone [Reissue]
% W; I7 l0 H5 D8 D! J- Z% ?Release Date: 1983 (1959)
( d& Q+ J- u9 m& v- |( cLocation: USA
( x+ |+ K( ?- O+ ^1 s" mLabel: Colpix Records (CP 407)0 j$ e  i, E2 r- `7 H8 `; P
Genre: Vocal Jazz& b8 t8 q2 g6 }% A0 R% e+ O$ }! ~7 i
Quality: FLAC (image+.cue)  w9 {: l$ |! v
Length: 34:55 min0 Y5 j* H& E8 E2 C! P" p
Tracks: 12
; ?9 A* n* o- |4 ITotal Size: 220 MB
: V* C& M1 W% m" c2 `3 [
; e- g8 B8 B- |$ [Tracklist:
3 d! c- I4 k2 [# \0 V' ~& V7 C* \8 i
01. Blue Prelude [03:24]1 ], H: v* g- U
02. Children Go Where I Send You [02:53]
3 H. c( A- j* D  k+ J! x- a03. Tomorrow (We Will Meet Once More) [03:03]1 l: ?9 b3 I( [* ~; c' @/ V
04. Stompin' At The Savoy [02:10]& |; h9 X0 l+ f# G4 F8 |
05. It Might As Well Be Spring [03:57]: q' u: [% X- F; n# q! a
06. You've Been Gone Too Long [02:13]
* G2 b1 F7 q# c0 W! n  f07. That's Him Over There [02:33]
+ g. z! g- h9 N6 Q$ Y" w08. Chully Winds Don't Blow [02:49]
6 p- ]1 G9 Y& c6 u, ^) F09. Theme From 'Middle of The Night' [02:32]. i4 O* k+ N# I5 r6 W5 }9 G6 ]
10. Can't Get Out of This Mood [02:34]1 l, z* }; E9 q$ k" {. i
11. Willow Weep For Me [03:15]
/ Y) J) Y& I8 R3 c" @/ l12. Solitaire [03:25]! G5 M, Z& t+ b& }. b! l5 z

7 E% Z7 c" _0 t* V  d) a
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
. C8 R! I5 N5 w2 @/ B5 h' z- e- ]
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-9-2013
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 05:24 |Xem tất
tks bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
30-5-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 10:42 |Xem tất
thanksssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 12:25 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0909919683
Thích
0
Đăng ký
13-1-2014
Bài viết
42
Bạn
0
Đăng lúc 7-3-2014 13:07 |Xem tất
thanks bac chu
  M9 \) h2 m/ J0 q. f7 L. u
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 9-3-2014 19:45 |Xem tất
Cam on anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
206
Bạn
0
Đăng lúc 16-4-2014 14:11 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0906687991
Thích
0
Đăng ký
19-11-2013
Bài viết
36
Bạn
0
Đăng lúc 19-5-2014 21:04 |Xem tất
Cảm ơn bác đã share!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0985473783
Thích
0
Đăng ký
1-2-2015
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 30-4-2015 12:33 |Xem tất
Thanksssssss!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 8-5-2015 06:17 |Xem tất
tks..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-5-2017 14:53