Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 1458|Trả lời: 15

[Vocal] Nina Simone - The Amazing Nina Simone [Reissue] (1983) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 13-2-2014 13:40 |Xem tất

+ ^2 x1 }" v7 {. y
, Y8 B- r8 o6 t8 f, P% l" f' i+ M! o4 T% ^3 x
Artist: Nina Simone
& l0 X' Q2 |$ eTitle Of Album: The Amazing Nina Simone [Reissue]% ^+ d& f) T9 o0 }, I1 d
Release Date: 1983 (1959)1 h. I, g- _" m& `& K
Location: USA( A9 g3 f+ k4 ^
Label: Colpix Records (CP 407)5 E7 |5 w- K3 J# r/ c$ z7 U
Genre: Vocal Jazz
% N- D* f) b$ G9 F0 a/ i8 m" QQuality: FLAC (image+.cue); ^9 B4 Q  S3 d
Length: 34:55 min
# n; j$ p9 t2 _! `& x0 B' \1 c( T: STracks: 12
  C9 t& e( b; v' S% lTotal Size: 220 MB3 W$ \+ ~# {4 E
5 t+ @8 p- {7 Y& E, ?  x
Tracklist:7 H# _, T& Z* n+ U+ [
9 q9 Z. K% Q. r2 r" u1 K1 W5 K
01. Blue Prelude [03:24]- O! U( o& i  c. s0 h. a1 ?
02. Children Go Where I Send You [02:53]
% P- Y- X: X6 v% i/ F$ Z& I! N9 w8 M4 c03. Tomorrow (We Will Meet Once More) [03:03]0 l9 E. P  y0 }, V! `+ [
04. Stompin' At The Savoy [02:10]
2 o" n. R: Y6 C05. It Might As Well Be Spring [03:57]
( A, O  z, h" r9 S6 c( U06. You've Been Gone Too Long [02:13]
: s8 H  J$ S# f" [/ C8 u* {07. That's Him Over There [02:33]
3 T9 G) p9 ~$ b08. Chully Winds Don't Blow [02:49]
! C4 y* T2 A2 q2 N$ ?" @( |09. Theme From 'Middle of The Night' [02:32]
( f1 q. V' w( J3 F; G10. Can't Get Out of This Mood [02:34]/ l% |& e5 J: ]" @
11. Willow Weep For Me [03:15]
# v+ i9 V9 l3 J: r" ?% F* f, q12. Solitaire [03:25]
! V7 _) R% r1 Z3 d# A) R& @+ c
3 n' W8 I5 z0 l" `
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

. J, ], Q5 x' `# \$ ], f
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-9-2013
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 05:24 |Xem tất
tks bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
30-5-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 10:42 |Xem tất
thanksssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
135
Bạn
0
Đăng lúc 17-2-2014 12:25 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0909919683
Thích
0
Đăng ký
13-1-2014
Bài viết
42
Bạn
0
Đăng lúc 7-3-2014 13:07 |Xem tất
thanks bac chu- e' m. Q! w, u& s$ p( G9 ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 9-3-2014 19:45 |Xem tất
Cam on anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
206
Bạn
0
Đăng lúc 16-4-2014 14:11 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0906687991
Thích
0
Đăng ký
19-11-2013
Bài viết
36
Bạn
0
Đăng lúc 19-5-2014 21:04 |Xem tất
Cảm ơn bác đã share!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0985473783
Thích
0
Đăng ký
1-2-2015
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 30-4-2015 12:33 |Xem tất
Thanksssssss!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 8-5-2015 06:17 |Xem tất
tks..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 28-2-2017 19:35