Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4331|Trả lời: 38

[Vocal] Ayako Hosokawa - Mr. Wonderful (1988) [APE]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 14-2-2014 10:04 |Xem tất

( I# i, A/ E0 x; l% b% U
  K; E% G: v' n4 K6 h( H: SArtist: Ayako Hosokawa  \" W. Z7 u! L( A$ M4 ^, X# k+ P% \
Title Of Album: Mr. Wonderful
9 O0 W! q  N5 p+ CYear Of Release: 1988
3 C7 ]8 y- @. hLabel: Three Blind Mice  X2 \* c7 [6 u& t- F) @. o
Genre: Jazz, Smooth Jazz& T' @' f$ w( r
Format: APE (Tracks)
7 {- l0 u. ~2 X/ T! E/ {Total Time: 00:38:25
1 _1 j& m! E  e: oTotal Size: 205 mb (+5%rec.)& s/ ]. _( r# o) O6 B. A
" j# X  x: ~( C" ?% G" @# a
Tracks:
, v1 ~& Q/ t7 M  H4 g5 \1 q' S' q1 b$ j' ^  t. Q2 y
1.Wrap Your Troubles in Dreams - 3:31
* P# f: C2 o4 {2.Misty - 5:39/ F) y3 I" y) c5 A/ `+ \! ]
3.Our Love Is Here to Stay - 4:04# f8 y* j$ y, O. x5 x+ d
4.My Foolish Heart - 5:22: _$ A6 ~9 s0 w/ s5 e
5.Bridge Over Troubled Water - 5:447 j0 M$ C7 l) t; Y$ U
6.When You Smile - 2:57% S$ g; p* x# R' I
7.Mr. Wonderful - 3:55+ D1 l3 x5 Q" i* M9 b
8.Feel Like Makin' Love - 4:196 Y' p! o+ _9 j, b
9.The Lady Is a Tramp - 2:45
# V- K. f. d, R8 R9 ^  ^8 g
$ L; ^! \6 F' W* r" [/ S& XPersonnel:
$ h' n) T+ ^' K. ^; u% |' S6 Q$ k1 z7 u2 m; F( V7 f* \
vocal AYAKO HOSOKAWA
1 A! h4 H/ N7 B- i: b0 oguitar SHOJI YOKOUCHI( O) [% Z. C  u- `# w
tenor sax KOHNOSUKE SAIJO
6 `+ y, m/ o8 t2 o4 Z" T; E0 ppiano TSUYOSHI YAMAMOTO0 ^- x- B5 L, \) M2 _  x% S
bass ISOO FUKUI
; r% h  U, ]2 b$ b* l6 @drums TETSUJIRO OBARA; C8 G3 @1 J+ c( M, ~2 x
1st violin YOSHIHISA TAMANO" d3 v- W4 ?8 v9 q  ^
2nd violin MIHOKO MORIOKA( h* y4 L0 J% N% G
viola TOSIO YOKOI
+ Z# C# y; J: S- j$ U4 I# zcello KAZUO OKAMOTO9 P, y# o# u) g2 n

/ O( z* g. u& D! i, I! C9 Z
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 14-2-2014 10:14 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  14-2-2014 10:16
1 t% _' o0 U0 T+ M' P" C
% T% I; l, o9 H- T4 R! a+ m' M2 TAlbum này hay. Các bác kéo về nghe nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0986439688
Thích
2
Đăng ký
7-1-2014
Bài viết
97
Bạn
0
Đăng lúc 14-2-2014 16:05 |Xem tất
thankkkkkkkkkkkkkk
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0122212234
Thích
0
Đăng ký
19-1-2014
Bài viết
7
Bạn
0
Đăng lúc 15-2-2014 16:39 |Xem tất
thanks .....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-6-2013
Bài viết
123
Bạn
0
Đăng lúc 16-2-2014 19:17 |Xem tất
thankssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
09132868612
Thích
0
Đăng ký
9-4-2014
Bài viết
4
Bạn
0
Đăng lúc 12-4-2014 21:57 |Xem tất
thanks vẻy much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
129
Bạn
3
Đăng lúc 13-4-2014 11:35 |Xem tất
Thank for up Ayako Hosokawa - Mr. Wonderfu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-12-2012
Bài viết
28
Bạn
0
Đăng lúc 19-4-2014 10:31 |Xem tất
thank bac nhieu- k# k, J+ l& K: g
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

6

Điểm

New member

ĐT
0947778800
Thích
2
Đăng ký
12-8-2014
Bài viết
111
Bạn
0
Đăng lúc 8-9-2014 13:35 |Xem tất
cam on ban rat nhieu$ l2 m8 E6 t* w6 f6 `
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
11-8-2014
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 10-9-2014 12:00 |Xem tất
Album này hay. Các bác kéo về nghe nh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-7-2019 13:28