Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4949|Trả lời: 38

[Vocal] Ayako Hosokawa - Mr. Wonderful (1988) [APE]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
320
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 14-2-2014 10:04 |Xem tất

3 V8 I1 D  D( h. X4 c# N: p7 `! \, I# M; K
Artist: Ayako Hosokawa5 j+ }# ?9 o' j: {% Z5 G. d
Title Of Album: Mr. Wonderful
4 Q2 `0 i) `& sYear Of Release: 1988
* e' Q( J6 r* b9 JLabel: Three Blind Mice, u6 e* T7 v) C6 p
Genre: Jazz, Smooth Jazz- B% T% z8 f, R$ E
Format: APE (Tracks), j; U4 \. p4 W; E- J
Total Time: 00:38:25
, s6 ?8 N: E0 hTotal Size: 205 mb (+5%rec.)
5 c6 l3 d+ L; z' D# ]. i3 C5 \" w# ^% ~+ ]5 p$ m; J
Tracks:# o0 A5 N& @% e6 ~! X3 j: k4 q. T
% f. Q7 j. h! I& @- U4 s
1.Wrap Your Troubles in Dreams - 3:31
( i% H7 ?* V# v1 _( [" M6 {' h# K. h2.Misty - 5:393 ^6 ]: m/ x; Z3 J7 H6 [" u6 t
3.Our Love Is Here to Stay - 4:045 V# y8 p! J9 |6 e+ t0 B
4.My Foolish Heart - 5:22
" k- a/ X5 V" ]% |3 @5 @5.Bridge Over Troubled Water - 5:44
$ v0 V1 f- |' D6.When You Smile - 2:57
, L4 H% |; o5 d2 q% z7.Mr. Wonderful - 3:55
7 E0 n  G. H3 C- i5 r8.Feel Like Makin' Love - 4:19
: ^8 ]  n' c( ?8 A9.The Lady Is a Tramp - 2:45
7 x1 x7 x: q4 `, ^0 [9 [5 n2 t& u, H) }
' P6 ]4 k% M2 vPersonnel:, U. l( W; M& N% c. z

2 z) B: d+ O9 @vocal AYAKO HOSOKAWA% p) m5 r4 [9 S$ `
guitar SHOJI YOKOUCHI. ~7 {6 S6 Q7 ~) k, s' }
tenor sax KOHNOSUKE SAIJO
5 ^: _0 {2 k0 b7 _piano TSUYOSHI YAMAMOTO$ C& M' f7 F! h9 ^! F* t& ]9 ~
bass ISOO FUKUI
5 z) u$ \8 ~, f( M% L9 ydrums TETSUJIRO OBARA' @4 u8 I/ i& a. i
1st violin YOSHIHISA TAMANO
7 |# O* ~* g0 |: K  t2nd violin MIHOKO MORIOKA
6 m; L0 q5 S. v! M* F/ h, Oviola TOSIO YOKOI
+ P( B$ ?" ~& _; A/ Z+ `cello KAZUO OKAMOTO6 E7 _- J1 P- Z! F# _

. H& k+ Q8 T+ }. {
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
209
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 14-2-2014 10:14 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  14-2-2014 10:16
  |) T( M6 C9 T8 `! A/ @5 I6 [7 F. |, T9 }% j" S4 G" z7 C
Album này hay. Các bác kéo về nghe nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0986439688
Thích
2
Đăng ký
7-1-2014
Bài viết
97
Bạn
0
Đăng lúc 14-2-2014 16:05 |Xem tất
thankkkkkkkkkkkkkk
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0122212234
Thích
0
Đăng ký
19-1-2014
Bài viết
7
Bạn
0
Đăng lúc 15-2-2014 16:39 |Xem tất
thanks .....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-6-2013
Bài viết
123
Bạn
0
Đăng lúc 16-2-2014 19:17 |Xem tất
thankssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
09132868612
Thích
0
Đăng ký
9-4-2014
Bài viết
4
Bạn
0
Đăng lúc 12-4-2014 21:57 |Xem tất
thanks vẻy much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
130
Bạn
3
Đăng lúc 13-4-2014 11:35 |Xem tất
Thank for up Ayako Hosokawa - Mr. Wonderfu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-12-2012
Bài viết
28
Bạn
0
Đăng lúc 19-4-2014 10:31 |Xem tất
thank bac nhieu5 h6 `1 ?5 |. U6 x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

6

Điểm

New member

ĐT
0947778800
Thích
2
Đăng ký
12-8-2014
Bài viết
111
Bạn
0
Đăng lúc 8-9-2014 13:35 |Xem tất
cam on ban rat nhieu
9 @4 f  k% [$ E- y, V9 F
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
11-8-2014
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 10-9-2014 12:00 |Xem tất
Album này hay. Các bác kéo về nghe nh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 27-5-2020 12:33