Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4200|Trả lời: 37

[Vocal] Ayako Hosokawa - Mr. Wonderful (1988) [APE]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 14-2-2014 10:04 |Xem tất
7 J4 ?& T' t* \3 }5 V; S% p2 H7 k, W

* Y( P- @  P% N- c( w* K8 c' [. CArtist: Ayako Hosokawa* |: Q7 Z% y6 S9 T2 \5 A
Title Of Album: Mr. Wonderful- r1 {9 V3 k! p: K' R( Z
Year Of Release: 1988
8 V9 L! S' F1 e- M6 Y$ J. HLabel: Three Blind Mice
$ V" X" }! N/ E& y* b3 pGenre: Jazz, Smooth Jazz4 c3 c2 f+ W5 D; [" g
Format: APE (Tracks)
1 r" K2 j: ^: n$ L/ H$ cTotal Time: 00:38:259 ]9 K% G( Q' @7 i4 P2 p! T
Total Size: 205 mb (+5%rec.)& A5 Y: o/ P  \1 ^) H
- s3 X. K  |4 N' p3 j5 o
Tracks:( {  x( d& w. W! ]5 s  l
- p4 k5 x) k% f8 h, v
1.Wrap Your Troubles in Dreams - 3:31/ v& |3 \0 T# _% K4 E
2.Misty - 5:39
( t: k; _4 q4 m5 z  o+ y/ f3.Our Love Is Here to Stay - 4:040 Z2 x' n( Z# h3 d2 z
4.My Foolish Heart - 5:22
% T$ q. Z+ c9 P! y) X7 ]' P5.Bridge Over Troubled Water - 5:44
& Y9 B* ~; c; ?. o+ ]4 S6.When You Smile - 2:57
" C6 e: Z0 s* M: p% l2 k7.Mr. Wonderful - 3:55) r$ M" H+ E& U3 m
8.Feel Like Makin' Love - 4:19
/ I/ _/ y) q4 j/ P3 v9 Q9.The Lady Is a Tramp - 2:45
3 e8 i& `2 i9 ^+ O$ L
% a3 [8 ?/ O: e9 V) W4 ^) c! @, FPersonnel:
! c! [. q. r0 v1 @( n
- N- `3 B% ]1 c9 Nvocal AYAKO HOSOKAWA
. I5 \# o* o. ^9 h, ?! |guitar SHOJI YOKOUCHI( n& Y0 Z: S' @3 _& c) H
tenor sax KOHNOSUKE SAIJO2 P& t/ v. n- s2 D
piano TSUYOSHI YAMAMOTO* g0 w7 s. H$ y1 F+ J
bass ISOO FUKUI
+ @7 e1 X2 G( R( j& X! u2 adrums TETSUJIRO OBARA
1 X) |& F4 t% W1st violin YOSHIHISA TAMANO8 |) j4 {# B4 a
2nd violin MIHOKO MORIOKA
  w8 I- o8 D- E3 Mviola TOSIO YOKOI! r* A6 |6 {: Y# |2 V' H
cello KAZUO OKAMOTO
' K  Y6 v2 L' b$ c$ B$ R9 ?3 A' T# p" r' U4 ~* Z
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 14-2-2014 10:14 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  14-2-2014 10:16 # a# V0 ?/ @7 [' s. ^7 g8 H
2 ]3 ^1 }& F( z7 n0 C7 x& t- x4 ]. {( P
Album này hay. Các bác kéo về nghe nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0986439688
Thích
2
Đăng ký
7-1-2014
Bài viết
97
Bạn
0
Đăng lúc 14-2-2014 16:05 |Xem tất
thankkkkkkkkkkkkkk
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0122212234
Thích
0
Đăng ký
19-1-2014
Bài viết
7
Bạn
0
Đăng lúc 15-2-2014 16:39 |Xem tất
thanks .....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-6-2013
Bài viết
123
Bạn
0
Đăng lúc 16-2-2014 19:17 |Xem tất
thankssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
09132868612
Thích
0
Đăng ký
9-4-2014
Bài viết
4
Bạn
0
Đăng lúc 12-4-2014 21:57 |Xem tất
thanks vẻy much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
129
Bạn
3
Đăng lúc 13-4-2014 11:35 |Xem tất
Thank for up Ayako Hosokawa - Mr. Wonderfu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-12-2012
Bài viết
28
Bạn
0
Đăng lúc 19-4-2014 10:31 |Xem tất
thank bac nhieu; P% g& J! N. T( o0 _
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

6

Điểm

New member

ĐT
0947778800
Thích
2
Đăng ký
12-8-2014
Bài viết
111
Bạn
0
Đăng lúc 8-9-2014 13:35 |Xem tất
cam on ban rat nhieu
1 \+ s  _8 l6 m
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
11-8-2014
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 10-9-2014 12:00 |Xem tất
Album này hay. Các bác kéo về nghe nh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-5-2019 14:06