Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 2872|Trả lời: 19

[Jazz, Blue...] Chris Botti - A Thousand Kisses Deep (2003) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

216

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
340
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 24-2-2014 15:15 |Xem tất

! U! L+ l3 I5 S8 [! S, p5 D' C% v( Q+ t+ J/ w
  W' z/ Y! l. M- g3 m
Artist: Chris Botti
7 q- l* ~$ U9 T4 R( ?Title Of Album: A Thousand Kisses Deep
% [0 H5 w; b4 ?4 }5 Q, `3 ?4 {Year Of Release: 2003/ ^7 q3 n. f1 J. _: s$ g8 k
Label: Columbia Records% ?* g0 ?7 P2 x  P3 w
Genre: Smooth Jazz$ U- I, }1 v$ R- J- Z) M
Quality: FLAC (image+.cue)  R! j. a; o5 B& i5 d! M% y
Bitrate: Lossless, Q$ J% m- K* j2 ?
Total Time: 45:437 Z; N- u! t% W: R+ M$ }
Total Size: 234 mb9 D" y7 H* Q; u% c( j) z* W( C

# _5 ^6 s( z, z! L  zTracklist:
7 S: [8 m# u" [: N3 i. |
6 b  @0 _' j6 _# e! u7 ^01. Indian Summer (3:37)
1 W2 ~/ ~8 J0 C' j6 o02. Do It In Luxury (3:46)
/ g0 z3 c7 i7 A& L0 C: ?( _! q! @03. The Look Of Love (5:17)# @) z' S+ |1 M# B* R
04. A Thousand Kisses Deep (4:00)
/ Z, A2 r7 @- J4 [4 P$ |05. Ever Since We Met (5:08)7 c2 Q* u0 r# z; \% z
06. Back Into My Heart (4:14)/ {8 A1 b6 q8 x, X& {$ L( L, S  z
07. My Funny Valentine (3:10)4 l5 ^2 g" ~) d: w! |; f; t
08. The Last Three Minutes (3:32)3 P' E7 z/ L$ h, s: M
09. If I Could (4:34)
+ |. |" y9 C; t/ X" S+ @10. She Comes From Somewhere (5:08)
0 Y1 v; \8 o+ }% A8 b11. Love Gets Old (3:18)# `9 ]" o# U; d" o0 W8 Q- o

. Z- B/ @- m4 o3 O/ D9 y# ^' YChris Botti: trumpet+ I- d4 R: m: D$ s
Bridget Benenate (05), Chantal Kreviazuk (03): vocals
' V7 }! E' `/ V2 y% B5 [# ODoyle Bramhall: guitar8 y/ d* n3 G# k9 v8 Z5 d0 T
Smokey Hormel: electric guitar
8 q0 G+ Z/ l# W" k6 sDean Parks: acoustic guitar, guitar8 t3 W# P8 i, V- h& }- V  B
Billy Childs: piano1 U# w! e- N& G
Keefus Ciancia: piano, keyboards, moog synthesizer, synthesizer bass8 [5 B1 s+ f' ]# a% d# N
Steve Lindsey: piano, keyboards, shaker, wurlitzer piano
' Q3 F& j( t  }7 t3 t# IPrintz Board: keyboards/ c2 r- Z& `$ P  n
Jim Cox: keyboards, Fender Rhodes, organ
' K$ R) m6 I- C% ]4 MMark Goldenberg: keyboards, drum programming7 T0 p& m8 m0 ?/ Q
Mike Elizondo: bass- |1 i* m9 D. ~
Chuck Berghofer: bass, acoustic bass: K) `( ]( B& P3 S2 t
Matthew Gerrard: bass, electric guitar, keyboards, drum programming, synthesizer bass; w0 Y$ H$ e" e3 c
Joey Waronker: drums$ n( U( g# M# F$ H( k# p6 m
Abe Laboriel, Jr.: drums, hi hat
  y) b8 U. D8 b- CLenny Castro: percussion, bongos* l  A# `' k8 L& K, |& M- |
Bob Shephard: tenor saxophone* \0 Y( C) F0 B; F! h4 u

* F) C0 ^4 q' T
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

5 ~( c5 o, i, o

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
120
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2014 23:42 |Xem tất
Cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 08:19 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0918000043
Thích
0
Đăng ký
21-1-2014
Bài viết
84
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 16:09 |Xem tất
tkssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
67
Bạn
0
Đăng lúc 1-3-2014 15:24 |Xem tất
thanks!& e/ D7 |8 J5 _+ M: M1 W$ z3 v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-7-2013
Bài viết
221
Bạn
0
Đăng lúc 2-3-2014 16:23 |Xem tất
tahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
21-11-2012
Bài viết
237
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2014 09:18 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 15-3-2014 10:04 |Xem tất
Cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
30-5-2013
Bài viết
124
Bạn
0
Đăng lúc 2-5-2014 13:49 |Xem tất
thanksssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-12-2012
Bài viết
28
Bạn
0
Đăng lúc 2-5-2014 16:36 |Xem tất
thanks Bác !!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-9-2020 04:49