Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 6085|Trả lời: 75

[Jazz, Blue...] VA - Smooth Jazz: Sweet Love (2002) [FLAC]

  [Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 26-2-2014 16:02 |Xem tất
' Z% i( ?' X+ f* c$ ?
6 H2 T% l+ C9 r5 L6 a
Artist: Various Artists
9 ~% t; Q, ]  V5 C* w- n3 D  CTitle Of Album: Smooth Jazz: Sweet Love+ R! Y- c$ m- P( z; p& T7 {
Year Of Release: 2002
; W) K# f3 j9 N' F* J7 hLabel: Shanachie
; g: F* r; X8 X7 Y4 O* L2 ?Genre: Smooth Jazz
) ]  O! Q  ]8 R+ j0 QFormat: FLAC (image) / MP34 s- D" e# b3 N' S. V4 z
Bitrate: Lossless / CBR 320 kBit/s8 f% T  ^  |/ u. }& R
Total Time: 46:36 min
. p  I- Z# `8 Y6 TTotal Size: 291 MB / 105 MB) H0 `# c) f/ P0 ?

8 ~# m/ J% i' NTracklist:
' U& Q- ^' w! C/ S  ]' B# C- u% K$ g& {. \
01. Kim Waters - From The Heart [04:39]
; \% Z5 C2 W* T. N9 [0 T) G02. Najee - Sweet Love [04:46]
" @7 @7 H3 y/ [, Q03. Kevin Toney - After Midnight [04:37]
' |: s5 E8 p" `04. Chuck Loeb - New Life [05:26]6 V8 B- n' J0 W
05. Walter Beasley - Sleep Tight [04:04]2 s% c9 Q9 B5 ^3 T5 w% S
06. Nestor Torres - Summers End [04:10]
9 r+ K' L, C* G# Y- {5 ?5 L07. Alfonzo Blackwell - Joy [04:06]
3 W$ s! V9 g$ q! Z% J08. Fattburger - Mum's The Word [05:06]
5 C+ y( n. o0 }! }/ W8 ^09. Nelson Rangell - Welcome Home [04:54]
! N$ a' |( t  T& E1 K# G8 a10. Special EFX - Stay A While [04:43]
+ a$ t* q1 S2 Y5 d5 y" u' e0 n" T( {7 D9 q  w! C. |- M8 N
Personnel:
/ s7 x1 B5 `& x" S* _, |: I0 s6 Q6 ^4 }' L; M0 Z4 ?
Chuck Loeb - guitar, electric guitar, nylon-string guitar, keyboards, drum programming;
& }! i- C2 R- J7 S3 RChris Parks - guitar, keyboards, drum programming;! d1 v' ^1 [5 u/ D5 s
Craig T. Cooper, Evan Marks, Wayne Bruce - guitar;: Y+ d1 d" e4 q) B
Chieli Minucci - electric guitar, keyboards, bass synthesizer, drum programming;% v2 E- y7 r! l
Nelson Rangell - flute, soprano saxophone;8 h$ c# X* V" ~9 H
Walter Beasley - saxophone;
! T" t, t* v" m) WKim Waters - saxophone, soprano saxophone, keyboards, drum programming;0 j, S4 h+ m$ W
Kevin Toney - piano, synthesizer;
" p! a6 v# b% yMichael Colina - keyboards, drum programming, percussion programming;
" P8 R& C3 A$ o" E- bJay Rowe, Carl Evans, Jr. - keyboards;
4 i/ q+ `7 r2 Z  o- s) s0 K; t2 cohnny Britt - synthesizer;
6 k! k" N6 V! U9 x1 }! X3 NAlfonzo Blackwell - vocals;
+ u; g, R$ b6 H' h3 R' vTrevor Lawrence - drums;  l, \7 R3 V* l" @3 N8 R
J Kevin Koch - drums, drum programming;
1 \3 j2 F( [/ _, e3 MBrian Dunne - cymbals, hi-hat, tom tom;7 _" L" ^$ V& J9 w2 j: @( L
David Charles, Marc Quiсones, Kevin Ricard, Tom Aros - percussion. 7 h0 o/ ~) {* m' k8 w! Q# @

* P4 V0 p6 n& T! C. W$ R. J
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
1

Xem tất cả

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2014 20:52 |Xem tất
Thanks bác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
11-12-2013
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2014 23:16 |Xem tất
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0918000043
Thích
0
Đăng ký
21-1-2014
Bài viết
84
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 16:03 |Xem tất
tkssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
154
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 23:39 |Xem tất
Thanks bác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
67
Bạn
0
Đăng lúc 1-3-2014 15:22 |Xem tất
thanks!4 a; {3 Q. Q) N1 v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0905151982
Thích
0
Đăng ký
9-10-2013
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 2-3-2014 14:20 |Xem tất
thanksssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
21-11-2012
Bài viết
237
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2014 09:19 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-3-2014
Bài viết
10
Bạn
0
Đăng lúc 8-3-2014 23:05 |Xem tất
Hi,% w  @& b/ S9 L5 u
Thank you,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 9-3-2014 09:32 |Xem tất
Cam on ban da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-3-2018 22:30