Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 5213|Trả lời: 70

[Jazz, Blue...] VA - Smooth Jazz: Sweet Love (2002) [FLAC]

  [Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 26-2-2014 16:02 |Xem tất
9 F: m: A5 l; Z: |) M) i& q
3 J# K, Y& z' ?% X: v9 F" H3 g
Artist: Various Artists6 G2 o; @0 e7 L/ m* k
Title Of Album: Smooth Jazz: Sweet Love
, N$ M1 S& K7 G, C' fYear Of Release: 20027 j: u* `7 D) @0 j
Label: Shanachie' {4 k  I9 {( |5 q% f
Genre: Smooth Jazz
9 q$ @2 a- o& P; Z; u+ u5 ^2 q+ pFormat: FLAC (image) / MP3
) U( Z/ C& l" K2 Y& f1 nBitrate: Lossless / CBR 320 kBit/s
4 ?+ s! h: S0 S4 STotal Time: 46:36 min
3 `. L  A  J+ h+ Q$ L2 A7 H, f8 ^Total Size: 291 MB / 105 MB  u( U0 i$ @) y

0 _2 K% e! V! L8 O5 @% JTracklist:5 s, ~5 i1 X5 y9 _. n& U
* _0 v' c  g, u, _6 [/ }
01. Kim Waters - From The Heart [04:39]
  t# z+ R$ t2 _" T02. Najee - Sweet Love [04:46]
3 X6 u$ x& \' [' x8 V, ?03. Kevin Toney - After Midnight [04:37]3 a' D/ A  O; J* \
04. Chuck Loeb - New Life [05:26]2 ~& K2 r1 v: L; ^: T# f
05. Walter Beasley - Sleep Tight [04:04]
; q. m5 j* o3 Q; d9 b06. Nestor Torres - Summers End [04:10]5 A" g5 p  N% N- W
07. Alfonzo Blackwell - Joy [04:06]& u# @+ p- h) {+ W/ n. v2 k
08. Fattburger - Mum's The Word [05:06]* y, q3 H/ n9 v; A
09. Nelson Rangell - Welcome Home [04:54]5 a9 ~+ ~; ~& u  Z! c) P7 O
10. Special EFX - Stay A While [04:43]
4 T3 {) j& w5 r- J% E: n; k2 i7 Y  o8 v$ w# n. B* h6 w* j$ l
Personnel:9 N# I4 j7 n" i5 N

5 E' |6 u9 ^" t- zChuck Loeb - guitar, electric guitar, nylon-string guitar, keyboards, drum programming;
3 y0 I5 @0 r- wChris Parks - guitar, keyboards, drum programming;4 ^( f* }% ~  S5 g' L" w
Craig T. Cooper, Evan Marks, Wayne Bruce - guitar;. D' ]- N# F; b1 W% a8 S# V
Chieli Minucci - electric guitar, keyboards, bass synthesizer, drum programming;% j4 n# p3 M6 N2 ]
Nelson Rangell - flute, soprano saxophone;
) z1 A, J3 `6 y% pWalter Beasley - saxophone;
4 d( }8 q# W4 F0 V  k, N* Z  T/ ?Kim Waters - saxophone, soprano saxophone, keyboards, drum programming;4 H) n! z& n+ O3 S+ F/ h
Kevin Toney - piano, synthesizer;
* e' m2 D. S+ E: s4 R! k$ H& V$ JMichael Colina - keyboards, drum programming, percussion programming;
+ B4 x5 D- q  p1 k+ j9 v# DJay Rowe, Carl Evans, Jr. - keyboards;
8 Z# y6 l: G# C: ~* }/ \+ B% {) F5 Pohnny Britt - synthesizer;
) ]3 g2 a  U0 H  L9 \8 HAlfonzo Blackwell - vocals;7 i6 q8 l) ^# f3 K! r
Trevor Lawrence - drums;
7 X4 y1 p9 H+ g! D! L! gJ Kevin Koch - drums, drum programming;* Y( w' U4 ]8 Z6 {% v+ Z7 u# `# b
Brian Dunne - cymbals, hi-hat, tom tom;
3 _6 s9 r% L5 ]2 s! EDavid Charles, Marc Quiсones, Kevin Ricard, Tom Aros - percussion.
, q0 [  v6 e3 f0 N: c* a8 q3 M: m( q( ~% P6 B) D/ I# u7 b
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
1

Xem tất cả

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2014 20:52 |Xem tất
Thanks bác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
11-12-2013
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2014 23:16 |Xem tất
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0918000043
Thích
0
Đăng ký
21-1-2014
Bài viết
84
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 16:03 |Xem tất
tkssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
153
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 23:39 |Xem tất
Thanks bác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
67
Bạn
0
Đăng lúc 1-3-2014 15:22 |Xem tất
thanks!
* W. O4 t# F# M" d
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0905151982
Thích
0
Đăng ký
9-10-2013
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 2-3-2014 14:20 |Xem tất
thanksssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
21-11-2012
Bài viết
237
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2014 09:19 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-3-2014
Bài viết
10
Bạn
0
Đăng lúc 8-3-2014 23:05 |Xem tất
Hi," i# o$ z4 B# R$ u5 y8 U+ E
Thank you,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 9-3-2014 09:32 |Xem tất
Cam on ban da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-12-2017 10:28