Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 6382|Trả lời: 77

[Jazz, Blue...] VA - Smooth Jazz: Sweet Love (2002) [FLAC]

  [Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 26-2-2014 16:02 |Xem tất
2 o/ b" ~  j- d$ s' P

( w, Y4 K0 ^; B: O, dArtist: Various Artists! X$ g7 H, o/ _# k
Title Of Album: Smooth Jazz: Sweet Love# H+ L. F0 ]0 o
Year Of Release: 2002; j  o8 J5 Q$ T( F- p( H
Label: Shanachie
( G7 }/ b* `8 yGenre: Smooth Jazz
0 V: Z3 G. b4 OFormat: FLAC (image) / MP3
3 T$ ^/ N* q, ?- L& Z2 rBitrate: Lossless / CBR 320 kBit/s
& B/ o' T1 W) \2 i4 T0 N" l2 HTotal Time: 46:36 min! y. N; S+ F6 |$ m; b7 B8 r' t! p
Total Size: 291 MB / 105 MB
5 G7 X# A2 F% [
; a; _8 S  M; W& ]Tracklist:0 \8 [3 I" H& d) U7 S( N
+ W& [+ f/ W5 j/ [  Q# r' q
01. Kim Waters - From The Heart [04:39]; ^6 G8 I1 p: c" f
02. Najee - Sweet Love [04:46]
! [8 \( T$ I& N6 J4 v( y03. Kevin Toney - After Midnight [04:37]) N2 i7 y0 K; e! f2 T
04. Chuck Loeb - New Life [05:26]3 Y. _; X7 s6 V2 K7 `3 Q
05. Walter Beasley - Sleep Tight [04:04]& q& |; W7 m, n9 s* U
06. Nestor Torres - Summers End [04:10]
" z- c8 U% I3 ^# H( s  q2 f07. Alfonzo Blackwell - Joy [04:06]& H( A1 K1 p+ _/ P( s1 w8 j
08. Fattburger - Mum's The Word [05:06]
( q) `1 r) J' R! c7 a5 ~0 g7 p09. Nelson Rangell - Welcome Home [04:54]7 I0 D4 ?9 s0 A' u" G
10. Special EFX - Stay A While [04:43]5 d  A, u; [) F7 Y: H2 ^
7 m: a/ Z0 f1 \# J9 H, o
Personnel:9 d; ^5 S$ E: L" B) ~
/ a) b5 o/ @, \
Chuck Loeb - guitar, electric guitar, nylon-string guitar, keyboards, drum programming;
' \% R, H1 ~4 Q2 ]Chris Parks - guitar, keyboards, drum programming;. w5 T. F4 d6 A7 B
Craig T. Cooper, Evan Marks, Wayne Bruce - guitar;
% s: {& D# E% F: Y( e/ \Chieli Minucci - electric guitar, keyboards, bass synthesizer, drum programming;
8 B# `! \7 v) z& G+ o# ANelson Rangell - flute, soprano saxophone;
9 s! V& q1 t! ^' G! b/ lWalter Beasley - saxophone;# U- l4 t- l6 A' j7 l
Kim Waters - saxophone, soprano saxophone, keyboards, drum programming;
$ f) Y, J: [6 h" QKevin Toney - piano, synthesizer;
% k5 ?; u( T' Y! I9 e7 d1 l9 @Michael Colina - keyboards, drum programming, percussion programming;, ]% m$ n) N& I' }% B  M
Jay Rowe, Carl Evans, Jr. - keyboards;
- J  g- d( b) r; ]& N* F: Dohnny Britt - synthesizer;
* F% c& a) ?9 z* O' E: F9 l( RAlfonzo Blackwell - vocals;" ?3 I1 {2 k1 j) A' o8 `# o, q1 d
Trevor Lawrence - drums;
4 v% t# u9 f5 [+ r  E$ A" GJ Kevin Koch - drums, drum programming;
% [) _3 Y2 P5 Q7 e0 t/ BBrian Dunne - cymbals, hi-hat, tom tom;
: u. E0 S& N+ `& JDavid Charles, Marc Quiсones, Kevin Ricard, Tom Aros - percussion.
' ?# q+ g& l  t4 {" }0 F- T
- k; A/ ?9 _: \9 ?5 h' R
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
1

Xem tất cả

Bài viết đã bị xóa

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2014 20:52 |Xem tất
Thanks bác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
11-12-2013
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2014 23:16 |Xem tất
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0918000043
Thích
0
Đăng ký
21-1-2014
Bài viết
84
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 16:03 |Xem tất
tkssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
154
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 23:39 |Xem tất
Thanks bác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
67
Bạn
0
Đăng lúc 1-3-2014 15:22 |Xem tất
thanks!
# b2 g5 N. J' \8 q; h2 x, F3 D2 ^  {
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0905151982
Thích
0
Đăng ký
9-10-2013
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 2-3-2014 14:20 |Xem tất
thanksssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
21-11-2012
Bài viết
237
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2014 09:19 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-3-2014
Bài viết
10
Bạn
0
Đăng lúc 8-3-2014 23:05 |Xem tất
Hi,
& L% l, b& S1 `1 l7 U4 xThank you,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-7-2018 12:57