Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 6577|Trả lời: 75

[Jazz, Blue...] VA - Smooth Jazz: Sweet Love (2002) [FLAC]

  [Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 26-2-2014 16:02 |Xem tất
" s7 J/ s. c! Z) O
( d6 Q4 |& \" S; o" {
Artist: Various Artists
9 l0 U1 Q- P( @2 s" xTitle Of Album: Smooth Jazz: Sweet Love& u/ u3 ~- a, M/ I+ |! t
Year Of Release: 2002
# U, E/ v9 W1 l2 t. [' f' HLabel: Shanachie1 i/ E! m) `6 [& h0 B( y2 p2 q* E
Genre: Smooth Jazz! t' p# b2 _8 h( z; A
Format: FLAC (image) / MP3
7 Y" }. \. L" z* N( _$ `Bitrate: Lossless / CBR 320 kBit/s" c; C8 o; ]! }- ]
Total Time: 46:36 min
. V' m3 p8 J6 _0 WTotal Size: 291 MB / 105 MB
; t9 j; B2 H. L: p
, u& z7 R$ B  O, z* ~, ?Tracklist:
. E* r: C* `, \2 s/ Q: E1 Q' ]# P0 z0 l: G1 U
01. Kim Waters - From The Heart [04:39]
4 e! Q0 [! D! `0 @/ p; G( I4 Z02. Najee - Sweet Love [04:46]: y! ?# P8 U$ y, _5 l/ d$ q
03. Kevin Toney - After Midnight [04:37]
: ?' M9 v* ~! r5 x6 W04. Chuck Loeb - New Life [05:26]
7 p+ w; ]* c0 m$ S# w2 f05. Walter Beasley - Sleep Tight [04:04]
" ]) R% D- z( ?. o. g1 V06. Nestor Torres - Summers End [04:10]
7 \& n( [. Q" V5 F: G07. Alfonzo Blackwell - Joy [04:06]
2 j, ^, J) R  c8 J# S, M  Y08. Fattburger - Mum's The Word [05:06]* {) ~) X3 T3 u2 f4 N! v1 [
09. Nelson Rangell - Welcome Home [04:54]* o( ]6 E. a+ n; [6 r" ^
10. Special EFX - Stay A While [04:43]
! e$ f' S3 X' U( V1 u
$ D2 m/ l4 V0 JPersonnel:# f; ^8 f8 D$ q

6 S4 I. L/ a5 Z$ W  ~  g# C# yChuck Loeb - guitar, electric guitar, nylon-string guitar, keyboards, drum programming;1 @& C# N2 E! `8 {% k
Chris Parks - guitar, keyboards, drum programming;8 J- k' K! F. W3 L) B+ T$ ^3 ^
Craig T. Cooper, Evan Marks, Wayne Bruce - guitar;8 s+ g% M  ]! [, F* L, ]. q. ~$ V- H
Chieli Minucci - electric guitar, keyboards, bass synthesizer, drum programming;, d* N3 b0 `6 u! q- Q: @
Nelson Rangell - flute, soprano saxophone;  D- _! M1 b* _  E
Walter Beasley - saxophone;4 Q. q, A3 n# q0 i+ m/ x
Kim Waters - saxophone, soprano saxophone, keyboards, drum programming;
) [3 q6 V) h/ i2 xKevin Toney - piano, synthesizer;
. X3 w2 i, J4 s( CMichael Colina - keyboards, drum programming, percussion programming;
; K; n- p. ]. l# w' SJay Rowe, Carl Evans, Jr. - keyboards;
" [4 M8 w  h2 E: [& fohnny Britt - synthesizer;$ c" ]" Z! a7 X
Alfonzo Blackwell - vocals;; S' O- v1 o" J. f6 A+ d  q% ?
Trevor Lawrence - drums;. n- ~8 {7 ~0 U0 p& c2 E7 J2 M4 w
J Kevin Koch - drums, drum programming;$ n$ P& t5 A; I+ E
Brian Dunne - cymbals, hi-hat, tom tom;
3 j: A7 p  \9 {" f9 q2 h$ WDavid Charles, Marc Quiсones, Kevin Ricard, Tom Aros - percussion.
/ `* E* a; F; Q/ c$ f  \7 i' a  C+ f  D. Q6 l% a3 v
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
1

Xem tất cả

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2014 20:52 |Xem tất
Thanks bác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
11-12-2013
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2014 23:16 |Xem tất
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0918000043
Thích
0
Đăng ký
21-1-2014
Bài viết
84
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 16:03 |Xem tất
tkssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 27-2-2014 23:39 |Xem tất
Thanks bác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
67
Bạn
0
Đăng lúc 1-3-2014 15:22 |Xem tất
thanks!. e6 S$ X1 P9 s
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0905151982
Thích
0
Đăng ký
9-10-2013
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 2-3-2014 14:20 |Xem tất
thanksssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
21-11-2012
Bài viết
237
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2014 09:19 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-3-2014
Bài viết
10
Bạn
0
Đăng lúc 8-3-2014 23:05 |Xem tất
Hi,
1 V. V2 c' l: a) M! m+ WThank you,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0908003000
Thích
0
Đăng ký
7-3-2014
Bài viết
176
Bạn
0
Đăng lúc 9-3-2014 09:32 |Xem tất
Cam on ban da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-10-2018 21:34