Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 2664|Trả lời: 26

[Jazz, Blue...] Nicki Parrott - Fever: The Best Of Nicki Parrott [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 17-3-2014 10:49 |Xem tất

7 W. ~" h5 m' B. ]/ {, s
! B  w* K+ n% u) Y- [/ {8 C, j# G+ o
Tracklist:% c. }- N$ u4 g$ W; Y6 P
01. Moon River (4:01)0 B  s. h- [7 `, z4 G9 B
02. You'd Be So Nice To Come Home To (3:39)
1 \0 P8 \9 h# |; E0 D& O  u03. Getting Some Fun Out Of Life (4:41)
6 T! _( f" {. _( h9 c04. Bei Mir Bist Du Schoen (4:04)% x4 u$ t/ C6 x! d1 C1 H' I2 U: p
05. Fly Me To The Moon (4:05)8 I4 d4 u( G# N! D: K
06. I Love The Way You're Breakin' My Heart (4:03)2 Y- l7 j$ n8 x9 z# j% [" C! L
07. Black Coffee (5:36)
! v5 [/ g5 x. g0 l1 X08. Dark Eyes (3:52)
+ n- g  q, [( h) X5 O, v09. Fever (4:15)
) v" X" }1 n6 v10. Like A Lover (5:01)
/ i/ }. C" v' A0 S11. For No One (2:32). Q1 N7 F3 X/ w9 L/ P$ Z
12. How Could You Do A Thing Like That To Me (4:24)
' k7 K7 |: n. Y+ r; b13. Detour Ahead (5:32)0 V$ @; i$ S; c% M/ Q. z& y. v- L- V
14. Somewhere Over The Rainbow (5:33)
$ a% G! o8 Z+ a5 N, H: s15. Best Things In Life Are Free (3:19)# Z  h- K. @1 c7 }1 X
16. What Are You Doing The Rest Of Your Life (3:38)
/ Y% p4 u+ `9 j. e' W& H3 P( j% [, ]( l) ~: M$ `  b! g6 X# m
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

35

Chủ đề

1

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
218
Bạn
0
Đăng lúc 17-3-2014 11:16 |Xem tất
Thanks bác chủ thớt
BONGDANET.VN
Khi bóng đá không chỉ dành cho chuyên nghiệp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 17-3-2014 12:13 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 17-3-2014 12:55 |Xem tất
Thanks....................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0438410096
Thích
0
Đăng ký
15-1-2014
Bài viết
224
Bạn
0
Đăng lúc 17-3-2014 13:15 |Xem tất
Thks bac chu!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-3-2014
Bài viết
40
Bạn
0
Đăng lúc 18-3-2014 11:42 |Xem tất
thank so much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

4

Điểm

New member

Thích
26
Đăng ký
9-6-2013
Bài viết
157
Bạn
0
Đăng lúc 23-3-2014 11:03 |Xem tất
tkssssssssssssssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
9-12-2012
Bài viết
25
Bạn
0
Đăng lúc 23-3-2014 11:33 |Xem tất
rat thic tks
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
29-1-2013
Bài viết
128
Bạn
0
Đăng lúc 24-3-2014 20:53 |Xem tất
Cám ơn bác chủ nhiều.
. C/ I8 P! r. C; z8 |
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
21-11-2012
Bài viết
237
Bạn
0
Đăng lúc 25-3-2014 13:48 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-3-2019 02:45