Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4328|Trả lời: 28

[Vocal] Ayako Hosokawa - A World of Love (2003) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

215

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
326
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 5-6-2014 14:31 |Xem tất

. L2 c0 ?' o' w3 J* F7 y/ ]% I0 a6 H5 N# g# y6 \; N

- \/ n; N, g/ g+ q  M# i4 TArtist: Ayako Hosokawa
3 K$ U2 K1 O) r$ [Title Of Album: A World of Love
9 Q  ~; s  A4 @  `6 GYear Of Release: 2003
7 K2 O) p- o, w$ jLabel: Fim Impression
; M4 W* _+ X( p0 ?Genre: Vocal Jazz! L; s" u5 E- p" C' D" p2 |7 d' a
Format: Lossless
+ G# D* Q( n- D: v/ vTotal Time: 01:02:49
$ }& S7 s4 c6 g4 Y6 r" [7 w8 R
/ |* k- P( ?3 @3 ZTracks:
+ x) w5 X: f! u8 n2 }01.Hey There
, P9 G9 J& z7 @02.My Foolish Heart
- g- l; w2 i3 `03.Little Girl Blue0 U7 S9 g( U5 @9 Y: Z$ y
04.Too Yong
- _- ?2 @# p" t, i. e7 x% b, p05.Misty/ _, n6 _1 `% K) ~! e, R
06.Someone That I Used To Love
+ Y# d% s/ I) J5 v07.Bewitched
9 d; I+ w4 L8 K, e08.Bridge Over Troubled Water; x6 T  g5 f& g# B9 D
09.Just The Way You Are- g- r+ F3 }4 a2 i4 ^
10.Tears In Heaven3 r  G1 q0 X# |0 C- ?  j
11.Georgia On My Mind
4 u0 `9 v. ^/ ]- B" h; K: z12.When You Smile) j& v* i1 l3 j8 ?. e( v# e$ Z
13.Tea For Two
( J2 z/ ?2 `' H3 ~6 u/ {$ M  Y- g, R" N1 Y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
1

Xem tất cả

11

Chủ đề

0

Fan

6

Điểm

New member

ĐT
0906826662
Thích
2
Đăng ký
5-5-2014
Bài viết
103
Bạn
1
Đăng lúc 6-6-2014 11:58 |Xem tất
Thanks A World of Love
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2014 13:23 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5 Q+ v' q6 a9 _0 g  ~% M5 D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

6

Điểm

New member

ĐT
0903289078
Thích
4
Đăng ký
21-5-2014
Bài viết
188
Bạn
0
Đăng lúc 6-6-2014 14:42 |Xem tất
thankssssssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
10-6-2014
Bài viết
5
Bạn
0
Đăng lúc 10-6-2014 06:34 |Xem tất
thanks bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0438410096
Thích
0
Đăng ký
15-1-2014
Bài viết
224
Bạn
0
Đăng lúc 10-6-2014 10:50 |Xem tất
Thanks bac!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

4

Điểm

New member

Thích
26
Đăng ký
9-6-2013
Bài viết
157
Bạn
0
Đăng lúc 22-6-2014 17:02 |Xem tất
tkssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-4-2013
Bài viết
122
Bạn
0
Đăng lúc 23-6-2014 08:54 |Xem tất
cam on bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
313
Bạn
0
Đăng lúc 31-7-2014 09:39 |Xem tất
tksssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
4-7-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 8-12-2014 19:58 |Xem tất
thank................
CD F1 PHỤC VỤ CÁC BÁC AUDIOPHILE
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 10-7-2020 01:01