Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 2631|Trả lời: 21

[Jazz, Blue...] Isao Suzuki - Blow Up 2 (2004) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 12-6-2014 15:37 |Xem tất
2 H5 N  k1 E, L/ j. g4 f. N

5 v8 m+ _. l7 y1 r+ Y' T- }/ i8 DArtist: Isao Suzuki3 R8 u! ~! g' j/ D; d1 k
Title Of Album: Blow Up 2; x5 A1 t8 t* L% D3 k$ R% n1 r
Year Of Release: 2004
: U) y) D1 ~2 t6 u/ HLabel: JazzFine
# V0 t" h) f" S# v5 nGenre: Fusion4 p3 Y! k* O/ C
Quality: FLAC (image+.cue)
, c) b9 X3 W. PBitrate: Lossless$ F! k: C, A3 b0 s! [+ Z7 Q8 W0 W
Total Time: 53:41
  U" b: Q2 K' h4 N' C' aTotal Size: 311 MB
/ P$ {0 u  Y( Z# ~3 Y$ P3 q
1 `9 P: z0 L* M! e: VTracklist:* B: R2 L3 F; \" M* h& b
01. Intro Voice" k/ d! ~5 n0 v, e
02-1. What a Wonderful World (G. Douglas-G. David Weiss)+ e( J( B0 j# R) R+ ?0 l
02-2. What a Wonderful World, x# Z0 e2 P; F4 ~
03. Cheek to Cheek (I. Berlin)
1 K; W/ I- n5 j' ~04. Grand Canyon (F. Grofe)
. R7 C6 n% b) _* z9 d7 W' p05. My Foolish Heart (V.Young)
: j; I( x( X2 V" i06. Senor Blues (H. Silver). A* G/ m' z" M8 q
07. I've Never Been in Love Before (F. Loesser)4 P7 i0 X4 A, X
08. Nardis (M. Davis)
6 G, |9 _0 A3 V+ M/ F' G8 q09. Mysterious (I.Suzuki)
2 M- v+ L2 T3 T- ]6 F3 C5 K10. Good Morning Heartache (D.F. Dan-Erven-H. I. Beginbotham)3 I: j* P& Q; ]' ]- z

  Q1 \9 V2 O1 c) u6 v: s
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
1

Xem tất cả

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 12-6-2014 16:45 |Xem tất
Thanks bác........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
203
Bạn
0
Đăng lúc 13-6-2014 07:58 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

4

Điểm

New member

Thích
26
Đăng ký
9-6-2013
Bài viết
157
Bạn
0
Đăng lúc 22-6-2014 16:58 |Xem tất
tksssssssssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0438410096
Thích
0
Đăng ký
15-1-2014
Bài viết
224
Bạn
0
Đăng lúc 24-6-2014 16:40 |Xem tất
Thanks bac!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
305
Bạn
0
Đăng lúc 21-10-2014 11:22 |Xem tất
tkssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
9-6-2014
Bài viết
168
Bạn
0
Đăng lúc 24-10-2014 10:17 |Xem tất
thank  bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0903741276
Thích
0
Đăng ký
26-3-2014
Bài viết
249
Bạn
0
Đăng lúc 6-11-2014 23:28 |Xem tất
Cảm ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0977671768
Thích
0
Đăng ký
10-11-2014
Bài viết
26
Bạn
0
Đăng lúc 12-11-2014 10:44 |Xem tất
nghe thử xem sao, cám ơn!
4 L8 k( r! X% e
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5

Chủ đề

0

Fan

18

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
12-9-2014
Bài viết
116
Bạn
0
Đăng lúc 12-11-2014 11:27 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-3-2018 02:13