Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 2783|Trả lời: 21

[Jazz, Blue...] Isao Suzuki - Blow Up 2 (2004) [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 12-6-2014 15:37 |Xem tất
: D+ G% t" |0 J8 W1 R

( _8 A" ], P( n8 p' r+ sArtist: Isao Suzuki0 l4 ^" A3 Z, G# `' A2 U) \- J7 d
Title Of Album: Blow Up 2
4 ?/ ^/ [. _+ T; FYear Of Release: 2004
; Z7 {% r6 L* ~# L8 [! GLabel: JazzFine4 Q# g/ g! `, X: d6 ^: X
Genre: Fusion
0 n- G$ ]/ w; c2 j; B* W: TQuality: FLAC (image+.cue)& x  E" X8 ]# {5 p
Bitrate: Lossless3 S8 e% d% W; y8 |/ B" y
Total Time: 53:41
# r9 a: q' Z( p' ITotal Size: 311 MB7 P( h4 ]! B' C3 u8 P' w0 w
  E' y, S1 q/ W. [4 D5 u3 R/ y
Tracklist:( \: F0 E( F2 q/ U
01. Intro Voice
1 Z! `. |% _- ^8 A/ q/ \: x9 D02-1. What a Wonderful World (G. Douglas-G. David Weiss)
8 O' M; Z( a, W2 b1 V02-2. What a Wonderful World
' H+ m1 r4 [2 q2 ~+ @03. Cheek to Cheek (I. Berlin)$ a2 \( M5 L: t" I
04. Grand Canyon (F. Grofe)
* I' K4 I$ e, F0 L1 S! s05. My Foolish Heart (V.Young)3 n& H  @# [. u- u6 H! n# e
06. Senor Blues (H. Silver)
2 I' C# w" @  n3 {% n# J5 P0 j8 ]07. I've Never Been in Love Before (F. Loesser)" h# s  y7 b! G1 [2 x* I
08. Nardis (M. Davis)$ b% Y6 {9 B. g3 @4 Q! [
09. Mysterious (I.Suzuki)* l8 d& _9 ^: c
10. Good Morning Heartache (D.F. Dan-Erven-H. I. Beginbotham)' k! r6 W9 ?& }5 f5 ^( K

- J% m; M* [3 [, B, g
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
1

Xem tất cả

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 12-6-2014 16:45 |Xem tất
Thanks bác........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
208
Bạn
0
Đăng lúc 13-6-2014 07:58 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

4

Điểm

New member

Thích
26
Đăng ký
9-6-2013
Bài viết
157
Bạn
0
Đăng lúc 22-6-2014 16:58 |Xem tất
tksssssssssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0438410096
Thích
0
Đăng ký
15-1-2014
Bài viết
224
Bạn
0
Đăng lúc 24-6-2014 16:40 |Xem tất
Thanks bac!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
310
Bạn
0
Đăng lúc 21-10-2014 11:22 |Xem tất
tkssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
9-6-2014
Bài viết
168
Bạn
0
Đăng lúc 24-10-2014 10:17 |Xem tất
thank  bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0903741276
Thích
0
Đăng ký
26-3-2014
Bài viết
249
Bạn
0
Đăng lúc 6-11-2014 23:28 |Xem tất
Cảm ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0977671768
Thích
0
Đăng ký
10-11-2014
Bài viết
26
Bạn
0
Đăng lúc 12-11-2014 10:44 |Xem tất
nghe thử xem sao, cám ơn!
( x* r+ E% J& {) V* i& R
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5

Chủ đề

0

Fan

18

Điểm

New member

Thích
11
Đăng ký
12-9-2014
Bài viết
116
Bạn
0
Đăng lúc 12-11-2014 11:27 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-7-2018 12:49