Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 2157|Trả lời: 16

[Classical] Jacques Loussier - The Best Of Play Bach [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 13-6-2014 14:37 |Xem tất
& Z- I- O' W% ]. i# ^# f

% f2 j' l9 ^" s, s* ^
- Q4 L; t9 t2 J2 X: ZTracklist:
2 a0 Q3 K# ?/ v8 r0 S1        Prelude and Fugue, for keyboard No. 1 in C major (WTC I/1), BWV 846 (BC L80): Prelude No. 1 in C major                        " P: Q# l6 A$ `1 }: z/ x
2        Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Ubung II/1), BWV 971 (BC L7): Allegro + ^8 @+ `) \. }/ _6 |5 D; h
3        Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Ubung II/1), BWV 971 (BC L7): Andante / u! W( f$ |! I5 v* [4 c$ Y- G
4        Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Ubung II/1), BWV 971 (BC L7): Presto
1 [9 @7 n6 e( N& O2 b+ v& ^5        Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Air                       
) m" b# x6 {9 ?2 x; ?6        Toccata and Fugue, for organ in D minor, BWV 565 (BC J37)
+ ^+ s% Y6 B& N7 ^: h- k' ~7        Pastorale for organ in F major, BWV 590 (BC J81) , g8 U% W  B8 G) x* H% f- Y
8        Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben," BWV 147 (BC A174): Pt. 2, (No. 10 overall), Jesu bleibt meine Freude                       
; P/ U3 P; ^1 z( ]7 |) ^/ q9        Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Gavotte in B minor                        ! \$ E. s0 g7 x6 a9 c: C  K: ~
10        Fugue for organ in D major (doubtful), BWV 580 (BC J65) ( z. x2 H& x( u7 h+ r
11        Work (s): Gavotte in D major - G" I/ y2 {3 J: I6 p
: V8 h) R, f: \0 K/ J0 b
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0438410096
Thích
0
Đăng ký
15-1-2014
Bài viết
224
Bạn
0
Đăng lúc 24-6-2014 17:02 |Xem tất
THanks bac!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 24-6-2014 17:10 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 12-5-2015 20:02 |Xem tất
tks..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-1-2015
Bài viết
172
Bạn
0
Đăng lúc 21-5-2015 23:19 |Xem tất
Cảm ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-6-2015
Bài viết
6
Bạn
0
Đăng lúc 22-6-2015 11:22 |Xem tất
thanks you
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 24-7-2015 11:00 |Xem tất
thank bạn---------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0912423509
Thích
0
Đăng ký
25-6-2015
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 19-8-2015 23:28 |Xem tất
thanksssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
311
Bạn
0
Đăng lúc 6-10-2015 09:02 |Xem tất
tksssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0944994434
Thích
0
Đăng ký
6-10-2015
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 6-10-2015 10:14 |Xem tất
qweqdsdasdad
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-4-2019 07:42