Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 2265|Trả lời: 16

[Classical] Jacques Loussier - The Best Of Play Bach [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 13-6-2014 14:37 |Xem tất

  P* j( {) h/ b4 i2 r+ z9 _$ W
5 I: g, c5 B; j) }$ W
! X4 ]( F6 X. w* Z4 w! o+ ~Tracklist:
& p5 h# ?4 I% K( V4 K- T1        Prelude and Fugue, for keyboard No. 1 in C major (WTC I/1), BWV 846 (BC L80): Prelude No. 1 in C major                       
% o5 X+ }5 e' n+ `; U. ]2        Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Ubung II/1), BWV 971 (BC L7): Allegro
7 e/ v+ x: p4 ^. K" M) |  `% T( w% j3        Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Ubung II/1), BWV 971 (BC L7): Andante
" r; [, `" ^  k3 I& m' [4        Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Ubung II/1), BWV 971 (BC L7): Presto - E7 J/ `4 d& p# x# o4 k
5        Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Air                       
) ?6 Z! H- Q- o8 ]; _5 n+ \8 t6        Toccata and Fugue, for organ in D minor, BWV 565 (BC J37)
, s1 o$ U! `0 S6 K7 x7        Pastorale for organ in F major, BWV 590 (BC J81)
! N, d# {8 Y/ g% A% X4 C8 w! n7 e0 I8        Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben," BWV 147 (BC A174): Pt. 2, (No. 10 overall), Jesu bleibt meine Freude                       
2 v# j4 S- O# f. ~) x; S8 u6 Z9        Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Gavotte in B minor                        % x& h6 r( I% h. f7 V
10        Fugue for organ in D major (doubtful), BWV 580 (BC J65)
8 H* u) x) U$ v. D) r( w$ s' c11        Work (s): Gavotte in D major
4 W  d( g& P& u+ l: b
6 F) c6 W& \$ v8 `
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0438410096
Thích
0
Đăng ký
15-1-2014
Bài viết
224
Bạn
0
Đăng lúc 24-6-2014 17:02 |Xem tất
THanks bac!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 24-6-2014 17:10 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 12-5-2015 20:02 |Xem tất
tks..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-1-2015
Bài viết
172
Bạn
0
Đăng lúc 21-5-2015 23:19 |Xem tất
Cảm ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-6-2015
Bài viết
6
Bạn
0
Đăng lúc 22-6-2015 11:22 |Xem tất
thanks you
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 24-7-2015 11:00 |Xem tất
thank bạn---------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0912423509
Thích
0
Đăng ký
25-6-2015
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 19-8-2015 23:28 |Xem tất
thanksssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
311
Bạn
0
Đăng lúc 6-10-2015 09:02 |Xem tất
tksssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0944994434
Thích
0
Đăng ký
6-10-2015
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 6-10-2015 10:14 |Xem tất
qweqdsdasdad
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-8-2019 01:14