Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 2087|Trả lời: 16

[Classical] Jacques Loussier - The Best Of Play Bach [FLAC]

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 13-6-2014 14:37 |Xem tất
) m5 Q; v9 c# _8 r! P

& H3 C: d, b+ @5 A4 N
5 s: J* D6 e# y, @# |8 E* pTracklist:
# |# q! B) W4 {6 |# Q  f1        Prelude and Fugue, for keyboard No. 1 in C major (WTC I/1), BWV 846 (BC L80): Prelude No. 1 in C major                       
( r5 v% a3 x* V; o9 I% X  H2        Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Ubung II/1), BWV 971 (BC L7): Allegro & H/ W. \+ }# E
3        Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Ubung II/1), BWV 971 (BC L7): Andante , m0 B, |% X( A* B' Q$ ]) Q$ E' V
4        Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Ubung II/1), BWV 971 (BC L7): Presto
' {( Z& _9 h- X& `8 d( e4 {5        Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Air                       
$ t4 c0 v' R3 Y6        Toccata and Fugue, for organ in D minor, BWV 565 (BC J37) ' z% v" c" c* v! l
7        Pastorale for organ in F major, BWV 590 (BC J81)
' m- N" X! L2 v/ s5 ?8        Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben," BWV 147 (BC A174): Pt. 2, (No. 10 overall), Jesu bleibt meine Freude                       
7 n; r) g  i1 K. `2 u; ]% P" ]9        Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Gavotte in B minor                          f7 s) `* ?- q- _
10        Fugue for organ in D major (doubtful), BWV 580 (BC J65)
( ?, H. e4 t/ J7 l! g" f11        Work (s): Gavotte in D major # K& A2 q  ?% \) Y
. K- k& G5 N# o
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0438410096
Thích
0
Đăng ký
15-1-2014
Bài viết
224
Bạn
0
Đăng lúc 24-6-2014 17:02 |Xem tất
THanks bac!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-1-2013
Bài viết
136
Bạn
0
Đăng lúc 24-6-2014 17:10 |Xem tất
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 12-5-2015 20:02 |Xem tất
tks..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-1-2015
Bài viết
172
Bạn
0
Đăng lúc 21-5-2015 23:19 |Xem tất
Cảm ơn bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-6-2015
Bài viết
6
Bạn
0
Đăng lúc 22-6-2015 11:22 |Xem tất
thanks you
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
196
Bạn
0
Đăng lúc 24-7-2015 11:00 |Xem tất
thank bạn---------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0912423509
Thích
0
Đăng ký
25-6-2015
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 19-8-2015 23:28 |Xem tất
thanksssssssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-5-2013
Bài viết
311
Bạn
0
Đăng lúc 6-10-2015 09:02 |Xem tất
tksssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0944994434
Thích
0
Đăng ký
6-10-2015
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 6-10-2015 10:14 |Xem tất
qweqdsdasdad
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 17-2-2019 08:55