Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 3644|Trả lời: 33

[Vocal] Nina Simone - Little Girl Blue [Reissue] (2013)

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 17-6-2014 14:23 |Xem tất
: L  g; k5 f0 E. U/ Y8 ~

( F7 c  I* F" y  I* E; }: SArtist: Nina Simone! O* p8 V7 f& |5 P
Title Of Album: Little Girl Blue [Reissue]1 I, m: u* a. Z" w# }  l' Z2 v6 ]1 L
Release Date: 2013 (1958)8 z- U$ O, ?# R8 A
Location: USA2 u& i* n$ y7 N" F  G& U
Label: Bethlehem / Naxos (BCP-6028)
, B5 r( C6 f4 ^3 xGenre: Vocal Jazz
; ^5 B+ S% c' G8 l; nQuality: FLAC (tracks+.cue)
2 K/ l) h  l: r6 L: \% |Length: 45:05 min
  y! X' I- K2 z5 [2 K0 [Tracks: 117 @. F3 M9 Z/ W# s* }) O, \+ i
Total Size: 207 MB
! P* }' C  [2 b* m2 M' _
. W- t: S, R7 _, GTracklist:5 a  m7 W# w, ?7 M1 s9 k* S
01. Mood Indigo (Ellington-Bigard-Mills) - 4:024 W! y& o4 X  v- y  f. }
02. Don't Smoke in Bed (Robison) - 3:12
6 @4 B; O, n, V9 ]03. He Needs Me (Hamilton) - 2:29
2 e& r8 w: [3 H2 l" o04. Little Girl Blue (Rodgers-Hart) - 4:17
; [. R1 O" f/ _05. Love Me or Leave Me (Donaldson-Kahn) - 3:22+ b- n4 T" ^. H, b, u; V7 ?$ M
06. My Baby Just Cares for Me (Donaldson-Kahn) - 3:37
/ b4 ^$ o# B$ g! g- C6 P07. Good Bait (Dameron) - 5:28# t2 X2 U2 a9 B3 O
08. Plain Gold Ring (Stone) - 3:53
# T+ j6 ~! l) q3 V/ m% {$ S09. You'll Never Walk Alone (Rodgers-Hammerstein) - 3:47
/ U+ ~& @% H" u$ [4 T10. I Loves You Porgy (Heyward-Gershwin-Gershwin) - 4:10
3 b! b# h2 [7 H# a! u  N11. Central Park Blues (Simone) - 6:48
7 O! v; G  s. j' r' _2 A7 N9 r% q0 Z6 t
Band:
' S- C4 w: b4 S/ I, wNina Simone - piano, vocals
: A, g0 R! }' i2 Q, |: ?Jimmy Bond - bass2 z% [2 V- C: b# R
Al Heath - drums
5 q& ]* z8 n2 ]) z6 m
( V& a9 {4 H5 E0 |, s) x
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
129
Bạn
3
Đăng lúc 17-6-2014 21:37 |Xem tất
Thanks bác, album hay quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
203
Bạn
0
Đăng lúc 14-7-2014 08:57 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
114
Bạn
0
Đăng lúc 17-7-2014 15:19 |Xem tất
Xin bác chủ ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 18-7-2014 09:21 |Xem tất
Thanks..............
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 18-7-2014 14:33 |Xem tất
cảm ơn Bác chủ nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 11-8-2014 19:42 |Xem tất
Tks bác!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

1

Fan

13

Điểm

New member

Thích
27
Đăng ký
29-10-2012
Bài viết
76
Bạn
1
Đăng lúc 12-8-2014 09:54 |Xem tất
Thanks      
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 24-8-2014 10:18 |Xem tất
7 X, ]$ J/ G! v' u
Thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

6

Điểm

New member

ĐT
0903289078
Thích
4
Đăng ký
21-5-2014
Bài viết
188
Bạn
0
Đăng lúc 29-8-2014 11:17 |Xem tất
0 ?' B; P4 o2 q  L0 B: t0 J1 m
thanksssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-12-2017 00:35