Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4519|Trả lời: 39

[Vocal] Nina Simone - Little Girl Blue [Reissue] (2013)

[Lấy địa chỉ]

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
319
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 17-6-2014 14:23 |Xem tất

! f0 _/ Z, `0 Z7 }; }8 p% w$ x9 [4 ~0 P: P/ L+ V' r4 |2 h
Artist: Nina Simone' K: P) c! w4 Q1 y6 f& _; R7 l
Title Of Album: Little Girl Blue [Reissue]
/ C$ r5 k: j  [& O: w% uRelease Date: 2013 (1958)
% m8 P) x9 I4 p- y) |" N9 N5 aLocation: USA3 H3 V( l+ j8 Y$ m0 d7 O4 b
Label: Bethlehem / Naxos (BCP-6028)# ~" L2 y* [% P: T/ N; J
Genre: Vocal Jazz' Q" V& b3 P% Z% q4 Y, [- x
Quality: FLAC (tracks+.cue)( ]4 z" [' X" u0 f' I# k
Length: 45:05 min
7 n9 @/ [: n  zTracks: 11; M& q% p( R9 k7 K. H4 Q
Total Size: 207 MB0 R+ y8 [$ P* i

- y6 ]8 v: F9 b$ _) d; `8 uTracklist:  i. _$ G5 \" X
01. Mood Indigo (Ellington-Bigard-Mills) - 4:02: E1 Y6 C  f' g0 |& ^) ^
02. Don't Smoke in Bed (Robison) - 3:125 o, g( i: k& i( J- s- k
03. He Needs Me (Hamilton) - 2:29
6 A8 I8 S) {6 X8 w! Q- r6 u+ }04. Little Girl Blue (Rodgers-Hart) - 4:17! ?5 a3 S2 g6 x( j7 A( z
05. Love Me or Leave Me (Donaldson-Kahn) - 3:224 s( [. O) J' ~- m; [) t
06. My Baby Just Cares for Me (Donaldson-Kahn) - 3:374 b) _. Y  E) t# E. o0 F
07. Good Bait (Dameron) - 5:28
5 \# H( n* T+ C/ ?- _- X, e08. Plain Gold Ring (Stone) - 3:53
& h3 A3 ?( @# \3 V, y$ N09. You'll Never Walk Alone (Rodgers-Hammerstein) - 3:47
& Z& I" i. {; y! v2 V. v' u8 ]0 L10. I Loves You Porgy (Heyward-Gershwin-Gershwin) - 4:10
' j. E* ~/ E# F' h11. Central Park Blues (Simone) - 6:48
- O' n/ c: ^" I- _1 @1 ~/ N2 H- a) f7 [, X$ {% `- c
Band:8 n  j3 m2 {* c9 k! a
Nina Simone - piano, vocals
/ ^1 f& |! G' K/ ?Jimmy Bond - bass' U. ]' A6 W7 Y7 B, {% |
Al Heath - drums
' g5 v" Y$ ]2 c! v$ m: g0 ]( `) y$ s4 b, F0 x
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

22

Chủ đề

7

Fan

19

Điểm

New member

Thích
113
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
129
Bạn
3
Đăng lúc 17-6-2014 21:37 |Xem tất
Thanks bác, album hay quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
208
Bạn
0
Đăng lúc 14-7-2014 08:57 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
120
Bạn
0
Đăng lúc 17-7-2014 15:19 |Xem tất
Xin bác chủ ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 18-7-2014 09:21 |Xem tất
Thanks..............
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 18-7-2014 14:33 |Xem tất
cảm ơn Bác chủ nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Bài viết đã bị xóa

3

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

New member

Thích
8
Đăng ký
4-3-2013
Bài viết
488
Bạn
0
Đăng lúc 11-8-2014 19:42 |Xem tất
Tks bác!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

1

Fan

13

Điểm

New member

Thích
27
Đăng ký
29-10-2012
Bài viết
76
Bạn
1
Đăng lúc 12-8-2014 09:54 |Xem tất
Thanks      
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 24-8-2014 10:18 |Xem tất
& Z# r! q3 |2 ^- X( k2 W! M/ y( u
Thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-7-2019 13:27