Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4720|Trả lời: 1

Cách duyệt bài dạng ảnh hoặc text

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 27-9-2012 16:07 |Xem tất |Gallery
Sẽ có thành viên muốn duyệt bài dạng ảnh, nhưng chắc hẳn cũng có thành viên muốn duyệt bài dạng text. Các bác làm theo hướng dẫn sau:6 ~; y& ~3 _+ `/ K

1 R% T- G$ g  A# q/ t1 YBỏ dấu kiểm ở trong hình là xong béng.! l0 E' f4 \- F! i* v- a

1 E' E: O6 z  [/ h) h# V4 y duyetbaidanganh.jpg
( n9 z/ `! m; L. X, h

2 B! b8 b% H, s) F* @" ?$ g duyetbaidanganh2.jpg

% N; M6 j/ ~" r+ K7 ^, X! r: v% A( J0 R

) {& w6 ^4 |& h* u* t

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 2-10-2012 10:25 |Xem tất
thỉnh thoảng em mới có nhu cầu xem ảnh, tiện quá, cám ơn bác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-3-2018 14:39