Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4580|Trả lời: 1

Cách duyệt bài dạng ảnh hoặc text

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 27-9-2012 16:07 |Xem tất |Gallery
Sẽ có thành viên muốn duyệt bài dạng ảnh, nhưng chắc hẳn cũng có thành viên muốn duyệt bài dạng text. Các bác làm theo hướng dẫn sau:
3 ^/ _# ~) D& f/ |. i  n
4 d& I2 D5 v  u: {9 L/ o* JBỏ dấu kiểm ở trong hình là xong béng.* H4 O: W: i% s% z  j& P. P" E

/ z/ i) L! W: ?  I' E  p duyetbaidanganh.jpg
( A  M$ k+ j  x( U* L; m  e
8 n* g1 a6 U. d# W
duyetbaidanganh2.jpg

  R' W- @, ~% k" d3 V8 X: q" X1 s$ U$ F! e) `/ F0 j6 P/ P: a
$ G; i6 i9 t' L+ Q* ^3 Y9 \

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 2-10-2012 10:25 |Xem tất
thỉnh thoảng em mới có nhu cầu xem ảnh, tiện quá, cám ơn bác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-10-2017 18:56