Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4812|Trả lời: 1

Cách duyệt bài dạng ảnh hoặc text

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 27-9-2012 16:07 |Xem tất |Gallery
Sẽ có thành viên muốn duyệt bài dạng ảnh, nhưng chắc hẳn cũng có thành viên muốn duyệt bài dạng text. Các bác làm theo hướng dẫn sau:
: }. P- @& s, h4 d1 Y2 {' @( }1 g& k( T+ s
Bỏ dấu kiểm ở trong hình là xong béng.9 e8 ~) Z: c  M! p5 }" I

# d7 U( B/ x& `% d duyetbaidanganh.jpg
) m+ R, S! }0 j& C8 [% j" d
. g9 S) @: O2 G8 ?+ m6 L* }
duyetbaidanganh2.jpg
" ~2 U$ r. p/ C1 n" Q) b* l5 Z, x

7 d: V# r$ n: S; r0 Z/ k( P
( M' L" M# l( i0 S' j; l0 M1 c5 Q2 P: S

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 2-10-2012 10:25 |Xem tất
thỉnh thoảng em mới có nhu cầu xem ảnh, tiện quá, cám ơn bác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 17-7-2018 14:12