Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4452|Trả lời: 1

Cách duyệt bài dạng ảnh hoặc text

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 27-9-2012 16:07 |Xem tất |Gallery
Sẽ có thành viên muốn duyệt bài dạng ảnh, nhưng chắc hẳn cũng có thành viên muốn duyệt bài dạng text. Các bác làm theo hướng dẫn sau:& q) }8 U5 N5 d
1 o/ `) b: z0 d' O/ n4 T$ P9 G
Bỏ dấu kiểm ở trong hình là xong béng.
& V) x/ K5 w# P9 p- |% ^% e% r6 v& T7 q: ^) N2 F0 c: Z4 D
duyetbaidanganh.jpg
' t$ O, v3 K' Y
0 K" s) q6 K8 N/ S5 F& N
duyetbaidanganh2.jpg

2 p5 \7 w" f% w1 L1 c* A$ {+ }' v7 P: D
; C6 _9 F5 V* |. m

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
242
Bạn
3
Đăng lúc 2-10-2012 10:25 |Xem tất
thỉnh thoảng em mới có nhu cầu xem ảnh, tiện quá, cám ơn bác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 19-8-2017 16:05