Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 23128|Trả lời: 311

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}$ y0 x2 |9 I5 w5 R2 x9 {

$ e' x: N2 z& u3 c
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)
, h( J; v- L8 Q5 c6 V5 l+ b02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)
  p' ^; C) Y$ ~0 M0 e# d2 l  y03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco) v0 [7 a/ f( W- ~  l" w. q
04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero
6 H% F9 l9 k! J05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum
- o2 a9 O( K# Z. r9 _) q$ e06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle
0 `! T$ b. f3 d/ V3 N% z5 X07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro
& D) W& z9 t: Q4 \1 v: ^% _08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)
! h% X8 F; D; A5 y09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique): P  ]4 u# [$ L/ P* r
10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo
  T' R# {0 J* L11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance5 G' D4 ~7 _& a) ]4 g/ e( L
12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance) F7 W2 D6 s) t( h) B4 Q) A
13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer
" _# Q+ x# O) Z9 c8 X  p14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro
/ E# Z8 p$ k% c- ^15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

- r9 O5 V" j, e6 Z1 dpass: audiophile.vn
; K4 S$ j) a9 x; p1 n, l3 S4 l% q+ u
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
242
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 + }2 d7 e* ^- [0 u

) t  R, G! ~) l" }Cam on bac da chia se
/ s, a* H# b% H+ w' M5 ]8 O7 c$ j  Q4 w* K4 u9 S8 Q& `/ H. `* O" ^
link error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24
% U( k3 T0 B: d" n* `0 S9 u# \3 ]' E  Q8 O
Nếu là file wav thì phải đao cái' ]' C/ ^  C0 H; z
Dưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA
1 D- q: `2 r7 z- b
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20 7 p) J8 x% ^" S6 g% x" J$ V. T6 @7 y
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 # g) ]0 U, _' u/ z
# `% m# {7 W$ r0 ?8 o. I8 }
Cam on bac da chia se

8 {4 z- }; ]/ R/ x@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
! m4 M' t6 n( q% rĐã xong các bác nhé.

& `+ M1 t( C  r  I1 ~% `  YVẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54 ; x. ]3 J8 [7 q4 Z; R
Vẫn không thấy link TA à

7 @- x8 {6 [3 R, a+ u1 \, eE cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-5-2017 14:53