Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 32749|Trả lời: 380

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}, g8 G* A2 u1 l2 m

" E; c+ Z8 O, v% f7 L1 y
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)
) G- `1 O/ u  r9 j, B02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)% O. ^; d  d" t
03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco, o0 h1 k: h( {2 d: c- D. ]6 u
04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero- ?& f7 V& q+ U' z0 c6 }; ~
05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum
7 B- P3 J+ P1 j) V& {' L3 F- ]06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle6 U3 ?( j  f% Q! u% |1 N, V0 d
07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro8 n) W7 w. l- h# H0 S/ c- ^' C: {; O, q% @
08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)8 s% m6 V& K3 P8 D$ [  {
09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)& k( F/ B) l1 b* {+ w  t/ r& b" |
10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo$ v' ~1 U" [  V
11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance
& m0 i% [& c8 j& p# X2 V; o$ ?12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance
; ]6 W: U2 ~6 Y% W% p" u13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer
# R4 i9 ?8 k( l14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro; c4 ^3 U/ t  M# a: d
15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

5 y  D+ b1 x' \7 u0 m7 Xpass: audiophile.vn, F8 X2 X( j" M1 _( E8 D1 B
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
/ D' o# P" M# m/ f# z2 g4 U' L( [/ h9 J
Cam on bac da chia se
8 m, V* a  s; M( c
+ w% \3 }" A2 c+ k' {6 {0 N7 ^: jlink error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24
$ K% l2 L$ X% n& O) t/ D$ `& |
6 c( h" t, y. I- Q% m$ X; gNếu là file wav thì phải đao cái
4 l  s2 F; J9 M* g4 f5 G# DDưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA 8 `! {6 r- j" i% {1 F( W7 G
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20
, \$ f+ `0 M. {' {5 k) F& eBài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 0 Q0 h( ~& }/ u& _/ ~! J

2 C- p7 K/ V8 M& m/ y' T( D0 GCam on bac da chia se

+ [& J2 g% k9 H* d" ~- l  S! E0 ^4 U@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
3 i& i( J" {; i% d0 \Đã xong các bác nhé.

% Z0 [  G, c6 f6 d' y0 z% bVẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54
9 \' i! K# V+ e' I9 f+ tVẫn không thấy link TA à
; e% m5 [! b9 Z2 g3 p( ^5 k: L( g
E cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-10-2019 12:53