Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 22229|Trả lời: 299

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}+ H# r. C, \9 t- c  V( p$ ?: U
# |% Z, i/ d( a
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt), b" x3 x+ U2 r. O& ^  @$ @
02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)4 M$ G- V+ |9 G+ i3 q* ~" T
03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco
4 O* d& I) {; C0 c& S04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero0 |$ P! H6 x0 |+ r6 o; y
05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum3 w4 R/ ~' l' H2 s% A
06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle7 e' ]. E+ Z: @  U$ u- ~
07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro" |! c/ n/ A: b, T
08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra): d/ b- l9 u; ?( F9 c# h, {! s6 \4 Z
09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)
7 ~. P/ v4 ?6 k" L* `% O/ y7 g% S10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo0 E3 f/ a5 M* {+ n
11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance: ]' d& l& v# {
12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance
2 ^8 ^- k% C+ }; K13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer0 S3 G: R3 A) y$ D" P! w0 a
14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro' J; h7 d$ ^* K& u6 m
15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
" i! l. M* X  U( A
pass: audiophile.vn& c+ j/ \! R2 W
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
242
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
- k( S: m$ i+ g& i8 s: y6 W- q& R( Q$ N! Z1 _& p' ^
Cam on bac da chia se
3 ^+ b# w8 ^( P8 V5 U- f( k% ~% s' F; F  O) g5 l
link error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24
* l1 X9 f' V9 A  S% L- o+ p# Z5 a) ~$ l, ~
Nếu là file wav thì phải đao cái: F& W# g! r5 A% E; t# w
Dưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA ) Q5 d" J  t. o* m2 x- X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20 ' D8 U8 Q) t  h* |& S. Z
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 3 d6 R* H! [$ L/ s9 D

6 z6 E$ v" o1 `' q+ _# qCam on bac da chia se
" N4 ^& {$ o5 r: g- a' i
@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
" V) Y" R7 a6 oĐã xong các bác nhé.
8 n. y$ ]$ V2 M
Vẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54 8 B9 J' {% C! h  e3 T1 l
Vẫn không thấy link TA à

' [( j! y0 @& o# t" _& NE cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 28-2-2017 19:35