Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 28883|Trả lời: 363

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}' @6 _' R) L* F$ L
5 d$ a* F- O0 @/ [
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)
' v3 N( U4 F7 N# T  K- Q02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)
! f) M$ K+ y9 e7 g& b" o03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco
; O0 K. s+ C% \% B) }& Y+ {6 ~04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero) D) s3 y% @, s* W+ [; f/ L! U. f
05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum5 k+ u" P5 o# O# k: q5 C! x. ~
06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle
6 g1 O6 H' e" u' u' E5 F07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro
; M" H- W+ x( I, c" M: Q6 l08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra): E3 ~7 h8 Z! B1 q. u) Z& s
09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)/ J* t8 D# h1 o
10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo
* a, P% O  [! p11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance# S' `9 ?; E1 r7 y% G9 P
12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance
! r5 M! m( H% ]6 e; Q13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer
0 V9 H  S6 T4 [8 I) |! A+ i14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro3 }8 P0 E, j. F) N2 a
15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
! [( `" e% [6 u
pass: audiophile.vn
; E' G7 P9 p, n$ m6 Q. r' ?+ C
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
- o  A7 n5 d! @
0 p! o5 [* J) E4 c3 Y: O6 sCam on bac da chia se. r  q+ E/ S$ Q6 y6 x

  J9 V  Z+ R  u" ?  G" ]& r6 B5 Alink error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24
) a, \! q$ Z& S9 k4 M, h3 e3 _) H9 w8 p0 D* s. ]% Q/ |$ x
Nếu là file wav thì phải đao cái/ t; k1 k$ \3 C) Q9 D- Z, H
Dưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA ) l' e* N6 p0 w( T6 E
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20 ! D- l' b% u! ^, |5 K, }! r
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
. f  Q( `4 M  \1 b4 {8 u2 ?% {# Z6 x1 S- ~* W
Cam on bac da chia se
/ M1 m# k- s& z" I& @
@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
5 \5 X' K$ I3 D' kĐã xong các bác nhé.

0 A9 ]% _6 t: I7 G5 m- T6 ]Vẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54
: o# ], f7 |' [1 A9 {Vẫn không thấy link TA à

1 Q- }0 r- K1 q. |2 k) d0 nE cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 20-9-2018 22:13