Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 31172|Trả lời: 380

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}! t+ {1 k* S1 ~0 U& V0 U! n. ^
9 n  A& B1 s4 {
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)3 Z/ O, _- l' m7 [, R, t
02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)
2 \1 I- g' C* X/ `03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco
: `. u- m" l! Q6 w9 b- L' ^5 ~04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero3 E. U4 ~3 M; g$ J
05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum
, l4 b7 U( Z9 N! m06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle
# w1 f; W1 y9 W6 e# ~% c8 b1 k% C07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro/ B! a  d  Q1 B2 ?  R
08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)1 z' ^+ ~7 K; G! f) r+ ~4 S
09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)
! x2 O0 k: [* h2 x- A$ ^4 J* e( M10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo3 F8 d- [1 |7 E9 L8 _0 E
11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance7 P) l3 L7 H% K' D- ?! X0 D5 T& j8 R
12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance# D! h( o- Z% y
13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer
0 U9 T( I; J! c* R14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro8 ]' N: J  ]! t  M' X
15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

7 \+ f- x. y, }3 C. n7 Q" mpass: audiophile.vn  E' F  B$ C) z$ ^# ]7 A0 S$ q
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 . y! h" L% K1 S5 M% e# L' q

  ^5 f6 N1 y+ C, [4 g! cCam on bac da chia se# u: B9 a% q7 T7 r. Z  m9 W% v) G

% c/ S. N( E& E7 {1 ^8 Ylink error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24 0 a9 d# `$ F5 n" f

8 u/ i) ^& j; B# F, L" p7 e2 yNếu là file wav thì phải đao cái
4 n& I$ N, s. VDưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA
+ }& ?. `. e/ y# n- H. a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20 - u. @# i# R" [& D  h8 W
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 1 H- i; l% u. t7 D/ ]: N, {

$ T) @! C/ q. U( CCam on bac da chia se
# l1 c& n& M4 `8 V& n! A
@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53 ; e3 _. ^6 e$ X) M4 _
Đã xong các bác nhé.

& H# e# U3 C; e, P) ]# d% f; c$ X# gVẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54 2 i2 s+ S& q7 P0 e) t, @
Vẫn không thấy link TA à

! b4 q' B  N) ?. q9 @0 rE cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-7-2019 11:55