Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 24308|Trả lời: 322

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}# Q& N" D# y4 x1 f& M; ?* [
. }& Z0 X6 ~+ w9 H1 z) N6 l
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)9 _+ F: |' ~; T. q1 G* P
02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)0 v, X6 G7 U/ ?/ g3 |5 f6 ?
03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco
2 h% g! f! r2 v4 R04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero
1 g/ n- j$ ]0 J: s! f05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum6 @- N. i; o6 I" W, H! t) U6 p
06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle
0 ?% D' S' E: ~' R/ Y1 i1 N5 X8 z07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro% q$ W0 J- h; Z1 B% S2 j
08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)
" D& `! X1 m  P! D09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)
0 q$ i/ e: A3 [, R: T# B) L/ x* C10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo# `+ |9 I$ ^7 R) F) j% Y
11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance
7 v( X. R9 W$ ~5 q6 V7 ?/ D12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance, Z4 Z9 Y9 y9 H6 |0 J0 c0 |
13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer/ z: I4 `8 @* y; n' G. k. _, v
14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro- ?: r, O5 U: ^5 e# J* O0 T
15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
' n9 g0 z1 P/ k9 B
pass: audiophile.vn  B+ k; _: \( P9 g0 c9 a
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
242
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
+ d! C  f: u4 Q% x* R, o
6 q8 |' [/ b) J( |% sCam on bac da chia se& @, I6 f1 B3 z- J6 P7 G
5 z$ }4 t7 ]" ]( H; C
link error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24 ' X1 K  Z& t( D" B' }- O2 c7 K; v: }/ [( {

, y$ Y8 P# P( [( b0 lNếu là file wav thì phải đao cái
: r8 w( j3 R7 D; j4 SDưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA
* ~( N1 G, G% r. ~. o+ D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20
. T5 @, N3 R* @. O+ tBài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
7 U% U8 ?: t) I( C. q% J+ x. ^# R, @
Cam on bac da chia se
  v' c8 {, ~# q# ~. p; M
@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
2 X6 i) c% x' Z- P" a5 EĐã xong các bác nhé.

9 p: c* w( H5 b  A1 V# VVẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54 7 B- L# J! Y" h5 P7 E2 U
Vẫn không thấy link TA à

9 Q. X- x/ s& w0 B. G( d# L6 B8 QE cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-8-2017 01:35