Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 30720|Trả lời: 373

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}! t! |9 j6 F: g6 \' ?. `
1 P0 i$ d) f# ~
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)0 f8 h9 H& p6 J, e0 [1 Y
02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)" p' ?" q% k* n. Q
03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco
& g, h* H' x; e3 t1 N1 U+ \, w- X7 t' H04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero
! j- U6 w* F* J9 y  u1 _05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum
( N' Z) E3 ~5 W1 b0 G' ~$ L06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle  q6 ?* a$ t0 h# q% {
07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro
4 Q: v+ d1 f6 O. \8 o08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)- q  Z. ?$ J: w9 P" ~# x4 V
09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)& W3 f6 n) F! [9 G! x; Q; c
10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo
1 H$ \  Z( s, m- o& x9 E11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance
) {' N+ t3 d; s8 b12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance1 y; ~/ U% a! G+ J8 V$ H: ^5 N6 Q
13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer/ A( k" |8 C" N/ Z  i
14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro
6 r5 p: K6 a' c$ V" t3 U& ?15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

6 }; r% |' t/ U1 Jpass: audiophile.vn5 u! W  t2 M0 H  q, h: X( n
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
  ~# |/ y& \+ W+ a
0 q& M8 j9 {4 k! {Cam on bac da chia se
) s+ }% H3 ^& F
# T* K6 ~) v& Q  k: M& o7 {link error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24
: g1 s& N, S0 C" m/ U4 Q: s* u, L, L9 s
Nếu là file wav thì phải đao cái
2 w9 W% W; q" B3 g2 b: {) wDưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA ' h7 R; W8 E( O# f3 R
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20 ; Z- v- M- W  f& w: w2 o* ?5 g
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 2 S0 a% ?+ j4 i% c5 h

- z5 C  W/ F! N! n; RCam on bac da chia se

8 E; ~4 m% Z( q* I9 ]@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
6 g9 _3 X1 z% W. xĐã xong các bác nhé.

4 H+ c- K" ~' ]1 X& yVẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54 " {# s/ Q' m7 R; ?/ |  a
Vẫn không thấy link TA à
0 m4 n3 g- X) p9 k
E cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-5-2019 05:08