Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 33699|Trả lời: 377

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}
. W: |( N8 |8 K, ?* @- L# T( g1 f* u; Y, @. T& X/ ^( ?, S
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)
7 J0 Q2 q( `4 ^1 H& j' u02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)" v3 l  x4 P( m/ x& ?. ?% T
03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco
7 d+ k. b9 z' n5 H' ^0 g" z04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero; e$ ^- @) T5 I4 ], v% F
05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum
; b$ |; O7 b9 I& U06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle
' _2 p' q8 c2 W. d* ~9 a6 |0 x07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro1 I- X6 N& ?* Z$ Z  y4 {' i6 [( {9 @
08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)
. D1 w" C; }$ n; x# P+ w) w3 `( X; O09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)3 E# O+ k# J( Q+ Y& ?* o
10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo
& p& [  B8 ?6 I  `" h1 T11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance
' g  R9 j4 r6 u4 v( F% k& h. v12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance* x' C; P& k8 E* E
13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer
) ]/ I* h' }+ y. j* V2 J+ S3 T' x" r. b14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro
/ O& \- u: O/ P7 }$ t6 U/ V15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

" ~5 i' H5 H) v5 Epass: audiophile.vn
2 Q( R! r/ ]( g7 Z$ @
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
3 s+ F- ^2 L) t1 B( J  `( j# O3 N" b
1 H0 N0 e0 c* e: F. UCam on bac da chia se
7 F3 {  Z) D! |1 u3 a
3 _7 W: C4 U6 j. Y0 \link error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24
8 z- ]. H. O( `+ _9 N9 U
8 u- }7 k+ M% C0 _; PNếu là file wav thì phải đao cái
; f+ |; X) |4 W/ n0 r/ @7 V, Y" r6 hDưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA & X2 S+ c: r) }8 R# \( K* w2 e+ f
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20
% \) E  X8 f% r( M2 ~# _Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 % r" j4 Y1 v0 `! j8 }- j  `# n
6 @" Y: |' J# P1 S5 a
Cam on bac da chia se

0 E* c  R9 U  Y" @* X/ f9 @@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
1 h! t0 [# b. w* EĐã xong các bác nhé.
8 p# ]8 E( [0 ?1 D- S5 h) T- F- }
Vẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54
9 R* W" g" _8 \$ ?! TVẫn không thấy link TA à

. E/ j5 A0 n- L* ^) iE cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 15-12-2019 20:55