Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 30070|Trả lời: 372

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}
) C% o8 K! Z% m2 D8 ]" l" j6 z- f
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)
- q* R) n1 d) @& J1 F: z02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)! N7 Q9 N5 a" h" l
03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco. U; S9 M7 {; e
04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero
. z  u: G" G4 C! Q05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum$ [4 S6 h- c3 r( C& M
06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle  h0 h# r, }5 W$ g: q! @( _+ N( m
07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro
1 L8 ?7 F# X  _" w& \08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)
- V7 t0 K7 Z% A$ {- ~/ m09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)
( @8 _0 H) A" W  ^; V10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo
9 d" Y7 I7 t+ w6 h$ p+ S# B) Q$ L3 P* l11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance, `* N! R* i2 U% Q- H
12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance
1 o# ]9 A7 f8 ~* u13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer  b* |; [* I& G0 m
14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro# y8 w; ~2 ]% W  O: Q8 w* h
15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

8 _. ~# s$ Y5 z9 F3 ipass: audiophile.vn
1 H; U- l% C# M8 |* P* N0 j0 O
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
  d$ X7 B0 T+ T) l4 z0 \" ]. g2 @
Cam on bac da chia se
7 l0 X5 C# y' \/ J4 j( F& |
3 m" A1 |/ R9 P0 n' J* `+ X0 ulink error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24 ) N" S( K' I8 ~2 s: G8 O
* `* I; {5 T, [' v8 d
Nếu là file wav thì phải đao cái+ E( ~2 S5 Q, x: T% P, v' q
Dưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA
5 V& M6 D$ q& H% I/ v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20
( h; ?5 m, n+ E% V7 ZBài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 9 ~4 g- o8 U6 x( }( ?2 i& z
' A0 L0 Z" {& a8 g5 v- \1 x; L
Cam on bac da chia se
! L0 \7 V. b2 e
@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
( m' j1 U+ E6 @& v/ B6 ^Đã xong các bác nhé.
; L' d: X( V/ M  |& V( z  v) ?+ a) k
Vẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54 & y- T0 n  L/ G8 h% E2 l+ f
Vẫn không thấy link TA à

: `5 V9 b% E% P. g8 x, i6 c: ^E cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-2-2019 17:40