Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 27097|Trả lời: 352

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}% W. O$ d( K4 H8 M1 Y( ]2 u* A

1 r: _/ D5 Q# l: n, m$ a, W
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)
; P7 K. Z7 P$ P2 @+ k, J+ X02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)
! @: s6 q. f5 p1 W( D03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco& P; P, j  ~2 h8 C1 w+ F
04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero
5 P! w; |+ n+ y3 }05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum+ \  e+ `/ t5 |7 r
06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle0 X8 M+ v& @" k) D
07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro
+ E  n7 ]5 N6 s; j$ T. j  @+ k08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)& o2 o9 ?/ T) P5 |3 \- Q0 F1 H4 [
09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)
0 _4 R- e" k2 T5 L/ s& }10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo. Y* K, g! |1 A9 n: t6 K# o8 _
11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance. P& Y5 q# v- l" ^( e
12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance
! ]( {4 j0 k/ \13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer
0 @1 L/ B  E3 j* b  L14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro
3 {; h" u6 I9 f$ q1 n1 P& z4 ?15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

! @9 S0 X0 [- e- W2 _5 V4 D" Lpass: audiophile.vn
7 Y" p) C/ l1 w/ r) ]! M9 K
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
" B( Q" G! I+ W8 V! O- C# Y+ D6 i
Cam on bac da chia se
  @* X* U0 }6 l) j+ i- ^( L5 y1 w9 J- K! z4 }- v; H+ [" w
link error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24
, g5 `% [" N7 N* s' \/ y) Y# W; S& S4 Z( g, N' f: j8 {
Nếu là file wav thì phải đao cái
$ Q8 o8 Y9 T& `- @Dưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA * s6 e0 Z" ^! l$ E  F
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20 6 C5 e# c- N5 s
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
4 D) e9 ^' R+ w! ~, [9 Q
% ?1 M8 p# s# N+ C' R! oCam on bac da chia se

& ~9 ]) ]4 Z9 ?$ i: F@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
( `" Y: @' Y1 c$ m* qĐã xong các bác nhé.
0 |' C* M8 D8 i! E7 K5 K
Vẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54
# K" f2 b% ?& ~- y. w7 X) J$ gVẫn không thấy link TA à

5 H# E! P% J0 l7 x- X! N8 DE cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-3-2018 11:52