Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 26426|Trả lời: 346

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}' t5 }4 Q* u9 t' m4 e3 x

6 {2 v( L6 k3 O  z- a
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)
9 _0 g# |' j9 m3 d02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)
3 G& B1 s' v$ _1 P" l03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco
! E3 K, K! {& N. u& n04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero
/ C* A8 |& A4 P05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum& ~, i; a( m7 h. C. w3 C7 ^
06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle. m4 U5 h$ C2 N5 h
07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro
, r3 [; t4 W* y) o" G, N08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)# c1 n6 @: i8 N' G( f9 H
09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)
& C$ T2 p, V0 {8 p" y5 ?' m) _1 u10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo2 O" Q& r( G8 M3 P, F$ d$ t
11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance: v( X+ Y/ M# {/ u
12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance9 a" k3 G! R8 `" Y% f) [
13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer9 A& P* Y0 O. Y: C3 Y* c! A
14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro! ~+ R5 U6 F/ q0 F0 a7 w# G  a
15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

3 r3 R) f0 w1 a" N' rpass: audiophile.vn
5 y4 n* M5 q6 }+ o
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 2 {$ F+ R' q% H3 D0 e

0 o0 [) A" Y: m% _Cam on bac da chia se" q. ]+ V4 H/ d& K6 F  w
$ r2 ]8 T9 g, R- [" |# u+ P1 m
link error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24
+ V5 H8 B1 T5 i. w
% n& T% Y; g$ w, bNếu là file wav thì phải đao cái
1 [' l( J" \5 A% q% Y9 oDưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA
& E# `: s/ H( o$ X9 X* O  o* e
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20
* b  {9 ]; `. u( IBài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
; G; a! f2 _: k& Y4 h
! P6 p8 h0 Z3 f& |; e3 @Cam on bac da chia se
7 i' u5 P6 @6 T6 p+ B& Q
@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
! e' M6 r# ?% d6 E5 ]Đã xong các bác nhé.
6 f2 A9 N* J! R
Vẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54 ( N& t4 |( P3 @, M
Vẫn không thấy link TA à

( T5 i; {+ X" UE cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-1-2018 20:15