Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 25179|Trả lời: 336

[Jazz, Blue...] McIntosh - Audiophile Test Reference - Premium 24K Gold Disc

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 1-10-2012 18:25 |Xem tất
McIntosh - Audiophile Test Reference (2002) [WAV] {Premium 24K Gold Disc}% C7 U8 A: c2 t1 v
: l* p7 V" V$ U$ i
01. Stravinsky: The Firebird Suite-Infernal Dance (excerpt)
( |7 s6 H7 B- j6 I$ P" i02. Starker Plays Kodaly: Duo for Violin and Cello,Op.7-Allegro serioso,non troppo (Recorded in Japan 1978)
- Q7 Q' Y& y5 Z9 e  u% m% @03. Dvorak: Symphony No.9 in E Minor,Op.95,from the New World-Allegro con fuoco
; m# R0 e3 k- v4 x2 ]$ M* r+ D04. Bizet-Shchedrin: The Carmen Ballet-ix.Torero
$ U9 r: d: }; H- p+ f05. Voices of Angels: Vos Flores Rosarum
# m' n* A1 q; }3 v  L06. AARON COPLAND: Billy the Kid(suite from the ballet) -Gun Battle4 \  m8 i8 K1 N2 `' |
07. Vivaldi: Four Seasons-Concerto in E major,RV 269 "Spring" I.Allegro8 ?: k! d3 _& D/ ]5 Z$ ?
08. Piazzolla: Libertango(Tangos arranged for saxophone and orchestra)
+ W" [0 `& z# H/ ], w$ Y# B09. Beethoven: Adagio Cantabile from Sonata Op.13(Pathetique)
6 W) {$ o' W4 s$ _. p. G4 q0 T" T2 t10. Music of Berlioz: Symphonie Fantastique,Op.14 Marche au Supplice(March to the Scaffold):Allegretto non troppo% C+ t- e, {/ }: Q, K; A
11. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Heroic Coolie Dance
( a# i. s1 b1 x: ?) p* v# O5 S0 N12. MACAL conducts GLIERE: The Red Poppy,Ballet Suite,Op.70-Chinese Dance
/ P7 T5 _; h  E3 k; t13. Tchaikovsky: Serenade for Strings,Op.48,ll,Walzer  I$ a7 Y' f7 U
14. Shostakovich: Symphony No.10 in E Minor,Opus 93 ll,Allegro
2 N3 n( Y: G7 n0 l8 t' o+ T15. AARON COPLAND: The Red Pony-Happy Ending
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

* ?& ]' [5 e4 u: }9 S/ Fpass: audiophile.vn; _) p& T/ u8 g$ O+ p5 X
6

Xem tất cả

16

Chủ đề

4

Fan

59

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
162
Đăng ký
21-9-2012
Bài viết
244
Bạn
3
Đăng lúc 5-10-2012 15:12 |Xem tất
Cam on bac da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
18-10-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 18-10-2012 23:09 |Xem tất
cám ơn bác nhiều nhé !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45

Chủ đề

0

Fan

12

Điểm

Shop free

Thích
115
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
39
Bạn
0
Đăng lúc 3-11-2012 22:44 |Xem tất
thanks anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 17:20 |Xem tất
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22
- b; C- m0 \* P  k8 R/ U  q8 F) r  B  T
Cam on bac da chia se
( u  W; E; \  h) _( L7 \% x+ L7 S
link error rồi bác ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 18:22 |Xem tất
Bài được Jim sửa lúc  28-11-2012 18:24
' w, S8 k4 y+ d; }
2 u5 @( F" |6 L5 o$ KNếu là file wav thì phải đao cái/ H% l6 X: C& Z1 [; {7 n- K) u
Dưng mà đúng là file nó die mất rùi@TA ' _6 S1 ^0 e' ~! e
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 18:25 |Xem tất
duytl gửi lúc 28-11-2012 17:20 % U  E- \$ C# _% R) H! E: b
Bài được duytl sửa lúc  28-11-2012 17:22 3 n+ E- E* L* ~* C9 D
3 G" m$ ]. {4 n1 E1 b; Q' ~/ s4 q
Cam on bac da chia se
' ^& T# s+ R4 p' r* Y
@duytl @Jim em đang up lại rồi, các bác chờ một lát nhé.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 20:53 |Xem tất
Đã xong các bác nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:54 |Xem tất
TA gửi lúc 28-11-2012 20:53
% Y! ^& d' C. nĐã xong các bác nhé.
3 m2 f( l$ R; C
Vẫn không thấy link TA à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 28-11-2012 22:34 |Xem tất
Jim gửi lúc 28-11-2012 21:54
4 B  Z. M# Q2 p1 c) T9 V: ^: \' dVẫn không thấy link TA à

4 L! [/ q( [' n/ w' {5 xE cập nhật trong bài đầu tiên anh ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-10-2017 12:36