Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 35875|Trả lời: 125

Foobar2000 XA & Special

  [Lấy địa chỉ]

3

Chủ đề

0

Fan

8

Điểm

New member

ĐT
0972671452
Thích
16
Đăng ký
5-8-2015
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 5-8-2015 13:40 |Xem tất |Gallery
Bài được dangnguyen sửa lúc  10-8-2015 12:46 7 Y/ L) [8 s3 D# P1 n9 M- q
4 M7 U# {/ n6 O) [# t0 k( S
I.Fobar2000 XA + AISO4all mod Sound the best0 T; h, n( _" {1 r  N9 T
Homepage: http://blog.sina.com.cn/shanpcaudio
2 L+ s' {& {+ j4 s$ U) _

FOOBAR2000XA

FOOBAR2000XA
" o+ R" e( z! Z$ b$ L
Supported formats:( K8 S4 g( A0 C% t9 M
foobar2000 XA wav = wav only, best sound.
3 C- X: I. {* V2 @! x4 l0 R% M; G# lfoobar2000 XA     = cdda/cue/wav/mp3/ape/flac (flac does not support 24/96 or higher)
) k: W  W+ M0 ]: i3 j6 \, gHow to Setting?
9 f3 s. A- P: d) i- l' `1.Go to "!foobar ASIO config" directory,launch "foobar2000.exe".
  m" G6 m  Z7 D* l: o- S2 O 2.Press CTRL+P to open "Preferences" window,
/ s# ]. A7 f6 ` 3.In "Playback\" change the settings (see included picture).
" a: X9 a' i5 h) n. R& S5 x 4.Then close the program,copy "foobar2000.cfg" to all foobar2000 XA directory.3 V8 F7 G( c3 B. y
(Do not change other settings.)  M) q/ w0 D3 C% q+ ?
Linkdownload: Foobar2000 xa' y, j5 G, u" a5 a
Improve sound quality
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
; ^* J2 J5 {! [4 j' E0 n
"So sánh foobar XA với Daphile version realtime trên cùng hệ thống nhà em. Tạm kết luận như sau.1 [3 G0 D( P0 ^- v2 ?) |7 e: Y! a' ^# m
1. XA cho tiếng dầy ấm, mượt mà, chậm rãi, nền âm khá tĩnh là chọn lựa thích hợp cho nhạc vocal nói chung và nhạc Việt Nam nói riêng, nhất là nhạc vàng. Em chưa thấy phần mềm nào qua mặt bản XA cho loại nhạc này. Bản foobar thông thường thua bản XA kha khá về nhạc tính. 4 @  c8 J8 r6 U6 ~/ v. }
, s( q$ b7 e; h, T3 W; v2. Daphile cho nền âm tĩnh, độ chi tiết, không gian và độ nổi khối âm thanh rất tốt. Nó rất thích hợp các loại nhạc nhiều chi tiết, dụng cụ. Các bác vào topic Daphile đọc thêm nhé." by tcqanh.1 H2 X) f/ u/ ?! p' M2 n$ ?  }2 c
II. Foobar2000 0.8.3 Special! T( H: [: P7 S# l" |

/ z8 P4 |, F) y

Foobar2000special

Foobar2000special
+ W, Y' n. t% L4 X/ G
link:Foobar2000 Special All components
; T# ~! H$ a6 ?( S, C- T, mChange Priority:
6 ?% X5 E6 h& \, D# t; `, wOpen cmd -> type the command "cmd.exe /c start "Process Monitor" /Realtime "Full path of foobar2000.exe"6 I6 i1 v( m8 y/ D1 W/ H* V7 o
( T2 z6 p& u4 ^, T
HAVE NICE DAY!9 P) [' F* {' ~" r
9 N# _( k8 c9 e  J  T5 b; n

5 w! `9 [8 ^( T( y- A2 k; z
9 b+ r$ m0 Q$ o% @4 _, H7 w5 E: ]# \% Q3 `2 ?+ h0 r, ^

8 W" S7 N% f: m: ]5 H3 w
3

Xem tất cả

32

Chủ đề

24

Fan

186

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Thích
507
Đăng ký
26-10-2012
Bài viết
2653
Bạn
4
Đăng lúc 5-8-2015 14:40 |Xem tất
Bác so sánh bản XA này với 0.8.3 octachan thấy thế nào?( X4 o9 J+ i8 z0 }/ Q! r
Simple is the best
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

8

Điểm

New member

ĐT
0972671452
Thích
16
Đăng ký
5-8-2015
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 5-8-2015 20:28 |Xem tất
tcqanh gửi lúc 5-8-2015 14:40
' Y+ ~# V8 l& X, |9 R2 s- t* gBác so sánh bản XA này với 0.8.3 octachan thấy thế nào?

& L2 g" ?. U% C) [Cả 2 bản điều là Foobar2000 0.8.3. Foobar2000 XA thì người viết dưới dạng " mod " đồng thời loại bỏ những thành phần không cần thiết để tối ưu quá trình chơi nhạc. Foobar2000XA phát triển với nguồn là các Components của otachan nên bạn nói mình so sánh thì phải so sánh thế nào?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32

Chủ đề

24

Fan

186

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Thích
507
Đăng ký
26-10-2012
Bài viết
2653
Bạn
4
Đăng lúc 6-8-2015 07:31 |Xem tất
dangnguyen gửi lúc 5-8-2015 20:28
/ o, i" h2 t) h6 LCả 2 bản điều là Foobar2000 0.8.3. Foobar2000 XA thì người viết dưới dạng " mod " đồ ...
' l; o/ v6 u( ~! v( ^4 ?
Ý mình hỏi là bác nghe 2 phiên bản này có khác nhau ?
Simple is the best
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

8

Điểm

New member

ĐT
0972671452
Thích
16
Đăng ký
5-8-2015
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 6-8-2015 08:24 |Xem tất
tcqanh gửi lúc 6-8-2015 07:31 : _: E& d: n: Z0 Q( T2 w0 J8 B/ T
Ý mình hỏi là bác nghe 2 phiên bản này có khác nhau ?

2 C9 S$ U1 _; t) D7 Imình thấy bản XA chạy ổn định, âm thanh rất tôt. Bạn nên test Foobar2000 XA WAV với 1 bản nhạc Dạng WAV 24 bit thử xem.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32

Chủ đề

24

Fan

186

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Thích
507
Đăng ký
26-10-2012
Bài viết
2653
Bạn
4
Đăng lúc 6-8-2015 08:48 |Xem tất
dangnguyen gửi lúc 6-8-2015 08:24 # W3 {4 p6 P9 Z7 A6 Z7 a- i
mình thấy bản XA chạy ổn định, âm thanh rất tôt. Bạn nên test Foobar2000 XA WAV với 1 ...
; ^$ u9 j9 q! k& j6 ^: M+ i
Cũng lâu rồi em không dùng Foobar. Trước em cài bản 0.8.3 Special. Hiện tại em chơi Daphile.
0 Y, ~$ G. ~( l
) r8 q4 \# _! F- jĐể em cài bản XA xem thế nào. Để có chế độ ASIO, bắt buộc phải dùng ASIO4ALL khi DAC không hỗ trợ ?
4 t  g- T1 C( [- C8 i! I0 e+ F3 e4 w5 m* y
Đọc thông tin readme, thấy tác giả nói bản WAV là tốt nhất.
Simple is the best
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

8

Điểm

New member

ĐT
0972671452
Thích
16
Đăng ký
5-8-2015
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 6-8-2015 08:57 |Xem tất
tcqanh gửi lúc 6-8-2015 08:48
& z+ o, D4 L, P# _Cũng lâu rồi em không dùng Foobar. Trước em cài bản 0.8.3 Special. Hiện tại em chơi Da ...
* d& E9 u& _% }  ?! z
Bản này bạn chỉ giảinénn XA, giải nén cái Improve sound vào thư mục foobar2000 XA và XA WAV. xong rồi làm theo hướng dẫn là mở nó lên và chơi nhạc không có cài đặt. Bạn cài thêm drive AISO4all hoặc sử dụng bản foobar2000XA WAVOUT là được.
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32

Chủ đề

24

Fan

186

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Thích
507
Đăng ký
26-10-2012
Bài viết
2653
Bạn
4
Đăng lúc 6-8-2015 09:08 |Xem tất
Bài được tcqanh sửa lúc  6-8-2015 09:09 " A2 N8 S8 M$ w; ^1 ]% T
dangnguyen gửi lúc 6-8-2015 08:57
2 G; Q- ?9 s. C0 w0 r* w5 ~Bản này bạn chỉ giảinénn XA, giải nén cái Improve sound vào thư mục foobar2000 XA và  ...

1 S+ P1 o' M1 a1 n. y" P9 EBản foobar2000XA WAVOUT tìm ở đâu bác ? Sử dụng thế nào ? Bản này đã tích hợp chế độ asio bên trong ? : k4 ]- r! T$ {3 P/ y

, Q. U; D3 ?, d5 s1 m  ], o$ ATks,
Simple is the best
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

8

Điểm

New member

ĐT
0972671452
Thích
16
Đăng ký
5-8-2015
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 6-8-2015 09:21 |Xem tất
tcqanh gửi lúc 6-8-2015 09:08
% Y) x# }( D% g* p2 H" M8 aBài được tcqanh sửa lúc  6-8-2015 09:09

" k' y2 d# [" h& L! @ở đây bạn http://pan.baidu.com/s/1gdEF5qr#dir/path=/foobar2000%20XA
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

3

Fan

17

Điểm

New member

Thích
159
Đăng ký
15-9-2012
Bài viết
131
Bạn
1
Đăng lúc 6-8-2015 09:29 |Xem tất
tcqanh gửi lúc 6-8-2015 09:08
; }# ?" c  N* A1 t4 h1 m, J. C. `. v7 NBài được tcqanh sửa lúc  6-8-2015 09:09
/ `' J# c2 X# C. [+ s5 Z
Bác nghe  giữa Foobar200 XA với khi dùng Daphile thấy thế nào, cho em biết cảm nhận.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-9-2021 20:11