Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 43561|Trả lời: 458

[Nhạc Hải Ngoại] Bộ Sưu Tập 2000CD hải ngoại Thúy Nga, Asia, Làng Văn...[MULTI]

  [Lấy địa chỉ]

151

Chủ đề

4

Fan

348

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
542
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:06 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 22:13
- k8 M# N2 x2 j( N+ s' A% C" m- @/ l
' L6 D# n+ ?1 T  n$ I0 [% u* _: w) x
Bộ Sưu Tập 2000CD các Trung tâm hải ngoại: Thúy Nga, Asia, Làng Văn, Giáng Ngọc, NĐBD, Hải Âu, Thúy Anh, Diễm Xưa, Ca Dao, Thanh Lan, Phượng Hoàng, Mai Ngọc Khánh, Mimosa CD Collection [MULTI]
# h3 G- l' J. s' n6 D1 E( R2 m  A; U4 d( t6 f
2000CD - Fshare 1 link Folder duy nhất:

0 r  W  s0 e# U, I- R1 m
8 H" q! @5 }, s3 \/ }. r. c
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
11

Xem tất cả

♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪

151

Chủ đề

4

Fan

348

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
542
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:07 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:30 - w$ w0 F1 O) i/ p

+ j$ y- U9 F& z1 `6 hDANH MỤC CD TRUNG TÂM THÚY NGA/ i' P0 d) _. Q' ?7 p

; e# _( r" z5 K% ~, o
TNCD001: Dạ Vũ Paris 1 - Tóc Mây (1988) [WAV]
7 w6 w2 m7 L) j0 {9 OTNCD002: Hương Lan - The Best Of - Khi Đã Yêu [WAV]( e+ j7 E2 X9 Y9 B  v( t
TNCD003: Họa Mi - Em Đi Rồi (1988) [WAV]
6 g* L3 G8 `& jTNCD004: Chuyện Một Người Đi (1989) [WAV]4 d! ~4 y/ G' h# g5 {5 {+ e
TNCD006: Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (1989) [WAV]/ j/ I. k% d5 B! B! A( T
TNCD007: Dạ Vũ Tóc Mây 2 (1989) [WAV]4 B) D* O7 k4 U; U- g" D
TNCD008: Áo Tím Ngày Xưa [WAV]+ O( _- \6 A+ r
TNCD009: Em Là Tất Cả (1989) [WAV]
5 ~: l6 [' [( e$ oTNCD010: Họa Mi, Kiều Nga, Ngọc Lan - Cho Em Quên Tuổi Ngọc (1989) [WAV]% ]* r# q. \+ X
TNCD011: Nhật Trường, Thanh Lan - Vĩnh Biệt Em (1989) [WAV]
5 H( {. W9 N/ V$ r) ZTNCD012: Tuyệt Phẩm Song Ca - Lời Cuối Cho Em (1990) [WAV]. q. F+ R' j8 j1 Z3 P6 x) g
TNCD013: Hương Lan - Nụ Hoa Nhỏ (1989) [WAV]
+ C* d; [( ?' h. uTNCD014: Họa Mi - Tình Sầu (1989) [WAV]( i3 g6 e, q" u% S) o! W, r
TNCD015: Nhạc Trẻ - Missing You (1990) [WAV]
! O5 H7 U, ?( Y$ i4 B- S; ^TNCD016: Huỳnh Thi, Họa Mi, Ngọc Lan - Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Này Em Có Nhớ (1990) [WAV]  [$ y6 j$ Q4 K) O4 @/ D7 I1 h
TNCD017: Công Thành, Lyn - Bé Yêu (1990) [WAV]5 e7 O& g9 m! I
TNCD018: Họa Mi - Nghìn Trùng Xa Cách (1991) [WAV]6 {0 [2 D% s# I, S' b8 F- b
TNCD019: Ái Vân, Elvis Phương - Bài Tango Cho Em (1991) [WAV]
6 a; i. w8 ]7 G# J4 z5 H' o7 LTNCD020: Dạ Vũ Nhạc Trẻ - Luân Vũ Ngày Mưa (1991) [WAV]
( O5 ^) c/ [: w8 o1 j+ JTNCD021: Paris By Night 12 (1991) [WAV]4 Y0 P  s! R% b; ?- a1 o
TNCD022: Chế Linh, Thanh Tuyền, Phượng Mai - Chuyến Xe Ba Người (1991) [WAV]
# C# v  R* |2 u  v1 wTNCD023: Chế Linh, Hương Lan - Người Xa Người (1992) [WAV]& {3 m: B( q/ D+ l) M6 Z( x: n
TNCD024: Đon Hồ - Xin Mãi Còn Yêu (1992) [WAV]
' J0 W. Q$ V' p' C1 bTNCD025: Hương Lan, Thái Châu - Cay Đắng Tình Đời (1992) [WAV]
4 P3 D5 f( H5 ~+ ~# s9 w5 C* a' l3 DTNCD026: Họa Mi, Ái Vân - Chỉ Là Giấc Mơ Qua (1992) [WAV]
+ Z9 g" e2 {' [& BTNCD027: Dalena - Lệ Đá (1992)[WAV]
- |* {! D. j; NTNCD028: Anh Khoa, Họa Mi - Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (1992) [WAV]
5 G: ?( E6 y4 HTNCD029: Tình Vào Thu (1992) [WAV]
. h: S& _. R2 @0 Z' Y6 {TNCD030: Ái Vân - Ngày Ấy Xa Nhau (1992) [WAV]
4 j, F+ ?+ b/ e2 K. z) ~TNCD031: Hương Lan, Thái Châu 2 - Anh Yêu Em (1992) [WAV]. E  Q$ f, |  y4 _' P+ v# p: W
TNCD032: Danela, Thái Châu - Cỏ Úa (1992) [WAV]* M7 X, a, Q3 u8 g* L* A8 Z
TNCD033: Elvis Phương, Dalena - Chút Ân Tình Mong Manh (1992) [WAV]0 J. }5 B4 ^$ X, n( A6 ?- t
TNCD034: Đon Hồ, Ngọc Huệ - Hạnh Phúc Trong Tim (1992) [WAV]8 ]& b1 `6 d/ ?
TNCD035: Kelvin Khoa - Nhạc Hòa Tấu New Age (1992) [WAV]/ R5 z& t* {/ a0 N2 _
TNCD036: Nhạc Tiền Chiến Và Quê Hương (1993) [WAV]
5 [2 D& h) D# a8 b2 ?( [# x, aTNCD037: Ái Vân - Nuối Tiếc (1993) [WAV]" D6 D; f. R7 J, |: z5 \  L; @$ A
TNCD038: Đon Hồ - Giấc Mơ Ngày Mai (1992) [WAV]
, _: X3 [% j7 o. r& h+ ETNCD039: Liên Khúc Paris By Night (1993) [WAV]' Y& o1 a3 R: ]7 N9 {/ O
TNCD040: Dalena, Anh Khoa - Ngày Tân Hôn (1993) [WAV]
. z7 Z$ G" \0 f' WTNCD041: Ngọc Trọng - Đêm Cô Đơn (1993) [WAV]5 l: B$ B% M; x/ @2 C
TNCD042: Dalena, Đon Hồ - Thầm Kín (1993) [WAV]+ F5 Y6 C0 @! b- r( W1 M8 d: ^' B2 B  c
TNCD043: Duy Trác - Còn Tiếng Hát Gửi Người (1993) [WAV]
8 C) D) C3 f/ d- tTNCD044: The Best Of Paris By Night (1993) [WAV]6 S3 v: V3 T* x: R  k0 m' J+ P
TNCD045: Trò Chơi Tội Lỗi (1993) [WAV]
( I: }. N9 |1 z0 n  p5 @, I0 ITNCD046: Phạm Duy 1 - Ngày Đó Chúng Mình (1993) [WAV]$ H8 X9 F, z" P8 E9 y% l1 k" C
TNCD047: Phạm Duy 2 - Kỷ Niệm (1993) [WAV]
) a" }& w8 P" h1 L" ?+ i* c1 z( X/ a2 gTNCD048: Tình Ca Ngô Thụy Miên (1993) [WAV]. X5 U* n+ |8 V, a% R
TNCD049: Hương Lan, Ái Vân - Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội (1993) [WAV]
- R' e; U+ z2 T% ]+ kTNCD050: Tình Khúc Giáng Sinh (1992) [WAV]2 D- o7 c2 h( {$ o- O" P
TNCD051: Ái Vân - Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ (1993) [WAV]' N3 C6 a% r# y, N" j$ V/ T
TNCD052: Danela - Nắng Thủy Tinh (1993) [WAV]
0 A. e/ e4 z  p7 y1 S& ITNCD053: Quang Bình, Trang Thanh Lan - Ngưu Lang Chức Nữ (1992) [WAV]
2 [3 `/ ^5 w6 u. |; a0 I& r6 {TNCD054: Danela, Ái Vân - Yêu Anh Như Ngày Xưa (1993) [WAV]2 ?: W: R+ M9 z2 A# R
TNCD054: Đon Hồ - Sad Without You (1994) [WAV]) i$ v0 A0 r" m' Y5 @
TNCD055: Hương Lan, Mỹ Lan - Thành Phố Sau Lưng (1994) [WAV]
' ]6 Y  o! |7 D  U/ b( M" i, XTNCD056: Bảo Hân, Henry Chúc - Take Our Time (1994) [WAV]  B9 V+ d1 l- {# o  Q
TNCD057: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 1 - Em Đi Rồi (1994) [WAV]. o+ u' @( P' J4 S. o) Y2 U- W4 Z0 |! _
TNCD058: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 2 - Chuyến Đò Vỹ Tuyến (1994) [WAV]: H$ G* N* j4 R& g7 Z
TNCD060: Liên Khúc Paris By Night 2 (1994) [WAV]
5 |# P9 D9 |/ B( G% ?TNCD061: Ái Vân, Phi Khanh - Tình Trong Dĩ Vãng (1994) [WAV]
  ?* ]) A6 n; aTNCD062: Đêm Nhạc Hội Paris (1994) [WAV]
( F" X4 h1 M6 X- cTNCD063: Hương Lan - Trên Dòng Sông Nhỏ (1994) [WAV]
4 S; T2 L# d& R# R4 s. u( t7 kTNCD064: Liên Khúc Paris By Night 3 (1994) [WAV]9 r1 m/ Y# y1 T! P; r
TNCD065: Ái Vân - Trăng Sáng Vườn Chè (1994) [WAV]7 c& O- i4 T8 F, |" K
TNCD066: Nguyễn Hưng - Lặng Thầm (1994) [WAV]( m7 |) Q; n: Q1 W
TNCD067: Henry Chúc - A Man Without Love (1994) [WAV]9 z- c& _+ n1 O7 \8 |( r1 n* A
TNCD068: Văn Phụng 1 - Tiếng Hát Với Cung Đàn (1994) [APE]/ n9 x5 X4 z7 d3 S6 d7 Q! [
TNCD069: Văn Phụng 2 - Ghé Bến Sài Gòn (1994) [WAV]
) r4 S* [: V4 A: S! F& e; k3 eTNCD070: Đon Hồ, Diễm Liên - Vĩnh Biệt Mùa Hè (1995) [WAV]; I+ M' I  T+ R! k; f# X9 S$ }
TNCD072: Thế Sơn - Tình Thư Của Lính (1995) [WAV]# K- i. ?; Y+ h7 Q" k
TNCD073: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 3 - Một Đời Tan Vỡ (1995) [WAV]
# F5 J  m5 H# v: h0 q: FTNCD074: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 4 - Những Gì Cho Em (1995) [WAV]0 i8 c* V( S. P! k, P. j/ u
TNCD075: Nguyễn Hưng, Dalena - Duyên Kiếp (1995) [WAV]: Y7 D1 p" Y' b
TNCD086: Mỹ Lan - Tình Thiên Thu (1995) [WAV]
# v( T' U! Z+ S8 `! \TNCD088: Henry Chúc, Dalena - When I Fall In Love (1995) [WAV]
5 O" h) `9 W# U9 uTNCD090: Đon Hồ - Dòng Đời [WAV]  c; W2 c% H, l4 q
TNCD092: Liên Khúc Paris By Night 4 (1995) [WAV]/ ^" T6 e6 W$ N, A- \
TNCD093: Ý Lan - Nỗi Nhớ Muộn Màng (1995) [WAV], H5 m$ M! D' w, Z( ~. ~
TNCD094: Ái Vân, Chí Tài, Ái Thanh - Một Ông Hai Bà (1995) [WAV]2 k6 J! y* T$ C( z
TNCD095: Ái Vân - Lời Ru Mùa Đông (1995) [WAV]
5 b+ z5 l/ {4 F* N7 n4 e$ [6 pTNCD097: Nguyễn Hưng - Ngựa Hoang (1995) [WAV]
; |; x# U( C6 B0 t4 |$ L; s" YTNCD098: Thế Sơn, Hương Lan - Mai Lỡ Mình Xa Nhau (1995) [WAV]% S6 i1 W9 [" H9 {* k6 V
TNCD099: 20 Năm Tình Cũ (1995) [WAV]
* o4 I# D( h2 p/ O! o  i: ]8 x+ K8 yTNCD100: Đon Hồ - Ru Anh (1995) [WAV]
& x7 v# S5 {# ?' l. a- UTNCD101: Hòa Tấu Rumba - Trả Lại Em (1995) [FLAC]  z# L+ ]7 e0 x3 D1 H
TNCD102: Henry Chúc, Bảo Hân - Remember You Remember Me (1995) [WAV]% u3 t# Q+ h. A7 R& P- m
TNCD103: Nguyễn Hưng, Hương Lan - Lời Tạ Tình Cho Em (1995) [WAV]2 X$ O* K/ k* d0 g- f! O
TNCD104: 20 Năm Nhìn Lại (1996) [WAV]  d+ }/ d5 J3 m( F3 |8 \
TNCD105: Ái Vân - Thuyền Hoa (1996) [WAV]
0 W0 R( i3 @4 z/ s( ]: oTNCD106: Đon Hồ - Giáng Sinh Đặc Biệt - A Don Ho Ho Ho Christmas [WAV]
& w% }8 m6 S* V+ L' x8 eTNCD107: Thanh Hà - Lệ Hoang (1996) [WAV]
4 m8 k5 T# v0 u! f5 xTNCD108: Nhạc Tình Đức Huy - Đường Xa Ướt Mưa (1996) [WAV]
  Q9 C9 Q1 _5 ]* Z6 HTNCD109: Nhạc Tình Đức Huy 2 - Và Con Tim Đã Vui Trở Lại (1996) [WAV]* C2 ^- t, r3 o9 ]: i: h
TNCD110: Đon Hồ, Ngọc Huệ - Hải Đảo Cô Đơn (1996) [WAV]+ [2 W3 D$ f; A  F( j
TNCD111: Liên Khúc Paris By Night 5 (1996) [WAV]
1 a& M& I3 M& j9 ~% \% M. PTNCD112: Dalena - Tôi Với Người Đã Quên (1996) [WAV]
! e% p4 b2 r; ?- O* @- F9 KTNCD113: Nguyễn Hưng - Vol.3 - Say (1996) [WAV]! a- e& t" i# _0 I% n$ l# y7 B
TNCD114: Thế Sơn, Hoàng Lan - Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm (1996) [WAV]
/ P5 E  W" @0 L- G' ~" F' ], F' mTNCD115: Ái Vân, Nguyễn Hưng - Một Đời Yêu Anh [WAV]$ e  j/ F9 z! e$ q; |6 i/ m3 o
TNCD116: Thế Sơn - Những Chiều Không Có Em (1996) [WAV]
5 v, u/ S- T. _6 Z' r, t' D" UTNCD117: Phạm Duy 3 - Bài Ca Sao (1996) [WAV]
% g6 n' V) ^5 C8 P; kTNCD118: Phạm Duy 4 - Tiếng Đàn Tôi (1996) [WAV], {( u* L' O! ?7 E" v+ F3 {
TNCD119: Hương Lan, Thế Sơn - Hoa Tím Ngày Xưa (1996) [FLAC]/ L0 \8 i- q3 n; I+ s" C4 d* K% ?
TNCD120: Đon Hồ, Ngọc Thúy, Jenny Loan - Hạnh Phúc Bất Chợt (1996) [WAV]2 t" v8 _/ y' O( i# Y. r1 F5 P! m
TNCD121: Liên Khúc Paris By Night 6 (1996) [WAV]
% m1 t- N: v5 v' `9 lTNCD122: Thanh Hà - Cho Rơi Những Bụi Tình (1996) [WAV]* _) Y9 o% I$ j4 \
TNCD123: Hoàng Lan, Thế Sơn, Mỹ Huyền - Liên Khúc Chachacha - Tình Là Sợi Tơ (1996) [WAV]3 j+ P1 ]# e7 I7 N+ N8 F
TNCD124: Hương Lan, Thế Sơn - Những Khía Cạnh Cuộc Đời (1996) [WAV]  a& ^3 R# `5 X2 F; R, T
TNCD125: Ái Vân - Tơ Duyên (1996) [WAV]% d7 ~% x5 O* E( c. K
TNCD126: Hương Lan - Huế Và Em (1997) [WAV]! s, F' @+ v3 u: F8 w, r
TNCD127: Thế Sơn, Mỹ Huyền - Kẻ Yêu Thầm (1996) [WAV]
  @) m# {9 Y5 i+ l7 `TNCD128: Hoài Nam - Em Cứ Hẹn (1997) [WAV]
8 {* {  ~! h* D5 ]$ I# }3 vTNCD129: Hoàng Lan - Qua Cơn Mê (1996) [FLAC]
& F9 E" S8 D' l# [9 ]& MTNCD130: Đon Hồ - Love (1996) [WAV]0 X; E; {1 f. s8 \4 o, S
TNCD131: Ngô Thụy Miên Và Những Sáng Tác Mới - Riêng Một Góc Trời (1996) [WAV]
& o/ t% R: S/ y4 M. WTNCD132: Hương Lan, Thái Châu - Hương Phai (1997) [WAV]7 b$ ]+ L3 |9 d  O8 ~# W, N, a
TNCD133: Nguyễn Hưng - Còn Lại Nỗi Cô Đơn (1997) [WAV]
7 Y! |* H. o0 a% Q/ h  ?/ ?$ ^TNCD134: Thế Sơn - Lệ Tình Buồn (1997) [WAV]
0 u1 R& r" X: [- GTNCD135: Dalena, Đon Hồ - Hoài Mộng (1997) [WAV]
( U/ b5 e: X8 yTNCD136: Liên Khúc Paris By Night 7 (1997) [WAV]' U5 q9 P' P' N% ?( G. c5 _
TNCD137: Họa Mi - Bóng Chiều Xưa (1997) [FLAC]4 f* M, `; j  a$ ^% A0 B9 v* k: I
TNCD138: Tommy, Lynda - The One I Want (1997) [WAV]
. c) b4 E3 N- K$ r+ gTNCD139: Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam (1997) [WAV]4 C0 f5 ~: \3 `6 k( ?
TNCD140: Thái Châu, Ái Vân - Tình (1997) [WAV]# |2 W$ h, k  v5 F& S
TNCD141: Hoàng Lan - Từ Giã Thơ Ngây (1997) [WAV]4 h! L) x! u# q; ]% d# |; Z. L
TNCD142: Như Quỳnh, Thế Sơn - Bọt Biển (1997) [WAV]
" u5 o7 x0 V# v6 P( vTNCD144: Thanh Hà - Cám Ơn Người Tình (1997) [FLAC]
/ v2 i, W* b+ _0 L) F% R  p- r1 kTNCD145: Đon Hồ, Thanh Hà - Cuộc Tình Lỡ (1997) [WAV]
; b; g+ n; N, F" w" S* r$ A# B% ITNCD146: Mẹ - Vol.1 (1997) [WAV]4 x+ y' u: ]2 C( G1 D+ A
TNCD147: Mẹ - Vol.2 (1997) [WAV]& {( q4 K- y0 {
TNCD148: Thế Sơn, Hoàng Lan - Vol.2 - Loài Hoa Không Tên (1997) [WAV]8 r* d2 O& e/ ?
TNCD149: Thế Sơn, Hoàng Lan, Mỹ Huyền - Liên Khúc Rumba, Chacha - Ngày Xưa Anh Nói (1997) [WAV]
& o5 F2 {' c3 X8 b4 y+ U( J7 \TNCD150: Nguyễn Hưng - Thúy Đã Đi Rồi (1997) [WAV]! ]8 b  ^6 l1 ?# c5 z3 r
TNCD151: Hoài Nam - Chuyện Tình Buồn 100 Năm (1997) [WAV]
- B$ j; o* w+ G: |$ y0 I6 TTNCD152: Hoàng Thi Thơ 1 - Đường Xưa Lối Cũ (1997) [WAV]( i( F1 O* \. d  v7 z) J
TNCD153: Hoàng Thi Thơ 2 - Ai Buồn Hơn Ai (1997) [WAV]
; {* C7 S2 L6 A) L, v5 I5 W  Q$ FTNCD154: Lưu Bích - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (1998) [WAV]
. r2 g* T" c& ?- _5 J1 Y, _TNCD155: Mỹ Huyền - Khổ Vì Yêu (1998) [WAV]
' p9 E% e" c7 {* b8 z- {( ~& ]TNCD156: Thế Sơn - Những Tình Khúc Chọn Lọc (1998) [WAV]
3 F# v3 ^) l' g; ?1 c% ]1 eTNCD157: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Hoàng Lan - Nỗi Buồn Châu Pha (1998) [WAV]
5 m: O: N# a# o  ETNCD158: Ngọc Huệ - Thu Vàng Trên Lối (1998) [WAV]
. h7 ~, @' `# ~: ZTNCD159: Liên Khúc Paris By Night 8 - Never Fall In Love (1998) [WAV]
9 o! c' x$ l2 i7 v8 o  C- YTNCD160: Đon Hồ - Vực Sâu Hạnh Phúc (1998) [WAV]
# @2 y. q# x; s7 J& n$ s+ n: ^TNCD161: Thiên Kim - Khi Người Xa Tôi (1998) [WAV]
- [7 Y. M: G# a+ Z7 D2 j1 m2 yTNCD162: Hoàng Lan - Tình Yêu Màu Tím (1998) [WAV]6 W. V" i" Z& Y  G; l4 s! N$ Q
TNCD163: Nguyễn Hưng - Hương (1998) [WAV]5 _) T% }/ \! [- j$ i1 r' b
TNCD164: Ái Vân - Ước Hẹn Ngày Mùa (1998) [WAV]
' q3 m- m5 [5 r% J2 U8 dTNCD165: Đon Hồ, Châu Ngọc - Một Thuở Yêu Người (1998) [WAV]
; u& b1 `# A- O( FTNCD166: Thanh Hà - Tim Vẫn Trong Ta (1998) [WAV]
* ~# g  E6 D- X: s) y0 U3 o  w7 h) v6 aTNCD167: Tình Yêu Như Ván Bài (1998) [WAV]  c5 z6 c  G/ r
TNCD168: Ý Lan, Thùy Dương, Thanh Hà - Đêm Cuối Cùng (1998) [FLAC]
' l+ j( X# ]& n' l- i# tTNCD169: Bảo Hân - Tình Là... (1998) [WAV], F& }5 Q- \) H4 y/ w1 n! N
TNCD170: Hương Lan - Tình Chàng Ý Thiếp (1998) [FLAC]
( d, k3 X( w1 LTNCD171: Mỹ Huyền, Hoàng Lan, Phi Nhung - Yêu Lầm (1998) [WAV]
6 c: D" y: u- F: U3 T6 Z5 m' O3 o+ L& `TNCD172: Nhạc Khiêu Vũ Collection 1 (1998) [WAV]7 m0 S5 Z- S; X( c
TNCD173: Nhạc Khiêu Vũ Collection 2 (1998) [WAV]
- L4 G0 v' w: C# h4 B8 ^TNCD174: Thế Sơn - Tình Và Tiền (1998) [WAV]
# E: k( ^8 k" O: t$ r& F9 uTNCD175: Hoàng Lan, Thế Sơn, Mỹ Huyền - Liên Khúc Rumba Chacha - Về Miền Tây (1998) [WAV]' q4 Y2 L& N1 ?
TNCD176: Kỳ Duyên, Maurice Đạt - Mất Anh Đời Vẫn Vui (1998) [WAV]7 T8 n$ d2 P" [8 j. _, [
TNCD177: Vào Hạ (1998) [WAV]0 Q5 `: c9 ^3 @/ L1 s
TNCD178: Bảo Ngọc - Một Thời Hoa Mộng (1998) [WAV]
8 o; L; ]' N- z. T3 |TNCD179: Thiên Kim - Biết Làm Sao Thôi Nhớ (1998) [WAV]  z5 l$ h. C- t8 p- Z
TNCD180: Đon Hồ - Hối Tiếc [WAV]# y, u- F. }# |' I/ a$ r
TNCD181: Nguyễn Hưng - Chỉ Riêng Mình Ta (1998) [WAV]
1 n& }( m/ h. S  |' zTNCD182: Hoàng Lan - Khi Đã Yêu [WAV]. z0 N0 B$ S4 n6 j
TNCD184: Nhạc Khiêu Vũ Collection 4 (1998) [WAV]
9 E, j& M" G+ u  B9 uTNCD185: Khi Có Chàng (1999) [WAV]" N& N+ Q$ l6 l7 a7 Z2 Z9 J, [2 b
TNCD186: Tình Khúc Hoàng Thi Thơ 3 - Hình Ảnh Người Em Không Đợi (1999) [WAV]+ J! H. L' r0 O
TNCD187: Tình Khúc Hoàng Thi Thơ 4 - Múc Ánh Trăng Vàng (1999) [WAV]
, @7 r: a8 @" K7 U- d% ETNCD189: L­ưu Bích - Đêm Vắng Anh (1999) [WAV]4 I1 c$ a! i5 m8 `
TNCD190: Đon Hồ, Như Quỳnh - Tim Vỡ [WAV]7
( O' y; O4 `/ t! A  u/ GTNCD191: Mỹ Huyền - Xa Người Yêu (1999) [WAV]
- N, N- O" P, x' ~5 H+ K% `& xTNCD192: Bảo Hân - Tình Yêu Đầu Tiên (1998) [WAV]
1 W  V( H* [* q- K# X0 K/ FTNCD193: Nhạc Trẻ Top Hits - Cafe Đắng Trở Lại (1999) [WAV]; s& J4 f5 y3 b, L7 R
TNCD194: Phi Nhung - Lý Con Sáo Bạc Liêu (1999) [WAV]
+ ]5 [& t2 J& o. H" Q6 KTNCD195: Thiên Kim - Vì Sao (1999) [WAV]8 g% ~3 ?! r' \
TNCD196: Như Quỳnh - Tình Yêu Vỗ Cánh (1999) [WAV]) |% Y( X+ F/ E; p5 x$ z
TNCD197: Nguyễn Hưng - Hãy Cho Tôi (1999) [WAV]( N. K2 x2 k+ }* T& t& P5 S) g5 B
TNCD198: Thế Sơn - Chiều Hoang (1999) [WAV]* A/ H! H$ a9 a( U# G
TNCD199: Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương 1 (1999) [WAV]
4 q, @. ^! A' \. E" ITNCD200: Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương 2 (1999) [WAV]
" A& q% B0 v2 h4 `* X$ f2 r- YTNCD201: Những Tình Khúc Vượt Thời Gian - Trên Da Tình Yêu (1999) [WAV]
9 d* C, t* K# O$ t, K9 ]TNCD202: Hoàng Lan - Hồn Bướm Mơ Tiên (1999) [WAV]
& t! {' }5 h2 {TNCD203: Tường Nguyên - Đặc Biệt - Kiếp Độc Thân (1999) [WAV]4 ]3 e1 H) H$ n" G9 V
TNCD204: Quốc Hùng, Thiên Kim - Con Gái Đôi Mươi (1999) [WAV]
0 ?% b9 C/ v' I7 o1 b, lTNCD205: Lynda, Tommy Ngô - The Best Of - Năm 2000 (2000) [WAV]
. L- |& r2 g; w& l2 i2 uTNCD206: We Like To Party - Vol.1 (2000) [WAV]
8 m: @; [% [) Z! R  n( B2 \TNCD207: We Like To Party - Vol.2 (2000) [WAV]; w' {+ X7 a$ N
TNCD209: Như Quỳnh - Yêu Tiếng Hát Ngày Xưa (2000) [WAV]* G7 b5 r7 u: ?. {* I! G
TNCD210: Lay Minh, Bảo Hân - Giọt Sương Trên Mí Mắt (2000) [WAV]' N3 S! P4 D7 g5 S1 B; F1 P
TNCD211: Nhạc Trẻ Top Hits 2 - Trai Thời Nay (2000) [WAV]
' D4 m% {3 F" z$ G& [% iTNCD212: Đức Thành - Đàn Bầu - Ngồi Tựa Mạn Thuyền (2000) [WAV]
6 U/ `% a. ?& C! OTNCD213: Loan Châu - Tình Tôi Mới Lớn [WAV]# V9 j) Y/ a. @# d  [
TNCD214: Nguyễn Hưng - Khổ Vì Yêu Nàng [WAV]
7 a4 G. \% Y6 h- ^% ?5 m" mTNCD215: Mỹ Huyền - Tan Nửa Vầng Trăng (2000) [WAV]
" [9 \: F7 i8 ?) B. H4 V7 d- GTNCD216: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh - Căn Nhà Màu Tím (2000) [WAV]
( V3 V" i2 G, Q* B; t) fTNCD217: Trần Đức - Tình Chấp Nhận (2000) [WAV]
" y. r2 L# t( u) D( vTNCD218: Thế Sơn, Thiên Kim - Nếu Điều Đó Xảy Ra (2000) [WAV]. P3 a8 {+ J& v6 D! X6 f' L# I
TNCD219: Đon Hồ - The Best Of - In Japan (2000) [WAV]
/ E' G/ G4 g, |, ETNCD220: Nhạc Trẻ Top Hits 3 - Đường Tình Hai Lối (2000) [WAV]
9 _( ?9 K4 X# j6 O. _# `% Q- |TNCD221: Nhạc Trẻ Top Hits 4 - Thiên Đường Là Đây (2000) [WAV]
0 I& f! v" E' Z" {- J; z1 }) y# gTNCD222: Nghèo (2000) [WAV]! I) s, e3 @7 v2 I
TNCD223: Thơ Nhạc Giao Duyên (2000) [WAV]
# H, b  N( E& G5 }TNCD224: Thơ Nhạc Giao Duyên 2 (2000) [WAV]# p: v1 ?$ ]( @1 @! p1 ]
TNCD225: Trúc Lam, Trúc Linh - Đời Vẫn Lầm Than (2000) [WAV]
% p# ~( ~4 Q2 A, v  f6 p* ZTNCD226: Lưu Bích - Trả Nợ Tình Xa (2000) [WAV]
3 D: K2 S; }8 ~/ n) v7 QTNCD227: Hoàng Lan - Tuyết Lạnh (2000) [WAV]4 W, o* w' D% W8 L2 ]0 `
TNCD228: Như Quỳnh - Lý Bông Mai (2000) [WAV]
  i2 l, [: \' u. f# wTNCD229: Thiên Kim - Tình Là Gì (2000) [WAV]: B& J  I) f8 A. `4 r1 ^
TNCD230: Ngọc Ánh - Vừa Biết Dấu Yêu (2000) [WAV]9 o! {* h8 }: g" Q; Z5 {3 e6 G
TNCD231: Đon Hồ, Nguyễn Hưng, Thế Sơn - Live In Paris - Vol.1 - Người Yêu Cô Đơn (2000) [WAV]
* U  L; k5 v1 i' }9 vTNCD232: Live In Paris - Vol.2 - Về Đây Em (2000) [WAV]
9 r5 w1 C& B  @1 }' xTNCD233: Tường Nguyên - Mưa Trên Giàn Bông Giấy (2000) [WAV]
& V& @+ t. T' F& H" x; jTNCD234: Nhớ Người Yêu (2000) [WAV]
3 A$ P8 Q0 ^+ x5 S( d2 E8 rTNCD235: Nhạc Trẻ Top Hits 5 - Trái Tim Hoang Đường (2001) [WAV]' b: l4 J) e9 ?0 {5 M+ n, \
TNCD236: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Vol.2 - Tân Cổ - Đoạn Cuối Tình Yêu [WAV]
+ e0 G5 K3 _8 ^6 r: r9 oTNCD237: Như Quỳnh - Người Thương Kẻ Nhớ [WAV]
% C7 `0 ]4 l- cTNCD237: Thiên Kim, Quốc Hùng - Vì Sao Em Ơi [WAV]* d  V. `' f8 Z9 H( g, m
TNCD238: Top Hits 6 - Tiếc Làm Gì (2001) [WAV]
6 O/ l4 }$ z4 r, C, eTNCD239: Bảo Hân - Ngỡ Ngàng (2001) [WAV]  T# T0 b: F- S$ }0 I
TNCD240: Nhạc Khiêu Vũ Collection 5 [WAV]
5 F) i0 f4 [% _0 A& E1 Q) sTNCD242: Phi Nhung - Cánh Hoa Rừng (2001) [WAV]! y5 C! y2 P5 z& W
TNCD243: Nguyễn Hưng - Trả Hết Cho Người (2001) [WAV]
% b7 I. \8 q  {% a8 j9 L8 CTNCD244: Trường Vũ, Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa (2001) [WAV]
2 S5 I( G: ]1 x" c. N9 m3 `TNCD245: Top Hits 7 - Bạn Tôi (2001) [WAV]
$ Z1 p8 B" [9 o$ X. ]3 ~TNCD246: Đức Thành - Đàn Bầu 2 - Làng Tôi (2001) [WAV]
7 @5 E; J9 X- G' \/ bTNCD247: Hai Đứa Nghèo (2001) [WAV]
3 i& @- |0 ^1 y! K/ o6 l) V7 {TNCD248: Mạnh Quỳnh - Số Nghèo (2001) [WAV]( A0 E3 w! G, C# B/ y
TNCD249: Hoàng Lan - Người Đẹp Bình Dương (2001) [WAV]* U# _" S6 F- m3 N9 O9 B8 v
TNCD250: Thiên Kim - Sắc Màu (2001) [WAV]
) i' `' |8 `1 ~TNCD251: Thất Tình (2001) [WAV]
' b$ Y6 E" u# o) G9 o7 Y# O4 STNCD252: Top Hits 8 - Hai Chiếc Bóng Cô Đơn (2001) [WAV]
( q; e# g+ I4 U, H, ]4 M( y0 ETNCD253: Nguyễn Hưng, Lưu Bích - Phố Vẫn Xưa (2001) [FLAC]
; F* u# D* x0 }6 DTNCD254: Ngọc Ánh - Không Còn Ai (2001) [WAV]
! p" H7 V0 `: b& \( nTNCD255: Tường Nguyên - Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn (2001) [WAV]* @- x4 j0 X0 Q2 F; `
TNCD256: Thế Sơn - Chân Tình (2002) [FLAC] {2CDs}/ f0 q( u" H9 q. p0 g2 d) @
TNCD257: Như Quỳnh - Đặc Biệt Song Ca - Không Giờ Rồi (2001) [WAV]/ H: H% R% t5 b* J' m
TNCD258: Nhạc Trẻ Top Hits 9 - Dại Khờ (2002) [WAV]: Z& a: V3 N" C' j/ ?# t4 d
TNCD259: Tommy, Lynda - The Best Of - He & She (2002) [WAV]3 r$ h, E% |5 W$ a5 Q3 U
TNCD260: Đon Hồ, Ngọc Huệ - Hoài Niệm Dấu Yêu (2002) [WAV]) ]3 x" ~( [3 s( B
TNCD261: Liên Khúc Nhẫn Cưới, Chồng Xa (2002) [WAV]) o1 m  @8 o6 Z% O  r! ~" ~
TNCD262: Phương Diễm Hạnh, Đặng Trường Phát - Nếu Biết Tôi Lấy Chồng (2002) [WAV]
8 C& q; [3 ]( e6 o, rTNCD263: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Tân Cổ Giao Duyên (2002) [WAV]. I: q" O; F# S
TNCD264: Top Hits 10 - Như Là Tình Yêu (2002) [WAV]
: R0 B# q4 o) X! R8 P1 b1 nTNCD265: Nguyễn Hưng - Trái Tim Bên Lề (2002) [WAV]$ i5 D$ O* H, C8 {
TNCD266: Trần Thái Hòa - Cô Láng Giềng (2002) [WAV]. L# G4 k0 s" [
TNCD267: Thiên Kim - Tóc Gió Thôi Bay (2002) [WAV]
0 I* _& e. F8 `5 o: ?TNCD268: Cây Đa Bến Cũ (2002) [WAV] {2CDs}
* D0 Q' P3 E* v8 j5 H0 P+ |+ `" rTNCD269: Nhạc Trẻ Top Hits 11 - Men Say Tình Ái (2002) [WAV]* i+ T* G4 l  U* \+ |% t9 ]
TNCD270: Đon Hồ - Phiến Đá Sầu (2002) [WAV]
; m) Q* O8 i8 c. ]* R1 ^TNCD271: Chuyện Làm Dâu (2002) [WAV]; s9 A0 o* }5 y, ^% v
TNCD272: Ngọc Ánh - Tình Đầu Muộn Màng (2002) [WAV]/ @; D# ?3 \% z6 {# ^* o
TNCD273: Bảo Hân, Lương Tùng Quang, Tú Quyên - Khúc Mưa (2002) [WAV]
4 X6 D) y3 ^4 ~6 I3 ~  ~" r% ETNCD274: Lưu Bích - Ánh Sáng Đời Tôi (2002) [WAV]
) ^# ?/ t! M* f5 v. hTNCD275: Tình Khúc Tuấn Khanh - Mùa Xuân Đầu Tiên (2002) [WAV]
7 X- @, J8 ]( }# l4 Z% lTNCD276: Tình Khúc Từ Công Phụng - Mắt Lệ Cho Người (2002) [WAV]2 h4 `9 m/ s1 o# J* f# e; N, B. U. ]
TNCD277: Tình Khúc Vũ Thành An - Đừng Yêu Tôi (2002) [WAV]
3 y' N$ e0 M5 `$ L+ Z3 l- ^: ETNCD278: Thủy Tiên - Nhớ Anh (2002) [WAV], H% x$ V2 O; h! z* B
TNCD279: Nhạc Trẻ Top Hits 12 - Yêu (2002) [WAV]
: x  A9 R( A0 ?8 f' ?+ q, X: D0 YTNCD280: Nhạc Trẻ Top Hits 13 - Nỗi Đau Người Để Lại (2002) [WAV]
8 O* {! O' ]! R' k' j2 m7 KTNCD281: Tâm Đoan - Người Mang Tâm Sự (2002) [WAV]
1 h  Q. z7 {. a* K+ G8 K  e7 f1 a0 hTNCD282: Ngọc Hạ, Trần Thái Hòa - Khắc Khoải, Buồn Tàn Thu (2002) [WAV]
  `1 |) ^9 `( F  S8 fTNCD283: Chiều Bên Đồi Sim (2002) [WAV]3 T% e  i3 o# j% w) N
TNCD284: Những Tác Phẩm Trịnh Lâm Ngân - Vol.2 - Mùa Xuân Của Mẹ (2002) [WAV]5 j5 S/ F- b- q5 f) n. P' L; n( Y
TNCD285: Những Tác Phẩm Trịnh Lâm Ngân - Vol.1 - Chiều Qua Phà Hậu Giang (2002) [WAV]2 ^  p3 @$ r6 O) A7 a5 Z$ `
TNCD286: Tình Ca Ngô Thụy Miên - Nỗi Đau Muộn Màng (2003) [WAV]
2 |8 e5 S3 V& r4 c3 qTNCD287: Nhạc Trẻ Top Hits 14 - Thế Giới Không Tình Yêu (2003) [WAV]
# H6 s) u: O& f2 v$ l% oTNCD288: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Tân Cố Giao Duyên 2 [WAV]* l! J# j3 x* a+ V9 m, z
TNCD289: Đức Thành - Đàn Bầu 3 - Giọt Mưa Thu (2003) [WAV]
3 p$ R! Y* B! ^- Q0 GTNCD290: Đon Hồ - Hạ Trắng (2003) [WAV]
7 z0 P1 ~* T, R7 HTNCD291: Trường Vũ, Như Quỳnh - Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương (2003) [WAV]
! r% o# }' o6 L* }1 o1 FTNCD292: Như Quỳnh - Tơ Tằm (2003) [WAV]
. @! Z& z- q0 J6 tTNCD293: Lương Tùng Quang - Phép Lạ (2003) [WAV]: j5 q& T4 M# f2 W5 d0 v
TNCD294: Nhạc Trẻ Top Hits 15 - Mong Anh Sẽ Đến (2003) [WAV]6 B' |" Z. H% S2 b4 b
TNCD295: Ngọc Hạ - Không Thể Và Có Thể (2003) [WAV]2 \1 W" f# t/ M& l, F
TNCD296: Trần Đức - Giấc Mơ Hồi Hương (2003) [WAV]
0 }. i2 J! t+ o! y5 ?4 W; c* STNCD297: Con Đê Chung Tình (2003) [WAV]* G1 U& x+ ?/ a
TNCD298: Nhạc Trẻ Top Hits 16 - Nhớ... Nửa Vầng Trăng (2003) [WAV]* j, _/ q" I+ i& }9 ?
TNCD299: Phương Diễm Hạnh - Hạ Buồn (2003) [WAV]
. Z" j  {' [7 M/ C/ }* i5 ?TNCD300: Minh Tuyết - Làm Sao Anh Biết (2003) [WAV]
8 R, e/ g9 ~! p3 L, C0 VTNCD301: Nguyễn Hưng - Trái Tim Tình Si (2003) [FLAC]
5 k( n$ b8 I: [' XTNCD302: Mạnh Quỳnh - Vợ Tôi (2003) [WAV]4 {5 H! J/ q5 a- s9 U* `! _
TNCD303: Hòa Tấu Cổ Nhạc - Tấu Cầm Đoản Khúc (2003) [WAV]
$ G* X: r; C* B6 U$ B( dTNCD304: Nhạc Trẻ Top Hits 17 - Xóa Hết Nợ Nần (2003) [WAV]
/ f' @$ E) c- X; }6 ~  H+ [TNCD305: Giấc Mơ Cánh Cò (2003) [WAV]0 M- x. [( R2 s7 r
TNCD306: Loan Châu - Mưa Dĩ Vãng (2003) [WAV]* Q7 S8 x; z$ _# \! f" l
TNCD307: Trúc Lam, Trúc Linh - Khi Đã Yêu Anh (2003) [WAV]
) G; \; [' X: D1 B& Q8 NTNCD308: Thế Sơn - Bất Chợt Ta Nhìn Nhau (2003) [WAV]
! I* ~9 B7 s1 c- v* D( i3 B5 l$ _TNCD309: Quang Lê - Sương Trắng Miền Quê Ngoại (2003) [WAV]6 E0 d$ C$ y% y4 m7 L2 ]
TNCD310: Tình Khúc Phạm Mạnh Cương - Thu Ca (2003) [WAV]0 M" i; b% ^- s( [6 P: f) p
TNCD311: Tình Khúc Lê Dinh - Huế Buồn (2003) [WAV]* P; V" b1 s" T9 Y2 g
TNCD312: Tình Khúc Trường Sa - Xin Còn Gọi Tên Nhau (2003) [WAV]
5 I8 C3 j" a% oTNCD313: Bảo Hân, Như Loan - Sunday Buồn (2003) [WAV]
- j" Z1 _* W: c' C3 p+ h* DTNCD314: Thủy Tiên - Dòng Sông Không Trở Lại (2004) [WAV]/ E* E! ?* }1 v- k
TNCD315: Trần Thái Hòa - Cõi Vắng (2004) [WAV]
, {1 o" [0 G5 p2 ?0 k& DTNCD316: Nhạc Trẻ Top Hits 18 - Nửa Vòng Tay Lạnh (2004) [WAV]
) Y2 v9 [* n. x5 a' N; f; k5 KTNCD317: Quang Lê - Kẻ Ở Miền Xa (2004) [WAV]3 i1 R. c7 T3 i9 R, B; J
TNCD318: Phi Nhung - Ngựa Ô Thương Nhớ (2004) [WAV]7 v6 `' I& y# D# H$ K: v
TNCD319: Như Quỳnh - Khúc Ca Đồng Tháp (2004) [WAV]
8 t' n2 D9 R% E8 ~0 L1 t# r, xTNCD320: Ngọc Hạ - Tình Hoài Hương (2004) [WAV]& s6 v* m" e; e& N! _
TNCD321: Lương Tùng Quang - Từ Khi Em Đến (2004) [WAV]: o6 e: G$ k5 ?0 k. L. x" X
TNCD322: Nhạc Trẻ Top Hits 19 - Tiếng Hát Từ Nhịp Tim (2004) [WAV]
4 G. n% r4 b" b3 @- E3 ]  T1 k1 [TNCD323: Nhạc Trẻ Top Hits 20 - Mùa Đông Hoa Trắng (2004) [WAV]
- W" |3 S/ X8 y; v& S2 Y8 WTNCD324: Various Artists - Người Ngoài Phố (2004) [WAV]" S0 a7 ^' ^) ?  j
TNCD325: Minh Tuyết - Ngày Xưa Anh Hỡi (2004) [WAV]
+ N# _. d: M( k/ m& R, |! _5 FTNCD326: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Tân Cổ Giao Duyên 3 (2004) [WAV]
% n7 A1 j2 \. ]: ]TNCD327: Nhật Trung - Một Đời Tôi Đi Tìm Tôi (2004) [WAV]& J, k: k6 i. q  {- j2 ?- U
TNCD329: Tâm Đoan, Phương Diễm Hạnh - Đò Chiều (2004) [WAV]5 E. y& e+ P1 S1 h
TNCD330: Various Artists - Nhạc Trẻ Top Hits 21 - Yêu Mãi Ngàn Năm (2004) [WAV]: u7 T) M5 ?( X  O. u$ V+ Q
TNCD331: Various Artists - Nhạc Trẻ Top Hits 22 - Quên Đi Hết Đam Mê (2004) [WAV]( h) P: f% [- m# H  ?- p  @' z" |4 L
TNCD332: Ý Lan - Lời Rêu (2004) [WAV]& z; U3 O7 u0 G3 q
TNCD333: Lưu Bích - Vì Em Yêu Anh (2004) [WAV]% B- I$ x  T5 W3 z, L1 z1 H
TNCD334: Trần Thái Hòa - Đêm Đông (2004) [WAV]
( E  L$ S& b+ c9 q. {3 F: WTNCD335: Tình Khúc Huỳnh Anh - Mưa Rừng (2004) [WAV]
/ V8 u6 R0 q7 d. b$ KTNCD336: Tình Khúc Song Ngọc - Hà Nội Ngày Tháng Cũ (2004) [WAV]
% d2 e  j$ H* X8 |  R* q. B4 ~1 [TNCD337: Hương Lan, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh - Tân Cổ Đặc Biệt - Ru Lại Câu Hò (2004) [WAV]/ Z) d. b( @+ N- o4 S8 r6 A% A
TNCD338: Hồ Lệ Thu - Một Thoáng Hương Tình (2004) [WAV]
$ f" [0 U3 ~6 I) R: T1 ZTNCD339: Tình Khúc Nguyễn Hiền - Hoa Bướm Ngày Xưa (2004) [WAV]' c8 @9 P. R5 Q) u$ ]  t
TNCD340: Hương Thủy - Thương Nhớ Cậu Hai (2004) [WAV]
* Z% N$ J/ |& f% u. @TNCD341: Quang Lê - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân (2004) [WAV]
* ^& Y  Z, B$ i3 h8 v+ dTNCD342: Nguyễn Hưng - Điên & Say (2005) [WAV]
1 a" c# J7 Z: S: e* UTNCD343: Xuân Họp Mặt (2005) [WAV]
, X( G8 }# e% X; y/ pTNCD344: Chúc Xuân (2005) [WAV]  x  ^0 V$ {' [6 v  v( t" j' _
TNCD345: Top Hits 23 - Đắng Cay (2005) [FLAC]
  b9 N7 a) L+ g  U$ QTNCD346: Top Hits 24 - Nỗi Nhớ (2005) [WAV]/ p& a) ]# X2 C3 }- B
TNCD347: Chị Đi Tìm Em (2005) [WAV]& I! H  p7 d5 ^, \0 N$ `5 ?
TNCD348: Minh Tuyết - Đóa Hồng Đẫm Máu (2005) [WAV]' a1 K+ {, d& C( c9 \
TNCD349: Tâm Đoan - Yêu Vội (2005) [WAV]9 U5 B$ c' _/ I* Q) b
TNCD350: 30 Năm Viễn Xứ (2005) [FLAC]) J- \% a% `8 ~
TNCD351: Mạnh Quỳnh - Say (2005) [WAV]" ?% I; w6 b$ |. C, }) D2 l
TNCD352: Top Hits 25 - Mãi Còn Yêu (2005) [WAV]
  R. B$ j; p' YTNCD353: Thế Sơn - Những Tình Khúc Chọn Lọc 2 (2005) [WAV]# p' a( S+ z+ l7 D  h. A3 `
TNCD354: Lương Tùng Quang - Trái Tim Mong Manh (2005) [WAV]: |' Y, f' z. o# A+ R
TNCD355: Ngọc Hạ - Em Vẫn Như Ngày Xưa (2005) [WAV]
+ U: i9 t) X2 H+ rTNCD356: Bằng Kiều - Vá Lại Tình Tôi (2005) [WAV]) r/ R3 p& `# p2 s
TNCD357: Thủy Tiên - Yêu Ai (2005) [WAV]8 y2 k. H5 w  ]4 n* R& m+ u  `
TNCD358: Nguyễn Hưng - Dạ Vũ (2005) [WAV]
4 F: x! W+ L. a6 @TNCD359: Như Quỳnh - The Best Of (2005) [WAV] {2CD}
3 t; M4 C: \9 g8 d  n" e1 j2 D6 m8 j8 FTNCD360: Tình Ca Quốc Dũng - Thoát Ly (2005) [WAV]' u0 R, e& O1 d0 d! y0 M
TNCD361: Nhạc Khiêu Vũ Collection 6 - Mùa Thu Cali (2005) [WAV]
4 R3 `1 |% N/ E0 S# QTNCD362: The Best of Tùng Giang - Chỉ Riêng Mình Em Hiểu (2005) [WAV]
/ |0 A7 D# z3 {5 O9 }TNCD363: Tình Khúc Châu Kỳ - Giọt Lệ Đài Trang (2005) [WAV]
% L4 s9 |0 _: k- E5 P# fTNCD364: Adam Hồ - Lie Under My Bed (2005) [WAV]9 [$ K- `: p' \1 q# ?( P) a: O3 E
TNCD365: Quang Lê - 7000 Đêm Góp Lại (2005) [WAV]% j$ G4 ?+ `/ t, G" x5 }3 M
TNCD366: Top Hits 27 - Trọn Kiếp Bình Yên (2006) [WAV]4 q7 J+ `! C2 _. M. x+ t" o+ V; S
TNCD367: Top Hits 26 - Mộng Đẹp (2005) [WAV]8 q5 I. e9 K6 X! d
TNCD368: Dương Triệu Vũ - Ngày Đó Có Em (2006) [APE]
1 q4 d5 @- h. g0 ~) jTNCD369: Xuân Đã Về (2006) [WAV]" s0 S% k0 K7 i* i% C
TNCD370: Rước Xuân Về Nhà (2006) [WAV]
) H9 ]5 ?5 U  S1 F5 j' RTNCD371: Trần Thái Hòa - Tình Khúc Lê Uyên Phương (2006) [WAV]- i* Z3 D5 p) [7 W
TNCD372: Bằng Kiều, Minh Tuyết - Bởi Vì Anh Yêu Em (2006) [WAV]( l3 v$ q3 [' F3 e4 [
TNCD373: Liên Khúc Top Hits Paris By Night (2006) [FLAC]3 q  a9 ?2 j0 s  E0 I8 p: l
TNCD374: Nối Lại Tình Xưa (2006) [WAV]0 o8 ]1 `7 Q' c2 V0 H# Q" m
TNCD375: Top Hits 28 - Đã Không Yêu Thì Thôi (2006) [WAV]8 k& w) b' P4 h+ s
TNCD376: Hương Thủy - Thương Thầm (2006) [WAV]
; S1 A) R8 [0 @% TTNCD377: Tâm Đoan - Gục Ngã Vì Yêu (2006) [WAV]
! W; c$ l' i8 c- sTNCD378: Như Loan - Tình Lặng Câm (2006) [WAV]
6 S" c6 j! a4 `" Z: OTNCD379: Lương Tùng Quang - Đêm Màu Hồng (2006) [WAV]
5 Y; ~4 J0 @% l1 S/ |TNCD380: Ngọc Liên - Yêu Trong Hy Vọng (2006) [WAV]
" V' e/ _- ^" K1 _# ZTNCD381: Top Hits 29 - Tình Mộng (2006) [WAV]$ G2 c# N4 a3 s) F6 O* g
TNCD382: Trần Thái Hòa - Những Tình Khúc Chọn Lọc (2006) [WAV]
% h/ `' n7 o& R/ v3 b" D) }+ lTNCD383: Nỗi Buồn Hoa Phượng (2006) [WAV]
+ {+ |$ i! Q& B* `9 [2 a- B, O5 h; STNCD384: Tình Khúc Nguyễn Ánh 9 - Cô Đơn (2006) [WAV]6 C. A, {; K/ F  M1 k' l
TNCD385: Tình Khúc Xuân Tiên - Khúc Hát Ân Tình (2006) [WAV]
. u. B, i& @. ^% j. dTNCD386: Hồ Lệ Thu - Buồn Ơi Chào Mi (2006) [WAV]& U" Z  k7 e  A' p# O0 y& \
TNCD387: Vân Quỳnh - Ước Một Ngày (2006) [WAV]- M9 x& C3 G9 N+ D" y
TNCD388: Lưu Bích, Thủy Tiên, Lương Tùng Quang - Vì Yêu (2006) [WAV]
( u% h, {# V3 [4 tTNCD389: Tân Cổ Đặc Biệt 2 - Cánh Cò Quê Hương (2007) [WAV]
  u8 {" {' x5 z; m" \, \  o* B! U% I+ ETNCD390: Top Hits 30 - Tình Dù Trăm Lối (2007) [WAV]
! n8 B5 R) p/ y- R6 h3 ETNCD391: Various Artists - Top Hits 31 - Niệm Khúc Cuối (2007) [WAV]" s' C% q* [6 T
TNCD392: Various Artists - Bến Xuân (2007) [WAV]% }# z2 L  t; L( w2 ^5 S; J- Z
TNCD393: Gió Mùa Xuân Tới (2007) [WAV]
7 G/ O* S  I9 ?. O5 Q, J% YTNCD394: Quang Lê - Đập Vỡ Cây Đàn (2007) [WAV]
) L8 C% C+ f1 g7 N6 `" uTNCD395: Minh Tuyết, Thế Sơn, Vân Quỳnh - Liên Khúc Top Hits 2 (2007) [FLAC], Z4 I; Z' @4 ~  e
TNCD397: PBN Talent Show - Giải Bán Kết (2007) [WAV] {2CDs}
/ u1 [6 _  |5 Q5 B  h2 y% _TNCD398: PBN Talent Show - Giải Chung Kết (2007) [WAV] {2CDs}
: ^+ m% c0 r* C6 H+ t6 {TNCD399: Liên Khúc Quê Hương (2007) [WAV]
+ t8 ^, c$ @/ M" V4 j5 \2 k/ i6 nTNCD400: Như Quỳnh - The Best Of Như Quỳnh 2 - Áo Hoa (2007) [WAV]6 ~3 k5 R" \3 G) k8 l9 e" ^4 x  O* w
TNCD401: Trần Thu Hà - Tình Ca Qua Thế Kỷ (2007) [WAV], d( |( P4 L8 s) W+ [
TNCD402: Minh Tuyết - Yêu Một Người Sống Bên Một Người (2007) [WAV]# h% e) P1 @" N) X7 F
TNCD403: Trịnh Lam - Tại Sao (2007) [FLAC]
/ j( E; c: W$ I! c( t  m" @TNCD404: Trần Thái Hòa - Bao Giờ Biết Tương Tư (2007) [WAV]
" [7 d' c+ T$ w0 E; k# uTNCD405: Top Hits 32 - Đừng Hứa Với Em (2007) [WAV]6 M: c$ l. a+ \# y' Z) F9 I- {" f
TNCD406: Top Hits 33 - Em Vẫn Tin (2007) [WAV]% g" c  p3 a4 n9 S& b7 e
TNCD407: Tình Khúc Lam Phương - Đường Về Quê Hương (2007) [WAV]8 V1 P- o2 F& I+ I! Y
TNCD408: Mai Quốc Huy - Hạnh Phúc Quanh Đây (2007) [WAV]$ {# z* b) B& D( y
TNCD409: Mai Thiên Vân - Hương Lòng Dâng Mẹ (2007) [WAV]
! `5 g. M( j& N. Q' O# J- [+ G/ ZTNCD410: Various Artists - Tình Khúc Lam Phương - Phút Cuối (2007) [WAV]( G. w& E$ X/ V, ^* N" B7 ?
TNCD411: Quang Lê, Tâm Đoan - Tình Khúc Trần Thiện Thanh - Tâm Sự Người Lính Trẻ (2007) [WAV]
+ f' g0 W/ ~6 I( s: A' QTNCD412: Dương Triệu Vũ - Thiên Đàng Đánh Mất (2007) [WAV]) K5 B! l' R) ^
TNCD413: Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam - Vol.1 (2008) [WAV]
6 m$ [: `0 R+ w2 x. y- \8 ~TNCD414: Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam - Vol.2 (2008) [WAV]# d/ J+ ^" Y  `0 J) \8 N6 ]
TNCD415: Cẩm Ly - Tình Khúc Minh Vy (2008) [WAV]
5 A) e( C$ L8 s+ MTNCD416: Hòa Tấu Nhạc Lam Phương - Một Mình (2008) [WAV]- m4 b3 c6 f- `
TNCD417: Bằng Kiều - Vol.6 - Linh Hồn Đã Mất (2007) [WAV]% N0 t8 U- N) B) H5 b" [4 @3 K
TNCD418: Quang Lê - Hai Quê (2008) [WAV]
& ~( A$ `6 r9 ?/ \TNCD419: David Meng - Tình Phai (2008) [WAV]1 e+ ]0 P- I, w$ }0 i
TNCD420: Mai Quốc Huy - Bội Bạc (2008) [WAV]* B5 E, H9 F' @
TNCD421: Mai Thiên Vân - Thương Hoài Ngàn Năm (2008) [WAV]
0 n" r+ `6 q5 ]TNCD422: Trịnh Lam, Quỳnh Vi - Tình Còn Vương Vấn (2008) [WAV]
" W- S) W5 {/ z' WTNCD423: Huế (2008) [WAV]! J! L, Y  x* R" j( a0 }6 y
TNCD424: Sài Gòn (2008) [WAV]; s. d' C; E! n% V& `- y  u
TNCD425: Hà Nội (2008) [WAV]
! p: r4 X* K8 T& m2 L: rTNCD426: Gõ Cửa Trái Tim (2008) [WAV]- U7 T1 N( r3 U5 y( ^/ t, d- y4 e
TNCD427: Top Hits 34 - Tình Đã Lãng Quên (2008) [WAV]% d! Q8 f. Z, [
TNCD428: Top Hits 35 - Dĩ Vãng (2008) [WAV]
5 c, |1 Y5 L: tTNCD429: Khiêu Vũ Top Hits - Dancing All Night (2008) [WAV]- s+ M1 H9 j8 l+ U
TNCD430: Khiêu Vũ Top Hits - Luân Vũ Ngày Mưa (2008) [WAV]
, b3 z2 S, p" C( s( o9 ^/ ATNCD431: Hương Thủy - Lý Lẽ Trái Tim (2008) [WAV]
, Z) A- G  B, q5 m6 ITNCD432: Tú Quyên - Em Vẫn Yêu (2008) [WAV]
* X' z2 j9 A" G! M) L/ aTNCD433: Nhật Trung - Merry Chirtmas & Happy New Year (2008) [WAV]! ?) m/ b' b3 b) I( N
TNCD434: Nguyễn Thắng - Broken (2009) [WAV]
2 w/ p) x- C; w$ G$ m9 W; zTNCD435: Mai Thiên Vân - Nếu Anh Đừng Hẹn (2009) [WAV]) r: E& U; F" j$ t( _
TNCD436: Nguyễn Hưng - Tình Yêu Ngày Mai (2009) [WAV]
/ P& ]; D/ F/ ~0 y# [0 Z; R: ^7 I9 STNCD437: Thế Sơn - Đời Tôi Chỉ Một Người (2009) [WAV]3 Z, k. _( V+ `$ D. z: Y% |
TNCD438: Duy Trường - Vol.1 - Người Yêu Cô Đơn (2009) [WAV]8 p1 Q5 n6 a: E4 n9 Q& M) j
TNCD439: Như Chiếc Que Diêm (2009) [WAV]# v7 ^* B) P, G2 j5 F9 N
TNCD440: Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Vòng Nhẫn Cưới (2009) [WAV]% t% L8 C6 @5 t3 l4 D
TNCD441: Top Hits 36 - Ngày Cưới (2009) [WAV]
) G, [: q* i3 H8 k  rTNCD442: Top Hits 37 - Đừng Giấu Trong Lòng (2009) [WAV]
0 |7 {# R! @  u, @" ?TNCD443: Thủy Tiên, Lương Tùng Quang, Lưu Bích - Vì Yêu 2 (2009) [WAV]
0 l( C' z" n9 `  M. c6 rTNCD444: Dương Triệu Vũ - Em Ở Đâu [WAV]0 B" o6 O4 Z. Q) {
TNCD445: Trịnh Lam - Biển Và Anh Vẫn Hát (2009) [WAV]3 k* G! N! m) P- p) U* Y% H
TNCD446: Quang Lê - Tương Tư Nàng Ca Sỹ (2009) [WAV]+ K( a! W+ V* S6 T
TNCD447: Trần Thái Hòa - Tình Khúc Tiền Chiến (2009) [WAV]1 t6 O+ p: c% U& J; ^2 M6 z$ ~% R
TNCD448: Minh Tuyết - Đã Không Còn Hối Tiếc (2009) [WAV]
" u' o6 _0 o- n1 @TNCD449: Bằng Kiều, Minh Tuyết - Một Lần Nữa Xin Có Nhau (2010) [WAV]
8 ]) }: y5 l1 n) k6 f3 NTNCD450: Top Hits 38 - Dư Âm Tình Ta (2009) [WAV]
, |) W( l2 G0 U# \' T( ZTNCD451: Lưu Bích - The Best Of - Chỉ Là Giấc Mơ Qua [WAV]% I# `7 @0 N0 T9 R
TNCD452: Mai Thiên Vân - Cung Chúc Trinh Vương [WAV]5 e7 t: E7 G8 r4 T
TNCD453: Quỳnh Vi - Vùi Sâu Trái Tim Buồn (2009) [WAV]
0 @" w, `3 w/ t8 U. @4 W, oTNCD454: Ngọc Anh - Giết Người Trong Mộng (2009) [WAV]5 j# O$ n# }- o" r2 h5 G
TNCD455: Chiều Mưa Biên Giới (2009) [WAV]
8 j% i$ q& Z) k* g+ i& J* ^  kTNCD456: Dạ Vũ - Màu Xanh Tình Yêu (2009) [WAV]
; x5 T; a5 x* y% e9 eTNCD457: Top Hits 39 - Samba Cho Em (2009) [WAV]
  b0 {2 ?4 w/ `8 ]! o& k! STNCD458: Duy Trường - Gặp Lại Cố Nhân (2009) [WAV]1 S* i' q3 Y! a( w3 f
TNCD459: Cánh Thiệp Đầu Xuân (2010) [WAV]
% v! d5 v2 c# o/ jTNCD460: Liên Khúc Top Hits 3 (2010) [WAV]5 C# B2 a5 ?, L6 ~  @9 O
TNCD461: Quang Lê, Mai Thiên Vân - Đôi Mắt Người Xưa (2009) [WAV]
1 I' l+ P/ J, e+ Q& y: `) FTNCD462: Những Tình Khúc Vượt Thời Gian - Đời Đá Vàng (2010) [WAV]2 K# s/ \6 X8 E6 K5 P2 U$ i+ c
TNCD463: Top Hits 40 - Một Mai Em Rời Xa (2010) [WAV]
. y% i6 q, k% C0 g( ]# E  qTNCD464: Trịnh Lam - Tại Sao 2 [WAV], h7 t2 t; j, ?0 e6 x( m
TNCD465: Mai Thiên Vân - Hát Để Tặng Anh (2010) [WAV]; [6 d* L7 F4 N3 I8 x! Y
TNCD466: Top Hits 41 - Tim Em Mãi Thuộc Về Anh (2010) [WAV]: L  u6 q! g, p0 U8 {  V
TNCD467: Quê Hương Tuổi Thơ Tôi (2010) [WAV]
: g! P. v, w( f2 M$ aTNCD468: Tình Đẹp Hậu Giang (2010) [WAV]
( S2 C' B1 @4 m! u5 rTNCD469: The Voice Of Divas (2010) [WAV]. v8 h2 P! K# _8 E
TNCD470: Top Hits 42 - I'll Go This Way (2010) [WAV]
3 [% k2 E/ w- |  WTNCD471: Thành An - Đưa Em Vào Hạ (2010) [WAV]% P+ W% ]! |6 H  a
TNCD472: Tâm Phương Anh - Vòng Tay Nào Cho Em (2010) [WAV]
1 X* k& v3 r! v% aTNCD473: Như Quỳnh - Duyên Phận (2010) [WAV]8 A: |0 y: |0 Q) z
TNCD474: Bằng Kiều - Xin Đừng Quay Lại (2010) [WAV]
% M) a  d& ^# ?% JTNCD475: Quỳnh Dung - Đêm Nhớ Người Tình (2010) [WAV]
1 P+ i& Y6 Q: j8 |! a, V% hTNCD476: Mai Tiến Dũng - Như Vẫn Còn Đây (2010) [WAV]/ |7 R2 y) M6 h! U) U
TNCD477: Top Hits 43 - Mơ Một Tình Yêu (2010) [WAV]3 j0 l& o2 Z/ ?% a% e8 Y
TNCD478: Trường Vũ - The Best Of (2010) [WAV]
% H' Q/ @3 @0 V; }' U% cTNCD479: Top Hits 44 - Tại Sao Là Không (2010) [WAV]- P% n/ L& ]  i# ]& `
TNCD480: Minh Tuyết - Xin Lỗi Anh (2010) [WAV]
" S0 c  j. C( {# RTNCD481: Hương Thủy - Chuyện Người Con Gái (2010) [WAV]. ]1 k8 a. f4 k
TNCD482: Ngọc Anh - Tạ Tình (2011) [WAV]! U$ ?0 _( \& }5 {
TNCD483: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Tân Cổ - Nếu Chúng Mình Cách Trở (2011) [WAV]
3 Q* i- c% F! F/ |6 _4 ^/ N# HTNCD484: Mộng Chiều Xuân (2011) [WAV]
' p+ ?3 C: N2 m, M3 Y  U" I# l+ A& aTNCD485: Bài Ca Tết Cho Em (2011) [WAV]# v* d+ }$ @( f; o! Z1 t. x
TNCD486: Xuân Với Đời Sống Mới (2011) [WAV]+ ~" B7 P6 u% j* [
TNCD487: Quang Lê, Mai Thiên Vân - Phải Lòng Con Gái Bến Tre (2011) [WAV]
8 Q7 G4 C# d! ~4 z4 CTNCD488: Như Loan - Best Of Như Loan (2011) [WAV]& z8 T" O  r/ m
TNCD489: Lam Anh - Anh Đã Xa Tôi (2011) [WAV]* s/ |% n' W' O( T
TNCD490: Top Hits 49 - Mùa Thu Yêu Đương (2011) [WAV]
, N5 n  Q0 Z2 C$ l+ t7 A5 @- UTNCD491: Tình Khúc Lam Phương - Đèn Khuya (2011) [WAV]$ x5 f# @, G/ m4 ^9 m8 N
TNCD492: Top Hits 46 - Cho Em Quên Tuổi Ngọc (2011) [WAV]. _: e) u8 y1 V
TNCD493: Duy Trường - Kẻ Trắng Tay (2011) [WAV]8 T: N  C- Y/ ~4 E( R8 e) _4 a
TNCD494: Mai Thiên Vân - Thánh Tâm Chúa (2011) [WAV]
) {3 S: Q( k' u9 _TNCD495: Tóc Tiên - My Turn (2011) [WAV]
* x8 ?4 K6 \6 I; O6 e+ HTNCD496: Top Hits 47 - Còn Tuổi Nào Cho Em (2011) [WAV]
1 K1 @9 p: n/ QTNCD497: Top Hits 48 - Môi Xinh Nụ Cười (2011) [WAV]" _& ^: g& V( X  a% K
TNCD498: Nếu Đời Không Có Anh (2011) [WAV]0 F2 r# o/ I. V' ]) e, j
TNCD499: Minh Tuyết - Yêu Không Nuối Tiếc (2011) [WAV]
( z( s$ y% r- P# `" ^6 |TNCD500: Top Hits 49 - Tình Đầu Tình Cuối (2011) [WAV]
: i4 `" W- t9 r, TTNCD501: Top Hits 50 - Angel (2011) [WAV]5 z+ D/ j2 c; K0 H# ?6 L4 i
TNCD502: Trần Thái Hòa - Nhạc Vàng Chọn Lọc (2011) [WAV]
/ X9 O* x2 R& N5 r) n* J& yTNCD503: Mai Thiên Vân - Bao Giờ Em Lấy Chồng (2012) [WAV]
# L5 \6 Q: a5 _; _* k. pTNCD504: Phượng Buồn (2012) [WAV]" t6 Y# q3 A% B
TNCD505: Top Hits 51 - Người Tình Trăm Năm (2012) [WAV]% N# P# J1 \+ F- S" p9 T. k! M
TNCD506: Top Hits 52 - Chàng (2012) [WAV]# c; W; g, F$ m6 l  M6 Y5 g7 b
TNCD507: Người Tình (2012) [WAV]4 @, w8 }7 d2 t& H9 p; U
TNCD508: Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng - Mystical Night (2012) [WAV]! T  K" X5 D+ @2 I1 K
TNCD509: Hạ Vy, Duy Trường, Mai Thiên Vân - Chung Vầng Trăng Đợi (2012) [WAV]( H5 D6 E+ B4 J; x
TNCD510: Khánh Lâm - 24 Giờ Phép (2012) [WAV]+ T9 J$ \8 u+ k4 }- ]8 T
TNCD511: Kỳ Phương Uyên - Biển Đêm (2012) [WAV]
" h) G# |" i: ^* ?( iTNCD: Ái Vân - Tóc Em Đuôi Gà [WAV]6 U- z8 s3 k2 `0 |7 l
TNCD: Andy Quách - AQ3 [WAV]. D0 @' u( J! a" v2 l
TNCD: Andy Quách - Chinese Melodie [NRG]
/ s3 H& J1 P, |* JTNCD: Andy Quách - Play Me [NRG]% M) V; a3 C1 F* t/ u; d
TNCD: Bảo Hân - Greatest [NRG]
" K% \: A+ n/ s3 g1 \TNCD: Bằng Kiều - The Best Of - Linh Hồn Đã Mất [FLAC]1 N' t' [- |4 T4 z6 e
TNCD: Bằng Kiều - Vol.3 - Mắt Biếc [NRG]6 |+ T& b0 x2 r$ D8 n
TNCD: Bằng Kiều - Vol.5 - Hoài Cảm (2007) [WAV]- [. r5 v  P6 ]
TNCD: Bằng Kiều - Vol.7 - Nhạc Yêu Cầu [NRG]
- E- n* J% Y7 X; X; ETNCD: Bằng Kiều - Vol.8 - Lại Gần Hôn Anh [NRG]  K) D7 q5 z+ O4 o# o
TNCD: Bằng Kiều - Vol.9 - Vũ Thành An [NRG]' `/ y; g" M+ A" E: E% \7 w
TNCD: Đặng Trường Phát - Định Mệnh Buồn (2006) [WAV]: F( H# \7 ?7 w. i* E
TNCD: Đon Hồ - Còn Nghe Tiếng Gọi (2005) [WAV]# t8 S) a: i; a) ?
TNCD: Duy Trường - Mình Ơi, Tủi Phận [Nrg]" P1 O  A/ a+ P1 m$ K- o
TNCD: Duy Trường, Hương Thủy - Hoa Bất Diệt [NRG]
: q0 f. B& X2 RTNCD: Giọt Nước Từ Bi (2009) [WAV]
; J8 Q/ ]1 \* z7 Y, X. b% c5 K- s2 gTNCD: Hà Phương - Bông Ô Môi (2010) [WAV], a# T' |/ j2 _# C$ h- ~, O2 D; J* t
TNCD: Hà Trần - Trần Tiến [WAV]4 l% Y3 B+ Y; `+ {9 |8 j* l0 y
TNCD: Hoài Phương - Tình Xa (2011) [WAV]' J+ ^8 E1 ~  {0 b. u% t% z
TNCD: Hồ Lệ Thu - Vol 4 - Để Ta Say [NRG]% m. ]6 s1 @) k/ @
TNCD: Huỳnh Gia Tuấn - Driven [NRG]5 y8 y0 t. y: }
TNCD: Hương Lan - Tuyệt Phẩm Trúc Phương & Lam Phương [NRG]7 u  o' T$ z3 d/ [3 p# D
TNCD: Loan Châu - Khúc Ca Mùa Xuân (2002) [WAV]& w- `  X4 `9 O0 E! W4 ?
TNCD: Loan Châu - Nụ Hôn Thiết Tha [WAV]+ M$ S- g  e4 A0 K5 j8 U0 e
TNCD: Lương Tùng Quang - Tình Khúc Vàng [Nrg]
3 s# W+ L3 Z: z# K. P( P6 v/ PTNCD: Lương Tùng Quang, Như Loan - Ta Đã Từng Yêu [NRG]
" E: {/ x5 y0 F8 r8 ITNCD: Lưu Bích - Một Lần Được Yêu [WAV]
# x& `3 I" Z9 b: j$ h1 {# e" bTNCD: Minh Tuyết - Đã Không Yêu Thì Thôi [WAV]* I$ j% o; i& I6 m0 M' G( k
TNCD: Nguyễn Hưng, Phi Nhung - Vòng Tay Cầu Hôn [WAV]
* q( |3 s( o1 Q) ^TNCD: Nguyễn Thắng - My Story [WAV]
) [3 S* m; e# [  m" qTNCD: Ngọc Hạ - Màu Thời Gian [NRG]8 y, j1 A: n, C' e- z2 @* O+ ~6 I& L
TNCD: Nhạc Trẻ Pháp Trữ Tình [WAV]
! P& b% _. ]. {3 [TNCD: Như Loan - Vol.2 - Trái Tim Đã Được Yêu [NRG]0 w) K. q0 e  P. E% [7 c
TNCD: Như Quỳnh - Lạ Giường (2011) [WAV]
& i+ ?  R2 @3 R1 ~$ [TNCD: Như Quỳnh - Nếu Đời Không Có Anh [WAV]9 q4 |' r" F- g6 N* R
TNCD: Như Quỳnh - Người Thương Kẻ Nhớ [WAV]  y1 d7 ~) V' c( `
TNCD: Như Quỳnh - Tình Ơi Có Hay [WAV]: h& a/ o8 X, V6 o
TNCD: Như Quỳnh, Huỳnh Gia Tuấn - Hương Kỷ Niệm [NRG]4 G+ ]  t4 X7 u4 U* `
TNCD: Như Quỳnh & Kỳ Anh - Khi Con Tim Biết Yêu [FLAC] {2CD}6 K* E3 C: s& y  O/ \5 c
TNCD: Như Quỳnh, Tường Nguyên - Điều Chưa Dám Nói (1999) [WAV]
3 s8 Q8 x: o7 T$ R6 STNCD: Như Quỳnh & Tường Nguyên - Gọi Đò [WAV]7 o* V* ]$ P4 G! u  \
TNCD: Những Ca Khúc Năm Lộc- Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt [WAV]
6 A! j1 X6 D) z! S: f8 Z- `3 s( lTNCD: Phương Hồng Quế - Lính Xa Nhà [FLAC]
; V5 G& T7 s; _9 QTNCD: Phương Hồng Quế - Dấu Chân Kỷ Niệm (2006) [WAV]6 U7 ]# k( h0 c$ l' e
TNCD: Phương Hồng Quế, Thái Châu - Ngày Đó [WAV]0 R5 e! W; Q; _; t# l
TNCD: Quang Lê - Chuyện Hẹn Hò [NRG]. N1 I* \$ J+ k, {! w* @, V; L
TNCD: Quang Lê - Đa Tạ [NRG]
6 [( }4 n* ~; u# PTNCD: Quỳnh Vi - Vol.2 - Giấc Mơ Đánh Mất [NRG]) B# z6 ^% V5 W& T/ s" F
TNCD: Thành An - Tiền [NRG]
( O8 F9 E8 E5 l) J/ ~) e( M8 PTNCD: Thu Phương - Câu Chuyện Tình Tôi (2008) [WAV]
- R0 W; ?. {; ]) ZTNCD: Thùy Vân - Nô Lệ Một Cuộc Tình [NRG]# W( O! H& p4 P0 I4 E4 a3 }
TNCD: Tình Ca Lam Phương - Nhạc Yêu Cầu [NRG]
( K1 r/ J8 j2 x4 V/ ~0 R( Z/ |) h( t8 PTNCD: Tình Khúc Vũ Thành An - Hát Cho Tình Yêu Người [WAV]! e2 _7 J# S; V- Z/ N# H
TNCD: Tình Khúc Vũ Thành An - Hát Cho Tình Yêu Người 2 [WAV]
1 T# W) g+ n  W- E' q$ ?TNCD: Trái Tim Bồ Tát (2010) [WAV]4 L* O* q( S0 ?4 {8 B

: M) L" k1 ^5 O6 ^
Các album dưới đây sau khi dùng Audio Checker kiểm tra có chất lượng MPEG, mọi người có thể lựa chọn down hoặc không down.
                                                                                                        TNCD058 - Tinh khuc Lam Phuong 2 - Chuyen do vi tuyen
  |( U; N3 S. x: w; l% ?- o9 P- fTNCD108 - Nhac tinh Duc Huy 1 - Duong xa uot mua
% f9 d9 h# a4 q' F: k1 O4 {TNCD223 - thonhacgiaoduyen1
, p8 b8 q! Q2 Q- S% ITNCD224 - Tho nhac giao duyen( R) q+ {6 _# e
TNCD350 - 30 nam vien xu
8 ~& Z7 t5 u' A, {# x* {6 i9 H+ J) `TNCD361 - Nhac Khieu vu Collection 6 - Mua thu Cali
; O1 Y: o% [8 H8 Y$ p9 F- TTNCD448 - Minh Tuyet - Da khong con hoi tiec                                       

3 D. T, [7 {: ?+ `        ( K( \$ m, x$ h8 c! K( V) Y. G% k6 X

6 m2 c0 N1 z. _/ @( |
4

Xem tất cả

♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

348

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
542
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:09 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:32 2 s2 {0 l' z( \
. y" C8 w( m' W, P; x5 R* {
5 |. u/ ?: Z. d2 q" K3 B
DANH MỤC CD TRUNG TÂM ASIA0 d3 C) q! G1 }4 l
6 p! n4 _5 a5 T2 V  r. T
AsiaCD001: Dạ Vũ (1988) [WAV]7 |% B3 J' N, j; j3 D
AsiaCD002: Rumba (1991) [WAV]" k* W( V. A3 a9 o. L: }
AsiaCD003: Thanh Lâm - Saxo (1989) [WAV]
- o7 |- X" {( U6 e& s$ d: ?; UAsiaCD004: Dạ Vũ (1989) [WAV]
4 |9 W3 C1 k0 M  _  OAsiaCD005: S.O.S Love (1989) [WAV]4 L$ }. o3 Q+ t7 C- V
AsiaCD006: Chacha, Bebop (1989) [WAV]0 R( o6 ]/ C9 s7 y' h! y
AsiaCD007: Minh Xuân, Ngọc Lan, Kiều Nga - Luyến Tiếc (1988) [WAV]! j1 E8 Q2 E' n/ X. D/ N2 B: G( j
AsiaCD008: Rumba Rumba (1989) [WAV]
, V' \1 R+ E; R* w7 v3 o" s9 EAsiaCD009: Xuân [WAV]" {: G3 I( x, C' C
AsiaCD010: Giòng Nước Mắt (1989) [WAV]
" G8 I8 c* |% Q$ r3 \  qAsiaCD011: Ngọc Lan, Như Mai, Kiều Nga - Bay Đi Cánh Chim Biển (1990) [WAV]
" g8 y9 f( t7 ~& I+ ?3 L, GAsiaCD012: Liên Tình Khúc (1990) [WAV]; p7 a9 f: S$ E
AsiaCD013: Tuấn Vũ, Thiên Trang (1990) [WAV]
2 G1 [+ k, H) iAsiaCD014: Niềm Mong Ước Của Anh (1990) [WAV]- F. m6 V) c. w- ]
AsiaCD015: Ngọc Lan, Trung Hành, Kiều Nga - Liên Khúc Tình Yêu (1990) [WAV]
: U! h: D" l$ j5 Y7 i/ oAsiaCD016: Ngọc Lan, Kiều Nga, Ngọc Hương - Liên Khúc Tình Yêu 2 (1990) [WAV]- o/ m# e0 \# {+ w( ]0 E
AsiaCD017: Ngọc Lan, Trung Hành, Kiều Nga - Liên Khúc Tình Yêu Cuối Cùng (1990) [WAV]
: W: h+ i; `! H- d, w/ eAsiaCD018: Như Mai, Ngọc Lan - Tình Ca Sỹ (1990) [WAV]
& ?9 E" v0 m' |: P" [$ VAsiaCD019: Liên Khúc Tiếng Mưa Đêm (1991) [WAV]
  l' M9 ]0 \' G2 u, YAsiaCD020: Rumba, Chacha, Bebop (1991) [WAV]7 _- {: o4 D8 }8 }" D
AsiaCD021: Dù Tình Yêu Đã Mất (1991) [WAV]
# Q* [9 B9 Y$ z2 E4 ]AsiaCD022: Je Suis Parti (1991) [WAV]
4 U& I3 `! q  ^: I' f, O1 nAsiaCD023: Magic (1991) [WAV]6 [. P. l( `' J5 U, q' o
AsiaCD024: Liên Khúc Chiều Một Mình Qua Phố (1991) [WAV], D% J: O0 I' Z: P  Z
AsiaCD025: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ, Thiên Trang - Liên Khúc Cho Người Tình (1991) [WAV]
8 Q  `8 Y+ D5 L+ i$ R% p: Z% f! z% `AsiaCD026: Various Artists - Dạ Vũ (1991) [WAV]
( l9 w1 u5 ~& i- Z4 U. sAsiaCD027: Khi Tình Đã Xa (1991) [WAV]  K8 H: H8 u$ N6 [" q
AsiaCD028: Trúc Hồ - Blue Sea (1991) [WAV]" q8 L1 u  s1 |+ p/ @' y3 ^
AsiaCD029: Trúc Hồ & Bạn Hữu - Hòa Tấu Rumba, Chacha (1994) [WAV]
+ K7 I: R& W/ ?  ~; s% Z* Q( J* ?AsiaCD030: Abba (1994) [WAV]
- |1 P' q2 w9 S' m. D% cAsiaCD031: Ban Kích Động Nhạc - Tướng Sĩ Tượng (1992) [WAV]! a. h! s3 j8 ]/ W
AsiaCD033: Trung Hành, Kiều Nga, Ngọc Hương - Liên Khúc Tình Yêu Tuyệt Vời [WAV]
$ T; S, A- f$ p7 ^- I; p& H  T  n( gAsiaCD034: Dạ Vũ Đen (1992) [WAV]
  K/ f$ i( h9 b6 L. ?5 x9 |AsiaCD035: Duy Quang - Billy Shane (1992) [WAV]! o& [  V/ F* t4 P1 J5 ~
AsiaCD036: Vũ Thành An 1 - Những Bài Không Tên Tiếp Nối (1991) [WAV]. I# P6 W, o) Q
AsiaCD037: Various Artists - New Wave (1992) [WAV]- p5 k/ Q1 n- U+ [( I* S) k- `
AsiaCD038: Thanh Lâm - Vol.2 - Saxo Tuyệt Vời (1992) [WAV]
# M5 m- `- d4 n3 Z$ l7 W8 o7 DAsiaCD039: Tình Khúc Đức Huy - Màu Mắt Nhung (1991) [WAV]3 t$ D1 B0 q2 ~! b
AsiaCD040: New Wave 2 (1992) [WAV]
; m% J6 I- O, b2 l' P" HAsiaCD041: The Best Of Dạ Vũ (1991) [WAV]& p3 I7 j% r0 H6 u
AsiaCD042: Kenny, Don Hồ, Lâm Thúy Vân - Liên Khúc Tình Xanh (1992) [WAV]' a" C3 q/ R5 [! c
AsiaCD043: The Best Of Dạ Vũ 2 (1992) [WAV]
8 p! Y# \$ U$ W3 R; F( |AsiaCD044: Asia 4 - AVT Hải Ngoại (1994) [WAV]* d  u- E5 |9 q- J3 @
AsiaCD045: Mùa Xuân Yêu Em (1992) [WAV]
8 X9 m) m2 S# D% `  HAsiaCD046: Trung Hành, Lâm Thúy Vân - Cơn Mưa Hạ [WAV]( y# M. \6 I% A6 b# [- e
AsiaCD047: The Best Of Tango & Valse (1993) [WAV]6 Q, z4 Q+ M' W: F# B
AsiaCD048: Thanh Lâm - Vol.3 - Saxo Tuyệt Vời (1993) [WAV]0 h7 ?# M2 o* e4 l* c: y# V
AsiaCD049: Asia Golden - Cha cha cha (1993) [WAV]
- X. k4 n+ a1 b6 K! R/ ]* B3 {AsiaCD050: Đêm Sài Gòn In Las Vegas (1993) [WAV]* ]. A5 M1 K' A1 p+ G7 _" c
AsiaCD051: Tình Thu Mênh Mang (1993) [WAV]2 l( G' B: v2 B
AsiaCD052: Don Hồ, Lâm Thúy Vân - Dù Nắng Có Mong Manh (1993) [WAV]5 x! l1 \9 e6 ~5 a. ~/ X
AsiaCD053: Một Ngày Không Có Anh (1993) [WAV]6 F. ?, s9 ^9 w
AsiaCD054: Phố Biển (1993) [WAV]1 U  n/ c0 [- p9 z' w$ c9 C
AsiaCD055: Bão Tình [WAV]
& t* \8 y# Y; p% b6 O/ S% L4 o9 mAsiaCD056: Best Of Dạ Vũ 3 (1993) [WAV]4 K# j! X- K4 b8 [1 c* C9 W
AsiaCD057: Various Artists - Một Mai Em Đi (1993) [WAV]: }( g7 w& d0 C2 n9 K
AsiaCD058: Tình Hồng Rực Nắng Hè (1993) [WAV]+ G# D6 l: \$ q* Q) F* B4 W  d& r
AsiaCD059: Mạnh Đình & Various Artists - Chuyện Giàn Thiên Lý (1994) [FLAC]
% c: ~" Y4 ?, d6 jAsiaCD061: Hãy Đến Bên Chàng (1994) [WAV]
" p  k$ `0 ?, ^. m0 p) bAsiaCD062: Lâm Thúy Vân - Dòng Sông Kỷ Niệm (1994) [WAV]
4 _, m7 E9 P! [  d: q) vAsiaCD065: Mạnh Đình - Vol.2 - Xót Xa (1994) [WAV]
, r1 n' v2 G/ h! ]4 uAsiaCD066: The Best Of Dạ Vũ 4 (1994) [WAV]
" A4 c; g8 }" ?0 y# w3 gAsiaCD067: Mạnh Đình - Vol.3 - Dân Ca Ba Miền [WAV]  m* f4 }- G* i2 s9 X( e1 _
AsiaCD068: Nini, Đon Hồ, Lâm Thúy Vân - Đoản Khúc Cuối Cho Em (1994) [WAV]
) D5 g6 [5 G+ S/ U" CAsiaCD069: Cho Kỷ Niệm Mùa Đông (1994) [WAV]) C1 ^( S* H$ {) t2 z: o5 z8 _
AsiaCD071: Thùy Dương 2 - Mưa Tình Cuối Đông (1995) [WAV]
2 U" Z# u' g3 k6 I* q/ A/ e" FAsiaCD072: Xa Người (1995) [WAV]0 z/ p! a9 B6 G/ g4 f( B( E1 j
AsiaCD073: Như Quỳnh, Lâm Thúy Vân, Mạnh Đình - Liên Khúc Chiều Mưa 3 (1995) [WAV/FLAC]
4 o& i! s* W( x: h) j+ ]' ]AsiaCD074: Như Quỳnh - Vol.1 - Chuyện Hoa Sim (1995) [WAV]
$ E7 D  S3 v- W9 {$ t% gAsiaCD075: Tác Giả Tác Phẩm (1995) [WAV]
$ ^, a$ Q, x+ Z) h9 Y! fAsiaCD076: Giọt Mưa Thu (1995) [WAV]0 d( `/ c4 T/ q: {
AsiaCD077: Mạnh Đình - Vol.4 - Trúc Đào (1995) [WAV]
6 t' o/ O( I8 T4 j. V7 rAsiaCD078: Tình Ca 75 - 95 Chọn Lọc (1995) [WAV]
; l: @0 Q; a! R1 Z" R3 `+ lAsiaCD079: Như Quỳnh - Vol.2 - Rừng Lá Thay Chưa (1995) [WAV]1 ~0 t/ t+ d5 I6 Q" C
AsiaCD080: Thùy Dương - Vol.3 - Khúc Thụy Du (1995) [WAV]
0 y9 @  k; c- s1 F* V0 x" B* |AsiaCD081: Bài 20 (1995) [WAV]
* n  s; E; |! E- Q! Q2 NAsiaCD082: Various Artists - Gửi Người Một Niềm Vui (1996) [WAV]7 c* |8 g" a* Y* g/ ^- l0 M; w+ ~& }# [
AsiaCD083: Tiễn Đưa (1995) [WAV]) d% M5 V5 U* V% ]5 Q) r
AsiaCD084: Như Quỳnh - Vol.3 - Chuyện Tình Hoa Trắng (1996) [WAV]; e' i0 d% g. X* F- B9 @/ [
AsiaCD085: Best Of Dạ Vũ 5 [WAV]9 G7 X6 S; p' p' O: x" Q
AsiaCD086: Mạnh Đình - Vol.5 - Chuyện Giàn Thiên Lý 2 (1996) [WAV]! m' ?/ Y  Y4 P2 d
AsiaCD087: Một Ngày Việt Nam (1996) [WAV]
+ g* `/ B( L2 R4 x5 Z/ CAsiaCD088: Một Lần Nữa Thôi (1996) [WAV]5 @; p6 B* @# v" O/ O8 J% D# d
AsiaCD089: Tình Khúc Quê Hương (1996) [FLAC]
& [- a- \% T1 F% ?AsiaCD090: Lâm Thúy Vân - Vol.3 - Tình Đầu Vẫn Khó Phai (1996) [WAV]
+ r& Y- S; x+ _9 |& U) G7 B4 q5 EAsiaCD091: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Duy Linh - Đời Còn Cô Đơn (1996) [WAV]
  }) N6 P+ Q& ?" }6 I% u6 n$ HAsiaCD092: Shayla - Dance Music (1997) [WAV]6 L8 H* b% P) y( t* p2 ~
AsiaCD093: Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng (1997) [WAV]
3 u9 x& v# S9 v1 Z4 hAsiaCD094: Lâm Nhật Tiến - Em Đã Quên Một Dòng Sông (1997) [FLAC]
& w, N% I' @3 u% U) H& i& OAsiaCD095: Gia Huy - Anh Vẫn Biết (1997) [WAV]9 K% H- }4 S! d* ~
AsiaCD096: Mạnh Đình - Vol.6 - Tiểu Cô Nương (1997) [WAV]+ ]% o7 x0 L6 v3 [  G! Z
AsiaCD097: The Best Of Dạ Vũ 6 (1997) [WAV]
' ^& n1 D8 b# E+ K& `AsiaCD098: Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Loan Châu - Nơi Ấy Bình Yên (1997) [WAV]: w4 y- W% M0 G$ _
AsiaCD099: Best Of Chachacha (1997) [WAV]' A, V/ v0 X1 a5 f/ l* u
AsiaCD100: Yến Phương - Dĩ Vãng Một Loài Hoa (1997) [WAV]
3 |( O# i% S, e. S/ `AsiaCD101: Gia Huy, Thanh Trúc - Kỳ Diệu (1997) [FLAC]
; [" F3 Y* }; k& @9 e/ SAsiaCD102: Loan Châu - Bên Em Là Biển Rộng (1997) [WAV]7 M- m) u: B, W* f
AsiaCD103: Mạnh Đình - Vol.7 - Xé Thư Tình [WAV]) N6 ]* J4 x0 b/ v
AsiaCD104: Lâm Nhật Tiến - Yêu Em Âm Thầm [WAV]2 X' v4 v1 g8 j( s  q
AsiaCD105: Lâm Thúy Vân - Đã Qua Thời Mong Chờ (1998) [WAV]; W& i2 |4 U) M  @, C
AsiaCD106: Shayla - Day And Night Of Missing You (1998) [WAV]
/ E0 P8 o6 s% T0 D( w, IAsiaCD107: Khi Chuyện Tình Đã Cuối (1998) [WAV]3 v) H3 K. E! J- A8 [
AsiaCD108: Duy Linh - Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng [WAV]6 R+ m- w: V0 ~5 B: \7 a# v1 W$ d
AsiaCD109: Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi (1998) [APE]. |1 C7 R# _$ P9 e0 Z
AsiaCD110: Gia Huy - Tình Yêu Mắt Nai (1998) [WAV]
6 X; a: z% q/ a- I& sAsiaCD111: Đôi Bờ (1998) [WAV]
8 [! Z8 K' \; G  i5 p/ ]: [8 GAsiaCD112: Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Lê Tâm - Đỉnh Gió Hú (1998) [WAV]3 `: ^0 {9 Q! V% \
AsiaCD114: The Best Of Rumba (1998) [WAV]
% {1 z' ~1 f" J' D; u# M7 JAsiaCD115: Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi (1998) [WAV]2 o9 s% ^8 F, a# t7 e- i" h6 I
AsiaCD116: Tình Yêu Và Trái Đắng (1998) [WAV]5 g/ P0 {) ~3 N# l9 f" Z
AsiaCD117: Người Yêu Lý Tưởng (1998) [WAV]
2 ^! n' H! D2 g& i# UAsiaCD118: Trish - Don't Know Why (1998) [WAV]6 S! B" f5 G1 r/ `# o3 T
AsiaCD119: Best Of Dạ Vũ 7 - Giống Như Tôi (1998) [WAV]* m+ c* ]5 Z% W& {9 S% a' a2 J2 T
AsiaCD120: Cám Ơn Anh (1998) [WAV]
* g! P  I/ l& k& K( f8 AAsiaCD121: Lâm Nhật Tiến - Làm Lại Từ Đầu (1998) [WAV]4 |) k1 p2 X0 g+ e% M
AsiaCD122: Nói Đi Anh (1999) [WAV]
; G- Z( t7 |6 ~# T4 W4 xAsiaCD123: Trish, Sỹ Đan, Shayla - Technowave Remix [WAV]
% b' m  Z9 i( }7 W( W. O! GAsiaCD124: Thanh Trúc - Em Vẫn Mơ [APE]
& H( u" `7 h& K4 j( M& fAsiaCD125: Lời Nói Yêu Đầu Tiên [WAV]7 o9 J) x% g9 {' |0 n9 ^! e
AsiaCD126: Lê Tâm - Điều Gì Đó [WAV]4 W5 t$ }" m7 A8 }
AsiaCD127: Đêm Buồn Tình Lẻ [WAV]
7 d1 P, c* g6 D; aAsiaCD128: Non Stop Chachacha - Yêu Hết Con Tim [WAV]
/ n$ T: W3 L5 v& ]6 |. b1 KAsiaCD129: Lâm Thúy Vân, Lê Tâm, Lâm Nhật Tiến - Chinese Melodies [WAV]( B$ j+ D, f7 ]; X
AsiaCD130: Trish - Secret Place [WAV]
) Y, j- u2 m- U0 e; P& ~9 pAsiaCD131: The Best Of Dạ Vũ 8 - Kẻ Phụ Tình (1999) [WAV]
+ x& [! G. V! v' H$ A; uAsiaCD132: Shayla - Vol.3 - Funktify [WAV]$ t) d; B" e( U. [( e4 c  d6 ?
AsiaCD133: Từ Lúc Em Đi [WAV]. T) W8 R) x8 O
AsiaCD134: Lâm Thúy Vân - Trong Màn Đêm [WAV]3 V2 Q4 v6 d* ]6 X! }+ ]
AsiaCD135: The Best Of Asia Remix [WAV]
! J4 u0 n0 n0 F' b" SAsiaCD136: Gió Mưa Và Anh (2000) [WAV]3 e! Q5 A( h2 ~
AsiaCD137: Vùng Biển Vắng [WAV]
8 \' M9 c6 ?3 ]AsiaCD138: Mưa Đêm Tình Nhỏ [WAV]
6 J3 I2 Q! ^2 V8 L2 ?AsiaCD139: Tình Ca Trúc Hồ - Sẽ Hơn Bao Giờ Hết (2000) [APE], ^* h; [3 J4 N* N0 f
AsiaCD140: Gởi Anh [WAV]
' E5 X" w0 h, a- Y. l% y9 T7 IAsiaCD141: Dòng Nhạc Trầm Tử Thiêng (2000) [WAV] {2CDs}
( W+ W& K! P$ p/ Z. p" T) I6 ^: j5 T  KAsiaCD142: Trish - I'll Dream Of You (2000) [WAV]3 ?9 t! V8 \# ~  L- Q
AsiaCD143: Tôi Nhớ Tên Anh [WAV]" v8 x' S4 g6 [  g: l
AsiaCD144: Căn Nhà Ngoại Ô [WAV]
" @9 ~4 K9 M! m) Q8 v& pAsiaCD145: Nước Mắt Mẹ Tôi [WAV]
- \- Z& S$ J& VAsiaCD146: All That I Am [WAV]
* Q4 A6 @3 A! h; k; tAsiaCD147: Trái Tim Sỏi Đá (2000) [WAV]
1 E/ z2 U( s: E( X( CAsiaCD149: The Best Of Chinesse Melodies 2 (2000) [WAV]* j6 N3 P  A' C' V8 ]' A- Z
AsiaCD150: Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Gia Huy - Tình Ca Trúc Sinh - Thà Rằng Anh Nói (2000) [WAV]
" P3 z% H- W5 X- TAsiaCD151: Đừng Hỏi Vì Sao (2000) [WAV]
- G6 L8 Y/ A+ lAsiaCD152: Love Songs - Asia Number 1 Hits [WAV] {2CDs}0 a( ?; c% w0 K7 I& m& E
AsiaCD153: Anh Còn Nợ Em (2001) [WAV]
; i! T; _* e3 I0 HAsiaCD154: Duy Hạnh & Kenvin Khoa - Nhạc Hòa Tấu Hiện Đại - Cyber Love (2001) [WAV]; ^+ l/ k( D1 p" w; ]) Q; @& `
AsiaCD155: Căn Gác Lưu Đày (2001) [WAV] {2CDs}& m3 I& u+ Y  ~* U5 u( u# e
AsiaCD156: Lâm Nhật Tiến - Mãi Yêu Người Thôi (2001) [WAV]
8 \" d2 E6 o: P8 XAsiaCD157: Nếu Biết Trước (2001) [WAV]0 R; o, S& A" o% T2 b
AsiaCD158: Asia 4 - A Part Of You (2001) [WAV]
1 |5 F& e6 N5 ^3 cAsiaCD159: Trish - The Best Of - All My Favorite Songs (2001) [WAV] {2CDs}- K9 b! k4 t& k( w% {
AsiaCD160: Diệp Thanh Thanh - Con Gái Nhà Lành (2001) [WAV]
. Q5 @2 ?5 ]5 Q4 dAsiaCD161: Ngọc Lan - Special Collections 1982 - 1991 (2001) [WAV] {3CDs}
! Y1 f9 q: E# m$ p' R+ aAsiaCD162: Trish & Asia 4 - Merry Christmas (2001) [WAV]
! p5 G" j* U& I, t2 D3 D0 WAsiaCD163: Chuyện Người Con Gái Ao Sen [WAV]7 @" W0 h* a, Q) ^, i4 t' m; ~+ S
AsiaCD164: Có Những Chuyện Tình Không Là Trăm Năm (2002) [WAV]
  e$ z1 e+ Z% t$ A" n9 U7 [6 F" l: yAsiaCD165: Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Phương Nghi - Liên Khúc Tình Yêu 4 [WAV]
" W6 D  g4 g) |$ i1 ]$ uAsiaCD166: Chế Linh, Thanh Tuyền - Mai Lỡ Mình Xa Nhau (2002) [WAV] {2CDs}4 `8 v4 S: `1 X$ ]
AsiaCD167: Chiều Trong Tù [WAV] {2CDs}
$ ^& D9 k; o5 l, u& e6 wAsiaCD168: Who I am - Heart 2 Exist (2001) [WAV]2 M8 n2 {1 k; \
AsiaCD169: Golden Chachacha - Chachacha 2 Instumental (2002) [WAV]# v1 U/ U4 h- E
AsiaCD170: Gia Huy - Hôn Môi Xa (2002) [WAV]
) _! M+ N" P: NAsiaCD171: The Best Of Dạ Vũ 9 (2002) [WAV]4 q! B* d* Q- e0 X0 j& A' x/ z
AsiaCD172: Tuấn Ngọc - Và Tôi Mãi Yêu Em (2002) [APE] {2CDs}
7 ^  I" s4 u$ y4 Q# Q; d; T6 a4 zAsiaCD173: Memories Of Love - Những Kỷ Niệm Tình Yêu (2002) [WAV]
: z5 X/ p; F7 c6 W8 _AsiaCD174: Trish - Siren [WAV]8 l; R, q$ O( \
AsiaCD175: Asia 4 - Make Believe [WAV]
, q) x: v8 V& ^. E6 E: NAsiaCD176: Jacquelyne Thụy Trâm - Take Me To Your Heart (2002) [WAV]; f- `: R' a5 |* y: x6 T* p
AsiaCD177: Lâm Nhật Tiến - Giữa Hai Mùa Mưa Nắng (2002) [WAV] {2CDs}
! z2 k0 Z) R: _. y( p! c- EAsiaCD178: We'll Fly Again (2002) [WAV]
3 O" t# C* [0 J- d& I6 ZAsiaCD179: Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến, Thiên Kim - Như Anh Cần Em (2002) [WAV]' c8 l: i7 ^" U- w% a
AsiaCD180: Trường Vũ - The Best Of - Gặp Nhau Làm Chi (2002) [WAV]  {$ g3 c6 ^) P
AsiaCD181: Thanh Trúc - Em Nghĩ Đến Anh (2002) [APE]
+ F8 h; M' v; Z! F6 b+ BAsiaCD182: Philip Huy - Mong Người Phương Xa (2002) [WAV]
0 ^/ ?: q9 @) ]' {  C5 |- ]4 f1 |AsiaCD183: Asia 4 - The Last Promise (2002) [WAV]
/ v) O# @! {* c. @+ vAsiaCD184: Liên Khúc Chiều Mưa 4 (2002) [FLAC]
0 k. ~7 v1 R# c5 V7 kAsiaCD185: Ly Rượu Mừng (2002) [WAV]
) `& U' K, U9 h* L' h$ n) [AsiaCD186: Những Ca Khúc Mừng Xuân (2002) [WAV]
$ ]: z/ B& h0 z6 d- N  e9 {AsiaCD187: Gia Huy - Thiên Đàng Đã Mất [WAV]6 r5 Y( ]% B9 g& C8 I1 T
AsiaCD188: Top Hits 2 (2003) [WAV] {2CDs}. u: |# |$ |/ d4 y/ P- v" I( ^
AsiaCD189: Thiên Kim - Trái Tim Ăn Năn (2003) [APE]
  S. N$ |5 _% HAsiaCD190: Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức - The Best Of - Nhớ Em Chiều Nay (2003) [WAV]  [& w* R$ ~  F* Y, e
AsiaCD191: Chúc Mừng Tuổi Mẹ (2003) [FLAC]$ E$ H  O& Q0 ?' B5 q
AsiaCD192: Tình Cha (2003) [FLAC]
0 z0 f0 J  B; W3 n$ i/ g+ uAsiaCD194: Asia Remix 2 [FLAC]
2 `/ M, \. d5 c: k, t: eAsiaCD195: Liên Khúc Chinese Top Hits (2003) [WAV]
9 @" G1 F) m! R1 l8 F# LAsiaCD196: Màu Nhiệm Tình Yêu (2003) [WAV]
/ y; ^- h* h1 ~  BAsiaCD197: Liên Khúc Thành Phố Buồn (2003) [WAV]
$ B/ K0 R0 C9 |* u: s0 T! ^AsiaCD198: Lang Thang Dưới Mưa (2004) [WAV]
8 F9 d. C. w+ ?* }* A0 Q& o/ |0 g: IAsiaCD199: Những Ngày Tháng Không Tên (2004) [WAV]
( ?6 E. Q. C& z: yAsiaCD200: Jacqueline Thụy Trâm, Dạ Nhật Yến, Trish Thùy Trang - Waiting For You (2003) [WAV]: m8 y+ O( E5 s$ k) ^6 K8 ~8 [
AsiaCD201: Tình Khúc Thế Giới (2004) [WAV]
2 N4 L& ]2 J+ S4 a6 d- AAsiaCD202: Trish - The Best Of - No Two [WAV] {2CDs}  i+ i" S* @4 W3 U
AsiaCD203: Đồi Thông Hai Mộ (2004) [WAV]
: Z6 k: q$ }% n* }& UAsiaCD204: Liên Khúc Trái Tim (2004) [WAV]" i* m6 @  J/ T* c8 J# m( _
AsiaCD205: Dấu Chân Của Biển (2004) [WAV]
2 {* e" ~3 r$ lAsiaCD206: Cardin - Trái Tim Dại Khờ (2004) [WAV]: |8 u5 f; i$ q7 _4 K4 f0 }0 \  s( Y' @
AsiaCD207: Thùy Hương, Ánh Minh - Puriti, Baby I Would (2004) [WAV]* e/ P+ |% f( u- L1 Z* H( F1 C
AsiaCD208: Viễn Du Mùa Xuân [WAV]
$ T/ k/ ?1 p6 K0 ~" f6 X! B( b( jAsiaCD209: Ngọc Huyền, Trường Vũ - Phận Gái Thuyền Quyên (2005) [WAV]
6 E& Y1 A0 l; m: ?AsiaCD210: Giờ Đã Không Còn Nữa [WAV]
7 p+ K# `. P3 T; u" q# t6 OAsiaCD211: Thiên Kim - Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình (2005) [WAV]/ q6 A: n& q5 c) b6 r, j2 A
AsiaCD212: Mưa Ngoại Ô (2005) [WAV]" S0 w4 U( K" o2 z( b. R9 k4 P% H
AsiaCD213: Biển Sóng Tình Em [WAV]9 l0 G- i. ]5 s2 n' p+ H
AsiaCD214: Ngọc Huyền - Liên Khúc Không Bao Giờ Quên Anh [WAV]$ W& A# W2 X) w$ C+ b* e
AsiaCD215: Liên Khúc Top Hits (2006) [WAV]
# L# z$ o. _+ x- Y8 C+ ?AsiaCD216: Khải Tuấn, Minh Thông, Châu Tuấn - Tình Khúc Phạm Khải Tuấn - Chỉ Có Riêng Em (2005) [WAV]
9 F9 j6 ~7 ~* B/ E$ QAsiaCD217: Liên Khúc Vì Đó Là Em [WAV]1 i8 ?4 @( c, {8 l2 h: Z) r. ?
AsiaCD218: Liên Khúc Gõ Cửa (2006) [WAV]
+ \% a& c+ m  l9 k( Y1 a- U, bAsiaCD219: Tuấn Vũ, Ngọc Huyền, Băng Tâm - Liên Khúc Chuyện Hoa Sim (2006) [WAV]
. w/ l# V* U) o' u" Y% R! hAsiaCD220: Nguyên Khang - Dòng Đời [FLAC]
0 V; Q& y  u# q( dAsiaCD221: Tình Khúc Thế Giới - Những Bài Hát Hay Nhất Thế Kỷ (2006) [WAV]
1 S9 W2 {8 N8 h4 EAsiaCD222: Tình Thư Của Lính (2006) [WAV]
! E! i# g6 S; V' h& G# E$ dAsiaCD223: Người Ở Lại Charlie [WAV]4 R) P$ v" _  F4 [0 c0 d: @- h
AsiaCD224: Trăng Tàn Trên Hè Phố [WAV]
! _$ i: q6 {' j- b5 R5 A+ T0 @, [AsiaCD225: Đặng Thế Luân, Băng Tâm - Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm [WAV]; e! R# L+ O, P$ m: C& [
AsiaCD226: Golden Hits Love Song - Vol.1 - Chuyện Hợp Tan [WAV]
. P0 @; i9 m9 xAsiaCD227: Golden Hits Love Song - Vol.2 - Liên Khúc Như Vạt Nắng [WAV]
, E* x0 q* u  }4 VAsiaCD228: Cardin - Sẽ Mãi Mãi [WAV]
/ X, W6 W/ [7 G' pAsiaCD229: Lâm Nhật Tiến - Nói Với Tôi Một Lời (2006) [WAV]
5 {, H6 ^0 {# @# KAsiaCD230: Ánh Minh, Thùy Hương - Men Say Tình Ái (2006) [WAV]+ f6 x  `3 F1 a  r3 o; |
AsiaCD231: Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến (2006) [FLAC]0 _; j6 B8 D6 C! ~7 x. t0 [% ~( q
AsiaCD232: Chuyện Giàn Thiên Lý [WAV]
4 n' y2 @) s% S, WAsiaCD233: Đặng Thế Luân - Khóc Mẹ Đêm Mưa [APE]
; ?, f5 n+ l: v! v4 n$ UAsiaCD234: Khi Ta Rời Xa Nhau (2006) [WAV]
( R- V- `: t# i  f7 P" T4 EAsiaCD235: Chuyện Tình Người Đan Áo (2007) [WAV]: n3 ^9 y2 F# G
AsiaCD236: Mẹ Yêu (2007) [WAV]" q# S% m  B7 h3 V" {% p. [
AsiaCD237: Tình Khúc Trúc Hồ - Tội Nghiệp Thân Anh (2007) [WAV]
% a* H. r8 n0 w8 N- |+ T1 |AsiaCD238: Tình Khúc Trầm Tử Thiêng - Trộm Nhìn Nhau (2007) [WAV]- e3 G, z6 Y. W! g4 ]: z6 ?6 i, t. W
AsiaCD239: Kim Tiểu Long, Tuấn Vũ - Giọt Lệ Đài Trang (2007) [WAV]9 f( @& R4 k/ V6 R
AsiaCD240: Sầu Đông (2007) [WAV]0 u5 Q" q  J9 t7 \' o& ]7 `; Y2 u
AsiaCD241: Băng Tâm - Chuyện Ba Mùa Mưa (2007) [WAV]
+ I/ f, {! n& ~2 dAsiaCD242: Liên Khúc Chinese Top Remix (2007) [WAV]* ?$ X2 i- a; z
AsiaCD243: Bảo Yến - Thôi Thế Thì Chia Tay (2007) [WAV]
# ]7 E+ f$ I5 ^* Q: i' H1 wAsiaCD244: Tình Ca Trúc Hồ - Tình Yêu Và Tình Người (2007) [WAV]
/ }8 k9 K/ @" h7 V2 x8 R( V& AAsiaCD245: Đặng Thế Luân - Người Thương Binh (2007) [WAV]
$ @! }: i# C; ^* _1 eAsiaCD246: Băng Tâm, Đặng Thế Luân - Tâm Sự Với Em [WAV]
3 ]6 s- m- D: Z4 i$ H! _' hAsiaCD247: Asia 4 - Greatest Hits (2008) [WAV]1 r% E8 b1 t, p: G2 N/ y
AsiaCD248: Money Money (2008) [WAV]3 S6 K* q$ r  k. J; I& O
AsiaCD249: Anh Còn Yêu Em (2008) [APE]
: @; e( g: k  B6 @* TAsiaCD250: Kẻ Ở Miền Xa (2008) [WAV]9 R. z% c( `) ?. x' n; O
AsiaCD251: Thương Anh (2008) [FLAC]& M0 n1 k% O, m8 C
AsiaCD252: Y Phụng - Giọt Buồn Không Tên (2008) [WAV]- ^1 ~: g7 F4 e" F: `
AsiaCD253: Thiên Kim - Anh Còn Nợ Em (2008) [WAV]8 u9 \2 ?1 }$ A% r' _7 O" m- }# a" u
AsiaCD254: Ngọc Hạ - The Best Of - Suối Mơ (2008) [WAV]
/ ?2 d0 F1 k: i* K9 D9 UAsiaCD255: Tuấn Vũ - The Best Of - Kể Chuyện Trong Đêm (2008) [WAV]
! T+ @& t- M/ v/ V; B$ GAsiaCD256: Lâm Thúy Vân - Một Thời Đã Xa (2008) [WAV]2 L+ D9 k' q" q4 U7 ?5 M
AsiaCD257: Vầng Trăng Tình Yêu (2008) [WAV]# {$ z( b) Y$ b- U. N
AsiaCD258: Sương Lạnh Chiều Đông (2008) [WAV]3 I% r' l( ?, w5 \: e
AsiaCD259: Nguyễn Hồng Nhung - Câu Chuyện Tình Tôi (2008) [WAV]! R( L9 ~: m0 Q2 j% N
AsiaCD260: Đan Nguyên - Những Lời Này Cho Em (2008) [WAV]9 I" B1 {, l9 G
AsiaCD261: Những Kiếp Hoa Xuân [WAV]! E& x/ _; j8 G; \% }6 k! m* P0 p
AsiaCD262: Tôi Chưa Có Mùa Xuân (2008) [WAV]" k$ V! v6 X6 k9 n5 ^
AsiaCD263: Chỉ Là Phù Du Thôi (2009) [WAV]& L+ n4 @% S9 K2 u; H/ `1 p- t( F
AsiaCD264: Như Quỳnh - Mưa Buồn (2009) [WAV]0 _9 m+ L% i8 X" N( g/ C
AsiaCD265: Bắc Đẩu [WAV]( M& i' q& g% ]- \' b
AsiaCD266: Chuyện Tình Mộng Thường (2009) [WAV]1 d4 Y: V! ~2 b! ?
AsiaCD267: Giải Sáng Tác 2008 (2009) [WAV]
7 G1 Q# q- |0 Y7 {+ p6 f! J; B4 `AsiaCD268: Tình Khúc Anh Bằng 1 - Chuyện Hoa Tigon (2009) [WAV]
. {! d8 l0 o# i# fAsiaCD269: Tình Khúc Anh Bằng 2 - Từ Thuở Yêu Em (2009) [WAV]9 Q/ x8 f  V/ o% y. F
AsiaCD270: Ngày Cưới Em (2009) [WAV]% L+ p9 \; Q8 U
AsiaCD271: Hai Trái Tim Vàng (2009) [WAV], V- [- A7 V  ?. R# H
AsiaCD272: Nguyễn Hồng Nhung - Chủ Nhật Xám [WAV]
" E7 w) f' `( E- A8 wAsiaCD273: Trish Thùy Trang - Whispers (2009) [WAV]9 y' N) B3 I4 m  |
AsiaCD274: Đan Nguyên, Y Phụng - The Best Of - Hãy Quên Anh (2009) [WAV]
$ y; Q$ I: P$ e. L0 u0 wAsiaCD275: Tà Áo Đêm Noel (2009) [FLAC]- |& K" K7 j# p6 P
AsiaCD276: Đan Nguyên - Thành Phố Mưa Bay (2010) [WAV]! }/ {/ V. t* a, ]
AsiaCD277: Liên Khúc Đón Xuân [FLAC]
4 [: Z7 [& j& O# L5 W: c/ UAsiaCD278: Đặng Thế Luân - Nhật Ký Của Hai Đứa Mình (2010) [FLAC]( ]: y. h/ x0 f  c9 g" q/ B
AsiaCD279: The Best Of Dạ Vũ Quốc Tế (2010) [WAV]9 j' t8 D8 ]* _7 X
AsiaCD280: Xin Thời Gian Ngừng Trôi (2010) [WAV]8 _5 e  p$ g8 d# k/ e4 ^  k# [
AsiaCD281: Y Phụng - Tân Cổ Giao Duyên - Ngưu Lang Chức Nữ [WAV]
" z3 a0 i& ?* p8 P3 MAsiaCD282: Liên Khúc Phượng Hoàng (2010) [WAV]$ s) c+ ?7 V* c4 _; F
AsiaCD283: Liên Khúc Đêm Buồn Tình Lẻ, Những Đồi Hoa Sim (2010) [WAV]
) f  e! D2 h$ S3 Q" i( {$ AAsiaCD284: Tường Khuê, Tường Nguyên - Nhẫn Cỏ Cho Em (2010) [WAV]3 }8 n* _* X# ^8 m) X) |, z
AsiaCD285: Quốc Khanh - Người Đến Như Mơ (2010) [WAV]
/ b; G7 Y% v) @! r( _- x) Q$ vAsiaCD286: Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Nhật Tiến - Em Có Còn Yêu Anh (2010) [WAV]
) f: y5 i% M/ S/ y7 jAsiaCD287: Đoàn Phi - Thiên Thần Tội Lỗi (2010) [WAV]
) n$ z# Y7 B+ ]+ \; }+ l- zAsiaCD288: Mai Thanh Sơn - Em Là Tất Cả (2010) [WAV]
: _' J& @+ b" t# mAsiaCD289: Tuyệt Phẩm Hợp Ca Asia - Đáp Lời Sông Núi (2010) [WAV]
# u1 [  Z2 ~$ i6 L1 }AsiaCD290: Thuở Ấy Có Em (2010) [WAV]
4 I: K, Y9 H: Y! MAsiaCD291: Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà (2010) [WAV]
3 h$ ^, D* R* e9 B& zAsiaCD292: Hồ Hoàng Yến - Bão Tình (2010) [WAV]
5 d4 x% t  U  g- p5 `; j4 yAsiaCD293: Đặng Thế Luân, Tâm Đoan - Tuyết Lạnh (2010) [WAV]
4 T6 }2 s/ s+ y  {+ C" h# \% ]% ?AsiaCD294: Màu Xanh Noel (2010) [WAV]
4 D. p" _3 V2 [& lAsiaCD295: Lê Anh Quân - Một Giây Phút Thôi (2010) [WAV]$ a' Q9 y! _4 B, f- E3 Q
AsiaCD296: Nếu Xuân Này Em Lấy Chồng (2010) [WAV]
; B8 t& H0 Q5 k& x( f# h  ^AsiaCD297: Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng (2010) [WAV]
4 X% u- z6 E9 ^% nAsiaCD298: Quốc Khanh - Chỉ Chừng Đó Thôi (2011) [WAV]- ]9 N6 L; u. v
AsiaCD299: Giải Sáng Tác 2010 - Bà Mẹ Bán Nón, Tiếng Vọng (2011) [WAV]
* `5 o  ]2 o& B. L+ }AsiaCD300: Anh Bằng - Dòng Nhạc Lưu Vong 1 (2011) [WAV]6 q4 ]6 Z" I/ ^- V! o  @
AsiaCD301: Anh Bằng - Dòng Nhạc Lưu Vong 2 (2011) [WAV]
) s/ k; g* R& H7 L& t0 h3 d1 ]AsiaCD302: Sài Gòn Kỷ Niệm (2011) [WAV]
( ]! I& {( n7 |! `6 |8 E- L5 o# Z5 P, eAsiaCD303: Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng (2011) [WAV]
2 ^4 O. i( t# v/ o0 |4 r" DAsiaCD304: Hà Thanh Xuân - Mưa (2011) [WAV]
% Z8 B7 l+ p2 R9 f+ P* r& S: uAsiaCD305: Mai Thanh Sơn - Nụ Hôn Cuối (2011) [WAV]
9 v. _4 i2 j9 F5 A6 rAsiaCD306: Hùng Ca Sử Việt 1 - Trên Đầu Súng (2011) [WAV]# |$ M2 ?8 I1 {" Q, R
AsiaCD307: Hùng Ca Sử Việt 2 - Thiên Thần Trong Bóng Tối (2011) [WAV]- P; Q+ \1 j1 B6 r7 U4 v
AsiaCD308: Various Artists - Tình Yêu Giáng Sinh [WAV]5 S  [; n4 k0 j0 v2 K
AsiaCD309: Lá Thư Trần Thế [WAV]7 u$ R- R) k9 I/ ]! ^: x# X/ _
AsiaCD310: Nguyên Khang, Diễm Liên - The Best Of - Rong Rêu (2011) [WAV]
' _5 h5 t1 a/ k( l5 h3 X8 AAsiaCD311: Em Còn Nhớ Mùa Xuân (2011) [WAV]
/ F; ~0 {" s. R- RAsiaCD312: Mùa Xuân Đó Có Em (2011) [WAV]! y  z" |% R/ @% b% Z$ M% Q" S
AsiaCD313: Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu [WAV]
' o, n  l  r  H) m3 N  c# }AsiaCD314: Còn Nhớ Không Em (2012) [WAV]# s8 C' p' B% p" p1 [% @
AsiaCD315: Hà Thanh Xuân - Phận Tơ Tằm (2012) [WAV]
9 j9 [4 W4 S! kAsiaCD316: Tường Nguyên, Tường Khuê - Thương Về Cố Đô (2012) [WAV]
. t& b7 H& r' M+ @1 |AsiaCD317: Philip Huy, Mỹ Huyền - Định Mệnh (2012) [WAV]
* W; `: e$ @/ OAsiaCD318: Hoàng Oanh - The Best Of - Chuyến Đò Vĩ Tuyến (2012) [WAV]2 N3 M. ?, V* L% l
AsiaCD319: Lê Anh Quân - Mắt Lệ Cho Người (2012) [WAV]
+ k  R. J2 G, a7 d, r0 bAsiaCD320: Vũ Khanh - The Best Of - Cô Láng Giềng (2012) [WAV]( a+ z: e" W( R6 ^
AsiaCD321: Đường Về Quê Hương (2012) [WAV]
- Z9 |6 C% E( `" ~AsiaCD322: Lâm Nhật Tiến - Bên Kia Bờ Đại Dương (2012) [WAV]
0 a$ ^/ V; V0 Z5 I& TAsiaCD323: Như Quỳnh - The Best Of - Trên Đỉnh Mùa Đông (2012) [WAV]
4 u: v/ I6 ?. f' W1 k! IAsiaCD324: Liên Khúc Tình Yêu Tuyệt Vời, Tình Ca Muôn Thuở (2012) [WAV]
; w- f4 ^- P7 [" XAsiaCD325: Giáng Sinh Kỷ Niệm (2012) [WAV]. T! g7 g7 B3 F# D7 Y
AsiaCD326: Giáng Sinh Họp Mặt (2012) [WAV]( j* P9 H/ |( Z# m' S. [4 J% A4 D
AsiaCD327: Triệu Con Tim (2013) [WAV]
* x9 x" m: h& s! i6 x3 IAsiaCDCS004: Trish (2005) [WAV]
  B8 P" H# o* D+ R  O  PAsiaCDCS006: Ngọc Hạ - Nước Mắt Mùa Thu [WAV]
9 \/ [6 _0 w% c/ OAsiaCDCS007: Y Phương - Trả Nợ Tình Xa [WAV]
8 D) y' J7 X+ X9 M' nAsiaCDCS008: Thiên Kim - Tình Đời [WAV]0 R: Q! P' l" |# O6 c2 ]! g
AsiaCDCS009: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền - Lá Trầu Xanh (2007) [WAV]
, j$ l# X/ U3 e8 a7 ^( B8 S+ \AsiaCDCS010: Nguyên Khang - Ta Muốn Cùng Em Say (2007) [WAV]* a. x+ a( b4 X) i7 M8 |5 f& [/ n
AsiaCDCS012: Lâm Thúy Vân - Dấu Yêu Ngày Nào (2007) [WAV]
  y% ?& h, o! C+ \0 hAsiaCDCS014: Băng Tâm - Từ Khi Biết Yêu Lần Đầu (2008) [WAV]
3 ]9 S* w7 F  n1 ?& uAsiaCDCS015: Thiên Kim - Dù Chỉ Một Lần Thôi [WAV]1 B7 w& c0 k, p! O* H% c7 c$ j
AsiaCDCS016: Khóc Thầm (2008) [WAV]
% O6 v& Z+ v& V' B8 tAsiaCDCS017: Cardin - Và Hôm Nay... Now I Know [WAV]
0 G- r8 n" M* Q! nAsiaCDCS018: Tường Nguyên, Như Quỳnh, Tường Khuê - Về Lại Đồi Sim (2008) [FLAC]0 K+ Q: D4 R5 ?% q- J  n
AsiaCDCS019: Bảo Yến - Chiều Hạ Vàng (2008) [WAV]
; Q% X! `5 D  G. f& H. X4 nAsiaCDCS021: Y Phương - Nửa Hồn Thương Đau (2009) [WAV]2 }, C& S$ r+ @5 Q# O
AsiaCDCS022: Quốc Khanh - Vẫn Mong Em Về [FLAC]% B3 N4 v# m/ r! w0 k2 s& k
AsiaCDCS023: Tâm Đoan - Nhạc Vàng 1 - Sầu Lẻ Bóng [WAV]
" _. K9 [0 f, y- G3 F. MAsiaCDCS024: Thiên Kim - Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời (2010) [FLAC]
2 D/ G0 B$ v" {* a, |AsiaCDCS025: Y Phương - Mưa (2010) [WAV]
, J) N/ N+ e' B2 g4 E' l  N; |0 GAsiaCDCS026: Đan Nguyên - Xin Làm Người Tình Cô Đơn (2010) [WAV]
5 M/ m. w( M' R7 s3 hAsiaCDCS027: Liên Khúc Mưa (2010) [WAV]
( W; x; o5 a7 m8 o3 N! bAsiaCDCS028: Ánh Minh - Take Control [WAV]
! _" X5 S3 d- b5 a0 }2 Y4 l5 C( P0 @AsiaCDCS029: Lâm Thúy Vân - Trái Cấm Tình Yêu [WAV], B# U0 i* L5 J# L, C
AsiaCDCS030: Nguyên Khang - Một Lần Trong Đời (2010)[WAV]' s$ Y( I5 Y# ]5 O. F
AsiaCDCS032: Ánh Minh - Mùa Đông Yêu Thương [WAV]( I' v% v/ J3 [$ w0 s+ [/ q. w
AsiaCDCS033: Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân - Nối Lại Tình Xưa [WAV]
  C7 C5 A. l" }; UAsiaCDCS034: Live Show Ngọc Huyền - Giữ Mãi Tình Yêu, Liên Khúc Năm Mùa [WAV]) x0 B+ w! E! o. w
AsiaCDCS035: Tường Nguyên - Mơ Về Mẹ (2011) [WAV]
9 W  H& z# k- U, I6 T0 vAsiaCDCS036: Nguyễn Hồng Nhung - Dường Như [WAV]
+ |) ]" l( B% ^5 q) |AsiaCDCS037: Quốc Khanh, Đan Nguyên - Nhớ Mẹ (2011) [WAV]. l) G+ Q$ L/ S1 j2 i
AsiaCDCS038: Đặng Thế Luân - Ngang Trái (2011) [WAV]
3 s( Z3 o$ E- l9 o1 pAsiaCDCS039: Tình Khúc Lê Đức Long - Vì Em (2012) [WAV]3 W% o6 i; Z- ^8 Y9 Z
AsiaCDCS040: Lâm Thúy Vân - Bảy Năm Mối Tình Câm (2012) [WAV]
* R! y9 c; R9 K9 y# c" {AsiaCDCS041: Hồ Hoàng Yến - Tình Lỡ (2012) [WAV]; j) F& n, p4 }2 q1 z9 q0 A* O
AsiaCDCS042: Đan Nguyên - Có Thế Thôi (2012) [WAV]
- V6 c' e( R' XAsiaCDCS043: Thiên Kim - Hòa Tấu Đàn Tranh (2012) [WAV]
+ c) t/ e4 d# C* eAsiaCDCS044: Tâm Đoan - Tình Chúa Cao Vời (2012) [WAV]# L2 c* J/ P: k* |; P
AsiaCDCS046: Giang Tử - Vol.1 - Tuyệt Phẩm (2013) [WAV]! g5 s2 w# a+ }/ {: j2 B
AsiaCD Tình Ca 20: Ngọc Lan, Huy Sinh, Lưu Hồng - Liên Khúc Chiều Mưa (1990) [WAV]2 ^# N- M' G$ ?: }' Z2 o
AsiaCD Tình Ca 20: Nhạc Hòa Tấu - Những Đồi Hoa Sim (1994) [WAV]
4 Z2 n+ f# {2 }2 e, A, sAsiaCD Tình Ca 20: Thiên Trang, Chế Linh, Tuấn Vũ - Đôi Bóng (1992) [WAV]
. F0 ]6 n% y# t5 f" G4 ?' {4 s3 {AsiaCD: Holyday (1994) [WAV]2 E' q- I6 F& M; @! O
AsiaCD: Nhạc Hòa Tấu Vũ Thành An - Với Tiếng Dương Cầm Trúc Sinh (2003) [WAV]$ w/ _3 Z4 `( t$ i
AsiaCD: Nhạc Tình Guitar - Tình Yêu Cô Đơn (1994) [WAV]
  R# p2 U5 ?4 W% x) y# E; @2 c& CAsiaCD: Những Nụ Hôn Đời (1994) [WAV]9 T8 O/ |  y/ T% j; G" Q( P

/ e" v6 i' F+ nCác album sau khi dùng Audio Checker kiểm tra có chất lượng MPEG hoặc có chất lượng đạt dưới 50% CDDA, mọi người có thể lựa chọn down hoặc không down.
1 p2 m- v4 A0 T+ [7 F& I                     
  q+ C  @- Z/ B9 ?' Y( w5 zAsia 015 - Lien khuc tinh yeu 1 - 28,75% CDDA

7 j  u3 I0 }1 w5 M: X  RAsia 016 - Lien khuc tinh yeu 2# k% l: C; f- r7 p* a8 g  M6 X9 M
Asia 017 - Lien khuc tinh yeu 3
7 W& j" b6 v1 }) g* oAsia 025 - Lien khuc cho nguoi tinh - Tuan Vu, Son Tuyen, Thien Trang; l! p( o! P$ M: J2 \+ z
Asia 103 - Manh Dinh 7 - Xe thu tinh: k4 z' n6 G+ n. l! A  `+ |! ?
Asia 163 - Chuyen nguoi con gai ao sen - 28% CDDA0 ?5 l( y' x# C# K' {8 o) Z+ e8 d
Asia 195 - Lien khuc Chinese Top Hits - 52% CDDA
1 E) O9 b3 R1 u; u- G: Y& F' NAsia 201 - Tinh khuc the gioi - 35% CDDA
5 a$ u, E2 e" B0 L: K' r* vAsia 230 - Anh Minh, Thuy Huong - Men say tinh ai
1 ]) A0 W! v& L+ Y" T" P. uAsia Tinh ca 20 - Lien khuc chieu mua - Ngoc Lan, Luu Hong, Huy Sinh                                        6 N: L# w& u- O: f# j
        / C5 e3 X) |9 Z4 a* P  e6 f3 {

" N9 n9 X% O+ }8 I
1

Xem tất cả

♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

348

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
542
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:12 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:15
* d1 x& ]; M. N- [2 b0 T$ D7 x" _. \; o* i( l6 a2 P9 g* D4 ^/ B6 N

' \$ s; l* v1 c6 U( [) m; UDANH MỤC CD TRUNG TÂM LÀNG VĂN3 k/ T/ T& X" Z/ e- w- g

" q$ K9 I, l2 N; }; YLVCD001: Tình Khúc Ngô Thụy Miên [WAV]

5 c" s" p* }) VLVCD002: Tình Khúc Vũ Thành An (1988) [WAV]! F8 g7 z! e* |1 B! k
LVCD003: Duy Khánh - Tác Phẩm Và Tiếng Hát (1988) [WAV]" L- b  l* b1 ~: \  U% i: l- s4 I. K
LVCD004: Hương Lan - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè [WAV]- P" D" [6 \* u' U
LVCD005: Dạ Vũ Yêu Đương [WAV]; G: ]7 l: }( E3 l$ O
LVCD006: Vũ Khanh - Tôi Bán Đường Tơ (1988) [WAV]7 y/ i. k3 j$ h- j9 Q9 M4 e
LVCD007: Cuốn Theo Chiều Gió [WAV]& x8 h3 s& i' Q: i) n( J( k
LVCD008: Kiều Nga, Duy Quang - Người Em Văn Khoa (1989) [WAV]
5 \6 o/ s; u0 J1 D( nLVCD009: Lá Thư Đô Thị [FLAC]
; w# I1 a( a) F2 Y7 Z2 [, ]' v7 \LVCD010: Hương Lan - Tình Nồng Cháy [FLAC]
$ i6 I. I% k- {9 dLVCD011: Xin Làm Người Tình Cô Đơn (1989) [WAV]
5 Q( `' ~. W! DLVCD012: Dạ Vũ Yêu Đương 2 [WAV]$ g# ?. A, A# n* I5 n- V
LVCD013: Dạ Vũ Yêu Đương 3 [WAV]! d0 P6 [- j% ?
LVCD014: Như Mai - Tình Hận (1988) [WAV]0 {. P- O" W8 K) C3 R+ s
LVCD015: Phương Dung - Nửa Đêm Ngoài Phố [WAV]3 t# J6 L. e  b
LVCD016: Vũ Khanh - Cây Đàn Bỏ Quên (1988) [WAV]
% m; I5 x$ a/ `2 C, kLVCD017: Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Yêu Cầu Top Hits (1989) [WAV]
+ n1 ^2 W' X. Z* p9 N- W  jLVCD018: Jo Marcel - Đỉnh Tuyết Cao (1989) [WAV]
' \2 b8 |' O8 g  u) V7 \LVCD019: Khánh Hà - Mùa Thu Cho Em [WAV]
8 J, V5 q$ ]9 `" W$ oLVCD020: Elvis Phương, Kiều Nga, Ngọc Lan - Bước Tình Hồng (1989) [WAV]
3 z$ @  b" E4 C) K& H$ RLVCD021: Khánh Hà, Kiều Nga - Ước Hẹn (1989) [WAV]; i% e1 l: g5 T/ N$ S- N
LVCD022: Thanh Tuyền, Hương Lan - Bông Cỏ May (1990) [WAV]: ^1 @; s- g- @: ^3 Y
LVCD024: Duy Khánh - Vol.2 - Một Mai Giã Từ Vũ Khí [FLAC]  Q; Q- e4 C. L# [/ L4 n6 P
LVCD025: Thanh Tuyền - Rumba [WAV]
& q: k: b+ S; W) s8 f. l% ^& \; {LVCD026: Tình Khúc Mùa Xuân [WAV]
8 }1 y0 \: V- b( }! p4 oLVCD027: Bóng Nhỏ Giáo Đường [WAV]
! T5 L' E% }1 H/ Z+ J$ |5 B2 Z9 E5 \LVCD028: Khánh Ly, Khánh Hà, Tuấn Ngọc - Rồi Mai Tôi Đưa Em (1989) [WAV]5 g6 b. @, \. O, u  Q7 N' C2 V. ]9 _6 C
LVCD029: Tình Khúc Trần Thiện Thanh (1989) [WAV]# C$ t" W  F3 w9 P
LVCD030: Khánh Ly, Elvis Phương - Xóa Tên Người Tình [WAV]! f* n  }! Y& L
LVCD031: Kiều Nga - Tóc Mây [WAV]
1 o) Z9 C9 D) W3 Q) M9 ]LVCD032: Khánh Ly, Lệ Thu - Như Cánh Vạc Bay [WAV]
% ~4 ]' }0 b) h5 z4 K- n( sLVCD033: Chế Linh - Thói Đời [FLAC]
- d; w5 _6 \* S- W$ J7 Z  ^2 ?LVCD034: Khánh Ly, Elvis Phương - Tình Hờ [WAV]
3 Q( X% t. H- f9 p* w+ x+ g$ xLVCD035: Linda Trang Đài - Fashion Girl [WAV]
3 Y4 @, K2 C4 F/ ]LVCD036: Lệ Thu - Bài Tình Ca Mùa Đông [WAV]
# L2 A. t$ G( KLVCD037: Khánh Hà - Nỗi Đau Dịu Dàng [WAV]' ?* p5 p" v0 S
LVCD038: Tuấn Vũ, Hương Lan - Ngại Ngùng [WAV]
. s& r% t8 }  RLVCD039: Doctor New Wave 9 (1990) [WAV]
' w: k/ A: a" g0 F4 q) \& {LVCD040: Khúc Hát Thiên Thần [WAV]
4 }% c& A  S9 B7 r' m! {* g4 vLVCD042: Khánh Hà - Tiếng Sáo Thiên Thai [WAV]2 C4 S8 e7 v+ r' d
LVCD043: Hương Lan, Ngọc Lan - Thu Sầu (1990) [WAV]
  L- }; T. Z/ aLVCD044: Con Là Người Ngoại Đạo [FLAC]" s1 B0 h, ^/ c  e6 g! Y3 m, w
LVCD045: Độc Tấu Guitar Trung Nghĩa 1 [NRG]3 z' _2 I" e+ B/ _$ o1 ~6 H
LVCD046: Độc Tấu Guitar Trung Nghĩa 2 [WAV]
/ l% ]0 n3 o2 p& p" G( `LVCD047: Chanson D'amour [WAV]' I& }: L( q7 I7 j  R' V! B2 U6 Z
LVCD048: Carol Kim - Vol.1 - Chuyện Tình Không Đoạn Kết [WAV]( d7 s3 I$ T- Z; j/ Q. K3 o' p
LVCD049: Hương Lan, Elvis Phương - Trên Đỉnh Đau Thương [WAV]& j3 G1 o, e. w
LVCD050: Tình Khúc Trịnh Công Sơn [WAV]+ k; L/ d/ b' d2 U/ h8 y: `$ e
LVCD051: Chế Linh, Thanh Tuyền - Áo Cưới Màu Hoa Cà [WAV]. L0 U# m3 P; K2 `$ h" |! E1 N
LVCD051: Hương Lan, Thanh Phong - Đừng Nói Xa Nhau [WAV]
2 N2 i: E; H+ i; s) K7 y$ w$ dLVCD052: Chế Linh, Tuấn Vũ - Vùng Trước Mặt [WAV]
% E$ d# k0 z9 P( j; E- i0 @LVCD054: Duy Khánh, Chế Linh, Tuấn Vũ - Biệt Kinh Kỳ [FLAC]
$ ^1 Y+ b: h3 r; ULVCD055: Chế Linh - Bolsa Chiều Hai Lối [WAV]6 g. }; u, O$ f/ M, Q( O) p3 w) T
LVCD056: Thiên Trang - Nẻo Đường Kỷ Niệm [WAV]
. V. Z; N+ t5 m, I. ]LVCD057: Duy Khánh - Hát Cho Mai Sau (1990) [WAV]
: X! Y7 [1 j1 `$ ]0 z5 ]LVCD058: Dạ Vũ Nhật Trường (1990) [WAV]
1 X( e) U( X! rLVCD059: Kim Anh, Duy Quang - Tình Là Sợi Tơ [WAV]
8 K/ p# I7 k9 _# I4 C3 B  cLVCD060: Tuấn Vũ - Vol.7 - Dạ Vũ Tình Đầu [WAV]
' G6 R0 J% W: x. GLVCD062: Công Thành & Lyn [WAV]
5 ?( @) c) t: }; KLVCD063: Tình Khúc Chiều Mưa (1990) [WAV]; U4 m. Y+ \" A
LVCD064: Một Thời Để Yêu (1990) [WAV]
; T( q( c: u; _  g1 @7 RLVCD065: Còn Tuổi Nào Cho Em (1990) [WAV]' J; n# P1 R8 |' B+ b4 b
LVCD066: Hát Cho Ngàn Sau [WAV]
. l% C4 v" }1 }  o2 E6 W# ]5 ~LVCD067: Tuấn Ngọc, Lệ Thu - Một Thoáng Hương Xưa [WAV]
) O5 Y5 n, A" B: h' `; kLVCD068: Thương Ngày Tháng Qua (1990) [WAV]# b& l% |. P" n$ L) k4 k3 k' S$ G) _6 n; H
LVCD069: Tứ Quý Tứ Ca [WAV]
  _, a1 k* a, Q6 z( q0 f9 wLVCD070: Duy Quang - Thương Tình Ca (1990) [WAV]3 n- S8 ~: r4 n
LVCD071: Duy Khánh, Thanh Tuyền - Cô Hàng Xóm (1990) [WAV]& v" ~% ^6 T/ Z+ z
LVCD072: Ngậm Ngùi [WAV]
& r: o4 P3 S$ G# ZLVCD073: Khánh Hà, Ngọc Lan - Cho Người Tình Lỡ [WAV]
: y7 H$ f. \, f) ?3 M7 PLVCD074: Gọi Đời [WAV]
# Q: D6 I  n% u& O9 c0 h1 }/ {LVCD075: Duy Khánh, Nhật Trường - Chiều Tây Đô [WAV]% Q3 o0 g  A6 u3 N
LVCD076: Tuấn Vũ - Những Đồi Hoa Sim [WAV]
; N- \5 u  G6 ]- r0 Q. J7 ILVCD077: Tuấn Vũ - Phố Vắng Em Rồi [WAV]; a5 _5 C: r0 ?; u. R  ?
LVCD078: Tuấn Vũ, Thiên Trang - Đêm Trao Kỷ Niệm [WAV]
  O2 m) Y8 F- N, s7 X' d" ZLVCD079: Lynda Trang Đài, Kiều Nga, Ngọc Lan - Dạ Vũ Lambada [WAV]) s- r5 r3 X. t* ~# Y( k& _
LVCD080: Kiều Nga, Anh Chương - Tình Khúc Trần Thiện Thanh (1990) [WAV]; W( i: n) \; K8 `) t3 a
LVCD081: Liên Khúc Giáng Sinh [WAV]
2 }7 c# W+ x: {* H( T" NLVCD082: Ý Lan - Hỡi Người Tình (1990) [WAV]* [% Y1 p2 h" Q0 X6 f
LVCD083: Chế Linh - Người Nhập Cuộc [WAV]9 f6 `8 j4 n. f1 I% t
LVCD085: Hòa Tấu - Liên Khúc Đam Mê [WAV]) a( f- w! _. c' x: u0 P* t
LVCD086: Chế Linh - Hoa Sứ Nhà Nàng [WAV]. N) Q2 F& `. i+ j8 I, N+ }& b
LVCD087: Kiều Nga - Vết Lăn Trầm (1991) [WAV]
4 g$ T5 t% x$ `LVCD088: Ngọc Lan - The Best Of [FLAC]
7 C4 H+ X5 _3 @' HLVCD090: Chế Linh - Ngày Mai Tôi Về (1991) [FLAC]
7 P: S9 z! |- e2 `8 FLVCD091: Chế Linh, Duy Khánh - Những Vùng Đất Mang Tên Anh (1991) [WAV]9 b  |+ q7 p  e( c4 M& F2 p- R
LVCD092: Duy Khánh - Về Đâu Mái Tóc Người Thương (1991) [WAV]
- [- j; _4 A) Z& }. ^0 f( Y' KLVCD093: Ai Về Sông Tương [WAV]% _1 G% t% t) ?) w" d
LVCD094: Ngọc Lan - Dù Thương Không Nói (1991) [WAV]* r2 X5 Z. P: j  w2 Z* d
LVCD095: Chế Linh - Nhớ Người Yêu (1991) [WAV], k# ?2 J, h/ ]6 `
LVCD096: Thiên Trang - Nỗi Buồn Đêm Đông (1991) [WAV]
$ F1 y% a) p- p; K  `( H4 l* fLVCD097: Khánh Ly - Tưởng Rằng Đã Quên (1991) [FLAC]& Q; v" v' X- e0 V) a* _4 [
LVCD098: Chế Linh, Hương Lan - Áo Người Trinh Nữ [FLAC]$ e- e" Q; V7 s7 z) l- n) I' V
LVCD099: Hương Lan - Tình Yêu Như Bài Ca [WAV], s7 l( X" b0 G, G- A. {; n
LVCD100: Ý Lan, Kiều Nga - Sài Gòn Em Ở Đó (1991) [WAV]
2 Z- l, ?% i  G+ D& {$ s9 ALVCD101: Chế Linh, Tuấn Vũ - Thành Phố Buồn [WAV]
+ {- P5 D9 a. z; |1 @, `$ R& mLVCD102: Hương Lan - Huế Xưa Huế Bây Giờ [WAV]0 w1 ?& x4 |8 I1 f3 Z
LVCD103: Giao Linh - The Best Of [WAV]
$ Y, a2 H% T" f+ [2 x1 e) [7 gLVCD104: Chế Linh, Sơn Tuyền - Tình Ca Trên Lúa [WAV]5 ]$ e; O: w( \6 a5 y8 A6 u. B
LVCD105: Khánh Ly - Ướt Mi [FLAC]9 N# E; h7 Z; V5 d
LVCD106: Sơn Ca - Ngày Cưới Em 2 (1992) [WAV]$ e8 `) X* R4 R6 ~( N
LVCD107: Sơn Ca - Ngày Cưới Em 1 (1992) [WAV]0 ?2 ?5 W1 V# ?+ a6 F$ w
LVCD108: Phương Dung - Đố Ai (1992) [WAV]; b9 X$ C. a! \8 L
LVCD109: Họa Mi - Tình Ca Nồng Thắm (1992) [WAV]  b) U1 V/ s( E4 r" @
LVCD110: Thiên Trang -Cho Người Tình Nhỏ (1992) [WAV]
6 y( |! s4 ~8 p+ R& RLVCD111: Julie - Tango - Bài Thơ Vu Quy (1992) [WAV]
1 J# v- t( B' J0 {LVCD112: Hương Lan - Tình Khúc Trầm Tử Thiêng - Bên Này Biển [FLAC]  q9 z9 e& i( [
LVCD113: Họa Mi - Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên (1992) [WAV]
7 p) @9 P- w- {9 gLVCD114: Tuấn Ngọc - Nhạc Tiền Chiến - Lá Đổ Muôn Chiều (1992) [WAV]
+ B" a3 A0 V3 M3 M0 c! U- fLVCD116: Chế Linh, Giao Linh - Áo Em Chưa Mặc Một Lần (1992) [FLAC]
# ^3 s) s5 |7 v, s: r: N( yLVCD117: Chế Linh, Hương Lan - Đêm Buồn Tình Lẻ [FLAC]
( v( u5 P& v6 _8 R- }$ l/ o8 ^LVCD118: Chế Linh, Thanh Tuyền - Đoạn Tuyệt (1992) [FLAC]
. U8 T7 b6 Q9 z3 o2 g, {7 MLVCD119: Chế Linh, Thanh Tuyền - Nói Với Người Tình (1992) [FLAC]) q7 c, f; S" `+ ?4 v6 u
LVCD120: Chế Linh - Nhạc Yêu Cầu [WAV]
0 ~4 S4 g* \' w. x  i! R% A& |LVCD121: Tuấn Vũ - Đường Tình Mấy Trạm (1992) [WAV]+ P2 ]8 {; |6 d4 o
LVCD122: Chế Linh - Xuân Tha Hương, Xuân Lạc Xứ [WAV]
! X* o- x( i" O- O8 E$ mLVCD123: Ý Lan - Theo Anh Bước Xuống Cơn Đau (1992) [WAV]" c8 D0 S  m7 O- S. n/ @
LVCD124: Trường Sơn Duy Khánh 11 - Lời Đầu Năm Cho Con [FLAC]$ ~6 H2 g% Z2 s
LVCD125: Thái Châu, Hương Lan, Chế Linh - Nối Lại Tình Xưa (1992) [WAV]* {" `3 o/ V- e0 C) g+ \/ Y/ T4 E
LVCD127: Khánh Hà - Cho Em Niềm Yêu [WAV]# S% S: h8 T! f0 Q2 \9 d
LVCD128: Chế Linh, Hương Lan - Nhà Anh Nhà Em (1993) [WAV]; p7 j2 U8 D8 z4 ]' @8 L
LVCD129: Various Artists - Rumba, Bolero [WAV]! [. `# I, E  n' [6 M4 k- u
LVCD130: Chế Linh - Đêm Hoang (1993) [WAV]3 p9 E* _4 O4 `
LVCD131: Hương Lan, Phương Lam - Lòng Mẹ 2 (1993) [WAV]
- r. }/ S# F6 U$ f+ D, ELVCD132: Chế Linh - Nhạc Yêu Cầu 2 (1993) [WAV]
0 q( ?( n6 F0 R4 a, ALVCD134: Chế Linh - Ngày Ấy Mình Yêu Nhau (1993) [WAV]
& Q5 Q0 d* G7 t  |& J9 z% I4 n* l+ KLVCD135: Chế Linh - Tình Yêu Cách Trở (1993) [WAV]  T" }& }+ |3 }: c0 H) Y
LVCD136: Chế Linh, Giáng Thu - Lời Lữ Khách (1993) [WAV]; P8 W. C  [. R9 C" A
LVCD137: Tuấn Ngọc - Những Tình Khúc Yêu Cầu (1993) [WAV]
- a" i& c2 k0 c) mLVCD138: Nhạc Tiền Chiến [WAV]3 `, m4 v& u, a( ^
LVCD139: Nhạc Tiền Chiến 2 [WAV]
8 _* S* q3 k; BLVCD140: Chế Linh, Phương Dung - Buồn Ga Nhỏ (1993) [WAV]
) q2 c% Z$ g9 H- XLVCD141: Duy Khánh, Hương Lan - Mưa Trên Phố Huế [WAV]
, |# `3 G5 _: e0 t& Z* XLVCD141: Ý Lan, Khánh Hà - Nỗi Yêu Bất Tận [WAV]
# m% A' w' C, g! cLVCD142: Sơn Tuyền - Thân Phận [WAV]9 r1 B5 r& Y0 L9 @$ j
LVCD143: Tình Khúc Trịnh Công Sơn 2 [WAV]
& `6 o' x8 h3 `* O* eLVCD144: Dân Ca Ba Miền - Hòn Vọng Phu (1993) [FLAC]
6 H8 Q- `9 _& t3 fLVCD146: Chế Linh - The Best Of 1 - Hoa Trinh Nữ (1993) [WAV]! z! W! M* c! H3 f3 F* ^+ ~
LVCD147: Chế Linh - The Best Of 2 - Đôi Mắt Người Xưa [FLAC]8 x( o9 m2 m7 ]  N
LVCD148: Hương Lan - Những Tình Khúc Yêu Cầu [WAV]* F2 L. }. Z6 E( E' J
LVCD149: Chí Tâm, Hương Lan - Tình Ca 1 (1993) [WAV]
* M( B9 H/ X- R2 p4 KLVCD150: Phương Lam, Sơn Tuyền - Cánh Thư Mùa Hạ (1993) [WAV]6 v/ {' e: e; e3 Y2 p
LVCD151: Chế Linh, Thanh Tuyền - Ngày Xưa Em Nói (1993) [WAV]' D5 n$ s' d3 d+ H, _2 h) S% j6 V
LVCD153: Hương Lan, Nhật Trường - Tình Khúc Song Ngọc - Đàn Bà Đàn Ông [WAV]; T, v+ N( T8 n/ I; T/ N
LVCD154: Hương Lan - Còn Thương Góc Bếp Chái Hè (1994) [WAV]
% K5 t+ N7 ~+ u5 T0 g( ALVCD155: Tuấn Vũ - Giáng Sinh [WAV]1 m$ ]' \. B4 o4 S3 x9 y) a- K
LVCD156: Chế Linh - Đêm Trên Vùng Đất Lạ [WAV]- D1 \6 K+ t# R0 o9 |) \8 q. Q* E) V
LVCD157: Various Artists - Xuân Đi Lễ Chùa [WAV]
/ W7 G. U! P( A) ~8 zLVCD158: Phương Lam - Em Về Kẻo Mưa (1994) [WAV]
. l- j% W# _9 a0 F+ D+ sLVCD159: Quang Bình, Trang Thanh Lan - Em Đi Trên Cỏ Non [WAV]94 J. Z! D- i, A  O. }
LVCD160: Tình Khúc Phạm Duy [WAV]3 p. _# J4 h8 `  c2 d
LVCD161: Giao Linh - Nó Và Tôi [WAV], e" w/ g. }2 H$ [8 W4 J
LVCD162: Duy Khánh - Những Ngày Xưa Thân Ái [WAV]
0 w/ o$ h0 L- x# E9 Q& n! cLVCD163: Thanh Tuyền - Vol.8 - Tình Khúc Trần Thiện Thanh [WAV]
/ x3 i. }3 f% c  qLVCD164: Hương Lan, Chí Tâm - Tân Cổ Giao Duyên [WAV]% `7 z  u9 O, F' D
LVCD165: Hương Lan, Thanh Phong - Đừng Nói Xa Nhau [WAV]
0 [4 z# g* L) x8 \. M- H5 P2 JLVCD166: Chế Linh, Giáng Thu, Hương Lan - Thư Tình Em Gái (1995) [WAV]
+ ]2 d! |# y: Q: {8 C. L! G# e8 SLVCD167: Dáng Xưa [WAV]
2 h2 M  I, i/ L+ t; cLVCD168: Thanh Tuyền, Phương Dung - Rừng Lá Thay Chưa (1995) [WAV]3 V6 V3 T" w) L: ?
LVCD169: Tuấn Vũ, Hương Lan - Người Tình (1996) [WAV]
  r; m! B7 k( y/ h* o- ?0 }1 {LVCD170: Khánh Ly, Hương Lan - Ai Trở Về Xứ Việt [WAV]3 p' q  ^$ @; ?
LVCD171: Lộc Đỉnh Ký [WAV]2 v7 a9 t2 P8 l* X: n
LVCD172: Hương Lan - Huế Xưa Huế Bây Giờ [WAV]5 T# _8 T9 S/ M. @
LVCD172: Nhạc Tuyển Phim Bộ - Thái Bình Công Chúa [WAV]
- T* G/ _% n# E, c) GLVCD173: Tiểu Long Nữ [WAV]. L& r6 ]; |0 N
LVCD174: Chế Linh, Phương Lam - Đối Diện [WAV]7 R! v- P% o! h" [+ c8 A4 c0 K
LVCD177: Phượng Mai - Lý Cái Mơn [WAV]
5 x- f7 X& U$ B' VLVCD178: Hương Lan, Dũng Thanh Lâm - Ai Cho Tôi Tình Yêu [WAV]; S: j$ i& a: [  |4 n5 U
LVCD180: Nhật Trường - Tôi Và Dĩ Vãng [WAV]
: Q; q* c3 n7 n1 zLVCD181: Thanh Lan - Tuyệt Phẩm 1 - Sao Vẫn Còn Mưa [WAV]
$ u0 t+ ^6 e! O4 @: E5 ]LVCD182: Hương Lan, Phương Lam - Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu [WAV]: \% \/ x( O# w1 q) c
LVCD184: Trịnh Vĩnh Trinh - Hãy Ngồi Xuống Đây [WAV]" X* @% ]+ J7 b, H5 x6 e6 B) W
LVCD185: Thanh Lan - Lời Tỏ Tình [FLAC]
1 n# n: H6 N' Z3 aLVCD186: Nhạc Hòa Tấu - Niềm Vui Giáng Sinh [NRG]
5 i0 B9 |/ ]  n$ w; L. @LVCD188: Mùa Xuân Hoa Đào [WAV]& m4 }! R; R# g3 `
LVCD189: Nguyện Ước Đầu Xuân [FLAC]8 r0 n. [1 b, N: j, o
LVCD190: Chế Linh - Nhạc Yêu Cầu 3 - Sân Khấu Và Cuộc Đời [WAV]+ D2 Z6 c2 J1 P: X# Z/ h8 \% `
LVCD191: Hương Lan - Em Bỏ Dòng Sông [WAV]  t- ?6 s- u+ K" y+ F
LVCD192: Quang Bình, Trang Thanh Lan - Con Sáo Sậu [WAV]6 Y3 d4 a  E$ Z7 D
LVCD193: Phương Lam - Nén Hương Yêu [WAV]
1 x, A; o- h% uLVCD194: Chế Linh, Hương Lan - Giận Hờn [WAV]1 d, q  A: _4 C# z
LVCD195: Chế Linh - Hát Cho Những Bà Mẹ Việt Nam [WAV]
% S3 V4 |% W9 FLVCD196: Thanh Hà, Ý Linh - Sa Mạc Tình Yêu (1995) [WAV]+ a# @% O% Q- ]- s% m# e
LVCD197: Tiền Chiến 3 (1995) [WAV]
+ D6 f* u1 P8 Z  WLVCD197: Henry Chúc, Lynda Trang Đài - Sacrifice [FLAC]/ z" d4 F$ P: r3 }, B( a
LVCD198: Nhạc Tiền Chiến 4 (1995) [WAV]5 m5 _# C- j: ^( A6 M* J6 y9 s
LVCD199: Thanh Tuyền - Từ Nửa Vòng Trái Đất (1995) [WAV]
8 m" h5 A! g( `: m9 uLVCD200: Thanh Tuyền - Đà Lạt Hoàng Hôn (1996) [WAV]
) j0 u" c2 g0 M2 f+ ^LVCD201: Thanh Tuyền - Chuyện Ba Người (1995) [WAV]
4 b  k6 Z- N2 [& MLVCD202: Thanh Tuyền - Em Còn Nhớ Mùa Xuân [WAV]0 O; d# W+ W, h. w* ]2 s% m
LVCD203: Chế Linh, Thanh Tuyền - Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng (1995) [WAV]8 S9 Z8 |' L. u" \; J( v, V
LVCD205: Phương Dung - Kiếp Cầm Ca (1995) [FLAC]0 E$ _6 A9 h/ K0 B
LVCD206: Thanh Hà, Ý Linh - Quỳnh Hương [WAV]6 l5 B5 {* h+ u  m
LVCD207: Hương Lan - Chiều Đồng Quê (1996) [WAV]' b: U) E, i4 f# A( W; p1 b
LVCD208: Chế Linh - Tình Khúc Trúc Phương - Tình Yêu Trong Mắt Một Người (1996) [WAV]7 p9 O: Q8 w& n1 S: J. h
LVCD209: Mưa Bụi (1996) [WAV]
; K8 h3 n8 M5 o9 x' r- KLVCD212: Phượng Mai - Đặc Biệt - Tình Khúc Đài Loan (1996) [WAV]5 l& }6 h; R7 Y
LVCD213: Tranh Sáo Bầu Tam Thập Lục - Độc Tấu Dân Ca Ba Miền (1996) [WAV]
! @; d2 F' n( G% M+ O6 q) [4 XLVCD214: Quang Bình, Trang Thanh Lan - Mải Mê Gác Cu (1996) [WAV]3 ^5 j4 p0 U# |3 S
LVCD215: Thái Châu, Ý Linh - Lúc Xa Nhau (1996) [WAV]3 A2 h" r5 \* `' c+ [  ~
LVCD216: Phương Lam, Phi Nhung - Thà Trắng Thà Đen (1996) [WAV]
' t5 k. X  L! G- nLVCD217: Lời Chào Yêu Thương [WAV]- ^; e" y1 g) l" m! d& ]
LVCD218: Hương Lan, Thái Châu - Về Lại Đồi Sim (1996) [WAV]
/ u$ l* u  }" @' \, d0 v; uLVCD219: Mortal Combat (1996) [WAV]( u+ X( u* I* T6 ?7 n0 d- \6 [# w8 F% |
LVCD220: Liên Khúc Dân Ca (1996) [WAV]
. L% O7 B. H6 b9 `LVCD222: Chế Linh - Em Bên Đời Ngẩn Ngơ (1996) [WAV]3 q. C! \5 i/ P0 z6 f* I
LVCD223: Thanh Hà, Đình Thông - Đã Trót Cô Đơn (1996) [WAV]
( j! G2 x- |9 {9 X( T6 {/ T# ALVCD224: Dạ Nhật Yến, Philip Huy, Ý Linh - Người Yêu Nhỏ Xinh (1996) [NRG]
$ |: m- q  `2 w, w  H$ ~+ mLVCD225: Nguyễn Hưng - Trọn Kiếp Đơn Côi (1996) [WAV]
. x4 v( k6 v7 G5 w" tLVCD227: Golden Eyes (1996) [WAV]
$ q) z0 a) D4 q' ?; B. SLVCD228:  Đến Đây Thì Ở Lại Đây (1996) [WAV]
- n% X  U& ~5 j! RLVCD230: Da Vàng Trên Xứ Trắng (1996) [WAV]* V, c% `9 S4 r6 @7 n
LVCD231: Phương Dung - Còn Mãi Những Khúc Tình Ca (1996) [WAV]% w5 t5 n2 a& G& R, P
LVCD232: Tình Ca Tân Cổ 5 (1997) [WAV]
/ D7 w/ n$ k. `8 ~% vLVCD233: Nhật Đăng Huy - Tình Khúc Nhật Đăng Huy (1997) [WAV]6 }4 U) ]5 e4 v# A
LVCD234: Dạ Nhật Yến - Đêm Nay Ai Đưa Em Về (1997) [WAV]
% r5 E( o4 n, |" I. Z$ k' K% }% |LVCD236: Mỹ Huyền - Dòng Nhạc Thu Hồ - Bức Tranh Quê (1997) [WAV]5 a5 v! j9 k+ k3 t& Y+ s
LVCD237: Đón Xuân (1996) [WAV]; _% j* K! k5 Q
LVCD238: Rong Chơi Đêm Giao Thừa (1997) [WAV]
. t4 ^  |% z8 N# r' ^LVCD239: Mùa Giáng Sinh Xưa (1997) [NRG]
3 S2 h6 \/ L- y5 V* OLVCD240: Vũ Khanh, Ý Lan - Hong Lại Tình Đầu (1998) [WAV]
6 j' }- X4 P; U6 K- f; [$ F5 KLVCD245: Dạ Nhật Yến - Ướt Mi (1998) [WAV]( J; c! C4 ^- p, Y( n8 }
LVCD246: Thanh Tuyền - Đau Xót Lý Chim Quyên (1998) [WAV]
7 O$ Y6 H- `; V2 G  DLVCD247: Dạ Nhật Yến - Right In The Rain (1998) [WAV]
" l8 S( _" _5 x% Q# w+ TLVCD250: Hương Lan, Vũ Linh - Lỡ Mai Đời Chia Cách (1998) [WAV]
0 _2 [( o. }6 j& \+ z6 g9 lLVCD251: Hải Phong - Như Giấc Chiêm Bao [WAV]2 n- h% w# q  ]6 F3 b* E
LVCD253: Yến Khoa - Hải Ngoại 1 - Tóc Gió Thôi Bay (1998) [WAV]
: w/ |# B, q/ ^* q5 tLVCD254: Dạ Nhật Yến - Tình Anh Trao Em [WAV]) k8 J, L1 c+ d* i
LVCD255: Chiều Xuân [WAV]" P5 W5 e: L; x% C- N  h4 d+ P
LVCD257: Chế Linh - Giọng Ca Dĩ Vãng 2 (1999) [WAV]  @3 v5 M( C/ |# O) \; _5 U8 Q
LVCD258: Yến Khoa - Hải Ngoại 3 - Sao Lòng Còn Thương (1999) [WAV]
/ A9 ]/ Z) B* K" J8 L  t3 Y1 aLVCD259: Yến Khoa - Hải Ngoại 4 - Chim Sáo Ngày Xưa (1998) [WAV]: W6 U9 V" Z2 d3 T
LVCD260: Nhật Đăng Huy, La Sương Sương - Tình Xa Khuất [WAV]
6 e) b: z/ z: ]. x6 SLVCD261: Yến Khoa - Hải Ngoại 2 - Câu Chuyện Đầu Năm [WAV]
: q8 J0 V* x1 j2 sLVCD263: Yến Khoa - Hải Ngoại 5 - Khung Trời Tuổi Mộng (1998) [WAV]
/ A5 b9 U6 Z1 aLVCD264: Yến Khoa, Tuấn Vũ - Mưa Trên Cành Hồng [WAV]
$ R% A5 [7 d6 a( e% zLVCD265: Yến Khoa - Hải Ngoại 6 - Tình Khúc Bắc Sơn - Sa Mưa Giông (2000) [WAV]$ g( x6 ]+ j# K8 i! N
LVCD268: Dạ Nhật Yến - The Rain (2000) [WAV]7 X* y) c$ a8 ]0 \" h( S2 Z5 R+ l
LVCD274: Vân Khanh - Sóng Về Đâu (2000) [WAV]
9 _( G4 a6 q, n  V  M8 w; dLVCD278: Yến Khoa - Hải Ngoại 8 - Lẻ Loi (2000) [WAV]% a( ^) @" \/ M2 a( M
LVCD281: Thu Phương, Huy MC - Mùa Thu Khép Lại [WAV]- W  W5 c( W0 c
LVCD283: Chế Linh - The Best Of - Nỗi Buồn Thế Kỷ (2001) [WAV]
) [$ t$ s3 o! j' L- C3 mLVCD287: Yến Khoa, Tuấn Đức - Gửi Sầu Về Đâu (2001) [WAV]
- u4 M$ O- j- B  Y! ]% l" eLVCD292: Yến Khoa - Hải Ngoại 12 - Canh Còng Rau Đắng (2001) [WAV]
! s8 M7 f! n; E9 r2 JLVCD293: Yến Khoa - Hải Ngoại 13 - Lời Tỏ Tình Dễ Thương (2001) [WAV]
7 M$ K3 c  p: ]LVCD294: Yến Khoa - Hải Ngoại 14 - Xa Tím Hạ Mưa (2001) [WAV]
- I9 w4 F- [( I( ?8 w* QLVCD295: Sĩ Phú - Ca Khúc Một Thời Vang Bóng (2001) [WAV]" t1 o$ a, Y7 ?  W1 B7 R/ b
LVCD296: Thanh Tuyền - 36 Năm Tiếng Hát Gửi Người (2001) [WAV]
, z" G, [3 `1 O# s0 M' xLVCD303: Harold Mann - Piano Solos - Half Moon Dream 2[WAV]$ B# w2 P) x5 p# o9 _4 M/ N) @
LVCD306: Tuấn Đức - Bội Bạc (2001) [WAV]: y5 I' b1 @+ D8 _8 `7 |7 S
LVCD307: Xuân Phú, Dạ Nhật Yến - Em Cứ Đi (2001) [WAV]
- n$ e2 C# R0 u& _3 zLVCD308: Nét Ca Trù Ngày Xuân (2001) [WAV]9 d. y, M. K; L% g$ {! x0 O
LVCD309: Hoa Tím Mùa Xuân (2001) [WAV]- ?) L5 i( n+ n" x8 }
LVCD310: Tháng Tám Mưa Mây [WAV], v% G% `( `' U$ {% _
LVCD313: Mai Vẫn Còn Xuân [WAV]# O! s* e& @, y8 W4 W
LVCD314: Ngày Xuân Vui Cưới [WAV]; P8 \( l" @5 L( b& }2 \2 S. Q+ {
LVCD316: Mạnh Quỳnh, Yến Khoa, Tuấn Đức - Tình Dại Khờ [WAV]
+ c% Z3 k3 O$ p5 }LVCD326: Ngọc Huyền - Một Thoáng Duyên Quê [WAV]1 F1 P) H1 K' H7 Q2 i
LVCD327: Merry Christmas [WAV] {3CDs}! Y6 k# E9 N  c8 K) I9 w
LVCD328: Tiền Chiến Bất Hủ [WAV] {4CDs}# X0 |" P5 [# \* B' b. F+ {
LVCD331: Duy Khánh - The Best Of - Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê [WAV] {4CDs}
% O$ @1 n# S1 ~- i+ i* zLVCD337: Tình Khúc Trần Thiện Thanh [WAV]{4CDs}- q3 f9 O$ M( y, q5 M( N6 b/ G
LVCD339: Xuân [WAV] {3CDs}* ]! T7 _) [4 _. Q% M; D
LVCD341: Giao Linh - Chuyến Đò Vĩ Tuyến [WAV] {4CDs}
# U0 _' {' G- q$ ?4 ]. T6 C# i( M3 pLVCD343: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 1 [FLAC], e3 D# X5 q; {/ T: s
LVCD344: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 2 [FLAC]2 P0 p1 A" }! a. |7 X
LVCD345: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 3 [FLAC]
) q& ?+ V+ E5 q5 s+ uLVCD346: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 4 [FLAC]3 J+ a/ g( e& D* u7 y  o- ]
LVCD347: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 5 [FLAC]
2 V2 |  N# U  q! vLVCD348: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 6 [FLAC]
4 w; ]+ g# m% V5 cLVCD349: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 7 [FLAC]
& G( d* b0 L% w  n5 F! ~LVCD350: Lệ Thu, Sĩ Phú (2001) [WAV]
7 ^0 t0 F% V) y9 i+ X1 DLVCD352: Chế Linh - Hát Cho Người Tình Phụ (2001) [FLAC] {4CDs}6 q: M( W$ V3 b: t- ?9 Y; r
LVCD356: Duy Mạnh - Vol.2 - Lời Sám Hối [FLAC]
% M$ o8 }# e2 k0 J1 ]( iLVCD357: Đón Xuân Trong Tình Yêu [WAV]9 u2 b9 J% G& l6 ~/ k' G
LVCD358: Khúc Tình Xuân [WAV]& o( a* d9 {6 i$ j
LVCD359: Cẩm Ly - Vol.9 - Áng Mây Buồn [WAV]
+ C, w+ P* T- FLVCD361: Em Như Nắng Xuân [WAV]; U- P, U/ H% g% g- p; ]
LVCD363: Cẩm Ly - Em Sẽ Quên, Đêm Có Mưa Rơi [WAV]
: g5 k: x1 {# l3 B% ZLVCD364: Quốc Đại - Giã Từ [FLAC]3 J- V/ l' F- L' ~9 ^) n! J
LVCD370: Hạnh Phúc Đầu Xuân [WAV]% c, z$ D4 d, s1 g+ @( g
LVCD373: Phạm Duy - Con Đường Tình Ta Đi [WAV]
/ B" ^1 f% p! \4 V( u# VLVCD374: Cẩm Ly - Vol.11 - Đợi Chờ Những Mùa Đông [WAV]
8 ?3 F# @1 _, dLVCD386: Cẩm Ly, Quốc Đại - Mất Nhau Rồi, Nhớ Người Yêu [FLAC]& C8 X) F: f( s, k
LVCD395: Lynda - Platinum [WAV]
. B9 B* ^4 x  E) h7 |8 `
1

Xem tất cả

♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

348

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
542
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:16 |Xem tất
& l9 G2 g1 k, P: q; n% \
DANH MỤC CD TRUNG TÂM GIÁNG NGỌC2 s$ v, V+ {& [" w3 N

  ~+ [9 l1 ?7 ?, S3 u0 `5 L4 rGNCD001: Ngọc Lan - Vol.1 - Người Yêu Dấu [WAV]
2 h4 {7 U- g; F3 w; H7 `
GNCD002: Ngọc Lan - Vol.2 - L'amour - Tình Ta [WAV]2 n9 i5 k& L6 J
GNCD003: Nắng Thủy Tinh [WAV]0 `8 }4 l7 ~- v4 i6 M# ^8 G' H! _/ v
GNCD004: Les Amourex Qui Passe [WAV]3 c* T! X( a# v# `5 D3 L! |
GNCD005: Còn Chút Gì Để Nhớ [WAV]
! f5 `- J! D; N: G" B1 g- SGNCD006: Hương Lan, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền - Mười Thương [WAV]
0 S4 M* D7 r  }5 |7 z) u7 nGNCD007: Tuấn Vũ - Vol.2 - Hoa Biển [WAV]
' J& c8 D1 J1 p1 v8 Q0 c" tGNCD008: Vết Thương Cuối Cùng [WAV]* n' H) R! `# l" R# O, l9 e
GNCD009: Lệ Thu - Tiếng Hát Để Đời - Về Miền Trung [WAV]& A# L1 p9 U; t  S$ v$ c8 f) Q
GNCD011: New Wave Collection 7 - Stranger By Night [WAV]  U4 W9 v9 q4 A1 ~# R  X. g% c/ V
GNCD012: Ngủ Đi Em [WAV]3 L" F6 ]8 Q/ }/ p( T% v% g
GNCD013: Giao Linh, Tuấn Vũ, Thiên Trang - Ai Cho Tôi Tình Yêu [WAV], ?7 {! ^% Q0 ?2 {$ N$ m
GNCD014: Một Thời Để Nhớ [WAV]4 W1 P: T8 m0 ^- {% w. V
GNCD015: Ngọc Lan, Elvis Phương, Kiều Nga - Tình Nhớ [WAV]* J; @0 H" \- e2 ^/ h* P/ C# S
GNCD017: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Hỏi Anh Hỏi Em [WAV]
4 Y2 V' y: }7 Q9 ^9 z' c# k  OGNCD020: Tuấn Vũ, Hương Lan, Thanh Tuyền - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân [WAV]: C5 w1 |7 ]' z$ s8 w- t
GNCD021: RumBa - Nửa Đêm Ngoài Phố [WAV]6 k. o/ H9 w9 \! H7 o5 o
GNCD022: Tuấn Vũ - Vol.8 - Nếu Em Về Bên Anh [WAV]
+ `8 c$ M  s5 R+ g( jGNCD023: Thiên Trang - Ngày Em Hai Mươi Tuổi [WAV]. H6 A* j- h, t
GNCD024: Điệu Buồn Dang Dở [WAV]
+ \' T3 Q+ s) ]; U8 W2 K: p1 eGNCD025: Ngọc Lan, Vũ Khanh, Kiều Nga - Ru Ta Ngậm Ngùi [WAV]8 y* W3 a: J+ C: s6 t
GNCD027: Tuấn Anh, Giao Linh, Tuấn Vũ - Tình Ngoại Ô [WAV]+ A% b9 F3 X; S: Z: |$ E
GNCD028: Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn [WAV]/ ?) [7 b$ r! l+ ~
GNCD029: Tuấn Vũ - Vol.3 - Gặp Nhau [WAV]" j/ s  ]8 s3 r- h7 t1 }( Y2 \
GNCD030: Duy Khánh, Hương Lan, Thiên Trang - Vỹ Dạ Đò Trăng [WAV]
1 l  T! r0 Y) u& J* \; d; VGNCD036: Thanh Tuyền, Phượng Mai, Tuấn Vũ - Lối Về Đất Mẹ [WAV]& E5 _( d; B$ d
GNCD037: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Sơn Tuyền - Nhớ Nhau Hoài [WAV]
% w( c+ R& ~: F' _( UGNCD038: Niềm Thương Nhớ [WAV]# E  H# A# W4 D
GNCD043: Trong Tầm Mắt Đời [WAV]& I5 Y; o# e+ r+ I3 z% b) `
GNCD045: Tuấn Vũ, Hương Lan - Mảnh Tình Thương [WAV]
) E5 U# ^/ U" YGNCD048: Phượng Mai, Tuấn Vũ - Hoa Sứ Nhà Nàng [WAV]/ w4 Q2 l# a( S" M* L7 E
GNCD055: Giao Linh, Tuấn Vũ - Đôi Mắt Người Xưa [WAV]
6 o8 O' `- O$ l& OGNCD061: Khi Tình Đã Xa [FLAC]
2 k7 |0 @  U/ a/ P; U6 M9 N# RGNCD073: Biệt Ly [WAV]1 B; B9 f0 b! e4 `0 R$ T
GNCD078: Ngọc Lan, Tuấn Anh, Elvis Phương - Ngủ Đi Em [WAV]
) P5 t# {$ G) k! F  k  RGNCD085: Giao Linh, Phượng Mai, Tuấn Vũ - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]/ j; g5 p6 A' m- K( K/ N
GNCD095: Dạ Vũ Mừng Xuân [WAV]
) P/ {, Z$ B0 \" ~GNCD100: Dạ Vũ Bebop Chacha [WAV]) @+ M4 |. g; S8 Z+ l4 s+ \
GNCD115: Giọt Lệ Đài Trang [WAV]$ ]* K- F5 \; {6 s
GNCD137: Phương Hồng Quế - Vol.2 - Chiều Cuối Tuần [WAV]1 g7 M* q6 B  F$ W( g
GNCD158: Cơn Mê Tình Ái [WAV]6 w  Z% f7 r. \. V) v( l
GNCD159: Candice Phi Phi, Đon Hồ - Fallen For You [WAV]
- U" H6 C0 V' {1 QGNCD168: Ngọc Lan, Tuấn Ngọc - Bản Tình Cuối [NRG]/ ?/ G& W# D% p+ J4 j# k
GNCD170: Xuân Ca [WAV]
& X( m( K: _' ]4 x7 WGNCD178: Tuấn Vũ - The Best Of Song Ca - Đêm Buồn Tình Lẻ [WAV]) Q2 `; e( T$ u' c
GNCD180: The Best Of Tứ Quý - Thành Phố Mưa Bay [WAV]& z, t- P, l5 E; e' Y
GNCD185 - Hương Lan, Duy Khánh - Bao Giờ Em Quên [WAV]
* P) U1 k  @  d! mGNCD187 - Nắng Hạ [NRG]& |9 D* t5 q* o5 E! w# d$ d
GNCD195: Tình Ca Phạm Duy [FLAC]
, e! n" B( m7 h& S/ X8 }& CGNCD196: Tuấn Vũ - The Best Of Song Ca 2 [WAV]
: v: g# _$ q5 R$ hGNCD198: Lý Chim Quyên [WAV]
- I( N& r7 y( zGNCD206: Lynda Trang Đài, Công Hùng - Magic Boulevard [WAV]
! C  f7 n7 H; B$ EGNCD208: Mùa Xuân Của Mẹ [WAV], r) c* p6 \! A# o2 U7 ?! G! L, d
GNCD222: Nhật Huy - Tiếc Nuối (1995) [NRG]; |* v% d/ @6 v0 [
GNCD227: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật [NRG], X- t- o$ ^6 W9 e
GNCD231: Linh Thảo, Đon Hồ - Vol.3 - Yêu Và Mơ [WAV]8 q: w+ B) h6 y& n5 N
GNCD233: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền - Mười Sáu Trăng Tròn [WAV]8 Y1 R% C! i$ M( X, n4 T2 E( M
GNCD: Anh Vũ - Vol.1 - Trộm Nhìn Nhau [FLAC]
7 J: G- R3 l5 ^5 @+ X( eGNCD: Con Thuyền Không Bến [WAV]/ H8 j( S, M% q( n  _6 {9 D
GNCD: Chế Linh, Thanh Tuyền - Ngày Còn Em Bên Tôi [WAV]" _. c5 L# w' S+ [, y. a4 U% o. N1 V
GNCD: China Boy - Trung Nghĩa New Wave 3 [WAV]
$ v2 N, c, B7 m) v+ M5 W+ q! HGNCD: Đon Hồ - Vol.1 - Donna Donna [WAV]5 J* s8 i" t$ [7 A! D( j& D
GNCD: Đon Hồ, Linh Thảo - Mong Manh [WAV]
  Y  J' c. }% H) n, R. CGNCD: Đon Hồ, Linh Thảo - Vol.2 - Vườn Địa Đàng [WAV]# s5 K2 n$ L4 v* I8 V
GNCD: Đon Hồ, Ngọc Bích - Vol.1 - Yesterday [WAV]) L. Y+ D" D. e( o: x$ r4 e% k, l
GNCD: Ngọc Lan, Kiều Nga, Elvis Phương - Người Đi Qua Đời Tôi [WAV]+ y; ?/ W6 A; g8 M
GNCD: Giao Linh, Phượng Mai - Anh Ở Đâu [WAV]
+ f8 w& h% C1 O3 R/ _  H8 LGNCD: Giao Linh, Trường Hải - Những Chuyện Tình Ngang Trái [WAV]
3 K: X8 B. g: [2 sGNCD: Giao Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan - Hồn Trinh Nữ [WAV]
( L6 t/ Z7 ~' Z* [# N0 LGNCD: Hà Thanh - Vol.1 - Hải Ngoại Thương Ca [WAV]! O6 [( r  F7 J) M, `
GNCD: Hà Thanh - Vol.2 - Chiều Mưa Biên Giới [WAV]) @; S, z  P7 S3 L4 l. e7 S
GNCD: Khi Tình Đã Xa (1991) [WAV]
4 k. [, l1 \: X- |. g/ D- T8 f& wGNCD: Lệ Thu - Khúc Tango Sầu [WAV]
* D, m0 ~& e1 g" m' PGNCD: Lê Uyên - Trịnh Công Sơn 1 - Ca Khúc Da Vàng [WAV]
5 G, l' V# f5 k: x, ~% {$ x' cGNCD: Lê Uyên Phương - Tình Khúc Lê Uyên Phương - Hãy Yêu Nhau Đi [WAV]2 B7 n0 h! k* o0 p. F% i3 @
GNCD: Linda Trang Đài, Trizzie Phương Trinh, Thanh Tùng - Liên Khúc New Wave [WAV]0 ^, o# A3 \* s0 O) \
GNCD: Linda Trang Đài, Billy Shane, Trizzie Phương Trinh - Liên Khúc New Wave 2 [WAV]2 I" I/ ]. b% x2 O% w
GNCD: Linda Trang Đài - Mercedes Boy [WAV]
2 v- C5 K  W; g0 p- s# r2 HGNCD: Various Artists - Lời Đắng Cho Cuộc Tình [WAV]/ L) c  r" Q' y
GNCD: Một Chuyến Bay Đêm [WAV]
2 F7 T5 i: Q! V  gGNCD: New Wave 6 - Shy Shy Sugarmen [WAV]- N7 V  i# G$ b% F' X' c' d
GNCD: Ngọc Lan - Hát Cho Quê Hương Việt Nam [WAV]
+ |1 e6 N* ?, I' G) m; S8 RGNCD: Ngọc Lan, Đon Hồ - Comme Toi [WAV]
4 N5 R6 [, b% e* V. N# jGNCD: Ngọc Lan, Đon Hồ - Vol.2 - Con Đường Tình Ta Đi [WAV]
+ {& D" t6 y  M& m$ @GNCD: Ngọc Lan, Đon Hồ - Vol.3 - Tình Phụ [FLAC]6 b) n) D  {2 g; e( |. M. M
GNCD: Ngọc Lan, Đon Hồ - Vol.4 - Xin Còn Gọi Tên Nhau [WAV]
2 D1 ^/ S- f  U9 T9 Y% IGNCD: Ngọc Lan, Vũ Khanh, Kiều Nga - Bao Giờ Biết Tương Tư [WAV]8 ?! |# A( l1 _3 [/ W
GNCD: Người Tình Không Chân Dung [WAV]
# M8 ?1 P" _/ P2 A  ^  G6 MGNCD: Nhạc Tiền Chiến - Chiều Vàng [NRG]3 U$ J+ F) |6 Y5 K2 J7 j
GNCD: Nhạc Tiền Chiến 3 - Giọt Mưa Thu [WAV]
9 M, Q* a1 ]3 i& V7 m2 pGNCD: Nhật Huy, Lynda, Thúy Vi - Tiếc Nuối [NRG]
6 m5 u& h' t6 s5 N, NGNCD: Nhật Trường, Phương Hồng Quế, Anh Khoa - Tà Áo Tím [WAV]
( s) l; `$ h. }, K% iGNCD: Nhật Trường, Thanh Tuyền - Mưa Chiều Kỷ Niệm [WAV]
. b$ Z1 U, S$ P' aGNCD: Những Sáng Tác Của Alan Nguyễn - Crazy Love [WAV], p7 ^% `# M4 |( m) [
GNCD: Phương Dung - Nửa Vành Trăng Đợi [WAV]
3 s3 l0 U/ y% N: m# CGNCD: Phương Dung - Thư Người Chiến Binh [WAV]$ R" K- p9 b2 m
GNCD: Phương Dung - Vol.2 - Những Đồi Hoa Sim [WAV]
4 s9 Y8 c1 R+ @2 _# N5 `GNCD: Phương Hồng Quế - Vol.4 - Tình Say [WAV]
% c1 H7 I; k8 y9 D/ X+ nGNCD: Phương Hồng Quế - Vol.7 - Dòng Lệ [WAV]# i& P$ _8 W. ^( Y
GNCD: Phương Hồng Quế, Nhật Trường - Vol.2 - Sài Gòn Thứ Bảy [WAV]
% l. a$ L/ |  Z5 BGNCD: Phượng Mai - Chỉ Có Một Người [WAV]
+ w4 q- j1 w0 U9 i& r. `- K! `GNCD: Phượng Mai - Giọng Ca Dĩ Vãng [WAV]: \/ Z  Z$ i8 G; u- a2 g, N
GNCD: Phượng Mai - Thành Phố Buồn [WAV]+ ^8 B* n. S3 S8 f1 L# e
GNCD: Phượng Mai - Trúc Đào [FLAC]
7 f3 `# z- B& y  `3 H1 ]$ NGNCD: Samba Mambo [FLAC]
2 H8 b* K4 Y) F5 v1 yGNCD: Thái Tài - Vol.2 - Cơn Bão Tuyết [WAV]
  d# U7 t* I6 }. h0 q4 IGNCD: Thế Giới Nhạc Trẻ 2 - Papa [NRG]
& u% w1 Q, p1 {9 Z5 S: _  H' HGNCD: Thiên Trang - Dòng Sông Tuổi Ngọc (1995) [WAV]
/ X+ n3 u( T8 P. r: fGNCD: Thung Lũng Hồng [WAV]
5 l% I# E8 ]$ O) c, A2 _GNCD: Tình Ca Châu Đình An - Tình Yêu Ơi Tình Yêu [WAV]% f8 ?  g$ f: G8 H' s3 \( I4 o. I
GNCD: Tình Khúc Hoàng Thanh Tâm - Lời Tình Buồn [NRG]
# M' J, w2 b5 {$ k7 o6 nGNCD: Tình Khúc Hoàng Thanh Tâm 2 - Khúc Nhạc Sầu Cho Em [WAV]& L1 m+ Z* B5 W' ?2 s
GNCD: Tình Khúc Ngô Thụy Miên [WAV]
1 f- [9 Y; F; c) }. _8 wGNCD: Tình Khúc Trúc Phương - Chuyện Chúng Mình [WAV]% D/ f( a, C, L8 Y7 j: K
GNCD: Top 40 - Lost In Your Eyes [WAV]! B* Q8 i# W$ Z6 @
GNCD: Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn [WAV]
8 [  Q6 u- v* |$ c+ ^7 [GNCD: Tứ Quý Đặc Biệt - Ru Em Tròn Giấc Ngủ [WAV]& k5 a5 K8 `' N4 J
GNCD: Tuấn Vũ, Phương Dung - Hàn Mặc Tử [FLAC]
' w8 Q' t# m9 H; J. J/ UGNCD: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Duyên Quê [WAV]: W% Y, A% s& T6 i# W
GNCD: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Vol.2 - Tình Lỡ [FLAC]/ I6 q( ^3 |9 `0 b% n7 _" @
GNCD: Tuấn Vũ, Thanh Tuyền - Khúc Hát Ân Tình [WAV]3 o5 M9 {% }: R. J. _2 ~( e) l
GNCD: Tuấn Vũ, Thiên Trang - Đường Sang Nhà Em [WAV]8 S. G5 {8 ]/ l1 }$ a
GNCD: Tuấn Vũ, Thiên Trang - Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình [WAV]
% C* N! f5 ]) a. u- U) nGNCD: Tuấn Vũ, Hương Lan - Mộng Ước Mai Sau [WAV]2 B6 Z8 r, `9 U  M! E! n6 `! d
GNCD: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền - Cô Hàng Xóm [WAV]7 N) _7 N2 n" s: C+ K
GNCD: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Chuyện Tình Lan Và Điệp [WAV]- s+ c2 q+ r* @! }9 f4 [
GNCD: Tuấn Vũ, Giao Linh, Thanh Tuyền - Tình Sầu Biên Giới [FLAC]7 y& Z+ d5 L* k5 }( I
GNCD: Tuấn Vũ - The Best Of - Trăm Năm Bến Cũ [WAV]1 Q0 L; e. ]- k. e
GNCD: Tuấn Vũ - Đặc Biệt - Dấu Chân Kỷ Niệm [WAV], w3 L" v# G8 H7 G
GNCD: Tuấn Vũ, Giao Linh - Vol.3 - Em Sắp Về Chưa [WAV]( A$ Y2 K6 W% B; ?- c  J9 I
GNCD: Tình Khúc Tuấn Khanh - Một Chiều Đông [WAV]
; q3 D! ^+ A4 F9 e( }' g' p% S, xGNCD: Về Mái Nhà Xưa [NRG], ?. o9 g1 x/ g  N9 K
GNCD: Vũ Khanh - Đêm Hoàng Lan [WAV]0 p& K0 w! j' s. G3 ?5 p& {
GNCD: Ý Lan, Đon Hồ - Những Tình Khúc Bất Hủ 3 - Hững Hờ [WAV]2 Y: @1 a9 T( v- G) d, o
GNCD: Ý Lan, Đon Hồ - La Nuit [WAV]
! M- _1 p+ c; J/ J* }9 I
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

348

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
542
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:17 |Xem tất

* y  n3 h1 n6 L: f  L  DANH MỤC CD TRUNG TÂM NGƯỜI ĐẸP BÌNH DƯƠNG8 J9 X( n1 [; V! d; [3 [  m
& [+ }' E; y2 p' P8 Z
NĐBDCD008: Huyền Châu - Vol.3 - Anh Ra Đi Mùa Thu [WAV]
# _. h# `$ t  T* r% P
NĐBDCD009: Đêm Dạ Vũ Trong Mắt Em [WAV]% c0 }3 ?$ X. T* A8 u6 E7 W
NĐBDCD010: Gửi Về Anh [WAV]
) T1 a! ?  s8 z; H8 G' _NĐBDCD011: Hòa Tấu Khiêu Vũ Rumba, Tango, Chachacha [FLAC]* j8 u  H0 H+ `+ N- N! J4 s5 g
NĐBDCD012: Đại Hội New Wave Hè Cali 88 [WAV]
) n7 b: [1 J1 N" B# ?! j9 ?NĐBDCD013: Various Artists - Đêm Về Tưởng Nhớ [FLAC]# ]0 k& [  M8 N  Z8 V
NĐBDCD014: Kiều Nga - Đặc Biệt [WAV]
7 M* G. y1 h" r0 \NĐBDCD015: Hương Lan, Tuấn Vũ, Giao Linh - Mơ Hoa [WAV]
( U8 }8 m. r& k. o: x, F: v3 xNĐBDCD016: Kim Anh, Huy Sinh - Anh Về Với Em [WAV]; n  C+ K* K+ W
NĐBDCD017: Dạ Vũ Xuân [FLAC]2 {+ d* s0 B# n- h! T
NĐBDCD018: Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên [NRG]& s/ J  K- `( J
NĐBDCD019: Đại Hội New Wave Kỳ 2 [WAV]
; y0 h# P' K3 Q7 j8 ]NĐBDCD020: Hòa Tấu - Nhạc Khiêu Vũ - Angel Dance 2 [WAV]
& [. o" }' t6 ?- X- w, dNĐBDCD021: Ngọc Lan, Duy Quang, Kiều Nga - Dạ Vũ Tình Hồng [NRG]0 b6 y( l& u% t4 l$ M5 x# \: F
NĐBDCD022: Dạ Vũ Tình Hè [WAV]
+ r! t% o5 G6 L: V  G4 o* TNĐBDCD023: Thánh Ca 2 - Xin Tri Ân [NRG]
% U/ {! t' j3 _+ vNĐBDCD024: Tuấn Vũ - Giọt Lệ Đài Trang [FLAC]
" p6 F, q; e3 N0 w4 F9 B$ R' lNĐBDCD025: Angel Dance 4 - Khiêu Vũ Lambada, Rumba, Chacha [WAV]- a3 X# C+ U9 _, ^8 X& T  J- K. p# r9 ~
NĐBDCD027: Vũ Khanh, Ngọc Lan - Mười Năm Yêu Em [WAV]
' g- l' s5 r  Y! j4 ^5 YNĐBDCD028: Giáng Sinh Kỷ Niệm [NRG]
; e! ]/ {! I# a* GNĐBDCD028: Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Bọt Mưa [WAV]
9 y, a* N) J6 s3 Z2 Y/ A+ n' \  ^NĐBDCD030: Dạ Vũ Tình Hè 2 [WAV]
/ e9 M, M, _. O5 |) }# {9 KNĐBDCD031: Như Mai - Như Giọt Sương Khuya [NRG]
& o/ N! p% o! Q! LNĐBDCD033: Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Mộng Ước Đôi Ta [WAV]
7 A5 s4 x  Y3 b; Y* aNĐBDCD033: Khiêu Vũ Rumba, Chacha, Tango [NRG]
' `0 `" P) J+ B9 e+ O( MNĐBDCD034: Tình Ca Tùng Giang [NRG]
% ]  e7 h  a5 V- |0 V' DNĐBDCD035: Những Tuyệt Phẩm Trong Phim - Người Cô Đơn [NRG]- `% m7 {7 \$ |: G
NĐBDCD036: Thánh Ca 3 - Đoạn Khúc Tri Ân [NRG]8 M, f% `. m- M: F, Q
NĐBDCD037: Quê Hương Và Tình Người [NRG]0 k1 K; O, C% }9 C: o& _
NĐBDCD040: Tuấn Vũ, Như Mai - Người Quên Kẻ Nhớ [WAV]6 [( C& {0 ]$ R# b' {
NĐBDCD041: Dạ Vũ Tân Hôn 2 [FLAC]+ D6 S4 x0 A% I9 u
NĐBDCD042: Tuổi Nào Cho Em [NRG]
3 ~: P/ ?1 v( t$ CNĐBDCD044: Tuấn Vũ - Nhạc Yêu Cầu [WAV]+ A$ P- U- |4 S# F, J& z
NĐBDCD045: Phố Vắng Em Rồi [NRG]& H' g- Q  a# G5 U- d- l
NĐBDCD047: Tuấn Vũ, Như Mai - 10 Tình Khúc Song Ca [WAV]# f3 w! K) n! |* k* W
NĐBDCD048: Tuấn Vũ - Nhạc Yêu Cầu 2 [WAV]+ @) R  d! e: o' B* f  r. D
NĐBDCD051: Kiều Nga, Ngọc Bích, Anh Sơn - Liên Khúc Bebop, Chachacha [WAV]
: Z! H7 Q4 W+ H9 yNĐBDCD052: Liên Khúc Tình Hờ [WAV]3 }+ h6 f& t8 o7 Q  N
NĐBDCD053: Liên Khúc Nhạc Trẻ 1 [NRG]! o! t9 q4 J, o( ?& I
NĐBDCD054: Kiều Nga, Minh Xuân, Anh Sơn - Liên Khúc Nhạc Trẻ 2 [NRG]+ i5 e9 {! p/ o+ @2 B0 K
NĐBDCD055: Liên Khúc New Wave 1 [WAV]* }( I  I5 r% j# j: M
NĐBDCD056: Liên Khúc New Wave 2 [NRG]
1 F8 D$ p+ Z$ m* Z& u+ Q1 N  ENĐBDCD057: Tình Khúc Trịnh Công Sơn [NRG]
9 ~: u3 j9 a8 L# G$ aNĐBDCD058: Tình Khúc Ngô Thụy Miên [NRG]' U* a0 o* D' ?) ^, w% a
NĐBDCD059: Tình Khúc Vũ Thành An [IMG]: b: J1 w0 E! L  {7 w
NĐBDCD060: Thánh Ca 5 - Mẹ Từ Bi [NRG]' U7 a1 O! @/ H4 W- z9 ^' L
NĐBDCD061: Thái Châu - Nhạc Tình Bất Hủ [WAV]
. I% j  c5 a4 r! @$ v& X! `. gNĐBDCD062: Thái Châu - Nhạc Tình Bất Hủ 2 [WAV]# I/ B/ ]: A" D/ r" s! J
NĐBDCD063: Thái Châu, Hương Lan - Yêu Em Vào Cõi Chết [WAV]. Z9 n% o* ?. K) y
NĐBDCD064: Thái Châu - Người Còn Đó Ta Còn Đây [NRG]1 l3 E) d" t: s! \$ E
NĐBDCD065: Tuấn Vũ - Nhạc Yêu Cầu 3 [WAV]" ^+ q' D* m5 X4 \( H$ y
NĐBDCD066: Hương Lan - Tình Khúc Dân Ca - Hát Cho Quê Hương [FLAC]
& Q2 {% A3 ~3 ]7 DNĐBDCD068: Tuấn Vũ - Đặc Biệt 4 [WAV]+ w! K% W. I- h0 @8 O9 j: Q
NĐBDCD069: Câu Chuyện Một Buổi Chiều [NRG]
7 \5 ~5 N9 L1 V9 }9 }, G2 F/ u- ?NĐBDCD070: Thanh Tuyền, Hương Lan - Gợi Nhớ Tình Xưa [NRG]( C. v) s, K; J  m# `+ }0 `
NĐBDCD072: Hương Lan - Hát Cho Tuổi Học Trò [WAV]' L" K" {7 j1 o3 \% E* Y. ?$ L
NĐBDCD073: Trên Dòng Sông Quê Hương [NRG]7 ~& r/ T+ i4 C' ]
NĐBDCD083: Đình Tuấn - Người Đã Như Mơ [WAV]
/ P, n7 W4 U& i6 b3 RNĐBDCD084: Phương Hồng Quế - Quê Hương Và Lòng Mẹ [WAV]$ o% G& H' u5 S$ z2 K. S
NĐBDCD085: Ngọc Lan, Huy Tâm - Ngón Út Trái Tim [NRG]. `( g0 s& w# Z: x6 Z- s
NĐBDCD096: Hương Lan, Hoàng Dũng - Chuyện Hoa Sim Tím [NRG]
$ c! l  ?( }! Z8 u5 G: j! a; a# @NĐBDCD097: Huy Tâm - Vol.4 - Tình Khúc Trịnh Công Sơn [NRG]2 {: H1 F/ Y$ W% {
NĐBDCD099: Ngọc Lan, Huy Tâm - Vol.2 - Điên 2 [NRG]1 I# K' e8 C$ K' W! Q: M
NĐBDCD118: Mạnh Quỳnh - Vol.3 - Trả Lời Thư Em [NRG]
: N, T9 O( b: P  G. D7 ^# k4 c! DNĐBDCD114: Mạnh Quỳnh - Vol.4 - Qua Lối Nhỏ [NRG]
; [5 G, ?* u% k0 yNĐBDCD120: Mạnh Quỳnh - Vol.5 - Những Tình Khúc Tuổi Học Trò [FLAC]5 ~4 N7 K% x4 N. o1 Q. n
NĐBDCD123: Mạnh Quỳnh - Vol.8 - Xóm Đêm [WAV]
) G  n' Q2 m) d- c- GNĐBDCD125: Mạnh Quỳnh - Vol.10 - Hương Tình Cũ [FLAC]
, L3 d5 A9 k; o6 U/ C9 H0 T* b8 yNĐBDCD127: Mạnh Quỳnh - Vol.12 - Thương Hoài Ngàn Năm [NRG]
0 d- @; u% a% @% ]: c5 l) KNĐBDCD128: Mạnh Quỳnh - Vol.13 - Những Chuyện Tình Mưa [WAV]+ G, {2 a6 t* |  d: A
NĐBDCD129: Mạnh Quỳnh - Vol.14 - Quê Hương Bất Tử 1 [WAV]
2 U  f& e: |9 e% ?1 aNĐBDCD131: Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Mỹ Linh - Tuyệt Phẩm Song Ca [WAV]0 E( D3 O- k! ]6 ^
NĐBDCD: Khiêu Vũ Rumba - Angel Dance 5 [WAV]) `8 N% x( M$ h( p/ X5 s6 y
NĐBDCD: Tranh Sáo Bầu - Nhạc Hòa Tấu Êm Dịu [WAV]! |9 G) w9 f) j8 o7 q: B- U0 E, l7 ]' ~
NĐBDCD: Dạ Vũ Tân Hôn [FLAC]; q" `. R: \# Z' o! k5 E
NĐBDCD: Đại Hội New Wave Hè Cali Kỳ 3 [WAV]) y  H' Z8 u' |% R
NĐBDCD: Đại Hội New Wave Hè Cali Kỳ 4 [WAV]
3 u( o2 I' I5 k, i  ?: hNĐBDCD: Nhạc Hòa Tấu Khiêu Vũ - Angel Dance 6 [FLAC]
* v# Y& [& Y( N& c; k" Q1 x. P# W2 |8 kNĐBDCD: Huy Tâm - Vol.5 - Xa Em Kỷ Niệm 2 [NRG]" l; j9 v# F- k+ Y. y" p: N
NĐBDCD: Huy Tâm, Ngọc Lan - Vol.3 - Yêu Lầm [WAV]  W6 D2 }9 R7 T$ Z& S4 b+ k, a
NĐBDCD: Huyền Châu - Vol.2 - Nỗi Lòng Người Đi [WAV]" U5 V5 g7 A2 x& t9 i/ O, _
NĐBDCD: Lệ Thu - Lời Buồn Thánh [WAV]$ k  D8 S0 a  N1 v+ I* R# X0 n( f
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 7 - Đêm Hoang [WAV]
, `9 M/ T& m% H9 X" ~NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 8 - Sông Quê [WAV]; k( S" _& t1 ^: x2 ?( A+ k
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.16 - Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Thuyền Hoa [WAV]
% J* K2 A& q9 \; v) U5 s+ D7 kNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.17 - 10 Tình Ca Lính [WAV]
9 f# S: @/ ~* x- r/ y1 o4 J: B" _7 ]NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.18 - Tình Khúc Học Trò 2 [WAV]
  @+ [6 O( X$ p/ `! j1 LNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.20 - Ru Em [WAV]. s& ]# ~; j7 d$ Q# A& C
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.22 - Tôi Vẫn Nhớ [WAV]
2 ]# A- b; j4 j: Y; G  BNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.23 - Hạ Buồn [WAV]
& m' g: G# T7 f$ c0 c# v( vNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.25 - Đam Mê [WAV]6 |" }$ Y* D$ o2 \6 M2 m3 T2 }
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.37 - Những Đồi Hoa Sim [FLAC]
& D, E) }5 m$ }- t+ iNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.41 - Nhẫn Cỏ Cho Em 2 [WAV]% D1 f$ ~4 J* ^. u8 k4 u
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.43 - Túy Ca [WAV]0 I" F" B5 [0 m8 {
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.53 - Tình Say [WAV]8 \2 L; c+ e8 B
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.57 - Nhẫn Cỏ Cho Em 3 [WAV]/ t. k8 Y/ B% c% r3 p  q' E
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.69 - Tình Khúc Bất Hủ 4 - Hoa Trinh Nữ [WAV]
. F) @) J+ Q3 w/ J% ?3 z* G- ~1 V4 B) ]NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 1 - Mật Đắng Tình Yêu [WAV]
  g( T% m- D/ Z* a) @% c" ENĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 3 - Tình Ca Xuân [WAV]* |: F6 F6 a  g, n- l: k- V
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 5 - Trở Về Cát Bụi [WAV]: I2 n/ C$ n4 b: n6 B2 c7 }' k+ O
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 10 - Người Tình Và Quê Hương [WAV]
; D( g, H/ Q- M' y! H$ p1 wNĐBDCD: Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Chuyện Tình Cờ [WAV]+ U. \. O9 }. i- g/ k- C
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Kỷ Niệm Buồn [WAV]' Y7 g; L% F3 D7 W3 I8 m
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh, Mộng Ngọc - Vol.1 - Tình Tuổi Ô Mai [WAV]" N: ^3 c, Z4 k: R$ _
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh, Mộng Ngọc - Vol.2 - Vỗ Cái Trống Cơm [WAV]
" L, ]5 b1 k9 |/ y7 x$ F" CNĐBDCD: Giáng Sinh Muôn Đời [WAV]
8 j# l5 a7 x" a, t5 p" u: YNĐBDCD: Phi Nhung, Quang Lộc - Chuyện Đêm Mưa [WAV]
% n8 \7 d) p8 q; v( n* b( eNĐBDCD: Sơn Tuyền - Vol.6 - Người Yêu Cô Đơn [FLAC]8 U8 E2 r2 \1 e
NĐBDCD: Thánh Ca 1 - Xin Chúa Giữ Gìn Con [WAV]; d1 p3 B4 n9 B$ c
NĐBDCD: Trả Lại Em [NRG]8 F- y2 L% Z7 K8 D
NĐBDCD: Tuấn Vũ - Of The Year [WAV]  Z, s' ]& s* R; ?
NĐBDCD: Xuân Đặc Biệt [WAV]! f" s" G& P" r" S& O, @! _( I: H6 D
NĐBD Gold CD001: Ngọc Lan, Tuấn Anh - Trôi Vào Biển Mộng [NRG]
* ?. V. W9 x' i9 p. ?- v6 fNĐBD Gold CD002: Ngọc Lan - Suối Nước Mắt [WAV]4 V( N6 a! J! O% \9 _6 r
NĐBD Gold CD003: Tuấn Anh - Trong Tay Nhau [WAV]: Q  A  n  d! f- x2 v! |
NĐBD Gold CD004: Lệ Thu - Tình, Lời Buồn Thánh [NRG]
. [) |( w4 M0 F) sNĐBD Gold CD005: Ngọc Lan, Đon Hồ - Chờ Em Nơi Đây [NRG]/ X# V8 F- J: @1 `1 s. l9 d2 ~6 B
NĐBD Gold CD006: Ngọc Lan, Đon Hồ, Ý Lan - Còn Nhớ Em Xin Cứ Về [WAV]9 x' b( K# _  {) \. z
NĐBD Gold CD007: Elvis Phương - Đêm Say [WAV]
+ P7 @2 F, j1 p8 u4 h) I( M1 mNĐBD Gold CD008: Ngọc Lan - The Best Selection Of [WAV]8 _2 J, T; v% H  k- Z, X% B8 O+ X
NĐBD Gold CD010: Tân Cổ Giao Duyên - Cô Lái Đò Bến Hạ [WAV]
3 E" Z8 n9 s. `) H4 Z8 r& gNĐBD Gold CD016: Hương Lan - Bài Tình Ca Cho Anh [WAV]
# W3 Y9 J  G  H6 ?NĐBD Gold CD017: Thanh Tuyền - Hạ Buồn [WAV]) A) r1 w9 F& ]0 w9 B4 A
NĐBD Gold CD018: Nhạc Pháp Trữ Tình 3 - Dona Dona [NRG]/ k, `# A- J% `
NĐBD Gold CD020: Jingle Bell [WAV]
) U# z9 p# k% `" [6 J- TNĐBD Gold CD021: Elvis Phương - Cô Hàng Cafe [NRG]# F$ j- ?$ D- s0 V6 I
NĐBD Gold CD023: Khiêu Vũ Rumba 2 - Angel Dance 9 [WAV]
& g7 L9 T+ G8 A7 F8 x! JNĐBD Gold CD024: 10 Tuyệt Phẩm Song Ca Quê Hương [WAV]" V! x  I' t, p$ V2 l5 o8 ?
NĐBD Gold CD025: Chế Linh, Hương Lan - Lối Về Đất Mẹ [NRG]
" H  Z! B) ^; R1 h$ q" O1 Y! KNĐBD Gold CD026: Tuấn Vũ - Khu Phố Ngày Xưa [WAV]6 [/ v, j/ L' x. k) ~: s3 }0 |$ F# X
NĐBD Gold CD031: Bạch Lê, Phương Thanh - Tân Cổ Giao Duyên - Duyên Quê [WAV]
3 M- r/ |8 \: f9 e- h2 w  HNĐBD Gold CD032: Tứ Lan [IMG]' x/ u, |/ x/ H- V8 n2 T
NĐBD Gold CD: Kiều Nga, Ngọc Lan - Vẫn Mãi Yêu Em [WAV + CUE]
$ `( f" v: c  VNĐBD Gold Production CD003: Xuân Và Tuổi Trẻ [WAV]$ n5 _0 \) J9 ~: G! k6 e
NĐBD Gold Production CD005: Ngọc Lan, Tuấn Vũ - Ngăn Cách [WAV]# p) V' ^) U+ ?% p9 D$ N
NĐBD Gold Production CD006: Hương Lan - Liên Khúc Cho Em [WAV]$ d2 `! }( j' w) O( T4 `
NĐBD Gold Production CD007: Chuyến Đi Chân Lý [NRG]
+ D* T: @+ N# W% U/ p# [NĐBD Gold Production CD009: Dạ Vũ Tình Hè 3 [WAV]4 f! e# |6 e) B+ q- @( c0 U' A0 g. W
NĐBD Gold Production CD010: Thái Châu, Hương Lan, Tuấn Vũ - Hẹn Hò [WAV]' n# h. }5 B- j6 e  \. Q6 r
NĐBD Gold Production CD011: 10 Tiếng Hát Hàng Đầu Hải Ngoại [NRG]
4 G8 ^) p2 S1 K; w9 [' O4 w, g0 yNĐBD Gold Production CD012: Tuấn Vũ, Thái Châu - Mùa Đông Của Anh [WAV]
4 h! C( @$ z1 ?$ ?* A7 Z$ _; ^NĐBD Gold Production CD013: Various Artists - Tôi Bán Đường Tơ [WAV]
9 ^4 u3 O+ b  P7 XNĐBD Gold Production CD014: 10 Tiếng Hát Hàng Đầu - Trở Về Bến Mơ [IMG]
1 G4 f9 J& }5 C. K4 f% _NĐBD Gold Production CD015: Tuấn Vũ, Hương Lan - Không Bao Giờ Quên Anh [WAV]( c2 A' q/ T- e8 b
NĐBD Gold Production CD016: Elvis Phương, Thái Châu, Vũ Khanh - Tình Nghệ Sỹ [WAV]6 s/ G) r/ E! }3 N9 v
NĐBD - Lệ Hằng CD001: Những Tình Khúc Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An [WAV]/ _& u0 f. X) J$ u3 V; a0 T
NĐBD - Lệ Hằng CD002: Những Tâm Hồn Hoang Lạnh [WAV]! @8 _  s+ T  i. p+ [) M
NĐBD - Lệ Hằng CD003: Nhạc Trẻ [WAV]
& n5 V, h. P5 e9 K' x' sNĐBD - Lệ Hằng CD005: Khiêu Vũ Bebop, Rumba, Chachacha [WAV]
$ T& I" m" j9 f- b. `! V6 A& ?NĐBD - Lệ Hằng CD008: Kiều Nga - Tango Tuyệt Vời [WAV]
, H$ f8 V$ [2 N& L9 X* l) I% HNĐBD - Lệ Hằng CD009: Khiêu Vũ Tuyệt Vời [NRG]2 f# C- L- u. T. V5 P2 M; }- ~! w! W
NĐBD - Lệ Hằng CD012: Mưa Sài Gòn Nắng Cali [WAV]6 r' j5 P2 e* v3 ]
NĐBD - Lệ Hằng CD014: Nhạc Pháp Trữ Tình 2 [WAV]
: w' [" W6 N9 nNĐBD - Lệ Hằng CD016: Dạ Vũ Nhạc Trẻ Lambada [WAV]  N3 [4 W0 Q3 Q6 }1 E6 g0 L' @
NĐBD - Lệ Hằng CD017: Liên Khúc Tình Đầu [NRG]
3 m# b0 G. U3 a/ D! ?NĐBD - Lệ Hằng CD018: Liên Khúc Rumba, Chachacha [WAV]
+ N3 l3 x7 r1 m3 R* ^3 dNĐBD - Lệ Hằng CD019: Kiều Nga - Vũ Khúc Yêu Thương [WAV]4 {' H- P" D1 W& `  n5 x5 v( _
NĐBD - Lệ Hằng CD020: Liên Khúc Mùa Xuân [WAV]8 W0 L8 K7 C3 ~8 n  n( t. N
NĐBD - Lệ Hằng CD021: Liên Khúc Yêu Thương 2 [NRG]
* C0 g% P" O' ^# ?  Z( G) GNĐBD - Lệ Hằng CD022: Elvis Phương, Hương Lan, Ngọc Bích - Liên Khúc Khiêu Vũ 1 [WAV]7 q" j7 D$ R; A: i% L
NĐBD - Lệ Hằng CD023: Liên Khúc Khiêu Vũ 2 [WAV]
0 l' Y/ \! R5 k  M3 VNĐBD - Lệ Hằng CD024: Liên Khúc Không Tên [WAV]
+ ?6 z5 L- o* J0 d0 Q! }2 tNĐBD - Lệ Hằng CD025: Lê Uyên, Kiều Nga, Anh Sơn - Liên Khúc Cát Bụi [WAV]
5 K* s1 w2 j2 `# G6 f9 W% S: {NĐBD - Lệ Hằng CD026: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích - Liên Khúc Yêu Thương 3 [NRG]' a* i" {; \7 i- Y; N
NĐBD - Lệ Hằng CD027: Hương Lan, Ngọc Bích, Kiều Nga - Liên Khúc Người Em Xóm Đạo [WAV]
1 s' n3 ]& s) p1 E! d, nNĐBD - Lệ Hằng CD029: Lê Uyên - Chờ [NRG]5 O- r! z: p/ G% ~) A
NĐBD - Lệ Hằng CD030: Hương Lan - Đặc Biệt - Tình Ca Yêu Em [WAV]
6 n# J) n. G: uNĐBD - Lệ Hằng CD031: Ngựa Hoang [WAV]$ ?6 K9 e/ t5 ~7 y
NĐBD - Lệ Hằng CD034: Yêu Một Người [WAV]
9 o$ O5 M' q! M- S1 v* i8 A) n& KNĐBD - Lệ Hằng CD035: Tuấn Vũ, Hương Lan, Ngọc Đan Thanh - Cuộc Tình Xưa [WAV]
" r" x( @# U6 m9 [8 O' R8 C3 FNĐBD - Lệ Hằng CD036: Thái Châu, Dalena - Người Yêu Cô Đơn [NRG]
) v2 a$ }, @; B& ENĐBD - Lệ Hằng CD038: Kiều Nga, Tuấn Vũ - Phượng Buồn [WAV]
3 X3 k6 @  |# s, Y2 Y& }NĐBD - Lệ Hằng CD: Ngợi Ca Mùa Xuân [WAV]
3 ^5 h* o, W6 O0 uNĐBD - Lệ Hằng CD: Vũ Khanh - Tôi Với Trời Bơ Vơ [WAV]& R2 J' c' u$ [' x9 \2 G& }2 c* i
NĐBD - TCHNCD001: Ý Lan, Thái Châu - Nhà Anh Nhà Em [NRG]2 f* p' _: ?# g0 T
NĐBD - TCHNCD002: Various Artists - Dạ Vũ Nhạc Trẻ 1 - Oh Mon Amour [NRG]8 C" q5 d6 `6 T6 z
NĐBD - TCHNCD004: Various Artists - Tình Ca [NRG]
% K/ P) o5 |( Y3 c$ F( \8 r# w) cNĐBD - TCHNCD005: Chế Linh - Hát Cho Người Tình Phụ 2 [WAV]: S) I, Z6 U- I7 o! X3 ]
NĐBD - TCHNCD006: Dạ Vũ Nhạc Trẻ 2 - God Father [NRG]2 z8 x3 B' s' {) t! {
NĐBD - TCHNCD007: Ngọc Lan, Thái Châu - Tình Buồn [NRG]
$ X5 C) t( ?1 o) ~0 TNĐBD - TCHNCD008: Hương Lan, Tuấn Vũ - Lời Tình Buồn [WAV]
, T8 [1 _3 E' gNĐBD - TCHNCD009: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ - Đò Chiều [WAV]
- [7 Y; [! D& o  ~( l) [NĐBD - TCHNCD011: Ngọc Lan, Tuấn Vũ - Chuyện Tình Không Suy Tư [WAV]
# D# D. A, r% R7 bNĐBD - TCHNCD019: Tình Ca Tiền Chiến [WAV]1 ]& D! j& Z0 a
NĐBD - TCHNCD020: Tuấn Vũ - The Best [NRG]
. W0 E" ]) S- D' J% MNĐBD - TCHNCD023: Chế Linh - Vol.3 - Hát Cho Người Tình Phụ 3 [NRG]* H7 y. L! l/ n3 `# ]
  U" `  ^" O2 O
9 l# c2 X7 L! Q( C/ j  m
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

348

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
542
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:18 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:21 ( q6 E8 A+ K2 C# h

) {+ J6 d$ p1 ?9 A9 B/ vDANH MỤC CD TRUNG TÂM DIỄM XƯA
. H0 t# w% Z/ D) t
6 g4 y. ?2 {- J3 A
DXCD001: Dấu Vết Tình Ta [WAV]
; S6 L3 E  j  M# U/ |8 E. ~3 h- HDXCD002: Khánh Hà - Cõi Tình [WAV]
4 w; [/ o0 I3 j2 S; _4 \+ FDXCD004: Thái Thanh - Ngày Xưa Hoàng Thị [WAV]
4 Q1 v4 C8 Z. I) E( j; R. \4 sDXCD005: Hòa Tấu Duy Cường - Đêm Nguyệt Cầm 3 [WAV]/ a) s6 N# v, R  m5 `* j% t
DXCD006: Khánh Ly - Thương Một Người [WAV]
7 M& H+ C8 I6 w9 JDXCD007: Julie - Ngàn Năm Vẫn Đợi [WAV]
9 d) {/ B' o9 U/ ^DXCD008: Sỹ Phú - Có Tình Nào Không Phai [WAV]
  G, I2 y- E) h* W* d+ \DXCD009: Tình Khúc Hoàng Thanh Tâm - Đêm Hoàng Lan [WAV]! Q0 G2 Q! I8 ]7 z7 Y8 O
DXCD010: Mơ Về Em [WAV]3 K# Q5 i. u  X! R1 O5 M
DXCD011: Tuổi Biết Buồn [WAV]
- w8 Y& m: O' u( XDXCD012: Thái Hiền, Tuấn Ngọc - Lời Gọi Chân Mây [FLAC]% J5 T8 h% ~+ d: O
DXCD013: Thái Thanh - Hải Ngoại 2 - Quê Hương Và Kỷ Niệm [WAV]
( O' M1 O, O- W( u  ^" `% wDXCD014: Vũ Khanh - Tình Ca Phạm Duy [WAV]
/ c5 p; p" w  B. e3 k% fDXCD015: Tình Ca Mùa Hạ [WAV]5 ~' A8 H5 ~! T! q. Q6 L5 l8 y
DXCD016: Thái Thanh - Hải Ngoại 3 - Đêm Màu Hồng [WAV]; x1 _/ D) Y5 V4 x; j% U1 ]
DXCD017: Ý Lan - Tình Ca Phạm Duy - Ngàn Năm Vẫn Không Quên [WAV]8 `  E. ]& s, Q1 ?, |" M
DXCD018: Dấu Vết Tình Ta 2 [WAV]: N1 ~: L& L0 Z: ~# ]
DXCD019: Vũ Khanh, Ngọc Lan - Người Em Sầu Mộng [FLAC]
: r5 ~8 d6 ^% jDXCD020: Vũ Khanh - Gọi Người Yêu Dấu [FLAC]* ?0 i+ ?" \; w9 v) u4 T: L; ^
DXCD021: Ý Lan - Mong Manh [WAV]
* p. o, d  O: [' R% k2 i: zDXCD022: Thái Thanh - Hải Ngoại 4 - Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn [WAV]1 ~8 ]; |) Z+ R
DXCD024: Vũ Khanh - Cô Láng Giềng [WAV]
. k0 j- `& H1 r' fDXCD025: Ý Lan - Bay Đi Cánh Chim Biển [WAV]6 }; b' n  ?* _+ ^) F  q( B
DXCD026: Vũ Khanh - Thương Em Thì Thương Rất Nhiều [WAV]0 s( `  W$ ]! u6 S1 e7 [* c  [
DXCD030: Vũ Khanh, Ý Lan - Chiều Nay Vắng Em [NRG]6 m( C2 V; c- S
DXCD031: Ý Lan - Tuyệt Tình [WAV]
' [2 x! A6 {7 N# U- U5 oDXCD032: Nguyệt Ánh, Việt Dzũng - Yêu Em Yêu Lại Từ Đầu [WAV]
4 Y% {6 O+ W2 \( R+ WDXCD033: Vũ Khanh - Gửi Tới Em [WAV]
* h# V1 j7 H: g( k  O) p$ VDXCD034: Ý Lan, Quỳnh Giao - Hẹn Em Sao Không Đến [WAV]7 E% U7 @( E2 z' t, T: Y0 J" _
DXCD035: Hãy Nói Yêu Em [WAV]
' F( M  s' q$ g2 y: HDXCD036: Vũ Khanh, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú - Áo Lụa Hà Đông [WAV]$ t8 i# O2 y+ \6 p7 q! T
DXCD037: Ý Lan - Như Đã Dấu Yêu [WAV]" L" D- T6 L, Z1 q
DXCD038: Ý Lan, Tuấn Cường - Trên Môi Ước Thề [WAV]' k3 d& I' ^0 H0 ?
DXCD039: Vũ Khanh, Ý Lan - Trăm Nhớ Ngàn Thương [NRG]1 b3 B7 K% Y5 r  w* ^+ n7 r0 h
DXCD040: Thái Thanh - Hải Ngoại 5 - Hội Trùng Dương [WAV]
  K0 \9 F" F8 Q# RDXCD041: Vũ Khanh - Hôn Em Lần Cuối, Hôn Em Lần Đầu [WAV]/ D' p$ P3 t8 f* Y
DXCD043: Ý Lan - Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Vẫn Có Anh Bên Đời [WAV]$ T1 |; [( U- m- Z$ a! ]
DXCD044: Dấu Vết Tình Ta 3 [WAV]
" E4 |1 j1 K" g: Q/ LDXCD045: Vũ Khanh - Từ Lúc Em Đi [WAV]* u* \8 |( e9 G; g9 z
DXCD046: Vĩnh Trinh, Ý Lan - Tình Khúc Mùa Đông [WAV]  {) K% A2 J/ }# \- G! t
DXCD047: Ý Lan, Elvis Phương - Biển Mơ [WAV]% _5 S, f6 ^2 }' ?
DXCD049: Vĩnh Trinh - Tình Ca Trịnh Công Sơn - Hoa Vàng Mấy Độ [WAV]. j2 g& P3 @9 i$ Y$ A5 u% U3 A4 Y
DXCD050: Ý Lan - Tình Khúc Đức Huy - Xin Một Ngày Mai Có Nhau [WAV]: c  E2 h* B; J! g
DXCD051: Ý Lan, Tuấn Ngọc - Lời Yêu Thương [WAV]* l4 j0 j, n6 j. C8 [
DXCD052: Thanh Lan - Bản Tango Đắm Say [WAV]
. O7 p8 U( h0 Q1 TDXCD053: Vũ Khanh - Giọt Nắng Bên Thềm [WAV]
- G/ \- ~, i2 m$ a( X2 I( e& Q6 t# k+ ]* ZDXCD054: Ý Lan - Tình Khúc Phạm Duy - Hẹn Hò [FLAC]- b2 s6 t) B2 c" r2 @9 S8 z
DXCD056: Vũ Khanh, Ý Lan - Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài [WAV]+ G' T* \; u' F/ _9 s& D
DXCD057: Trịnh Vĩnh Trinh, Tuấn Ngọc - Môi Nào Hãy Còn Thơm [WAV]7 Z( L$ e" @* Q; \# I7 ^
DXCD058: Vũ Khanh - Tình Khúc Phượng Hoàng - Còn Yêu Em Mãi [WAV]/ m% }8 ]3 T6 u6 t+ ?2 v0 B) V
DXCD060: Mai Hương - Nhặt Cánh Sao Rơi [WAV]
! K9 I% B4 K6 L- ?* m9 eDXCD061: Ý Lan - Mùa Xuân Trong Mắt Em [WAV]) D1 y; u8 t- S. z. E
DXCD062: Tình Ca Đăng Khánh - Em Ngủ Trong Một Mùa Đông [WAV]! H1 I- W% J/ s/ ]- i( o1 K# s% i
DXCD066: Trịnh Vĩnh Trinh - Đóa Hoa Vô Thường [WAV]
% q7 Y" y. K% ]2 L' ^' U" A: HDXCD067: Ý Lan, Thanh Hà, Hoàng Nam - Thương Nhau Ngày Mưa [WAV]
7 G' X0 m7 P' k9 SDXCD068: Thanh Hà - Một Đời Xin Nhớ Mãi [FLAC]
6 B3 K7 g5 S9 v* c( s1 qDXCD071: Vũ Khanh, Ý Lan, Thanh Hà - Quê Hương Là Người Đó [WAV]
3 u% l+ ~5 |- W4 A0 [, Q( GDXCD072: Vũ Khanh - Em Đi Bỏ Lại Con Đường [WAV]
0 r: T: v; Z4 X6 G- F2 Y- v5 B5 @DXCD073: Various Artists - Dấu Vết Tình Ta 4 [WAV]
" S2 U# j) c. N- UDXCD075: Hoàng Nam - Tình Mãi Đam Mê [WAV]
, G$ ~, y- v% q' `2 ?+ b5 TDXCD076: Vũ Khanh, Thanh Hà - Giã Biệt Tình Em [WAV]
/ J- h# H4 e3 \) g2 e) j% x) N+ FDXCD077: Ý Lan - Yêu Thầm [WAV]
8 C. w0 P% x# u$ H& z' G! @0 xDXCD078: Trịnh Vĩnh Trinh - Em Đến Từ Nghìn Xưa [WAV]
4 A1 m1 ^% U1 z0 d! G+ DDXCD079: Trizie, Trung Hành - Chinese Melody - Still Of The Nite [NRG]' w2 c& |. G$ Q9 `, J5 o
DXCD080: Anh Dũng - Tôi Có Em Chiều Thu [WAV]
( }( a/ }4 e5 b  v% X5 ^. s$ wDXCD081: 20 Năm [WAV]
& `7 _- c2 |( h2 ?DXCD082: Thanh Hà - Yêu Người Muộn Màng [WAV]
" G/ J5 j/ a( W( CDXCD083: Duy Trác - Giã Từ [WAV]$ H! l* H4 k3 K. j6 e
DXCD084: Vũ Khanh - Cô Hàng Nước [WAV]
/ O, l/ m$ G% I, tDXCD086: Hoàng Nam, Thanh Hà, Thanh Thủy - Khi Cô Đơn Em Gọi Tên Anh [WAV]
( s! @5 M0 |" a- i1 f0 z1 X; wDXCD087: Phi Nhung, Quốc Tuấn - Kỷ Niệm Chúng Mình [WAV]
7 V2 x; @4 q( O1 u$ H/ SDXCD088: Thanh Hà, Vũ Tuấn Đức - Dường Như Em Đã Yêu Anh [WAV]  w) u' W$ Z! a' }0 h
DXCD089: Anh Dũng - Vol.2 - Trời Còn Mưa Không Em [WAV]# {0 ?5 V( u2 W7 I# o* A# j! y5 g
DXCD090: Phi Nhung - Giọt Lệ Tình [WAV]7 L9 V/ V3 V% z5 l' N. z
DXCD091: Thanh Lan, Vũ Khanh, Thanh Hà - Đà Lạt Tình Yêu [WAV]+ ~8 M: F) J" S/ P
DXCD092: Thanh Thủy - Ngày Ta Bên Nhau [WAV]
' M! p  w; J( m2 G% H) T- [, ZDXCD095: Vũ Khanh, Thanh Hà - Chờ Em Muôn Kiếp [FLAC]+ J' m$ u  t, Y
DXCD097: Vũ Khanh - Ở Đâu Cũng Có Em [WAV]- Y% F4 ~1 @, e# J2 l* e) j! E
DXCD100: Kỳ Anh - Lỡ Một Lần Trú Mưa [WAV]1 E8 R; o5 G" t: c8 d$ t! H! _& z8 F
DXCD103: Hoàng Nam - Tưởng Nhớ Mùi Hương [NRG]
+ T% R& R3 b; P6 r4 |1 N/ _DXCD104: Phi Nhung - Có Lẽ [WAV]4 g  `6 Z* L( c
DXCD105: Mai Hương - Sérénade [WAV]
# `& y0 ^( b( L; y% K, T1 XDXCD106: Hương Lan, Quốc Tuấn - Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ [WAV]5 l+ j0 K" d* r! z3 |! N, `
DXCD108: Vũ Khanh - Yêu Em Một Nửa [WAV]' {0 |. P# o" N( f
DXCD111: Ngọc Huệ - Tình Khúc Mong Manh [WAV]
3 b* k& }% ]$ u2 U1 e; Z' f6 GDXCD112: Anh Dũng - Gửi Người Em Gái [WAV]
, I* {8 N: O- I% A' x; wDXCD113: Ngọc Huệ - Gọi Tình Thiết Tha [WAV]! v+ \2 t! {/ v, v, _- n
DXCD114: Ý Lan - Nhìn Những Mùa Thu Đi [WAV]
: A$ s7 t% Y) K  wDXCD115: Vũ Khanh - Thuở Ban Đầu [WAV]- R: z1 T: [: K# J0 F: a
DXCD117: Kỳ Anh - Về Miền Đất Lạnh [NRG]" h) y7 F0 F3 F, u/ t$ T' @9 Z
DXCD119: Vũ Khanh - Điều Răn Thứ Sáu [WAV]# Y" ^8 l7 e2 R5 m
DXCD125: Hoàng Nam - Vol.5 - Tôi Muốn Nói Yêu Em [WAV]8 ^& S" K* l4 Z7 s( E! y. J, N) H7 S' T
DXCD127: Ngọc Huệ - Chờ Một Tình Yêu [WAV]/ |) k( D& q# m8 L% x
DXCD128: La Sương Sương - Ngày Em Đi [WAV]6 k( c3 _0 ^: T
DXCD132: Vũ Khanh - The Best Of - Phượng Hồng [WAV]8 I8 l$ y  a- m* D
DXCD137: Em Là Tình Yêu [WAV]) B0 i- V: |: D6 m( @+ p% P
DXCD139: Phi Nhung - Đò Dọc [WAV]
2 I) p& R- r4 dDXCD140: Vũ Khanh, La Sương Sương - Nhớ Em Hà Nội [WAV]4 ^/ r1 J+ ^& |$ x: }% [: {8 S* D
DXCD141: Xin Hãy Rời Xa [FLAC]% u0 F' p5 l9 R: q, F
DXCD145: Vũ Khanh - Ta Muốn Cùng Em Say [WAV]# {  H* G5 o0 T
DXCD149: Tuấn Ngọc - The Best Of - Ơn Em [FLAC]1 x$ l2 H7 |- O2 i0 y* c
DXCD152: Vũ Khanh - Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về [WAV]
) g# |) t8 m4 e- }DXCD158: Thơ Du Tử Lê Phổ Nhạc - Giữ Đời Cho Nhau [WAV]. z5 ?3 |3 P9 v/ C  ]' R
DXCD159: Sĩ Phú - Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa [WAV]
3 r; K" D5 q* [4 \5 }DXCD161: Vũ Khanh - Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người [WAV]7 T& {/ p5 P% ~4 U4 V' E
DXCD163: Trúc Mai - Hàn Mặc Tử [WAV]+ x, h7 N  p# S- c+ M. I
DXCD164: Vũ Khanh - Tình Khúc Vũ Thành An - Tình Khúc Thứ Nhất [WAV]
( M0 @: k+ Y$ `/ ^2 _' {DXCD166: Thái Thanh - Hải Ngoại 3 - Chiều Về Trên Sông [WAV]
; w' o( P: U8 a5 CDXCD167: Mai Hương - Như Ngọn Buồn Rơi [WAV]
/ e( R  ]! B: K3 s- _DXCD169: Khánh Hà, Vũ Khanh - Gặp Em... Yêu Em [FLAC]
- e: }: x9 ]3 x% p" EDXCD172: Vũ Khanh - Tình Ca Song Ngọc - Hà Nội Ngày Tháng Cũ [WAV]' s1 ]  |8 F6 F! N4 O3 Z/ B
DXCD180: Tenor Saxophone Anh Thy - Vết Lăn Trầm [WAV]; |, ~6 Q9 U( i* n
DXCD: Hoa Xuân [WAV]
$ G  A5 V8 |: }# CDXCD: Thanh Lâm & Ban Hợp Xướng Ngàn Thông - Chúa Ra Đời [NRG]
' T- z* K5 x7 RDXCD: Ý Lan, Thanh Lan, Ngọc Lan - Lan [NRG]% }# {: K  W3 @2 @( M7 n- I
DXCD: Noel Noel [WAV]  s2 A7 g  g0 U7 w  Z
DXCD: Tạ Ơn Em [WAV]
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

348

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
542
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:20 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:21
2 v8 R9 {& ~- Q6 X% t# s# m3 Z5 @9 ^' Y6 y. O
DANH MỤC CD TRUNG TÂM THÚY ANH
3 f0 o7 {- a. z/ r
& @) I  K6 M9 r" ~3 Q
TACD003: Nhật Ký Đời Tôi [WAV]
* l9 ^1 o: R  ?TACD004: Cánh Chim Bạt Gió [FLAC]( h/ u& P! y' O/ d8 g0 {; m1 k
TACD006: Tình Khúc Đức Huy [WAV]
' U( o, T7 l1 o' zTACD007: Chế Linh, Thanh Tuyền - Đường Xưa Em Đi [NRG]! T, B" d( z5 b1 V. y3 c5 t. D
TACD009: Nỗi Buồn Gác Trọ [WAV]
+ C& |6 [' x* `8 Z" I3 ~TACD010: Enless Love [WAV]* ?! p! N" n9 p* u: D2 G3 ~5 s% t- l
TACD011: 24 Giờ Phép [WAV]5 L1 u, Y7 [3 [7 Q6 B1 r
TACD011: Nhạc Khiêu Vũ [WAV]/ j! t1 s0 A3 N! o/ \
TACD012: Băng Châu - Gặp Nhau Làm Ngơ [WAV]
9 Y) a) F: k4 o  rTACD013: Tình Hè Rực Nắng [NRG]% K* ^% E4 ?* F
TACD014: Duy Quang, Ngọc Lan - Tuổi Thần Tiên [WAV]
# ]) S" |; ], x; c% W+ Z1 {TACD015: Touch Me In The Morning [WAV]9 T9 q8 w6 A- W4 m  @
TACD016: Ecstasy New Wave [WAV]
- v7 V7 r& x, B1 F8 J' k* K6 zTACD017: Fantasy New Wave [WAV]0 A9 o/ h, a9 ]0 x
TACD018: Hương Lan, Băng Châu - Bao Giờ Em Quên [WAV]
8 o! `; `3 |' e6 O+ PTACD019: Tình Sử Romeo & Juliette [WAV]
0 Z3 C/ t. h/ A" J1 y% {: ]TACD020: Tuấn Vũ, Thanh Tuyền - Tình Bơ Vơ [WAV]3 e9 i- I8 I% q8 ^$ o
TACD021: Anh Là Tất Cả [WAV]' [% a: Q7 X$ Y9 w. N
TACD022: New Wave - Baby Blue [WAV]
; p0 L3 g* g2 `% ], sTACD023: Phương Trời Xứ Lạ [WAV]
& ~+ w! s3 a0 H" l% V" F$ TTACD024: Tình [WAV]% K! X# c+ M4 j0 P/ i
TACD025: Thái Hiền, Thái Thảo - New Wave - Người Trong Mơ [WAV]# R8 \; u% X# y. e3 H& \8 M
TACD026: Mưa Đêm Ngoại Ô [WAV]& ]* F8 _9 N; L3 _+ ]9 }
TACD027: Hương Lan, Giao Linh, Băng Châu - Cám Ơn [WAV]
" g, V5 S7 k: ~  D7 S, }TACD029: Angeliique [WAV]2 L1 w( o7 `* |' ^
TACD030: Tứ Quý [WAV]
+ s: R' }* B4 Y3 h! GTACD032: Hương Lan, Giao Linh, Như Mai - Ai Khổ Vì Ai [WAV]' G$ p7 B9 C* G1 |  M* L
TACD033: Nắng Xuân [WAV]2 |; R% y# g5 u! B0 f
TACD034: Sao Chưa Thấy Hồi Âm [WAV]
7 n9 G$ k5 E3 C! N. p1 yTACD037: Lẻ Bóng [WAV]2 T% ?) b; e$ s  _; u
TACD038: Tâm Sự Với Anh [FLAC]4 D+ e1 B+ z0 y, B3 s( W- M
TACD039: Thoáng Giấc Mơ Qua [WAV]0 Q) z1 G* [3 B# D) S" J$ c# g
TACD041: Đà Lạt Hoàng Hôn [WAV]+ t9 m1 P2 {9 P1 Y% _9 W4 o
TACD043: Hùng Cường, Mai Lệ Huyền - Hai Trái Tim Vàng [WAV]6 L$ l* t: \+ r6 {
TACD047: Mùa Sầu Riêng [WAV]# Z) q7 e; D9 B# k: D
TACD048: Ngõ Hồn Qua Đêm [WAV]* T) X& S9 S; r3 [4 |3 Q
TACD050: Tuấn Vũ, Phương Dung - Vùng Lá Me Bay [WAV]
+ V( F% @. O, }; P- H& a5 LTACD051: Linda, Trizie, Đon Hồ - New Wave Collections [WAV]
1 W: g  @" @* i( H9 UTACD053: Tuấn Vũ, Phương Dung, Thanh Phong - Ngoại Ô Đèn Vàng [WAV]
; m% K8 C9 m2 U! P3 S% f* R. yTACD054: Tuấn Vũ - Vol.11 - Rumba Tuyệt Vời [WAV]- \+ d! {! Q1 f8 p7 q4 ^
TACD055: Bảy Ngày Đợi Mong [WAV]
1 c0 D- g4 _9 s% |3 W" z8 q5 RTACD056: Tuấn Vũ - Vol.12 - Liên Khúc Tuấn Vũ 1 [FLAC + CUE]( z  b4 P6 N2 l( U" Y
TACD057: Chế Linh, Giao Linh, Băng Châu - Khu Phố Ngày Xưa [WAV]
2 s9 ]6 X7 F# w3 R. j( {8 Y+ eTACD058: Elvis Phương, Kiều Nga - Nhớ Người Tình Xưa [WAV]
0 }4 Z0 n6 h( r0 h) V! _* qTACD061: Băng Châu - Vol.4 - Nối Lại Tình Xưa [WAV]; i/ k7 ~4 |3 b( ~0 t- J3 B' C
TACD063: Tiếc Thương [WAV]
' B* q/ n) m- b: E' @- CTACD064: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Biển Mặn [WAV]% ?4 ]& V1 ~& A' W) Y  g. z
TACD065: Tuấn Vũ - Liên Khúc 2 [FLAC+CUE]8 Q5 i/ z( U; f2 @
TACD066: Tuấn Vũ - Đặc Biệt [WAV]
- S1 b: D$ v! l- |: x, ?TACD067: Tuấn Vũ, Phương Dung - Lính Xa Nhà [WAV]! }! A( m- W* H" n1 b
TACD068: Tuấn Vũ - Xuân 92 [WAV]
7 Q" v+ X4 @1 ~TACD069: Tuấn Vũ, Hương Lan - Nếu Ai Có Hỏi [WAV]3 a: \3 d; j" W9 L. C* r* X
TACD070: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Thành Phố Sau Lưng [WAV]
3 b7 \0 @! F, d1 C6 }TACD072: Tuấn Vũ - Liên Khúc Tuấn Vũ 3 [WAV], c1 q& e+ k6 }9 n2 \6 V" @2 T
TACD073: Tuấn Vũ, Lyn - Tuổi Học Trò [WAV]
- [, N7 L2 V8 a$ T2 v% c: KTACD075: Tuấn Vũ - Tình Đời [FLAC]% R% ?- i  l! ]6 Y1 R9 l# d# ~
TACD077: Tuấn Vũ - Xin Đừng Yêu Tôi [WAV]5 C7 Z/ W% U9 e8 k
TACD079: Tuấn Vũ - Tình Đầu Tình Cuối [WAV]7 a1 V2 ?; W' J
TACD081: Hương Lan - Nhạc Tuyển 2 [WAV]. }) |' ~7 f0 H3 F0 c
TACD082: Tuấn Vũ - Nửa Đêm Ngoài Phố [NRG]5 V, N4 i* `# x8 `- v: d+ P$ w
TACD083: Tuấn Vũ - 10 Tình Khúc Song Ngọc [FLAC]
4 O7 r2 z* H. A$ ]) E! yTACD084: Tuấn Vũ - Liên Khúc Tuấn Vũ 4 [FLAC+CUE]
( |$ Y1 b5 N2 \# a; N, ]TACD086: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền - Chiều Tây Đô [WAV]
: {& ?( I; O7 a. l% STACD087: Mỹ Huyền, Phi Nhung, Hương Lan - Nỗi Buồn Hoa Phượng [WAV]
+ C' o- \0 W4 {TACD088: Tuấn Vũ - Liên Khúc Tuấn Vũ 5 [WAV]
, W4 W# X. O& eTACD090: Thanh Tuyền - Tuyệt Phẩm [WAV]
1 a  V' U. _3 K+ U7 L' c0 e! KTACD092: Phi Nhung, Tuấn Vũ - Nếu Anh Đừng Hẹn [NRG]
& [$ A% N0 ~( n/ XTACD093: Mỹ Huyền - Hoa Tím Ngày Xưa [WAV]
6 v7 q  ^$ D4 aTACD094: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền, Phi Nhung - Ba Tháng Tạ Từ [WAV]
/ E4 p5 o' E0 _TACD094: Những Đóm Mắt Hỏa Châu [WAV]
! k3 P8 r5 [# y! @TACD095: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền - Lối Về Đất Mẹ [WAV]+ u# I+ ^9 ]: i5 {
TACD096: Hương Lan - Top Hits 1994 - Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu [WAV]
) Q# q- s4 u/ _4 d0 STACD098: Mỹ Huyền - Đặc Biệt - Không Chủ Đề [WAV]
, [  P- W" x" L  y* `6 |TACD099: Giăng Câu [WAV]$ v3 x, Z5 d1 Z
TACD100: Thái Châu, Phi Nhung - Mưa Trên Phố Huế [WAV]( O5 R! z% o8 r9 z3 X
TACD101: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền - Nhật Ký Hai Đứa Mình [NRG]2 s4 U1 @8 z* j7 A1 I
TACD102: Hương Lan, Tuấn Vũ - Duyên Quê [WAV]8 F  i6 G* g2 {2 H7 K& V* d
TACD104: Phi Nhung - Tình Ca Quê Hương [WAV]
( v/ N2 C6 Q$ V+ r7 \, @0 x: dTACD105: Tuấn Vũ - Qua Ngõ Nhà Em [WAV]# B% S1 h5 V- W
TACD106: Bông Cỏ May [WAV]" I. i9 t2 l2 G+ _* o
TACD107: Mùa Xuân Của Mẹ [WAV]
% ]- f7 u3 y1 L  f/ [4 Q! k& `TACD108: Tuấn Vũ - Tôi Không Cô Đơn [FLAC]
! O% }8 q5 {% h5 \/ `2 \+ [TACD109: Như Là Cổ Tích [FLAC]& [+ B0 |9 a* R' k0 [" U# M
TACD110: Hương Lan, Phượng Mai - Chiều Quê Hương [WAV]. u) J. N) i5 }4 w( V7 h9 l4 r; C
TACD114: Phi Nhung - Đôi Ngã Chia Ly [WAV]
9 E( P. a7 S* m* c! YTACD117: Vì Yêu Em [WAV]
- H" x. C: M( c+ k) Z  ]TACD118: Mỹ Huyền - Áo Dài Quê Hương [WAV]
* [7 W! R0 {, q5 f) K) gTACD119: Chế Linh, Hương Lan - Lối Về Xóm Nhỏ [WAV]1 p1 B' b+ P  y
TACD120: Phi Nhung - Nhạc Tuyển - Gợi Nhớ Quê Hương [WAV]) f/ V7 G# b7 K$ {
TACD122: Phương Dung - Hoa Nở Về Đêm [WAV], I4 e: O, M7 I  \$ k
TACD123: Giao Linh - Nhạc Tuyển - Đam Mê [WAV]4 O/ R; W8 f! F" k2 M( W5 R
TACD126: Phi Nhung - Nối Lại Tình Xưa [WAV]" f8 _) K5 `- s) {6 S3 r+ F
TACD127: Hoài Nam, Phi Nhung - Thư Cho Mẹ [WAV]
% k  \8 z1 r2 ]: mTACD130: Hương Lan - Tiếng Hát Hương Lan '97 [WAV]% c# g5 w# {+ F) r; F! s' K( x
TACD131: Phi Nhung, Khánh Hoàng - Cay Đắng Bờ Môi [WAV]: @/ e! O8 O- n" s; e4 @6 [
TACD132: Chế Linh, Phi Nhung - Đoạn Cuối Tình Yêu [NRG]0 {* _& m( u& N( D7 G
TACD136: Phi Nhung - Tuyệt Phẩm - Vườn Tao Ngộ [WAV]
) S( Z+ y1 p4 ~* hTACD138: Phượng Mai - 7000 Đêm Góp Lại [WAV]! w% A2 Y9 H3 U! p' D9 \) c1 H
TACD142: Mạnh Hùng - Liên Khúc Mười Năm Tái Ngộ [WAV]% c5 u6 t9 |8 ~0 h* h
TACD144: Mỹ Huyền, Hương Lan, Tuấn Vũ - Liên Khúc Quê Hương [WAV]
* Q! Q+ p& g1 A6 bTACD: Khánh Ly, Kim Anh, Lệ Thu - Lệ Đá [WAV]& t8 a' [7 |. X5 b4 t
TACD: Kiều Nga, Thái Hiền, Ngọc Lan - Gót Hồng [WAV]7 e3 d  l" T2 O/ _' c, C. D
TACD: Linda Trang Đài - Vol.5 - Mellow Yellow [WAV]
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-10-2013
Bài viết
38
Bạn
0
Đăng lúc 18-11-2015 20:23 |Xem tất
Cảm ơn Bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

348

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
542
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:23 |Xem tất

  x" Q: P8 u0 jDANH MỤC CD TRUNG TÂM HẢI ÂU& G  H8 b2 D- R) Z/ \' a- ~8 _. T
/ D9 H: l' l/ A! Z9 S' l8 C
HACD001: Ngọc Lan, Thúy Vi, Kiều Nga - Như Giọt Sầu Rơi [WAV]

5 L+ l, G: m/ Z) l/ G4 s4 EHACD003: Ngọc Lan, Kiều Nga, Tuyết Nhung - Tình Lỡ Trăm Năm [WAV]
/ `" \% T$ ~, q' `5 x5 ]HACD005: Dạ Vũ Nhạc Trẻ - Hạ Hồng Rực Nắng [WAV]
; Q0 y$ J3 m3 j4 ~& k6 e8 R" v' RHACD007: Liên Khúc Tình Ca Hải Âu - For The One I Love [WAV]9 w: U& }" B' r- b( {! k
HACD009: Guitar Triều Thanh - Nhạc Trẻ - The Ventures [WAV]
5 N* P. Q$ |* Z; QHACD010: Những Tình Khúc Muôn Thuở [WAV]
1 R/ a* C3 l# N8 X8 f: QHACD012: Kiều Nga, Trung Hành - Liên Khúc Khi Ta Bên Nhau [WAV]
+ T! x& P" r  q2 V: [1 rHACD014: Đại Hội Nhạc Trẻ Hải Âu [WAV]
2 S1 k- C3 I9 L$ B# ]1 L3 gHACD016: Tình Khúc Romance [WAV]5 ?. P: y1 q% c& ^1 |; D9 \! n
HACD017: Ý Lan, Kiều Nga, Vũ Khanh - Tuyệt Khúc Tình Yêu [WAV]
  N# \3 S  V; T7 E, l- dHACD018: Thúy Vi - Đặc Biệt - Một Đời Yêu Anh [NRG]& o8 O  |4 u" R
HACD020: Để Kỷ Niệm Tình Ta [WAV]4 X- D+ \* q$ a  c) z: o
HACD022: FM22 - Nhạc Yêu Cầu [WAV]+ d) R$ ^, Y8 f3 P; y9 l
HACD023: Kenny Thái - Đặc Biệt - Everlasting Romantic - Love Songs [WAV]; I; ^" g# ], I! T+ @; `: {& c) f
HACD024: Trung Hành, Thúy Vi - Ta Hãy Yêu Nhau [WAV]
& l9 F: X2 M( o% M0 g% ~$ |HACD026: Tuyết Nhung - Đặc Biệt - Và Em Cũng Yêu Anh [WAV]
1 s+ w0 t7 p0 ^HACD028: Dalena - Just For You - Cho Riêng Anh [WAV]% v9 |9 }1 i3 e
HACD029: Mỹ Huyền - Đặc Biệt - Tạ Tình [WAV]8 M0 o4 {4 h' O+ H% Q# [
HACD030: Kenny, Ý Nhi - Love Songs 3 - Tuyệt Phẩm Cho Người Yêu [WAV]
/ `% I  \( \( ~" ]/ Q! `  gHACD031: Dạ Vũ Nhạc Phẩm Tình Xuân [FLAC]% h9 ]- I% _; e0 s. n' W% h& @
HACD034: Trung Hành, Kiều Nga, Lệ Hằng - Tặng Phẩm Tình Yêu 3 [WAV]# [4 v. S$ R: x  W' {9 l) y
HACD035: Dalena, Đon Hồ - Love Songs 7 - Cho Người Tình Dấu Yêu [WAV]# E* S) X) |% X3 E9 I
HACD038: Love Songs 8 - Everlasting [WAV]
% i5 B' ]6 w0 ?% @; Q; F9 a3 ^! \HACD040: Danela, Mỹ Huyền - Tặng Phẩm Tình Yêu 4 [WAV]
0 v$ t+ G3 _' j7 x) B) ~HACD042: Ý Lan - The Best Of [WAV]
) p  K8 m0 {0 f7 ?% tHACD044: Ngọc Huệ, Trung Hành, Kenny - Tình Khúc Học Sinh & Sinh Viên 1 [WAV]/ C( i0 N* E! T
HACD046: Thu Hương - Những Tình Khúc Học Sinh & Sinh Viên 3 [WAV]$ O  `1 s; r2 V" ?: [
HACD047: Danela - The Best Of - Something New [WAV]3 X. T) G  Y- z1 G: h: ?$ P
HACD048: Để Kỷ Niệm Tình Ta 3 [WAV]2 `# a; w) l" U
HACD050: Trung Hành - Đặc Biệt - Tình Ca Cho Em 2 [WAV]
5 k! S( O' v) V9 ZHACD053: Thanh Tuyền, Mỹ Huyền - Mấy Nhịp Cầu Tre [WAV]% v( s0 E0 f3 j$ P% W
HACD055: Tình Yêu Và Hạnh Phúc [NRG]$ W% k9 _# N# k
HACD056: Kenny, Ý Nhi, Đon Hồ - Love Songs 11 [WAV]' t; w' h( a% C+ G) e
HACD057: Mỹ Huyền, Randy [WAV]' R! F2 n6 y6 }' w  z
HACD059: Mỹ Huyền, Randy - Vol.2 [WAV]
$ C/ Q- K4 D. S9 _. S) iHACD064: Danela, Kenny - Vol.2 - Love Songs 9 [WAV]& e2 Q1 T) a% {8 F" s) k' K
HACD065: Chung Tử Lưu, Mỹ Huyền, Randy - Hợp Khúc Tình Yêu 1 [WAV]
* S$ S8 k; t' Z+ ?6 e- RHACD067: Chung Tử Lưu - Đặc Biệt 2 - Ánh Trăng Tan [WAV]
$ a) m) t# V, F0 A. V; yHACD071: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biệt - Nguyện Cầu [NRG]: N- m1 U. E" E8 Y
HACD072: Lệ Hằng - Đặc Biệt 2 - Trái Tim Ngục Tù [WAV]
' [6 i! s7 [$ F* Z0 P3 i  NHACD080: Mỹ Huyền, Chung Tử Lưu, Khả Tú - Hợp Khúc Tình Yêu 3 [WAV]; B3 `( l; C& l) e8 i+ Z
HACD081: Dấu Chân Người Tình [NRG]
0 t4 R" c6 v- w9 M4 d7 HHACD082: Mỹ Huyền - Đặc Biệt 5 - Tình Khúc Học Sinh Sinh Viên 4 [WAV]% o: {/ D& }- P2 J- d. Q, |
HACD084: Mỹ Huyền, Chung Tử Lưu, Khả Tú - Hợp Khúc Tình Yêu 4 [WAV]* `+ _* K3 [( o# U
HACD092: Khả Tú - Đặc Biệt 1 - Tình Ca Quê Hương [WAV]
0 F) r( E- {: GHACD105: Hương Lan, Mỹ Huyền, Hoài Nam - Liên Khúc Dân Ca [WAV]
) d: d: m1 a, x, o) S8 V9 C& }HACD106: Trung Hành, Phượng Thúy, Mộng Thi - Liên Khúc Nhạc Trẻ Hải Âu 5 [WAV]# c& J$ k7 L. w
HACD108: Trung Hành - Tình Ca Cho Em 3 [WAV]  h0 M: o! Y5 }
HACD109: Simon Wong - Memories Of You [WAV]+ t2 K0 q6 }  [1 X
HACD110: Hạ Vy - Vol.1 - Nhắn Cánh Chim Chiều [WAV]
/ q  m* q3 p7 _2 }HACD111: Dạ Vũ Nhạc Trẻ Hải Âu - Forget Me Not [NRG]
' w* o" _$ J9 E4 J! ~% T* G) A4 JHACD113: Tuấn Ngoc, Thanh Hà - Tình Yêu [FLAC]
. Z# d) M; C& `# K1 t' c( qHACD114: Hạ Vy - Vol.2 - Con Gái [WAV]
3 F$ A( T$ g2 F2 B" V- ZHACD116: Liên Khúc Nhạc Trẻ 6 [WAV]
3 [8 c1 {, a, I6 s) ]9 n6 B1 [, s. RHACD117: Forget Me Not 3 [WAV]$ k& t2 f7 x4 W+ N  v( c
HACD121: Ma Nữ Đa Tình - Just For You 2 [NRG]
5 q3 f, c3 |* C2 N0 eHACD126: Hạ Vy - Vol.3 - Cây Si [WAV]
! C1 Q  @; ?7 |# mHACD127: Mạnh Quỳnh, Hạ Vy - Hương Ngọc Lan [WAV]
9 B: B* f) P, ]; H# R1 O- wHACD128: Ma Nữ Đa Tình 2 - Tình Ca Quê Hương [WAV]
7 `" V) \/ E% z1 }( BHACD135: Hạ Vy - Đặc Biệt 4 - Cô Bé [WAV]. h( U% W/ v+ C0 e  k
HACD143: Mạnh Quỳnh, Mộng Thi - Nhớ Màu Hoa Tím [WAV]
7 b# J  M9 p8 q  Y' `HACD150: Hợp Khúc Tình Yêu 5 [WAV]9 o+ h% ~* ]* g  M2 \
HACD151: Hợp Khúc Tình Yêu 6 [WAV]
5 N7 ^) |7 C% g# N) MHACD153: Mộng Thi - Đặc Biệt 4 - Giấc Ngủ Đầu Nôi [WAV]
( i4 I" j/ U. |HACD155: Trúc Quyên, Mạnh Quỳnh, Mộng Thi - Có Nhớ [WAV]
1 a& G3 l5 c9 ^6 aHACD157: Mộng Thi - Đặc Biệt 5 - Phố Xa [WAV]
! P+ f+ n- f- R3 |4 Q) dHACD157: Mộng Thi, Trúc Quyên - Tựa Cánh Bèo Trôi [WAV]
$ k5 o) I) p7 lHACD159: Simon Wong - Vol.3 - That's Why [WAV]" e' n, ], i$ j$ z2 i$ ~
HACD164: Thái Châu, Mộng Thi - Ngày Tháng Hẹn Hò [WAV]" K0 M* Z$ ^, d& o3 Q' k/ I' }
HACD166: Mộng Thi, Trúc Quyên - Một Lần Lỡ Bước [WAV]
! \; g" R! U8 r+ THACD167: Thanh Tuyền - Mười Năm Tái Ngộ [WAV]
( J# S3 }2 o. p) y4 V' m8 E! UHACD168: Mộng Thi - Vol.8 - Chiều Mưa Qua Sông [WAV]% s+ V/ [) G1 ^, U% A- L) Y$ `
HACD169: Mộng Thi, Trung Hành - Một Thời Để Yêu [WAV]
' K) X, a3 q% Y4 c8 c% T/ oHACD171: Giấc Mơ Yêu [WAV]8 r$ z+ a/ N, Z  S% B
HACD173: Mộng Thi - Đặc Biệt 9 - Lần Đầu Nói Dối [WAV]2 Z8 C) A  Y8 _. Y! V6 n% ]
HACD178: Mộng Thi - Vol.11 - Nhớ Anh [WAV]4 x' v( y5 i8 a
HACD179: Simon Wong - Vol.4 - Anh Nhớ Em [WAV]
; Z1 n. w2 \3 Y1 l2 ]- e, THACD180: Mộng Thi, Trúc Quyên - Chị Tôi 2 [WAV]5 ?; V- A7 m5 ~- H7 l) N& o" x
HACD182: Mộng Thi - Đặc Biệt 12 - Điều Chưa Dám Nói [WAV]
1 V6 R  Y/ D  i6 V7 [! C2 HHACD183: Chuyến Tàu Hoàng Hôn [WAV]
/ ^- D4 x2 t. i9 K3 y; xHACD184: Mộng Thi - Đặc Biệt - Nỗi Buồn Hoa Phượng 2 [WAV]
& \9 k, t* P; ?+ e$ J7 tHACD185: Mộng Thi, Khả Tú, Trúc Quyên - Đoạn Buồn Đêm Mưa [WAV]% a9 }1 D: e0 k. ~' W& J. D7 f
HACD186: Mộng Thi, Mỹ Huyền, Trúc Quyên - Không Bao Giờ Quên Anh [WAV]
- e8 n% ~! }# E0 i' m1 ?, G; E$ jHACD187: Nhạc Tour Dạ Vũ - Tình Si [WAV]8 z- p7 N! h% i# g/ i
HACD193: Mộng Thi - Vol.15 - Canh Còng Rau Đắng [WAV]9 h1 u- \2 y( o
HACD194: Mạnh Quỳnh, Mộng Thi - Nhật Ký Hai Đứa Mình [WAV]
! a1 Q  T& o! W3 BHACD195: Hãy Mang Đến Mùa Xuân [WAV]8 K, u: h  H/ z
HACD200: Nhạc Tour Dạ Vũ 2 - Tình Đam Mê [WAV]. C2 J6 z1 y3 G  `3 O: s
HACD: Anh Tài New Wave Collection 102 [WAV]) Q$ B3 P% N; l/ M  P
HACD: Hòa Tấu - Điệp Khúc Mùa Xuân [WAV]# q' _; F$ T# s+ A6 w" d2 }
HACD: Khúc Nhạc Mùa Noel [WAV]1 y$ L1 K, M! @7 y
HACD: Khúc Nhạc Tình Hồng - Lambada 2 [FLAC]2 t) @: u# {- Y/ T( D6 f% |$ I/ Z9 j
HACD: Lệ Hằng - Hải Âu Thánh Ca 5 [WAV]. e1 ~. w) x' y, j! r" F
HACD: Mạnh Quỳnh, Mộng Thi, Ngọc Hân - Hồi Âm [WAV]
% `' o/ W4 Z6 e& q; z, CHACD: Mộng Thi - Đặc Biệt 2 - Tình Gần Tình Xa [WAV]
1 C# _% |2 E9 J* s; }HACD: Mộng Thi - Đặc Biệt 3 - Ví Dầu Cầu Ván [WAV]
8 v5 Q5 \! T5 A; M, j- L$ b" AHACD: Mộng Thi - Vol.17 - Thương Một Dòng Sông [WAV]( s6 O9 P4 g9 }2 [3 q  V6 S
HACD: Ngọc Lan, Kiều Nga, Tuyết Nhung - Tình Lỡ Trăm Năm [WAV]# L' P) I9 v2 Q! y& T* J, _
HACD: Vũ Điệu Tình Nồng [WAV]0 h! q/ U7 n4 m6 O  @) R" V) z
HACD: Hải Âu Xuân - Xuân Đặc Biệt [NRG]
6 f! m5 x1 S  cHACD: Hải Âu Xuân - Xuân Yêu Thương [WAV]
4 |0 Q  A* \0 t" C! |9 ]HACD: Ý Lan, Thanh Hà - Cát Bụi Tình Xa [WAV]
2 Q+ h) s; Z, }3 o' H* f8 J: D: r! T8 k9 h- w

* v. O$ B1 b( @0 j9 |6 J1 V7 P
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 20-10-2018 22:38