Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 16185|Trả lời: 275

[Nhạc Hải Ngoại] Bộ Sưu Tập 2000CD hải ngoại Thúy Nga, Asia, Làng Văn...[MULTI]

  [Lấy địa chỉ]

151

Chủ đề

4

Fan

346

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
519
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:06 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 22:13 7 O- r5 T- O) |( t- [

. I9 y. Q/ T% q  H8 v2 ^' J$ d/ W# E/ `* G4 Y9 J3 _
Bộ Sưu Tập 2000CD các Trung tâm hải ngoại: Thúy Nga, Asia, Làng Văn, Giáng Ngọc, NĐBD, Hải Âu, Thúy Anh, Diễm Xưa, Ca Dao, Thanh Lan, Phượng Hoàng, Mai Ngọc Khánh, Mimosa CD Collection [MULTI]
% i) J& t7 |, N- [/ D+ p8 o3 ~$ d3 G3 ]( X
2000CD - Fshare 1 link Folder duy nhất:
3 |5 S% ?7 R, Y4 U) Q
" |6 H6 E6 [1 ]: v' A4 f
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
7

Xem tất cả

♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪

151

Chủ đề

4

Fan

346

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
519
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:07 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:30
$ E; G: ~  x% p, _' N- t* c5 U3 k) S6 @
! j" W" i" n5 Y5 n5 U0 h# nDANH MỤC CD TRUNG TÂM THÚY NGA
9 c* T* F2 Y( k: L5 p" Q  `* K8 ~+ O! p& H& t, _6 h3 q
TNCD001: Dạ Vũ Paris 1 - Tóc Mây (1988) [WAV]
8 r. j6 u6 c; J: ]: u% YTNCD002: Hương Lan - The Best Of - Khi Đã Yêu [WAV]8 v4 ^5 @% m. Q; A
TNCD003: Họa Mi - Em Đi Rồi (1988) [WAV]
4 N; d! L! Q3 I+ \: _+ rTNCD004: Chuyện Một Người Đi (1989) [WAV]
! P/ s( J! d) D  C1 ]0 o& g9 K' ZTNCD006: Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (1989) [WAV]& ^) I+ R" ~" h0 X/ [! C; O+ F$ f
TNCD007: Dạ Vũ Tóc Mây 2 (1989) [WAV]) C% y  J8 J# O  B9 f) f2 ~& Y
TNCD008: Áo Tím Ngày Xưa [WAV]
7 K8 q) Q9 {$ }- U' f5 ZTNCD009: Em Là Tất Cả (1989) [WAV]
4 h6 H6 {3 n2 g/ M  VTNCD010: Họa Mi, Kiều Nga, Ngọc Lan - Cho Em Quên Tuổi Ngọc (1989) [WAV]
' X) p6 C0 m# C& I; WTNCD011: Nhật Trường, Thanh Lan - Vĩnh Biệt Em (1989) [WAV]" R  y# Q8 Y- K/ E# l$ `4 Y4 v
TNCD012: Tuyệt Phẩm Song Ca - Lời Cuối Cho Em (1990) [WAV]+ y, x5 {0 i6 X0 |
TNCD013: Hương Lan - Nụ Hoa Nhỏ (1989) [WAV]) W7 F, V) C$ k% i" t( Y! x
TNCD014: Họa Mi - Tình Sầu (1989) [WAV]+ d/ Y4 M0 k: q* ^; j
TNCD015: Nhạc Trẻ - Missing You (1990) [WAV]
' ]/ S9 o- N% c' ~7 s% u" J: m- @TNCD016: Huỳnh Thi, Họa Mi, Ngọc Lan - Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Này Em Có Nhớ (1990) [WAV]
& C" j4 k9 u8 j- J' R$ NTNCD017: Công Thành, Lyn - Bé Yêu (1990) [WAV]8 H, W6 p! s+ I7 b: S, N$ N
TNCD018: Họa Mi - Nghìn Trùng Xa Cách (1991) [WAV]
9 s( s, T6 r- pTNCD019: Ái Vân, Elvis Phương - Bài Tango Cho Em (1991) [WAV]
( F5 S' n+ P9 FTNCD020: Dạ Vũ Nhạc Trẻ - Luân Vũ Ngày Mưa (1991) [WAV]
) l- ^8 \! ?- XTNCD021: Paris By Night 12 (1991) [WAV]
; s; ?/ @& G, dTNCD022: Chế Linh, Thanh Tuyền, Phượng Mai - Chuyến Xe Ba Người (1991) [WAV]7 S8 n8 u% h% g" J
TNCD023: Chế Linh, Hương Lan - Người Xa Người (1992) [WAV]$ M; ?/ N6 W$ H, n6 {
TNCD024: Đon Hồ - Xin Mãi Còn Yêu (1992) [WAV]
4 M0 C$ C3 @0 z/ [9 r7 Z0 q& bTNCD025: Hương Lan, Thái Châu - Cay Đắng Tình Đời (1992) [WAV]
3 Y/ S* y8 n% N* ~) d. z( v! uTNCD026: Họa Mi, Ái Vân - Chỉ Là Giấc Mơ Qua (1992) [WAV]
8 d; l* w4 R' \TNCD027: Dalena - Lệ Đá (1992)[WAV]7 r! f# a! @- g
TNCD028: Anh Khoa, Họa Mi - Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (1992) [WAV]
$ ]3 G) h# [1 Q, sTNCD029: Tình Vào Thu (1992) [WAV]
1 y' Y2 x, i9 U1 R  F  `TNCD030: Ái Vân - Ngày Ấy Xa Nhau (1992) [WAV]
" L0 ?8 D( I. ~7 |8 S! X4 [- `6 XTNCD031: Hương Lan, Thái Châu 2 - Anh Yêu Em (1992) [WAV]7 r; l$ j% k# K
TNCD032: Danela, Thái Châu - Cỏ Úa (1992) [WAV]
+ Y# X5 Y( ]' u4 UTNCD033: Elvis Phương, Dalena - Chút Ân Tình Mong Manh (1992) [WAV]% n$ U/ l' Y: y) c( p& ]
TNCD034: Đon Hồ, Ngọc Huệ - Hạnh Phúc Trong Tim (1992) [WAV]
: \' F% k3 ?  N9 g9 d4 FTNCD035: Kelvin Khoa - Nhạc Hòa Tấu New Age (1992) [WAV]
9 _) _! E+ v2 m" L. YTNCD036: Nhạc Tiền Chiến Và Quê Hương (1993) [WAV]
* X  E# G' v: X6 \! }/ STNCD037: Ái Vân - Nuối Tiếc (1993) [WAV]' r- [3 s' g  |
TNCD038: Đon Hồ - Giấc Mơ Ngày Mai (1992) [WAV]7 A. Y9 U* e: H+ c. ?
TNCD039: Liên Khúc Paris By Night (1993) [WAV]
* D' B0 r- m2 P6 C5 A; tTNCD040: Dalena, Anh Khoa - Ngày Tân Hôn (1993) [WAV]* W& y2 `1 Z0 _5 t+ u( O" D
TNCD041: Ngọc Trọng - Đêm Cô Đơn (1993) [WAV]* [% x9 o, Z4 b6 h' L
TNCD042: Dalena, Đon Hồ - Thầm Kín (1993) [WAV]5 ?( b* O* ?/ T0 L
TNCD043: Duy Trác - Còn Tiếng Hát Gửi Người (1993) [WAV]
5 m/ |, n6 G# ^7 [TNCD044: The Best Of Paris By Night (1993) [WAV]) z1 `) H& P+ m; U0 p! F
TNCD045: Trò Chơi Tội Lỗi (1993) [WAV]- m7 L3 F' Q- s# n' d# U
TNCD046: Phạm Duy 1 - Ngày Đó Chúng Mình (1993) [WAV]
2 _+ g$ U( l' q# N: u# R  y2 F+ bTNCD047: Phạm Duy 2 - Kỷ Niệm (1993) [WAV]
" o% b1 J) v  }  k3 @9 I) L" ^TNCD048: Tình Ca Ngô Thụy Miên (1993) [WAV]
% P8 z( p4 s) m# c; zTNCD049: Hương Lan, Ái Vân - Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội (1993) [WAV]
  W1 v9 r( q, CTNCD050: Tình Khúc Giáng Sinh (1992) [WAV]
; a# G" K# `- {2 N/ l7 xTNCD051: Ái Vân - Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ (1993) [WAV]
( |) y& L- g6 YTNCD052: Danela - Nắng Thủy Tinh (1993) [WAV]
$ k4 t7 B5 d9 z' h: hTNCD053: Quang Bình, Trang Thanh Lan - Ngưu Lang Chức Nữ (1992) [WAV]6 m% l8 Q0 |! ?7 d+ T- Z+ z
TNCD054: Danela, Ái Vân - Yêu Anh Như Ngày Xưa (1993) [WAV]
6 K8 j* W. N3 ^TNCD054: Đon Hồ - Sad Without You (1994) [WAV]( R0 z2 \& a% u% V
TNCD055: Hương Lan, Mỹ Lan - Thành Phố Sau Lưng (1994) [WAV]
: O7 L; R/ y( D# V* N1 y3 MTNCD056: Bảo Hân, Henry Chúc - Take Our Time (1994) [WAV]( N$ h5 y( H& i
TNCD057: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 1 - Em Đi Rồi (1994) [WAV]* B- W; H" B  h1 }1 R
TNCD058: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 2 - Chuyến Đò Vỹ Tuyến (1994) [WAV]
- v" m  o& Q" f# JTNCD060: Liên Khúc Paris By Night 2 (1994) [WAV], I( L6 G( d, ~3 ^! j. c
TNCD061: Ái Vân, Phi Khanh - Tình Trong Dĩ Vãng (1994) [WAV]9 p3 r$ L: M: p: T; D1 o9 M
TNCD062: Đêm Nhạc Hội Paris (1994) [WAV]
) m* T8 J2 T$ Y6 fTNCD063: Hương Lan - Trên Dòng Sông Nhỏ (1994) [WAV]
; v1 t: f- R7 X+ K, p& @. a# e' cTNCD064: Liên Khúc Paris By Night 3 (1994) [WAV]
+ w; E' Y" b, P  u: j5 ETNCD065: Ái Vân - Trăng Sáng Vườn Chè (1994) [WAV]
0 W$ ?" L- t! s  c7 gTNCD066: Nguyễn Hưng - Lặng Thầm (1994) [WAV]
( X  v: |$ [. I! r, wTNCD067: Henry Chúc - A Man Without Love (1994) [WAV]
- E% f  Y7 e- q1 m# D* OTNCD068: Văn Phụng 1 - Tiếng Hát Với Cung Đàn (1994) [APE]8 H% [0 `8 B4 z% i0 X( S
TNCD069: Văn Phụng 2 - Ghé Bến Sài Gòn (1994) [WAV]
& `6 R  L5 A* Q, wTNCD070: Đon Hồ, Diễm Liên - Vĩnh Biệt Mùa Hè (1995) [WAV]
8 ~* M/ x9 D$ v; O' n3 w  M7 STNCD072: Thế Sơn - Tình Thư Của Lính (1995) [WAV]
; d$ [$ o6 p1 k# c% sTNCD073: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 3 - Một Đời Tan Vỡ (1995) [WAV]5 R" v" h' e# `6 `
TNCD074: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 4 - Những Gì Cho Em (1995) [WAV]1 ^/ q& J+ T5 W
TNCD075: Nguyễn Hưng, Dalena - Duyên Kiếp (1995) [WAV]9 _; j: w" l2 {0 a$ p  _1 p
TNCD086: Mỹ Lan - Tình Thiên Thu (1995) [WAV]
2 q* y  z! G! nTNCD088: Henry Chúc, Dalena - When I Fall In Love (1995) [WAV]/ F! A! r: e/ j2 f
TNCD090: Đon Hồ - Dòng Đời [WAV]& m* o& P& u# d% H" U: u  E
TNCD092: Liên Khúc Paris By Night 4 (1995) [WAV]1 P* y$ p$ h. i, G/ e! m) ?
TNCD093: Ý Lan - Nỗi Nhớ Muộn Màng (1995) [WAV]
5 [! Q) J) ]% p& z( n# O; r  [TNCD094: Ái Vân, Chí Tài, Ái Thanh - Một Ông Hai Bà (1995) [WAV]' z  z# A( B, Y2 o4 I
TNCD095: Ái Vân - Lời Ru Mùa Đông (1995) [WAV]
7 j& L: _8 j6 B, o1 lTNCD097: Nguyễn Hưng - Ngựa Hoang (1995) [WAV]
8 Z: n# v; ~+ t+ {, D" |TNCD098: Thế Sơn, Hương Lan - Mai Lỡ Mình Xa Nhau (1995) [WAV]
3 E6 _) ~- o# W  x# X' XTNCD099: 20 Năm Tình Cũ (1995) [WAV]
' T7 {& w4 T- |TNCD100: Đon Hồ - Ru Anh (1995) [WAV]2 m: m% B6 M( w! O( N- |
TNCD101: Hòa Tấu Rumba - Trả Lại Em (1995) [FLAC]' c: B! e& n% f; b
TNCD102: Henry Chúc, Bảo Hân - Remember You Remember Me (1995) [WAV]
/ ]! V6 @5 \) S8 wTNCD103: Nguyễn Hưng, Hương Lan - Lời Tạ Tình Cho Em (1995) [WAV]
% |( _' T  B" N/ n6 HTNCD104: 20 Năm Nhìn Lại (1996) [WAV]0 O2 V: U) V" }6 \* T
TNCD105: Ái Vân - Thuyền Hoa (1996) [WAV]# z2 p, |1 u6 y& c  J
TNCD106: Đon Hồ - Giáng Sinh Đặc Biệt - A Don Ho Ho Ho Christmas [WAV]0 F. Q  \2 m9 h2 u9 H( R
TNCD107: Thanh Hà - Lệ Hoang (1996) [WAV]& L6 _- v7 M% H2 v. g, V# f
TNCD108: Nhạc Tình Đức Huy - Đường Xa Ướt Mưa (1996) [WAV]1 `( C2 |& `; ]+ ?) \& H& k0 a
TNCD109: Nhạc Tình Đức Huy 2 - Và Con Tim Đã Vui Trở Lại (1996) [WAV]6 k% N) e) k3 m
TNCD110: Đon Hồ, Ngọc Huệ - Hải Đảo Cô Đơn (1996) [WAV]+ E$ P7 m* s" h1 p; }, c
TNCD111: Liên Khúc Paris By Night 5 (1996) [WAV]
1 E9 c; h5 F# \/ B$ A" b7 oTNCD112: Dalena - Tôi Với Người Đã Quên (1996) [WAV]& M- ~% Z( q' Z) o: S/ {
TNCD113: Nguyễn Hưng - Vol.3 - Say (1996) [WAV]
2 T$ Z7 {) |" a: \# }+ S& |TNCD114: Thế Sơn, Hoàng Lan - Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm (1996) [WAV]
8 _4 ]8 T& L% o# A! KTNCD115: Ái Vân, Nguyễn Hưng - Một Đời Yêu Anh [WAV]( v3 j6 ]" I- _5 m& d  _/ d( i
TNCD116: Thế Sơn - Những Chiều Không Có Em (1996) [WAV]( i" H/ q+ R7 L
TNCD117: Phạm Duy 3 - Bài Ca Sao (1996) [WAV]( F) ?$ c( x0 H
TNCD118: Phạm Duy 4 - Tiếng Đàn Tôi (1996) [WAV]
1 L& y' i+ h9 TTNCD119: Hương Lan, Thế Sơn - Hoa Tím Ngày Xưa (1996) [FLAC]! n# h0 X5 k' J! T9 ^. r
TNCD120: Đon Hồ, Ngọc Thúy, Jenny Loan - Hạnh Phúc Bất Chợt (1996) [WAV]
' M" U0 K$ ?3 I6 kTNCD121: Liên Khúc Paris By Night 6 (1996) [WAV]1 W& O0 u9 U" q7 \( q$ a  E; P: C+ y
TNCD122: Thanh Hà - Cho Rơi Những Bụi Tình (1996) [WAV]
  n) m0 O% L! D. fTNCD123: Hoàng Lan, Thế Sơn, Mỹ Huyền - Liên Khúc Chachacha - Tình Là Sợi Tơ (1996) [WAV]  D( ]/ E$ R$ ]7 V) I  E3 @8 F  e
TNCD124: Hương Lan, Thế Sơn - Những Khía Cạnh Cuộc Đời (1996) [WAV]
% N' P9 X! n# h" VTNCD125: Ái Vân - Tơ Duyên (1996) [WAV]. |+ c. x1 g0 j1 z; |/ u6 z
TNCD126: Hương Lan - Huế Và Em (1997) [WAV]( A/ ~; E- n* d6 B# \
TNCD127: Thế Sơn, Mỹ Huyền - Kẻ Yêu Thầm (1996) [WAV]
, z! A( b6 F! E2 Q( p0 A1 pTNCD128: Hoài Nam - Em Cứ Hẹn (1997) [WAV]( x+ A( |) ?0 P
TNCD129: Hoàng Lan - Qua Cơn Mê (1996) [FLAC]
0 u/ T8 b# u& R. l6 hTNCD130: Đon Hồ - Love (1996) [WAV]) d/ \' u2 c  X6 Z! J5 |3 O: I. A
TNCD131: Ngô Thụy Miên Và Những Sáng Tác Mới - Riêng Một Góc Trời (1996) [WAV]
3 y7 v4 u: G' z  o$ A! V, X4 k# ZTNCD132: Hương Lan, Thái Châu - Hương Phai (1997) [WAV]3 T, N' M$ o& P2 [# u0 d
TNCD133: Nguyễn Hưng - Còn Lại Nỗi Cô Đơn (1997) [WAV]
8 t8 r$ J. Z6 O# nTNCD134: Thế Sơn - Lệ Tình Buồn (1997) [WAV]
0 \( f- Z: E$ z9 UTNCD135: Dalena, Đon Hồ - Hoài Mộng (1997) [WAV]
: D+ U& d8 e8 x2 T0 R4 h8 ^TNCD136: Liên Khúc Paris By Night 7 (1997) [WAV]. O/ T; w9 U: z, F
TNCD137: Họa Mi - Bóng Chiều Xưa (1997) [FLAC]
; U8 I/ r. W9 N0 |0 A3 c' @& p  K: rTNCD138: Tommy, Lynda - The One I Want (1997) [WAV]7 I8 n# y) r7 O* A5 _$ H  s0 W& W- s
TNCD139: Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam (1997) [WAV]' P9 M; u& j  {$ E/ @4 h
TNCD140: Thái Châu, Ái Vân - Tình (1997) [WAV]
4 d1 k$ d- W5 \" B8 wTNCD141: Hoàng Lan - Từ Giã Thơ Ngây (1997) [WAV]3 o' F/ S8 N* J* J* B) w' P
TNCD142: Như Quỳnh, Thế Sơn - Bọt Biển (1997) [WAV]
$ r5 \0 W  r  m8 O0 MTNCD144: Thanh Hà - Cám Ơn Người Tình (1997) [FLAC]
0 \/ G$ c3 r( |  jTNCD145: Đon Hồ, Thanh Hà - Cuộc Tình Lỡ (1997) [WAV]6 y. q4 |( x* q6 n. M8 n
TNCD146: Mẹ - Vol.1 (1997) [WAV]7 K$ {$ v) h; A
TNCD147: Mẹ - Vol.2 (1997) [WAV]
5 o; o( z3 o# c% K' pTNCD148: Thế Sơn, Hoàng Lan - Vol.2 - Loài Hoa Không Tên (1997) [WAV]
2 I* m2 W: v+ N$ q5 G( p/ {2 I+ ]/ tTNCD149: Thế Sơn, Hoàng Lan, Mỹ Huyền - Liên Khúc Rumba, Chacha - Ngày Xưa Anh Nói (1997) [WAV]! v; s4 b7 P. g! K: f
TNCD150: Nguyễn Hưng - Thúy Đã Đi Rồi (1997) [WAV]7 b6 b  E! ~1 b% b! a9 q- i: j, N
TNCD151: Hoài Nam - Chuyện Tình Buồn 100 Năm (1997) [WAV]+ z) x: f, o% Q. h
TNCD152: Hoàng Thi Thơ 1 - Đường Xưa Lối Cũ (1997) [WAV]0 k5 ]+ u. ^7 A6 }- o
TNCD153: Hoàng Thi Thơ 2 - Ai Buồn Hơn Ai (1997) [WAV]- A: V8 a5 K; U* [6 l$ m
TNCD154: Lưu Bích - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (1998) [WAV]
1 a; g5 V: L6 W& F, r  OTNCD155: Mỹ Huyền - Khổ Vì Yêu (1998) [WAV]; f6 C" B3 b0 y2 c+ y9 `% F: ^8 M
TNCD156: Thế Sơn - Những Tình Khúc Chọn Lọc (1998) [WAV]8 m+ O6 F! y- ~' I; A8 j
TNCD157: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Hoàng Lan - Nỗi Buồn Châu Pha (1998) [WAV]
( ]% l2 s# ]% d0 Y5 ]TNCD158: Ngọc Huệ - Thu Vàng Trên Lối (1998) [WAV]
; Y' ^5 p; U- x4 a( mTNCD159: Liên Khúc Paris By Night 8 - Never Fall In Love (1998) [WAV]
% ?) s  M4 G! GTNCD160: Đon Hồ - Vực Sâu Hạnh Phúc (1998) [WAV]
' }5 y' e5 y# @* X' UTNCD161: Thiên Kim - Khi Người Xa Tôi (1998) [WAV]
0 \! C1 p- A! k+ `! zTNCD162: Hoàng Lan - Tình Yêu Màu Tím (1998) [WAV]$ Z* z$ Z% L; @
TNCD163: Nguyễn Hưng - Hương (1998) [WAV]0 N' {6 a! @" r% b; Z0 s
TNCD164: Ái Vân - Ước Hẹn Ngày Mùa (1998) [WAV]0 f9 A! h9 Y( m
TNCD165: Đon Hồ, Châu Ngọc - Một Thuở Yêu Người (1998) [WAV]0 n# ~4 a) Y* W+ e7 {, O
TNCD166: Thanh Hà - Tim Vẫn Trong Ta (1998) [WAV]! i2 r# t7 E2 l
TNCD167: Tình Yêu Như Ván Bài (1998) [WAV]0 @: G8 f/ i* {# t( k# x9 ^( U0 V2 j
TNCD168: Ý Lan, Thùy Dương, Thanh Hà - Đêm Cuối Cùng (1998) [FLAC]
5 N8 m8 b3 U6 wTNCD169: Bảo Hân - Tình Là... (1998) [WAV]
2 T! Q2 Y; p9 K+ l, `3 a+ a. DTNCD170: Hương Lan - Tình Chàng Ý Thiếp (1998) [FLAC]% u8 ?4 U' C( ^
TNCD171: Mỹ Huyền, Hoàng Lan, Phi Nhung - Yêu Lầm (1998) [WAV]5 S' g6 r- h: u7 o- F! ]( D/ Z
TNCD172: Nhạc Khiêu Vũ Collection 1 (1998) [WAV]
( `8 h2 j9 J" G; i, {TNCD173: Nhạc Khiêu Vũ Collection 2 (1998) [WAV]: e6 `8 m# P. h3 n
TNCD174: Thế Sơn - Tình Và Tiền (1998) [WAV]" u" U3 ^! X+ N5 N6 v  p
TNCD175: Hoàng Lan, Thế Sơn, Mỹ Huyền - Liên Khúc Rumba Chacha - Về Miền Tây (1998) [WAV]- m+ F4 P2 @4 l- I; g$ }4 V1 t
TNCD176: Kỳ Duyên, Maurice Đạt - Mất Anh Đời Vẫn Vui (1998) [WAV]
+ u- ]. n1 @$ n6 BTNCD177: Vào Hạ (1998) [WAV]
9 B( s$ V6 h+ ?* sTNCD178: Bảo Ngọc - Một Thời Hoa Mộng (1998) [WAV]
3 T% f5 x* E* STNCD179: Thiên Kim - Biết Làm Sao Thôi Nhớ (1998) [WAV]
) s; @& d, f. S: X- v; q" ZTNCD180: Đon Hồ - Hối Tiếc [WAV]; R' S3 d0 a8 E; e: k  K, u
TNCD181: Nguyễn Hưng - Chỉ Riêng Mình Ta (1998) [WAV]
$ K# ?: |' e) a- S! ^  PTNCD182: Hoàng Lan - Khi Đã Yêu [WAV]
8 S1 _6 {5 r, T7 c+ sTNCD184: Nhạc Khiêu Vũ Collection 4 (1998) [WAV]
- {% [0 v7 B3 ?& t3 ETNCD185: Khi Có Chàng (1999) [WAV]& q! A8 h% Y) n
TNCD186: Tình Khúc Hoàng Thi Thơ 3 - Hình Ảnh Người Em Không Đợi (1999) [WAV]
' U! w+ p% R" D5 [# B: K0 m' R% LTNCD187: Tình Khúc Hoàng Thi Thơ 4 - Múc Ánh Trăng Vàng (1999) [WAV]. |7 v+ w! t" X$ K: \6 X
TNCD189: L­ưu Bích - Đêm Vắng Anh (1999) [WAV]
, ?) Y; o$ w+ h. iTNCD190: Đon Hồ, Như Quỳnh - Tim Vỡ [WAV]7
$ W* ?+ S/ ?! h$ A. zTNCD191: Mỹ Huyền - Xa Người Yêu (1999) [WAV]
/ f1 c9 H0 L4 L" P  l& E2 h  cTNCD192: Bảo Hân - Tình Yêu Đầu Tiên (1998) [WAV]+ Q, ~" Q/ x2 R" `) o! I' z- |/ J
TNCD193: Nhạc Trẻ Top Hits - Cafe Đắng Trở Lại (1999) [WAV]& T+ d1 I! S- b+ z
TNCD194: Phi Nhung - Lý Con Sáo Bạc Liêu (1999) [WAV]
, E0 \+ u; v" G, OTNCD195: Thiên Kim - Vì Sao (1999) [WAV]0 [' i, |$ r. H4 M* ]) k4 j" J
TNCD196: Như Quỳnh - Tình Yêu Vỗ Cánh (1999) [WAV]6 e6 g0 f" E% O$ O
TNCD197: Nguyễn Hưng - Hãy Cho Tôi (1999) [WAV]
) z- F$ b( ]- tTNCD198: Thế Sơn - Chiều Hoang (1999) [WAV]
2 {7 a) g  F  H7 tTNCD199: Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương 1 (1999) [WAV]
" S$ @# u7 l( m. b2 iTNCD200: Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương 2 (1999) [WAV]
# t/ X7 P8 {( M( OTNCD201: Những Tình Khúc Vượt Thời Gian - Trên Da Tình Yêu (1999) [WAV]
8 O: x7 i5 |' i* ITNCD202: Hoàng Lan - Hồn Bướm Mơ Tiên (1999) [WAV]
# l5 C6 ^  H+ [; oTNCD203: Tường Nguyên - Đặc Biệt - Kiếp Độc Thân (1999) [WAV]* O: _; {& T0 r. g/ o9 n& P" ~
TNCD204: Quốc Hùng, Thiên Kim - Con Gái Đôi Mươi (1999) [WAV], q3 q  W9 {) E9 L- ?
TNCD205: Lynda, Tommy Ngô - The Best Of - Năm 2000 (2000) [WAV]2 b7 J0 a  k2 X# T7 |# v5 q, a" g
TNCD206: We Like To Party - Vol.1 (2000) [WAV]
. d# J1 f& r" H- S8 L! x& T$ OTNCD207: We Like To Party - Vol.2 (2000) [WAV]8 ~+ w# ?% h2 O4 u5 K" D
TNCD209: Như Quỳnh - Yêu Tiếng Hát Ngày Xưa (2000) [WAV]
2 F2 F" M6 \: w/ M3 kTNCD210: Lay Minh, Bảo Hân - Giọt Sương Trên Mí Mắt (2000) [WAV]
2 p5 N! n% W3 W5 oTNCD211: Nhạc Trẻ Top Hits 2 - Trai Thời Nay (2000) [WAV]
; c5 l2 o7 T6 G% WTNCD212: Đức Thành - Đàn Bầu - Ngồi Tựa Mạn Thuyền (2000) [WAV]
' M; g$ \9 s+ `% ~8 i$ @) `" R4 x  q' yTNCD213: Loan Châu - Tình Tôi Mới Lớn [WAV]* |) ?1 N4 {/ E1 a2 h
TNCD214: Nguyễn Hưng - Khổ Vì Yêu Nàng [WAV]1 O3 G1 f. G, `3 q/ _
TNCD215: Mỹ Huyền - Tan Nửa Vầng Trăng (2000) [WAV]( H1 d4 C) e3 A3 t: B9 I1 Y3 ]
TNCD216: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh - Căn Nhà Màu Tím (2000) [WAV]  C) G" e! c( R" U# n8 y& ]
TNCD217: Trần Đức - Tình Chấp Nhận (2000) [WAV]
  c" P+ E0 Z/ O; [8 B# q2 c! GTNCD218: Thế Sơn, Thiên Kim - Nếu Điều Đó Xảy Ra (2000) [WAV]& A$ \6 y, A7 p/ ^7 m3 n  S
TNCD219: Đon Hồ - The Best Of - In Japan (2000) [WAV]- e* k, r- n4 C0 B0 Z6 W
TNCD220: Nhạc Trẻ Top Hits 3 - Đường Tình Hai Lối (2000) [WAV]8 r% Z' v" J$ X8 Q
TNCD221: Nhạc Trẻ Top Hits 4 - Thiên Đường Là Đây (2000) [WAV]
5 _4 g  O4 H! h  Q( h& b7 gTNCD222: Nghèo (2000) [WAV]) Y1 E( D, d( F+ ^
TNCD223: Thơ Nhạc Giao Duyên (2000) [WAV]; b4 E; K- b9 v- e5 `
TNCD224: Thơ Nhạc Giao Duyên 2 (2000) [WAV]4 y+ V$ E5 R3 A8 g2 `1 p, c2 K
TNCD225: Trúc Lam, Trúc Linh - Đời Vẫn Lầm Than (2000) [WAV]3 [! B. Q9 n; y1 e
TNCD226: Lưu Bích - Trả Nợ Tình Xa (2000) [WAV]+ k4 b. O) c7 u. J! i# j2 I( A
TNCD227: Hoàng Lan - Tuyết Lạnh (2000) [WAV]/ @8 x+ i  H3 y9 v0 Z/ q/ [& g
TNCD228: Như Quỳnh - Lý Bông Mai (2000) [WAV]
5 H" r. u. n4 J9 iTNCD229: Thiên Kim - Tình Là Gì (2000) [WAV]
6 `* i# I; N9 nTNCD230: Ngọc Ánh - Vừa Biết Dấu Yêu (2000) [WAV]1 `0 H; |9 W6 a
TNCD231: Đon Hồ, Nguyễn Hưng, Thế Sơn - Live In Paris - Vol.1 - Người Yêu Cô Đơn (2000) [WAV]$ S- m2 D% J7 d) h( S3 f
TNCD232: Live In Paris - Vol.2 - Về Đây Em (2000) [WAV]5 B8 b, w. j" Y# `1 b* j
TNCD233: Tường Nguyên - Mưa Trên Giàn Bông Giấy (2000) [WAV]
$ p$ Q  m/ k. [) z$ P# PTNCD234: Nhớ Người Yêu (2000) [WAV]7 y0 O8 Y) s: b5 X* Q% W
TNCD235: Nhạc Trẻ Top Hits 5 - Trái Tim Hoang Đường (2001) [WAV]
6 n8 ?5 o; F  O9 G+ OTNCD236: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Vol.2 - Tân Cổ - Đoạn Cuối Tình Yêu [WAV]9 z. R7 _' I, Q
TNCD237: Như Quỳnh - Người Thương Kẻ Nhớ [WAV]
! A2 I$ {/ D  ETNCD237: Thiên Kim, Quốc Hùng - Vì Sao Em Ơi [WAV]
* k* k& j# K! QTNCD238: Top Hits 6 - Tiếc Làm Gì (2001) [WAV]
( F# U( W8 u+ c. m( fTNCD239: Bảo Hân - Ngỡ Ngàng (2001) [WAV]
( s* E1 L9 s6 P* k2 z( ZTNCD240: Nhạc Khiêu Vũ Collection 5 [WAV]
$ X5 x' P9 ?( k3 p. ITNCD242: Phi Nhung - Cánh Hoa Rừng (2001) [WAV]% N2 c" b5 D/ f* d% _5 d
TNCD243: Nguyễn Hưng - Trả Hết Cho Người (2001) [WAV]
/ ?, b- i( D4 ]0 D! Y. aTNCD244: Trường Vũ, Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa (2001) [WAV]
. b' z; A/ l. D/ X' A, QTNCD245: Top Hits 7 - Bạn Tôi (2001) [WAV]9 P: X" L& p& x
TNCD246: Đức Thành - Đàn Bầu 2 - Làng Tôi (2001) [WAV]3 @" ?3 ~  Z2 Y/ _8 L8 G4 x
TNCD247: Hai Đứa Nghèo (2001) [WAV]
8 {6 x6 g" w2 y# qTNCD248: Mạnh Quỳnh - Số Nghèo (2001) [WAV]1 m5 S- h  d) m2 g/ A8 m+ ^4 \
TNCD249: Hoàng Lan - Người Đẹp Bình Dương (2001) [WAV]
# W) L- c4 ]) ?" MTNCD250: Thiên Kim - Sắc Màu (2001) [WAV]
& x8 G" _) S& Q* ]( H# gTNCD251: Thất Tình (2001) [WAV]
3 J0 F' l+ z' [3 @1 qTNCD252: Top Hits 8 - Hai Chiếc Bóng Cô Đơn (2001) [WAV]8 V  E! T$ V3 t( p2 Q
TNCD253: Nguyễn Hưng, Lưu Bích - Phố Vẫn Xưa (2001) [FLAC]. h6 w, s* \2 r1 c% {
TNCD254: Ngọc Ánh - Không Còn Ai (2001) [WAV]
0 I8 Q" x& q$ o+ s! B9 y# MTNCD255: Tường Nguyên - Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn (2001) [WAV]
. e1 ^: G0 F/ R* kTNCD256: Thế Sơn - Chân Tình (2002) [FLAC] {2CDs}
4 H) w5 t3 m7 [. w1 Y3 ?- o# ]TNCD257: Như Quỳnh - Đặc Biệt Song Ca - Không Giờ Rồi (2001) [WAV]2 Z2 E4 M, v! o) Z4 |
TNCD258: Nhạc Trẻ Top Hits 9 - Dại Khờ (2002) [WAV]
# O6 J: a1 t  M5 dTNCD259: Tommy, Lynda - The Best Of - He & She (2002) [WAV]$ R1 s- T8 K: u7 w& H1 v
TNCD260: Đon Hồ, Ngọc Huệ - Hoài Niệm Dấu Yêu (2002) [WAV]  |% {  M# b1 w! f$ O- S* `
TNCD261: Liên Khúc Nhẫn Cưới, Chồng Xa (2002) [WAV]5 }1 A" A& H! Q9 P8 a8 `) e
TNCD262: Phương Diễm Hạnh, Đặng Trường Phát - Nếu Biết Tôi Lấy Chồng (2002) [WAV]1 C4 n) a  W  M7 o% D. W( H
TNCD263: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Tân Cổ Giao Duyên (2002) [WAV]
. U+ {4 D* G; u7 ~# TTNCD264: Top Hits 10 - Như Là Tình Yêu (2002) [WAV]- b6 e0 i: L! S$ Y) o
TNCD265: Nguyễn Hưng - Trái Tim Bên Lề (2002) [WAV]; S3 L7 E6 F+ `9 o
TNCD266: Trần Thái Hòa - Cô Láng Giềng (2002) [WAV]7 x3 ~7 \  d0 v; t( x5 N' c& P
TNCD267: Thiên Kim - Tóc Gió Thôi Bay (2002) [WAV]! H1 w& l# T1 W9 @' b
TNCD268: Cây Đa Bến Cũ (2002) [WAV] {2CDs}2 c# F" {; }7 I5 l9 |, d9 d
TNCD269: Nhạc Trẻ Top Hits 11 - Men Say Tình Ái (2002) [WAV]! F$ h3 o3 Z* M4 n
TNCD270: Đon Hồ - Phiến Đá Sầu (2002) [WAV]
6 j. a- g5 l$ s7 D- OTNCD271: Chuyện Làm Dâu (2002) [WAV]0 y3 F9 a$ R% z8 t$ H7 N  Q
TNCD272: Ngọc Ánh - Tình Đầu Muộn Màng (2002) [WAV]
" H$ b6 e9 {7 R5 w9 V, N5 NTNCD273: Bảo Hân, Lương Tùng Quang, Tú Quyên - Khúc Mưa (2002) [WAV]
; t$ w' m1 O2 F" S' y+ KTNCD274: Lưu Bích - Ánh Sáng Đời Tôi (2002) [WAV]! N8 ~; U; x; h# u. `
TNCD275: Tình Khúc Tuấn Khanh - Mùa Xuân Đầu Tiên (2002) [WAV]$ k, j$ \! C! ?4 L$ g. w
TNCD276: Tình Khúc Từ Công Phụng - Mắt Lệ Cho Người (2002) [WAV]
& w. a6 a$ _  d4 E! W/ dTNCD277: Tình Khúc Vũ Thành An - Đừng Yêu Tôi (2002) [WAV]
: W; S- A* n5 R: ?* fTNCD278: Thủy Tiên - Nhớ Anh (2002) [WAV]
/ P: {' r; ~# n+ k2 h( ]TNCD279: Nhạc Trẻ Top Hits 12 - Yêu (2002) [WAV]" z; O9 s" K7 y' q
TNCD280: Nhạc Trẻ Top Hits 13 - Nỗi Đau Người Để Lại (2002) [WAV]% T0 X4 R3 [. d. A: T% d+ d
TNCD281: Tâm Đoan - Người Mang Tâm Sự (2002) [WAV]
) J- H$ ^& [, R$ U/ DTNCD282: Ngọc Hạ, Trần Thái Hòa - Khắc Khoải, Buồn Tàn Thu (2002) [WAV]
6 s% r0 I; U5 J4 {! @, \1 H% mTNCD283: Chiều Bên Đồi Sim (2002) [WAV]# ^1 J. e4 k% g
TNCD284: Những Tác Phẩm Trịnh Lâm Ngân - Vol.2 - Mùa Xuân Của Mẹ (2002) [WAV]8 s+ [' H0 U$ z/ I8 C% F$ j
TNCD285: Những Tác Phẩm Trịnh Lâm Ngân - Vol.1 - Chiều Qua Phà Hậu Giang (2002) [WAV]
0 w' @5 |0 }; k9 y  i: u1 FTNCD286: Tình Ca Ngô Thụy Miên - Nỗi Đau Muộn Màng (2003) [WAV]
, H4 A# d" [) _% jTNCD287: Nhạc Trẻ Top Hits 14 - Thế Giới Không Tình Yêu (2003) [WAV]
# Q) @8 m9 {% FTNCD288: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Tân Cố Giao Duyên 2 [WAV]7 r. B& _8 ^6 r# C
TNCD289: Đức Thành - Đàn Bầu 3 - Giọt Mưa Thu (2003) [WAV]
" ?& n9 n- P# Q' yTNCD290: Đon Hồ - Hạ Trắng (2003) [WAV]& X2 `( o& i3 I( o7 [
TNCD291: Trường Vũ, Như Quỳnh - Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương (2003) [WAV]6 l: S5 i  _1 q9 G) `8 K' g0 X5 N
TNCD292: Như Quỳnh - Tơ Tằm (2003) [WAV]% X$ m0 K7 r  I( R; j) p
TNCD293: Lương Tùng Quang - Phép Lạ (2003) [WAV]. C( R0 N2 A8 U' p5 t5 V' I
TNCD294: Nhạc Trẻ Top Hits 15 - Mong Anh Sẽ Đến (2003) [WAV]8 z; Q4 h; X0 m  p# L
TNCD295: Ngọc Hạ - Không Thể Và Có Thể (2003) [WAV]
% t' Q6 O$ d9 Z0 QTNCD296: Trần Đức - Giấc Mơ Hồi Hương (2003) [WAV]% D# E. v0 r6 S# ~9 e7 d' V+ E! w
TNCD297: Con Đê Chung Tình (2003) [WAV]
; I+ q3 a  b) t: D+ `TNCD298: Nhạc Trẻ Top Hits 16 - Nhớ... Nửa Vầng Trăng (2003) [WAV]- X$ `, j# v% _& L
TNCD299: Phương Diễm Hạnh - Hạ Buồn (2003) [WAV]( F8 P, Q5 t2 s8 o6 ?3 `
TNCD300: Minh Tuyết - Làm Sao Anh Biết (2003) [WAV]9 l) W% i( D; i9 z
TNCD301: Nguyễn Hưng - Trái Tim Tình Si (2003) [FLAC]
' d! a# c* h* p; Y6 }TNCD302: Mạnh Quỳnh - Vợ Tôi (2003) [WAV]+ q0 D1 b* ?* G0 x! S! w6 V7 w
TNCD303: Hòa Tấu Cổ Nhạc - Tấu Cầm Đoản Khúc (2003) [WAV]1 w) {5 ?8 Y! F2 K/ ~; z0 O
TNCD304: Nhạc Trẻ Top Hits 17 - Xóa Hết Nợ Nần (2003) [WAV]! F5 ^4 m1 O; d  X: k3 S9 U( Q
TNCD305: Giấc Mơ Cánh Cò (2003) [WAV]- r0 v; Y" B2 n1 s; g
TNCD306: Loan Châu - Mưa Dĩ Vãng (2003) [WAV]
% d( B+ ?3 s1 QTNCD307: Trúc Lam, Trúc Linh - Khi Đã Yêu Anh (2003) [WAV]0 L9 |. `6 S: N' \6 K
TNCD308: Thế Sơn - Bất Chợt Ta Nhìn Nhau (2003) [WAV]
7 E- z, F2 W  q, r( ]TNCD309: Quang Lê - Sương Trắng Miền Quê Ngoại (2003) [WAV]
+ H: f6 \: ^0 T6 a+ L1 [TNCD310: Tình Khúc Phạm Mạnh Cương - Thu Ca (2003) [WAV]+ r& V; _% G$ _* n/ d2 h/ @) C4 Q6 x
TNCD311: Tình Khúc Lê Dinh - Huế Buồn (2003) [WAV]+ }3 Q: B; R- Y0 T7 E1 \- [
TNCD312: Tình Khúc Trường Sa - Xin Còn Gọi Tên Nhau (2003) [WAV]
5 f0 G* n5 W( ?3 e; t3 oTNCD313: Bảo Hân, Như Loan - Sunday Buồn (2003) [WAV]2 ?/ h4 X% _8 j/ X( E
TNCD314: Thủy Tiên - Dòng Sông Không Trở Lại (2004) [WAV]% ^9 K) K  D5 H: i) u6 T0 O+ P- s
TNCD315: Trần Thái Hòa - Cõi Vắng (2004) [WAV]/ `  X6 ]* x% D8 _# X( J" F8 u
TNCD316: Nhạc Trẻ Top Hits 18 - Nửa Vòng Tay Lạnh (2004) [WAV]
$ P! A0 P6 E" }5 HTNCD317: Quang Lê - Kẻ Ở Miền Xa (2004) [WAV]
9 t6 y$ d- ]1 k+ QTNCD318: Phi Nhung - Ngựa Ô Thương Nhớ (2004) [WAV]
! i" C, y( h7 V, {- ~+ JTNCD319: Như Quỳnh - Khúc Ca Đồng Tháp (2004) [WAV]
/ l  z7 H; m0 _TNCD320: Ngọc Hạ - Tình Hoài Hương (2004) [WAV]
4 g/ l( e9 g( z) mTNCD321: Lương Tùng Quang - Từ Khi Em Đến (2004) [WAV]
7 j& _" Y$ t5 o  u& ZTNCD322: Nhạc Trẻ Top Hits 19 - Tiếng Hát Từ Nhịp Tim (2004) [WAV]& R; G& }1 K3 U1 d  N4 `# w8 O4 I
TNCD323: Nhạc Trẻ Top Hits 20 - Mùa Đông Hoa Trắng (2004) [WAV]" M- A8 _) s- t/ D' M: ^! c
TNCD324: Various Artists - Người Ngoài Phố (2004) [WAV]
( Y! [$ L2 X* o, T: ]; XTNCD325: Minh Tuyết - Ngày Xưa Anh Hỡi (2004) [WAV]
$ y( i( m" J/ w" t( n/ H$ gTNCD326: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Tân Cổ Giao Duyên 3 (2004) [WAV]: L8 [. X  b2 [3 t$ T& T, i: A
TNCD327: Nhật Trung - Một Đời Tôi Đi Tìm Tôi (2004) [WAV]
/ J* }3 ]) Y3 G7 s) d2 J2 Y1 a( z6 B2 R+ aTNCD329: Tâm Đoan, Phương Diễm Hạnh - Đò Chiều (2004) [WAV]! h' D* m; s, b$ k' ?0 O
TNCD330: Various Artists - Nhạc Trẻ Top Hits 21 - Yêu Mãi Ngàn Năm (2004) [WAV]; s7 h) k' E/ Z
TNCD331: Various Artists - Nhạc Trẻ Top Hits 22 - Quên Đi Hết Đam Mê (2004) [WAV]
3 L! [* K3 d% ~' ^, c7 HTNCD332: Ý Lan - Lời Rêu (2004) [WAV]* T9 m* l* O+ C/ W
TNCD333: Lưu Bích - Vì Em Yêu Anh (2004) [WAV]
9 z3 p1 o, F& f5 Z! PTNCD334: Trần Thái Hòa - Đêm Đông (2004) [WAV]# |) {7 Y& o- I# m6 a& X& E
TNCD335: Tình Khúc Huỳnh Anh - Mưa Rừng (2004) [WAV]
4 z& V4 x' j0 t& G2 L0 tTNCD336: Tình Khúc Song Ngọc - Hà Nội Ngày Tháng Cũ (2004) [WAV]
: D* N0 X/ I; kTNCD337: Hương Lan, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh - Tân Cổ Đặc Biệt - Ru Lại Câu Hò (2004) [WAV]: [/ w+ {& k3 v6 m( r' c" A, I7 G
TNCD338: Hồ Lệ Thu - Một Thoáng Hương Tình (2004) [WAV]
1 |. I1 q& B$ {3 uTNCD339: Tình Khúc Nguyễn Hiền - Hoa Bướm Ngày Xưa (2004) [WAV]
' S0 m% \/ P4 w. UTNCD340: Hương Thủy - Thương Nhớ Cậu Hai (2004) [WAV]
: Z, w9 o0 ]( ^( N. a. w' bTNCD341: Quang Lê - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân (2004) [WAV]& l6 V  _4 A( a. U( e7 L- T
TNCD342: Nguyễn Hưng - Điên & Say (2005) [WAV]/ K/ G& h* k4 C, U8 D
TNCD343: Xuân Họp Mặt (2005) [WAV], B9 \# ?4 g+ E6 P7 f% y
TNCD344: Chúc Xuân (2005) [WAV]
( p. I0 e8 U; ~, B2 Q: MTNCD345: Top Hits 23 - Đắng Cay (2005) [FLAC]
$ o8 |* Y9 R/ ]; YTNCD346: Top Hits 24 - Nỗi Nhớ (2005) [WAV]
3 F0 e' o' P9 @) O$ e* mTNCD347: Chị Đi Tìm Em (2005) [WAV]
4 S* N2 g! Q/ m' O# x0 aTNCD348: Minh Tuyết - Đóa Hồng Đẫm Máu (2005) [WAV]
" y/ `1 m8 Z. E6 ITNCD349: Tâm Đoan - Yêu Vội (2005) [WAV]
$ O- _# _' j8 |2 o5 I( fTNCD350: 30 Năm Viễn Xứ (2005) [FLAC]' e8 `9 C0 c) ^
TNCD351: Mạnh Quỳnh - Say (2005) [WAV]
: j# m4 k, R) X6 DTNCD352: Top Hits 25 - Mãi Còn Yêu (2005) [WAV]: o' t  `2 C0 o9 Y8 i
TNCD353: Thế Sơn - Những Tình Khúc Chọn Lọc 2 (2005) [WAV]3 n7 k) W% V; i' X
TNCD354: Lương Tùng Quang - Trái Tim Mong Manh (2005) [WAV], v4 \2 [( T0 [' Q7 i0 v' ^
TNCD355: Ngọc Hạ - Em Vẫn Như Ngày Xưa (2005) [WAV]5 A. R7 x1 f7 B! A1 V
TNCD356: Bằng Kiều - Vá Lại Tình Tôi (2005) [WAV]
2 {9 F3 {9 i0 M$ DTNCD357: Thủy Tiên - Yêu Ai (2005) [WAV]$ P" e  B8 j/ a" A- m2 I7 r
TNCD358: Nguyễn Hưng - Dạ Vũ (2005) [WAV]
1 z' Z' m  y4 xTNCD359: Như Quỳnh - The Best Of (2005) [WAV] {2CD}
7 j0 T# g' V7 e2 i# l2 VTNCD360: Tình Ca Quốc Dũng - Thoát Ly (2005) [WAV]0 `  i$ |+ I) ^! l" ?( T5 x* I
TNCD361: Nhạc Khiêu Vũ Collection 6 - Mùa Thu Cali (2005) [WAV]
  J  `9 O  C2 y. z5 l! NTNCD362: The Best of Tùng Giang - Chỉ Riêng Mình Em Hiểu (2005) [WAV]
7 e1 |# ~# l- P$ fTNCD363: Tình Khúc Châu Kỳ - Giọt Lệ Đài Trang (2005) [WAV]
. K# k; p! k! `4 B7 ^. ?TNCD364: Adam Hồ - Lie Under My Bed (2005) [WAV]
; }, v8 g# `* hTNCD365: Quang Lê - 7000 Đêm Góp Lại (2005) [WAV]7 R- D. {2 A$ S! V! y, |
TNCD366: Top Hits 27 - Trọn Kiếp Bình Yên (2006) [WAV]6 J) l- ]. ~! O0 l$ |/ i
TNCD367: Top Hits 26 - Mộng Đẹp (2005) [WAV]
6 L5 x# n% \, C8 u2 FTNCD368: Dương Triệu Vũ - Ngày Đó Có Em (2006) [APE]+ c+ y0 A! ~; H9 a" e2 t! r
TNCD369: Xuân Đã Về (2006) [WAV]
" X1 _5 X. D+ z. b# TTNCD370: Rước Xuân Về Nhà (2006) [WAV]
( v* D) B  ^9 d) G9 M3 F2 u# N6 BTNCD371: Trần Thái Hòa - Tình Khúc Lê Uyên Phương (2006) [WAV]
3 E5 @9 c' |+ \2 ^0 u4 ?& OTNCD372: Bằng Kiều, Minh Tuyết - Bởi Vì Anh Yêu Em (2006) [WAV]0 `: z2 `& F/ i/ z5 p* O0 a
TNCD373: Liên Khúc Top Hits Paris By Night (2006) [FLAC]
8 D3 }! d9 F% u3 q  [TNCD374: Nối Lại Tình Xưa (2006) [WAV]% O% i1 J# I0 Z: G
TNCD375: Top Hits 28 - Đã Không Yêu Thì Thôi (2006) [WAV]
6 I  ~2 y* K8 U) j& t1 ]) o- w( B2 YTNCD376: Hương Thủy - Thương Thầm (2006) [WAV]  U0 T/ g- r# W4 S% x# ~
TNCD377: Tâm Đoan - Gục Ngã Vì Yêu (2006) [WAV]0 D- `' L, g$ U. q
TNCD378: Như Loan - Tình Lặng Câm (2006) [WAV]- u% G3 h. W& h
TNCD379: Lương Tùng Quang - Đêm Màu Hồng (2006) [WAV]0 @7 h* g) n, {) L
TNCD380: Ngọc Liên - Yêu Trong Hy Vọng (2006) [WAV]: Q. {( F1 \' C& _1 }8 D
TNCD381: Top Hits 29 - Tình Mộng (2006) [WAV]! ^, q2 Z3 |) `3 V5 q2 v
TNCD382: Trần Thái Hòa - Những Tình Khúc Chọn Lọc (2006) [WAV], H3 F/ Q& L0 |2 _) o
TNCD383: Nỗi Buồn Hoa Phượng (2006) [WAV]
$ f! |' u' t. U( x1 [  b$ ^TNCD384: Tình Khúc Nguyễn Ánh 9 - Cô Đơn (2006) [WAV]
( y: a# C! I- q3 m6 [TNCD385: Tình Khúc Xuân Tiên - Khúc Hát Ân Tình (2006) [WAV]
2 [0 g" f/ W8 t5 u4 R, ~! YTNCD386: Hồ Lệ Thu - Buồn Ơi Chào Mi (2006) [WAV]8 [% F8 i% ?$ `+ l* ]3 M8 @
TNCD387: Vân Quỳnh - Ước Một Ngày (2006) [WAV]
3 ]5 r- E( Z1 ^/ ^8 \TNCD388: Lưu Bích, Thủy Tiên, Lương Tùng Quang - Vì Yêu (2006) [WAV]
5 ]& z, Y7 z/ D: G" r/ P) ?/ xTNCD389: Tân Cổ Đặc Biệt 2 - Cánh Cò Quê Hương (2007) [WAV]
; D5 Z; _5 y- ~) S2 qTNCD390: Top Hits 30 - Tình Dù Trăm Lối (2007) [WAV]
1 w# Z' i3 V9 U1 ~& t& O  bTNCD391: Various Artists - Top Hits 31 - Niệm Khúc Cuối (2007) [WAV]
/ b& F- F* I+ R; y4 [( ~+ wTNCD392: Various Artists - Bến Xuân (2007) [WAV]1 ?4 R: u1 u" y* E+ [9 G2 t
TNCD393: Gió Mùa Xuân Tới (2007) [WAV]+ H. l$ R0 a, X% z; [  ]
TNCD394: Quang Lê - Đập Vỡ Cây Đàn (2007) [WAV]8 a/ Z0 e7 c' r  K: v( P$ {* T
TNCD395: Minh Tuyết, Thế Sơn, Vân Quỳnh - Liên Khúc Top Hits 2 (2007) [FLAC]
* @3 E* c6 v; O. ], g, h  Z* MTNCD397: PBN Talent Show - Giải Bán Kết (2007) [WAV] {2CDs}
5 o1 g4 t1 Y0 U! \9 d- r4 h2 ^TNCD398: PBN Talent Show - Giải Chung Kết (2007) [WAV] {2CDs}
& S5 ^3 T; u1 y) w8 d" LTNCD399: Liên Khúc Quê Hương (2007) [WAV]% U) ~; A. c" U$ U6 {. r
TNCD400: Như Quỳnh - The Best Of Như Quỳnh 2 - Áo Hoa (2007) [WAV]3 L; Y1 o6 C2 }, T9 k# B* s* H
TNCD401: Trần Thu Hà - Tình Ca Qua Thế Kỷ (2007) [WAV]
# K2 X* g- g/ |* BTNCD402: Minh Tuyết - Yêu Một Người Sống Bên Một Người (2007) [WAV]+ p0 v( ~9 d( f) a- m5 j7 f+ B
TNCD403: Trịnh Lam - Tại Sao (2007) [FLAC]; }# p8 z1 ~2 ?/ E( |8 C$ c/ W( C
TNCD404: Trần Thái Hòa - Bao Giờ Biết Tương Tư (2007) [WAV]* y" O6 q# Y. k* S5 @
TNCD405: Top Hits 32 - Đừng Hứa Với Em (2007) [WAV]
2 q) U% @7 B/ s0 e! @  T4 }% A2 D: vTNCD406: Top Hits 33 - Em Vẫn Tin (2007) [WAV]
/ Z1 e9 x( Y4 W* A7 jTNCD407: Tình Khúc Lam Phương - Đường Về Quê Hương (2007) [WAV]# q# t% _( F% c5 H' V1 U
TNCD408: Mai Quốc Huy - Hạnh Phúc Quanh Đây (2007) [WAV]$ t4 Y+ ?6 ^, G! s) F# A
TNCD409: Mai Thiên Vân - Hương Lòng Dâng Mẹ (2007) [WAV]6 C' e, A$ ^& S# P( ^
TNCD410: Various Artists - Tình Khúc Lam Phương - Phút Cuối (2007) [WAV]
9 f$ X' x, G6 Q; L6 K% W; B) ?TNCD411: Quang Lê, Tâm Đoan - Tình Khúc Trần Thiện Thanh - Tâm Sự Người Lính Trẻ (2007) [WAV]) i# ]; ?% u4 o' B3 z  [" N: j
TNCD412: Dương Triệu Vũ - Thiên Đàng Đánh Mất (2007) [WAV]+ {: ~# l. v1 G; G
TNCD413: Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam - Vol.1 (2008) [WAV]" c1 O; c* B; c8 z  |
TNCD414: Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam - Vol.2 (2008) [WAV]6 d) u+ S9 |- S  S0 w+ Y/ H
TNCD415: Cẩm Ly - Tình Khúc Minh Vy (2008) [WAV]
4 S1 k6 ]* t$ G1 l& GTNCD416: Hòa Tấu Nhạc Lam Phương - Một Mình (2008) [WAV]
$ L- V7 Y1 O5 r: V; K7 u/ TTNCD417: Bằng Kiều - Vol.6 - Linh Hồn Đã Mất (2007) [WAV]6 @  C8 n- I9 [; q: @4 ]
TNCD418: Quang Lê - Hai Quê (2008) [WAV]
, X4 ?) r  V- vTNCD419: David Meng - Tình Phai (2008) [WAV]# X& r! H. L/ p/ I6 g
TNCD420: Mai Quốc Huy - Bội Bạc (2008) [WAV]
' Q6 c/ S( W, I+ t: t9 _( y- WTNCD421: Mai Thiên Vân - Thương Hoài Ngàn Năm (2008) [WAV]. y: {3 t3 o4 w
TNCD422: Trịnh Lam, Quỳnh Vi - Tình Còn Vương Vấn (2008) [WAV]# v, I8 l: b$ ~  N9 |( G! X
TNCD423: Huế (2008) [WAV]8 s# y9 V2 }. O0 ^
TNCD424: Sài Gòn (2008) [WAV]
$ j6 L, e6 [7 G+ H: F7 r: E8 pTNCD425: Hà Nội (2008) [WAV]
1 d" K. X5 ~" i4 |; ^' F9 ETNCD426: Gõ Cửa Trái Tim (2008) [WAV]; P4 M; l& S" H, h6 z
TNCD427: Top Hits 34 - Tình Đã Lãng Quên (2008) [WAV]: r' E5 I2 a5 P$ q- P2 f
TNCD428: Top Hits 35 - Dĩ Vãng (2008) [WAV]8 J  S6 e1 `+ J6 B
TNCD429: Khiêu Vũ Top Hits - Dancing All Night (2008) [WAV]. d; ^8 U5 d# d) ]' n( Y3 F
TNCD430: Khiêu Vũ Top Hits - Luân Vũ Ngày Mưa (2008) [WAV]1 H% [+ C( b/ M7 r- Z, ]! x, G* j9 v
TNCD431: Hương Thủy - Lý Lẽ Trái Tim (2008) [WAV]
  `, R/ W5 A! t' y* Y1 ~# XTNCD432: Tú Quyên - Em Vẫn Yêu (2008) [WAV]
# B$ e) M6 Q) m7 z7 M0 q8 n1 pTNCD433: Nhật Trung - Merry Chirtmas & Happy New Year (2008) [WAV]
8 b5 k* J8 I0 V& RTNCD434: Nguyễn Thắng - Broken (2009) [WAV]
! R3 ]7 b( ?6 n( u/ i8 cTNCD435: Mai Thiên Vân - Nếu Anh Đừng Hẹn (2009) [WAV]1 K' m5 N: T  C8 Z; Z8 o5 r
TNCD436: Nguyễn Hưng - Tình Yêu Ngày Mai (2009) [WAV]- Y: o" G" |' }* i! }
TNCD437: Thế Sơn - Đời Tôi Chỉ Một Người (2009) [WAV]7 S# e, A; l! B7 z
TNCD438: Duy Trường - Vol.1 - Người Yêu Cô Đơn (2009) [WAV]3 f" X9 m; U( F' r! w, [( p
TNCD439: Như Chiếc Que Diêm (2009) [WAV], Z5 p5 D+ ~) \3 f: ?! o& T* z
TNCD440: Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Vòng Nhẫn Cưới (2009) [WAV]( r: y0 @1 O; ~4 t/ m" l6 W
TNCD441: Top Hits 36 - Ngày Cưới (2009) [WAV]
6 G% d! R9 o& H  P, oTNCD442: Top Hits 37 - Đừng Giấu Trong Lòng (2009) [WAV]
8 w7 e+ h- Q5 o3 WTNCD443: Thủy Tiên, Lương Tùng Quang, Lưu Bích - Vì Yêu 2 (2009) [WAV]
# ]7 B" y5 v4 TTNCD444: Dương Triệu Vũ - Em Ở Đâu [WAV]( M. G+ d1 _6 S8 k7 K" i' j, u8 g
TNCD445: Trịnh Lam - Biển Và Anh Vẫn Hát (2009) [WAV]
, G" {* J7 r' h+ [TNCD446: Quang Lê - Tương Tư Nàng Ca Sỹ (2009) [WAV]  z; ^- I6 u- y; U- R6 o8 N+ C! h
TNCD447: Trần Thái Hòa - Tình Khúc Tiền Chiến (2009) [WAV], v9 x5 |; d! D  D  D6 F8 ~
TNCD448: Minh Tuyết - Đã Không Còn Hối Tiếc (2009) [WAV]
4 x: I/ z/ f/ H2 l% @. \+ w& e& g8 ~TNCD449: Bằng Kiều, Minh Tuyết - Một Lần Nữa Xin Có Nhau (2010) [WAV]
$ e  _4 O# s0 n; Q  aTNCD450: Top Hits 38 - Dư Âm Tình Ta (2009) [WAV]
' J" o" m% @/ V6 yTNCD451: Lưu Bích - The Best Of - Chỉ Là Giấc Mơ Qua [WAV]
4 e  H1 P7 M0 M) p5 O5 R* g! ~+ pTNCD452: Mai Thiên Vân - Cung Chúc Trinh Vương [WAV]
) X' z# @; {8 P+ K7 tTNCD453: Quỳnh Vi - Vùi Sâu Trái Tim Buồn (2009) [WAV]/ k2 }% k# |/ A
TNCD454: Ngọc Anh - Giết Người Trong Mộng (2009) [WAV]
% K: s3 v% Y+ _+ |& m' n7 n# f. iTNCD455: Chiều Mưa Biên Giới (2009) [WAV], G6 V. I# k: H  Q8 C
TNCD456: Dạ Vũ - Màu Xanh Tình Yêu (2009) [WAV]! {; L% a* `7 K, n
TNCD457: Top Hits 39 - Samba Cho Em (2009) [WAV]
0 @7 Q) G& l8 \TNCD458: Duy Trường - Gặp Lại Cố Nhân (2009) [WAV]
% n1 k% B, |8 @6 x8 qTNCD459: Cánh Thiệp Đầu Xuân (2010) [WAV]- w9 b6 B( E  g6 y5 V) z
TNCD460: Liên Khúc Top Hits 3 (2010) [WAV]
9 y% g' }" m( K$ G  qTNCD461: Quang Lê, Mai Thiên Vân - Đôi Mắt Người Xưa (2009) [WAV]
$ N% n5 h4 J, s2 V) |+ r1 tTNCD462: Những Tình Khúc Vượt Thời Gian - Đời Đá Vàng (2010) [WAV]% v. w0 q3 D  O. w6 {2 P* @' Z
TNCD463: Top Hits 40 - Một Mai Em Rời Xa (2010) [WAV]# s# y1 y/ X# ^3 i+ u* Q+ p
TNCD464: Trịnh Lam - Tại Sao 2 [WAV]5 w  `0 c% a6 H+ Q  h  L4 e
TNCD465: Mai Thiên Vân - Hát Để Tặng Anh (2010) [WAV]8 h4 `; h3 l0 u+ u3 i3 x" ~2 r
TNCD466: Top Hits 41 - Tim Em Mãi Thuộc Về Anh (2010) [WAV]- w8 w2 B, Y& \) s2 ^; T; c
TNCD467: Quê Hương Tuổi Thơ Tôi (2010) [WAV]( B7 i( S& @1 _4 r( ~6 Y; n& L5 l
TNCD468: Tình Đẹp Hậu Giang (2010) [WAV]
, u$ ]3 V& J9 q3 ~' b, K2 R% @2 |TNCD469: The Voice Of Divas (2010) [WAV]
1 _$ G0 \" U$ |% `1 d! j) g1 WTNCD470: Top Hits 42 - I'll Go This Way (2010) [WAV]
& {$ U5 c8 B( m( D( OTNCD471: Thành An - Đưa Em Vào Hạ (2010) [WAV]
7 e5 Z7 K! H# t! M% kTNCD472: Tâm Phương Anh - Vòng Tay Nào Cho Em (2010) [WAV]
  a, K7 G/ d4 K  p* |TNCD473: Như Quỳnh - Duyên Phận (2010) [WAV]8 ~+ {3 v, o: c4 E
TNCD474: Bằng Kiều - Xin Đừng Quay Lại (2010) [WAV]; x& m. h# ^4 _# l
TNCD475: Quỳnh Dung - Đêm Nhớ Người Tình (2010) [WAV]/ U; C3 O/ `$ F0 j- x
TNCD476: Mai Tiến Dũng - Như Vẫn Còn Đây (2010) [WAV]
" L# a6 @1 m) w3 J* r; @TNCD477: Top Hits 43 - Mơ Một Tình Yêu (2010) [WAV]9 y& c+ m; z0 r4 U# g
TNCD478: Trường Vũ - The Best Of (2010) [WAV]
3 O# y/ ?  t" J1 v  NTNCD479: Top Hits 44 - Tại Sao Là Không (2010) [WAV]
7 R* k+ r5 [. mTNCD480: Minh Tuyết - Xin Lỗi Anh (2010) [WAV]
% X3 A/ O0 j% R: l% D: O, T' N. JTNCD481: Hương Thủy - Chuyện Người Con Gái (2010) [WAV]3 p' Z3 s6 v- S  n( F
TNCD482: Ngọc Anh - Tạ Tình (2011) [WAV]
. P3 T3 ?. l+ g2 [( d9 b4 u7 hTNCD483: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung - Tân Cổ - Nếu Chúng Mình Cách Trở (2011) [WAV]
7 v* r0 C% _$ NTNCD484: Mộng Chiều Xuân (2011) [WAV]
7 e# J; U, ]4 n- ^% ~% \TNCD485: Bài Ca Tết Cho Em (2011) [WAV]
9 _. |5 ^7 W3 `TNCD486: Xuân Với Đời Sống Mới (2011) [WAV]) l7 }2 @# C: s! ]0 T) j
TNCD487: Quang Lê, Mai Thiên Vân - Phải Lòng Con Gái Bến Tre (2011) [WAV]! [& ?9 D; c, }& B& o5 ^
TNCD488: Như Loan - Best Of Như Loan (2011) [WAV]
2 z* K6 g. f. b5 \TNCD489: Lam Anh - Anh Đã Xa Tôi (2011) [WAV]
6 }* o. @. ^; [# ~/ d* |5 F& kTNCD490: Top Hits 49 - Mùa Thu Yêu Đương (2011) [WAV]# t' I; ~! h5 l% d8 S
TNCD491: Tình Khúc Lam Phương - Đèn Khuya (2011) [WAV]! F) b7 s+ S' k& V
TNCD492: Top Hits 46 - Cho Em Quên Tuổi Ngọc (2011) [WAV]5 P( @5 K& t7 Y- M; ~
TNCD493: Duy Trường - Kẻ Trắng Tay (2011) [WAV]
$ P" H$ ~9 H, |# K  Z. Y+ T( NTNCD494: Mai Thiên Vân - Thánh Tâm Chúa (2011) [WAV]7 U* c6 N9 f7 F# v9 ~
TNCD495: Tóc Tiên - My Turn (2011) [WAV]5 w! w7 P; r2 l% D9 ]. A8 }
TNCD496: Top Hits 47 - Còn Tuổi Nào Cho Em (2011) [WAV]
: ]4 z! F# W3 m* N" r  C  ATNCD497: Top Hits 48 - Môi Xinh Nụ Cười (2011) [WAV]# Y$ i( I: i' F, I# R
TNCD498: Nếu Đời Không Có Anh (2011) [WAV]  }% K! r2 N* }, m: u+ T7 H
TNCD499: Minh Tuyết - Yêu Không Nuối Tiếc (2011) [WAV]4 M+ ?0 l9 X; {8 z% B/ e  i
TNCD500: Top Hits 49 - Tình Đầu Tình Cuối (2011) [WAV]
) `- J$ \- P6 Q" WTNCD501: Top Hits 50 - Angel (2011) [WAV]: v7 m' D* o  C! D8 O; i
TNCD502: Trần Thái Hòa - Nhạc Vàng Chọn Lọc (2011) [WAV]; w6 R- T* U% t/ j, j
TNCD503: Mai Thiên Vân - Bao Giờ Em Lấy Chồng (2012) [WAV]
. e; d+ r' ?& ]- W7 V1 s1 S5 u- TTNCD504: Phượng Buồn (2012) [WAV]5 N+ f& i7 n. ?* N: z
TNCD505: Top Hits 51 - Người Tình Trăm Năm (2012) [WAV]% r* r; s6 x1 u* y" ?
TNCD506: Top Hits 52 - Chàng (2012) [WAV]" o0 B3 a1 c4 h* M3 w
TNCD507: Người Tình (2012) [WAV]
9 d/ \9 Z, K6 C5 M+ [: jTNCD508: Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng - Mystical Night (2012) [WAV]- P9 C8 ^$ x. A+ s1 V% \
TNCD509: Hạ Vy, Duy Trường, Mai Thiên Vân - Chung Vầng Trăng Đợi (2012) [WAV]" H3 n' R9 x" Y3 Y: q8 h
TNCD510: Khánh Lâm - 24 Giờ Phép (2012) [WAV]
0 w! k3 n( h& q" b$ B. JTNCD511: Kỳ Phương Uyên - Biển Đêm (2012) [WAV]' G8 M& l  J3 s- L: \
TNCD: Ái Vân - Tóc Em Đuôi Gà [WAV]
: A" V7 _' I" ^! W* ^5 ?TNCD: Andy Quách - AQ3 [WAV]5 ~2 e4 V0 d* P* @2 K
TNCD: Andy Quách - Chinese Melodie [NRG]
) P! [" h; q: \TNCD: Andy Quách - Play Me [NRG]" S5 T. b+ u, }6 L/ U' e/ K8 \- b
TNCD: Bảo Hân - Greatest [NRG] ) N* k, s7 O4 V4 l# `- b
TNCD: Bằng Kiều - The Best Of - Linh Hồn Đã Mất [FLAC]
2 H) S: `1 W6 j, E9 O/ U; @$ i/ rTNCD: Bằng Kiều - Vol.3 - Mắt Biếc [NRG]+ h/ h7 T- L9 b
TNCD: Bằng Kiều - Vol.5 - Hoài Cảm (2007) [WAV]. N: T9 s/ D  c0 }9 V
TNCD: Bằng Kiều - Vol.7 - Nhạc Yêu Cầu [NRG]
* a9 L8 b5 {2 s' MTNCD: Bằng Kiều - Vol.8 - Lại Gần Hôn Anh [NRG]  A" @  Q7 A) e
TNCD: Bằng Kiều - Vol.9 - Vũ Thành An [NRG]" t5 J9 P% ]$ K3 y" s$ f( _! D
TNCD: Đặng Trường Phát - Định Mệnh Buồn (2006) [WAV]/ ~' I) M) n1 f
TNCD: Đon Hồ - Còn Nghe Tiếng Gọi (2005) [WAV]
& s( e/ S1 p- e' O+ \% HTNCD: Duy Trường - Mình Ơi, Tủi Phận [Nrg]
! c" _& J" m$ o: X% MTNCD: Duy Trường, Hương Thủy - Hoa Bất Diệt [NRG]
! L! O  @6 n: F6 v1 E* oTNCD: Giọt Nước Từ Bi (2009) [WAV]+ y. _; i# L. }! S) k0 C: K
TNCD: Hà Phương - Bông Ô Môi (2010) [WAV]
4 N9 O' c2 e/ [+ ]TNCD: Hà Trần - Trần Tiến [WAV]7 H/ S: S4 s; g" N) [
TNCD: Hoài Phương - Tình Xa (2011) [WAV]" N5 q2 W& r  Z5 d: Q5 D  V# y$ ^
TNCD: Hồ Lệ Thu - Vol 4 - Để Ta Say [NRG]
# s6 }6 m4 ]8 N7 DTNCD: Huỳnh Gia Tuấn - Driven [NRG]& Z' b' ^" ]! V1 O' |' b9 C
TNCD: Hương Lan - Tuyệt Phẩm Trúc Phương & Lam Phương [NRG]' S% e, A% I% d+ P
TNCD: Loan Châu - Khúc Ca Mùa Xuân (2002) [WAV]% S' F2 ]4 Z9 r& {# b5 C& k4 u0 [$ Y
TNCD: Loan Châu - Nụ Hôn Thiết Tha [WAV]
1 F) x4 d; `, M: T, N5 N7 uTNCD: Lương Tùng Quang - Tình Khúc Vàng [Nrg]# J2 E, |+ D1 O* b; M. u3 t
TNCD: Lương Tùng Quang, Như Loan - Ta Đã Từng Yêu [NRG]
. y+ }9 ?7 V. i1 d, mTNCD: Lưu Bích - Một Lần Được Yêu [WAV]0 @( ~' F1 ]+ n0 c
TNCD: Minh Tuyết - Đã Không Yêu Thì Thôi [WAV]7 S, W0 F5 S1 H" P. w5 z
TNCD: Nguyễn Hưng, Phi Nhung - Vòng Tay Cầu Hôn [WAV]' {# }+ ^% R! b0 h/ |6 H
TNCD: Nguyễn Thắng - My Story [WAV]; H- T7 v) C: ]  e  C
TNCD: Ngọc Hạ - Màu Thời Gian [NRG]
4 J4 O! x* M5 w& H9 [- OTNCD: Nhạc Trẻ Pháp Trữ Tình [WAV]
/ t- ^; f, z/ g/ D2 Z$ J9 K" ~TNCD: Như Loan - Vol.2 - Trái Tim Đã Được Yêu [NRG]& w& x1 x  x3 \7 Z9 }% v
TNCD: Như Quỳnh - Lạ Giường (2011) [WAV]. s. G; D6 ?% a( h
TNCD: Như Quỳnh - Nếu Đời Không Có Anh [WAV]
2 H* r$ Q' @6 Q4 `: f9 a- L% `TNCD: Như Quỳnh - Người Thương Kẻ Nhớ [WAV]
( L9 |/ O2 D: T1 FTNCD: Như Quỳnh - Tình Ơi Có Hay [WAV]9 p1 A9 h. {( I9 k
TNCD: Như Quỳnh, Huỳnh Gia Tuấn - Hương Kỷ Niệm [NRG]- p* g! P* w' y; q- W3 V# D# [
TNCD: Như Quỳnh & Kỳ Anh - Khi Con Tim Biết Yêu [FLAC] {2CD}
9 }$ }" \' J; s' `7 aTNCD: Như Quỳnh, Tường Nguyên - Điều Chưa Dám Nói (1999) [WAV]
  h! ]! B5 o# Z3 z# B6 R( }( l: ITNCD: Như Quỳnh & Tường Nguyên - Gọi Đò [WAV]
1 [/ K# E. o( U+ p/ FTNCD: Những Ca Khúc Năm Lộc- Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt [WAV]
. Y. Z- w- g, J# g4 wTNCD: Phương Hồng Quế - Lính Xa Nhà [FLAC]+ b( r( t+ {/ M5 z: p( m7 n
TNCD: Phương Hồng Quế - Dấu Chân Kỷ Niệm (2006) [WAV]
! y; f- m) a  u7 ETNCD: Phương Hồng Quế, Thái Châu - Ngày Đó [WAV]% q3 G# U2 [' `. @
TNCD: Quang Lê - Chuyện Hẹn Hò [NRG]
' c4 P+ [1 t: ZTNCD: Quang Lê - Đa Tạ [NRG]; ]# S* q% h7 P! i+ a2 A
TNCD: Quỳnh Vi - Vol.2 - Giấc Mơ Đánh Mất [NRG]: l* @; S5 S2 ], I
TNCD: Thành An - Tiền [NRG]9 R7 G; \* G6 V/ w; \$ c) H
TNCD: Thu Phương - Câu Chuyện Tình Tôi (2008) [WAV]0 V: Y9 n+ r9 G2 b  y
TNCD: Thùy Vân - Nô Lệ Một Cuộc Tình [NRG]3 I% d" k8 s% w  T9 \" A- h
TNCD: Tình Ca Lam Phương - Nhạc Yêu Cầu [NRG]6 o- X( c  U4 S4 }
TNCD: Tình Khúc Vũ Thành An - Hát Cho Tình Yêu Người [WAV]4 F) A  C& {  w! t3 @* r8 z5 g4 y
TNCD: Tình Khúc Vũ Thành An - Hát Cho Tình Yêu Người 2 [WAV]
$ b( N  R/ E' U7 U2 PTNCD: Trái Tim Bồ Tát (2010) [WAV]" t, R7 y0 S0 v7 L5 J0 u* i

) @( i5 E5 J( A! p# R6 g
Các album dưới đây sau khi dùng Audio Checker kiểm tra có chất lượng MPEG, mọi người có thể lựa chọn down hoặc không down.
                                                                                                        TNCD058 - Tinh khuc Lam Phuong 2 - Chuyen do vi tuyen  m' S- d8 g9 Q5 I5 D: G/ t& H+ K1 t
TNCD108 - Nhac tinh Duc Huy 1 - Duong xa uot mua1 y/ R9 ~1 t& b
TNCD223 - thonhacgiaoduyen1+ Q9 Z. j1 m4 }7 K4 |5 w2 h
TNCD224 - Tho nhac giao duyen
9 X9 n& ]  x1 j1 M. HTNCD350 - 30 nam vien xu
6 u( a& W% y! ?( BTNCD361 - Nhac Khieu vu Collection 6 - Mua thu Cali
+ y5 {" Q! j3 x! R  u7 p$ dTNCD448 - Minh Tuyet - Da khong con hoi tiec                                       

/ A* v4 D1 Z( O) l0 o        / P; S/ @7 r) k+ k& z
' ^) r' z  K7 l" g( X# i
2

Xem tất cả

♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

346

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
519
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:09 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:32 $ X! Y  C# X1 \. l. T: X5 ~
! [  O/ p' c0 U0 B! D7 C% r, ~- m/ s

. \" G6 L) M9 r# x( \, x' t0 y
DANH MỤC CD TRUNG TÂM ASIA
% e% _, c7 V0 S$ L; r& A1 D' S' ]( w- P  d1 t5 p1 a( v
AsiaCD001: Dạ Vũ (1988) [WAV]0 ?0 h( {( o+ F
AsiaCD002: Rumba (1991) [WAV]
/ o* I( g  h, ^AsiaCD003: Thanh Lâm - Saxo (1989) [WAV]
4 x- ]4 W* S& B7 QAsiaCD004: Dạ Vũ (1989) [WAV]
. _$ _. x1 m' {. ZAsiaCD005: S.O.S Love (1989) [WAV]' A2 C/ L  ^" D) ]
AsiaCD006: Chacha, Bebop (1989) [WAV]* ]; v+ V) @$ p0 |
AsiaCD007: Minh Xuân, Ngọc Lan, Kiều Nga - Luyến Tiếc (1988) [WAV]
5 ]1 ^& ^2 P, `0 v/ y7 FAsiaCD008: Rumba Rumba (1989) [WAV]! _( E  G( U9 @2 X; Q
AsiaCD009: Xuân [WAV]0 O: H0 j/ ~4 F% V! @0 W
AsiaCD010: Giòng Nước Mắt (1989) [WAV]
* w3 \/ J6 Q( L9 @9 ~AsiaCD011: Ngọc Lan, Như Mai, Kiều Nga - Bay Đi Cánh Chim Biển (1990) [WAV]# |8 ^& }6 m, u( J" K$ h) M5 X
AsiaCD012: Liên Tình Khúc (1990) [WAV]
/ P5 z5 l$ E3 G7 EAsiaCD013: Tuấn Vũ, Thiên Trang (1990) [WAV]
) o& L4 t% w" V9 l2 C) V8 jAsiaCD014: Niềm Mong Ước Của Anh (1990) [WAV]" y( K1 m4 O& G% @
AsiaCD015: Ngọc Lan, Trung Hành, Kiều Nga - Liên Khúc Tình Yêu (1990) [WAV]
7 b4 [$ i; F$ Y) {$ KAsiaCD016: Ngọc Lan, Kiều Nga, Ngọc Hương - Liên Khúc Tình Yêu 2 (1990) [WAV]% o* u# b" {- _4 x7 q
AsiaCD017: Ngọc Lan, Trung Hành, Kiều Nga - Liên Khúc Tình Yêu Cuối Cùng (1990) [WAV]: n7 e/ }; t2 @+ V
AsiaCD018: Như Mai, Ngọc Lan - Tình Ca Sỹ (1990) [WAV]
0 D# u1 _0 u* I6 L) v* ?AsiaCD019: Liên Khúc Tiếng Mưa Đêm (1991) [WAV]$ u1 i7 X" j/ @* V* N9 A
AsiaCD020: Rumba, Chacha, Bebop (1991) [WAV]; M' t. s6 u: f: j# L1 h
AsiaCD021: Dù Tình Yêu Đã Mất (1991) [WAV]
0 ~3 n8 p: b2 m3 n$ MAsiaCD022: Je Suis Parti (1991) [WAV]0 G; `& Z: N* K8 r0 Q7 C9 O( m
AsiaCD023: Magic (1991) [WAV]3 Q) s0 }9 m; A" y: a8 T0 @+ d
AsiaCD024: Liên Khúc Chiều Một Mình Qua Phố (1991) [WAV]
: V( a8 x: W: y1 nAsiaCD025: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ, Thiên Trang - Liên Khúc Cho Người Tình (1991) [WAV]' j+ I& f) B8 T: T0 H% z" J
AsiaCD026: Various Artists - Dạ Vũ (1991) [WAV]! B/ Y7 h9 Y) J
AsiaCD027: Khi Tình Đã Xa (1991) [WAV]
! ]9 o1 s: U" h1 T- T+ _AsiaCD028: Trúc Hồ - Blue Sea (1991) [WAV]
# x2 U; L: j/ ?AsiaCD029: Trúc Hồ & Bạn Hữu - Hòa Tấu Rumba, Chacha (1994) [WAV]/ T2 K+ V0 g6 h3 P
AsiaCD030: Abba (1994) [WAV]. |5 G; f! n0 q' o+ }$ i
AsiaCD031: Ban Kích Động Nhạc - Tướng Sĩ Tượng (1992) [WAV]
; T4 E6 L; M, E. x( VAsiaCD033: Trung Hành, Kiều Nga, Ngọc Hương - Liên Khúc Tình Yêu Tuyệt Vời [WAV]
$ B; q+ e* F0 \- [* \AsiaCD034: Dạ Vũ Đen (1992) [WAV]! }3 G9 D! C" t1 @& |, d
AsiaCD035: Duy Quang - Billy Shane (1992) [WAV]! Y6 }# h8 ~; x* w! h: R9 l
AsiaCD036: Vũ Thành An 1 - Những Bài Không Tên Tiếp Nối (1991) [WAV]
$ d9 d" i* ^* S; TAsiaCD037: Various Artists - New Wave (1992) [WAV]- Q/ A5 C9 M; N, U3 h3 p0 I* u
AsiaCD038: Thanh Lâm - Vol.2 - Saxo Tuyệt Vời (1992) [WAV]
$ P$ r# d9 B$ J1 o! @* [  ZAsiaCD039: Tình Khúc Đức Huy - Màu Mắt Nhung (1991) [WAV]
6 f: t9 Z( n  O: yAsiaCD040: New Wave 2 (1992) [WAV]/ L5 Y# Y8 G  B; A. O3 Y5 e
AsiaCD041: The Best Of Dạ Vũ (1991) [WAV]
% F" @2 t* _4 A% d$ ~( {AsiaCD042: Kenny, Don Hồ, Lâm Thúy Vân - Liên Khúc Tình Xanh (1992) [WAV]
2 {: t: L! G& H9 o3 ?) h2 iAsiaCD043: The Best Of Dạ Vũ 2 (1992) [WAV], U# o0 G) M& e. Q: ]# s/ t' ~" [
AsiaCD044: Asia 4 - AVT Hải Ngoại (1994) [WAV]
/ `7 @+ G$ C( Z" D1 KAsiaCD045: Mùa Xuân Yêu Em (1992) [WAV]' w! j6 l4 i& d+ S. f. ]1 @% h
AsiaCD046: Trung Hành, Lâm Thúy Vân - Cơn Mưa Hạ [WAV]
3 j! b' K5 B1 `. N) g$ s0 j4 CAsiaCD047: The Best Of Tango & Valse (1993) [WAV]& I) i$ T$ ~2 [
AsiaCD048: Thanh Lâm - Vol.3 - Saxo Tuyệt Vời (1993) [WAV]
# |9 t. P+ ]% m# pAsiaCD049: Asia Golden - Cha cha cha (1993) [WAV]' S  d7 q7 j8 O: C) _. j; o  x$ V1 w
AsiaCD050: Đêm Sài Gòn In Las Vegas (1993) [WAV]
0 u* L6 p4 ?8 W+ N) R# o& QAsiaCD051: Tình Thu Mênh Mang (1993) [WAV]
+ H( Z% A, d- Y) I4 v& z0 }5 R! J! s, _AsiaCD052: Don Hồ, Lâm Thúy Vân - Dù Nắng Có Mong Manh (1993) [WAV]: Y$ v+ }( I* `: B# @- W
AsiaCD053: Một Ngày Không Có Anh (1993) [WAV], \% `1 b) g/ y+ f! d% z
AsiaCD054: Phố Biển (1993) [WAV]5 d; P9 W& |6 N0 F
AsiaCD055: Bão Tình [WAV]
7 I; D9 f' p3 Y3 iAsiaCD056: Best Of Dạ Vũ 3 (1993) [WAV]1 o' q/ O2 U( C5 I; P. _8 ~9 p
AsiaCD057: Various Artists - Một Mai Em Đi (1993) [WAV]$ S0 {5 S2 V0 ?, j
AsiaCD058: Tình Hồng Rực Nắng Hè (1993) [WAV]  G- o/ K3 f' Y$ W, x" p0 e9 R
AsiaCD059: Mạnh Đình & Various Artists - Chuyện Giàn Thiên Lý (1994) [FLAC]
' e$ D7 I, p* [3 f$ r* }AsiaCD061: Hãy Đến Bên Chàng (1994) [WAV]5 a( Z% Z1 t$ @& C" {( l% y1 c
AsiaCD062: Lâm Thúy Vân - Dòng Sông Kỷ Niệm (1994) [WAV]4 h# a) a. X, W
AsiaCD065: Mạnh Đình - Vol.2 - Xót Xa (1994) [WAV]* X; j2 j$ s- [' n% n9 ^# _
AsiaCD066: The Best Of Dạ Vũ 4 (1994) [WAV]
. y4 {0 v3 E$ J6 u+ e& }$ gAsiaCD067: Mạnh Đình - Vol.3 - Dân Ca Ba Miền [WAV]
: c* w4 P. e+ ?* O6 dAsiaCD068: Nini, Đon Hồ, Lâm Thúy Vân - Đoản Khúc Cuối Cho Em (1994) [WAV]
4 l: q8 U5 t8 d0 mAsiaCD069: Cho Kỷ Niệm Mùa Đông (1994) [WAV]
- Z* ~1 S/ X6 ZAsiaCD071: Thùy Dương 2 - Mưa Tình Cuối Đông (1995) [WAV]; L# e8 M9 d  H* H4 I
AsiaCD072: Xa Người (1995) [WAV]
. L" w4 y7 F- A& EAsiaCD073: Như Quỳnh, Lâm Thúy Vân, Mạnh Đình - Liên Khúc Chiều Mưa 3 (1995) [WAV/FLAC]$ K$ X: f: o+ Z; \( ?# V) X
AsiaCD074: Như Quỳnh - Vol.1 - Chuyện Hoa Sim (1995) [WAV]2 I! S3 i0 {1 z4 m  H
AsiaCD075: Tác Giả Tác Phẩm (1995) [WAV]( a$ M5 g, y% J# f# ^
AsiaCD076: Giọt Mưa Thu (1995) [WAV]
8 a: P9 M' u! T5 ?AsiaCD077: Mạnh Đình - Vol.4 - Trúc Đào (1995) [WAV]
! |5 s, Q8 g! B. E& `AsiaCD078: Tình Ca 75 - 95 Chọn Lọc (1995) [WAV]
0 p; B2 B3 T( \. s) }3 Z% t0 ~, @( p9 EAsiaCD079: Như Quỳnh - Vol.2 - Rừng Lá Thay Chưa (1995) [WAV]
' J7 F) B* a2 {( d9 n6 |AsiaCD080: Thùy Dương - Vol.3 - Khúc Thụy Du (1995) [WAV]
6 @) z* O  f! N: U. k' {AsiaCD081: Bài 20 (1995) [WAV]8 c# {: b' T7 h, k
AsiaCD082: Various Artists - Gửi Người Một Niềm Vui (1996) [WAV]
3 n. c5 [3 z- J7 ~; ]; n. s8 U+ MAsiaCD083: Tiễn Đưa (1995) [WAV]/ e8 U# _, A: O/ r
AsiaCD084: Như Quỳnh - Vol.3 - Chuyện Tình Hoa Trắng (1996) [WAV]
' P: e. x3 h$ rAsiaCD085: Best Of Dạ Vũ 5 [WAV]
8 Z. b7 {+ L' h/ i$ Z/ l/ oAsiaCD086: Mạnh Đình - Vol.5 - Chuyện Giàn Thiên Lý 2 (1996) [WAV]* v# p* R( w( `# C+ F
AsiaCD087: Một Ngày Việt Nam (1996) [WAV]; ^% N( w0 T' Q6 \
AsiaCD088: Một Lần Nữa Thôi (1996) [WAV]* h8 r" c" C2 ?4 R6 X0 z. I
AsiaCD089: Tình Khúc Quê Hương (1996) [FLAC]
8 Z$ S9 R0 A3 ~+ Z' m- ^3 T2 vAsiaCD090: Lâm Thúy Vân - Vol.3 - Tình Đầu Vẫn Khó Phai (1996) [WAV]
( c8 r4 t: z: n5 `) N1 v) pAsiaCD091: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Duy Linh - Đời Còn Cô Đơn (1996) [WAV]% P' u7 c' w2 R
AsiaCD092: Shayla - Dance Music (1997) [WAV]; `/ o8 L, a+ I9 Y' |
AsiaCD093: Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng (1997) [WAV]- H) |+ b& M/ o
AsiaCD094: Lâm Nhật Tiến - Em Đã Quên Một Dòng Sông (1997) [FLAC]
6 c% J' @3 |" n; ^& GAsiaCD095: Gia Huy - Anh Vẫn Biết (1997) [WAV]* i3 k# m5 d/ [2 p" H$ D
AsiaCD096: Mạnh Đình - Vol.6 - Tiểu Cô Nương (1997) [WAV]
5 ?! b. q5 q; A8 R# fAsiaCD097: The Best Of Dạ Vũ 6 (1997) [WAV]) h6 y. i. K$ s0 M! c
AsiaCD098: Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Loan Châu - Nơi Ấy Bình Yên (1997) [WAV]
; W' D3 ?' Y. O: g# O4 w/ \$ GAsiaCD099: Best Of Chachacha (1997) [WAV]
/ s: A/ W- ^- i$ [9 @! b. I3 ~7 tAsiaCD100: Yến Phương - Dĩ Vãng Một Loài Hoa (1997) [WAV]
2 h" Y- O9 E- W& X5 y& eAsiaCD101: Gia Huy, Thanh Trúc - Kỳ Diệu (1997) [FLAC]
3 N+ J) ~" o# ?$ x$ P4 c7 t3 ~; C0 aAsiaCD102: Loan Châu - Bên Em Là Biển Rộng (1997) [WAV], ]7 @$ G. E7 `
AsiaCD103: Mạnh Đình - Vol.7 - Xé Thư Tình [WAV]9 X4 N* U" Z4 A& J( Z) Z! K: b
AsiaCD104: Lâm Nhật Tiến - Yêu Em Âm Thầm [WAV]
+ [8 H% c, a, @0 o$ \) L8 ZAsiaCD105: Lâm Thúy Vân - Đã Qua Thời Mong Chờ (1998) [WAV]
+ X7 @& ?) S+ P) ZAsiaCD106: Shayla - Day And Night Of Missing You (1998) [WAV]( V4 f% j1 u2 a" G8 O4 [3 ~
AsiaCD107: Khi Chuyện Tình Đã Cuối (1998) [WAV]
4 y' [- ], d* k! TAsiaCD108: Duy Linh - Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng [WAV]
7 m# s4 u, q% S6 G% IAsiaCD109: Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi (1998) [APE]; S* J# H1 U; W. }' n  b. {
AsiaCD110: Gia Huy - Tình Yêu Mắt Nai (1998) [WAV]* g- C3 ?- I1 x6 s# b. j
AsiaCD111: Đôi Bờ (1998) [WAV]
1 M  A, a  E; J. @- w; w- r4 cAsiaCD112: Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Lê Tâm - Đỉnh Gió Hú (1998) [WAV]6 X8 |5 I) G: r5 H  s+ Z! C
AsiaCD114: The Best Of Rumba (1998) [WAV]
$ R- F) q- B# `" P6 RAsiaCD115: Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi (1998) [WAV]
7 {0 N  u  m/ o3 N( oAsiaCD116: Tình Yêu Và Trái Đắng (1998) [WAV]
/ \: B; e! M9 I4 y: w4 [AsiaCD117: Người Yêu Lý Tưởng (1998) [WAV]4 {# g# M5 T, I4 o
AsiaCD118: Trish - Don't Know Why (1998) [WAV]; s2 d  T! X) `, X( z+ U- K
AsiaCD119: Best Of Dạ Vũ 7 - Giống Như Tôi (1998) [WAV]
' L9 w6 z( K) e3 q) A2 I! ^  A' dAsiaCD120: Cám Ơn Anh (1998) [WAV]
" s" s, E0 \' O4 i! kAsiaCD121: Lâm Nhật Tiến - Làm Lại Từ Đầu (1998) [WAV]( X3 X/ Y$ F. o: V
AsiaCD122: Nói Đi Anh (1999) [WAV]- y5 B; l7 ?1 }$ x: M* }+ W
AsiaCD123: Trish, Sỹ Đan, Shayla - Technowave Remix [WAV]
( R+ k0 {$ J( @+ N9 lAsiaCD124: Thanh Trúc - Em Vẫn Mơ [APE]
2 {6 u/ |2 B& o/ C+ sAsiaCD125: Lời Nói Yêu Đầu Tiên [WAV]2 X) K( \0 o; R& U; Q) @
AsiaCD126: Lê Tâm - Điều Gì Đó [WAV]
+ q8 i  g6 @$ C- fAsiaCD127: Đêm Buồn Tình Lẻ [WAV]0 R* B' \8 X% _
AsiaCD128: Non Stop Chachacha - Yêu Hết Con Tim [WAV]
8 _7 L3 U0 E5 `4 W% qAsiaCD129: Lâm Thúy Vân, Lê Tâm, Lâm Nhật Tiến - Chinese Melodies [WAV]
9 q" O6 T/ \6 y) ]AsiaCD130: Trish - Secret Place [WAV]
6 F1 c* V# E4 L+ Y2 uAsiaCD131: The Best Of Dạ Vũ 8 - Kẻ Phụ Tình (1999) [WAV]
& e3 C& b  R  iAsiaCD132: Shayla - Vol.3 - Funktify [WAV]- o4 k2 k% n( p. W  G
AsiaCD133: Từ Lúc Em Đi [WAV]
, Z. X+ V4 s% i% rAsiaCD134: Lâm Thúy Vân - Trong Màn Đêm [WAV]8 D9 d6 ]2 M1 l, `; p. |- U
AsiaCD135: The Best Of Asia Remix [WAV]! D/ v: W8 @7 t! [4 C1 A
AsiaCD136: Gió Mưa Và Anh (2000) [WAV]
. F' [# M1 M/ |AsiaCD137: Vùng Biển Vắng [WAV]
; ]: n0 O7 G, S+ a7 O3 dAsiaCD138: Mưa Đêm Tình Nhỏ [WAV]2 [/ ~* S. N* t
AsiaCD139: Tình Ca Trúc Hồ - Sẽ Hơn Bao Giờ Hết (2000) [APE]2 A# z7 ^6 q* N6 B
AsiaCD140: Gởi Anh [WAV]
2 i; t$ k1 a+ f; D' ZAsiaCD141: Dòng Nhạc Trầm Tử Thiêng (2000) [WAV] {2CDs}
/ ^( J2 u4 W3 N* R/ m6 k, h. W8 m% _AsiaCD142: Trish - I'll Dream Of You (2000) [WAV]& c' \) L) p' }$ N! H
AsiaCD143: Tôi Nhớ Tên Anh [WAV]' n8 ?0 q- c$ M4 C' _1 l5 y* m
AsiaCD144: Căn Nhà Ngoại Ô [WAV]
' ?0 ~8 n! X/ P% C# BAsiaCD145: Nước Mắt Mẹ Tôi [WAV]
5 I  i, K& |0 `! YAsiaCD146: All That I Am [WAV]
- [. s; ?9 c& @' `AsiaCD147: Trái Tim Sỏi Đá (2000) [WAV]
5 G* k& m6 }8 S1 u& hAsiaCD149: The Best Of Chinesse Melodies 2 (2000) [WAV]! C. \$ X6 X! O4 v$ M
AsiaCD150: Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Gia Huy - Tình Ca Trúc Sinh - Thà Rằng Anh Nói (2000) [WAV]; b  \1 l* u" n( N$ l7 m
AsiaCD151: Đừng Hỏi Vì Sao (2000) [WAV]
- h% ]7 L0 z1 sAsiaCD152: Love Songs - Asia Number 1 Hits [WAV] {2CDs}+ p+ K' S% U- j8 l! h' {
AsiaCD153: Anh Còn Nợ Em (2001) [WAV]9 t9 L+ A% g5 l
AsiaCD154: Duy Hạnh & Kenvin Khoa - Nhạc Hòa Tấu Hiện Đại - Cyber Love (2001) [WAV]) d. G" h, G: Y4 U
AsiaCD155: Căn Gác Lưu Đày (2001) [WAV] {2CDs}
2 F1 i' ?; I9 A% _, KAsiaCD156: Lâm Nhật Tiến - Mãi Yêu Người Thôi (2001) [WAV]9 I# |( J' E: I4 [3 Q! B0 B
AsiaCD157: Nếu Biết Trước (2001) [WAV]% {0 p/ s0 ]" M, L5 B/ j
AsiaCD158: Asia 4 - A Part Of You (2001) [WAV]
) T: w1 B9 l& y3 b( j& M: qAsiaCD159: Trish - The Best Of - All My Favorite Songs (2001) [WAV] {2CDs}2 t, q4 S  k, p  n9 X
AsiaCD160: Diệp Thanh Thanh - Con Gái Nhà Lành (2001) [WAV]
7 Y9 d9 b3 D8 W2 \6 z$ bAsiaCD161: Ngọc Lan - Special Collections 1982 - 1991 (2001) [WAV] {3CDs}
7 h5 \. J6 S8 ZAsiaCD162: Trish & Asia 4 - Merry Christmas (2001) [WAV]
+ b8 O) q4 J& z; J4 ]AsiaCD163: Chuyện Người Con Gái Ao Sen [WAV]' G3 O% y$ C' N( R8 b4 A) j7 G
AsiaCD164: Có Những Chuyện Tình Không Là Trăm Năm (2002) [WAV], `3 @) l* E% W/ N5 T5 h" I
AsiaCD165: Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Phương Nghi - Liên Khúc Tình Yêu 4 [WAV]8 z% k! J1 L+ H1 E* A3 t8 O! E
AsiaCD166: Chế Linh, Thanh Tuyền - Mai Lỡ Mình Xa Nhau (2002) [WAV] {2CDs}
+ e, \" {! Q# }0 s# v; g5 kAsiaCD167: Chiều Trong Tù [WAV] {2CDs}' Z" V! o' v9 S9 U8 [7 ~
AsiaCD168: Who I am - Heart 2 Exist (2001) [WAV]8 o( I' w5 }* \9 O; B' g! x+ A  K" ^
AsiaCD169: Golden Chachacha - Chachacha 2 Instumental (2002) [WAV]" \2 {+ w2 w% X6 w9 o5 H
AsiaCD170: Gia Huy - Hôn Môi Xa (2002) [WAV]
3 `6 Q+ l, p3 SAsiaCD171: The Best Of Dạ Vũ 9 (2002) [WAV]
9 C% _2 @; f: r, m4 P6 rAsiaCD172: Tuấn Ngọc - Và Tôi Mãi Yêu Em (2002) [APE] {2CDs}2 z* g) j9 p1 `- f- |* w
AsiaCD173: Memories Of Love - Những Kỷ Niệm Tình Yêu (2002) [WAV]
, y# u  A  B" E  g: sAsiaCD174: Trish - Siren [WAV]
, E7 S4 T5 Q& f' A; M" NAsiaCD175: Asia 4 - Make Believe [WAV]
% z5 K7 N' F" [, VAsiaCD176: Jacquelyne Thụy Trâm - Take Me To Your Heart (2002) [WAV]
+ i4 |  S7 p' M, c2 I3 JAsiaCD177: Lâm Nhật Tiến - Giữa Hai Mùa Mưa Nắng (2002) [WAV] {2CDs}
/ w  k8 A2 K+ ?0 `2 X6 s/ nAsiaCD178: We'll Fly Again (2002) [WAV]
6 _6 R3 w" n4 z$ i- b  ?' X) D$ d! BAsiaCD179: Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến, Thiên Kim - Như Anh Cần Em (2002) [WAV]
! {& R/ L8 e7 s. j- XAsiaCD180: Trường Vũ - The Best Of - Gặp Nhau Làm Chi (2002) [WAV]
! m' _/ F! Y" H( Y1 fAsiaCD181: Thanh Trúc - Em Nghĩ Đến Anh (2002) [APE]! ]- M7 z9 q8 b8 E
AsiaCD182: Philip Huy - Mong Người Phương Xa (2002) [WAV]
2 ?! E, u/ m( B/ x+ x* sAsiaCD183: Asia 4 - The Last Promise (2002) [WAV]6 |1 ^$ }& _5 z! u9 E8 g7 Y
AsiaCD184: Liên Khúc Chiều Mưa 4 (2002) [FLAC]
0 X  D6 \8 y. e  i2 @- GAsiaCD185: Ly Rượu Mừng (2002) [WAV]5 z" `8 K5 C( e6 r: Y
AsiaCD186: Những Ca Khúc Mừng Xuân (2002) [WAV]
% Z- E6 O& x5 t6 l, E1 XAsiaCD187: Gia Huy - Thiên Đàng Đã Mất [WAV]
0 H0 e( P7 v% RAsiaCD188: Top Hits 2 (2003) [WAV] {2CDs}
& |, X% S* K* X$ i( jAsiaCD189: Thiên Kim - Trái Tim Ăn Năn (2003) [APE]6 Z, A$ p0 l1 m$ @' ?
AsiaCD190: Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức - The Best Of - Nhớ Em Chiều Nay (2003) [WAV]/ Z3 e7 _; _$ s3 s0 o7 \
AsiaCD191: Chúc Mừng Tuổi Mẹ (2003) [FLAC]
2 N1 p+ x( g( u1 O+ Z/ ?  E: pAsiaCD192: Tình Cha (2003) [FLAC]
. ~! J/ A! h. Z# @! c2 jAsiaCD194: Asia Remix 2 [FLAC]
1 z5 F# `. h# S5 q6 y  v$ HAsiaCD195: Liên Khúc Chinese Top Hits (2003) [WAV]
6 y- J4 u8 @% n( J7 B3 v5 {AsiaCD196: Màu Nhiệm Tình Yêu (2003) [WAV]
, |# @, F6 s* D. GAsiaCD197: Liên Khúc Thành Phố Buồn (2003) [WAV], D3 w: K- ~- v4 s9 x2 I
AsiaCD198: Lang Thang Dưới Mưa (2004) [WAV]  d* R0 o% [* x8 C: I4 j6 G
AsiaCD199: Những Ngày Tháng Không Tên (2004) [WAV]6 O: t. ]; B  Z' N# r5 Q3 \
AsiaCD200: Jacqueline Thụy Trâm, Dạ Nhật Yến, Trish Thùy Trang - Waiting For You (2003) [WAV]% Y- Z" Z  m. i- C3 S/ i
AsiaCD201: Tình Khúc Thế Giới (2004) [WAV]2 ?  g" s7 X0 f. ^+ l. z
AsiaCD202: Trish - The Best Of - No Two [WAV] {2CDs}8 u% E) ]- L( b+ C
AsiaCD203: Đồi Thông Hai Mộ (2004) [WAV]
$ x7 G& K; E; D8 }AsiaCD204: Liên Khúc Trái Tim (2004) [WAV]
8 \8 b! z- s; K9 _AsiaCD205: Dấu Chân Của Biển (2004) [WAV]+ L& ~/ v' o' J! H  t8 N
AsiaCD206: Cardin - Trái Tim Dại Khờ (2004) [WAV]
6 _: q. K+ u, P: kAsiaCD207: Thùy Hương, Ánh Minh - Puriti, Baby I Would (2004) [WAV]7 G/ L! B0 k& E7 \
AsiaCD208: Viễn Du Mùa Xuân [WAV]. K$ L" J! u* y, n$ D
AsiaCD209: Ngọc Huyền, Trường Vũ - Phận Gái Thuyền Quyên (2005) [WAV]/ r7 y; x' d  x9 A; D; R
AsiaCD210: Giờ Đã Không Còn Nữa [WAV]
! g  W, m/ U( s( GAsiaCD211: Thiên Kim - Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình (2005) [WAV]3 Y9 K9 p9 Y% c* H1 S( ?
AsiaCD212: Mưa Ngoại Ô (2005) [WAV]
6 ^: `- u) p# r7 Z. aAsiaCD213: Biển Sóng Tình Em [WAV]4 R1 M& Q- U1 U4 N" n9 s; h
AsiaCD214: Ngọc Huyền - Liên Khúc Không Bao Giờ Quên Anh [WAV]
: h2 `" t" Q8 SAsiaCD215: Liên Khúc Top Hits (2006) [WAV]
2 S$ x; _3 q" A  V1 TAsiaCD216: Khải Tuấn, Minh Thông, Châu Tuấn - Tình Khúc Phạm Khải Tuấn - Chỉ Có Riêng Em (2005) [WAV]
7 Y6 I! c5 _8 K8 yAsiaCD217: Liên Khúc Vì Đó Là Em [WAV]! {6 |  ~  j. k- O. V
AsiaCD218: Liên Khúc Gõ Cửa (2006) [WAV]
5 p) ]- T& C% k( CAsiaCD219: Tuấn Vũ, Ngọc Huyền, Băng Tâm - Liên Khúc Chuyện Hoa Sim (2006) [WAV]+ m/ o; c* {! L% G7 c
AsiaCD220: Nguyên Khang - Dòng Đời [FLAC]4 F$ ^& w0 B; Z
AsiaCD221: Tình Khúc Thế Giới - Những Bài Hát Hay Nhất Thế Kỷ (2006) [WAV]3 i! z' r" s: h2 ]2 J- t/ a
AsiaCD222: Tình Thư Của Lính (2006) [WAV]8 ]/ c% h( f% d$ w
AsiaCD223: Người Ở Lại Charlie [WAV]
1 U" o- r% D, p% }9 z; P! O* XAsiaCD224: Trăng Tàn Trên Hè Phố [WAV]: N5 z% J% P- L3 r
AsiaCD225: Đặng Thế Luân, Băng Tâm - Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm [WAV]: \5 ^# R! x% y7 j
AsiaCD226: Golden Hits Love Song - Vol.1 - Chuyện Hợp Tan [WAV]
) a: N1 ]+ d' C( y3 e+ E& o, JAsiaCD227: Golden Hits Love Song - Vol.2 - Liên Khúc Như Vạt Nắng [WAV]
  q0 {+ a$ R+ l  m5 qAsiaCD228: Cardin - Sẽ Mãi Mãi [WAV]
0 c3 A8 i$ \) L$ P/ n# zAsiaCD229: Lâm Nhật Tiến - Nói Với Tôi Một Lời (2006) [WAV]  Z; S" V* x4 m2 W
AsiaCD230: Ánh Minh, Thùy Hương - Men Say Tình Ái (2006) [WAV]
4 \% u7 P( d) i, R! _7 [! y2 [AsiaCD231: Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến (2006) [FLAC]
+ W1 e# Z0 z( yAsiaCD232: Chuyện Giàn Thiên Lý [WAV]( @9 D$ `- n& ^8 H# U! Y5 y
AsiaCD233: Đặng Thế Luân - Khóc Mẹ Đêm Mưa [APE]& e* {2 i( r# L/ I% P6 x7 G
AsiaCD234: Khi Ta Rời Xa Nhau (2006) [WAV]
+ _% @, s% W! z0 r  I7 RAsiaCD235: Chuyện Tình Người Đan Áo (2007) [WAV]- c- i  F+ T- S4 _4 d( C: h
AsiaCD236: Mẹ Yêu (2007) [WAV]" `' b( v1 x9 K! Y, K0 t
AsiaCD237: Tình Khúc Trúc Hồ - Tội Nghiệp Thân Anh (2007) [WAV]! K" v/ r6 ^4 c3 S0 A# E
AsiaCD238: Tình Khúc Trầm Tử Thiêng - Trộm Nhìn Nhau (2007) [WAV]/ i) e+ x; [& _
AsiaCD239: Kim Tiểu Long, Tuấn Vũ - Giọt Lệ Đài Trang (2007) [WAV]
2 S0 `4 U. E& k7 @. P8 d6 ~AsiaCD240: Sầu Đông (2007) [WAV]: f& T6 t4 ]! p# k' w/ X& B3 k5 u: P
AsiaCD241: Băng Tâm - Chuyện Ba Mùa Mưa (2007) [WAV]
. t7 X& `( S- L  [& mAsiaCD242: Liên Khúc Chinese Top Remix (2007) [WAV]9 ]% o) d$ p* ~7 {! n; `+ \
AsiaCD243: Bảo Yến - Thôi Thế Thì Chia Tay (2007) [WAV]
, F' s$ S% @9 R$ X7 HAsiaCD244: Tình Ca Trúc Hồ - Tình Yêu Và Tình Người (2007) [WAV]" K( n. C6 G( b5 o  X, I: T
AsiaCD245: Đặng Thế Luân - Người Thương Binh (2007) [WAV]
" K0 E; u  k: F1 G. G; pAsiaCD246: Băng Tâm, Đặng Thế Luân - Tâm Sự Với Em [WAV]
0 X; e* R) k3 P7 C( m- l+ g5 A  lAsiaCD247: Asia 4 - Greatest Hits (2008) [WAV]
' c( T8 C8 D1 S0 t% eAsiaCD248: Money Money (2008) [WAV]1 E9 Y, b; }0 y+ p4 Q
AsiaCD249: Anh Còn Yêu Em (2008) [APE], m, j9 {. r4 J5 ^
AsiaCD250: Kẻ Ở Miền Xa (2008) [WAV]
$ d2 ~1 Y, D5 X7 g0 r4 MAsiaCD251: Thương Anh (2008) [FLAC]6 d& `/ C# b4 j, p
AsiaCD252: Y Phụng - Giọt Buồn Không Tên (2008) [WAV]7 Y$ w; \0 N* V7 V8 d
AsiaCD253: Thiên Kim - Anh Còn Nợ Em (2008) [WAV]$ D' p( l) E1 K5 s- N
AsiaCD254: Ngọc Hạ - The Best Of - Suối Mơ (2008) [WAV]5 h) j! R  Y8 A9 t2 ^
AsiaCD255: Tuấn Vũ - The Best Of - Kể Chuyện Trong Đêm (2008) [WAV]3 B" G1 N* N: o. g0 W# w" i5 j
AsiaCD256: Lâm Thúy Vân - Một Thời Đã Xa (2008) [WAV]3 L2 x; j/ D5 X& _1 n( u
AsiaCD257: Vầng Trăng Tình Yêu (2008) [WAV]
3 x* H) J( R5 e0 v; P6 MAsiaCD258: Sương Lạnh Chiều Đông (2008) [WAV]& V! n5 S# M! O
AsiaCD259: Nguyễn Hồng Nhung - Câu Chuyện Tình Tôi (2008) [WAV]
8 `" t% x0 E; TAsiaCD260: Đan Nguyên - Những Lời Này Cho Em (2008) [WAV]+ K5 B+ m$ `" N& y: u& ~, ^
AsiaCD261: Những Kiếp Hoa Xuân [WAV]
: ?) k4 r& @; K$ V7 ?$ V2 AAsiaCD262: Tôi Chưa Có Mùa Xuân (2008) [WAV]
7 |$ L6 F2 `0 P( N' Q# n9 qAsiaCD263: Chỉ Là Phù Du Thôi (2009) [WAV]
) B% D6 x/ k/ q3 dAsiaCD264: Như Quỳnh - Mưa Buồn (2009) [WAV]! K5 n. Y1 }+ Y' I. X- F& B. x
AsiaCD265: Bắc Đẩu [WAV]
' r/ W' K' c. g& jAsiaCD266: Chuyện Tình Mộng Thường (2009) [WAV]
; X0 Y8 ^0 B8 ?AsiaCD267: Giải Sáng Tác 2008 (2009) [WAV]
, }% n3 u: l- E- r6 o" CAsiaCD268: Tình Khúc Anh Bằng 1 - Chuyện Hoa Tigon (2009) [WAV], [+ z  O* t1 S5 y: A! A
AsiaCD269: Tình Khúc Anh Bằng 2 - Từ Thuở Yêu Em (2009) [WAV]# Z  y9 M, _) m
AsiaCD270: Ngày Cưới Em (2009) [WAV]+ B5 L  C! j- M" u3 v2 |
AsiaCD271: Hai Trái Tim Vàng (2009) [WAV]" f3 L1 S3 H1 p3 M
AsiaCD272: Nguyễn Hồng Nhung - Chủ Nhật Xám [WAV]
" I8 M7 T4 L8 qAsiaCD273: Trish Thùy Trang - Whispers (2009) [WAV]3 V8 @  p: w) i5 Z, l. j
AsiaCD274: Đan Nguyên, Y Phụng - The Best Of - Hãy Quên Anh (2009) [WAV]
$ ?7 z0 n9 o5 V. h, s6 |0 W+ [AsiaCD275: Tà Áo Đêm Noel (2009) [FLAC]
$ y9 w) @) h1 C# VAsiaCD276: Đan Nguyên - Thành Phố Mưa Bay (2010) [WAV]$ V8 D5 X  H) x  F1 s; N* s7 ?
AsiaCD277: Liên Khúc Đón Xuân [FLAC]: K# q8 Q$ L) v4 X" e$ \+ A
AsiaCD278: Đặng Thế Luân - Nhật Ký Của Hai Đứa Mình (2010) [FLAC]7 m9 W" W! ?* A' y" ~! x: B
AsiaCD279: The Best Of Dạ Vũ Quốc Tế (2010) [WAV]
  Q$ f- s- |. W1 ^8 Z& a4 PAsiaCD280: Xin Thời Gian Ngừng Trôi (2010) [WAV]# j  u$ U( U2 R
AsiaCD281: Y Phụng - Tân Cổ Giao Duyên - Ngưu Lang Chức Nữ [WAV]% W1 g2 F( u- ]  o
AsiaCD282: Liên Khúc Phượng Hoàng (2010) [WAV]
8 a7 {" r* g1 aAsiaCD283: Liên Khúc Đêm Buồn Tình Lẻ, Những Đồi Hoa Sim (2010) [WAV]9 l, w7 r$ M# f; U) {5 |6 a
AsiaCD284: Tường Khuê, Tường Nguyên - Nhẫn Cỏ Cho Em (2010) [WAV]
. c7 u$ `3 d! e" H7 {7 D0 o+ W0 HAsiaCD285: Quốc Khanh - Người Đến Như Mơ (2010) [WAV]
$ ~# Z/ t+ g9 \7 Q9 Z$ J: @AsiaCD286: Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Nhật Tiến - Em Có Còn Yêu Anh (2010) [WAV]
; z: f# {( D* t* c9 f9 p5 ]2 I" eAsiaCD287: Đoàn Phi - Thiên Thần Tội Lỗi (2010) [WAV]
+ U" |' T' s% N/ Q" XAsiaCD288: Mai Thanh Sơn - Em Là Tất Cả (2010) [WAV]
/ J6 z4 s0 {% v1 WAsiaCD289: Tuyệt Phẩm Hợp Ca Asia - Đáp Lời Sông Núi (2010) [WAV]
6 s0 M4 _" O/ LAsiaCD290: Thuở Ấy Có Em (2010) [WAV]2 Z. M. h. ]7 z1 g" p7 f" _0 w
AsiaCD291: Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà (2010) [WAV]
# W# a5 s  _" Y6 D# ?, fAsiaCD292: Hồ Hoàng Yến - Bão Tình (2010) [WAV]( F/ K. }4 L7 y% M: Z
AsiaCD293: Đặng Thế Luân, Tâm Đoan - Tuyết Lạnh (2010) [WAV]& n! U' w  q, K- K# G
AsiaCD294: Màu Xanh Noel (2010) [WAV]) \6 Q, x5 [* U4 c  R8 b+ J& J1 K
AsiaCD295: Lê Anh Quân - Một Giây Phút Thôi (2010) [WAV]
4 ?/ K6 u. v- ~& Y0 V5 _, u% aAsiaCD296: Nếu Xuân Này Em Lấy Chồng (2010) [WAV]
4 Y2 d  q, A7 P# N% |) [AsiaCD297: Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng (2010) [WAV]/ g2 z) f$ |) x( F, X/ [
AsiaCD298: Quốc Khanh - Chỉ Chừng Đó Thôi (2011) [WAV]
! |" i0 ^; H3 h: k; m: @AsiaCD299: Giải Sáng Tác 2010 - Bà Mẹ Bán Nón, Tiếng Vọng (2011) [WAV]
  G! r6 A, T9 }( e; H: oAsiaCD300: Anh Bằng - Dòng Nhạc Lưu Vong 1 (2011) [WAV]
# y* \( f+ H/ i/ Y8 ~7 fAsiaCD301: Anh Bằng - Dòng Nhạc Lưu Vong 2 (2011) [WAV]" [5 W$ d! ~7 A! T: j
AsiaCD302: Sài Gòn Kỷ Niệm (2011) [WAV]1 X8 r$ s3 i9 L) U" l
AsiaCD303: Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng (2011) [WAV]
$ q  {7 o7 y+ e( I& z; H4 u% ~) N' e1 qAsiaCD304: Hà Thanh Xuân - Mưa (2011) [WAV]2 [. o3 X+ C1 |( M0 r9 N! o
AsiaCD305: Mai Thanh Sơn - Nụ Hôn Cuối (2011) [WAV]
  Z0 E. b+ m" E6 U, M) N* aAsiaCD306: Hùng Ca Sử Việt 1 - Trên Đầu Súng (2011) [WAV]
/ C; Y' I  J* J! r. X. v$ ~AsiaCD307: Hùng Ca Sử Việt 2 - Thiên Thần Trong Bóng Tối (2011) [WAV]( I( z- ^3 u: D8 }4 g( |' @" X5 p) J
AsiaCD308: Various Artists - Tình Yêu Giáng Sinh [WAV]
! y* y5 W: m* H5 q9 s8 s: xAsiaCD309: Lá Thư Trần Thế [WAV]
: p/ U  N4 L1 |4 m5 x3 x6 b8 X9 IAsiaCD310: Nguyên Khang, Diễm Liên - The Best Of - Rong Rêu (2011) [WAV]- |6 N7 Q) o( o4 A3 C
AsiaCD311: Em Còn Nhớ Mùa Xuân (2011) [WAV]
  M2 k; \8 K: z" F3 v  C. k# cAsiaCD312: Mùa Xuân Đó Có Em (2011) [WAV]1 B; {$ E, O) J3 K
AsiaCD313: Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu [WAV]
9 {# `+ H" v$ G; OAsiaCD314: Còn Nhớ Không Em (2012) [WAV]
( o# I* o! K0 q, h3 [" L3 Q$ G% N& GAsiaCD315: Hà Thanh Xuân - Phận Tơ Tằm (2012) [WAV]
' \* N0 [0 \) R7 e0 E& a: q3 a; TAsiaCD316: Tường Nguyên, Tường Khuê - Thương Về Cố Đô (2012) [WAV]
) n1 ^2 P) }# d" t' Q5 qAsiaCD317: Philip Huy, Mỹ Huyền - Định Mệnh (2012) [WAV]
4 ~0 \5 H* |7 a0 K3 r) S( t9 D! C0 UAsiaCD318: Hoàng Oanh - The Best Of - Chuyến Đò Vĩ Tuyến (2012) [WAV]$ |. v0 v9 f! J8 J/ s% _5 j: I
AsiaCD319: Lê Anh Quân - Mắt Lệ Cho Người (2012) [WAV]% q7 `2 f' ]" r! `# U
AsiaCD320: Vũ Khanh - The Best Of - Cô Láng Giềng (2012) [WAV]
5 n) w3 `! Q. G( s+ v# s9 xAsiaCD321: Đường Về Quê Hương (2012) [WAV]; I: a. V# h+ J; k* C' B9 B' J
AsiaCD322: Lâm Nhật Tiến - Bên Kia Bờ Đại Dương (2012) [WAV]
0 U7 A: P% r* r' u% W. o7 R: |3 Q3 QAsiaCD323: Như Quỳnh - The Best Of - Trên Đỉnh Mùa Đông (2012) [WAV]% y7 D$ G# n7 r9 r% e  \
AsiaCD324: Liên Khúc Tình Yêu Tuyệt Vời, Tình Ca Muôn Thuở (2012) [WAV]
  g% y6 D) y$ kAsiaCD325: Giáng Sinh Kỷ Niệm (2012) [WAV]& G2 V5 m+ [+ d
AsiaCD326: Giáng Sinh Họp Mặt (2012) [WAV]
) y' e# B. Q) r" O$ B( EAsiaCD327: Triệu Con Tim (2013) [WAV]8 u; u, h! i' K
AsiaCDCS004: Trish (2005) [WAV]
  i" a4 g5 G1 O$ v, A( ]" d6 \AsiaCDCS006: Ngọc Hạ - Nước Mắt Mùa Thu [WAV]
% N7 M: F( N2 [  ?. MAsiaCDCS007: Y Phương - Trả Nợ Tình Xa [WAV]: g! \: V2 T& f6 j' {& D
AsiaCDCS008: Thiên Kim - Tình Đời [WAV]
$ n! J) k8 w* ^6 G* _AsiaCDCS009: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền - Lá Trầu Xanh (2007) [WAV]- X1 z0 c- V; h& ?
AsiaCDCS010: Nguyên Khang - Ta Muốn Cùng Em Say (2007) [WAV]( V% p- j, }. ~$ u% t7 b  ]6 ~
AsiaCDCS012: Lâm Thúy Vân - Dấu Yêu Ngày Nào (2007) [WAV]
8 A& M. f2 @7 N( L3 GAsiaCDCS014: Băng Tâm - Từ Khi Biết Yêu Lần Đầu (2008) [WAV]" o5 J! S4 G2 v
AsiaCDCS015: Thiên Kim - Dù Chỉ Một Lần Thôi [WAV]: V. s6 R0 B; U2 P7 b$ \* o
AsiaCDCS016: Khóc Thầm (2008) [WAV]
  W$ R* s' w) I1 s: dAsiaCDCS017: Cardin - Và Hôm Nay... Now I Know [WAV]: w: s; A9 L' {8 a' M2 }) H
AsiaCDCS018: Tường Nguyên, Như Quỳnh, Tường Khuê - Về Lại Đồi Sim (2008) [FLAC]
7 ?: r1 O$ z4 a* OAsiaCDCS019: Bảo Yến - Chiều Hạ Vàng (2008) [WAV]2 c7 v. Y! A  I( P" e% I! x9 |
AsiaCDCS021: Y Phương - Nửa Hồn Thương Đau (2009) [WAV]* `' Z  Q# n& U' [$ g
AsiaCDCS022: Quốc Khanh - Vẫn Mong Em Về [FLAC]
$ l  m5 M" b9 u! ~AsiaCDCS023: Tâm Đoan - Nhạc Vàng 1 - Sầu Lẻ Bóng [WAV]
' R5 O' W! V3 c5 a( K! oAsiaCDCS024: Thiên Kim - Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời (2010) [FLAC]
" O" E2 ~' B) h6 k& A$ uAsiaCDCS025: Y Phương - Mưa (2010) [WAV]$ ^- d" j8 H8 I! k" _
AsiaCDCS026: Đan Nguyên - Xin Làm Người Tình Cô Đơn (2010) [WAV]
& ^/ E2 k4 j% o6 E  Q- [2 E) RAsiaCDCS027: Liên Khúc Mưa (2010) [WAV]
& S) J1 K/ ]* _* kAsiaCDCS028: Ánh Minh - Take Control [WAV]: t! Q; s0 C! S7 r) ~- |
AsiaCDCS029: Lâm Thúy Vân - Trái Cấm Tình Yêu [WAV]
% |" w& y+ }. d$ z% cAsiaCDCS030: Nguyên Khang - Một Lần Trong Đời (2010)[WAV]
3 A- l' \( f6 [$ q* ZAsiaCDCS032: Ánh Minh - Mùa Đông Yêu Thương [WAV]! l5 ]. u" d% k" @
AsiaCDCS033: Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân - Nối Lại Tình Xưa [WAV]
- d1 f0 h& U4 }5 {AsiaCDCS034: Live Show Ngọc Huyền - Giữ Mãi Tình Yêu, Liên Khúc Năm Mùa [WAV]
& ]8 n8 W# x- I9 h% uAsiaCDCS035: Tường Nguyên - Mơ Về Mẹ (2011) [WAV]
+ @, H: ^- ~& V; d6 mAsiaCDCS036: Nguyễn Hồng Nhung - Dường Như [WAV]. A) W) ~5 W* H( T
AsiaCDCS037: Quốc Khanh, Đan Nguyên - Nhớ Mẹ (2011) [WAV]4 @) n% m# A! [
AsiaCDCS038: Đặng Thế Luân - Ngang Trái (2011) [WAV]1 }+ w" C. K8 d( W
AsiaCDCS039: Tình Khúc Lê Đức Long - Vì Em (2012) [WAV]' ~( v  l' ^) A  @( w- ~
AsiaCDCS040: Lâm Thúy Vân - Bảy Năm Mối Tình Câm (2012) [WAV]
/ p9 @, r. \' U  \1 K/ m& ?AsiaCDCS041: Hồ Hoàng Yến - Tình Lỡ (2012) [WAV]1 U& F+ c7 p8 j( }
AsiaCDCS042: Đan Nguyên - Có Thế Thôi (2012) [WAV]
" L/ M3 K7 Q7 yAsiaCDCS043: Thiên Kim - Hòa Tấu Đàn Tranh (2012) [WAV]
1 v6 p% R2 f  O7 _AsiaCDCS044: Tâm Đoan - Tình Chúa Cao Vời (2012) [WAV]4 D  L2 F  c" [4 x
AsiaCDCS046: Giang Tử - Vol.1 - Tuyệt Phẩm (2013) [WAV]
$ m8 _" \8 c0 f# x9 L$ d6 P# rAsiaCD Tình Ca 20: Ngọc Lan, Huy Sinh, Lưu Hồng - Liên Khúc Chiều Mưa (1990) [WAV]
# H4 _; ~! O7 M$ j# A: u- N7 U9 zAsiaCD Tình Ca 20: Nhạc Hòa Tấu - Những Đồi Hoa Sim (1994) [WAV]4 D6 a" b' v# _& A) J
AsiaCD Tình Ca 20: Thiên Trang, Chế Linh, Tuấn Vũ - Đôi Bóng (1992) [WAV], c4 t& Q% N/ h! h8 o
AsiaCD: Holyday (1994) [WAV]
1 d" a. b2 f6 F4 \4 e7 T9 r6 BAsiaCD: Nhạc Hòa Tấu Vũ Thành An - Với Tiếng Dương Cầm Trúc Sinh (2003) [WAV]4 ]% j& I: ~3 \# Q( g0 l
AsiaCD: Nhạc Tình Guitar - Tình Yêu Cô Đơn (1994) [WAV]
6 h: Y1 t/ G9 D' |* sAsiaCD: Những Nụ Hôn Đời (1994) [WAV]8 b3 B' p8 {7 C% L" c/ q
7 j% V6 |, O) l% x& k$ J  i0 d
Các album sau khi dùng Audio Checker kiểm tra có chất lượng MPEG hoặc có chất lượng đạt dưới 50% CDDA, mọi người có thể lựa chọn down hoặc không down.$ f9 H0 M8 U6 W9 e- d% O' q
                     ; o, E4 F. d0 g# ?6 [2 X
Asia 015 - Lien khuc tinh yeu 1 - 28,75% CDDA

6 `' `4 l# {8 z4 W. yAsia 016 - Lien khuc tinh yeu 2
0 O$ f4 j+ n+ KAsia 017 - Lien khuc tinh yeu 3
" D3 q  P) r# K% QAsia 025 - Lien khuc cho nguoi tinh - Tuan Vu, Son Tuyen, Thien Trang
2 c, x) t5 t( RAsia 103 - Manh Dinh 7 - Xe thu tinh: C+ @; q# Y3 l2 r0 U0 y$ o) Z1 C
Asia 163 - Chuyen nguoi con gai ao sen - 28% CDDA9 c/ d8 t' u/ N* ~7 z0 _& R
Asia 195 - Lien khuc Chinese Top Hits - 52% CDDA
+ u% U3 j. _$ w5 Q6 ~  |6 vAsia 201 - Tinh khuc the gioi - 35% CDDA. ]* Q* ]/ {3 |8 O) y& V
Asia 230 - Anh Minh, Thuy Huong - Men say tinh ai
* Q! P1 q, R- RAsia Tinh ca 20 - Lien khuc chieu mua - Ngoc Lan, Luu Hong, Huy Sinh                                        ! A  t: K6 @1 b3 ?
        
7 Y% T8 X. T3 J1 @& P4 Q( {( M2 v3 `# B8 N4 t. }, B$ K
1

Xem tất cả

♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

346

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
519
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:12 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:15 - f! y4 g% x' S/ ]

+ ?- Z1 j/ k3 J# [- j3 P. }, _; L) x
DANH MỤC CD TRUNG TÂM LÀNG VĂN2 K7 h: g) o9 c% a( n

  P$ X1 p8 u# Q. E2 NLVCD001: Tình Khúc Ngô Thụy Miên [WAV]
8 s$ {& x" d! _3 {7 [) C& h
LVCD002: Tình Khúc Vũ Thành An (1988) [WAV]; X$ P6 A; ?  U3 N9 ~" G2 a
LVCD003: Duy Khánh - Tác Phẩm Và Tiếng Hát (1988) [WAV]( a2 F4 @, {/ v- i" H: [
LVCD004: Hương Lan - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè [WAV]1 U% a! i3 v0 k4 Z: v! o
LVCD005: Dạ Vũ Yêu Đương [WAV], q3 A/ x* O* T6 N: i, \9 D+ @7 }" K
LVCD006: Vũ Khanh - Tôi Bán Đường Tơ (1988) [WAV]: Q2 |( E  V. w' _( P  u4 O% o
LVCD007: Cuốn Theo Chiều Gió [WAV]
) J' `$ l% v6 l* r6 lLVCD008: Kiều Nga, Duy Quang - Người Em Văn Khoa (1989) [WAV]
7 ^0 B, G+ I/ L6 V/ hLVCD009: Lá Thư Đô Thị [FLAC]( ~- ~( U. o: E/ p8 o9 }; E" d+ `+ h
LVCD010: Hương Lan - Tình Nồng Cháy [FLAC], q% @" k( l. s. h5 n: s
LVCD011: Xin Làm Người Tình Cô Đơn (1989) [WAV]
% y1 W5 x6 ~1 e+ mLVCD012: Dạ Vũ Yêu Đương 2 [WAV]
3 @. V8 w* T/ mLVCD013: Dạ Vũ Yêu Đương 3 [WAV]
1 M+ z4 U% E: ^  X( E5 K7 eLVCD014: Như Mai - Tình Hận (1988) [WAV]3 w; ^# y: H0 ?: R' N' c
LVCD015: Phương Dung - Nửa Đêm Ngoài Phố [WAV]% U2 B. c/ k( t; s  _/ e  P4 w. H
LVCD016: Vũ Khanh - Cây Đàn Bỏ Quên (1988) [WAV]
7 Y0 `9 [+ A; S$ n, K7 `; RLVCD017: Tuấn Vũ - Những Tình Khúc Yêu Cầu Top Hits (1989) [WAV]
, w1 C( \% H+ d3 m, |, Q! kLVCD018: Jo Marcel - Đỉnh Tuyết Cao (1989) [WAV]; ?* _, I2 O% U0 I7 |2 Y3 V
LVCD019: Khánh Hà - Mùa Thu Cho Em [WAV]) D) M; r- l& k5 o. z# F+ G& m- ?
LVCD020: Elvis Phương, Kiều Nga, Ngọc Lan - Bước Tình Hồng (1989) [WAV]2 ]3 q" ^+ s" U
LVCD021: Khánh Hà, Kiều Nga - Ước Hẹn (1989) [WAV]- M- C! r  S" H" L7 D3 H1 \, [) n7 p
LVCD022: Thanh Tuyền, Hương Lan - Bông Cỏ May (1990) [WAV]
& G* H1 `+ w" j' qLVCD024: Duy Khánh - Vol.2 - Một Mai Giã Từ Vũ Khí [FLAC]
* v* x+ y# |( S- BLVCD025: Thanh Tuyền - Rumba [WAV]
6 F6 H) G$ {8 r9 w) ~LVCD026: Tình Khúc Mùa Xuân [WAV]
7 {3 l* ~2 C0 ]- ?) z5 mLVCD027: Bóng Nhỏ Giáo Đường [WAV]
/ ^& u% W( y1 f- k+ G) h( y8 ]LVCD028: Khánh Ly, Khánh Hà, Tuấn Ngọc - Rồi Mai Tôi Đưa Em (1989) [WAV]
' c5 B! P9 t4 r. f3 s- p( XLVCD029: Tình Khúc Trần Thiện Thanh (1989) [WAV], V$ N& z* ]8 T7 [  d. g$ y* _
LVCD030: Khánh Ly, Elvis Phương - Xóa Tên Người Tình [WAV]: ^9 u4 N0 r0 ~6 O/ R6 X
LVCD031: Kiều Nga - Tóc Mây [WAV]
! o4 p8 X, a; R3 A5 l; K3 YLVCD032: Khánh Ly, Lệ Thu - Như Cánh Vạc Bay [WAV]- t# K# Q- q4 r' m+ {
LVCD033: Chế Linh - Thói Đời [FLAC]
8 z* b9 r1 B: ?# FLVCD034: Khánh Ly, Elvis Phương - Tình Hờ [WAV]
3 E% p7 ^4 x5 V- O6 KLVCD035: Linda Trang Đài - Fashion Girl [WAV]
5 p# g. A% @9 ?# ^LVCD036: Lệ Thu - Bài Tình Ca Mùa Đông [WAV]. n; C. l# T. B2 R/ I9 W" b
LVCD037: Khánh Hà - Nỗi Đau Dịu Dàng [WAV]
% }8 N2 g0 o: N# y: n0 U# a) ULVCD038: Tuấn Vũ, Hương Lan - Ngại Ngùng [WAV]
5 w3 H/ `1 ~4 |! c4 N- p5 VLVCD039: Doctor New Wave 9 (1990) [WAV]
9 P! }8 `- m, O+ U0 r) z! g2 ~0 ^, GLVCD040: Khúc Hát Thiên Thần [WAV]1 n8 u* ?# w4 ?* m" h8 a0 e
LVCD042: Khánh Hà - Tiếng Sáo Thiên Thai [WAV]( O; ]" K0 r: B' o! t( v
LVCD043: Hương Lan, Ngọc Lan - Thu Sầu (1990) [WAV]
/ \1 ?# x9 m3 Z. T+ w! OLVCD044: Con Là Người Ngoại Đạo [FLAC]3 n1 G- @% x5 P& Z& A+ X
LVCD045: Độc Tấu Guitar Trung Nghĩa 1 [NRG]5 h! u/ K6 \" q7 p, G# A* @
LVCD046: Độc Tấu Guitar Trung Nghĩa 2 [WAV]9 ~8 g3 ^8 J/ B* ?) }! f' A
LVCD047: Chanson D'amour [WAV]! ^' s* Q/ e. l- E  [
LVCD048: Carol Kim - Vol.1 - Chuyện Tình Không Đoạn Kết [WAV]+ Q" b  v5 {% T& x
LVCD049: Hương Lan, Elvis Phương - Trên Đỉnh Đau Thương [WAV]3 K+ P' a3 j! K" w+ U9 U* ^( N+ @
LVCD050: Tình Khúc Trịnh Công Sơn [WAV]; z/ C' ^, n3 \7 U5 Y5 T
LVCD051: Chế Linh, Thanh Tuyền - Áo Cưới Màu Hoa Cà [WAV]
& h) b1 M, q- x5 A! K6 r4 ^7 qLVCD051: Hương Lan, Thanh Phong - Đừng Nói Xa Nhau [WAV]
8 U' B: ~6 L' r7 h" l7 rLVCD052: Chế Linh, Tuấn Vũ - Vùng Trước Mặt [WAV]
$ G* Y/ s/ c. F, ~LVCD054: Duy Khánh, Chế Linh, Tuấn Vũ - Biệt Kinh Kỳ [FLAC]$ h6 ]9 ^. \) v
LVCD055: Chế Linh - Bolsa Chiều Hai Lối [WAV]
0 m1 p- P- a. G2 ~LVCD056: Thiên Trang - Nẻo Đường Kỷ Niệm [WAV]
" Q. ?% N" F, I! _, V& k4 I2 _LVCD057: Duy Khánh - Hát Cho Mai Sau (1990) [WAV]
7 m$ o3 l9 n3 X, I* S/ d4 @3 W2 e" vLVCD058: Dạ Vũ Nhật Trường (1990) [WAV]. X7 U/ m3 S$ E- D
LVCD059: Kim Anh, Duy Quang - Tình Là Sợi Tơ [WAV]
  ~. [9 c! x6 {' t9 P! n' CLVCD060: Tuấn Vũ - Vol.7 - Dạ Vũ Tình Đầu [WAV]
% R- H" a) T4 `0 ~' a$ N. bLVCD062: Công Thành & Lyn [WAV] 3 e5 F9 e8 \, d/ s3 Q# ]
LVCD063: Tình Khúc Chiều Mưa (1990) [WAV]
% r% J6 o" [0 y" dLVCD064: Một Thời Để Yêu (1990) [WAV]3 |% g, w7 [6 p& v# A3 C% s
LVCD065: Còn Tuổi Nào Cho Em (1990) [WAV]6 l, j( P9 L; f. d5 E2 g3 C- q" t4 x
LVCD066: Hát Cho Ngàn Sau [WAV]
* j: j) G& K# d# j) P2 u6 ~5 `5 A! aLVCD067: Tuấn Ngọc, Lệ Thu - Một Thoáng Hương Xưa [WAV]
) [' w; B7 B0 x; S9 Z2 OLVCD068: Thương Ngày Tháng Qua (1990) [WAV]/ N# s& o; a% m" l
LVCD069: Tứ Quý Tứ Ca [WAV]( T3 A+ {+ R, e2 @
LVCD070: Duy Quang - Thương Tình Ca (1990) [WAV]
2 X' h& L  w1 p% c, ~LVCD071: Duy Khánh, Thanh Tuyền - Cô Hàng Xóm (1990) [WAV]
$ y6 `- P, g: ?: eLVCD072: Ngậm Ngùi [WAV]" A! E& u3 L8 u2 J
LVCD073: Khánh Hà, Ngọc Lan - Cho Người Tình Lỡ [WAV]" z+ J- t) e  ~$ v& d+ S: d$ P
LVCD074: Gọi Đời [WAV]
* {  E$ j: M+ A5 t+ sLVCD075: Duy Khánh, Nhật Trường - Chiều Tây Đô [WAV]# k9 l1 D# L" `! j
LVCD076: Tuấn Vũ - Những Đồi Hoa Sim [WAV]+ a4 B, Z6 E9 u* k. q+ a( |
LVCD077: Tuấn Vũ - Phố Vắng Em Rồi [WAV]
2 {& U  ?1 {# _! S9 _" c! JLVCD078: Tuấn Vũ, Thiên Trang - Đêm Trao Kỷ Niệm [WAV]
. a; A8 o* O! O4 ^LVCD079: Lynda Trang Đài, Kiều Nga, Ngọc Lan - Dạ Vũ Lambada [WAV]
; n" ]7 }* U  U2 Q7 B" @LVCD080: Kiều Nga, Anh Chương - Tình Khúc Trần Thiện Thanh (1990) [WAV]
  g7 y0 ?/ `. {9 p+ A4 RLVCD081: Liên Khúc Giáng Sinh [WAV]
  L* e) G& [! s( ^+ ?- S8 K7 xLVCD082: Ý Lan - Hỡi Người Tình (1990) [WAV]1 s0 n  i' a9 g0 @( d$ r
LVCD083: Chế Linh - Người Nhập Cuộc [WAV]
# V! M3 f5 j" I* Z$ ?LVCD085: Hòa Tấu - Liên Khúc Đam Mê [WAV]$ u! D/ t, c1 [+ G) f" f4 f0 C+ V
LVCD086: Chế Linh - Hoa Sứ Nhà Nàng [WAV]1 n3 t0 ?% `& r; y
LVCD087: Kiều Nga - Vết Lăn Trầm (1991) [WAV]) E) l( y) K% E1 L% F1 e4 ?" U, i
LVCD088: Ngọc Lan - The Best Of [FLAC]' C% b$ s( r% z2 w" @2 W1 G9 {, Q
LVCD090: Chế Linh - Ngày Mai Tôi Về (1991) [FLAC]2 D) y1 B# J" _/ S' `- J/ M! x
LVCD091: Chế Linh, Duy Khánh - Những Vùng Đất Mang Tên Anh (1991) [WAV]
& y) \& {& H% r3 jLVCD092: Duy Khánh - Về Đâu Mái Tóc Người Thương (1991) [WAV]$ c( S- J+ m* b7 S  o
LVCD093: Ai Về Sông Tương [WAV]
$ L, J/ v& [- ^9 Y% WLVCD094: Ngọc Lan - Dù Thương Không Nói (1991) [WAV]/ Y/ f7 i$ G* m$ b( C* m
LVCD095: Chế Linh - Nhớ Người Yêu (1991) [WAV]2 o& E9 X! B" Y- j
LVCD096: Thiên Trang - Nỗi Buồn Đêm Đông (1991) [WAV]
- R6 g$ x9 [: V" mLVCD097: Khánh Ly - Tưởng Rằng Đã Quên (1991) [FLAC]% B+ E( T* E3 S- M. X
LVCD098: Chế Linh, Hương Lan - Áo Người Trinh Nữ [FLAC]% ~5 B( A& [9 i3 ]+ y
LVCD099: Hương Lan - Tình Yêu Như Bài Ca [WAV]
7 u! m2 \# a4 n* FLVCD100: Ý Lan, Kiều Nga - Sài Gòn Em Ở Đó (1991) [WAV]
0 R9 t8 c1 v# @% e9 d9 K4 rLVCD101: Chế Linh, Tuấn Vũ - Thành Phố Buồn [WAV]
7 X1 _- P/ Z; rLVCD102: Hương Lan - Huế Xưa Huế Bây Giờ [WAV]& Q) t+ Z! q, x
LVCD103: Giao Linh - The Best Of [WAV]
7 G8 W9 Y" `! P1 JLVCD104: Chế Linh, Sơn Tuyền - Tình Ca Trên Lúa [WAV]
8 p. o5 J  I6 \6 tLVCD105: Khánh Ly - Ướt Mi [FLAC], d- R" r$ C  {, |
LVCD106: Sơn Ca - Ngày Cưới Em 2 (1992) [WAV]
& w* c  t: m7 D/ `# ALVCD107: Sơn Ca - Ngày Cưới Em 1 (1992) [WAV]& I/ F- ^/ m9 I/ P) C8 |
LVCD108: Phương Dung - Đố Ai (1992) [WAV]& q- b( y$ f. i8 s& K6 b; f
LVCD109: Họa Mi - Tình Ca Nồng Thắm (1992) [WAV]
1 a1 w0 p' [& B/ kLVCD110: Thiên Trang -Cho Người Tình Nhỏ (1992) [WAV]0 q( U$ s! \- s- `/ I& D
LVCD111: Julie - Tango - Bài Thơ Vu Quy (1992) [WAV]
  j2 Y; ~0 c) |1 L( F( bLVCD112: Hương Lan - Tình Khúc Trầm Tử Thiêng - Bên Này Biển [FLAC]6 w& E, k/ d; ?9 ?: \. P! D5 t
LVCD113: Họa Mi - Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên (1992) [WAV]
% i$ \8 j! _9 {LVCD114: Tuấn Ngọc - Nhạc Tiền Chiến - Lá Đổ Muôn Chiều (1992) [WAV]
: F& L; f: o' M4 a* m$ m  tLVCD116: Chế Linh, Giao Linh - Áo Em Chưa Mặc Một Lần (1992) [FLAC]+ G/ \9 [8 l- p' s  d: f! j. T' n' q
LVCD117: Chế Linh, Hương Lan - Đêm Buồn Tình Lẻ [FLAC]8 O( A) C8 X/ I
LVCD118: Chế Linh, Thanh Tuyền - Đoạn Tuyệt (1992) [FLAC]
2 e' Z7 h& {( `  N7 A# Z5 |LVCD119: Chế Linh, Thanh Tuyền - Nói Với Người Tình (1992) [FLAC]6 {: n4 `; x8 R( K
LVCD120: Chế Linh - Nhạc Yêu Cầu [WAV]8 ~6 A; S" `% Y* ~0 r1 b  A2 Q; f
LVCD121: Tuấn Vũ - Đường Tình Mấy Trạm (1992) [WAV]
2 _* F6 \1 ?/ G5 Y* T9 qLVCD122: Chế Linh - Xuân Tha Hương, Xuân Lạc Xứ [WAV]
- n3 T( f3 O# TLVCD123: Ý Lan - Theo Anh Bước Xuống Cơn Đau (1992) [WAV]/ U. J- j) @6 t0 v. \8 l* e
LVCD124: Trường Sơn Duy Khánh 11 - Lời Đầu Năm Cho Con [FLAC]  ~$ h# T' P) ?! z
LVCD125: Thái Châu, Hương Lan, Chế Linh - Nối Lại Tình Xưa (1992) [WAV]
; a% W, d# L: V& \' \1 l$ d; uLVCD127: Khánh Hà - Cho Em Niềm Yêu [WAV]7 t( {' |; w, I0 A& V
LVCD128: Chế Linh, Hương Lan - Nhà Anh Nhà Em (1993) [WAV]" a  y, m! p  j" n; f7 B  k# D9 B( s8 l
LVCD129: Various Artists - Rumba, Bolero [WAV]. E9 }: a( _- O! s
LVCD130: Chế Linh - Đêm Hoang (1993) [WAV]
) |+ D- d4 F% g4 z* |( E7 ELVCD131: Hương Lan, Phương Lam - Lòng Mẹ 2 (1993) [WAV]
! ~2 W, C, q* D( E* r- dLVCD132: Chế Linh - Nhạc Yêu Cầu 2 (1993) [WAV]
- V; X  M2 M( J6 w1 J/ \; }/ X' GLVCD134: Chế Linh - Ngày Ấy Mình Yêu Nhau (1993) [WAV]! h% a' e) ~3 |& H+ s
LVCD135: Chế Linh - Tình Yêu Cách Trở (1993) [WAV]! t1 N3 r/ }; ^( o! Y( J: P
LVCD136: Chế Linh, Giáng Thu - Lời Lữ Khách (1993) [WAV]9 t1 K* R6 D# z+ _9 m$ D
LVCD137: Tuấn Ngọc - Những Tình Khúc Yêu Cầu (1993) [WAV]8 A) c! M* z4 {) {2 c
LVCD138: Nhạc Tiền Chiến [WAV]
* n, V, r" f% E7 ?5 U* uLVCD139: Nhạc Tiền Chiến 2 [WAV]
6 ?2 ^2 h8 D3 p' j& L0 h. m8 C7 d+ |LVCD140: Chế Linh, Phương Dung - Buồn Ga Nhỏ (1993) [WAV]) Z. |& `" @& Z" ?3 ]% v
LVCD141: Duy Khánh, Hương Lan - Mưa Trên Phố Huế [WAV]
* C$ y% \& Y& {) k3 NLVCD141: Ý Lan, Khánh Hà - Nỗi Yêu Bất Tận [WAV]
( N( M# I% O+ V& h( FLVCD142: Sơn Tuyền - Thân Phận [WAV]
, \$ A% Q* V  h9 |LVCD143: Tình Khúc Trịnh Công Sơn 2 [WAV]
: f0 u( H) Y2 g9 k7 MLVCD144: Dân Ca Ba Miền - Hòn Vọng Phu (1993) [FLAC]
" \& ^1 ]' z9 ]( wLVCD146: Chế Linh - The Best Of 1 - Hoa Trinh Nữ (1993) [WAV]
! X8 ], r! q: P; OLVCD147: Chế Linh - The Best Of 2 - Đôi Mắt Người Xưa [FLAC]9 c' G1 a/ I3 G8 t  f4 q
LVCD148: Hương Lan - Những Tình Khúc Yêu Cầu [WAV]
+ X7 c; }+ G- j, ]" J- n2 @7 mLVCD149: Chí Tâm, Hương Lan - Tình Ca 1 (1993) [WAV]
1 K! p6 e* `! d2 g. RLVCD150: Phương Lam, Sơn Tuyền - Cánh Thư Mùa Hạ (1993) [WAV]9 e9 u3 h. |9 a4 l
LVCD151: Chế Linh, Thanh Tuyền - Ngày Xưa Em Nói (1993) [WAV]/ u9 v! l6 Q& V  V& ]: @% {2 i& |
LVCD153: Hương Lan, Nhật Trường - Tình Khúc Song Ngọc - Đàn Bà Đàn Ông [WAV]( a5 y* T4 ^+ p$ B
LVCD154: Hương Lan - Còn Thương Góc Bếp Chái Hè (1994) [WAV]) q" h! F1 l8 _- q- Q/ _2 Y
LVCD155: Tuấn Vũ - Giáng Sinh [WAV]4 _- }! o8 R' T4 E
LVCD156: Chế Linh - Đêm Trên Vùng Đất Lạ [WAV]
: G/ {  c: E" b3 r8 p4 SLVCD157: Various Artists - Xuân Đi Lễ Chùa [WAV]& z+ t. ?- n/ F* L2 r' Z
LVCD158: Phương Lam - Em Về Kẻo Mưa (1994) [WAV]( I! X4 q1 q* l: k2 v1 {! l
LVCD159: Quang Bình, Trang Thanh Lan - Em Đi Trên Cỏ Non [WAV]94 l6 c/ n% o; m4 p
LVCD160: Tình Khúc Phạm Duy [WAV]
1 Z' _' I- \+ `; n- G  ALVCD161: Giao Linh - Nó Và Tôi [WAV]
! [5 X6 H; ^' w3 t" h# ?9 M% _LVCD162: Duy Khánh - Những Ngày Xưa Thân Ái [WAV]
- Y. a  }4 N3 }' @) H4 `# ELVCD163: Thanh Tuyền - Vol.8 - Tình Khúc Trần Thiện Thanh [WAV]! l4 A; \4 S6 u3 g( t
LVCD164: Hương Lan, Chí Tâm - Tân Cổ Giao Duyên [WAV]! s# Q3 J- |/ d( J0 A% N2 B6 K$ L' i
LVCD165: Hương Lan, Thanh Phong - Đừng Nói Xa Nhau [WAV]5 Q% H& O( J* u, A$ I  x+ z
LVCD166: Chế Linh, Giáng Thu, Hương Lan - Thư Tình Em Gái (1995) [WAV]" Z# o1 j( o* f: z1 x/ Y
LVCD167: Dáng Xưa [WAV]2 q( ^+ @& R  `( d2 t3 \
LVCD168: Thanh Tuyền, Phương Dung - Rừng Lá Thay Chưa (1995) [WAV]
' N% M- [# r8 k7 n( o9 q1 fLVCD169: Tuấn Vũ, Hương Lan - Người Tình (1996) [WAV]8 E+ D9 _7 E  ^1 M, r
LVCD170: Khánh Ly, Hương Lan - Ai Trở Về Xứ Việt [WAV]
) a5 \) c: e- {% k) y! WLVCD171: Lộc Đỉnh Ký [WAV]
& d. `, m8 m. [) qLVCD172: Hương Lan - Huế Xưa Huế Bây Giờ [WAV]
1 u4 @( H  u% F* h  v+ pLVCD172: Nhạc Tuyển Phim Bộ - Thái Bình Công Chúa [WAV]6 B3 H9 w! Q& k6 W. P& {9 @( }
LVCD173: Tiểu Long Nữ [WAV]
9 l, u( @+ X+ h+ I( ]LVCD174: Chế Linh, Phương Lam - Đối Diện [WAV]' s# p# k+ Y# H9 T, @% P
LVCD177: Phượng Mai - Lý Cái Mơn [WAV]# I8 B- `. S$ ^, j
LVCD178: Hương Lan, Dũng Thanh Lâm - Ai Cho Tôi Tình Yêu [WAV]$ X. b& d0 I, `7 s4 [* e
LVCD180: Nhật Trường - Tôi Và Dĩ Vãng [WAV]/ a- l6 s( g5 p+ S/ @& z, I+ A  T
LVCD181: Thanh Lan - Tuyệt Phẩm 1 - Sao Vẫn Còn Mưa [WAV]
) h  ~' ~- C+ m  I$ p; w$ ALVCD182: Hương Lan, Phương Lam - Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu [WAV]
; Z5 k  q" V3 P7 _LVCD184: Trịnh Vĩnh Trinh - Hãy Ngồi Xuống Đây [WAV]- P( {. |5 |0 c% c8 b8 l$ d
LVCD185: Thanh Lan - Lời Tỏ Tình [FLAC]
0 D7 N" q0 z% k: JLVCD186: Nhạc Hòa Tấu - Niềm Vui Giáng Sinh [NRG]
! o+ h" ?. A. ?& eLVCD188: Mùa Xuân Hoa Đào [WAV]
, w; |& D( S; _  u2 A% BLVCD189: Nguyện Ước Đầu Xuân [FLAC]
4 l/ k7 n: m( K$ j+ pLVCD190: Chế Linh - Nhạc Yêu Cầu 3 - Sân Khấu Và Cuộc Đời [WAV]
+ D8 E' x. }4 f  ?) K* y* ZLVCD191: Hương Lan - Em Bỏ Dòng Sông [WAV]
, O: M- o+ \7 h# p3 w) i/ qLVCD192: Quang Bình, Trang Thanh Lan - Con Sáo Sậu [WAV]
2 f* o& ?) _/ d! iLVCD193: Phương Lam - Nén Hương Yêu [WAV]2 @4 N4 c0 g' T0 g/ B  U
LVCD194: Chế Linh, Hương Lan - Giận Hờn [WAV]6 W" Q5 x" d, i* Q& ~2 a0 L& ]* G' I
LVCD195: Chế Linh - Hát Cho Những Bà Mẹ Việt Nam [WAV]
6 ]7 B) c7 d. \+ \/ q4 |LVCD196: Thanh Hà, Ý Linh - Sa Mạc Tình Yêu (1995) [WAV]
3 o' r' ~8 H$ i- }LVCD197: Tiền Chiến 3 (1995) [WAV]
& G- R6 c: _  S3 O. B: `' BLVCD197: Henry Chúc, Lynda Trang Đài - Sacrifice [FLAC]
! v) D& _" }4 u8 ]- ZLVCD198: Nhạc Tiền Chiến 4 (1995) [WAV]$ ]7 G  [# L( j! ?/ N" ]$ |2 z
LVCD199: Thanh Tuyền - Từ Nửa Vòng Trái Đất (1995) [WAV]
8 i8 d- h0 L& M) ]4 t+ W- ZLVCD200: Thanh Tuyền - Đà Lạt Hoàng Hôn (1996) [WAV]
% E" e1 s' x. s% w: U3 fLVCD201: Thanh Tuyền - Chuyện Ba Người (1995) [WAV]( S: g% N7 Q: R- Z
LVCD202: Thanh Tuyền - Em Còn Nhớ Mùa Xuân [WAV]
0 [* l, @* b3 Q. `  t; I8 hLVCD203: Chế Linh, Thanh Tuyền - Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng (1995) [WAV]
" l& x# i4 T# U7 o1 [LVCD205: Phương Dung - Kiếp Cầm Ca (1995) [FLAC]) w8 x! }: g0 j7 U: z
LVCD206: Thanh Hà, Ý Linh - Quỳnh Hương [WAV]
7 y2 h( V0 E4 w! K5 z: p& Z7 pLVCD207: Hương Lan - Chiều Đồng Quê (1996) [WAV]
* K6 X  C3 B" [1 W2 X# ILVCD208: Chế Linh - Tình Khúc Trúc Phương - Tình Yêu Trong Mắt Một Người (1996) [WAV]
& X4 m6 L3 k! F/ d1 s- y% kLVCD209: Mưa Bụi (1996) [WAV]
5 ?1 E* H( k* T( R: s7 o+ gLVCD212: Phượng Mai - Đặc Biệt - Tình Khúc Đài Loan (1996) [WAV]% ]& l3 D1 o* Z5 n  V
LVCD213: Tranh Sáo Bầu Tam Thập Lục - Độc Tấu Dân Ca Ba Miền (1996) [WAV]
0 s& b0 J5 |$ m2 E0 [& ?LVCD214: Quang Bình, Trang Thanh Lan - Mải Mê Gác Cu (1996) [WAV]
6 ^% ^" n# f; F8 C( t  RLVCD215: Thái Châu, Ý Linh - Lúc Xa Nhau (1996) [WAV]
& w7 R- e8 l/ pLVCD216: Phương Lam, Phi Nhung - Thà Trắng Thà Đen (1996) [WAV]
/ o! _# I" m% o0 e# wLVCD217: Lời Chào Yêu Thương [WAV], g! I( z7 p3 V3 h: l! D) a
LVCD218: Hương Lan, Thái Châu - Về Lại Đồi Sim (1996) [WAV]
1 S7 t+ R' f! XLVCD219: Mortal Combat (1996) [WAV]
) b2 g2 I& T$ K, A9 U7 sLVCD220: Liên Khúc Dân Ca (1996) [WAV]% s& K, C) l& n7 d: x% ?* Y) E
LVCD222: Chế Linh - Em Bên Đời Ngẩn Ngơ (1996) [WAV]
6 T8 `% i4 z; gLVCD223: Thanh Hà, Đình Thông - Đã Trót Cô Đơn (1996) [WAV]+ ~! X0 R; T: J/ {% U$ J
LVCD224: Dạ Nhật Yến, Philip Huy, Ý Linh - Người Yêu Nhỏ Xinh (1996) [NRG]
4 @$ ~* N, ], hLVCD225: Nguyễn Hưng - Trọn Kiếp Đơn Côi (1996) [WAV]; ^  ^& L$ K. R4 z! W6 O
LVCD227: Golden Eyes (1996) [WAV]: |* p  y) Y" t' j* {8 K
LVCD228:  Đến Đây Thì Ở Lại Đây (1996) [WAV]
& X& t, f) `+ i' q+ QLVCD230: Da Vàng Trên Xứ Trắng (1996) [WAV]& T1 n+ }: M$ G- A5 `$ j7 ?+ b
LVCD231: Phương Dung - Còn Mãi Những Khúc Tình Ca (1996) [WAV]
5 T( j6 b, ~5 f% D# U8 vLVCD232: Tình Ca Tân Cổ 5 (1997) [WAV]" p2 T1 w, \/ p1 X4 e& ~
LVCD233: Nhật Đăng Huy - Tình Khúc Nhật Đăng Huy (1997) [WAV]1 D/ U& |6 o1 \8 {# h% T: |
LVCD234: Dạ Nhật Yến - Đêm Nay Ai Đưa Em Về (1997) [WAV]0 L" @( @, N0 P' q0 ]. l- T" g
LVCD236: Mỹ Huyền - Dòng Nhạc Thu Hồ - Bức Tranh Quê (1997) [WAV]
8 Q( v6 s/ n$ cLVCD237: Đón Xuân (1996) [WAV]4 j9 S4 b" ^9 V# `
LVCD238: Rong Chơi Đêm Giao Thừa (1997) [WAV]
2 A3 d' @  k( X% i3 z, U# N( p- n: KLVCD239: Mùa Giáng Sinh Xưa (1997) [NRG]& t% V& p' U2 X5 p  r
LVCD240: Vũ Khanh, Ý Lan - Hong Lại Tình Đầu (1998) [WAV]# ~3 S% ?' D- s
LVCD245: Dạ Nhật Yến - Ướt Mi (1998) [WAV]
2 |) j4 p/ R% ^' d3 V" ?LVCD246: Thanh Tuyền - Đau Xót Lý Chim Quyên (1998) [WAV]
9 H5 h6 n4 v6 [! a( f2 ?LVCD247: Dạ Nhật Yến - Right In The Rain (1998) [WAV]
. p% W# z' h, @5 YLVCD250: Hương Lan, Vũ Linh - Lỡ Mai Đời Chia Cách (1998) [WAV]* I5 z. W2 q! P1 w7 p4 v7 D4 j6 \
LVCD251: Hải Phong - Như Giấc Chiêm Bao [WAV]0 I, f7 Q7 N+ G7 I! Q
LVCD253: Yến Khoa - Hải Ngoại 1 - Tóc Gió Thôi Bay (1998) [WAV]- m! G! [, h" d* Q( F, z
LVCD254: Dạ Nhật Yến - Tình Anh Trao Em [WAV]3 M8 I' d7 \& f6 T
LVCD255: Chiều Xuân [WAV]
" A: M; f" j" M$ L0 mLVCD257: Chế Linh - Giọng Ca Dĩ Vãng 2 (1999) [WAV]2 r( H6 e* ]2 m( r% [7 d  t
LVCD258: Yến Khoa - Hải Ngoại 3 - Sao Lòng Còn Thương (1999) [WAV]
+ q$ I6 A  |" Y& \' _LVCD259: Yến Khoa - Hải Ngoại 4 - Chim Sáo Ngày Xưa (1998) [WAV]. k- s' K6 E0 Z  R5 j! A8 `( V4 X/ E
LVCD260: Nhật Đăng Huy, La Sương Sương - Tình Xa Khuất [WAV]
. T' n. K3 V: G0 E  i/ J8 D6 `/ ZLVCD261: Yến Khoa - Hải Ngoại 2 - Câu Chuyện Đầu Năm [WAV]
6 Y8 @% V8 S, G# B) r1 \LVCD263: Yến Khoa - Hải Ngoại 5 - Khung Trời Tuổi Mộng (1998) [WAV]
+ j/ v1 Z$ c) \, r) i: N# Z6 wLVCD264: Yến Khoa, Tuấn Vũ - Mưa Trên Cành Hồng [WAV]0 m) B1 b( G- X" @8 @1 s' e5 S
LVCD265: Yến Khoa - Hải Ngoại 6 - Tình Khúc Bắc Sơn - Sa Mưa Giông (2000) [WAV]: p6 x' H7 l! ]4 }0 l2 Z/ J/ _: A
LVCD268: Dạ Nhật Yến - The Rain (2000) [WAV]1 g4 o. A% x  r
LVCD274: Vân Khanh - Sóng Về Đâu (2000) [WAV]
: A* V3 z& u2 g: Q! t9 N* fLVCD278: Yến Khoa - Hải Ngoại 8 - Lẻ Loi (2000) [WAV]3 L6 `4 x6 Z% y  @% R( u
LVCD281: Thu Phương, Huy MC - Mùa Thu Khép Lại [WAV]$ ^& |, m: w4 o' A
LVCD283: Chế Linh - The Best Of - Nỗi Buồn Thế Kỷ (2001) [WAV]
2 @- }: n+ a( i1 u! L3 s) Q) ]# `LVCD287: Yến Khoa, Tuấn Đức - Gửi Sầu Về Đâu (2001) [WAV]2 i, B5 N! J. x
LVCD292: Yến Khoa - Hải Ngoại 12 - Canh Còng Rau Đắng (2001) [WAV]: }3 F' Q/ V0 m! V; j6 R0 [
LVCD293: Yến Khoa - Hải Ngoại 13 - Lời Tỏ Tình Dễ Thương (2001) [WAV]- O; E; f9 o0 m  `# o' R2 C
LVCD294: Yến Khoa - Hải Ngoại 14 - Xa Tím Hạ Mưa (2001) [WAV]
& ]4 t) \1 ^2 I% ^% s. `9 X, h3 sLVCD295: Sĩ Phú - Ca Khúc Một Thời Vang Bóng (2001) [WAV]9 j  u- X, _* I5 |+ V& N
LVCD296: Thanh Tuyền - 36 Năm Tiếng Hát Gửi Người (2001) [WAV]+ F( B, v1 e% x0 R" l! j, I
LVCD303: Harold Mann - Piano Solos - Half Moon Dream 2[WAV]5 Q' x) j% B$ }: B# @6 G2 x( ~
LVCD306: Tuấn Đức - Bội Bạc (2001) [WAV]4 m# G8 |/ X% y8 k
LVCD307: Xuân Phú, Dạ Nhật Yến - Em Cứ Đi (2001) [WAV]% w9 v. |8 Y5 e$ A; }
LVCD308: Nét Ca Trù Ngày Xuân (2001) [WAV]
" e/ N$ M  d8 {% VLVCD309: Hoa Tím Mùa Xuân (2001) [WAV]
7 N3 w: R* S: W" bLVCD310: Tháng Tám Mưa Mây [WAV]
' h; g+ P, H9 Y2 SLVCD313: Mai Vẫn Còn Xuân [WAV]
8 G: D% v" r& _7 b5 \LVCD314: Ngày Xuân Vui Cưới [WAV]* U/ [1 ^" \% ^% e
LVCD316: Mạnh Quỳnh, Yến Khoa, Tuấn Đức - Tình Dại Khờ [WAV]
. j, ^3 e5 Z/ o, S/ [: yLVCD326: Ngọc Huyền - Một Thoáng Duyên Quê [WAV]" I. U8 y6 ]5 Q: d! N5 i1 e, I2 O7 R
LVCD327: Merry Christmas [WAV] {3CDs}, f4 `: N; P* \  u8 M! }; H& P
LVCD328: Tiền Chiến Bất Hủ [WAV] {4CDs}+ |' z: j3 v: }5 K7 h
LVCD331: Duy Khánh - The Best Of - Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê [WAV] {4CDs}3 |) e1 O5 }- F4 h9 H; S" J
LVCD337: Tình Khúc Trần Thiện Thanh [WAV]{4CDs}3 h7 e: c$ n+ V6 r' G$ j$ m
LVCD339: Xuân [WAV] {3CDs}
2 Y! k- w% Y" m9 ?6 yLVCD341: Giao Linh - Chuyến Đò Vĩ Tuyến [WAV] {4CDs}: j' U+ c7 K/ u# x' I) _% |
LVCD343: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 1 [FLAC]
2 ]* h% C# H4 F8 D" C' n! jLVCD344: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 2 [FLAC]
" V% v2 d+ f1 ~LVCD345: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 3 [FLAC]- _, v7 L( S/ J( I1 z
LVCD346: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 4 [FLAC]
! Z$ v: _% m' `: s( SLVCD347: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 5 [FLAC]
6 z1 k3 y1 \: V- w: |9 I- h8 q& \LVCD348: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 6 [FLAC]) @% g% U5 ^& `+ L' O) u
LVCD349: Xuân Mai - Con Cò Bé Bé 7 [FLAC]
4 U5 \  x3 A+ p/ ZLVCD350: Lệ Thu, Sĩ Phú (2001) [WAV]6 a1 @. Y* G: X" ~8 M( z+ I) P
LVCD352: Chế Linh - Hát Cho Người Tình Phụ (2001) [FLAC] {4CDs}* p5 T4 i7 I! A
LVCD356: Duy Mạnh - Vol.2 - Lời Sám Hối [FLAC]
  d( ~1 C# O* g; \& f' Q; R  Q- O# xLVCD357: Đón Xuân Trong Tình Yêu [WAV]
- ~7 i5 Z* {* ?, tLVCD358: Khúc Tình Xuân [WAV]
5 ~1 `- {) i6 e. A# ]9 W+ BLVCD359: Cẩm Ly - Vol.9 - Áng Mây Buồn [WAV]! v  W6 Y' a% r6 s2 |
LVCD361: Em Như Nắng Xuân [WAV]
: |$ V8 v: y7 K- I- |LVCD363: Cẩm Ly - Em Sẽ Quên, Đêm Có Mưa Rơi [WAV]* y4 Y" A% N- @- u
LVCD364: Quốc Đại - Giã Từ [FLAC]
9 i. Y. A& b, f3 @- x  dLVCD370: Hạnh Phúc Đầu Xuân [WAV]. c7 x8 a  n" y5 P
LVCD373: Phạm Duy - Con Đường Tình Ta Đi [WAV]* _% d* j: l9 W$ W8 p! U4 l$ I
LVCD374: Cẩm Ly - Vol.11 - Đợi Chờ Những Mùa Đông [WAV]
" Q/ w3 N1 W2 I5 wLVCD386: Cẩm Ly, Quốc Đại - Mất Nhau Rồi, Nhớ Người Yêu [FLAC]. }+ `  P# b4 ]
LVCD395: Lynda - Platinum [WAV]! k* ?2 f; t' W' X: `9 ~/ |0 m
1

Xem tất cả

♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

346

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
519
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:16 |Xem tất

0 ]' T3 R2 C9 k, X: h/ ~DANH MỤC CD TRUNG TÂM GIÁNG NGỌC
. c" A, }" ?! F: s) z/ W0 N8 t
0 P4 \, b/ H1 o; p% Z/ j% ~, S1 X) }$ Y
GNCD001: Ngọc Lan - Vol.1 - Người Yêu Dấu [WAV]

4 D/ g. m/ N" L) E, fGNCD002: Ngọc Lan - Vol.2 - L'amour - Tình Ta [WAV], F, R4 c; w9 O8 T
GNCD003: Nắng Thủy Tinh [WAV]1 f+ j4 j  o+ z
GNCD004: Les Amourex Qui Passe [WAV]( g; a7 q& B" I  s& C
GNCD005: Còn Chút Gì Để Nhớ [WAV]# Z  K- l1 g) y6 b1 R
GNCD006: Hương Lan, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền - Mười Thương [WAV]
3 J3 T' h* J* R0 LGNCD007: Tuấn Vũ - Vol.2 - Hoa Biển [WAV]' I2 j# a* N2 C# c+ p$ b
GNCD008: Vết Thương Cuối Cùng [WAV]2 d. T: z$ Q; z9 k* Y$ _
GNCD009: Lệ Thu - Tiếng Hát Để Đời - Về Miền Trung [WAV]
6 N% B/ A1 F2 E$ T& c) O0 iGNCD011: New Wave Collection 7 - Stranger By Night [WAV]
0 w( ]/ v) [" p3 N! {8 [GNCD012: Ngủ Đi Em [WAV]
/ E2 n0 b) D+ bGNCD013: Giao Linh, Tuấn Vũ, Thiên Trang - Ai Cho Tôi Tình Yêu [WAV]
2 I9 o; H- \2 f5 nGNCD014: Một Thời Để Nhớ [WAV]
! @. d  i, z9 U/ Z8 g- R8 eGNCD015: Ngọc Lan, Elvis Phương, Kiều Nga - Tình Nhớ [WAV]/ H$ X) ]. G1 U
GNCD017: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Hỏi Anh Hỏi Em [WAV]
$ m! t1 z0 Z# J4 O) d  VGNCD020: Tuấn Vũ, Hương Lan, Thanh Tuyền - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân [WAV]. j4 W$ o6 e! x0 r9 `
GNCD021: RumBa - Nửa Đêm Ngoài Phố [WAV]! J9 E! U0 D& X- _9 C7 n
GNCD022: Tuấn Vũ - Vol.8 - Nếu Em Về Bên Anh [WAV]" }3 n5 {" u4 D( f% m" m, e
GNCD023: Thiên Trang - Ngày Em Hai Mươi Tuổi [WAV]: l5 F: |. f$ C2 E8 x8 G
GNCD024: Điệu Buồn Dang Dở [WAV]
9 M7 C2 U# d3 D: h* p% tGNCD025: Ngọc Lan, Vũ Khanh, Kiều Nga - Ru Ta Ngậm Ngùi [WAV]
% Y$ `+ _0 H8 g! VGNCD027: Tuấn Anh, Giao Linh, Tuấn Vũ - Tình Ngoại Ô [WAV]
0 u$ u% q8 ^8 X! N; n7 _0 lGNCD028: Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn [WAV]
- Q* P/ o- w* B- C3 c" W/ uGNCD029: Tuấn Vũ - Vol.3 - Gặp Nhau [WAV]+ H! n: d) M  A: p) g
GNCD030: Duy Khánh, Hương Lan, Thiên Trang - Vỹ Dạ Đò Trăng [WAV]/ ?/ s( z4 o; _1 f
GNCD036: Thanh Tuyền, Phượng Mai, Tuấn Vũ - Lối Về Đất Mẹ [WAV]( }% K6 Q: g- `( M& W
GNCD037: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Sơn Tuyền - Nhớ Nhau Hoài [WAV]
1 R. e& r5 z, |; E- }* }: XGNCD038: Niềm Thương Nhớ [WAV]
; X8 w; |: J2 h4 B) |GNCD043: Trong Tầm Mắt Đời [WAV]0 d& [; K: Q, K) W) J) u9 ]4 J. r6 c
GNCD045: Tuấn Vũ, Hương Lan - Mảnh Tình Thương [WAV]
: w! G' H% ], W" N! SGNCD048: Phượng Mai, Tuấn Vũ - Hoa Sứ Nhà Nàng [WAV]
4 {5 o3 F2 |; G# FGNCD055: Giao Linh, Tuấn Vũ - Đôi Mắt Người Xưa [WAV]
9 Q' e! q! \$ OGNCD061: Khi Tình Đã Xa [FLAC]; ^! J- F4 b3 W& f3 Z, U0 c
GNCD073: Biệt Ly [WAV]2 f+ j7 ~0 w, Q0 p; z
GNCD078: Ngọc Lan, Tuấn Anh, Elvis Phương - Ngủ Đi Em [WAV]
. F. S% e% M5 X: E! FGNCD085: Giao Linh, Phượng Mai, Tuấn Vũ - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em [FLAC]
9 j) Y4 q% Y& g$ V- r' jGNCD095: Dạ Vũ Mừng Xuân [WAV]
) I8 M6 F4 w! {. p+ c" |: MGNCD100: Dạ Vũ Bebop Chacha [WAV]
/ y$ E( \/ o& L1 X' B8 uGNCD115: Giọt Lệ Đài Trang [WAV]
" _; i0 D7 Q* b. `+ f$ RGNCD137: Phương Hồng Quế - Vol.2 - Chiều Cuối Tuần [WAV]
5 a, c; G4 z6 ?  u; ~% T2 ]+ ^7 xGNCD158: Cơn Mê Tình Ái [WAV]8 M* c7 S- G& A9 q# ]5 ^, b0 z7 B
GNCD159: Candice Phi Phi, Đon Hồ - Fallen For You [WAV]
+ Q/ R" F9 L# n- }+ L8 ~; N4 H4 tGNCD168: Ngọc Lan, Tuấn Ngọc - Bản Tình Cuối [NRG]
1 @6 J/ n  S& w* |9 eGNCD170: Xuân Ca [WAV]; Z2 x, ~( J+ R! C3 T
GNCD178: Tuấn Vũ - The Best Of Song Ca - Đêm Buồn Tình Lẻ [WAV]
( Q2 b4 I( K. A+ ~3 _/ XGNCD180: The Best Of Tứ Quý - Thành Phố Mưa Bay [WAV]
: R/ S1 o% a- k8 |6 j* wGNCD185 - Hương Lan, Duy Khánh - Bao Giờ Em Quên [WAV]5 e# P* ?& w  P; e0 i$ N$ N5 a3 N7 D4 q
GNCD187 - Nắng Hạ [NRG]. ?' C# G/ a* q- K5 t1 D$ I2 z
GNCD195: Tình Ca Phạm Duy [FLAC]
1 Y$ [* d% \+ a: GGNCD196: Tuấn Vũ - The Best Of Song Ca 2 [WAV]8 V& t$ _" R0 z% y3 c
GNCD198: Lý Chim Quyên [WAV]
% I1 C5 \- f# _8 |! uGNCD206: Lynda Trang Đài, Công Hùng - Magic Boulevard [WAV]$ [/ g5 Y1 }9 Q1 r# s# J6 L! j# s
GNCD208: Mùa Xuân Của Mẹ [WAV]% j6 \# Z" E) M1 V6 ~
GNCD222: Nhật Huy - Tiếc Nuối (1995) [NRG]+ |/ u% X6 E; w* q! z4 Q! m* a  }
GNCD227: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật [NRG]
8 j! Q* d  v( n! L6 P$ @GNCD231: Linh Thảo, Đon Hồ - Vol.3 - Yêu Và Mơ [WAV]
, X8 Q4 z* M7 q5 h- _! V. |8 IGNCD233: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền - Mười Sáu Trăng Tròn [WAV]- _$ m9 G- d" k6 s5 e4 c! ^
GNCD: Anh Vũ - Vol.1 - Trộm Nhìn Nhau [FLAC]
& n" S! i, y) k' f. {% U7 BGNCD: Con Thuyền Không Bến [WAV]
0 C+ c) ?$ x8 x4 k; XGNCD: Chế Linh, Thanh Tuyền - Ngày Còn Em Bên Tôi [WAV]
+ g& ]- X8 ]0 M( L, rGNCD: China Boy - Trung Nghĩa New Wave 3 [WAV]
. `$ R9 S0 f" C( zGNCD: Đon Hồ - Vol.1 - Donna Donna [WAV]
; Y4 \" K; C9 c3 XGNCD: Đon Hồ, Linh Thảo - Mong Manh [WAV]: P+ @6 h8 d8 _9 w
GNCD: Đon Hồ, Linh Thảo - Vol.2 - Vườn Địa Đàng [WAV]- a: t, y: h# Z9 [: k3 e. g1 _9 H
GNCD: Đon Hồ, Ngọc Bích - Vol.1 - Yesterday [WAV]6 b" e" J' S, J2 f
GNCD: Ngọc Lan, Kiều Nga, Elvis Phương - Người Đi Qua Đời Tôi [WAV]
! f( R8 Y$ y6 k1 ZGNCD: Giao Linh, Phượng Mai - Anh Ở Đâu [WAV], C7 U( ?" b% ]  z) q5 o
GNCD: Giao Linh, Trường Hải - Những Chuyện Tình Ngang Trái [WAV]
6 F2 w& A* ^7 B: I7 Q  eGNCD: Giao Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan - Hồn Trinh Nữ [WAV]. l# [) i7 x% J$ n
GNCD: Hà Thanh - Vol.1 - Hải Ngoại Thương Ca [WAV]+ f) {$ g, M3 A
GNCD: Hà Thanh - Vol.2 - Chiều Mưa Biên Giới [WAV]
6 @$ W. }; H  @. G6 {GNCD: Khi Tình Đã Xa (1991) [WAV]
) [, I8 H$ I9 d, r  fGNCD: Lệ Thu - Khúc Tango Sầu [WAV]
* r" u: ?$ O4 d' rGNCD: Lê Uyên - Trịnh Công Sơn 1 - Ca Khúc Da Vàng [WAV]
! ?1 Q& ?% ?9 O+ u4 R  vGNCD: Lê Uyên Phương - Tình Khúc Lê Uyên Phương - Hãy Yêu Nhau Đi [WAV]" B( e/ Y9 B5 w3 X1 m: ?, G
GNCD: Linda Trang Đài, Trizzie Phương Trinh, Thanh Tùng - Liên Khúc New Wave [WAV]
& f4 G* f7 C7 i3 ]GNCD: Linda Trang Đài, Billy Shane, Trizzie Phương Trinh - Liên Khúc New Wave 2 [WAV]3 k2 o3 }9 }- o3 l
GNCD: Linda Trang Đài - Mercedes Boy [WAV]
3 f: O$ F' h1 O6 z4 qGNCD: Various Artists - Lời Đắng Cho Cuộc Tình [WAV]3 l3 X/ A' I( ?# d! M4 |6 U. T
GNCD: Một Chuyến Bay Đêm [WAV]3 C6 A( z5 B; Q. D3 p& v1 J) D  T
GNCD: New Wave 6 - Shy Shy Sugarmen [WAV]
2 j* n' {/ l2 N0 r- QGNCD: Ngọc Lan - Hát Cho Quê Hương Việt Nam [WAV]
- b9 \$ J7 J# ?) dGNCD: Ngọc Lan, Đon Hồ - Comme Toi [WAV]
# Q2 h. R2 l4 x, j2 PGNCD: Ngọc Lan, Đon Hồ - Vol.2 - Con Đường Tình Ta Đi [WAV]$ a' _( M5 J; _6 k( t( G2 h
GNCD: Ngọc Lan, Đon Hồ - Vol.3 - Tình Phụ [FLAC]
4 V: a0 K6 `. y$ FGNCD: Ngọc Lan, Đon Hồ - Vol.4 - Xin Còn Gọi Tên Nhau [WAV]
: C; M" L! L: b2 G9 qGNCD: Ngọc Lan, Vũ Khanh, Kiều Nga - Bao Giờ Biết Tương Tư [WAV]' V! L. j0 F3 v9 @+ T
GNCD: Người Tình Không Chân Dung [WAV]
; m! }. y1 o  ^; B5 I$ HGNCD: Nhạc Tiền Chiến - Chiều Vàng [NRG]
2 X. e) _3 t- \4 z  _, mGNCD: Nhạc Tiền Chiến 3 - Giọt Mưa Thu [WAV]
2 h1 u$ _- u# [2 [  ]  nGNCD: Nhật Huy, Lynda, Thúy Vi - Tiếc Nuối [NRG]
$ j2 j3 V- D- Q& sGNCD: Nhật Trường, Phương Hồng Quế, Anh Khoa - Tà Áo Tím [WAV]! D% \1 @# ^; P
GNCD: Nhật Trường, Thanh Tuyền - Mưa Chiều Kỷ Niệm [WAV]7 Y1 C; Y# v% L9 S
GNCD: Những Sáng Tác Của Alan Nguyễn - Crazy Love [WAV]2 N: \# j% r2 [- D6 ^
GNCD: Phương Dung - Nửa Vành Trăng Đợi [WAV]
' o6 n; O- ^, d8 T& ~2 cGNCD: Phương Dung - Thư Người Chiến Binh [WAV]$ y% K# l  f: _4 p8 E- D
GNCD: Phương Dung - Vol.2 - Những Đồi Hoa Sim [WAV]2 f) o1 a( D9 {0 {7 J# K
GNCD: Phương Hồng Quế - Vol.4 - Tình Say [WAV]7 L' s# B+ m: o* @2 {
GNCD: Phương Hồng Quế - Vol.7 - Dòng Lệ [WAV]# H1 E" g* o2 b% H! I: P
GNCD: Phương Hồng Quế, Nhật Trường - Vol.2 - Sài Gòn Thứ Bảy [WAV]# e, `4 |- D0 H. I* s0 M3 ^9 {
GNCD: Phượng Mai - Chỉ Có Một Người [WAV]) _: Y! G5 T$ x1 o  W% w
GNCD: Phượng Mai - Giọng Ca Dĩ Vãng [WAV]' p4 |# Q& l& l: K: e. f! T# M1 Y
GNCD: Phượng Mai - Thành Phố Buồn [WAV]; ]4 p: t! |9 ?% W
GNCD: Phượng Mai - Trúc Đào [FLAC]
1 z0 z! \) h0 R7 F6 D- l0 AGNCD: Samba Mambo [FLAC]! L* H4 F. H. x9 n9 I
GNCD: Thái Tài - Vol.2 - Cơn Bão Tuyết [WAV]! r) e! N( O6 r
GNCD: Thế Giới Nhạc Trẻ 2 - Papa [NRG]
5 q) L6 Z1 V" R. wGNCD: Thiên Trang - Dòng Sông Tuổi Ngọc (1995) [WAV]7 N3 V. a3 b: j1 L
GNCD: Thung Lũng Hồng [WAV]/ B6 \, G3 q) `6 J2 T
GNCD: Tình Ca Châu Đình An - Tình Yêu Ơi Tình Yêu [WAV]
$ ]2 T5 i2 A. s% p" \& PGNCD: Tình Khúc Hoàng Thanh Tâm - Lời Tình Buồn [NRG]
+ t# y' M) h* K1 G) Y5 n* i: TGNCD: Tình Khúc Hoàng Thanh Tâm 2 - Khúc Nhạc Sầu Cho Em [WAV]! A( R# U0 g+ m( Y" X! _: m, X
GNCD: Tình Khúc Ngô Thụy Miên [WAV]) o0 m: u" R: |- O: s
GNCD: Tình Khúc Trúc Phương - Chuyện Chúng Mình [WAV]
+ F4 `1 Y* j5 m" ~0 W/ |GNCD: Top 40 - Lost In Your Eyes [WAV]
  T: c; W# K% G5 wGNCD: Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn [WAV]' e& x( R- e1 T: G& _" `+ z2 B; t( q2 g( \
GNCD: Tứ Quý Đặc Biệt - Ru Em Tròn Giấc Ngủ [WAV]; }  I. T, [4 Q
GNCD: Tuấn Vũ, Phương Dung - Hàn Mặc Tử [FLAC]
- C0 k& }$ R( P6 P/ j& O3 TGNCD: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Duyên Quê [WAV]
) h- ?6 f" U) F  DGNCD: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Vol.2 - Tình Lỡ [FLAC]9 k0 }5 l9 R5 C/ ]% V6 `9 N5 n
GNCD: Tuấn Vũ, Thanh Tuyền - Khúc Hát Ân Tình [WAV]3 H+ Y3 B. C* z' `9 k+ `
GNCD: Tuấn Vũ, Thiên Trang - Đường Sang Nhà Em [WAV]  M" Q/ W7 r$ e3 Z% L
GNCD: Tuấn Vũ, Thiên Trang - Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình [WAV]+ ]  N. E) f- l/ q
GNCD: Tuấn Vũ, Hương Lan - Mộng Ước Mai Sau [WAV]
* U, f. D8 v- |5 d4 K$ SGNCD: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền - Cô Hàng Xóm [WAV]
  K2 Z1 o; w( _GNCD: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Chuyện Tình Lan Và Điệp [WAV]. _  ~: R: [7 e' @' M( q! e
GNCD: Tuấn Vũ, Giao Linh, Thanh Tuyền - Tình Sầu Biên Giới [FLAC]2 G0 q1 N8 v: n% b4 W1 Z
GNCD: Tuấn Vũ - The Best Of - Trăm Năm Bến Cũ [WAV]; X5 a& ?  Y" O$ c  l$ @; O% ?5 A
GNCD: Tuấn Vũ - Đặc Biệt - Dấu Chân Kỷ Niệm [WAV]  c& s( G5 \4 a0 K3 p7 N. o4 @
GNCD: Tuấn Vũ, Giao Linh - Vol.3 - Em Sắp Về Chưa [WAV]$ ^8 v8 x, D4 I7 x! ?
GNCD: Tình Khúc Tuấn Khanh - Một Chiều Đông [WAV]! B- }$ ?& `1 X5 G
GNCD: Về Mái Nhà Xưa [NRG]
! X$ E3 {/ k' n3 cGNCD: Vũ Khanh - Đêm Hoàng Lan [WAV]
0 j2 G% A3 s" Y) Y! l. ]0 mGNCD: Ý Lan, Đon Hồ - Những Tình Khúc Bất Hủ 3 - Hững Hờ [WAV]
- g6 ~/ p* I9 ?* @" U& QGNCD: Ý Lan, Đon Hồ - La Nuit [WAV]! B- Y' t6 f; F3 u
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

346

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
519
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:17 |Xem tất
4 u6 B1 ?4 }$ a% J$ |7 _
  DANH MỤC CD TRUNG TÂM NGƯỜI ĐẸP BÌNH DƯƠNG
* f9 ?1 @# o4 M% V
0 a. y5 i: [; I( E1 T1 R
NĐBDCD008: Huyền Châu - Vol.3 - Anh Ra Đi Mùa Thu [WAV]
- i6 R/ g4 w6 d. k! \
NĐBDCD009: Đêm Dạ Vũ Trong Mắt Em [WAV]( g  X% ]: H# }& p0 f0 E
NĐBDCD010: Gửi Về Anh [WAV]  L- m$ j2 s' B5 b
NĐBDCD011: Hòa Tấu Khiêu Vũ Rumba, Tango, Chachacha [FLAC]/ i4 L2 r' y  L) p* S6 t
NĐBDCD012: Đại Hội New Wave Hè Cali 88 [WAV]
& r. f$ @6 Q9 fNĐBDCD013: Various Artists - Đêm Về Tưởng Nhớ [FLAC]8 Z4 j1 F  P7 S, Y  N
NĐBDCD014: Kiều Nga - Đặc Biệt [WAV]
. c$ b7 H3 d: a3 h0 a1 @" B8 eNĐBDCD015: Hương Lan, Tuấn Vũ, Giao Linh - Mơ Hoa [WAV]& [) j5 W" }. _. v- _
NĐBDCD016: Kim Anh, Huy Sinh - Anh Về Với Em [WAV]' h/ W/ s2 @! U. p7 w
NĐBDCD017: Dạ Vũ Xuân [FLAC]
/ T! e( C! ?# W2 T! s+ q- mNĐBDCD018: Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên [NRG]  D2 C! ^1 n0 b, D
NĐBDCD019: Đại Hội New Wave Kỳ 2 [WAV], }# q) p. j2 D9 `
NĐBDCD020: Hòa Tấu - Nhạc Khiêu Vũ - Angel Dance 2 [WAV]9 {6 M; w2 i/ G4 v8 y" c
NĐBDCD021: Ngọc Lan, Duy Quang, Kiều Nga - Dạ Vũ Tình Hồng [NRG]
5 K4 V; j" m) A* `( ~2 ENĐBDCD022: Dạ Vũ Tình Hè [WAV]7 Y; M" ?: U! L- d
NĐBDCD023: Thánh Ca 2 - Xin Tri Ân [NRG]4 P$ A5 o, s6 F" x
NĐBDCD024: Tuấn Vũ - Giọt Lệ Đài Trang [FLAC]
, d* ?% w* ]6 m4 cNĐBDCD025: Angel Dance 4 - Khiêu Vũ Lambada, Rumba, Chacha [WAV]& ^! [, f+ J4 e; {/ q
NĐBDCD027: Vũ Khanh, Ngọc Lan - Mười Năm Yêu Em [WAV]
# M, ?  _# V, T, v* xNĐBDCD028: Giáng Sinh Kỷ Niệm [NRG]
! Q; b  b* u$ X6 N( q+ \NĐBDCD028: Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Bọt Mưa [WAV]! |- N) S. `+ ^7 K2 _- ~; J
NĐBDCD030: Dạ Vũ Tình Hè 2 [WAV]' J4 S+ G4 x; S; M
NĐBDCD031: Như Mai - Như Giọt Sương Khuya [NRG]5 T0 a: H# ]: Q- p! q* F* x7 p
NĐBDCD033: Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Mộng Ước Đôi Ta [WAV]/ v4 L; i# G' ?3 w. P$ W; a: }
NĐBDCD033: Khiêu Vũ Rumba, Chacha, Tango [NRG]
" I- y: r& ~( r+ w/ z+ N' QNĐBDCD034: Tình Ca Tùng Giang [NRG]
2 F  N5 C3 i' ^/ CNĐBDCD035: Những Tuyệt Phẩm Trong Phim - Người Cô Đơn [NRG]
( h5 S$ E8 J; `$ L) K' qNĐBDCD036: Thánh Ca 3 - Đoạn Khúc Tri Ân [NRG]# L! T* M  ~; d" z7 k2 ~9 T8 ]
NĐBDCD037: Quê Hương Và Tình Người [NRG]& i$ [4 Z0 o; j5 ?
NĐBDCD040: Tuấn Vũ, Như Mai - Người Quên Kẻ Nhớ [WAV]
0 A, S: ~) `$ }& [$ \NĐBDCD041: Dạ Vũ Tân Hôn 2 [FLAC]: Y1 }: T# L5 ^0 e9 ~. ?6 B) U
NĐBDCD042: Tuổi Nào Cho Em [NRG]1 X- i) \- T) E0 s7 f' o! Z0 ^) N/ @/ E
NĐBDCD044: Tuấn Vũ - Nhạc Yêu Cầu [WAV]
1 V" L. c9 G3 G, z% iNĐBDCD045: Phố Vắng Em Rồi [NRG]
: P- ]& p& o: x, }  eNĐBDCD047: Tuấn Vũ, Như Mai - 10 Tình Khúc Song Ca [WAV]  u) q" Z1 E2 J" z% l
NĐBDCD048: Tuấn Vũ - Nhạc Yêu Cầu 2 [WAV]
+ `' G% H- |5 ?5 B5 P* q4 JNĐBDCD051: Kiều Nga, Ngọc Bích, Anh Sơn - Liên Khúc Bebop, Chachacha [WAV]
8 E4 p! g. _+ {' Z; RNĐBDCD052: Liên Khúc Tình Hờ [WAV]
- I5 ?7 h3 b  t7 `3 s. A/ o: ZNĐBDCD053: Liên Khúc Nhạc Trẻ 1 [NRG]
. i: c# w2 O. i1 lNĐBDCD054: Kiều Nga, Minh Xuân, Anh Sơn - Liên Khúc Nhạc Trẻ 2 [NRG]; f6 d# ~- q/ Q* H
NĐBDCD055: Liên Khúc New Wave 1 [WAV]
# }2 t4 `. r' t' ?' _! ^NĐBDCD056: Liên Khúc New Wave 2 [NRG]
- M, X" M4 n1 Q" E3 z7 W" [9 gNĐBDCD057: Tình Khúc Trịnh Công Sơn [NRG]
$ s- q- {3 K; H2 jNĐBDCD058: Tình Khúc Ngô Thụy Miên [NRG]
/ m8 Z+ T9 C* f1 J: ~4 C2 _: hNĐBDCD059: Tình Khúc Vũ Thành An [IMG]
# }9 V& e7 ]7 K3 t9 x0 aNĐBDCD060: Thánh Ca 5 - Mẹ Từ Bi [NRG]( R6 k% Q( h% k: H
NĐBDCD061: Thái Châu - Nhạc Tình Bất Hủ [WAV]6 ~, h; i: \. m" d
NĐBDCD062: Thái Châu - Nhạc Tình Bất Hủ 2 [WAV]
0 H3 v4 i) y; v2 V  XNĐBDCD063: Thái Châu, Hương Lan - Yêu Em Vào Cõi Chết [WAV]
- F/ x  H! }2 k6 v5 cNĐBDCD064: Thái Châu - Người Còn Đó Ta Còn Đây [NRG]
. O" L, W, l0 i# E% N/ b* xNĐBDCD065: Tuấn Vũ - Nhạc Yêu Cầu 3 [WAV]
. Z7 q# U  `" w! s; s% O5 qNĐBDCD066: Hương Lan - Tình Khúc Dân Ca - Hát Cho Quê Hương [FLAC]# E7 I; x% T* ?* g
NĐBDCD068: Tuấn Vũ - Đặc Biệt 4 [WAV]
+ I9 o5 d4 O+ D% QNĐBDCD069: Câu Chuyện Một Buổi Chiều [NRG]0 t' A4 U& N6 ?1 K2 o1 t1 J
NĐBDCD070: Thanh Tuyền, Hương Lan - Gợi Nhớ Tình Xưa [NRG]$ P- p) W8 [9 Y: B: Y: A/ }) G
NĐBDCD072: Hương Lan - Hát Cho Tuổi Học Trò [WAV]
. k: v0 B+ @& |/ s  C) cNĐBDCD073: Trên Dòng Sông Quê Hương [NRG]
: S/ Z+ S% u4 i. sNĐBDCD083: Đình Tuấn - Người Đã Như Mơ [WAV]
! B7 W7 u" l& Z+ [% pNĐBDCD084: Phương Hồng Quế - Quê Hương Và Lòng Mẹ [WAV]& U  ]7 Z5 M! }* ^6 I7 s# L
NĐBDCD085: Ngọc Lan, Huy Tâm - Ngón Út Trái Tim [NRG]- a! m% m! O  i
NĐBDCD096: Hương Lan, Hoàng Dũng - Chuyện Hoa Sim Tím [NRG]
, s- W- q0 S0 C. [1 uNĐBDCD097: Huy Tâm - Vol.4 - Tình Khúc Trịnh Công Sơn [NRG]
) o0 A! u" J, G3 r0 DNĐBDCD099: Ngọc Lan, Huy Tâm - Vol.2 - Điên 2 [NRG]
7 m' c4 Z) b% Y& MNĐBDCD118: Mạnh Quỳnh - Vol.3 - Trả Lời Thư Em [NRG]
! V% Y; @6 S0 k) X  J1 _( y0 b: eNĐBDCD114: Mạnh Quỳnh - Vol.4 - Qua Lối Nhỏ [NRG]/ [1 A9 y7 E0 W9 c
NĐBDCD120: Mạnh Quỳnh - Vol.5 - Những Tình Khúc Tuổi Học Trò [FLAC]5 M9 e8 a/ S0 h$ x+ _
NĐBDCD123: Mạnh Quỳnh - Vol.8 - Xóm Đêm [WAV]
& M5 g5 x' |3 q/ S: F" X) `NĐBDCD125: Mạnh Quỳnh - Vol.10 - Hương Tình Cũ [FLAC]; i3 z' T6 @( Q" `+ E+ n
NĐBDCD127: Mạnh Quỳnh - Vol.12 - Thương Hoài Ngàn Năm [NRG]' y! m2 U6 W/ A) E. S3 m
NĐBDCD128: Mạnh Quỳnh - Vol.13 - Những Chuyện Tình Mưa [WAV]$ y  n- m( `1 w4 o6 R
NĐBDCD129: Mạnh Quỳnh - Vol.14 - Quê Hương Bất Tử 1 [WAV]2 w$ \1 e! F* `, u/ U7 _3 t& v
NĐBDCD131: Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Mỹ Linh - Tuyệt Phẩm Song Ca [WAV]
' d: q% Q3 B1 `- n5 ONĐBDCD: Khiêu Vũ Rumba - Angel Dance 5 [WAV]7 U" s! j. g0 A+ z
NĐBDCD: Tranh Sáo Bầu - Nhạc Hòa Tấu Êm Dịu [WAV]
& g' Z* q! E! wNĐBDCD: Dạ Vũ Tân Hôn [FLAC]" y- ?) V4 {8 |" q# Z
NĐBDCD: Đại Hội New Wave Hè Cali Kỳ 3 [WAV]
# R/ b4 ]9 R6 {+ TNĐBDCD: Đại Hội New Wave Hè Cali Kỳ 4 [WAV]
: R: y2 u  I) lNĐBDCD: Nhạc Hòa Tấu Khiêu Vũ - Angel Dance 6 [FLAC]# M9 I: P# i$ W- F2 n, e2 P
NĐBDCD: Huy Tâm - Vol.5 - Xa Em Kỷ Niệm 2 [NRG]
9 b9 j, W5 X0 N- W' D1 }NĐBDCD: Huy Tâm, Ngọc Lan - Vol.3 - Yêu Lầm [WAV]; e. i( _  r* B: u
NĐBDCD: Huyền Châu - Vol.2 - Nỗi Lòng Người Đi [WAV]* L) y9 ^& q! w+ X) F
NĐBDCD: Lệ Thu - Lời Buồn Thánh [WAV], Q1 Q# M  T8 ~
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 7 - Đêm Hoang [WAV]
- E4 N7 n8 M  p7 C: P& FNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 8 - Sông Quê [WAV]
/ C5 X2 N# q( g/ n/ {* \NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.16 - Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Thuyền Hoa [WAV]  a( z% A6 V/ N9 e# V9 @
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.17 - 10 Tình Ca Lính [WAV]
7 q0 A9 {% ^, \$ E% V7 {5 dNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.18 - Tình Khúc Học Trò 2 [WAV]
5 x7 i: S1 L. w# K8 x2 xNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.20 - Ru Em [WAV]- T- f* |0 O2 n
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.22 - Tôi Vẫn Nhớ [WAV]: R; e# K  t9 y9 x! X- X0 b! \9 }
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.23 - Hạ Buồn [WAV]
+ `4 ]  y, W3 `NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.25 - Đam Mê [WAV]8 K! O0 o4 ]6 f
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.37 - Những Đồi Hoa Sim [FLAC]
6 n9 q" {) `1 x) A1 Q- }* ^/ FNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.41 - Nhẫn Cỏ Cho Em 2 [WAV]
* E" }/ \, ^4 P# J; K% c" L  t+ ^5 @. ~NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.43 - Túy Ca [WAV]
1 z: F) v% u" x* m5 ~, _3 Z. {NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.53 - Tình Say [WAV], U3 M9 G4 l' s9 x
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.57 - Nhẫn Cỏ Cho Em 3 [WAV]
# P% ]7 x5 p# ~0 ^! CNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Vol.69 - Tình Khúc Bất Hủ 4 - Hoa Trinh Nữ [WAV]
. F) j5 O) n; kNĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 1 - Mật Đắng Tình Yêu [WAV]: k& b7 g3 G1 R! O
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 3 - Tình Ca Xuân [WAV]3 o3 U9 o' R' y5 N+ N# T8 p
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 5 - Trở Về Cát Bụi [WAV]
# k9 t* A& M) P- L7 ?NĐBDCD: Mạnh Quỳnh - Đặc Biệt 10 - Người Tình Và Quê Hương [WAV]
7 }  j8 x7 ?2 b4 d0 Y2 c0 ^9 \, m3 INĐBDCD: Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Chuyện Tình Cờ [WAV]
  [: ~$ x4 m0 l& J- a4 S$ xNĐBDCD: Mạnh Quỳnh, Khả Tú - Kỷ Niệm Buồn [WAV]* i- p8 L# T0 `  u/ a8 C* G$ {
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh, Mộng Ngọc - Vol.1 - Tình Tuổi Ô Mai [WAV]0 x, N5 f# H$ Y8 K
NĐBDCD: Mạnh Quỳnh, Mộng Ngọc - Vol.2 - Vỗ Cái Trống Cơm [WAV]
* R1 E4 y6 |3 G, dNĐBDCD: Giáng Sinh Muôn Đời [WAV]
! ]% |+ D- s5 [NĐBDCD: Phi Nhung, Quang Lộc - Chuyện Đêm Mưa [WAV]. K; `4 @  `; O8 p, ~: c) N
NĐBDCD: Sơn Tuyền - Vol.6 - Người Yêu Cô Đơn [FLAC]; H) p3 s. ~" c: Z' v
NĐBDCD: Thánh Ca 1 - Xin Chúa Giữ Gìn Con [WAV]
/ x3 W- W: c" J" ]& oNĐBDCD: Trả Lại Em [NRG]) T$ J( b6 j$ Q1 m& M# s
NĐBDCD: Tuấn Vũ - Of The Year [WAV]
& ~6 a( S8 Z, B# d9 A8 y. ^NĐBDCD: Xuân Đặc Biệt [WAV]
& A0 E! w, j4 F% DNĐBD Gold CD001: Ngọc Lan, Tuấn Anh - Trôi Vào Biển Mộng [NRG]$ O5 W' u. f  |! a( \* d+ e( [
NĐBD Gold CD002: Ngọc Lan - Suối Nước Mắt [WAV]; [' d( V: E- G2 D6 K! k
NĐBD Gold CD003: Tuấn Anh - Trong Tay Nhau [WAV]' ~1 C" e2 H; Y9 g1 D0 v
NĐBD Gold CD004: Lệ Thu - Tình, Lời Buồn Thánh [NRG]2 Q) Z) {+ p  |) Z' n) T7 V
NĐBD Gold CD005: Ngọc Lan, Đon Hồ - Chờ Em Nơi Đây [NRG]
: ?7 N- `/ O6 d& qNĐBD Gold CD006: Ngọc Lan, Đon Hồ, Ý Lan - Còn Nhớ Em Xin Cứ Về [WAV]
+ T, v/ F* }3 p  I0 {5 `NĐBD Gold CD007: Elvis Phương - Đêm Say [WAV]7 l. O) Y: q( w  u) m- w! |
NĐBD Gold CD008: Ngọc Lan - The Best Selection Of [WAV]# y5 C) r/ [* _/ G; X* ~1 S7 G9 u1 `
NĐBD Gold CD010: Tân Cổ Giao Duyên - Cô Lái Đò Bến Hạ [WAV], R& J( n" B* i: |7 J# {) j6 v# ]
NĐBD Gold CD016: Hương Lan - Bài Tình Ca Cho Anh [WAV]! ^! w8 }7 [5 @7 C
NĐBD Gold CD017: Thanh Tuyền - Hạ Buồn [WAV]
; \2 W0 Q6 ]% j. ~/ j. UNĐBD Gold CD018: Nhạc Pháp Trữ Tình 3 - Dona Dona [NRG]
7 O: D$ S  R3 w7 ^) ^NĐBD Gold CD020: Jingle Bell [WAV]
& U6 _# @) z+ t- L4 {% nNĐBD Gold CD021: Elvis Phương - Cô Hàng Cafe [NRG]
- @0 {, D6 v5 _/ eNĐBD Gold CD023: Khiêu Vũ Rumba 2 - Angel Dance 9 [WAV]
7 D1 G8 M+ u& ?: i& `" c& _NĐBD Gold CD024: 10 Tuyệt Phẩm Song Ca Quê Hương [WAV]$ o. {6 H- {- z
NĐBD Gold CD025: Chế Linh, Hương Lan - Lối Về Đất Mẹ [NRG]
$ P9 i. D1 \& s* q- K) I3 WNĐBD Gold CD026: Tuấn Vũ - Khu Phố Ngày Xưa [WAV]
/ ~$ {- S9 J9 E4 L- xNĐBD Gold CD031: Bạch Lê, Phương Thanh - Tân Cổ Giao Duyên - Duyên Quê [WAV]5 R5 K! d9 L$ z' ?9 p) s
NĐBD Gold CD032: Tứ Lan [IMG]
  I5 w, f2 [! Q( V  X4 }, I- CNĐBD Gold CD: Kiều Nga, Ngọc Lan - Vẫn Mãi Yêu Em [WAV + CUE]
4 m" [% a/ L$ C+ DNĐBD Gold Production CD003: Xuân Và Tuổi Trẻ [WAV]% c( Z- h/ b/ h0 |4 P$ J
NĐBD Gold Production CD005: Ngọc Lan, Tuấn Vũ - Ngăn Cách [WAV]
" E5 r" ^2 l# oNĐBD Gold Production CD006: Hương Lan - Liên Khúc Cho Em [WAV]9 F# I  D1 E: n
NĐBD Gold Production CD007: Chuyến Đi Chân Lý [NRG]* t7 r! P' a4 C  [8 o) Z: F
NĐBD Gold Production CD009: Dạ Vũ Tình Hè 3 [WAV], D; ?* K5 S: ]( _: K' t
NĐBD Gold Production CD010: Thái Châu, Hương Lan, Tuấn Vũ - Hẹn Hò [WAV]
7 m0 _& y6 d: s  P* g5 XNĐBD Gold Production CD011: 10 Tiếng Hát Hàng Đầu Hải Ngoại [NRG]
, c) {- _3 L( d+ [! Q* CNĐBD Gold Production CD012: Tuấn Vũ, Thái Châu - Mùa Đông Của Anh [WAV]
  S4 l/ [! R6 T( b% X  xNĐBD Gold Production CD013: Various Artists - Tôi Bán Đường Tơ [WAV]" y, q  r7 }0 k* t5 i. r' B
NĐBD Gold Production CD014: 10 Tiếng Hát Hàng Đầu - Trở Về Bến Mơ [IMG]
* \- \9 q/ y8 w; B3 p. T4 jNĐBD Gold Production CD015: Tuấn Vũ, Hương Lan - Không Bao Giờ Quên Anh [WAV]
# x- N" ]/ z( r4 s% T$ kNĐBD Gold Production CD016: Elvis Phương, Thái Châu, Vũ Khanh - Tình Nghệ Sỹ [WAV]3 n8 O- Q+ V/ B9 |$ s; x; R
NĐBD - Lệ Hằng CD001: Những Tình Khúc Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An [WAV]
0 `& Z* k9 W# l4 ~9 ANĐBD - Lệ Hằng CD002: Những Tâm Hồn Hoang Lạnh [WAV]1 E. N2 Q  ]/ F
NĐBD - Lệ Hằng CD003: Nhạc Trẻ [WAV]/ }/ W5 X3 T3 x% H: Z
NĐBD - Lệ Hằng CD005: Khiêu Vũ Bebop, Rumba, Chachacha [WAV]
3 M  S& W- y6 ?. CNĐBD - Lệ Hằng CD008: Kiều Nga - Tango Tuyệt Vời [WAV]
" z  e$ [: {2 X+ ^% `NĐBD - Lệ Hằng CD009: Khiêu Vũ Tuyệt Vời [NRG]
( |. t) o. q) {( nNĐBD - Lệ Hằng CD012: Mưa Sài Gòn Nắng Cali [WAV], q2 E5 C3 g$ w2 l5 j* U
NĐBD - Lệ Hằng CD014: Nhạc Pháp Trữ Tình 2 [WAV]2 @2 f" |. P- k- |" l& n
NĐBD - Lệ Hằng CD016: Dạ Vũ Nhạc Trẻ Lambada [WAV]: T) V0 I8 N2 ?  U% Z, s9 i
NĐBD - Lệ Hằng CD017: Liên Khúc Tình Đầu [NRG]
2 \3 r$ u; [4 K7 NNĐBD - Lệ Hằng CD018: Liên Khúc Rumba, Chachacha [WAV]0 j8 L9 [" L( s0 K
NĐBD - Lệ Hằng CD019: Kiều Nga - Vũ Khúc Yêu Thương [WAV]' s- |9 [! X- v; r9 B/ }
NĐBD - Lệ Hằng CD020: Liên Khúc Mùa Xuân [WAV]0 U  H' N) Y  R! ?
NĐBD - Lệ Hằng CD021: Liên Khúc Yêu Thương 2 [NRG]
1 K: T$ ~" y9 q6 _. dNĐBD - Lệ Hằng CD022: Elvis Phương, Hương Lan, Ngọc Bích - Liên Khúc Khiêu Vũ 1 [WAV]- Y/ ?! m1 b8 N$ {" c9 I7 X5 _
NĐBD - Lệ Hằng CD023: Liên Khúc Khiêu Vũ 2 [WAV]/ c9 G) d1 ]/ Y
NĐBD - Lệ Hằng CD024: Liên Khúc Không Tên [WAV]* I1 d2 d$ r* G! c" i
NĐBD - Lệ Hằng CD025: Lê Uyên, Kiều Nga, Anh Sơn - Liên Khúc Cát Bụi [WAV]
. h+ }  T! u5 k% x! H6 h: yNĐBD - Lệ Hằng CD026: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích - Liên Khúc Yêu Thương 3 [NRG]4 E9 o/ W- Z, u+ U# T8 G" `
NĐBD - Lệ Hằng CD027: Hương Lan, Ngọc Bích, Kiều Nga - Liên Khúc Người Em Xóm Đạo [WAV]* P$ ]$ T( e6 r* U- B" |' B
NĐBD - Lệ Hằng CD029: Lê Uyên - Chờ [NRG]
/ t% z9 i/ u0 r8 I% L4 c+ S! SNĐBD - Lệ Hằng CD030: Hương Lan - Đặc Biệt - Tình Ca Yêu Em [WAV]
# n2 ?, k# A; h  W4 \$ XNĐBD - Lệ Hằng CD031: Ngựa Hoang [WAV]# d* R0 S% C: y6 f/ E
NĐBD - Lệ Hằng CD034: Yêu Một Người [WAV]  B; Q  q5 I5 [0 \3 V; t' S" I- `
NĐBD - Lệ Hằng CD035: Tuấn Vũ, Hương Lan, Ngọc Đan Thanh - Cuộc Tình Xưa [WAV]
% Z" i. h. ^" w0 ^/ JNĐBD - Lệ Hằng CD036: Thái Châu, Dalena - Người Yêu Cô Đơn [NRG]5 s: _" k8 T4 i+ W- J6 t
NĐBD - Lệ Hằng CD038: Kiều Nga, Tuấn Vũ - Phượng Buồn [WAV]3 Y& t( z) `) G% T
NĐBD - Lệ Hằng CD: Ngợi Ca Mùa Xuân [WAV]1 [+ Z0 `' U5 @% x. \* X' x3 b6 K
NĐBD - Lệ Hằng CD: Vũ Khanh - Tôi Với Trời Bơ Vơ [WAV]
; R! M+ C. H# i4 D7 O  J+ ONĐBD - TCHNCD001: Ý Lan, Thái Châu - Nhà Anh Nhà Em [NRG]
6 y: ]5 o# g+ x5 v9 qNĐBD - TCHNCD002: Various Artists - Dạ Vũ Nhạc Trẻ 1 - Oh Mon Amour [NRG]( N  L# s) ~& d/ N0 X* n$ U3 J8 I+ a
NĐBD - TCHNCD004: Various Artists - Tình Ca [NRG]
! c& j  ^2 M) `7 B3 |# hNĐBD - TCHNCD005: Chế Linh - Hát Cho Người Tình Phụ 2 [WAV]+ {: g' t- P& f
NĐBD - TCHNCD006: Dạ Vũ Nhạc Trẻ 2 - God Father [NRG]
" L( ^4 o6 U  m: v; R* G1 ]" A: E) INĐBD - TCHNCD007: Ngọc Lan, Thái Châu - Tình Buồn [NRG]
1 j; A; L, q. p+ C( fNĐBD - TCHNCD008: Hương Lan, Tuấn Vũ - Lời Tình Buồn [WAV]
7 c! i& g; }1 V" F/ t% KNĐBD - TCHNCD009: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ - Đò Chiều [WAV]; v( W7 ?8 p) P1 ]
NĐBD - TCHNCD011: Ngọc Lan, Tuấn Vũ - Chuyện Tình Không Suy Tư [WAV]* D! z' I5 g! L5 e# N; G. D1 d
NĐBD - TCHNCD019: Tình Ca Tiền Chiến [WAV]
- C6 l; X% n" C: `& MNĐBD - TCHNCD020: Tuấn Vũ - The Best [NRG]
* w) G* @. \. n, u' M# PNĐBD - TCHNCD023: Chế Linh - Vol.3 - Hát Cho Người Tình Phụ 3 [NRG]
( m  h# G- e+ h' J" s; {; g2 n5 x( T( @9 q2 \6 ]/ D5 b  ?' w0 `
. M" B7 k& K+ e+ c2 `) C
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

346

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
519
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:18 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:21 ) X2 K! t3 F( _2 @

) c; ?+ k+ M5 u" e; C2 b; [DANH MỤC CD TRUNG TÂM DIỄM XƯA5 x+ |7 o) r9 ^+ I- l$ q/ Z
: `( ?& z: C! D+ Z2 j$ t
DXCD001: Dấu Vết Tình Ta [WAV] + U4 W9 w, `$ l
DXCD002: Khánh Hà - Cõi Tình [WAV], V$ P% P  d: m! Y" e7 x
DXCD004: Thái Thanh - Ngày Xưa Hoàng Thị [WAV]
7 K5 w4 v0 F1 a0 xDXCD005: Hòa Tấu Duy Cường - Đêm Nguyệt Cầm 3 [WAV]
( J9 Y) t: l! j+ S+ RDXCD006: Khánh Ly - Thương Một Người [WAV]
1 m5 K6 d" @# R5 ]& eDXCD007: Julie - Ngàn Năm Vẫn Đợi [WAV]
4 @6 X+ Y" j( G; C7 ], @* _6 p9 |8 j- n: CDXCD008: Sỹ Phú - Có Tình Nào Không Phai [WAV]
/ K) E1 F" w9 h- F) eDXCD009: Tình Khúc Hoàng Thanh Tâm - Đêm Hoàng Lan [WAV]9 j" C5 |( j  b# Y6 n; k
DXCD010: Mơ Về Em [WAV]/ O. B: {) P( G3 n
DXCD011: Tuổi Biết Buồn [WAV]
5 t3 x% n7 ?' LDXCD012: Thái Hiền, Tuấn Ngọc - Lời Gọi Chân Mây [FLAC]
1 B0 J, P2 i8 @3 v# P. u0 ^DXCD013: Thái Thanh - Hải Ngoại 2 - Quê Hương Và Kỷ Niệm [WAV]7 a4 y4 g# G% I" a" ~4 g$ g: i5 {1 v
DXCD014: Vũ Khanh - Tình Ca Phạm Duy [WAV]; _4 E7 C% a% q8 Q* q" i
DXCD015: Tình Ca Mùa Hạ [WAV]
  W! l3 y% `: H# v5 v; o* ~DXCD016: Thái Thanh - Hải Ngoại 3 - Đêm Màu Hồng [WAV]
0 y8 o$ k5 q  Z- \1 f9 x$ w* kDXCD017: Ý Lan - Tình Ca Phạm Duy - Ngàn Năm Vẫn Không Quên [WAV]/ Y, X5 w2 l" J2 L8 q1 S
DXCD018: Dấu Vết Tình Ta 2 [WAV]
4 i$ J& j6 Y- a: n/ mDXCD019: Vũ Khanh, Ngọc Lan - Người Em Sầu Mộng [FLAC]+ r; @, m2 g- O* Q
DXCD020: Vũ Khanh - Gọi Người Yêu Dấu [FLAC]  }& l3 B  x5 h5 w; J0 z
DXCD021: Ý Lan - Mong Manh [WAV]
9 Q6 {0 [4 W9 D# Q' v/ |DXCD022: Thái Thanh - Hải Ngoại 4 - Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn [WAV]5 A. Q5 `" \$ |1 N
DXCD024: Vũ Khanh - Cô Láng Giềng [WAV]
* y/ d- D1 s! A# P0 F; @5 oDXCD025: Ý Lan - Bay Đi Cánh Chim Biển [WAV]- f3 \9 P8 |) F  r4 A4 k
DXCD026: Vũ Khanh - Thương Em Thì Thương Rất Nhiều [WAV]  ?! O0 ]: @. M, \7 f
DXCD030: Vũ Khanh, Ý Lan - Chiều Nay Vắng Em [NRG]
8 T3 ~* `+ Q! @DXCD031: Ý Lan - Tuyệt Tình [WAV]+ o- i& s6 ?8 h( x0 r
DXCD032: Nguyệt Ánh, Việt Dzũng - Yêu Em Yêu Lại Từ Đầu [WAV]. ]+ O" o3 c; Y: [6 M& |: C9 X
DXCD033: Vũ Khanh - Gửi Tới Em [WAV]
# Z- c( ]. F8 U! |2 H' qDXCD034: Ý Lan, Quỳnh Giao - Hẹn Em Sao Không Đến [WAV]
& `6 ]) e0 C2 D, IDXCD035: Hãy Nói Yêu Em [WAV]; A7 f& g4 i; U/ {+ L. l6 ^( M
DXCD036: Vũ Khanh, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú - Áo Lụa Hà Đông [WAV]3 q$ [! M& k* X) n" Z/ b- V/ N
DXCD037: Ý Lan - Như Đã Dấu Yêu [WAV]9 {6 ^4 _5 a1 e* ~! X
DXCD038: Ý Lan, Tuấn Cường - Trên Môi Ước Thề [WAV]
6 a% f1 `; L9 b* oDXCD039: Vũ Khanh, Ý Lan - Trăm Nhớ Ngàn Thương [NRG]
! ^1 C, ^! }/ U0 h. E# I# y4 b* O6 ODXCD040: Thái Thanh - Hải Ngoại 5 - Hội Trùng Dương [WAV]4 k2 L6 N! ~/ n  U8 E9 y
DXCD041: Vũ Khanh - Hôn Em Lần Cuối, Hôn Em Lần Đầu [WAV]
6 k* Z! m! Y: _. yDXCD043: Ý Lan - Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Vẫn Có Anh Bên Đời [WAV]
/ |2 d# W9 \% |5 Q0 _% h9 E* yDXCD044: Dấu Vết Tình Ta 3 [WAV]: K9 x* {. N9 M, f  ~6 o
DXCD045: Vũ Khanh - Từ Lúc Em Đi [WAV]
& J: u4 |4 ^% o- SDXCD046: Vĩnh Trinh, Ý Lan - Tình Khúc Mùa Đông [WAV]; {0 u+ Y. a, P) u1 {
DXCD047: Ý Lan, Elvis Phương - Biển Mơ [WAV]
# k  E8 q5 t' a0 |: tDXCD049: Vĩnh Trinh - Tình Ca Trịnh Công Sơn - Hoa Vàng Mấy Độ [WAV]
8 n8 X& z5 |9 H. q2 f: E& n0 M, K6 bDXCD050: Ý Lan - Tình Khúc Đức Huy - Xin Một Ngày Mai Có Nhau [WAV]; c8 O0 ~; g0 o& U- f5 v- L
DXCD051: Ý Lan, Tuấn Ngọc - Lời Yêu Thương [WAV]' {5 f0 e8 ^' n+ ~3 ]+ \) b, D
DXCD052: Thanh Lan - Bản Tango Đắm Say [WAV]
2 H, l  y  {. x8 q; |/ WDXCD053: Vũ Khanh - Giọt Nắng Bên Thềm [WAV]6 c* O' e4 C  r9 ]; G  T
DXCD054: Ý Lan - Tình Khúc Phạm Duy - Hẹn Hò [FLAC]
5 a. ~6 I& ?# T) ~' M' M6 c4 L9 }DXCD056: Vũ Khanh, Ý Lan - Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài [WAV], w" a1 o: T" ^! A
DXCD057: Trịnh Vĩnh Trinh, Tuấn Ngọc - Môi Nào Hãy Còn Thơm [WAV]
- s8 k+ {: L  m5 H8 eDXCD058: Vũ Khanh - Tình Khúc Phượng Hoàng - Còn Yêu Em Mãi [WAV]
3 x; e% o( N. {  n& {DXCD060: Mai Hương - Nhặt Cánh Sao Rơi [WAV]
: c! C. Y, G9 U" X7 w# eDXCD061: Ý Lan - Mùa Xuân Trong Mắt Em [WAV]
% k& c% }' Z7 n1 I! Z2 u' {6 [4 ]DXCD062: Tình Ca Đăng Khánh - Em Ngủ Trong Một Mùa Đông [WAV]
7 j1 o& z! W4 z0 |$ D* xDXCD066: Trịnh Vĩnh Trinh - Đóa Hoa Vô Thường [WAV]4 g- i2 E0 n$ U
DXCD067: Ý Lan, Thanh Hà, Hoàng Nam - Thương Nhau Ngày Mưa [WAV]
; S: A7 X$ T6 m. o4 LDXCD068: Thanh Hà - Một Đời Xin Nhớ Mãi [FLAC]& O+ T/ l6 q" a; i, Q' O: ]
DXCD071: Vũ Khanh, Ý Lan, Thanh Hà - Quê Hương Là Người Đó [WAV]3 T: A' `& a9 C8 B5 G8 N% ^! G
DXCD072: Vũ Khanh - Em Đi Bỏ Lại Con Đường [WAV]$ B- [& |' l: p
DXCD073: Various Artists - Dấu Vết Tình Ta 4 [WAV], H  K  J% j/ r% O4 `4 E5 I
DXCD075: Hoàng Nam - Tình Mãi Đam Mê [WAV]. ]& \( t- w& p( B
DXCD076: Vũ Khanh, Thanh Hà - Giã Biệt Tình Em [WAV]
7 @" F% E0 T" VDXCD077: Ý Lan - Yêu Thầm [WAV]+ m, U! _, N6 [9 _- P
DXCD078: Trịnh Vĩnh Trinh - Em Đến Từ Nghìn Xưa [WAV]
! g0 p  e) i4 G) R' E5 U' m0 t/ jDXCD079: Trizie, Trung Hành - Chinese Melody - Still Of The Nite [NRG]2 \# I; z/ T% X9 \& X8 J) g) P7 Q
DXCD080: Anh Dũng - Tôi Có Em Chiều Thu [WAV]3 D2 D+ W/ S: M6 B
DXCD081: 20 Năm [WAV]! P* X" L- q: ]1 ^- H0 L! F
DXCD082: Thanh Hà - Yêu Người Muộn Màng [WAV]! f0 F. l+ y" K% S
DXCD083: Duy Trác - Giã Từ [WAV], S% g) ^. |2 _0 T
DXCD084: Vũ Khanh - Cô Hàng Nước [WAV]0 J, S9 e5 f, v4 h
DXCD086: Hoàng Nam, Thanh Hà, Thanh Thủy - Khi Cô Đơn Em Gọi Tên Anh [WAV]
% L# u% q2 g1 f+ i6 |. VDXCD087: Phi Nhung, Quốc Tuấn - Kỷ Niệm Chúng Mình [WAV]. h0 j9 _* w) |  S* |* @: z% |+ r2 u
DXCD088: Thanh Hà, Vũ Tuấn Đức - Dường Như Em Đã Yêu Anh [WAV]
& U) k3 U! N2 g. W0 t$ ?, Q. h& ZDXCD089: Anh Dũng - Vol.2 - Trời Còn Mưa Không Em [WAV]- O) a% a/ c2 q5 N  Y7 o
DXCD090: Phi Nhung - Giọt Lệ Tình [WAV]
& O8 O' H0 y# Z4 }7 J/ X( X: o. }6 ~DXCD091: Thanh Lan, Vũ Khanh, Thanh Hà - Đà Lạt Tình Yêu [WAV]1 Q0 ^* [& q' G6 v) l, ~8 O
DXCD092: Thanh Thủy - Ngày Ta Bên Nhau [WAV]
! ]% J. F+ j+ @( W. U7 V  B9 DDXCD095: Vũ Khanh, Thanh Hà - Chờ Em Muôn Kiếp [FLAC]3 y% R6 E) E7 n5 H2 |- @
DXCD097: Vũ Khanh - Ở Đâu Cũng Có Em [WAV]. e% W8 v6 g: b1 B
DXCD100: Kỳ Anh - Lỡ Một Lần Trú Mưa [WAV]- z# s- k5 I' f$ Y# Y
DXCD103: Hoàng Nam - Tưởng Nhớ Mùi Hương [NRG]
( A* I- [, G3 r2 t+ |* \3 jDXCD104: Phi Nhung - Có Lẽ [WAV]+ d7 s4 K& r8 u& P/ u9 C! u
DXCD105: Mai Hương - Sérénade [WAV]
6 E! R  o- }1 U+ k7 V$ |' jDXCD106: Hương Lan, Quốc Tuấn - Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ [WAV]
3 N' Q) t5 _5 E0 E3 _! k- kDXCD108: Vũ Khanh - Yêu Em Một Nửa [WAV]0 z. w7 ~6 Y; @2 {8 _
DXCD111: Ngọc Huệ - Tình Khúc Mong Manh [WAV]0 D- w& S8 Z( V. k0 W
DXCD112: Anh Dũng - Gửi Người Em Gái [WAV]8 p4 `9 E4 Y) d4 P
DXCD113: Ngọc Huệ - Gọi Tình Thiết Tha [WAV]. B$ E/ D+ L, r" x  O4 [) p  Z6 Q2 @
DXCD114: Ý Lan - Nhìn Những Mùa Thu Đi [WAV]
: S5 N9 `# D3 [% x3 B  h: @DXCD115: Vũ Khanh - Thuở Ban Đầu [WAV]
  D* j5 g  e7 l4 x) D. }DXCD117: Kỳ Anh - Về Miền Đất Lạnh [NRG]) w6 C$ R! ?% d+ |; S3 d
DXCD119: Vũ Khanh - Điều Răn Thứ Sáu [WAV]" q. n, R  f8 H- \- j5 V
DXCD125: Hoàng Nam - Vol.5 - Tôi Muốn Nói Yêu Em [WAV]
4 g- G+ R2 f0 K' \7 kDXCD127: Ngọc Huệ - Chờ Một Tình Yêu [WAV]
/ J% l$ m$ ^* J! W3 JDXCD128: La Sương Sương - Ngày Em Đi [WAV]
6 A2 e3 s0 N7 J" C, A% H# IDXCD132: Vũ Khanh - The Best Of - Phượng Hồng [WAV]3 M, [2 W# ]8 X/ g( q, C
DXCD137: Em Là Tình Yêu [WAV]# i( c$ s. S' S" D- ^5 _; d
DXCD139: Phi Nhung - Đò Dọc [WAV]) z/ b, D7 m  B. M3 V
DXCD140: Vũ Khanh, La Sương Sương - Nhớ Em Hà Nội [WAV]
* F: {% q/ H7 v6 W4 P/ \! iDXCD141: Xin Hãy Rời Xa [FLAC]
. U: x- {8 E' @  M6 ~4 }% [  t, GDXCD145: Vũ Khanh - Ta Muốn Cùng Em Say [WAV]
3 ^# ?% o7 `; R6 l$ O& g. \" iDXCD149: Tuấn Ngọc - The Best Of - Ơn Em [FLAC]
: G; y" B; D0 G! T1 Z0 z! tDXCD152: Vũ Khanh - Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về [WAV]2 F( @& R3 j/ _
DXCD158: Thơ Du Tử Lê Phổ Nhạc - Giữ Đời Cho Nhau [WAV]
! Q/ e3 N) Q' A7 a6 ]DXCD159: Sĩ Phú - Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa [WAV]3 u. o- T9 N# o+ {- w. Z' X
DXCD161: Vũ Khanh - Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người [WAV]& _. K* ]  y7 d
DXCD163: Trúc Mai - Hàn Mặc Tử [WAV]
3 q3 v: b. R, l7 G* v) l0 {DXCD164: Vũ Khanh - Tình Khúc Vũ Thành An - Tình Khúc Thứ Nhất [WAV]# f$ V5 A( j* J4 W' F6 q& Z+ c) ]
DXCD166: Thái Thanh - Hải Ngoại 3 - Chiều Về Trên Sông [WAV]; t# S: w" m9 O" e8 W  p6 i
DXCD167: Mai Hương - Như Ngọn Buồn Rơi [WAV]
% h3 d# B7 `0 G' g. tDXCD169: Khánh Hà, Vũ Khanh - Gặp Em... Yêu Em [FLAC]" H. T6 T$ k! f5 A9 @
DXCD172: Vũ Khanh - Tình Ca Song Ngọc - Hà Nội Ngày Tháng Cũ [WAV]
1 b2 L# t' c' ]6 C5 Q: [DXCD180: Tenor Saxophone Anh Thy - Vết Lăn Trầm [WAV]  b8 Y  W: u6 P0 b- u+ q. z
DXCD: Hoa Xuân [WAV]
! T- U% G$ o7 o% q+ F& V& KDXCD: Thanh Lâm & Ban Hợp Xướng Ngàn Thông - Chúa Ra Đời [NRG]
6 Z( ^# _3 R+ @9 H2 I8 LDXCD: Ý Lan, Thanh Lan, Ngọc Lan - Lan [NRG]
  n5 E7 A* G/ @* i. ?0 PDXCD: Noel Noel [WAV]9 B( d) S1 `0 c0 M, O3 q. p
DXCD: Tạ Ơn Em [WAV]
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

346

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
519
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:20 |Xem tất
Bài được HDCP sửa lúc  18-11-2015 20:21
4 f" A+ S: q# S! Z4 e9 B1 ]4 |! f6 ~- X, b3 W- V/ o" z
DANH MỤC CD TRUNG TÂM THÚY ANH
/ n2 k! V" o" H: i. \& P
( j5 n/ ^2 p! g( b
TACD003: Nhật Ký Đời Tôi [WAV]8 }9 f$ T7 a1 V2 I
TACD004: Cánh Chim Bạt Gió [FLAC]1 f& l" O2 p" [$ n
TACD006: Tình Khúc Đức Huy [WAV]+ R6 o% {1 q& H! A
TACD007: Chế Linh, Thanh Tuyền - Đường Xưa Em Đi [NRG]
5 J0 g: T& Q! Y8 X0 u& }TACD009: Nỗi Buồn Gác Trọ [WAV]
- i( \, c, D, I5 j' iTACD010: Enless Love [WAV]) J" O: c" X- x" ?/ w
TACD011: 24 Giờ Phép [WAV]
; G6 j0 B8 ?8 G9 w9 c) \- I. fTACD011: Nhạc Khiêu Vũ [WAV]5 \0 G' e- s' h
TACD012: Băng Châu - Gặp Nhau Làm Ngơ [WAV]. ~/ Q9 Y  Z( S! M- X
TACD013: Tình Hè Rực Nắng [NRG]% f" O8 X  b4 e, }# [; _
TACD014: Duy Quang, Ngọc Lan - Tuổi Thần Tiên [WAV]
9 V+ W+ ~4 |0 G1 d4 m8 a8 T3 kTACD015: Touch Me In The Morning [WAV]/ u: s4 m4 R* s
TACD016: Ecstasy New Wave [WAV]
- W; X. b9 V- w& W% t, N# GTACD017: Fantasy New Wave [WAV]; n, r; O$ D( A% S" a
TACD018: Hương Lan, Băng Châu - Bao Giờ Em Quên [WAV]
/ S9 }7 j; T; S3 oTACD019: Tình Sử Romeo & Juliette [WAV]
; X$ h2 l, w0 W# @" O  c, w- {5 |TACD020: Tuấn Vũ, Thanh Tuyền - Tình Bơ Vơ [WAV]
$ ~" I& b5 @, H/ i. ~5 TTACD021: Anh Là Tất Cả [WAV]3 \" K+ y& @3 D% j- V& o
TACD022: New Wave - Baby Blue [WAV]
0 J2 _! |; g) D4 mTACD023: Phương Trời Xứ Lạ [WAV]
* C0 Y4 ]: B0 y( A! }- k" LTACD024: Tình [WAV]0 p% K2 s# W" h5 b6 o
TACD025: Thái Hiền, Thái Thảo - New Wave - Người Trong Mơ [WAV]
3 L( r0 a' b7 n6 ]( j; ZTACD026: Mưa Đêm Ngoại Ô [WAV]2 x( z4 Z/ l+ ?! m6 D  v, z
TACD027: Hương Lan, Giao Linh, Băng Châu - Cám Ơn [WAV]
! y3 K* Z; r( gTACD029: Angeliique [WAV]
) D% h& I7 [5 N: _8 n0 ~2 R& }TACD030: Tứ Quý [WAV]8 a# X8 L* j! v: D$ h0 L/ Y
TACD032: Hương Lan, Giao Linh, Như Mai - Ai Khổ Vì Ai [WAV]* U7 Z  ~9 d+ [0 G( A7 U
TACD033: Nắng Xuân [WAV]
/ O0 n/ D# {( D6 V9 s* C' `/ KTACD034: Sao Chưa Thấy Hồi Âm [WAV]& a- X  K6 \' H* }6 x: `. I( E
TACD037: Lẻ Bóng [WAV]
- u% x8 V' |( Y' S! Z+ nTACD038: Tâm Sự Với Anh [FLAC]
& [. b% x9 i+ C$ w, _5 c- |TACD039: Thoáng Giấc Mơ Qua [WAV]
2 m  D( Z# z  i  k5 Y0 tTACD041: Đà Lạt Hoàng Hôn [WAV]
! @3 R& \% p: Q2 f6 b" C% PTACD043: Hùng Cường, Mai Lệ Huyền - Hai Trái Tim Vàng [WAV]
7 Y( f& S% P% n: F' e" LTACD047: Mùa Sầu Riêng [WAV]
( U# e  C% A, I. Y) ]TACD048: Ngõ Hồn Qua Đêm [WAV]: W* f3 a  r% m' Z9 E: z3 v" p. N
TACD050: Tuấn Vũ, Phương Dung - Vùng Lá Me Bay [WAV]
- H- M. t) L! zTACD051: Linda, Trizie, Đon Hồ - New Wave Collections [WAV]
5 O  @# D! a# T2 mTACD053: Tuấn Vũ, Phương Dung, Thanh Phong - Ngoại Ô Đèn Vàng [WAV]( n$ M0 a* k+ v  G8 z
TACD054: Tuấn Vũ - Vol.11 - Rumba Tuyệt Vời [WAV]
; p- K. A; U: DTACD055: Bảy Ngày Đợi Mong [WAV]) u) b- V& k8 `
TACD056: Tuấn Vũ - Vol.12 - Liên Khúc Tuấn Vũ 1 [FLAC + CUE]
8 s9 a4 e/ f! C, }' l6 c8 ]TACD057: Chế Linh, Giao Linh, Băng Châu - Khu Phố Ngày Xưa [WAV] 0 ]8 L/ h, s8 m) Y4 i. q
TACD058: Elvis Phương, Kiều Nga - Nhớ Người Tình Xưa [WAV]! o* J) J9 z; c* R1 @
TACD061: Băng Châu - Vol.4 - Nối Lại Tình Xưa [WAV]  f, d2 I$ J, t6 U: }5 P+ g
TACD063: Tiếc Thương [WAV]
5 E2 Z# z3 x% W9 x) JTACD064: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Biển Mặn [WAV]
5 `" S' M3 {/ l5 y/ _5 m* c9 TTACD065: Tuấn Vũ - Liên Khúc 2 [FLAC+CUE]
4 f% N1 f$ ?$ R0 P1 y& y! @6 VTACD066: Tuấn Vũ - Đặc Biệt [WAV]
. d  h" o$ ^: R. f5 V2 j# gTACD067: Tuấn Vũ, Phương Dung - Lính Xa Nhà [WAV]% w, U' v  C+ r/ T) W
TACD068: Tuấn Vũ - Xuân 92 [WAV]2 K& S* b" S. e3 y4 G" K
TACD069: Tuấn Vũ, Hương Lan - Nếu Ai Có Hỏi [WAV]8 g8 ~, j5 n& x0 O
TACD070: Tuấn Vũ, Phượng Mai - Thành Phố Sau Lưng [WAV]* K& B+ P# |5 E, N9 Y/ z
TACD072: Tuấn Vũ - Liên Khúc Tuấn Vũ 3 [WAV]
* Z; v6 o0 k! R2 T$ oTACD073: Tuấn Vũ, Lyn - Tuổi Học Trò [WAV]
0 G" r& w) Y+ t) r- LTACD075: Tuấn Vũ - Tình Đời [FLAC]
' Z( j; A; E' B0 m  N9 uTACD077: Tuấn Vũ - Xin Đừng Yêu Tôi [WAV]2 e- X3 V! |8 B/ a5 n! b4 G# D
TACD079: Tuấn Vũ - Tình Đầu Tình Cuối [WAV]
, c' x2 a9 X7 l+ H! b, BTACD081: Hương Lan - Nhạc Tuyển 2 [WAV]9 `6 E) X! ~7 v: I
TACD082: Tuấn Vũ - Nửa Đêm Ngoài Phố [NRG]) J& D7 k) G9 S" [6 W5 |4 g
TACD083: Tuấn Vũ - 10 Tình Khúc Song Ngọc [FLAC]% |" H9 E5 j8 B9 ^: i# |
TACD084: Tuấn Vũ - Liên Khúc Tuấn Vũ 4 [FLAC+CUE]
9 r+ w* V9 o( ]TACD086: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền - Chiều Tây Đô [WAV]
6 e/ @: e+ p9 CTACD087: Mỹ Huyền, Phi Nhung, Hương Lan - Nỗi Buồn Hoa Phượng [WAV]
$ m3 ^7 w$ s; m/ k9 {+ g2 c; `TACD088: Tuấn Vũ - Liên Khúc Tuấn Vũ 5 [WAV]7 w8 B# [4 Z2 G+ o5 O
TACD090: Thanh Tuyền - Tuyệt Phẩm [WAV]5 n* u# U0 c  j: g/ g) z4 q0 m
TACD092: Phi Nhung, Tuấn Vũ - Nếu Anh Đừng Hẹn [NRG]
9 V7 j$ o* p( m) _5 c, Y* HTACD093: Mỹ Huyền - Hoa Tím Ngày Xưa [WAV]
) H3 S9 L/ C  QTACD094: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền, Phi Nhung - Ba Tháng Tạ Từ [WAV]
; B( }5 d$ Y/ z3 G4 pTACD094: Những Đóm Mắt Hỏa Châu [WAV]
# f" ?3 H. X- D: CTACD095: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền - Lối Về Đất Mẹ [WAV]& ~8 U* X  e7 ^! s+ h( z- q! s
TACD096: Hương Lan - Top Hits 1994 - Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu [WAV]9 u, ^( I: a' g, k) ]* Z
TACD098: Mỹ Huyền - Đặc Biệt - Không Chủ Đề [WAV]
8 r2 F- E# t. N* UTACD099: Giăng Câu [WAV]
3 ?9 u9 m, p$ l# hTACD100: Thái Châu, Phi Nhung - Mưa Trên Phố Huế [WAV]% i0 F& A2 z5 V& \9 t
TACD101: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền - Nhật Ký Hai Đứa Mình [NRG]* |3 u! M0 V8 G* Y5 u& x
TACD102: Hương Lan, Tuấn Vũ - Duyên Quê [WAV]: _/ K) L' ^$ B; K7 D
TACD104: Phi Nhung - Tình Ca Quê Hương [WAV]8 I: L5 {% T0 M# G& q0 V
TACD105: Tuấn Vũ - Qua Ngõ Nhà Em [WAV]0 R& l5 d+ T- P8 I8 k
TACD106: Bông Cỏ May [WAV]0 a# `! X$ P1 N5 n# [+ v# H* W
TACD107: Mùa Xuân Của Mẹ [WAV]/ b  E$ Y) q1 D
TACD108: Tuấn Vũ - Tôi Không Cô Đơn [FLAC]
0 z& E2 h+ @+ F6 yTACD109: Như Là Cổ Tích [FLAC]" x8 @. b+ J! N' N
TACD110: Hương Lan, Phượng Mai - Chiều Quê Hương [WAV]3 L+ q# a3 p/ ]1 y4 L6 m, `* I
TACD114: Phi Nhung - Đôi Ngã Chia Ly [WAV]6 w% f7 m: r; \3 D7 E
TACD117: Vì Yêu Em [WAV]
/ c5 Y1 k3 A+ T0 G  _" q% c+ hTACD118: Mỹ Huyền - Áo Dài Quê Hương [WAV]
, q; R! q5 j5 }/ D+ Z; A6 NTACD119: Chế Linh, Hương Lan - Lối Về Xóm Nhỏ [WAV]2 c8 L  ~( }* c& z1 Y* J. [7 N9 o* _
TACD120: Phi Nhung - Nhạc Tuyển - Gợi Nhớ Quê Hương [WAV]7 H0 V( c, m- ~4 M8 [
TACD122: Phương Dung - Hoa Nở Về Đêm [WAV]3 C2 E. M+ [7 T( `! [
TACD123: Giao Linh - Nhạc Tuyển - Đam Mê [WAV]7 S5 e, y0 D/ }/ A7 s8 a1 o6 j
TACD126: Phi Nhung - Nối Lại Tình Xưa [WAV]
$ Q2 T' i+ P5 O2 UTACD127: Hoài Nam, Phi Nhung - Thư Cho Mẹ [WAV]8 V: b; E) f. ?- S: C- M) K
TACD130: Hương Lan - Tiếng Hát Hương Lan '97 [WAV]0 x2 z8 w# p( a# m" ~- S
TACD131: Phi Nhung, Khánh Hoàng - Cay Đắng Bờ Môi [WAV]
. k) M6 M( v% i$ n9 BTACD132: Chế Linh, Phi Nhung - Đoạn Cuối Tình Yêu [NRG]
) G& B; F2 W- y7 h* ^. s: qTACD136: Phi Nhung - Tuyệt Phẩm - Vườn Tao Ngộ [WAV]9 j' R# J' O- A7 t! f% t
TACD138: Phượng Mai - 7000 Đêm Góp Lại [WAV]" ]0 P- l/ c) L4 s) [$ X
TACD142: Mạnh Hùng - Liên Khúc Mười Năm Tái Ngộ [WAV]
& [) o* f+ V1 T6 ?9 x9 u5 vTACD144: Mỹ Huyền, Hương Lan, Tuấn Vũ - Liên Khúc Quê Hương [WAV]
2 Y5 N$ Z2 s; A) E5 `3 J7 z! n# mTACD: Khánh Ly, Kim Anh, Lệ Thu - Lệ Đá [WAV]
3 Z5 F4 G1 j& JTACD: Kiều Nga, Thái Hiền, Ngọc Lan - Gót Hồng [WAV]
2 J$ N+ }9 c* FTACD: Linda Trang Đài - Vol.5 - Mellow Yellow [WAV]
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-10-2013
Bài viết
37
Bạn
0
Đăng lúc 18-11-2015 20:23 |Xem tất
Cảm ơn Bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

151

Chủ đề

4

Fan

346

Điểm

Mod

♫ ♪♫ ♪ ♫

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Nơi ở
Quảng Ninh
Thích
519
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
211
Bạn
2
Đăng lúc 18-11-2015 20:23 |Xem tất
' {0 k. H$ {# J2 K) B5 N1 _1 W
DANH MỤC CD TRUNG TÂM HẢI ÂU2 {/ u: T! g( |
! g7 W- I! p0 _" j6 R7 |2 w, r
HACD001: Ngọc Lan, Thúy Vi, Kiều Nga - Như Giọt Sầu Rơi [WAV]
+ H# ]3 \% x# O1 U% z4 m& H/ v* Z
HACD003: Ngọc Lan, Kiều Nga, Tuyết Nhung - Tình Lỡ Trăm Năm [WAV]2 j5 w) C6 g, G# z) l  y& N
HACD005: Dạ Vũ Nhạc Trẻ - Hạ Hồng Rực Nắng [WAV]6 `* ~& d8 B9 g5 V5 j; l1 M
HACD007: Liên Khúc Tình Ca Hải Âu - For The One I Love [WAV]( d) l* U& p; s
HACD009: Guitar Triều Thanh - Nhạc Trẻ - The Ventures [WAV]
0 f/ g" g. X& T7 vHACD010: Những Tình Khúc Muôn Thuở [WAV]9 I" i6 `, m0 b( U
HACD012: Kiều Nga, Trung Hành - Liên Khúc Khi Ta Bên Nhau [WAV]) {4 P" N1 l8 Y- S0 X- g- w
HACD014: Đại Hội Nhạc Trẻ Hải Âu [WAV]
1 Q8 s" i7 ?) O0 }7 l. r6 O* qHACD016: Tình Khúc Romance [WAV]
- T3 m8 D  Y* ^HACD017: Ý Lan, Kiều Nga, Vũ Khanh - Tuyệt Khúc Tình Yêu [WAV]% V% L1 N7 R+ ?: `, Y2 C
HACD018: Thúy Vi - Đặc Biệt - Một Đời Yêu Anh [NRG]
0 y1 y7 F; |% tHACD020: Để Kỷ Niệm Tình Ta [WAV]1 _* l& v# P& r: r" C
HACD022: FM22 - Nhạc Yêu Cầu [WAV]
/ O1 a  \4 L1 a) D5 h3 N# K9 D, VHACD023: Kenny Thái - Đặc Biệt - Everlasting Romantic - Love Songs [WAV]
, g& D3 Y  E, i( I! ^HACD024: Trung Hành, Thúy Vi - Ta Hãy Yêu Nhau [WAV]' {6 R3 V- u; _5 x
HACD026: Tuyết Nhung - Đặc Biệt - Và Em Cũng Yêu Anh [WAV]
1 W( W& J5 {3 B" i$ EHACD028: Dalena - Just For You - Cho Riêng Anh [WAV]
/ F- _% T# f) `5 J. A9 I/ h/ C6 XHACD029: Mỹ Huyền - Đặc Biệt - Tạ Tình [WAV]
/ b/ C: u4 ~# Y; j; g6 P! pHACD030: Kenny, Ý Nhi - Love Songs 3 - Tuyệt Phẩm Cho Người Yêu [WAV]
8 ~' S6 m7 N4 \/ i. A8 QHACD031: Dạ Vũ Nhạc Phẩm Tình Xuân [FLAC]
/ @" |, a0 U$ o- z* o+ K; \, y) Q3 aHACD034: Trung Hành, Kiều Nga, Lệ Hằng - Tặng Phẩm Tình Yêu 3 [WAV]" }  D3 O3 M& i/ ~. r& d, e6 A8 E3 v; E
HACD035: Dalena, Đon Hồ - Love Songs 7 - Cho Người Tình Dấu Yêu [WAV]0 X: b; f2 l: w: s! ]3 L) \5 o! y& S
HACD038: Love Songs 8 - Everlasting [WAV]
, f& y: c* ?0 ?. E7 n% GHACD040: Danela, Mỹ Huyền - Tặng Phẩm Tình Yêu 4 [WAV]
' }  c! e. Z* j+ }( Y; P; cHACD042: Ý Lan - The Best Of [WAV]
5 E1 }% X) s/ _3 N7 I7 BHACD044: Ngọc Huệ, Trung Hành, Kenny - Tình Khúc Học Sinh & Sinh Viên 1 [WAV]
1 A/ M! R- w( q- F" S( sHACD046: Thu Hương - Những Tình Khúc Học Sinh & Sinh Viên 3 [WAV]
4 c* g9 N$ s1 k  QHACD047: Danela - The Best Of - Something New [WAV]' d) w" w% i6 k9 P; j
HACD048: Để Kỷ Niệm Tình Ta 3 [WAV]/ }5 [, j. I; L, k  X
HACD050: Trung Hành - Đặc Biệt - Tình Ca Cho Em 2 [WAV]
3 }- p! h; v# w4 T9 @  R7 T0 QHACD053: Thanh Tuyền, Mỹ Huyền - Mấy Nhịp Cầu Tre [WAV]4 h0 I6 z# c4 _# {- `- r1 k
HACD055: Tình Yêu Và Hạnh Phúc [NRG]
/ Q1 T( R4 u3 p. P* G. bHACD056: Kenny, Ý Nhi, Đon Hồ - Love Songs 11 [WAV]+ Z9 m" Q* c6 A/ Z1 I  L3 B$ ^1 v
HACD057: Mỹ Huyền, Randy [WAV]' _+ N/ A8 @% t) h! e3 Q, w
HACD059: Mỹ Huyền, Randy - Vol.2 [WAV]
. m2 h+ Q3 g0 h( C& t& dHACD064: Danela, Kenny - Vol.2 - Love Songs 9 [WAV]- ?4 P6 K3 F$ v* R4 M" k% e% T/ g, Y
HACD065: Chung Tử Lưu, Mỹ Huyền, Randy - Hợp Khúc Tình Yêu 1 [WAV]
! G9 W) A  R' B* K/ Y2 MHACD067: Chung Tử Lưu - Đặc Biệt 2 - Ánh Trăng Tan [WAV]
" ?: }( M6 |7 a) e4 [) I: K3 Y; VHACD071: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biệt - Nguyện Cầu [NRG]. p9 J! Y9 N$ F/ M
HACD072: Lệ Hằng - Đặc Biệt 2 - Trái Tim Ngục Tù [WAV]
% _9 M" j% `! x! q6 ]1 nHACD080: Mỹ Huyền, Chung Tử Lưu, Khả Tú - Hợp Khúc Tình Yêu 3 [WAV]* g8 l0 T8 L8 H* \; W0 }- t; c
HACD081: Dấu Chân Người Tình [NRG]
+ B  E& x* i! r4 MHACD082: Mỹ Huyền - Đặc Biệt 5 - Tình Khúc Học Sinh Sinh Viên 4 [WAV]
1 I' _! F# }/ XHACD084: Mỹ Huyền, Chung Tử Lưu, Khả Tú - Hợp Khúc Tình Yêu 4 [WAV]
2 V' {0 ~, ^* ]HACD092: Khả Tú - Đặc Biệt 1 - Tình Ca Quê Hương [WAV]+ C5 _9 T4 l$ i* a6 k. v
HACD105: Hương Lan, Mỹ Huyền, Hoài Nam - Liên Khúc Dân Ca [WAV]! V5 r  c5 ~( \) Q: c
HACD106: Trung Hành, Phượng Thúy, Mộng Thi - Liên Khúc Nhạc Trẻ Hải Âu 5 [WAV]) f9 ~% q/ r) s( k% ~8 M, x
HACD108: Trung Hành - Tình Ca Cho Em 3 [WAV]# e+ }8 f5 N$ a" Y8 U% M% i  |2 a
HACD109: Simon Wong - Memories Of You [WAV]
/ t; g' t8 {  W* }; RHACD110: Hạ Vy - Vol.1 - Nhắn Cánh Chim Chiều [WAV]
7 S8 ~7 I' R9 Y5 r* OHACD111: Dạ Vũ Nhạc Trẻ Hải Âu - Forget Me Not [NRG]
5 x) j% T9 f) N) i5 hHACD113: Tuấn Ngoc, Thanh Hà - Tình Yêu [FLAC]
! u" i3 o2 ?% r# B* Z" SHACD114: Hạ Vy - Vol.2 - Con Gái [WAV]8 T- i* g* w( d4 b! }
HACD116: Liên Khúc Nhạc Trẻ 6 [WAV]
. \5 T9 Z' _. _: xHACD117: Forget Me Not 3 [WAV]& B7 P4 |: D6 }7 I
HACD121: Ma Nữ Đa Tình - Just For You 2 [NRG]# {- E  M, j1 j- R9 o& Z2 v
HACD126: Hạ Vy - Vol.3 - Cây Si [WAV]
  X: [; P! J( q' XHACD127: Mạnh Quỳnh, Hạ Vy - Hương Ngọc Lan [WAV]
' y7 f% [# h3 D, yHACD128: Ma Nữ Đa Tình 2 - Tình Ca Quê Hương [WAV]
* V9 {. e1 ^0 ]! G, D1 @# rHACD135: Hạ Vy - Đặc Biệt 4 - Cô Bé [WAV]7 h9 ]; u8 v: \# d4 Y
HACD143: Mạnh Quỳnh, Mộng Thi - Nhớ Màu Hoa Tím [WAV]
6 s; r2 t3 F- J5 y# `HACD150: Hợp Khúc Tình Yêu 5 [WAV]& ?1 i' F- C- B$ f
HACD151: Hợp Khúc Tình Yêu 6 [WAV]$ Q' \% g3 J4 K# w8 J4 q5 p# Z
HACD153: Mộng Thi - Đặc Biệt 4 - Giấc Ngủ Đầu Nôi [WAV]) ^' q7 N. G0 N1 E
HACD155: Trúc Quyên, Mạnh Quỳnh, Mộng Thi - Có Nhớ [WAV]- P% |# w/ S, v# z$ e1 r, g' T' W
HACD157: Mộng Thi - Đặc Biệt 5 - Phố Xa [WAV]* ~8 o; O8 A$ Z
HACD157: Mộng Thi, Trúc Quyên - Tựa Cánh Bèo Trôi [WAV]8 V; {9 [' j/ v
HACD159: Simon Wong - Vol.3 - That's Why [WAV]
7 ^! |$ n9 ?6 w+ e0 f1 `1 s4 sHACD164: Thái Châu, Mộng Thi - Ngày Tháng Hẹn Hò [WAV]" Y: h) Y) p  `; X: n5 c3 B
HACD166: Mộng Thi, Trúc Quyên - Một Lần Lỡ Bước [WAV]" D# L$ I- T' M9 g; ~
HACD167: Thanh Tuyền - Mười Năm Tái Ngộ [WAV]; G6 A2 }7 I" r, `. V
HACD168: Mộng Thi - Vol.8 - Chiều Mưa Qua Sông [WAV]
9 t  `( d: p: I$ l+ L4 a1 K0 u( ZHACD169: Mộng Thi, Trung Hành - Một Thời Để Yêu [WAV]
3 t5 a9 ^8 Y! h( b  Y' aHACD171: Giấc Mơ Yêu [WAV]2 i3 o. Q" G4 C- V' X
HACD173: Mộng Thi - Đặc Biệt 9 - Lần Đầu Nói Dối [WAV]
6 c0 n: ?) m$ {# @# VHACD178: Mộng Thi - Vol.11 - Nhớ Anh [WAV]3 U5 n" b- x9 o+ n; R, m4 h2 U
HACD179: Simon Wong - Vol.4 - Anh Nhớ Em [WAV]0 b5 l- L$ y9 Z0 o# j0 s4 O6 B6 l$ h3 G0 R6 v
HACD180: Mộng Thi, Trúc Quyên - Chị Tôi 2 [WAV]
# S. P* d' R* `  bHACD182: Mộng Thi - Đặc Biệt 12 - Điều Chưa Dám Nói [WAV]- ^, B9 T6 l% {" o5 B0 `  j
HACD183: Chuyến Tàu Hoàng Hôn [WAV]0 U% s( r! h8 r
HACD184: Mộng Thi - Đặc Biệt - Nỗi Buồn Hoa Phượng 2 [WAV]
, C. W3 a& p' _* j5 c0 CHACD185: Mộng Thi, Khả Tú, Trúc Quyên - Đoạn Buồn Đêm Mưa [WAV]
6 }* }/ e) v! ?9 n6 hHACD186: Mộng Thi, Mỹ Huyền, Trúc Quyên - Không Bao Giờ Quên Anh [WAV]3 F( f, D' d1 R
HACD187: Nhạc Tour Dạ Vũ - Tình Si [WAV]4 {% r+ \; Y  ?5 n  V
HACD193: Mộng Thi - Vol.15 - Canh Còng Rau Đắng [WAV]
2 m1 [, P) P& e) H% pHACD194: Mạnh Quỳnh, Mộng Thi - Nhật Ký Hai Đứa Mình [WAV]
  q! E  Q; K! d5 RHACD195: Hãy Mang Đến Mùa Xuân [WAV]8 F( T  ~' I! J  x8 [
HACD200: Nhạc Tour Dạ Vũ 2 - Tình Đam Mê [WAV]$ A, |: @7 S' w4 A9 Z
HACD: Anh Tài New Wave Collection 102 [WAV]5 B# W; z7 q# ^0 @3 w
HACD: Hòa Tấu - Điệp Khúc Mùa Xuân [WAV]$ k( K3 u3 B+ z) [
HACD: Khúc Nhạc Mùa Noel [WAV]$ f& B2 d! }) c2 ?7 r
HACD: Khúc Nhạc Tình Hồng - Lambada 2 [FLAC]
- ?( R7 V: [# r) u4 iHACD: Lệ Hằng - Hải Âu Thánh Ca 5 [WAV]5 O* q( N2 l. f9 c3 S% L" @
HACD: Mạnh Quỳnh, Mộng Thi, Ngọc Hân - Hồi Âm [WAV]
0 w9 X+ O2 ^/ k! w* j" B* hHACD: Mộng Thi - Đặc Biệt 2 - Tình Gần Tình Xa [WAV]
; P8 j9 V: w7 {; v  m) O9 mHACD: Mộng Thi - Đặc Biệt 3 - Ví Dầu Cầu Ván [WAV]8 k1 E$ Q" A7 H+ f1 L2 I5 s
HACD: Mộng Thi - Vol.17 - Thương Một Dòng Sông [WAV]
" B1 f0 U  Y3 W! N+ vHACD: Ngọc Lan, Kiều Nga, Tuyết Nhung - Tình Lỡ Trăm Năm [WAV]/ B/ D# J9 e7 P9 u
HACD: Vũ Điệu Tình Nồng [WAV]$ x! x* o$ g# U0 R( \% k
HACD: Hải Âu Xuân - Xuân Đặc Biệt [NRG]/ i5 M; n# j8 B; S+ `8 ^' C
HACD: Hải Âu Xuân - Xuân Yêu Thương [WAV]7 e" w( Z5 @, g" T* M' C
HACD: Ý Lan, Thanh Hà - Cát Bụi Tình Xa [WAV]
9 E4 K) Y. c+ R+ `( e
& V0 ]# e& N' ?3 o: [6 e
" c0 o; Z; ?: o6 q
♫ ♪ ♫ ♪ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về... ♫ ♪♫ ♪
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 25-4-2017 07:56