Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 896|Trả lời: 0

Cách đan dây tín hiệu Audio (có ảnh chụp dây đan và Clip h.dẫn)

[Lấy địa chỉ]

1

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-2-2013
Bài viết
18
Bạn
0
Đăng lúc 16-4-2017 09:18 |Xem tất |Gallery
Bài được nguyenquoctuan sửa lúc  22-4-2017 20:43 ' [7 t/ @; o: l- @9 D1 f

4 a; ]; k& @- J+ b* m# `1 I+ p Bài được nguyenquoctuan sửa lúc  22-4-2017 20:37
6 Y8 t7 y) c8 m, S7 N! O4 k
  L' `3 b: e3 M* j9 j9 e Bài được nguyenquoctuan sửa lúc  22-4-2017 20:36
. j) n4 F2 c& y" u2 [; V- n
; L# \: d$ a$ A9 M/ l- Q" }" ~ Bài được nguyenquoctuan sửa lúc  22-4-2017 05:51 * G7 ?6 ?! ?1 Z& j5 P6 N0 {; Q

1 U5 D5 I5 w3 }% D6 OĐây là clip mình mới dựng dành cho các bạn có niềm đam mê âm nhạc nhưng chưa có điều kiện để sắm cho mình những sợi dây, hoặc cặp dây tín hiệu chơi âm thanh tốt. Mình đã làm và cảm thấy rất thành công với những gì mình có. Chúc các bạn có được nhiều đồ chơi theo ý muốn. Cảm ơn các bạn đã ghé qua xem và đọc nội dung bài viết của mình. Chúc các bạn thành công.* H- V1 ~# I3 b) g' X3 }% C

! _" a' m: r( w; y+ O) [
% |' ^# X( M! chttps://www.youtube.com/watch?v=eFnSop_Asno2 V; ~" d, S/ g* G( e6 o
https://www.youtube.com/watch?v=G7lw0FVEH2I
" a5 F' i/ B  F" h3 d5 n
) ?1 A8 z' U- S; M5 J8 |
) `: {3 x& G) f/ l& G9 R8 y
- Y& A" R: _$ Z9 SBổ sung (25-6-2017 20:28):& i1 w) \4 R3 E4 v5 G
https://www.youtube.com/watch?v=BandYyvX2oc
1.JPG
2.JPG
3.JPG

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-7-2018 12:24