Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 318|Trả lời: 0

Dây tín hiệu Belden 88760

[Lấy địa chỉ]

1

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
17-3-2017
Bài viết
18
Bạn
0
Đăng lúc 22-4-2017 10:19 |Xem tất |Gallery
Bài được tan87hp sửa lúc  22-4-2017 10:21 ! M+ p2 ?! t5 J! F

+ Z. t1 [( c& B* ~9 J8 u Bài được tan87hp sửa lúc  22-4-2017 10:20 " R" J% Q4 z+ K& N$ n6 e; X! d
, m2 m1 r5 |# \$ `* C
Bác nào dùng dây này rồi cho em xin vài lời đánh giá với ạ!!!! Belden 887606 }' @0 A% Z( K/ `

0 u8 u) A1 o; b" J9 a% B& f( u. ]https://www.amazon.com/BELDEN-88 ... rds=belden+88760+1m
1 @# v/ H" r! |7 b! E; I+ y1 v, s
" Q5 M& [" J/ M- L1 U; g' h/ o3 G# Y
1.jpg

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 19-8-2017 16:09