Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 468|Trả lời: 0

CD player Yamaha CDX590

[Lấy địa chỉ]

4

Chủ đề

0

Fan

5

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
28-3-2014
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 5-9-2017 23:18 |Xem tất
Cần bán,' c, v2 @6 ?5 s1 g4 ^( r! ~3 I

5 T: [) X2 B# K+ P0 [9 R7 G) LYamaha CDX 590. Hàng bãi, đã thay mắt, hoạt động tốt mọi chức năng. Hình thức tạm.
. p! F9 c+ l+ L5 s4 m# c. h3 G. G; X0 {4 E* P) W0 F) Z* _/ ?! J; X! k6 S$ `
; }9 l% S7 L- d# ?3 s* {' l
Giá 1 triệu đồng.
6 j* |" A2 l# m+ Q& O# X& n6 F! z& m; P: X( ?. q

1 h6 g' U8 D. BLhe: Hiếu 090 863 42095 G  A8 a  O( J6 \* R
xem máy tại Nguyễn Duy Trinh Quận 2.

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-6-2018 02:10