Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 569|Trả lời: 0

CD player Yamaha CDX590

[Lấy địa chỉ]

4

Chủ đề

0

Fan

5

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
28-3-2014
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 5-9-2017 23:18 |Xem tất
Cần bán,' d, H9 v6 K5 k" x8 C; |& p, O
4 r1 c: L7 w  x- W/ O0 c- s! Z& `
Yamaha CDX 590. Hàng bãi, đã thay mắt, hoạt động tốt mọi chức năng. Hình thức tạm. 9 B4 i8 i6 r  V

! `3 S" g. Z% k% f" y' S; h9 j8 @3 R! U9 H2 V8 r6 u& I  Z
Giá 1 triệu đồng.
' _# ~: f% C* _, \0 `1 G0 z
0 P5 B; n0 }+ X+ C+ e# N) C' G: N5 Q1 D8 x# p
Lhe: Hiếu 090 863 4209
& v. f! f  z" ~' ]xem máy tại Nguyễn Duy Trinh Quận 2.

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-9-2018 16:48