Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 124|Trả lời: 0

CD player Yamaha CDX590

[Lấy địa chỉ]

4

Chủ đề

0

Fan

5

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
28-3-2014
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 5-9-2017 23:18 |Xem tất
Cần bán,
- Z4 o2 U. T. b; \: @8 \+ X* m- t% A  A' Y- i
Yamaha CDX 590. Hàng bãi, đã thay mắt, hoạt động tốt mọi chức năng. Hình thức tạm.   t* Q" K' |3 K" L) S( O

! C( x) Z5 J* K9 r. x% q/ w2 v
- _( N( R9 X- f6 [& M$ R& s5 N# e! j- sGiá 1 triệu đồng.
! u& I5 W3 @: d3 `0 G! P' l  g4 h2 p& b. F
1 @6 H4 H0 d- H* w' W0 ~" v
Lhe: Hiếu 090 863 4209' B0 M0 [; _  G5 [) r, v
xem máy tại Nguyễn Duy Trinh Quận 2.

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-10-2017 11:36