Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 189|Trả lời: 0

CD player Yamaha CDX590

[Lấy địa chỉ]

4

Chủ đề

0

Fan

5

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
28-3-2014
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 5-9-2017 23:18 |Xem tất
Cần bán,
7 D5 ]0 k% w: T# g% y. D5 m
) |9 H4 _. F& P7 h: E: D% A) {. lYamaha CDX 590. Hàng bãi, đã thay mắt, hoạt động tốt mọi chức năng. Hình thức tạm.
# w: h* o5 N$ Q. r, y2 v5 b; L
' {+ q& ~  }! `7 s
4 x5 `: v* K1 H8 C+ r( [Giá 1 triệu đồng.
: w& w" f4 J: p; B) L6 R! O; U5 `
( ^8 G; L1 V. U. v# q' K
Lhe: Hiếu 090 863 4209
6 e9 E+ j3 V' p& T+ Dxem máy tại Nguyễn Duy Trinh Quận 2.

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-12-2017 00:32