Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 337|Trả lời: 0

CD player Yamaha CDX590

[Lấy địa chỉ]

4

Chủ đề

0

Fan

5

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
28-3-2014
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 5-9-2017 23:18 |Xem tất
Cần bán,
1 X" I) K/ v/ R# \2 x. p
$ {1 z6 e4 U4 d. r& f: qYamaha CDX 590. Hàng bãi, đã thay mắt, hoạt động tốt mọi chức năng. Hình thức tạm. - v0 ~" ~" @. \2 a9 R& @

  J1 g% s+ r+ Q* M6 H, ?" G$ [8 @% r; [
Giá 1 triệu đồng.
, B( y, n# p9 e. q$ v0 S- L+ o; a% E$ R! z% l! K$ G

: ?( L% U$ b3 @! _; H) o' kLhe: Hiếu 090 863 4209
3 w* {/ a( U# gxem máy tại Nguyễn Duy Trinh Quận 2.

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-3-2018 02:15