Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 553|Trả lời: 0

Âm thanh chuyên nghiệp

[Lấy địa chỉ]

3

Chủ đề

0

Fan

13

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
1-11-2017
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 1-11-2017 11:54 |Xem tất
Khái niệm về nguyên tắc cơ bản về hệ thống âm thanh chuyên nghiệp) k' k0 `# l$ y1 A

* Q! N8 d) |( W+ rÂm thanh sân khấu cung cấp cho bạn một loạt các bài viết kiến ​​thức và hiểu biết về khoa học của âm thanh chuyên nghiệp và nhu cần một phần âm thanh của kỹ sư.5 w6 `$ u- L: t( ?' [  ^  @$ C$ n3 d
3 U9 V  y, l- q& ~0 I. c
Bài 1 Khái niệm về Micro nguyên gốc và những biến đầu tiên khác
1 K5 `6 h3 [0 n# p% c& K) }; \. J, G. G
Before previous, you have a few basic problems that you should not much previous other. Hình 1.1 cho các bản âm thanh hệ thống sơ đồ, bao gồm cả hai bộ chuyển đổi và bộ khuếch đại đơn giản. Bộ chuyển đổi (bộ chuyển đổi) là bất kỳ thiết bị nào có thể thay thế năng lực nhận bằng các loại năng lượng khác.
- n7 z! V6 ~; E5 Q# B. g
9 l$ k5 V' M- a9 |Microphone sẽ thay đổi âm thanh (năng lượng âm thanh - âm thanh) thành tín hiệu âm thanh (năng lượng điện năng) tương đương, dĩ nhiên, loa sẽ chuyển tín hiệu âm thanh thành âm thanh.. ~5 Y% x# r4 v
3 `6 Z  ^" g+ h$ [9 }
4 u" ~0 N8 o7 J& |# n# J8 m+ h
: W- u- A8 {9 j3 S
Hình 1.1 Cơ bản hệ thống âm thanh.
! W, O5 {  ~& c2 z* ?' r& [6 Q# `7 ~. M8 u1 ^# M
Microphone, cung cấp tín hiệu cho âm thanh hệ thống, đóng vai trò rất chiến lược trong chất lượng xác định của các âm thanh mà cuối cùng sẽ được phân phối loa.2 j  U, m0 B4 C' z5 ^
0 g# W4 [4 r& ~
Using micro for effect of many technical skills to the steps to start the quality of the audio quality., C; Z6 e) d, ~9 b& ]" b! b3 t7 T

" O# H' D# A- b" s/ sMicro là thiết bị đầu tiên rất thiết yếu trong việc định hình chất lượng âm sắc của âm thanh khi nó đi vào hệ thống. Sử dụng micro với chất lượng âm sắc thích hợp liên quan đến (tần số đáp ứng-đáp tần) đặc điểm có thể đơn giản hóa quy trình equalizing (cân bằng) và mixing, đặc biệt trong hệ thống biểu diễn âm nhạc. Thuật ngữ “tân số”, cùng với những điều khoản âm thanh cơ bản, sẽ giải thích tường tận trong chương 2). Sự định hướng của microphone, khi sử dụng thông minh, có thể làm nguồn âm thanh cho ra hiệu quả tốt nhất (Hình 1.3). Cũng vì thế, nó cũng có thể giúp giảm thiểu những loại âm thanh không muốn có, bao gồm cả những âm thanh out-put của chính nó (gọi là phản hồi (hú, feedback)).
7 W; y1 J7 V/ ?/ O' [& ?
6 j7 f5 x* a8 @8 x; d  {" nHình 1.2 Bố trí hệ thống âm thanh cơ bản.& Z% Y1 _$ S7 O: `
: k& C" J' L2 v/ A6 |
Trong hình là cấu hình cơ bản của đường dẫn tín hiệu một hệ thống âm thanh, ở đây chưa nói tới cách cài đặt (thiết lập-setup) hệ thống monitor.4 r: o2 B( L9 Y  j% K
http://amthanhsankhau.vn/media/news/1509_ad2.jpg. C: M7 q" j: N, g' V' w
Hình 1.3 Hướng tiếp nhận âm thanh của microphone.
6 `& J; R5 P' d- R6 x5 ?
  E( Z  n" C/ c5 C1 T9 vHệ thống lớn hơn có thể sẽ bao gồm bộ giới hạn (limiter) và những thiết bị xử lý tín hiệu khác hơn nhiều.: Z0 ]) K( t5 D2 g
* [/ o5 V$ V2 p  ^/ @9 z$ V& e: y
Ở đây, mũi tên dầy hơn hiển thị hướng đến của các loại âm thanh. Hình này thể hiện loại micro cardioid.7 c* ^: y/ p1 u) m

! }* a5 ^9 C* F2 pMột trong những loại này, còn gọi là loại đơn hướng (uni-directional), rất hữu ích trong việc giảm thu nhận các âm thanh không muốn có khi sử dụng chính xác. (Loại này, dĩ nhiên là ba chiều, do đó, xoay micro nhưng không thay đổi hướng mặt trước của nó (front-to-back), sẽ không ảnh hưởng tới âm thanh của tín hiệu thu được).9 T3 u) E/ _- @4 e
0 p. T1 e3 B* x8 G( \! ]* b& W0 j
Liên hệ với pickup (tên gọi chung của các âm thanh thu thanh nhận được), được sử dụng cho các thiết bị điện tử không phải là điện thoại (acountic instrument), là một đầu dò loại đầu vào loại. Tín hiệu thu thanh từ (như guitar bass) và tín hiệu từ các nguồn điện khác, chẳng hạn như màn hình hiển thị bàn phím và bộ xử lý guitar (bộ xử lý guitar), trực tiếp đưa vào âm thanh hệ thống, còn gọi là tiêm trực tiếp (tiêm trực tiếp). Nhạc cụ thể cho guitar có thể đưa trực tiếp qua micro, theo ampli guitar hay không, chính nó đóng một vai trò quan trọng cho chất lượng âm thanh.5 z4 W; e/ I/ q0 j, s, x0 ?
$ r0 x. @4 Q& ~; Y
Các đầu vào âm thanh nguồn gốc khác bao gồm phát lại hệ thống như băng-đĩa, đĩa CD, hoặc các ứng dụng đặc biệt hơn là băng video hoặc theo dõi âm thanh của phim.
( p& j( B  E' R3 s7 t
  U) P; C3 b9 y  V6 h5 ~+ C" @Còn tiếp ..." \9 r, I( o0 i: Q- T

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 19-11-2018 16:46