Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 279|Trả lời: 0

[Giới thiệu album] 11 Ca Khúc Về Đức Mẹ TàPao

[Lấy địa chỉ]

2

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

ĐT
0987643453
Thích
4
Đăng ký
30-10-2017
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 1-11-2017 16:43 |Xem tất
Nguồn: http://nhacthanhcavietnam.com
+ U: R7 w$ e. s5 F. }$ _1/ TàPao lời ru trước ngàn năm mới% D2 x& o, r% a6 ]4 S: T. j5 O% `7 y
2/ Con đã về với Mẹ TàPao. U# o0 g. q" w0 Q( w2 t2 c/ m
3/ Về với Mẹ TàPao) D9 T1 ^: {5 P% e$ e& ~& Q
4/ TàPao Mẹ ngóng con về( u3 q: T, V9 d$ [! H3 G
5/ Lạy Mẹ TàPao5 P- J! F  Q4 F' \: o. J6 k
6/ Lời kinh dâng Mẹ TàPao" A5 F6 n1 g2 Q
7/ Nỗi niềm cùng Mẹ
1 b7 m2 g8 E8 J  G6 h* O8/ Hành hương Mẹ TàPao
1 s- I3 L( V8 _" ]- c9/ Đi về Mẹ TàPao! G5 r1 l: c9 X0 a$ ?2 o- e
10/ Bên Mẹ TàPao2 ~# ~: g; U% w2 z- C& F2 B
11/ Đồng hành về bên Mẹ

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-3-2018 22:36