Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 87|Trả lời: 0

[Giới thiệu album] 11 Ca Khúc Về Đức Mẹ TàPao

[Lấy địa chỉ]

2

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

ĐT
0987643453
Thích
4
Đăng ký
30-10-2017
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 1-11-2017 16:43 |Xem tất
Nguồn: http://nhacthanhcavietnam.com
2 [) M6 E$ `# N$ [3 ?) ~1/ TàPao lời ru trước ngàn năm mới% V6 c( S) S4 L4 ?9 x8 W# i/ V
2/ Con đã về với Mẹ TàPao
  M  ^  q2 Q6 k3/ Về với Mẹ TàPao5 @6 [# D, ^  U! }/ g& L. j
4/ TàPao Mẹ ngóng con về
7 W, j9 F, K1 u$ B7 m+ _5/ Lạy Mẹ TàPao
9 u  n8 b. J4 G/ O( Z6/ Lời kinh dâng Mẹ TàPao. C9 v  f; |, u8 E1 H# I3 v9 u: K
7/ Nỗi niềm cùng Mẹ
1 c) M( T! r1 F9 ], k$ ]" Z3 `8/ Hành hương Mẹ TàPao
$ Q2 x) x5 E4 Y' P" A6 z( d9/ Đi về Mẹ TàPao
9 [7 q! T  ~' }  Y  q5 a% m5 J$ L10/ Bên Mẹ TàPao
( @8 v6 Q( d5 X4 v% X5 I% o" J; m11/ Đồng hành về bên Mẹ

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-12-2017 10:21