Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 100|Trả lời: 0

Album nhạc thánh ca

[Lấy địa chỉ]

2

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

ĐT
0987643453
Thích
4
Đăng ký
30-10-2017
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 2-11-2017 16:30 |Xem tất
Nguồn sưu tầm: http://nhacthanhcavietnam.comBài hát: Đến với lòng xót thương Chúa
- @8 O" ^7 I# [. l% ~8 C7 C- n# ?- JSáng tác: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
! v1 X1 m$ l2 E, jTrình bày: Diệu Hiền# ^. Q5 I8 z9 c, T- c
--------------------------------------------------------------
$ o  B! @, c# \" `  k. a, yĐến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nâng
" p: }9 c1 g* B5 YĐến với lòng Chúa xót thương con hết lo âu bận vướng
- F% S- _7 o. \# v8 @+ L7 t  ITin tưởng vào lòng Chúa xót thương có ngày hiểm nguy con coi thường # H$ e5 T2 t0 \, T. U
Phó thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường ) I" Q- h$ M3 L" y

! v, `2 t, l0 YĐK:
/ v8 k/ @8 t& U" i3 ]# wĐến với lòng thương xót Chúa bốn mùa Chúa đổ hồng ân
' x& y. R6 L: z3 I) u! b6 wCho con sự thật hiển thánh dìu con về nguồn hạnh phúc 6 M8 E1 c; f) L( v; X0 y
Đến với lòng thương xót Chúa ân tình chan chứa đầy vơi . C: [9 E7 h+ A
Xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót Chúa bao la
1 q2 g2 U+ _" @" S
6 v; t0 i1 K( O) N" p2:
+ T9 @4 L6 t, F4 D! n: P7 Q7 rĐến với lòng Chúa xót thương con nhận dòng suối tình thương
! E; t  ~. v  C9 m$ C2 [7 Y2 \/ u' z9 EĐến với lòng Chúa xót thương không chút tơ vương tội lỗi 8 G" h0 D1 i% `6 L! g
Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương mong Ngài rửa hết muôn tội đời 7 }) D+ q9 f, |( y; o" y
Phó thác vào lòng Chúa xót thương con được Ngài dìu bước lên trời
5 R# [7 _" q' Z( }

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 11-12-2017 12:53