Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 657|Trả lời: 1

Album nhạc thánh ca

[Lấy địa chỉ]

2

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

ĐT
0987643453
Thích
4
Đăng ký
30-10-2017
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 2-11-2017 16:30 |Xem tất
Nguồn sưu tầm: http://nhacthanhcavietnam.comBài hát: Đến với lòng xót thương Chúa  O5 z; C+ U7 T, A  f0 m" p
Sáng tác: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp( l$ s, E8 Y! C* x2 f  m
Trình bày: Diệu Hiền
( z7 l) [8 _4 m  x--------------------------------------------------------------, [) Q- ~* D- ^' ~
Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nâng ; P2 [; s" S$ t% [# c4 ]( M3 y3 T
Đến với lòng Chúa xót thương con hết lo âu bận vướng
) y6 x1 P' H/ zTin tưởng vào lòng Chúa xót thương có ngày hiểm nguy con coi thường - M1 _8 y8 D; [; i
Phó thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường
$ X8 U/ H2 ~1 @3 t4 U" F1 m+ x& y
6 ?) _1 S" g/ j3 g; Q( IĐK: ( ^9 J: f7 K! ^: c' T7 n; `
Đến với lòng thương xót Chúa bốn mùa Chúa đổ hồng ân / X* R2 w( }$ W) f
Cho con sự thật hiển thánh dìu con về nguồn hạnh phúc
: a* E3 V/ q& n: ~& r# sĐến với lòng thương xót Chúa ân tình chan chứa đầy vơi * t2 T& N) D0 j+ H. l: }; F
Xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót Chúa bao la % C* \4 Y* |4 ~* E4 _
! `: D2 @/ M5 g7 w' _+ u& _9 D
2:
; ?/ t, S# ?# B2 x' d' C+ iĐến với lòng Chúa xót thương con nhận dòng suối tình thương ' @7 G7 D- F& j* B  D' X- B  e
Đến với lòng Chúa xót thương không chút tơ vương tội lỗi
. g, R( M4 ~8 B3 F7 k3 tTin tưởng vào lòng Chúa xót thương mong Ngài rửa hết muôn tội đời , Z' L7 j2 f: \& X# ^
Phó thác vào lòng Chúa xót thương con được Ngài dìu bước lên trời
3 M& s# I- Y6 }4 w: D

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0912535030
Thích
1
Đăng ký
9-9-2017
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 28-2-2018 08:21 |Xem tất
Thanks cụ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 20-10-2018 22:40