Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 901|Trả lời: 0

nghe dàn loa 1 tỷ

[Lấy địa chỉ]

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
2-1-2018
Bài viết
0
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2018 13:49 |Xem tất
Bài được audiovn sửa lúc  3-1-2018 13:52
9 g( p7 M, z' {5 v9 _* f' n6 F) q- y: K0 h* B" v* M
Bài được audiovn sửa lúc  3-1-2018 13:52
9 A9 |1 h& k! R- a" i; F% l" q$ a$ Z/ U: f$ u" H  u4 x( [* G
anh em đánh giá xem dàn loa trên một tỉ cho cảm nhận chất âm như thế nào nhé( b& Z+ M! l/ `: Z, w9 M
# [: e3 r! m/ S, |% l  J
https://www.youtube.com/watch?v=w19KvMxiUe0+ s( b3 A: T  @) A% A

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-6-2018 02:14