Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 5287|Trả lời: 0

Hướng dẫn giao dịch online

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 12-10-2012 01:48 |Xem tất |Gallery
Quy trình mua bán hàng đảm bảo tại APV. + @$ g5 @. @6 O
APV đã sẵn sàng kết nối tài khoản của thànhviên với các ngân hàng để thanh toán trực tuyến.
* P, ~$ H) {3 ~1 N" k, x+ {, W8 J- P* a
Tuy nhiên sẽ là bỡ ngỡ và thấy phiền phức vì không phải ai cũng có sẵn 1 tài khoản ngân hàng có chức năng thanh toán online. Trong giai đoạn đầu, APV sẽ kết hợp phương thức thanh toán truyền thống + với quy trình sau để tạo nên một cơ sở dữ liệu người dùng đáng tin cậy cho mỗi giao dịch.& D2 p0 L( v  [' |" |1 u# a! Z

) @6 ~% V. }0 XQuy trình:
, r* C& r! o7 P$ o$ k: SCác bạn xem nội dung trong hình cùng những dòng giới thiệu màu xanh.0 i5 M3 g& P- u# B6 g$ ~

6 }3 m8 b0 z) v' d% T' h5 g' y/ s 1.gif
) T: R' c4 h- w. c4 ~! t9 m  v. k
1 ^8 _+ Z, U& o. b( z, R
2.gif

6 A! v7 X, e" E. H2 q- l: J0 o$ X& o) v+ }: k5 J* S% G* V$ l
3.gif
0 g  r' d% b0 @4 H2 k+ i% g
$ t& h) R" i0 i# |! a/ p: X
4.gif
5 [$ X8 d  V2 {8 i, t. p% \

3 X6 ^0 c3 h0 J; L 5.gif
, \% ?/ L/ V7 s

5 m8 h- W9 Q' K 6.gif
! l! ~; t7 k. x- n* u+ H: [  G

/ n) o1 Y1 [0 y$ _Điểm Feedback trong mỗi giao dịch sẽ giúp mỗi thành viên mua bán an toàn hơn, APV cũng sẽ vì thế mà phát triển lớn mạnh.  Chân thành cám ơn các thành viên.# H* j) e2 F; F
: s' Q7 t. o  ~! u* y
Chọn 1Khảo sát, Có tất cả 6 người đã tham gia
Bạn thuộc nhóm người dùng không có quyền tham gia khảo sát
1

Xem tất cả

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 17-7-2018 14:33