Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4573|Trả lời: 0

Hướng dẫn sử dụng nhanh audiophile.vn

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 12-10-2012 10:28 |Xem tất
Hôm nay em viết bài hướng dẫn các thành viên mới, các bác chưa quen với giao diện của audiophile.vn, có gì thắc mắc các bác gửi pm cho hoặc trả lời luôn tại đây nhé.1 b7 }4 z! h3 s/ p  L

6 J. |# G( V/ X5 D  t' SGiao diện trang chủ:! Z3 F- E$ c) D5 d" o) h2 e
; x, g3 a6 y" |  ]1 N! W$ m2 z
Khu vực Shops có hình ảnh: Những sản phẩm shops mới đăng lên.1 Z( O6 R5 b0 I+ d" H
Các sản phẩm của shops có bài trả lời mới sẽ được đẩy lên đầu tiên theo thời gian cập nhật tại trang chuyên mục: http://audiophile.vn/forum-93-shops/ 5 A3 c- t5 E' @" C: b. [* q
9 N+ W* |% W  N2 g) B; j
Nếu muốn xem tất cả các dữ liệu mới từ APV bao gồm (bài viết từ diễn đàn + shops + rao vặt...) các bác nhấn nút Bài mới trên thanh menu ngang.! n% P# b  d+ K1 t* b* h

. |' V- e& G4 i1 F& j# ^

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 17-7-2018 14:38