Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 467|Trả lời: 0

DÒNG LOA VI TÍNH NHẬP KHẨU NGUYÊN KIỆN TỪ ĐỨC

[Lấy địa chỉ]

14

Chủ đề

0

Fan

31

Điểm

APV member

Rank: 1

ĐT
01649692576
Thích
28
Đăng ký
8-6-2018
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 7-9-2018 14:09 |Xem tất
- Chuyên gia âm thanh từ Đức Thonet & Vander ngoài dòng loa di động và loa dùng cho gia đình, thì vẫn luôn cập nhật những siêu phẩm từ Đức để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng.) k! r9 D5 o. [* C
- Cùng chiêm ngưỡng các sản phẩm của dòng loa chuyên dùng cho máy tính văn phòng được nhập khẩu trực tiếp từ chính nhà sản xuất Thonet & Vander với giá "nghe là thích, nhìn là mê"; @( c, Y) u; X( p' Q' ?0 b
◀️FREI - Giá : 1.250.000 VNĐ: B1 S5 B: ?+ F/ d! F
◀️SPIEL BT - Giá: 1.800.000 VNĐ; U3 ^/ C/ u9 O  I3 \# P; Q
◀️LAUT BT - Giá: 4.350.000 VNĐ- j; S& q8 @5 L9 |* m* a( T! ?
◀️SOUNDBAR DUNN - Giá: 4.400.000 VNĐ
9 F& \8 F% b4 {  n  s- C◀️RATSEL - Giá: 5.700.000 VNĐ; x) R" Z( |6 O3 N( i+ N
https://thonet-vander.vn/dong-loa-vi-tinh-cuc-chat-cho-may-( ~5 r: W" h; c3 h  \
----2 a8 k4 n. q. A5 p3 @5 T7 l
BANG CORP - Nhà phân phối độc quyền loa Thonet & Vander Viet Nam5 L% ~& Q) J' T4 `- N; N5 o5 Y
 ☎ HCM: 028-7305 2777 || HN: 024-7305 2777
4 d$ V9 R! ]& n* G  Website: https://thonet-vander.vn9 R) A; h5 }! m% B9 j5 l4 h
  Hotline: 01634110791
5 K  m: l' ]$ {+ U% i

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-5-2019 21:49