Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 7552|Trả lời: 1

Cách tìm kiếm trên audiophile.vn

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 13-10-2012 16:21 |Xem tất |Gallery
Điểm mạnh nhất của Audiophile.vn là chức năng tìm kiếm.
% ]: t6 F7 S/ _( Q4 B: g9 H: j8 H$ DAPV cung cấp cho bạn 2 khả năng tìm kiếm sau:
  `# j4 p* z$ u- T; U9 J0 x3 g
- Z) Y9 }) {, r1 y/ ]7 dTìm kiếm sản phẩm hoặc tiêu đề của chủ đề nào đó:
7 y- w# f- i$ z timkiem1.GIF
4 A( X- E% n. V! }( |
Ưu điểm: Chỉ liệt kê các sản phẩm, chủ đề mà không hiển thị nội dung. Sản phẩm, chủ đề nào có hoạt động mới nhất sẽ hiện lên đầu.
9 B. q9 o3 b0 G- f0 ~
* I3 f) _: Y; Q9 N8 W4 mTìm kiếm từ khóa có liên quan trong cả tiêu đề lẫn bài viết:; u( k2 ~' k0 _
timkiem2.GIF

; g3 G( A4 o( s% m" r6 fƯu điểm: Hiển thị toàn bộ các từ khóa liên quan trong cả tiêu đề lẫn bài viết. Tuy nhiên người dùng sẽ phải duyệt rất nhiều trang để tìm kiếm nội dung mình cần đọc. Tìm kiếm này thuận tiện khi người dùng cần tìm bài viết thảo luận thiên về nội dung./ `6 m% K5 P/ z$ e8 G1 J
- j+ [1 U% m7 T4 f: f
Lưu ý: Để thuận tiện cho người dùng tìm kiếm, khi đăng bán hàng các thành viên nên sử dụng đầy đủ tên sản phẩm.
- K& \3 u7 r1 z# E: \
" T7 ~* r5 c2 Y
Bài viết đã bị xóa

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-7-2019 13:55