Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 226|Trả lời: 0

Bán MCP (Monocalcium Phosphate)

[Lấy địa chỉ]

1

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0914028269
Thích
2
Đăng ký
30-10-2018
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 31-10-2019 13:33 |Xem tất
[B]Công ty TNHH TM SX Bách Khoa chuyên cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi với nguồn hàng chất lượng và ổn định. Hiện nay, công ty chúng tôi có một số mặt hàng sau:[/B]+ E$ `; ^  P* X; K7 Z8 X; q! c# Z

2 `% u. d" N! w  c) j; X$ P7 \[B]1. DCP ( [URL='https://bachkhoa.net.vn/san-pham/dcp-dicalcium-phosphate-shixiang-cahpo4-2h2o']DCP Dicalsium Photphate[/URL] ) - xuất xứ : china[/B]
$ c: z1 {0 I" [- v& Q7 @  Y8 n* K% G  {* O: o: N/ p2 w7 m4 N
[URL='https://1.bp.blogspot.com/-IkamdfgdGBY/XQhy9T3e9XI/AAAAAAAAFnE/w2Yi41daTzAUb0AA7-wZxdoAbC-B-CFyQCLcBGAs/s1600/DCP-Dicalsium%2BPhosphate.png'][/URL]7 r% n! Y. d  U" ~* f, O# l
[I][U]Thành phần [/U][/I]:- w( m$ j0 B1 E% b
P :17% Min" u; V% Q( q7 ?  T% m, X+ o" p+ G
Citrate-soluble p: 16%
5 t7 x) m9 k5 {) ^Water – soluble : 8%0 V8 `$ K& D8 n+ s* C9 T6 b
Calcium : 15% min
9 K0 \! j$ t5 P/ A6 C7 pF : 0.18% min
$ w* J' j1 v+ I' M' ?& _As : 0.003% max2 b: e$ L5 N# \# {# L4 i: B
Pb : 0.003% max
- ?6 B, y7 h6 U8 J" a" ]Cd : 0.001% max0 f" Z; A6 m# z+ }
' g* V9 U! b* f- r2 X3 A+ t, q/ Y
- c# r0 Q; N" M, U4 `! A' s
[B]2. MCP ( [URL='http://monocalcium%20phosphate/']MPC Monocalcium Phosphate[/URL][/B] )[B] - Xuất xứ : china[/B]
" I5 d7 u4 \+ X8 U, |5 ?, p! m+ d+ R7 g+ e# w' r% m
[URL='https://1.bp.blogspot.com/-AHSDSc0kyWc/XQhyos7tdUI/AAAAAAAAFm8/lQwg20WOqdkkI89dXhfxORP2rZ69B2HpwCLcBGAs/s1600/Monocalcium-Phosphate-1.png'][/URL]1 ~2 h9 i# z" i& o: F& N
1 W3 y( A% S8 d, q; j( W
P : 22% Min! S2 y' O1 @) {7 C* v. w
Ca : 13% Min
3 @+ ?1 K7 e* S; C1 iWater soluble P : 20% Min
9 n/ |0 }- ~- C( C2 j- _$ LF : 0.18% max% c! T2 S2 t' x) ]% A
As : 0.003% max
) [" y% h9 a- S5 r5 u. zPb ; 0.003% max# `6 n3 f  h: {6 }$ q
Ph : 33 N1 P; ]* ]% o. v# `% o. ]) c
Size (0.5mm) : 95% min, |$ S3 \* u4 N) C

' P. i. f6 m, Q  q- X2 @, P7 O[U][B]Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ :[/B][/U]
7 ^( p  H/ C$ _; H0 b[B]CÔNG TY TNHH MTV TM SX BÁCH KHOA[/B]
! H: S. w. Y! L1 x% c/ ?[B]Địa chỉ: Số 98 Đường 38, P. Bình Trưng Tây, Q. 2, Tp. HCM[/B]
1 k5 |& O, Z' P2 g) n3 N' _[B]Điện thoại: (028) 6654 4254 - 2243 1235[/B]
1 n1 p% X& z2 \[B]Fax: (028) 5402 5839[/B]/ y! l. _+ t1 z% n
[B]Hotline: 0976898778[/B]: C5 H8 r& M& L+ p# X. g
[B]Email: info@bachkhoa.net.vn[/B]
/ w% y: l6 }7 \  ?; O[B]Web: [URL='https://bachkhoa.net.vn/']https://bachkhoa.net.vn[/URL][/B]  k8 _( D# R) x* w5 x% g( X
[I]Xin chân thành cảm ơn[B]![/B][/I]

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 4-4-2020 04:26