Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 500|Trả lời: 0

tư vấn làm phân tần loa

[Lấy địa chỉ]

23

Chủ đề

2

Fan

47

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
216
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
156
Bạn
1
Đăng lúc 17-1-2020 14:59 |Xem tất
Kính chào các bác C* s2 [# X. u9 y9 `7 o% y
! l% {$ m1 e: q% RHọc tập các bác em cũng tính dựng một cặp loa ván hở, dự là 3 đường tiếng, open baffle.
9 B; s" R2 ]  E" k" ?- c2 S1/ mid: SUPRAVOX- 215-2000 Full range drive unit 20W / 99dB / 4 Ohms
! y; N3 L( n5 \) D; yEfficiency:        99dB) x" H( }: F! i8 }- O, f8 b" j
Bandwidth:        50Hz-20KHz
1 ^* U5 t% x( g& K; {Impedance:        4Ω1 x4 ~4 x# N7 S3 R. A
Power:        20W2 j5 ]- Y$ t3 m6 a
Suspension:        5 paper pleats
- p/ S1 h. T4 U- nLinear excursion:        +3.6/-3.3mm# w8 l! ]6 r( a6 V
Magnet Alnico:        3.5 Kg* ]9 y8 t3 u$ T4 N8 W% s! C' _: N
Magnetic field:        1.8 T
& z/ K: E. }5 W) x& Y, RDiameter HP:        224/237mm1 q# {' F. e5 _- I0 ~/ U! g( A9 J2 t  l$ l
Frame thickness:        Alu 10mm
/ `4 k/ U* T; d1 E& sDiameter fixation:        227mm
; e: b  @( ]1 X/ @Diameter drilling holes:        212mm/ {, F  m/ O4 l3 U5 I- x. I( Y$ C
Depth HP:        147mm
% k9 m- T, v6 ^1 a( ^( s& F: [  WFs :        47Hz
: D3 o  u& ^0 h) [Re :        4Ω  j* [% b& G8 l; d
Qts :        0.23. D' D* [3 U7 X  G
Qe :        0.241 Y. s. O. |% b5 W
Qm :        8; ~9 I( p8 H% [
Vas :        121 L
+ @1 U7 m( W) O8 x. TBl :        6.5
" ^+ C# b0 k- X; M! D0 ECms :        18 r( b" C0 r- @. J8 @" q" L: T+ C& H9 p
Mms :        7 g; i9 F% A% y6 V
Sd :        283 cm25 L, g0 v8 J  p6 U. g5 C% R4 R
2/ loa bass: SUPRAVOX- 400 EXC Silver Coil Bass drive unit 120 W / 90 at 99dB / 8 Ohms
$ R+ p: c- M8 f' [4 q( {1 X+ DEfficiency 1 W/ 1 m at Fs:        90 – 99dB
9 ?3 m6 O+ \# K: O5 h8 G% X$ MBandwidth:        23Hz-4KHz( U/ a9 @8 B6 A# O1 b; d
Impedance:        8Ω
7 z3 L- G  b+ `6 S7 E0 p  O7 yPower:        120W
( |6 C: [# [1 vSuspension:        Canvas1 O) C- P3 P7 ^: ~' o
Resonance frequency:        23 Hz4 K& C5 X0 r! b  m
Linear excursion:        10mm+ m9 J! ?. U6 B0 u4 y$ o/ w# h
Magnetic field:        0 to 1.6 T
* P3 a1 B% @) e4 _6 }Diameter HP:        404mm
6 J! g. M4 j7 E0 gFrame thickness:        Alu 10mm
# U1 T, g# H# Z2 FDiameter fixation:        382mm
$ Z; p) V# B  z& _* [Diameter drilling holes:        358mm
! F2 x0 G5 Z: e- a! JDepth HP:        215mm
7 @1 Y; T3 p  _9 TAlimentation:        0 to 15 V CC.
7 N6 l4 g2 f2 F5 i3/ loa  tweeter: Ribbon Beyma TPL 150
: E$ k5 }- N# b* n$ i/ o/ ^9 Ynhờ các bác đã chơi giúp em với

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-9-2020 12:04