Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 70|Trả lời: 0

Mua máy ảnh Canon nhận ngay ưu đãi hấp dẫn dịp Valentine

[Lấy địa chỉ]

8

Chủ đề

0

Fan

11

Điểm

New member

Thích
10
Đăng ký
8-2-2020
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 10-2-2020 11:57 |Xem tất
Valentine! khuyến mãi ngập tràn từ Binhminhdigital.
9 ^2 R  k7 j1 j+ |7 {& P5 K
% ^$ K. I  ]' i) j! xNhanh tay săn ngay để sở hữu chiếc máy ảnh Canon xịn xò với ngàn ưu đãi hấp dẫn mùa Valentine này cùng Bình Minh nhé!
( C+ e9 B; w, ^. {% N, I4 Z& p" x. q! K. s5 u& }' f0 B! B

- Y1 v7 s5 k9 M* g  x( X
" N+ @8 r2 P  Y' p4 I( ~Thời gian áp dụng: Từ ngày 14.02 - 29.02.2020.4 {4 D2 D6 l" f8 K
+ K$ \. e( L2 N" b6 v4 i- w
Danh sách sản phẩm Canon ưu đãi dịp Valentine:
8 ?1 i  O8 U9 r  E, ~2 Z4 ~+ `* X' U& n# h" K
1. Máy ảnh Canon EOS RP (Body) giá 38.000.000 chỉ còn 24.900.000Đ
+ ~3 t9 o. S( [) D" r' K8 E
2 M+ N6 j( H  W9 @0 W' K6 hTặng ngay:& d& o2 L7 X  Q* s% w3 F& r* e- Z

6 U6 K3 N1 p  K6 C- Ngàm ống kính EF-EOS R + [+ a( m8 B0 a; p
9 N" W8 ^+ s" m$ |2 s# G& }
- Túi máy ảnh Canon S1215+ E. I$ m" h6 F' E( }1 p& D( }
2 N) ~8 v3 i; L; v* b. M
2. Máy ảnh Canon EOS R (Body) giá 54.900.000 chỉ còn 39.900.000Đ
6 r3 ~1 B( G2 @4 t, C' Q7 L( m0 r! N% S; y
Tặng ngay: " [. o7 L7 c1 y2 i; A: E6 E1 j2 M3 M

) {7 X1 c& f7 X( l) _! n) B- Ngàm ống kính EF-EOS R
( L  V, w. v; U2 k: T
7 W( I7 a3 u* ^, {3 k2 X- Túi máy ảnh Canon S12151 P2 M: P8 p, L. N4 J2 m5 d

0 W2 Y0 M$ A) V/ ?- Z3. Máy ảnh Canon EOS 90D Kit 18-55 giá 40.000.000 chỉ còn 30.900.000Đ
7 {& A+ I/ R( V- M$ W" T  T0 e- ?5 A" E& G$ B$ F1 j
Tặng ngay: ) F# u/ e: e' |/ m  W4 e2 G# U8 }
. I- \; T, D3 i& ^+ A6 T  P
- Túi máy ảnh Canon S1215, f$ K( @5 u5 Q* S
8 _; G4 S' v" q; y9 r* a7 d/ D
4. Máy ảnh Canon EOS 90D (Body) giá 36.000.000 chỉ còn 28.700.000Đ* ^' v  e9 B4 z# s
3 m" s' ]5 @/ g" z
Tặng ngay:
" U% ]( _! E! I
. a( ]) l) W' u$ j+ Z$ V* W0 T- Túi máy ảnh Canon S1215
4 a4 {0 q1 c6 ~+ `) J& H  }
: a2 T+ H$ M& S8 R3 \! x5. Máy ảnh Canon EOS 200 Kit 15-45 giá 18.000.000 chỉ còn 11.600.000Đ8 m0 S7 l8 {7 L" y& q
7 C9 x6 M# y) _# Y' d6 f% O: ~% K
Tặng ngay:
1 u' |( {1 S$ M. {. @" Q9 a
+ A" q5 y! U+ r% C% F- Túi vải Canon Canvas! H$ z0 @4 k: c4 {* L
6 Q* J9 G8 _7 ?3 O; q$ H
- Túi máy ảnh Canon S1215
6 k; Z9 H1 Y) l4 Q) H) W7 \2 p9 w* f, [* R, X+ _% u5 @7 z+ J, K
6. Máy ảnh Canon M6 Mark II (Body) giá 25.000.000 chỉ còn 18.900.000Đ
) i% l+ R7 G+ d2 Z. |
' ?7 O( t) K! dTặng ngay:
' N3 H2 s' J0 R7 L" f7 T5 F
! S, n! L' a) N# Z4 t2 R- Túi máy ảnh Canon S12154 l% G, e) F% q0 n' s3 ^
  U; d* Q4 M" L2 m
7. Máy ảnh Canon M6 Mark II Kit 15-45 giá 28.000.000 chỉ còn 20.900.000Đ
4 l( t: z/ R9 d; q
/ g' ?0 g, [$ K8 y9 hTặng ngay:
1 D% u, y" F( D; t7 |
2 `( E4 @2 Y, G' G: z- Túi máy ảnh Canon S1215+ P9 C- Q  g4 D- @$ {9 o6 j( l; Q/ _
! ?; F, X' u8 w7 D: k
>> Cơ hội một năm chỉ có một lần thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này bạn nhé, chưa mua thì mua ngay nào!!! 3 N6 z3 z" i+ |

* ]0 F& K9 ]2 F7 q2 ~+ [Mọi chi tiết liên hệ tại: https://bit.ly/2tFJjCY
) |- |* n. ?1 _0 ]- V0 _- f6 T  p6 q( L! i% i
Tham khảo thêm sản phẩm Canon khác tại: https://binhminhdigital.com/may-anh-canon/
, _" U" S5 T/ ?; ^Website: https://binhminhdigital.com/

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 7-4-2020 11:45