Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 302|Trả lời: 0

Mua máy ảnh Canon nhận ngay ưu đãi hấp dẫn dịp Valentine

[Lấy địa chỉ]

11

Chủ đề

0

Fan

11

Điểm

New member

Thích
10
Đăng ký
8-2-2020
Bài viết
11
Bạn
0
Đăng lúc 10-2-2020 11:57 |Xem tất
Valentine! khuyến mãi ngập tràn từ Binhminhdigital.
. S; f7 r7 {# r5 l) [" a1 w
& c$ D% o& c. J  b, [( Q( MNhanh tay săn ngay để sở hữu chiếc máy ảnh Canon xịn xò với ngàn ưu đãi hấp dẫn mùa Valentine này cùng Bình Minh nhé!# A) `7 p: A: B+ B% ]- L% {
  f2 m; e3 f$ q7 M# l

# P( z3 Q, b3 O
2 I/ O$ I# P1 S, Q8 xThời gian áp dụng: Từ ngày 14.02 - 29.02.2020.2 L5 o6 j; t" _+ p

! p! Q# ]# W! \, x4 O/ MDanh sách sản phẩm Canon ưu đãi dịp Valentine:/ k2 d% v2 R1 h

; w: ~* Q% j# ]/ D1. Máy ảnh Canon EOS RP (Body) giá 38.000.000 chỉ còn 24.900.000Đ
  A  X5 V! A$ _3 g' y& S$ w' k) u# u8 X6 V8 s) B/ ?. N1 \- y( Z4 s( ^* [
Tặng ngay:0 Z( b( V3 P1 n4 b

0 s. ]- o: p5 Y! v1 n0 V9 u& [# T- Ngàm ống kính EF-EOS R
* Q9 K2 i$ _% [$ M+ \( d6 g& k; J+ l( C* c( Q! r1 l
- Túi máy ảnh Canon S1215
. m9 I6 I9 |3 W' E' S. M. @+ s, i; X$ f$ L# {
2. Máy ảnh Canon EOS R (Body) giá 54.900.000 chỉ còn 39.900.000Đ
  b4 @' u4 r  |+ D1 {
+ l" {& v3 M. `! o( e, bTặng ngay:
9 b) G: D) F8 O/ ~  t+ Z, K' L0 \: S
- Ngàm ống kính EF-EOS R
& `* e. ^! L8 C. g1 u& K, K8 n' }; u) u
- Túi máy ảnh Canon S1215
2 I: p: ]' o+ y" b& u' O+ I* X- @7 z! }2 E
3. Máy ảnh Canon EOS 90D Kit 18-55 giá 40.000.000 chỉ còn 30.900.000Đ- b$ K* @  Z# a! w* a, m* R  Y

: f% `- w6 c; ^/ i# R' NTặng ngay:
+ `& V& {' Y  K* I: ?5 E* b) w
) W" Q, D0 I8 F- A& Y- Túi máy ảnh Canon S12150 Q: d& J! J5 m" G. O

/ p' {- h4 d: \7 U2 z4. Máy ảnh Canon EOS 90D (Body) giá 36.000.000 chỉ còn 28.700.000Đ$ R9 T4 J4 J- s( e) y

( D, v# y& x/ B3 YTặng ngay: ' l+ F+ E7 y, |! g# b. U
; f' o. g+ J$ ^) l7 }
- Túi máy ảnh Canon S12159 G0 x0 D. u# U) P3 C
8 b$ Z$ b6 ?- U. u. d- |4 b, w9 v
5. Máy ảnh Canon EOS 200 Kit 15-45 giá 18.000.000 chỉ còn 11.600.000Đ2 H# S  @, h- I# R6 ]( I

+ l$ X* ]/ {) @+ a( J; g. ?Tặng ngay: # D1 a* j4 C3 l9 @
- i: H& F. r* D8 {/ l- p
- Túi vải Canon Canvas
) ?2 [  O& j6 ]- B5 l$ G- B0 I$ V! i" W. j& T& }: ]
- Túi máy ảnh Canon S1215; P) ~2 c7 c- p. h) A

4 g! k7 _! C) p( p2 B0 w6. Máy ảnh Canon M6 Mark II (Body) giá 25.000.000 chỉ còn 18.900.000Đ/ ?' u, y3 K5 W' O

  e# }8 Z# s. p) J" bTặng ngay:
' M" o6 D8 `; U2 ]7 ]' ^! `* n4 \3 u  {; r0 ^
- Túi máy ảnh Canon S1215
7 ~8 j# K3 U3 j7 H8 n! ^9 O% \$ g8 U/ Z2 J
7. Máy ảnh Canon M6 Mark II Kit 15-45 giá 28.000.000 chỉ còn 20.900.000Đ
8 ~: u( l+ Y. ]& i# C) w2 y" I( {9 {1 T" w! j6 N$ s" u3 t
Tặng ngay:
& h! d9 n& N% C% i+ N1 H
& z; l9 \% @  H, q. {3 [- Túi máy ảnh Canon S1215
& ~9 Z/ ^% Q" T% e& R+ k) p; j& E. n; |* [0 y
>> Cơ hội một năm chỉ có một lần thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này bạn nhé, chưa mua thì mua ngay nào!!! ; h' b* \8 s/ n+ O7 P& J$ e5 c
2 [1 x: B9 o5 @; l+ d  ?) @
Mọi chi tiết liên hệ tại: https://bit.ly/2tFJjCY; m; F/ ]4 U8 B3 }* f  i

6 @0 g1 r1 Y$ ?. z3 @Tham khảo thêm sản phẩm Canon khác tại: https://binhminhdigital.com/may-anh-canon/
' g5 v2 ~# @9 c) M) YWebsite: https://binhminhdigital.com/

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-9-2020 13:37