Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 436|Trả lời: 0

Mua máy ảnh Canon nhận ngay ưu đãi hấp dẫn dịp Valentine

[Lấy địa chỉ]

11

Chủ đề

0

Fan

11

Điểm

New member

Thích
10
Đăng ký
8-2-2020
Bài viết
11
Bạn
0
Đăng lúc 10-2-2020 11:57 |Xem tất
Valentine! khuyến mãi ngập tràn từ Binhminhdigital.
2 \5 _  l# r+ P7 \
0 R* v# _* y; d! iNhanh tay săn ngay để sở hữu chiếc máy ảnh Canon xịn xò với ngàn ưu đãi hấp dẫn mùa Valentine này cùng Bình Minh nhé!
( `+ i; d4 @$ O) f& F
6 X3 m4 P; e9 I5 M( p' E/ J) x! l0 t% n+ Q3 d; r& O& r

) p4 g7 d+ \* X& f: z6 JThời gian áp dụng: Từ ngày 14.02 - 29.02.2020.! R" I" U5 K$ S8 a! G1 ~! `
+ L, l/ J' b$ l6 z: d9 M$ f
Danh sách sản phẩm Canon ưu đãi dịp Valentine:
& Q4 [2 F4 C7 X% R3 G) A; p+ G9 p" s$ m9 U/ O/ `
1. Máy ảnh Canon EOS RP (Body) giá 38.000.000 chỉ còn 24.900.000Đ
$ V, h! Y, x7 |4 c, ~1 y, g! R# t: r5 j  K1 O
Tặng ngay:) C5 w& e' `6 Y7 p- X2 x
% E, A. i5 ^! p+ m
- Ngàm ống kính EF-EOS R 6 d! W2 c* t8 X& W- X, i8 y' K5 {1 l
* d% h$ q8 [% C
- Túi máy ảnh Canon S1215
3 q; i" I( t  g$ N8 X
7 O; {1 o& U. |( q7 a2. Máy ảnh Canon EOS R (Body) giá 54.900.000 chỉ còn 39.900.000Đ, ^! X/ @6 E7 I9 a, T% p- F
" I7 G! ?) Y' l0 c" o& w4 O/ `; \  Z3 b
Tặng ngay:
8 l# ], N9 n) c
0 v, R- f6 b9 y( K( l* L4 P- Ngàm ống kính EF-EOS R 6 X1 G, U/ ~4 `  k! N$ l0 m

+ Q: ]; ]! _4 k- Túi máy ảnh Canon S1215% S$ h  N( S( ^/ d

/ n; k9 n# @) [% v+ Y" B% V; k3. Máy ảnh Canon EOS 90D Kit 18-55 giá 40.000.000 chỉ còn 30.900.000Đ
( N' G( U0 ]4 w* B  v2 w( L: M/ O0 b1 a& B; j- {. A
Tặng ngay: * {% k0 x. P# E1 d) ~( `  r

% I& u7 j; K! n  K+ L6 E  e- Túi máy ảnh Canon S1215
: P  F! y0 X* E/ T4 O8 l( {: }  G9 E. ^$ t) g, O2 m  o
4. Máy ảnh Canon EOS 90D (Body) giá 36.000.000 chỉ còn 28.700.000Đ( s/ B( _0 {2 X9 k9 l
/ E7 H3 @4 W9 y. {# a+ i. f7 F! C
Tặng ngay: ( g& b8 J2 i1 p) v: H" O

8 s, x  I6 ]* U. Y3 [" B  t- Túi máy ảnh Canon S1215
6 D0 s9 B( w8 h% G# }$ O: w: a* q3 b
, {/ ?* ]5 v% g+ f7 J& Z% B' p5. Máy ảnh Canon EOS 200 Kit 15-45 giá 18.000.000 chỉ còn 11.600.000Đ
7 O$ c+ U% |% s$ C# n* @7 p! S/ |; y  e8 H/ Y
Tặng ngay:
0 M: {8 J8 {& K) n: a& |5 \# ?- p+ W
- Túi vải Canon Canvas
6 x: V' |7 \$ M% Q. M1 F' H3 Q5 S; D2 U$ n
- Túi máy ảnh Canon S1215) r# V: d+ G; S$ ?. d

; E; R' W; u$ Y% h9 g6. Máy ảnh Canon M6 Mark II (Body) giá 25.000.000 chỉ còn 18.900.000Đ6 A3 j. g. {& o" E, o
! q- B! i1 ]9 g$ g- i
Tặng ngay:   H8 J  ^3 D6 C, T& c7 _
5 \- {/ V% o0 ^
- Túi máy ảnh Canon S1215
. C/ |" d" l  {, |* e
& ^6 r" S( K7 K& z& K7. Máy ảnh Canon M6 Mark II Kit 15-45 giá 28.000.000 chỉ còn 20.900.000Đ2 S2 L+ X* t3 Y( H# j  }: }8 m1 ^
! q& t8 h3 w2 W' F0 ~
Tặng ngay: + y6 V4 m  S3 L; h7 s

( B1 _2 w' t; g+ D- Túi máy ảnh Canon S1215
+ Q# t) Q3 J  L# m  ~0 E, v6 {! y$ ^+ l/ I( c% E  y/ m
>> Cơ hội một năm chỉ có một lần thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này bạn nhé, chưa mua thì mua ngay nào!!! - i0 E# p; A4 r% d9 A6 }; q
% s9 |( p: h4 [8 }% l  t7 W
Mọi chi tiết liên hệ tại: https://bit.ly/2tFJjCY0 j. M6 Z; ^3 ^( w" o3 }

1 U& l; t$ D8 g$ UTham khảo thêm sản phẩm Canon khác tại: https://binhminhdigital.com/may-anh-canon/
8 l* I* b6 O# ~- b$ HWebsite: https://binhminhdigital.com/

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 7-3-2021 07:02