Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 360|Trả lời: 0

Mua máy ảnh Canon nhận ngay ưu đãi hấp dẫn dịp Valentine

[Lấy địa chỉ]

11

Chủ đề

0

Fan

11

Điểm

New member

Thích
10
Đăng ký
8-2-2020
Bài viết
11
Bạn
0
Đăng lúc 10-2-2020 11:57 |Xem tất
Valentine! khuyến mãi ngập tràn từ Binhminhdigital.. w0 g+ T: S$ s& A+ T' T
1 S' g* Y: a% W+ T, y# W
Nhanh tay săn ngay để sở hữu chiếc máy ảnh Canon xịn xò với ngàn ưu đãi hấp dẫn mùa Valentine này cùng Bình Minh nhé!3 b; V* `8 C& }  y

( a2 Z' X5 {, C
; v1 [) o/ e$ A, D# O' T( {5 A; O/ T# T5 X' D
Thời gian áp dụng: Từ ngày 14.02 - 29.02.2020.8 Q) z3 V- a8 O5 `; z& n
/ z6 g- u! O( ^5 u, t' l6 L+ u
Danh sách sản phẩm Canon ưu đãi dịp Valentine:- l( W, }' w% m* S# o# L4 @" L
& |! ?7 k5 a' M* ]6 e8 z
1. Máy ảnh Canon EOS RP (Body) giá 38.000.000 chỉ còn 24.900.000Đ
2 F5 E: k/ |& S5 w- ~0 b5 @! c  o; ~$ k- m: W% |0 q9 l
Tặng ngay:
& Z8 d! n+ g5 F8 K4 Y
( J0 S2 A6 T) G4 ?- Ngàm ống kính EF-EOS R
4 U: c9 N4 ^$ ^& L9 }" u1 |% Y, e! Y8 ~' c3 F
- Túi máy ảnh Canon S1215
+ F; X2 t1 g7 A! h! }  I: Z
* M/ {9 ?* g* y4 x5 l2 }- Z) F2. Máy ảnh Canon EOS R (Body) giá 54.900.000 chỉ còn 39.900.000Đ% L) g' I; u0 Q  k* t2 f  d* f
8 g$ o" }8 _0 p0 \
Tặng ngay:
# a4 Q* b6 j/ Q4 _& i7 Z9 p
- u' T: B/ P; d1 u+ K( ]$ C- Ngàm ống kính EF-EOS R 3 L4 M' F& x4 L3 C- c; ?, {
/ b: h7 v/ k+ l+ [) g# u, \& _+ _
- Túi máy ảnh Canon S1215
# d8 D) z9 i7 I, X1 S
# y9 w; I0 F& F; I3. Máy ảnh Canon EOS 90D Kit 18-55 giá 40.000.000 chỉ còn 30.900.000Đ9 a, A: U% m, o( x, l

1 M5 I7 B/ z( C7 TTặng ngay: - d9 k( P- l3 {3 V% r4 o" r

; T9 z8 [' R9 c- F6 `- \0 O8 R- Túi máy ảnh Canon S12159 A; {# W$ |; y+ F# H3 i' U7 u

: H3 O% V. p$ j! Q4. Máy ảnh Canon EOS 90D (Body) giá 36.000.000 chỉ còn 28.700.000Đ6 I- e) o2 E7 ?8 V/ j8 a: q8 R8 L

1 \9 I! Y( U* L+ N9 E# h$ X2 U. JTặng ngay:
7 W* f  X( b7 m! o, {; Q& D
& \0 j8 K4 R* _* \# _1 N$ f8 g- Túi máy ảnh Canon S1215
8 }2 C& J# p$ b5 @/ u9 U/ W- o( V1 }) S0 i1 j
5. Máy ảnh Canon EOS 200 Kit 15-45 giá 18.000.000 chỉ còn 11.600.000Đ
/ J3 M7 v4 G- R0 U+ c2 Y. A) w; m% B( H- X
Tặng ngay: 7 @1 T! D. ~  B6 v/ t

+ f5 U' j) \' u* u  z3 a% p- Túi vải Canon Canvas
' a7 D2 q$ z% b, Y& \! j7 w! P1 a: w% \; \! I8 r+ y
- Túi máy ảnh Canon S1215* W- _* ]; ?* K* d7 M
# K* d. N5 q# |8 i: `
6. Máy ảnh Canon M6 Mark II (Body) giá 25.000.000 chỉ còn 18.900.000Đ; U( c* G1 g. b+ ^' g, w( K. N

! }) _" b7 U- ]4 T6 x" z" w' I, fTặng ngay:
" h" _9 _) ]: L. w: {3 U* z
. T; Q6 C! D: G; `& j# t% |6 ?# a- Túi máy ảnh Canon S1215% m- \: ?4 {' K8 W

8 ?0 l/ v6 J$ r) G& Q# p' a; g. d" B' E7. Máy ảnh Canon M6 Mark II Kit 15-45 giá 28.000.000 chỉ còn 20.900.000Đ  Z, `& g* y( V6 T
! F8 G( R0 E$ ]2 U
Tặng ngay:   S# P9 f* D# j! Z& Y' Y
" @/ p+ I7 r) ?. g% K5 K1 [
- Túi máy ảnh Canon S1215( O1 ~/ a6 n) U- M- h

+ V* V0 @" o3 a  t: F>> Cơ hội một năm chỉ có một lần thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này bạn nhé, chưa mua thì mua ngay nào!!! 7 l+ j/ t1 z- H, D/ t. n

" S0 b) H$ J5 d) v! N# Q* rMọi chi tiết liên hệ tại: https://bit.ly/2tFJjCY
0 g: H! C' Q  X. z( Z. [* P
7 C" _8 I( F. ]( Q: Z1 Z9 STham khảo thêm sản phẩm Canon khác tại: https://binhminhdigital.com/may-anh-canon/
2 ]; T" j7 N" g' f. h0 n3 [Website: https://binhminhdigital.com/

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 30-11-2020 15:23