Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 580|Trả lời: 0

Loa siêu treble rời king arthur AE9 Plus và AE7 tăng giải cao nảy, sáng

[Lấy địa chỉ]

1

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

ĐT
0974523474
Thích
2
Đăng ký
26-2-2021
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 26-2-2021 12:26 |Xem tất
Loa siêu treble rời AE9 Plus và AE7- mẫu mới nhất 2021* F1 R6 U+ ?) y
=>Bổ xung giải treble tơi,nẩy, sáng cho giàn nghe nhạc' c( ?+ \7 l2 B9 p: p
Sau sự thành công của dòng AT thì AE là sự nâng cấp mới mẻ về hình thức & chất lượng vượt trội
# O! R! X  Y4 _( R: S$ n9 X; |. n/ M"Lắp thêm loa AE không ảnh hưởng gì đến loa chính hay trở kháng của Amply . Loa AE đã có cách ly bởi mạch phân tần, nên khi lắp vào không ảnh hưởng gì đến trở kháng hay âm thanh của Loa chính. Đấu nối trực tiếp loa AE vào 2 cọc loa chính, song song với loa chính. Lắp vào bổ sung trép cao và mid cao làm cho âm thanh rộng và lung linh, nghe chi tiết hơn"+ AE lưu ý: đây là dòng sp chuyên phục vụ cho dân nghe nhạc chuyên nghiệp nên âm thanh rất tinh tế, hòa quyện vào bản nhạc mà ko bị chói, xé, hay phá vào các giải âm khác. Khác hoàn toàn với các dòng treble " chợ" âm thanh xé tai, bỗ bã....$ v) |6 L/ P0 U$ Q' r. P& p, P
+ Tích hợp 4 chế độ cắt tần thông minh, người chơi dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp:4 H2 A! G1 k* Z0 w0 D4 s* t
1./ Chức năng On/Horn: Mở cho loa hoạt động/mô tả âm thanh- M) @4 I) z' q" o: H9 E
dạng kèn kiểu tiếng kèn trong hệ thống loa sân khấu.  g* ^8 v8 k2 ?. m7 ^+ C9 g
Chức năng này âm tép có lẫn kèm lời hát.
  ^4 j. E2 A5 K2./ Chức năng Horn -6dB vẫn nằm trong chức năng mô tả2 l, e0 t( ?( e" ~4 H
âm thanh dạng kèn nhưng âm lượng được giảm đi 1/2.
, P9 J4 D- a- y: MChức năng này âm tép có lẫn kèm lời hát.; B0 i" Q" s/ s* R2 _
3./ Chức năng Slim: Âm trep phát ra sáng, mịn dạng lanh canh
0 `# Y6 ~1 B; |( [& A- M0 w4 Dbay bổng nhẹ nhàng. Chức năng này gần như loại bỏ: c' h% u2 \% M) G5 Q; ~1 c
lời hát ra khỏi âm tép đến 80%.
' _2 \/ u( h& `2 W: [4./ Chức năng S.Slim = Super Slim: Âm trep phát ra mịn,1 `) \6 E7 D0 a' C, ^6 z" H
nhẹ nhàng sâu lắng nhất, thích hợp nghe nhạc nhỏ nhẹ
9 R' J- c2 v; @2 b. Xtrong không gian yên tĩnh. Chức năng này gần như loại bỏ9 n+ C* P7 D/ ]/ V7 j+ w; t
lời hát ra khỏi âm tép đến 99%.
! {- n; r. F. v6 w" C) l1 ^  h=> Giá : AE7 2tr4 ( mặt đen)' H6 E( I, r6 n( \' k. M8 L0 B- P6 g
              AE9 plus 4tr8 ( mặt trắng)# n( Q; N( v4 z) Q$ c
=> BH 12 tháng c.ty7 {, ]) H6 [0 z, w
* Giá cả có thể thay đổi tùy theo thời điểm, ae có nhu cầu xin mời LH trực tiếp & M! F1 r4 C. Z" S% o" i0 ?" s
....................................................................
# s4 H5 D+ O2 p) FRao hàng toàn quốc+ `4 j: L) }9 `6 A
+ Tham khảo tại web: [url=https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flinh-audio.com%2Fday-tin-hieu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lCUMDAidkmfBvHGiBuxJHoGcUC2XoOqH5YniE5uSjAWp2093kTZnOAW0&h=AT2K3tLt8iUkrpj2IgnDO3GSdu8Wsvg9qhwrfJ4Tdh45kADJ7rRTwqRqCQH1WI3kcqa_DnUzhGOYElAh-cAaxNnvEwhWYKCykH0ZML6faKE0i2oy8fx49qjeEo3toC77sO8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3EmS77aoHmVhsBbjzu38Wk0LEosriFChrh5IO-Q1CsIX--NMjm8BWUxe_zIpBNiVkEw_mk4MIXLBeOQ3cPfQv00hNdZhqonxc7VmebumY0RyG0gottkV44Zwfq7vfOiDcLd-sY72jM8UUpZg5JfizNvA]https://linh-audio.com/day-tin-hieu/[/url]* ~& A4 p' i" h3 R  ?
+ FanPage:
/ S! l5 v% `9 D" ^, H1 U' i[url=https://www.facebook.com/LinhAudio.phukien/?__cft__[0]=AZUItg-ucYGAAvAFPjQiR8IH6D_qj7-JDz6ckPNBWETLqmjpbM-ksrtQERB5lZiw-PVnOOc3QfcMDa63j-Zp_HTY2pUwrIdtKWkqxD77RAaqdIb0UInDvygwxrdWDIPJ3Nk&__tn__=kK-R]https://www.facebook.com/LinhAudio.phukien/[/url]
0 W+ V% _( \. g2 x2 i: V3 A# Z' R+ LH : 0974523474-Mr. Lĩnh0 K5 e  h6 c+ s8 C: `, ?0 B, c
+ Địa chỉ: CT1B- Thông Tấn Xã-ngõ 282 Kim Giang-HN ( gần KVKL nguyễn xiển)
! w' V  }- c0 i, ]* J/ L* P==>> Clip test AE7 và AE9plus Youtube bên dưới AE click tham khảo
6 h  |2 I  t# l+ H% `https://www.youtube.com/watch?v=UQZ5D7TAzWs&t=9s6 w. F) v! I! ]4 x2 t  I6 `1 [- K
[url=https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDH8QeD_9A38%26t%3D52s%26fbclid%3DIwAR1CuO-_R_OAUhWJZA9Gzf4lPY5GlP_fAsZqkXp1v56mSYrZaJqOx7ZV-rk&h=AT2lZ2QkAHs4LVgY70ARwpt4AfRO-COTxa8WY2nYSFSzVrR8EdU6svhkmcDU6x4HCkrh5Mkdtb6dG3hn8P6qZoNTvtNxLIsaPcW_ZJJrELVPLef1bbHjc-jOkwEfx3Jk1ac&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3EmS77aoHmVhsBbjzu38Wk0LEosriFChrh5IO-Q1CsIX--NMjm8BWUxe_zIpBNiVkEw_mk4MIXLBeOQ3cPfQv00hNdZhqonxc7VmebumY0RyG0gottkV44Zwfq7vfOiDcLd-sY72jM8UUpZg5JfizNvA]https://www.youtube.com/watch?v=DH8QeD_9A38&t=52s[/url]
2 ?2 l7 ^# P- ?. E4 l9 K% l*Lưu ý : Lắp thêm loa AE không ảnh hưởng gì đến loa chính hay trở kháng của Amply . Loa AE đã có cách ly bởi mạch phân tần, nên khi lắp vào không ảnh hưởng gì đến trở kháng hay âm thanh của Loa chính. Đấu nối trực tiếp loa AE vào 2 cọc loa chính, song song với loa chính. Lắp vào bổ sung trép cao và mid cao làm cho âm thanh rộng và lung linh, nghe chi tiết hơn0 L" i" R; z8 E; q7 B$ h9 y

" o5 f8 Q/ s' I; X/ a$ R- ~# ~8 w8 ]* b$ d

5 s$ z" A% k8 s3 H% ]( y
4 B+ u* q) t, c% W3 C, W6 a0 f7 o+ v* \+ t2 k) r8 h

' _3 B: X: @) Z* M
, }' c, k+ D  o
, M/ u: B* P6 q1 m: J9 P5 r& D3 ?( @. Y+ h* F  \

0 m0 S; E2 M/ [" S* e
1 \( J$ s4 o" |5 @1 U8 D2 ?% O6 J$ Q; z2 e- p: x7 z9 o9 _) O& h
" T/ ~  d+ x* r: p/ i

* p: C# x2 y8 n& `9 F) Y0 F' z/ @4 X. {( L2 w" S- p7 P  @
* ?6 }% s$ a$ C( |

* b$ v: R. y$ M8 y3 q" D. a9 K+ H+ ], o0 v0 _
9 C! M  V8 O3 P9 n/ R

  • 3 ]9 B6 R) }, I! b* p

# P* u0 c3 ^0 Y3 I  o. K) q  N
' |+ b. J/ ?+ e" d. v7 X

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-9-2021 18:38