Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 27833|Trả lời: 368

[Jazz, Blue...] HE vol.15-Thêm một Album trong bộ đĩa vàng High Endition

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

416

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
856
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 2-11-2012 15:05 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 21:58 8 ]# f" [1 ~4 f0 x* ]$ d2 U) L
( `3 D  U: D0 }" s0 m" a8 O
Một album không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn, càng nghe càng hay. Hãy cùng thưởng thức nhé.& m0 _) `& G8 C- ^. {( L4 l
Phát hành: 12/10/2011
9 [8 o" x' j* M1 L5 NThể loại: Blues/với phong cách thể hiện Jazz: D2 Y9 O4 ~$ I6 d$ H
Link MF
$ P5 |: x/ _: C7 t: b3 M
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
0 i3 ?- p& I5 ?7 x3 M2 _

) Q: r0 u- }3 c7 }5 mhoặc Fshare
, s+ \- n& B& K1 A: z
7

Xem tất cả

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 5-11-2012 08:15 |Xem tất
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19 # t  B+ ~, o3 m9 G2 y+ h

, ^% j; d% n. @ Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:18
' c. s  {8 y3 Z8 Z9 l
" e9 x8 A3 ^! D( hBác chủ ơi, xem lại link 3 và 5 giúp em với nhé - die rầu % @1 X3 P; J* ^7 U/ Q2 \: N, Q; q% {
( ^  }& f6 T$ m- Y, x

7 g- W. T3 r/ t7 Z  b
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
16
Đăng ký
1-11-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 08:16 |Xem tất
Em cũng thử phát xem sao , thank bác chủ rất nhiều!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

416

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
856
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 15:33 |Xem tất
30092009 gửi lúc 5-11-2012 08:15
6 S3 ]  X) w6 e4 N/ }1 ~Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19
0 S3 u5 i4 D: j0 B1 L6 @2 C7 x: e5 V2 A3 x. }
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:1 ...

( y' d0 K3 Q7 ?- oBạn kéo lại thử nhé. Mình mới kiểm tra, download xuống ầm ầm mà.; a6 I' x& G+ u6 t2 x' a8 N- w

3 a3 j! j, {! G* Y0 \, J" L9 L
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 15:34 |Xem tất
Thnaks............................
% d8 i! \( e, I3 |4 [0 V$ G. C
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 5-11-2012 15:37 |Xem tất
Thanks ...................... chấm chấm cho đủ 10 chữ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
24-10-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:19 |Xem tất
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27 1 x8 o; @& y+ Y" C4 A/ N
+ V  B& e/ U: s/ k, H* y  K( F
BÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC ƠI
. ?: ]9 [2 g, X: h8 b1 U1 m
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

9

Điểm

New member

Thích
62
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
112
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:26 |Xem tất
Thanks bác chủ nhiều nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

416

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
856
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 19:28 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 20:44
( h+ R+ r: s. |) k& p& b
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19 : E" J$ |& \6 y/ T4 k: s
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27   l1 E) k, @# b( C( c' d8 v+ E
* a+ W" u& Q3 N% M6 ~
BÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...
Mình vừa thử lại, link tốt mà. Nếu bác tải không được chờ chút mình up lên Fshare nhé.
$ ^' o7 T2 x1 a; U' P

" r8 A; S  w# l' C* G
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

416

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
856
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 21:53 |Xem tất
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19 6 @2 v( {9 E* P8 V+ V
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27
+ `, m$ _4 C4 O! t6 h( l5 y! m0 a9 x- l2 Y6 w
BÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...

% H" u4 l3 x4 D( u1 J# O+ }Bác down ở đây nhé3 K; P% L% j7 j9 J/ ~+ Z3 R

4 J, ]' m* q1 Y7 ~, q$ t" hhttp://www.fshare.vn/file/MP4GN80B06/
! k/ s5 U- V# \0 P: b% L; \' a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-12-2017 06:28