Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 30042|Trả lời: 377

[Jazz, Blue...] HE vol.15-Thêm một Album trong bộ đĩa vàng High Endition

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 2-11-2012 15:05 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 21:58
3 H- }. b- y5 a; G7 q6 c+ h- }$ N
5 f$ k; Z% C# Y+ U8 @1 e; |* MMột album không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn, càng nghe càng hay. Hãy cùng thưởng thức nhé.
+ ^2 W7 q7 y* j( VPhát hành: 12/10/20112 R9 c6 ?, I$ w' {6 _0 n
Thể loại: Blues/với phong cách thể hiện Jazz
  K+ A0 K- k4 v% O) U) U4 oLink MF% z1 c2 m% g" d9 z1 ~  m2 W
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
" x9 w4 _) d+ U2 d4 `# L
8 g( D! i$ m7 ^+ k* d
hoặc Fshare: C! Q9 J) P# f5 R/ B' l- T3 v
7

Xem tất cả

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 5-11-2012 08:15 |Xem tất
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19
! y: }' T+ w% q) u2 C$ z% {' e5 C$ t" Y" N
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:18
' t* o, p' g0 e7 B5 d4 E
" P8 m' \! a; }$ y# FBác chủ ơi, xem lại link 3 và 5 giúp em với nhé - die rầu $ i) r. \% q% R

; l$ f0 {  u3 D# N/ c4 {. |$ _; R) c, i+ @. g2 o" ?3 x
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
16
Đăng ký
1-11-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 08:16 |Xem tất
Em cũng thử phát xem sao , thank bác chủ rất nhiều!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 15:33 |Xem tất
30092009 gửi lúc 5-11-2012 08:15 9 m2 |. d+ T: z+ ]( ]4 a
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19 * S8 P. P2 _/ i6 T1 R& K

0 }5 T- @8 Y  u" e2 ~# Z, W2 v6 }" y! N5 h Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:1 ...
+ O$ t) ^. t' W7 m2 K
Bạn kéo lại thử nhé. Mình mới kiểm tra, download xuống ầm ầm mà.
& C1 w  P+ R& p' J. T/ D! {* Q7 W
5 ~9 W$ j' w9 U) a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 15:34 |Xem tất
Thnaks............................" {( _3 y( S5 ^1 C
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 5-11-2012 15:37 |Xem tất
Thanks ...................... chấm chấm cho đủ 10 chữ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
24-10-2012
Bài viết
34
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:19 |Xem tất
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27 ! o% E5 B, a( m. H+ M9 F
6 c. v% m+ X- p1 Y7 z
BÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC ƠI
" L( Z, {2 S% V$ D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

9

Điểm

New member

Thích
62
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
112
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:26 |Xem tất
Thanks bác chủ nhiều nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 19:28 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 20:44
, n$ k" T) W9 p4 d: U1 A
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19
6 d' _7 r' M  ]# W. m# s: o/ @Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27 2 P* s; S' b& K' S+ }8 y

. R0 t  {) P. Q* v2 WBÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...
Mình vừa thử lại, link tốt mà. Nếu bác tải không được chờ chút mình up lên Fshare nhé.

9 }. h$ K! g$ m$ {* d( R; a
7 Z! L( K$ J* n$ t: D+ E* K* y* ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 21:53 |Xem tất
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19
; W8 c9 H7 Z* SBài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27 # a% w7 ^5 G/ N2 A

# L) z3 A, O2 ^% [) ^) sBÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...
3 j1 @7 n, u& T
Bác down ở đây nhé
6 L+ h$ M" R: S" q2 }" B
( S( ~" j- K  K5 X. C" dhttp://www.fshare.vn/file/MP4GN80B06/
4 Y7 F1 Q1 J; |/ c. X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-3-2018 02:02