Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 23585|Trả lời: 332

[Jazz, Blue...] HE vol.15-Thêm một Album trong bộ đĩa vàng High Endition

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

414

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
840
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 2-11-2012 15:05 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 21:58 1 ^% s& H# [- ^3 t

) e8 O8 G' ]8 s/ ~# ]# ^Một album không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn, càng nghe càng hay. Hãy cùng thưởng thức nhé.
4 m/ l( i! m) K7 N5 z3 h5 xPhát hành: 12/10/20111 B, B* d. u$ z+ `6 f' j/ m* Y: F
Thể loại: Blues/với phong cách thể hiện Jazz
; a/ e4 n% [6 t3 _7 j: @2 K& }3 C% oLink MF
3 N! n* ?# R! H5 z# d
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
' ]4 _: p, z' r% L

$ N, I4 L/ M4 ]. Q, qhoặc Fshare% Z8 y0 X  k* u+ d* M! Z6 W
6

Xem tất cả

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 5-11-2012 08:15 |Xem tất
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19 0 C8 e& o( ]9 M0 v: F% b

3 d8 P0 C  m2 N6 A: T2 Z: f, Q Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:18 % e* b# b/ y' P% w( |
  e5 `0 U6 `: @0 k
Bác chủ ơi, xem lại link 3 và 5 giúp em với nhé - die rầu / c8 o4 A( m; V/ P& w
; Z+ k  V$ K  y' Y: j2 m3 |

  Y9 T5 {5 n# w4 b
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
16
Đăng ký
1-11-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 08:16 |Xem tất
Em cũng thử phát xem sao , thank bác chủ rất nhiều!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

414

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
840
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 15:33 |Xem tất
30092009 gửi lúc 5-11-2012 08:15 / {& z6 ?- g2 z" Q& h- C. w6 @/ L7 D
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19
3 l- g+ x  {) F% H0 ~% c: x, v  v* `- }
  |6 p; [" H. Y Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:1 ...
. j  d* p% G- M1 X
Bạn kéo lại thử nhé. Mình mới kiểm tra, download xuống ầm ầm mà.
( `* b( F2 G" }( ?0 d- k- o" j) ]. C$ _, `$ ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 15:34 |Xem tất
Thnaks............................
$ z; y! o4 R) S  x, |
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 5-11-2012 15:37 |Xem tất
Thanks ...................... chấm chấm cho đủ 10 chữ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
24-10-2012
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:19 |Xem tất
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27
* c2 |  b' b6 M, B7 B- P, d/ q$ i/ M7 t! p. Q, j- {; [
BÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC ƠI& r/ I; }% U4 [/ [. O; O0 }
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

9

Điểm

New member

Thích
62
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
112
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:26 |Xem tất
Thanks bác chủ nhiều nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

414

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
840
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 19:28 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 20:44
% c8 W: T% p, Q! \, O" p  }6 g2 \
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19
3 L0 z# Y" ]8 B. YBài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27
0 k9 O3 o* B5 K$ E" }+ ~+ K5 H- q& T$ K
BÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...
Mình vừa thử lại, link tốt mà. Nếu bác tải không được chờ chút mình up lên Fshare nhé.
( V# C. p( b" ]
# N, D( W9 Y+ u' Z1 \
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

414

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
840
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 21:53 |Xem tất
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19 . D- H8 M9 T8 q- O+ p6 M
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27 : e' O4 X2 b; s

" c: D8 Z/ I; [  rBÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...

/ E# i  ?. r% M" vBác down ở đây nhé
# ?5 U" c# g! {- k
; H! q% m5 ?+ ?4 e* K( O& E9 `6 q, Vhttp://www.fshare.vn/file/MP4GN80B06/) i- ^) G+ f$ e8 [
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-1-2017 03:13