Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 24423|Trả lời: 343

[Jazz, Blue...] HE vol.15-Thêm một Album trong bộ đĩa vàng High Endition

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
844
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 2-11-2012 15:05 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 21:58 9 f1 z" P5 y- o+ F" `+ Y( r. M
% K* K% K: R# M4 `3 b3 Q
Một album không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn, càng nghe càng hay. Hãy cùng thưởng thức nhé.
, ~$ F. I/ t9 g/ D+ u! S4 {- h+ J8 KPhát hành: 12/10/2011
9 k8 y' K, [+ m4 RThể loại: Blues/với phong cách thể hiện Jazz  B; C9 N! K  W
Link MF
, c- K: D$ F% ^* y1 \! L
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

7 C/ R# F4 u: F, E" a! w0 E8 f0 Y# X/ B, \
hoặc Fshare" w8 A* h8 ~- T* E( ]+ s
7

Xem tất cả

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 5-11-2012 08:15 |Xem tất
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19
2 K) @% r3 V2 h, m% R  {& N8 P/ A( w
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:18 % v+ s4 E0 d8 g6 r; Z0 H( m9 ~' ?
, X0 L% q0 N8 Y0 M% P  J2 b
Bác chủ ơi, xem lại link 3 và 5 giúp em với nhé - die rầu
! e8 r9 Y% C9 A* x/ E) S1 P* |) O2 w( j5 O% J( E
- z7 o; B4 z- J. S) F" \+ u
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
16
Đăng ký
1-11-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 08:16 |Xem tất
Em cũng thử phát xem sao , thank bác chủ rất nhiều!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
844
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 15:33 |Xem tất
30092009 gửi lúc 5-11-2012 08:15 ' ]2 \8 B3 a# F
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19
  w' e0 q3 E! ?9 l; d; D
! R+ M' C  h. n5 v* z Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:1 ...
8 W6 ^( X; M4 F. I& K2 ~1 {
Bạn kéo lại thử nhé. Mình mới kiểm tra, download xuống ầm ầm mà.
0 Z' T& _$ P" S" |' S; o$ ~9 L3 i, m
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 15:34 |Xem tất
Thnaks............................5 R6 E( p! R4 d2 v: Q! I
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 5-11-2012 15:37 |Xem tất
Thanks ...................... chấm chấm cho đủ 10 chữ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
24-10-2012
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:19 |Xem tất
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27
4 o" L/ e( y0 E  K& A& g) E0 h
9 e. v$ e2 k1 U* O" {# ]" @" c8 JBÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC ƠI/ Q& h  ?, }1 k! k4 x  q" H( t8 D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

9

Điểm

New member

Thích
62
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
112
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:26 |Xem tất
Thanks bác chủ nhiều nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
844
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 19:28 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 20:44 . {5 v8 ]5 T! n. A1 H3 o3 Q
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19
. N, Y7 e# _$ H* |Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27
; R' C; {1 P- e/ k
  a) L, m2 b7 t. OBÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...
Mình vừa thử lại, link tốt mà. Nếu bác tải không được chờ chút mình up lên Fshare nhé.

1 e# Q: {$ e9 a* Y) D5 [8 A
$ G3 N. }+ l; |
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
844
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 21:53 |Xem tất
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19   `) a  W( F# {# q9 k+ _
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27
; i* A3 \" }# `& |4 @. b/ V0 `  |5 s6 O8 E$ J# Y$ g; P
BÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...
+ T, \  r  B2 M5 b" I2 }% K9 t+ r
Bác down ở đây nhé
& f/ q0 B; F; H8 U% D! R$ E
" M- |/ I& B, Y4 I/ mhttp://www.fshare.vn/file/MP4GN80B06/1 ^; n3 |. \6 e- d- p+ A
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-3-2017 22:01