Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 27035|Trả lời: 355

[Jazz, Blue...] HE vol.15-Thêm một Album trong bộ đĩa vàng High Endition

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
850
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 2-11-2012 15:05 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 21:58 1 F6 ~  J" h7 X

8 j3 M* U% q, j* mMột album không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn, càng nghe càng hay. Hãy cùng thưởng thức nhé., u, \, b3 l& Y7 h- ~+ a
Phát hành: 12/10/2011
9 {  a3 c4 L1 V2 B0 H+ x( KThể loại: Blues/với phong cách thể hiện Jazz' X4 G! {" C( b& t
Link MF1 Q6 \( v9 l. G5 J" A# E
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

$ }! F1 c8 j) ^9 w. \' ]: v/ z
+ q8 G+ X+ w1 L8 Zhoặc Fshare
! X& J1 H' C8 W  O! a/ |% E  I
7

Xem tất cả

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
317
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 5-11-2012 08:15 |Xem tất
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19 0 ]5 o% b1 J, ~# w7 y

1 T/ K3 F: P8 E. _, Q6 p" x Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:18
8 r" k: s/ I! l4 J$ h: w. n) N# z! [0 L5 P0 g6 h' B; D' R
Bác chủ ơi, xem lại link 3 và 5 giúp em với nhé - die rầu " ]" |) }* w% t7 i+ |3 b3 R) `
/ d2 }! I% @- N0 T" `
  m1 z- i7 ^9 F: Y& \. s( U5 h* e
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
16
Đăng ký
1-11-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 08:16 |Xem tất
Em cũng thử phát xem sao , thank bác chủ rất nhiều!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
850
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 15:33 |Xem tất
30092009 gửi lúc 5-11-2012 08:15 , \$ T$ J2 H( U
Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:19 ' y# u/ ?0 l6 ^4 M

9 H$ w- V& T; M  w. y! @ Bài được 30092009 sửa lúc  5-11-2012 08:1 ...

: n, @0 ]: H& J. o: OBạn kéo lại thử nhé. Mình mới kiểm tra, download xuống ầm ầm mà.2 M% j/ ~1 F- k/ w8 Q( h$ \6 h7 {8 N

6 A9 v. ~5 H8 ?& c4 k7 g4 `
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 15:34 |Xem tất
Thnaks............................$ n+ Y) w' I. k' F/ J1 @" m
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 5-11-2012 15:37 |Xem tất
Thanks ...................... chấm chấm cho đủ 10 chữ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
18
Đăng ký
24-10-2012
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:19 |Xem tất
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27
& ~7 s. T/ |$ I3 P" v( z4 c5 I& e5 R- A0 y
BÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC ƠI
/ u( n% s% c0 g+ @
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

9

Điểm

New member

Thích
62
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
112
Bạn
0
Đăng lúc 5-11-2012 16:26 |Xem tất
Thanks bác chủ nhiều nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
850
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 19:28 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  5-11-2012 20:44 & |! v$ F3 R' y/ b
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19 7 P5 a) z& Y+ G6 m) J1 S
Bài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27
9 b& @6 N) X/ f' I* W; z0 H! V
6 R: h& h8 W" j3 GBÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...
Mình vừa thử lại, link tốt mà. Nếu bác tải không được chờ chút mình up lên Fshare nhé.
+ I  `" z/ I* f; w$ I
+ F& X; [1 x* N' Q2 O. U
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
850
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 5-11-2012 21:53 |Xem tất
anhtuantu gửi lúc 5-11-2012 16:19
1 c' D7 ], i* A+ \# DBài được anhtuantu sửa lúc  5-11-2012 16:27
5 p! A+ Z, L" b% U+ ?7 N* ]: d% }
3 X8 U; n+ s, gBÁC XEM LẠI MẤY CÁI LINK. HỎNG RỒI BÁC  ...

/ }- ^* X1 w! r. u& JBác down ở đây nhé+ x4 @, n6 ~% e

) W5 Z2 \5 B3 @, U- b' |+ Lhttp://www.fshare.vn/file/MP4GN80B06/
. Q' f8 G! i0 b6 H2 {: i5 I
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-10-2017 02:28