Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 58653|Trả lời: 490

[Chưa phân loại] Về bộ đĩa TAS-The Absolute Sound

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
884
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-11-2012 11:01 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  15-11-2012 12:10
6 O8 F" {# u9 E( D2 f
1 i6 ^/ q- T* y5 N- EMuốn có một trang để cùng trao đổi về bộ đĩa TAS TheAbsolute Sound. Mong các bác hưởng ứng nhiệt tình nhé& R7 [- J. H- u2 ^
Nói đến bộ TAS thì rất nhiều người biết vì là một tuyệt tác thực sự. Chỉ cần vào google gõ tas… bạn sẽ nhận được rất nhiều lời ca ngợi và sự đánh giá cao của các tạp chí âm nhạc uy tín trên toàn thế giới.
Về phân loại, do trong 1 đĩa có nhiều thể loại khác nhau với các nhạc cụ hết sức phong phú đa dạng nên không có 1 genre cụ thể nào cho đĩa.
Một số album có được mình sẽ up dần. Sau khi tải về dùng PM nối file nối thành 1 file rar duy nhất. Các file nén mình có recovery record 5% nên khi file có vấn đề có thể sửa lỗi trên winrar hoặc PM khác như Rar RepairTool… Pass giải nén nếu có là hacuongnp
Album đầu tiên mình post là TAS-The Absolute Sound1996
(TAS2004, 2010, 2011 ở trang 2 các bác nhé...)
- ~8 D- q7 A4 z9 E9 {. _
Artist Name : Aurora Music Int'l Corp.
Album Title : TheAbsolute Sound 1996
* ?% \1 \9 ~$ h  N6 e, ]2 F) [" |+ C) JDate : 1996* Y) x9 Q9 ?3 k, X  S, o
Total Tracks : 16

8 l/ h4 m; ]+ `. T9 I: t: OSize: 606MB% u9 J/ h+ O9 S3 c
Sample rate : 44100Hz% g) a' V' w! b7 A
Bits per sample : 16
/ i& e% W* n: v2 P% eCodec : WAV, CUE
( y5 N* f4 ]7 o6 {
Tracklist:
1. Corryvreckan - William Jackson
2. All the World is Sleeping - Christina Tourin
3. Hunting Love - Genesis
4. Mayan Temple - Ron Murray
5. Dance of the Knights - Prokofiev
6. Wish - Clair Marlo
7. When I Dream - Carol Kidd
8. Lucca Sonata No. 1 - Paganini
9. The Rose - Amanda McBroom
10. She's That Kind of Mystery - Bill Morrissey
11. Shadow Spirit - Christina Tourin
12. When I Lost You - Margie Gibson
13. Nocturne No. 2 - Chopin
14. Breton Children's Song - Aine Minogue
15. Dies Irae - Mozart
16. Confutatis - Mozart

7 l1 K8 N- j- P5 n# L' hLink TAS1996:  FS; X$ `5 H& x5 ^+ X0 B
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

2 b" l6 k! l) I* _- q( N
8 e, G! `' z: H9 sTAS-The Absolute Sound 2003
8 A0 }" U( j' \# J. j' T( H: S6 U     
! `6 z( L" _; n$ r0 f. {AS 2003 - The Absolute Sound2 Y  a( R* @* n3 v' j
Genre: Jazz/ Vocal | TAS 2003 | WAV | Audiophile CD$ H# y9 J& v8 o

9 B& m1 A& C* n/ uTrack Listings:
' S: A8 r" y% M1. Mambo Italiano (Rosemary Clooney)9 g3 o( }0 {2 {9 w; X
2. Happy Birthday (Tango Edition / Quartetto Drchi Di Venezia)
0 c# B" Y, x' a4 U  r3. So Danco Samba (Antonio Carlos Jobim & Maucha Adnet); M* A& s; h% a9 N4 E# `( V
4. Joey (Dave True Story)0 ~1 s: m. M( s$ q. I, ?
5. Melancholy Rhapsody (Eddie Higgins Quartet)
; c; ]3 s# G! e) ^6. Love Hurts (Strengemusikken)
" U% x; H/ A7 s+ y8 Z7. Putite Fleur (Archie Shepp Quartet)
' j: S* A8 Z* t" K! b3 l* V* Y9 h8. I Beginning to See the Light (Al Somma)
; A! X* _. m6 |6 A/ y4 O( e9. Jeanne Y Paul (Salvatore Accardo)) m7 s3 P/ d' K- m: i0 p
10. Every Grain of Sand (Barb Jungr)8 q4 @' f2 Q" l# d
11. That Day (Karrin Allyson)
$ |: N& Q/ D( H0 I12. Song of India (Ruggiero Ricci), ]* t8 D9 q! P8 v, ~$ Y( z
13. Songbird (Ruthie Henshall)
! F+ U, r) \# t/ |3 p# c8 [' [14. O Mio Babbino Caro (Elissa Lee Koljonen): p; r* C6 I6 |" N0 w
15. Gloomy Sunday (Carol Kidd)
4 h! a: U( H! x8 h* i3 V( c( G! q- W+ `
Link:  r0 L2 E% x. p6 R+ C' @. `
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

1 ?' q2 f, H4 o' q
8 {- C/ P" X$ x2 k3 h  n9 MTAS 2006 * The Absolute Sound
/ {& y' L% M. D; j5 c$ C
% J# L. A: _* K5 h4 G/ ]TAS 2006 * The Absolute Sound (2007)
8 X. {9 H4 ]5 o( `Stockfisch | Lossless/WAV | 01:03:36
) {5 h. D2 Y1 u+ h. x: e9 q  u: B
Tracklist3 j  q& F+ i9 F9 ]  G
01 - Barangrill - Ian Shaw
+ ?2 u! `% s6 m+ i# W( }" B! q02 - Ma Solitude - Duo Balance" ]$ m( g' x0 c  ^+ S5 f
03 - Rubenstein Remembers - Ewen Carruthers
; v6 r6 H. y, z5 ^6 P  L/ ~04 - Sunlight In Beijing - Eddie HIggins Trio. V% ]) B: F$ |8 L/ D6 ^9 g
05 - The Midnight Sun Will Never Set - Eric Alexander Quartet
- b, v) V# P: E! c06 - Love Potion No. 9 - Mike Silver/ z; \: h( A8 r3 c1 i; b# ~
07 - Beautiful Day - Tiny Harvest& W2 j- J* k2 Z5 q* J3 A) v4 M, v7 N* z
08 - I Will - David Roth* X/ c8 B& R: A6 l! ]6 E$ I
09 - Beautiful Life - Barb Jungr. G* m& c! T+ B+ f" R0 A. c8 \
10 - O Come, O Come, Emmanuel - Eddie Higgins trio & Scott Hamilton
5 d* A2 E* t% `0 o11 - Wooden Heart - Barb Jungr
  Y% w; O, ^2 O% n# Q1 P12 - Lassie Wi' The Lintwhite Locks - Ian Bruce
$ w% B4 E9 w. L$ f: S' T' b13 - Parlez-Moi D'amour - Yvette Giraud
; z6 X0 |5 m- V( F2 x/ O14 - Paganini: Sonatas For Violin and Guitar Opera I - Luigi Alberta Bianchi & Maurizio Preda+ ~5 P! O' g: M3 Z6 A$ S. }
15 - Hallelujah - Celtic Collection
) h2 }/ @% `& R9 G- w- Y$ ?16 - Lalo: Fantaisie Originale Op. 1 - Luigi Bianchi & Dubra Kovacevich
4 O' a1 q) J! g! r% ^5 T9 O# ?2 G
Link FS
# t/ y1 D/ [) t# x1 A
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

5 Y  ^$ E4 X* ^. o& L( h) N) H: D/ P9 B/ [
TAS 2007 The Absolute Sound9 h: [4 S* N1 N* U4 f

, _/ a+ r4 V8 @) [  oVarious Artists - The Absolute Sound TAS 2007 (2007)
; O0 w5 d$ [$ S2 j+ b1CD | EAC Rip | WAV+Cue | 731MB (+5% Rec)
. U: f$ J* o5 a7 Y# m1 X  E0 ^Release: 2007 | Label: Stockfisch Records | Genre: Jazz, Classical0 |3 \4 ]0 a+ k+ `  O
3 J2 _/ j" L# m' D$ k
The Absolute Sound (TAS) is the yearly audiophile CD, released by Stockfisch Records. This album is released in 2007, included 14 tracks in various genre: jazz, Ballads and vocal
$ \7 Y3 i: C9 X5 p
! C5 M" L5 X/ D  ^7 a% E! VTracklist:6 K  J' e6 y/ O/ }5 Z$ v
1. Conway Bay // performed by Judith Owen& x, H( M! E8 C  p6 c* Z0 `# i5 m
2. Paris // performed by Ewen Carruthers
' n% D( S* v8 x3 ]2 R4 ~4 g+ K3. Kentucky Rain // performed by Barb Jungr1 K* @9 ~, l5 C( y" V
4. Moon Was Yellow // performed by Eddie Higgins Trio
, s- l& e  _, t3 y. t6 M- A5. These Foolish Things // performed by Maucha Adnet" a1 Z" a& [+ _' g
6. Homestate // performed by Allan Taylor& K- s9 h5 b4 e; h2 P
7. An Large Du Gueveur // performed by Louis Capart & Duo Balance$ c4 Y4 t/ E. g' B* C; H+ O
8. Where Have All The Flowers Gone // performed by David Roth
& @5 A' v6 F( s8 [  a4 P3 \9. Judy Garland Medley // performed by Carol Kidd
9 D# s. L! w5 w8 k, R10. Paganini: Terzetto In D Major M.S. 69 For Violin Cello And Guitar: Rondo (Allegretto)/ Z/ q- h" r# W$ X; o
11. Ye Banks And Braes O' Bonie Doon // performed by Mick West/ G+ D3 V; A4 V3 O9 }* z2 D/ I
12. Vocalise // performed by Eddie Higgins! p2 U0 m1 P4 z' K% R% z
13. How Do You Keep The Music Playing // performed by Simone
0 `' D* R" S& ]3 o' r- E6 C; w14. Beethoven: Two Romances For Violin And Orchestra: OP. 50 In F Major // performed by Uto Ughi/ t3 w8 @% n; B" y
+ i! g+ X9 V% M3 d
Link FS
! G! T3 @3 p# ^2 E; k6 U8 Y9 {  D
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

* e- _- R7 r. Z% I7 b. t' D
) {" L4 k. b5 ?! l) K5 @
9 i1 E0 e  U7 k) r8 Y* HThe Absolute Sound 2008
9 g% {8 b: S; U% S8 r
8 r1 N8 H- V# X& VAlbum Name :  The Absolute Sound 2008
  l! R9 R: D" \4 L- Z$ yArtist :  Various Artists- H( N) ]: N* F8 e
Released :  2009
. Q: S& t+ I+ K5 o
* v, D0 Z- y- sTracklist :
5 ?9 Q6 H- D* {3 q( T3 c01. Paganini Violin Concerto No. 4 In D Minor MS 60 extracted from Paganini's Violin Concerto No. 4
; m7 p& D' j$ L& h$ \* d8 W% t02. Melody Of Life life melody
$ J2 G. o3 n% j; z9 C4 n% Z0 c# c03. Purple Rain Purple Rain
$ N0 [9 z( p5 q04. Desperado Desperado 7 v, x3 U1 M+ w* U  y% H4 ]: U) h
05 The White Hotel White Inn
# t3 g6 K9 b  k! |06 My Foolish Heart silly
$ g9 T$ z, n+ q; G3 o" y3 F07 in my life, In My Life 2 v7 A  v8 g! U2 A6 t+ p
08. Softly As In A Morning Sunrise dawn light
0 u: P+ k4 Y6 l9 T& q09 - All I Want I Want , B# i  J0 {1 K# E' A! p4 C4 t
10. Rossini: Un Mot A Paganini Rossini: five hundred miles away from home 14. 500 Miles to Paganini " s. _! ]1 C( t: {+ i( h
11 A Sad Little Waltz sad Waltz 9 V# ~$ [* W0 u5 w
12. The Tennessee Waltz Tennessee Waltz
! z- D1 H$ `6 F. u4 V13 Do not I Know You From Somewhere I used to know you?
+ _9 d% D& Z+ ]! j
+ X) a4 ^( q5 Vlink:
. g8 N% [- p# v' \/ E3 \/ \/ s, n
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

# a) }( K# X! m& t! {; E: _% B! ^' P
- j3 i7 k3 c. u* p9 F" S% w& JTAS - The Absolute Sound 2009) p  E" J! H+ |
: M7 I! }0 d% H7 L

. ^, p0 \# u+ l" sName: The Absolute Sound 2009 Artist: Various Artists
: j" W- g4 t4 sFormat: WAV,cue|Date: 2010
4 _: I5 x! W- ^. G
* K$ t% ~; g: ~2 ?/ e1 K5 O! P( Z) S
/ k; R' H. v% F; {7 q  l) e# M8 y
2009 - VA - The Absolute Sound (TAS)9 T8 h5 h. T' U: O

& z1 R5 {3 \0 ITracklist
! F# x* B! n7 \01. Hjartespel& B$ v, Y# m! d) E0 R
02. Summertime5 g$ z% e1 m# `: k
03. Dedicated To…
; Y) ~( }; e" _4 G+ n04. Loveless Cafe
5 Y) F: ?# K/ P5 X05. Rotos En El Raval/ H& x0 u+ f$ _4 u9 F
06. Miami Beach Rumba! i7 a: u. m9 K: P8 q0 j
07. Time
; c0 g) ~2 x5 f2 A08. Berlin At 5
' k3 w" P& h) X) {4 C' O, C% v" y- D09. Another January
% E4 W  {: J$ o- Q  B. l' p10. You Never Told Me
  h& I/ o/ o+ ~' X11. Shanagolden. K+ |# J) ^; V$ u& `  m
12. Chopin: Nocturne Op.9, No.2 Eb Major
+ [3 B& T% [) v7 w$ U13. Paganini: Sonata For Violin And Guitar Sei Sonate Op.3 (Op.10 )MS 27
4 F" C/ L! i2 K" R8 W; h+ h. Y14. Puccini: Gianni Schicchi “O Mio Babbino Caro”
5 w! @* u9 y4 A; q1 f; m$ n9 `: z0 r+ q+ F
Link FS  F0 n. r. }" W- N
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
8 [8 @# y* C1 L3 B2 h$ l

# t9 h; y: _1 ^" @: G5 u  l
7

Xem tất cả

3

Chủ đề

1

Fan

17

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
20-10-2012
Bài viết
18
Bạn
0
Đăng lúc 13-11-2012 11:35 |Xem tất
Tuyệt quá! Cám ơn bác hacuongnp.
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
16
Bạn
0
Đăng lúc 13-11-2012 13:30 |Xem tất
Cám ơn a đã chia sẻ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 13-11-2012 13:42 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100

Chủ đề

2

Fan

214

Điểm

APV MKIII member

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Nơi ở
Hà Nội
Thích
320
Đăng ký
28-9-2012
Bài viết
310
Bạn
2
Đăng lúc 13-11-2012 14:18 |Xem tất
Vâng - lại một bộ sưu tập nữa mà anh em nên có trên kệ CD. Em phải thank bác nhiều rồi ' o. m' ]( [9 V/ [' |. |9 {) N& d
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
884
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-11-2012 15:58 |Xem tất
album thứ 2 trong bộ TAS  z( U! a3 h* c& u" O5 O) C6 ~! }
The Absolute Sound 1997
/ h2 I3 X/ u+ S9 E, a4 T) H
& p& M- x( p* |* `Artist : Various Artists
: r% `* C/ `7 ^/ e! @- L& m' i9 M" kAlbum : The Absolute Sound 1997+ `% `( g/ g6 M
Year : 1997# L7 E& b! r% Q. v* b5 I
Size: 619MB
9 u3 b: x: @' D6 [Genre : Jazz, Vocal, New Age, Classic* O3 d3 L$ y9 X4 A0 A4 `  o6 B
Format : WAV, CUE
/ H0 E" q$ V* f; c9 i
- d# O# C! q2 E: |3 N7 lTracklist
, ?* \. Z: z1 Y. }! Q) c01. Jesha - Martin Eriksson& W+ ~% a* s9 {% W
02. Nocturne - Secret Garden
) [  g3 V2 R; _  x03. Butterfly - Robin Spielberg1 K. q  T; B( f
04. You Don't Bring Me Flowers - Carol Kidd
; B4 V# L- o4 H05. Rhythm of the Rain - Meta Roos
7 V; e+ k# R% }/ w8 @; w6 [06. More Than You Know - Archie Shepp Quartet
! a+ R( k% Z, @  o. g2 y: C' i0 g; g3 K% R07. If You Love Me - Maura O'Connell0 K* r! a5 L/ O* F
08. Dock of the Bay - Lincoln Mayorga0 L1 C7 v" k" d9 ^2 x0 h4 \: ?  ?
09. I Think It's Gonna Rain Today - Sidsel Endresen, Bugge Wesseltoft
2 e/ {0 x. r) z2 ?; N" F3 \10. I Hear You - Mari Boine
5 q- u$ C! I! c1 ~2 O4 C11. Eleo Chiwio - Gila Antara; Z6 |9 M6 v+ {( q
12. La Campanella - Stefan Milenkovich5 l* k5 U$ h: ]0 ]1 O- L' n  a3 u
13. Kyrie - Antonio Vasquez & Group# \, e- G; U: z4 a; l8 h
14. Braveheart Theme - William Jackson9 y. i- `6 E8 ]$ l
4 r8 L% b! Q& M
Link FS$ N# n# q2 q. B9 k1 J3 |8 {: s
http://www.fshare.vn/file/UN6D5320PX/
$ x/ b" `# L1 `. U* V9 V
: a# E  l, x6 F7 K$ {9 a" h
3

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
884
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-11-2012 16:20 |Xem tất
Album thứ 3/ H9 x# D! \; R( s' e
TAS - The Absolute Sound 1998 [WAV]
: \: X7 }- a/ V% t& w(Trong file tải về đã có sẵn Cover)( _* N4 g- g# e' c9 w
9 {/ F2 v( e5 w' H* `
TAS 1998 - The Absolute Sound) L) k: t: O* {+ ~& C9 L& `
Genre: Jazz/ Vocal | TAS 1998 | WAV+CUE | 652 Mb | Audiophile CD
& l/ y; z# Y% i7 c  g' u8 J' I2 W- U
Tracklist
, [8 ?! b  j" F  I2 k1. Genesis -Earth Dancer2 S' l% T" w  c: S
2. This Piece Of Earth - West Of Eden
+ J# A; ^6 T; `9 C/ A3. Motherland - Tian- e, J9 @1 p5 s: B
4. That's Me - Carol Kidd
9 s) K4 m4 b* F5 h5. Feelings - Ulla
! a. O) W6 t8 h& ?4 T6. Shanghai Dream - Tian
6 J% n8 X4 B0 ?$ M' I5 ?3 v7 `3 m! A7. Color Of The Wind - Jack Jones
) `/ f2 D! Y( @9 C8. In the Mood - Emile Carrara
* S2 _: B0 |+ w# z/ e. O9. After 9 - Michiko2 [2 i4 @  G* l- q* h! l
10. Ar Galon Digorr - Annie Ebrel & Gilles Le Bigot
4 s3 q: T7 h# V! ]2 r9 n3 t11. Music of the Night - Jeff Leyton3 @( a$ d. Y: |: d. z
12. In Cuor Piu Non Mi Sento - Stefan Milenkovich/ N5 S# T3 h7 x! R4 a& h
13. Vanner Och Frander - Folk & Rackare
% g3 V! |) E$ y' h' c+ L" B& R4 W14. Flower of Scotland - Mae Mackenna
$ \; T- p6 F/ X" U' l% O6 w* s9 V5 B$ {/ A- H
Link FS. _9 s7 P" G& D& K
http://www.fshare.vn/file/1YFC4E7SBL/- Q; @. w* ?3 _" }3 ^% z$ D

; r/ e  ?7 I1 Y: z/ D! j3 o, Q+ m3 s. g1 {0 M/ @& P
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
884
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 13-11-2012 21:26 |Xem tất
TAS - The Absolute Sound 2001  [WAV]
% s% _- T% [. h( `& C4 z/ }5 c( B5 ]0 Y7 X- p
TAS - The Absolute Sound 2001
3 \1 J* p: i/ K+ y: C' F; Z2 q% u3 LJazz, Vocal, New Age, Classic | WAV, CUE
3 N  T& r* f% A& v2 C+ D0 ySize: 581MB6 j$ c$ Y5 f- N
1 ]. d3 l( I  z. y# J5 d
Tracklist
/ B& i% E- e' G1. El Real de Hielo (Danzon) - Luis Conte
6 K! ~' ?" K8 K: o* Z9 U2. The Sound of Silence - Dominica
8 A" k% Z2 @+ X. v2 L3. Be Thou My Vision - John Nilsen! c% T7 l& e2 }8 [8 w
4. Seven Daffodils - Carol Kidd) Q! z3 V9 ^; t
5. Straight from Your Heart - Sandra Schwarznaupt
" i1 Q) J" S! p: r+ N, Q& [6. Tango - Salvatore Accardo) z& ]6 I* k; [; j( h: O
7. Barcarolle - Ivan Rebroff  m0 e* A( N1 o; J0 d2 E
8. Comes Love - T.R. Alden & the W. Vache Quartet
) X4 P8 v# x+ k( f9. The Gypsy - S. Grappelli with M. Taylor
! l; c, J/ _% ~1 `8 P10. Vinagrito - B. Cervantes y Zunzuri
7 d: T! m; B/ |5 {9 Q11. La Donna e Mobile - The Ten Tenors
5 U9 O  N4 B  K% K" ?; h& w12. Sonata di Lucca Op. 3(1) - Bianchi and Preda$ q- N1 G6 n6 o/ }9 M
13. Help - Claire Martin
  N* J1 i* B( ^! Y14. A Million Islands - Genesis
3 O% a2 @% F$ o$ @+ @, s15. Carol of the Child - Lori Pappajohn, Jil Whitman & Ensemble- q7 a& I+ O! \3 s6 m; G5 ?
' F8 i! m4 _2 O4 H
Link MF
- y" I5 q# ]& T" e6 ep1:  http://www.mediafire.com/?s97ge1qf3bd7q32: b+ H% \0 Z5 d
p2:  http://www.mediafire.com/?j8u5o9ir37ya8a2
3 `1 p' D5 d. |& fp3:  http://www.mediafire.com/?p82p2tjvn3iy70q
' S& `) A0 U& B( y3 y2 j/ kp4:  http://www.mediafire.com/?g108pizjq8eahcg% V0 `9 i9 R. b

6 w- u' j( t& i+ g0 ], p- s- @7 Z- q6 ^1 v# J4 _1 l

+ z8 @8 _, A6 c& b- I9 D1 h, f8 j

" U- K7 Y* o3 C
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
10
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 13-11-2012 21:43 |Xem tất
trời! em thích bộ này lâu rùi.Cám ơn bác chủ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
884
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 14-11-2012 09:33 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  14-11-2012 11:03 ; a6 \  t5 i! H1 i6 U- p
+ o( H1 [. ?9 `2 Y( y
TAS 2005 - The Absolute Sound [WAV](TAS 2003, 2004 đang up, mình post TAS 2005 trước nhé): x" j2 g0 p" s7 `& l

+ a; q3 B+ q2 f) e+ aTAS 2005 - The Absolute Sound
1 v+ ^9 g4 ^) v# E# M9 L! oGenre: Jazz/Classical/Vocal | WAV+CUE | Audiophile CD
2 D; s9 f* F% U8 K( E1 z) O# M8 p2 o
Labels: Bepop Records, Dynamic, GDM Music, Gadget Records, PAMA Records, Stockfisch, Venus etc.
' y6 \+ w' K  v/ R8 I/ ?8 b% YCD produced by Aurora, Taiwan; mastered by Stockfisch, Germany
. j& v, `+ s! z3 l0 [( F- o' M' I3 h9 ~
1 x2 x& c) l1 S
Track Listing & Artists:* E: d0 [9 W" |# X
/ W: T9 w, H$ c9 N. O: J; R9 V
01. Major Brack (Folk & Rackare)
; k* g, P3 r, K9 X) F, z' u/ {7 }02. Infanzia E Maturite (Ennio Morricone)) W- B% B4 H/ B5 b, w! @
03. I Lost My Faith (Tiny Harvest)  ?" Y' T! P- j: {$ |
04. Have I Told You Lately (Christian Willisohn)5 ^4 X/ V0 x. I( M
05. Little Ark (Bernward Koch)  J6 \5 W% w$ f0 V
06. Mon Coeur Est Un Violin (Yvette Giraud). j- e& l, f3 J1 H7 j- n7 F
07. Everlasting No (Dave’s True Story)+ w% }# I% }# R" a8 j
08. Brigton Beach (Allan Taylor)' q6 N1 e7 l+ v
09. Amor (Eddie Higgins Trio)7 R; F0 U2 R7 s  A
10. Stars (Sara K.)
7 ~9 j" U+ C% F  J! q* C11. My Funny Valentine (Eddie Higgins Quartet Feat. Scott Hamilton)
1 }) Z& ?+ Q  p0 t- ?9 g% S% T/ q12. Du Far Avfarda Mig Som Tokig (Caj Karlsson)
6 Y/ u  \! ?6 f4 A# K2 }13. Dream Collector (Meili)- I- N. }. @: X0 J( ~7 u. i3 c
14. Danny Boy (Eddie Higgins Trio)
( {+ J: h6 g2 F: z( \/ O15. Concerto No.12 In B Flat Major (Franco Mezzena)
# e& l& R: F0 B16. Shostakovich: Three Duets For 2 Violins & Piano (Valzer)3 c( C! T" @) R* L
17. What Have They done To My Sony, Ma (Lovebugs)& z  }, s. [  x  X0 E0 [# P
5 O! F' C/ I  ~- v% ]/ ~
Link FS) I* I9 k, B3 c( M, Y- U3 n( ~
p1:  http://www.fshare.vn/file/KL3OEZ2TUE/9 p6 V- v" `, I7 R4 Q2 Q
p2:  http://www.fshare.vn/file/35G28F1S46/
* H& E/ e# ?/ E2 t6 z: }/ b) Ip3:  http://www.fshare.vn/file/E0UGUMB0G1/, c1 s. `2 A8 j! x  e  O2 L/ d
p4:  http://www.fshare.vn/file/93SP8GDI9M/
0 m  K+ O  D. ]p5:  http://www.fshare.vn/file/P22Z8MYZN1/
! L. W. O  ]. h( s( X! e/ C+ Y
$ s3 ^# L) }; Q, K  V# M* n/ I9 l
1

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-1-2020 16:26