Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 10333|Trả lời: 90

[Vocal] Shirley - Bleu (Jazz - WAV)

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
880
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 17-11-2012 17:00 |Xem tất
Shirley - Bleu (Jazz - WAV)
( {% R" Y9 i6 D' PXIn giới thiệu một giọng Jazz-vocal người Mỹ gốc Trung quốc Shirley với một album trữ tình trong giai điệu nhẹ nhàng, du dương như thầm thì bên tai vậy...
; S5 [- k1 y- K$ }0 _/ I; H9 _

4 p4 J' o7 N* }6 T! r, x& Y$ m3 r( F/ i
Music Title:        Bleu Shirley; N  H+ n4 @& i2 S, {  e7 U5 T
Music Item:        K2-008
9 Y: E/ q+ }- U" N- IMusic Styles:        Popular Music
' F8 a: A+ n# G+ J6 OCompany:        ABC(Int'l)Records7 H2 o  c. M( s
Genre: Jazz vocal | 624MB | recovery 5%
8 \, {, w7 r) r: F9 l1 N" {6 O2 c% n+ y) j5 r. L+ B, @
1 x: q! g0 c6 A+ x$ S

, ?+ E& t: y. t% g9 G( @" k( i6 j( h" P' _8 `6 |' P

& ~: ^# ?/ v) ~1 k$ F" @" Q! |/ {3 d. Q0 U# {
9 @2 F; T7 V/ X4 T+ ]. n, B6 ]' V
Single Track:
  b3 b& F* d+ r7 ~4 Q1、Amor                  
: D8 ]7 {. ?6 E+ V+ A2 e2、How Could You Have The Heart To Make Me Sad                  
7 }+ ^5 {7 }- }  U3、My way                  . x. Z9 c* H  d0 o$ K+ ]
4、Have I Told You Lately That I Love You                  ' T4 e# k$ d" i( S) o1 Y, N
5、Can't Help Falling In Love                  
. T! b4 J8 n; ?+ Y2 M* t6、Endless Love                  
3 ]: C! _7 d; A9 t6 z7、The Way We Were Memory                  
8 x( X; X6 G# a4 ]8 l7 Z2 p8、Wild Lily Also Has Spring                  4 S, @1 c0 K! p* n2 D
9、When I Fall In love                  
0 A0 u5 i2 ]. Q( K) }5 n# X10、Complicated Mortal Life                  5 v5 W0 e- x6 R1 p. z9 T
11.Sentimental Journey                  3 `! g4 z- Z0 `4 e2 Y6 J5 [& A. i
12.Danny Boy                  
+ _+ C" f$ Z0 T% q% \5 }1 {: A13.Solo River                  
9 q2 y; v- |3 q. Y8 d0 C( k14、A Whole New World                  
, y0 ?# P' t4 o$ z9 a& u: F! c15、I do not care         
+ [! A( \/ \' ~( m: m+ |) s5 ~/ |/ \7 r& h6 W- b
Link FS
  J$ C: r; P" c6 P# p6 t
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

: g7 k( H2 d+ d+ y" m8 Epass: hacuongnp
; }& n7 r! r9 B. U0 v& X$ F
" j8 _& D0 B, ]9 x3 d5 V5 @7 S  R% U( Z) \& ?0 |
' ?8 G0 G1 Y. t9 D! D: r' l

' |) S4 t5 a( W" ^9 L* n6 o9 \
4 F' I% N& E" E6 l  K
1

Xem tất cả

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 18-11-2012 08:27 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 18-11-2012 21:45 |Xem tất
cảm ơn bác từ từ em down thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

5

Điểm

New member

Thích
46
Đăng ký
29-9-2012
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 10:00 |Xem tất
ok.............................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
17-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 10:07 |Xem tất
cảm ơn đã chia sẻ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:09 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-12-2012
Bài viết
28
Bạn
0
Đăng lúc 6-12-2012 14:55 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 6-12-2012 16:22 |Xem tất
Thanks bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
2-12-2012
Bài viết
47
Bạn
0
Đăng lúc 13-12-2012 22:03 |Xem tất
thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-12-2012
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 16-12-2012 23:19 |Xem tất
thanks for share!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 18-8-2019 16:27