Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 12228|Trả lời: 90

[Vocal] Shirley - Bleu (Jazz - WAV)

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

425

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
944
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 17-11-2012 17:00 |Xem tất
Shirley - Bleu (Jazz - WAV)
/ ]* I( D9 m% |XIn giới thiệu một giọng Jazz-vocal người Mỹ gốc Trung quốc Shirley với một album trữ tình trong giai điệu nhẹ nhàng, du dương như thầm thì bên tai vậy...

$ y& v$ q4 P+ u+ ]: u8 Y4 ?7 g7 p5 |9 `! v# P; N' N
6 v% W) l2 L# q/ ^/ E  i5 a( I. F
Music Title:        Bleu Shirley
( M: ^" G3 D/ FMusic Item:        K2-0086 V9 z8 i$ u$ b
Music Styles:        Popular Music
6 }9 [  O7 ^7 Q; ?3 {; [Company:        ABC(Int'l)Records- }+ j* f$ k/ Z( y, \! K
Genre: Jazz vocal | 624MB | recovery 5%
* \# _- y& D+ y5 N$ T6 o3 V8 U" ?- ~9 G/ ~$ \
# s" M5 w! [$ _0 N2 h2 [% u
5 Y4 e' r. C% o( v1 a8 ^

) j" d2 i& P! K; v+ a% [
" i# g4 u% T* }7 N2 N, ~3 N
) a; @8 F8 i; h4 H2 ?9 K
8 d+ Z+ D& X$ _Single Track:  S5 p0 L0 x& j7 L4 q6 c
1、Amor                  
1 C, h/ }: l& B/ G, s2、How Could You Have The Heart To Make Me Sad                  # w6 O0 O7 [% Q0 B8 {/ a& a2 S
3、My way                  # x. X6 i& J$ b1 `! g
4、Have I Told You Lately That I Love You                  
; q7 d6 A' ?3 I; a3 }2 R' ]- Y0 x5、Can't Help Falling In Love                  0 r3 O/ w, B* h. ]
6、Endless Love                  + M4 p' B  c1 _/ y: Q6 u2 p
7、The Way We Were Memory                  
: p; L& [6 c9 _! M5 X( ^% y" c4 r* z8、Wild Lily Also Has Spring                  
8 s; i5 W& g7 M# q* e4 e* m9、When I Fall In love                  
, x$ n8 j6 N: [0 x10、Complicated Mortal Life                  - `+ O9 k; M# p) R; l7 `7 P
11.Sentimental Journey                  - ~' T+ [- {9 N  C! K- i: H
12.Danny Boy                  
0 P" U; c% U/ o9 B13.Solo River                  7 Z1 n1 j/ O9 L9 b$ W+ C
14、A Whole New World                  ' h' }2 g( R# q1 u1 {+ f
15、I do not care         8 I" ]) F) a+ ]0 \" k' l- W2 [
/ R# w$ |) M: v
Link FS! ~* E: D4 ]3 E5 T+ {4 h/ e0 d
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
; p8 \$ u( R/ d
pass: hacuongnp3 o( H8 h5 F* ~: c* v& m- u

  m% i. w: {. Y* {0 N9 {+ X# Y+ s+ j$ |9 L  E  B5 @
% m1 c7 T  D' e/ n& }  C' X1 D
8 y4 v6 [. y7 |* h% e7 i
) t: ?: L/ m( Q4 t2 t( P0 M1 D
1

Xem tất cả

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 18-11-2012 08:27 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 18-11-2012 21:45 |Xem tất
cảm ơn bác từ từ em down thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

5

Điểm

New member

Thích
46
Đăng ký
29-9-2012
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 10:00 |Xem tất
ok.............................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
17-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 10:07 |Xem tất
cảm ơn đã chia sẻ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:09 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-12-2012
Bài viết
28
Bạn
0
Đăng lúc 6-12-2012 14:55 |Xem tất
cám ơn bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 6-12-2012 16:22 |Xem tất
Thanks bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
2-12-2012
Bài viết
47
Bạn
0
Đăng lúc 13-12-2012 22:03 |Xem tất
thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-12-2012
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 16-12-2012 23:19 |Xem tất
thanks for share!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 6-7-2020 03:15