Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 4532|Trả lời: 21

[Chưa phân loại] Various ‎– Blue Coast Collection: The E.S.E. Sessions

[Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
884
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 20-11-2012 20:52 |Xem tất
Various ‎– Blue Coast Collection: The E.S.E. Sessions+ z4 O8 H  D% R
4 e' g/ e& I/ V. ^! O
7 Q- h; R: v/ m7 ^+ G+ R$ t" [0 ]
Various ‎– Blue Coast Collection: The E.S.E. Sessions
* M3 s5 U6 I# d& BLabel:Blue Coast Records – BCRSA 1012a
: \# P1 }' w* b4 |0 v/ v& a( ^Format: WAV track | RAR 5% recovery | Country:US | Released:2007
' Z5 O% S0 R6 vGenre:Folk, World, & Country, Rock | Style:Acoustic
) H% r6 }5 e2 H+ A' k- h) Z; {; @8 W. G1 m9 p3 W

+ c. c5 p! G( t" D5 H2 \
! |& F# Y$ G4 h6 Z- ^+ n. B
* t3 ^0 w4 ^/ ?3 s4 @
" C- {( k* J" ^' H: T/ m/ A4 x0 qMusicians:
' W+ u, [" A0 k3 T0 CKeith Greeninger, guitar, vocals (1,7)
8 F) }( h! D7 W) O% \! K/ B  gDayan Kai, dobro, backup vocals, guitar (1,7)% s/ V' j: [' P6 m; n$ \
Jane Selkye, guitar, vocals (2,8)8 B  V/ n6 C( y
Chris Key, acoustic bass (2,8); B( T7 w3 j/ ~# u. V* t6 J, I) \6 E
Jason McGuire, nylon string guitar (3,9)  g8 s% `& B& s6 @' }
Jose M. Blanco, vocals (3)
$ ]" H# h4 ^4 o3 aRob Ickes, dobro (4,11)
& Z- g7 g3 Z: x- U1 z/ X! \) HTony Furtado, slide guitar (4)# n" X, s5 w* q' Z" p- \
Garett Brennan, guitar, vocals (10)
: M. G5 ~2 m  ]; B) |Glen Moore, acoustic bowed bass (12)
+ t2 d9 I/ N5 M7 ^) i1 a! E) I
8 V( a' ?- `3 ZTracklist
& l! O$ N( ]& u! T2 }# i1. Looking for a Home; }6 E/ m6 Z: J' o& T! ^% l& a, Q
2. Slow Day
7 b3 w4 m8 _7 f4 ]" z& }5 ^3. Lilianna. D2 @6 C- ]' o% N
4. Darcy Farrow
) o9 Q4 u* j$ b1 p& B% D5. The Dog Song: l) n0 A! |, k5 y8 Y
6. Tamalpais
/ \5 t+ [+ S% B2 X% r0 a0 I7. Immediately Blessed+ |9 T- o5 s7 q& P; k
8. In Love Before the Last Call+ i! e: O4 k4 ]& V+ y0 O1 T
9. Romance) b3 U' M& e" [
10. These Knees7 E4 I3 v1 m' @$ g" r
11. The Waves of Kilkee# e6 w$ B/ `% Q- K4 {& i: }8 `, K7 M
12. Finale + M0 Y/ B3 p( @4 |8 s' G

  H9 Y: e. @3 S$ A* j' lDownload  . e. a* s( P: T/ v4 `8 C
pass: audiophile.vn, v5 A+ Q: j) _% z# U4 p

1

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

Shop free

Thích
0
Đăng ký
26-12-2012
Bài viết
25
Bạn
0
Đăng lúc 30-12-2012 17:12 |Xem tất
thanks
CAFE LA TAMIA - 38/5 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM
ĐT: 0919842271 (Nghĩa) - 09038477458 (Phong)
NH Maritime chi nhánh TPHCM STK:0440101389911 (NGUYỄN THỊ HOÀI GIANG)
NH Đông Á chi nhánh TPHCM STK: 0102952902 (NGUYỄN THỊ HOÀI GIANG)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-5-2013
Bài viết
243
Bạn
1
Đăng lúc 22-5-2013 23:00 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
21-11-2012
Bài viết
237
Bạn
0
Đăng lúc 7-6-2013 15:40 |Xem tất
cám ơn nhiều
  v9 d% }! N1 i, I3 I: A
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Bài viết đã bị xóa

3

Chủ đề

1

Fan

0

Điểm

New member

Nơi ở
TPHCM
Thích
0
Đăng ký
9-6-2013
Bài viết
31
Bạn
0
Đăng lúc 29-6-2013 09:54 |Xem tất
THANKS BÁC CHỦ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

0

Fan

25

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
10
Đăng ký
8-5-2013
Bài viết
167
Bạn
0
Đăng lúc 30-6-2013 23:40 |Xem tất
thankssssssss
Âm nhạc làm cho con người gần nhau hơn
và yêu nhau hơn .
Mobile : 097
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20

Chủ đề

1

Fan

5

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
302
Bạn
0
Đăng lúc 10-8-2013 11:53 |Xem tất

  M8 u5 j  a% K7 FCảm ơn bạn nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-9-2013
Bài viết
48
Bạn
0
Đăng lúc 26-9-2013 22:09 |Xem tất
Cảm ơn bạn nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

ĐT
0908131261
Thích
0
Đăng ký
3-10-2013
Bài viết
115
Bạn
0
Đăng lúc 7-10-2013 04:44 |Xem tất
Cam on nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 28-2-2020 04:10