Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 27825|Trả lời: 227

[Jazz, Blue...] Accustic Arts - Uncompressed World Vol.1[WAV]

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

431

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
1005
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 28-11-2012 22:07 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  30-11-2012 15:29
1 Q; N. c2 E% A$ T
4 P* V, N+ {3 `% ~9 |Accustic Arts - Uncompressed World Vol.1 [WAV] 20094 d, W  N- V% v2 y( P$ e
Giới thiệu với các bác vol 1 của Accustic Arts - Uncompressed World - 2009
5 Q4 i% v1 `6 a5 oBộ đĩa này cực kỳ hay. Mời các bác ...8 @( H7 B4 C+ T  z% C& G& m

$ Z. e* Q, e! \2 m( r& S, d- h2 G' g1 T5 z: M8 t8 J3 l1 A
Artist: Accustic Arts8 ?( M0 B% K1 r5 @( y* y
Title Of Album: Accustic Arts - Uncompressed World vol.1
+ x& d' I$ R1 g# F* R: [9 i8 GYear Of Release: 2009
5 \/ l7 N1 ~* P0 n  oLabel: Audiophile Recordings
9 A. _; D) \$ H( j; |Genre: Instrumental, Jazz
( t! h5 B  v9 Q5 T$ f3 q+ BQuality: WAV, cue | lossless | Total Time: 63 min 39 sec6 j3 C$ c6 C) @4 r5 J  T$ j( S6 P, m
Total Size: 6420 mb | 5% recovery1 m# k/ ^9 j, N  f- _" r5 r$ L  O

8 f& v0 s6 b% H6 ^/ U# S, t
6 v6 i% }' R# `( LTracklist8 Y4 ?4 |  F! u! u( W: e
---------1 J% i, f4 q, I6 ]- N! [; u  r
01. Paquito d'Rivera feat. Arturo Sandoval - Claudia
" J' w4 `! {  P( N02. Paquito d'Rivera feat. Arturo Sandoval - Body and Soul
. t  o) b% L, ^) A/ Y, {03. Budi Siebert Matthias Frey - Two Trees
+ g. W5 x/ y' a5 Z- y) k04. PAmagieRA - Sambienta
' d  j) `1 p+ b1 S: S05. Matthias Frey - Feathers and Flames! Z$ E% m$ h% b. K- }8 Z
06. Benjamin Hermann - I Dreamed in the Cities at Night3 R' N( V5 C" V% w/ V
07. Friedemann Witecka - The Last Waltz4 K! Z1 Y& x( J2 T/ r* I' ^$ e
08. Ralf Illenberger - Dancing Katchinas: T1 I8 i8 x' A' I1 ]" s- W
09. Ralf Illenberger - Soleil/ O" J" Z1 S2 M$ t+ p; j- Q; W
10. Joe Fagan Quartet feat. Barbara Burkle - Opus 10- V% }& p6 ~% H
11. Tineke Postma - Bar Celta2 p. i0 Q" v+ j- a' `# O
12. Mi Tierra - Split: A, |' Z. t$ z$ f& o+ @; p
13. Budi Siebert - Cosmic Soul (Bonus)
9 O+ S5 T/ a. Y5 w# y, Y9 p
1 Q4 k+ L  [4 T7 S6 D; u9 ULink download9 t8 j; W" Y0 o
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

; J" P/ K; q3 T4 Z4 d/ D2 ]1 w1 link FS
8 b2 I4 q8 G2 [5 W. h
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

3 |; O) P9 u( ~pass: hacuongnp
3 S3 W+ d. G( z% j/ w

  J# `' u  X$ Q" `5 s6 C3 G4 w9 u' F& l
( |5 O. b( X+ s$ p, p7 l

/ m* X' ^4 i- V6 m" gBổ sung (18-5-2013 11:44):
1 K1 R) I2 y6 Y$ GLink REUP/ U3 y. q' O+ ^& y0 e
http://www.fshare.vn/folder/T5XWT1Z78T  F8 _7 \, }9 [% E" U* c
! {  C& c6 @8 _7 Y# H$ @1 E. |
Bổ sung (18-5-2013 11:47):0 |3 {/ w" P' {) U' h& D, w
Pass audiophile.vn
3

Xem tất cả

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
209
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 22:44 |Xem tất
Thanks bác................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
17-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 29-11-2012 13:37 |Xem tất
thanks nhé
5 H4 R- ?8 E2 [7 j, D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 29-11-2012 14:30 |Xem tất
Cam on bac nhieu nhieu ...........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
28-11-2012
Bài viết
13
Bạn
0
Đăng lúc 29-11-2012 15:55 |Xem tất
Thanks bác nhiều !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
209
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 30-11-2012 09:36 |Xem tất
Lúc nào rỗi bác xem lại dùm, album này em cũng đã kéo về, join thành 1 file và dùng UltraISO để chuyển thành file wav nhưng không được. File join nó có tên như thế này bác ạ: AccusticArts-UncompressedWorldVol.1[WAV].rar_3. Thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-11-2012
Bài viết
21
Bạn
0
Đăng lúc 30-11-2012 11:57 |Xem tất
thank so much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

431

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
1005
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 30-11-2012 12:12 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  30-11-2012 12:14 : e) x3 |- _0 U+ Q5 ?( u$ Y# n) G
Jim gửi lúc 30-11-2012 09:36 1 G7 H% W/ \! p8 d3 C# O9 l& U+ I
Lúc nào rỗi bác xem lại dùm, album này em cũng đã kéo về, join thành 1 file và dùng U ...
Bác @Jim xem lại thử nhé. Mình đã kéo về Join thành file nén ) t2 J& \6 ]6 U' T  L
7 u8 p. o4 ^( e  o" `# @1 @1 O" n
và giải nén (pass: hacuongnp) ! D! K- Q0 T. K; D# F5 n

, X4 r5 A) e2 y* e! x+ F5 H, Icuối cùng các file rất đầy đủ bao gồm WAV, CUE,  như sau
# C# ~; O$ {/ g4 t& E
; h9 L$ F# h2 R% F0 c2 F4 H/ I6 x1 q( I; I* V  |

, M6 }. ^: \. c& L: G8 E' m2 i/ s! m/ A% b; f5 K  I$ X! ~$ _
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

7

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 30-11-2012 12:33 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
209
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 30-11-2012 12:57 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 30-11-2012 12:12
( u" b: S: j+ [, aBài được hacuongnp sửa lúc  30-11-2012 12:14
# v  z$ v  q4 R/ G5 b
$ u( B: ^0 @7 K$ u4 x  N+ UBác @Jim xem lại thử nhé. Mình đã kéo  ...

; @  e0 O( B7 S; F. ?Bác ơi em xem lại rồi, file join xong không phải file nén bác à. Để kéo về thử lại lần nữa xem sao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-2-2021 20:32