Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 13094|Trả lời: 54

[Giới thiệu album] Nhạc vàng Việt Nam 1954 - 1975

[Lấy địa chỉ]

46

Chủ đề

3

Fan

99

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Thích
275
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
137
Bạn
0
Đăng lúc 6-12-2012 16:43 |Xem tất
Mình sẽ tổng hợp qua các nguồn để có một bộ sưu tập đầy đủ nhất về các album, các bản thu âm, các trung tâm phát hành trong thời kỳ 1954-1975. Mời các bác cùng đóng góp. Trân trọng.: H6 I. m- q4 @, z9 W) F6 `

% q- x# Z8 T& L4 U% @; \; {, [" uMỤC LỤC BĂNG NHẠC
/ c. g0 e& T# @- I$ d9 P2 y8 `8 r0 ~8 z) ]1 y% |
1. Băng nhạc Sơn Ca (p.1) 9 d5 T. ?$ L/ v
5 v; z4 G( q, ]7 X0 V& D( a" e
- SƠN CA 1: Chủ đề: Những chuyến đi mùa ly biệt ' J! f6 _# K9 ?( j0 q; ?
- SƠN CA 2: XUÂN 72 - XUÂN HẠNH PHÚC, XUÂN NHỚ NHAU – 7/2/1972 " ]5 K5 E2 |: t- B
- SƠN CA 3: Mừng GIÁNG SINH – Tình Yêu và Thanh Bình 1 v& b) L/ z! v
- SƠN CA 4: ??? ; D; R, |8 Q' Q& t
- SƠN CA 5: Tiếng hát PHƯƠNG DUNG
6 f2 a) N# K, |; i; v3 W- SƠN CA 6: Tiếng hát GIAO LINH
% B/ A% D  X% f7 j- SƠN CA 7: Tiếng hát KHÁNH LY và Ca khúc TRỊNH CÔNG SƠN
. i2 }- {  |4 ?6 K) s7 Z- SƠN CA 8: Tiếng hát SƠN CA # p9 j) m/ b; g+ j* g
- SƠN CA 9: Lệ Thu và những tình khúc tiền chiến ' `8 }. d. B/ A/ [) X/ E2 T
- SƠN CA 10: Tiếng hát Thái Thanh và Ban Hợp Ca Thăng Long
; {6 i# U& }& |% b/ S. n- SƠN CA 11: Tiếng hát PHƯƠNG DUNG ) E8 k) O4 u0 g; o3 }& v

8 C5 @% T* i# U7 I4 y- l6 j2. Băng Nhạc Tơ Vàng (p.1) / e* ~5 P+ b1 y7 A( }$ _
6 f% e# Z' Z% l) W( _$ |1 F
- Tơ Vàng 1: Tình Khúc Lê Uyên Phương - Khi Loài Thú Xa Nhau : n0 x; x2 |( d. u6 n% o) A9 }' f
- Tơ Vàng 2: Tình Khúc Lê Uyên Phương - Yêu Nhau Khi Còn Thơ 0 w6 N$ I) n0 F8 m
- Tơ Vàng 3: Tình Khúc Từ Công Phụng ) `7 k8 ?; R0 J$ f: J' w8 U9 \
- Tơ Vàng 4: Thái Thanh - Tiếng Hát Vượt Thời Gian
0 n6 k/ a0 }9 g  f, A+ v- H  ^% r% s- Tơ Vàng 5: Tiếng Hát Với Cung Đàn - Châu Hà Hát nhạc Văn Phụng
, F1 P8 a6 U& H* N; Q1 L* ]
$ M) G5 W  B# \3 A! H2 |3. Băng nhạc TRƯỜNG SƠN và CỎ MAY (p.1)
: ]  R- [4 l3 D" c/ T
& \8 P9 z& T$ ~$ B8 `5 b5 J2 j- Trường Sơn 1. Chủ đề: Hát giữa quê hương 1969 1 ~8 u* Y0 E7 K" s. a
- Trường Sơn 2. Chủ đề: Quê Hương và Tuổi Trẻ 1970 hay 1971
9 [9 l# \( j$ v; c) {  A/ P, K- Trường Sơn 3 . Chủ đề: Người tình và quê hương 1971 hay 72 ( W3 A8 I9 j; Q7 [0 Y( \& C$ A
- Trường Sơn 4 (15-11-1971)
2 O8 g0 \# u! o/ s# _- Trường Sơn 5. Chủ đề: Tình Trong Khói Lửa 8 b4 [1 @8 Q/ P0 P' X" t. N
- Trường Sơn 6: QUÊ HƯƠNG VÀ TUỔI LOẠN (24/6/197)
- ?* R! f1 V$ ?/ W2 g. y- Trường Sơn 7: QUÊ HƯƠNG, MUÀ TRĂNG, MUÀ THU (22/9/1972) ! q& T3 R; W7 q& O+ D
- Trường Sơn 8:
- z8 L7 ]5 n4 E/ k$ E1 d% x- CỎ MAY 1 1972
6 f6 Z3 B  {( x- CỎ MAY 2 1972
4 c8 M+ d% z) P' I- CỎ MAY XUÂN (15/1/1973) ' m2 w0 G% C/ u
- Tiếng hát DUY KHÁNH 1
9 Z7 Y0 N. {4 w: z% x( a" E- Tiếng hát DUY KHÁNH 2
6 N; k! \1 Z4 p* q
2 O" v7 \2 A- |; |! k3 y
7

Xem tất cả

46

Chủ đề

3

Fan

99

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Thích
275
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
137
Bạn
0
Đăng lúc 7-12-2012 10:02 |Xem tất
4. Chương trình Phạm Mạnh Cương (p.1)
  ~! g: f1 ~4 ?! K7 p3 v1 g* L6 r5 w. |4 z2 V9 d: V
(xin xem list băng phần dưới p.1 - post 13)
2 Y9 {; p$ e) N4 n' }
5 ~5 C& i& ?( _% q3 _5. Băng nhạc Họa Mi (p.2)
$ T, L& S$ ~5 y  o6 ~% _1 J
$ H. ^$ L6 G4 a2 |! u- HỌA MI 2: chủ đề NHẠC YÊU CẦU THỜI TRANG 7 R- p: x6 w3 `6 D5 N- X0 ]
- HỌA MI 3
4 K+ `4 g+ y- C9 q$ D# J- HỌA MI 4 0 P' [7 E; d# f9 |) L# T' f
- HỌA MI 5
! A/ A% }# N2 B1 U  I, V- HỌA MI 7: Tình ca Nguyễn Đình Toàn 2 , A+ J9 ]6 E  o' c- A( o

1 W+ ?( Z3 z5 P8 E% x2 y6. Băng nhạc Song Ngọc: (P.2)
. S' U* n+ a2 V5 s2 D/ ^+ _
( k8 r$ H6 l+ `& B- SONG NGỌC 1: Truyện tình và kỷ niệm
- i& c2 u* m0 r/ {% G4 g. A+ H: s! I- SONG NGỌC 2: NHỮNG NGÀY XƯA YÊU DẤU ' v: \# e. N, S0 m
- SONG NGỌC 3: HOA BƯỚM NGÀY XƯA # |) S. a9 d- H5 {8 [
- SONG NGỌC 4: TÌNH YÊU VÀ XA CÁCH - C8 \2 a5 s0 W! m' T8 Y6 l+ w
- SONG NGỌC XUÂN 1974: MUÀ XUÂN HẠNH PHÚC 0 l# \/ _( t! j, d; _+ ]9 @
  q5 q/ }& |0 w# q! @
7. Băng nhạc Nhã Ca (p.2)
; @' B' [2 b, t2 V
% I  j8 M, `" r- NHÃ CA 1: NÉT ĐẬM TÌNH YÊU ! W& ^) X4 r1 |* w$ x
- NHÃ CA 2
! M* g4 |' ^' m3 R- NHÃ CA 4:
- Z/ F* u- T# Z- NHÃ CA 5:
& z0 l( w" k# ^/ h1 }* o0 O- NHÃ CA 6: / G% Z+ H9 i4 A* `( V& r! M, I
- NHÃ CA 7: Lần đầu tiên có 1 không 2
& N. h& W6 O( G4 N- l- NHÃ CA 9: NGÀY VỀ KẺ BỤI ĐỜI + }! ^3 A/ ?' Z  l1 s
- NHÃ CA 10 : d1 i0 b) o2 v  z
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46

Chủ đề

3

Fan

99

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Thích
275
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
137
Bạn
0
Đăng lúc 11-12-2012 11:05 |Xem tất
8. Băng nhạc Jo Marcel (p.2) $ @0 [# T2 c! r2 d: U# \) {( ]
/ b0 B0 Q3 K1 S! W
- Jo Marcel 1: Thời trang nhạc tuyển
3 g3 Z+ g" I( X5 }  m- Jo Marcel 2: Nhạc Tiền Chiến + e. v  N/ B: W  I9 v. F
- Jo Marcel 4: Nhạc Thời Trang $ E2 h( u0 U. h1 N0 [, W
- Jo Marcel 20
3 D2 v% G4 _6 o+ _0 ]' X- Jo Marcel 22: NHẠC TIỀN CHIẾN
+ K) j4 R6 [  {, C& h1 |' Y- Jo Marcel 25 (1970)
, x; h  K; Q* N) d& ?0 ?2 i- Jo Marcel: XUÂN NHẠC (1971)
8 c4 L: J; F. q4 L+ `% Q! t- Jo Marcel: Tiếng hát Lệ Thu * ?8 [3 {& y3 Z  B

" m% p6 E; Q, ^- _9. Băng Nhạc Shotguns(p.2)
+ |# ?! z" F7 M: t, p8 A
/ O9 i+ {9 @, ^3 f1 h- SHOTGUNS ĐẶC BIỆT 6 " Z& z% b6 ?+ V! N5 [0 z
- SHOTGUNS 7: Chủ đề YÊU 8 Z; @9 V' E4 S) a
- SHOTGUNS 8: NHỮNG BÀI CA THƯƠNG ĐAU
- a( G- I% j: C! J, i  ~' |- SHOTGUNS 9: NHỮNG TÌNH CA THỜI CHIẾN 7 G" u  F" h4 G2 B; y
- Băng Vàng SHOT GUNS: KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN 1970 ) X2 p, I7 N, `, v% F& c" i
- SHOTGUNS 11 TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
+ Q* k- p/ i. F$ i! G! c* a# \- SHOTGUNS HÒA BÌNH
& u4 K; I+ z' w- SHOTGUNS 14
* p. g0 y5 F" Q( \# f( t' a- SHOTGUNS: MÙA GIÁNG SINH 1972
. C) e6 W$ s8 L) T- SHOTGUNS TÂN NIÊN 1971
7 g. f6 `$ Y3 N9 D* w2 f% n7 k- Băng Vàng SHOTGUNS năm 1971 6 [" d8 T, V5 i5 p# `
- Băng Vàng SHOTGUNS năm 1972
7 {2 ^  z0 h+ m+ b% c: D: O8 b7 n; W- SHOTGUNS 17 THƯƠNG CA phát hành năm 1971
; G8 l; ?$ X5 Z5 {- SHOTGUNS 18: chủ đề CHUYỆN TÌNH (Love story) 1972 * s* ~. C. [" A) r& O
- SHOTGUNS: KHIÊU VŨ CON ĐƯỜNG MỚI 1 (29/4/1972) ) \, a# x, P" ?# ~* ?( V  S" y
- SHOTGUNS ?? , ?" s6 O: [* h, Q; O4 W
- SHOTGUNS ??
3 B' l* y) w" L# e- SHOTGUNS 20: Tứ quý (Thái Thanh, Thanh Thúy, Thanh Lan, Elvis Phương)
5 S1 d8 k5 @+ s( s3 S  h  J- SHOTGUNS 21: TUYỆT ĐỈNH TÌNH YÊU
* h& C8 ]( w4 m! t+ ]- SHOTGUNS 23: CON ĐƯỜNG MỚI 2 (NHỮNG BÀI CA BẤT DIỆT; 25/8/1972) 3 S- a( \% Y( i
- SHOTGUNS 25 TÂN NIÊN
4 c. R/ a! O( ~5 p7 |) @" D- SHOTGUNS 26: Tiếng hát Elvis Phương 5 s9 z2 ^, Q7 G  l
- SHOTGUNS 27 / n, J5 n. k- N" v$ Y2 n+ B/ g
- SHOTGUNS 28 KỶ NIỆM SẦU
6 i8 _; F8 J( n" a2 O- SHOTGUNS 30 DẠ VŨ
) k5 ?- i4 y9 ~6 [( |+ E- SHOTGUNS 33
9 R, y* h$ R$ t- SHOTGUNS 34: Tiếng hát Trúc Mai 6 w4 T- M2 p" k( L6 K3 p' X
- SHOTGUNS XUÂN 71
1 W  e2 y9 N9 Y: x2 |4 r. g- SHOTGUNS XUÂN 72
0 g/ o* c; p# }9 @( ]# b- SHOTGUNS XUÂN 73
0 i& |  {: l& L0 [4 D7 N8 {- SHOTGUNS XUÂN 74 (28/12/1973) 0 k$ I; I* `: a8 @1 U' ?3 B
- SHOTGUNS XUÂN 75
+ z* x2 C% v3 _0 O4 l- BĂNG VÀNG SHOTGUNS 74-75
' ?* Q, e9 S8 v' I6 B7 i- n
, B; H- O) R4 d" {) d. k5 J4 F' n; g; rSau đây là những Băng nhạc Ngọc Chánh tái phát hành tại Hoa Kỳ trong những năm đầu 80. 2 Q# `- [) S0 B, B
0 W5 f4 p' r6 b5 t1 P' n+ ?
- SHOTGUNS 10: Tiếng hát THÁI THANH
3 W! m! S" K4 ]' E; {; ?3 _- SHOTGUNS 11: Tiếng hát THANH LAN # i5 n7 u1 A$ z! v
- SHOTGUNS 38 (1980) 3 k' L6 q9 y& p  ~5 ]

9 e$ b. F% M8 z7 {4 J
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27

Chủ đề

2

Fan

45

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
142
Đăng ký
27-9-2012
Bài viết
73
Bạn
0
Đăng lúc 11-12-2012 13:40 |Xem tất
Một số album này em đã có, nhưng vẫn hồi hộp chờ bác liệt kê thêm để mở mang kiến thức. Cám ơn bác YNV.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46

Chủ đề

3

Fan

99

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Thích
275
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
137
Bạn
0
Đăng lúc 12-12-2012 12:30 |Xem tất
10. Băng nhạc Hùng Cường (P.3)
/ a0 V0 t# q* X
8 o& i" c* c; m2 ^. j- Tiếng hát Hùng Cường . Chủ đề “Thương Tưởng”
" p7 l( A( Q5 Z0 c6 B! h# i' G. g- Băng nhạc Continental "Tiếng Hát Hùng Cường"
" J; M5 J9 q, ]! F9 c9 b$ k1 D% }6 _8 o  r+ `+ K
11. Băng nhạc Tiếng Tơ Đồng (p.3)
& @, h( D3 [. C( X) E7 A7 W6 V% S
- Tiếng Tơ Đồng 1: Nhạc Phim
2 v- o: v) ]) i& \- |! p- Tiếng Tơ Đồng 2: Những Ca Khúc Tiền Chiến
& Z$ o5 A2 o- p6 r7 A) c3 f- Tiếng Tơ Đồng 3: Những Tình Khúc Tango Ưa Thích Nhất , w/ ^: Y2 @! r) I9 a( y6 o
- Tiếng Tơ Đồng Xuân
: K( p+ S0 m2 d* B# U1 n& q- 16 BÀI CA TIỀN CHIẾN : Hoàng Trọng thực hiện ' O0 F4 @3 F/ h/ ?5 G. M

# I. Q4 U8 s8 m( [4 T12. Băng nhạc Tiếng Thùy Dương (p.3)
" U, j: x  r: h2 M/ J) x6 Q! f& D5 q; `
- TIẾNG THUỲ DƯƠNG 1: CỔ KIM HOÀ ĐIỆU, GỞI TÌNH YÊU VỀ QUÊ MẸ / z4 U7 B( x" ~- {6 B
- TIẾNG THUỲ DƯƠNG 2: KIẾP NGƯỜI VÀ TÌNH ĐỜI
& a8 w7 A5 d% K6 Z* E
- p  M5 G8 q5 L3 F+ R* I! u13. Băng nhạc Thương Ca: (p.3)
: N" ?) H) l+ @* ^) F# f& n6 Q1 E( Z+ t; F  x
- Thương Ca 4 (13/12/1972)
2 m, t& f1 ~. n: g3 I5 S- Thương Ca 6 7 _: ?* t  X" s0 U3 g% B4 P
- Thương Ca 8 6 X7 J" \% ~$ O) H5 {& l
- Thương Ca 9: Tiếng hát Thanh Tuyền - Giao Linh - Phương Dung - Trúc Mai 24-10-74
9 R" _: _# x  v7 h
( }8 w* H; q: [0 q14. Băng nhạc Dáng Xưa: (p.3) 6 }( H" l& C9 U+ U0 K0 E; p: [
6 w/ b+ u9 s7 \: L# E
- Băng nhạc Dáng Xưa (1972) ' l& }! j0 o& a7 p$ d( K* K: M
4 h8 H# l) e9 m9 }8 u4 Y* v: {; U
15. Băng nhạc Thanh Thúy: (p.3)
6 E7 w' A$ ~: ^0 z0 i, H
2 W! f% n2 T- V- Thanh Thúy 1: / E; N* m4 d, `. {: h2 K5 J
- Thanh Thúy 2: Khúc nhạc tương tư
* @# I7 s' L$ f1 j& Z+ t0 Z/ D- Thanh Thúy 3: Tình Buồn " x6 e6 H* b. l( p
- Thanh Thúy 4:   r- E6 M+ r+ B- J% [! _
- Thanh Thúy 5: Về nguồn
& f5 b3 B! S2 o5 q- L) g6 Y- Thanh Thúy 6: Tiếng hát Thanh Thúy
2 G# B6 {  c; r0 k' b8 @- Thanh Thúy 7: Tiếng Hát Thái Thanh
( R$ i& W# R$ O( \, x) J  w' v- Thanh Thúy 10:
+ a5 [' W/ c0 N' C! R/ K% M2 W- Thanh Thúy 11: + i- w4 _% M+ a% t* A3 _  B
- Thanh Thúy 12: Tiếng hát Thanh Thúy
' V( z( y# H6 l* v, Y$ X- Thanh Thúy 14: . O3 I: Z! q4 V% n/ @% i; ]6 O
- Thanh Thúy 16: ) f2 r, O1 n+ E' _
- Thanh Thúy 17:
5 d" I/ U$ \" n/ ]6 V- Thanh Thúy 18: 4 j4 e5 u: Y' j
- Thanh Thúy 22: % v$ t8 N! R9 v
- Thanh Thúy 23: & ~1 u: \, @" t4 V9 W5 V
- Thanh Thúy 25: Tiếng hát Thanh Thúy / |! Y5 w- b0 Z! o
- Thanh Thúy Đặc Biệt 4 R- d5 k& u, Y+ [: r( S  E# G
- Trường Hải 5: Tiếng hát Thanh Thúy
+ r5 b3 V" w6 K( d  D: \- c+ i: m$ L7 V+ y9 d9 O

* b2 v7 m/ M) [( T; A& v" ?16. Băng nhạc Âm Nhạc Nghệ Thuật (p.4) ) T+ U# S+ k& q0 w2 Y, o$ g; A

! A: o+ Y9 t+ I5 M. k3 `- Chương trình Âm nhạc Nghệ Thuật 3: Chủ đề Những chuyện tình không HỐI TIẾC
; v& z; e" b3 P9 C- Chương trình Âm Nhạc Nghệ Thuật 4: chủ đề Những chuyện tình không SUY TƯ
: d2 f4 U* j/ I0 S) P% _- Chương trình Âm Nhạc Nghệ Thuật số 5: Những chuyện tình không Đam Mê
8 X) t( J; T1 x  j3 P; }- Chương trình Âm Nhạc Nghệ Thuật số 6: Nhạc Chọn Lọc 8 Q0 g* D' M7 ^* F3 h
- Chương trình Âm Nhạc Nghệ Thuật số 7: Máu và Nước Mắt 3 k7 |9 J2 ~) S* Q& h4 ~
- Chương trình Âm Nhạc Nghệ Thuật số 8: Quê Hương và Chiến Tranh   {8 ]4 T1 L, N% f8 U; f
- CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC NGHỆ THUẬT 11: chủ đề Nhạc hòa tấu khiêu vũ
, t& V8 Z% s7 @# A( l; i. G& [, O3 h- CHƯƠNG TRÌNH NHẠC TUYỂN TÂM ANH * N$ R8 v5 z8 [' w! s. h
0 A* e' ~' E4 D( ^
17. Băng nhạc TÌNH CA QUÊ HƯƠNG (p.4)
0 x& Q+ C" V$ a% |( @6 D3 ~; Y: Y- a1 F
- Băng nhạc TÌNH CA QUÊ HƯƠNG 1: ĐỈNH SẦU TƯƠNG TƯ
6 P' t6 z/ p$ E4 t3 D* l
9 g% |- T7 S5 M. f9 ~- D! E" N18. Băng nhạc Hương Quê (P.4) " y( W9 _& K- I1 p7 R& D& L, r  I9 Z) x
8 y" w) y0 L8 c2 P7 \
- HƯƠNG QUÊ 1: TIẾNG HÁT PHƯƠNG DUNG - Sương lạnh chiều đông
5 l) [7 c3 X% t+ z' y2 k
( ?/ q8 P. W" o" v: [2 f& O# B19. Băng thơ (p.4)
# n# ^4 U; p+ L  l$ p2 n7 g4 A, ^$ d. N1 G) S, p- x& e1 i( o) l
- Băng Thơ Hồng Vân 1: Những bài thơ trữ tình đã đi vào Văn-Học-Sử
5 n# x+ @5 k. y' z, W" k- Băng Thơ Hồ Điệp 1 : Hồ Điệp - Hoàng Oanh - Hồng Vân – Quang Minh
4 J$ ~& {8 a  B1 y  q+ C- Tao Đàn: Giao Duyên Thơ và Nhạc 2 ?. V* t5 r! X# F) m4 @
5 E8 f/ {+ V: r$ s
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 13-12-2012 01:06 |Xem tất
hay qua cam on ban nhe( L6 \0 B1 s/ C) B" a7 Z" ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46

Chủ đề

3

Fan

99

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Thích
275
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
137
Bạn
0
Đăng lúc 13-12-2012 14:44 |Xem tất
20. Băng Nhạc Thanh Tuyền (p.6) 9 |$ i) `$ g) f6 D7 D( s

5 j' Q3 \7 B! R9 d) g5 \5 O/ B- Thanh Tuyền 1
. u% g% R3 Y6 L* B5 F* x) \- Thanh Tuyền 2: Rừng Lá Thấp
/ L+ P- A" l% ^/ Z6 m5 [- ?; F1 c
: n2 T' y+ U( N5 E  Y" J21. Băng Nhạc Premier (p.6) ( P# i  G9 {0 ], b" D+ c
! _: o. m. W* C' ~& F$ [
- Premier 1 6 t8 D1 g! l/ F4 v
- Premier 3: THUỞ BAN ĐẦU (1972)
% E  k- Q( g' n- Premier 4: Kể chuyện tình yêu (1973)
) Q- G! v5 }3 a2 B, m' Q1 k& c4 P. w$ F8 P" v7 N" y0 \. V( m1 M: B
22. Băng Nhạc Hoàng Thi Thơ (p.6) . K8 P4 B; @/ V, B% r5 b

7 r9 W) M/ E) c- p9 @- HOÀNG THI THƠ 1: RƯỚC TÌNH VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG
/ w  h0 {1 n: K+ [- HOÀNG THI THƠ 2: VIỆT NAM NHƯ ĐÓA HOA XINH 9 j+ H' X" s* w
- HOÀNG THI THƠ 3: ĐƯA EM QUA CÁNH ĐỒNG VÀNG
" K- h  C( |& K# m$ T8 m0 B3 J) W! K; I' u8 Q
23. Băng nhạc Diễm Ca (p.7) & ]- M9 e4 ^1 S0 g& O7 ]* h! W. M

1 E3 H' s9 ]5 y+ T5 f, C- Diễm Ca 1
5 a4 ]8 I) j9 i7 W  v* S/ y9 E, ~- Diễm Ca 2
7 n2 \8 i3 l4 k4 k4 ?- Diễm Ca 3 , e" B; T; X( R. j8 r, ~
- Diễm Ca 4
# B/ t/ w% H( C7 i9 D% r0 e- Diễm Ca 5: Thương Quá Là Thương " W& s7 M- m( b0 }
- Băng Vàng Diễm Ca
& n+ [, F9 ~2 O# p: l8 `5 k4 f# l1 f/ b9 R* S$ N
24 . Băng Nhạc Phạm Duy (p.7)
2 k: X: Y2 }0 j: _2 _2 x) F- m- _0 \) n) e( \! T
- Ca Khúc Phạm Duy 1940-1950
+ U6 J: t. v: _9 T* [- Mười Bài Đạo Ca % d+ e7 n2 O5 v$ {' X6 b9 {$ b/ J9 S

3 X. R: F% C8 r$ a3 t8 j8 }- `! b25. Băng nhạc T. N. Đ. (Trần Ngọc Đức) (p.7) 1 s" r7 q1 o2 w9 a
' P- k" W2 l: P
- Chương Trình T. N. Đ. số 1: Hiện Trong Khói Lửa
* |, p" u/ p/ f9 U% H0 C7 C" s' V- Chương Trình T. N. Đ. số 2: Khúc Nhạc Ngày Xanh 4 n4 Z: k* O% n) p5 m" s
- Chương Trình T. N. Đ số 3: Đi Về Phía Mặt Trời ' W/ o1 @# q1 E1 @
- Băng Vàng - Selection: Bóng Tình Yêu $ w8 c! N; t: j" S, n

2 k  M9 K. P7 [
. q% O' s0 C$ W$ @26. Băng nhạc NGỌC CẨM – NGUYỄN HỮU THIẾT (p.7)
, W6 ~$ I' Y" E  M) N/ P+ b% [, F% C4 `5 J6 F8 ?2 p
- NGỌC CẨM – NGUYỄN HỮU THIẾT: 16 Tình khúc Quê Hương
0 t# M7 ~5 g# M  u. d. L8 S- NGỌC CẨM – NGUYỄN HỮU THIẾT 2: 18 Tình khúc Quê Hương Yêu dấu / k9 w) |" ?% O1 V1 K. {+ p9 b
- NGỌC CẨM – NGUYỄN HỮU THIẾT 3: Tiếng hát Quê hương Hòa bình
- Q8 j, G6 k4 T# e& T3 ]5 A' Y2 X8 `
27. Băng nhạc Trường Hải (p.7) 7 J& C+ m8 x& C( O1 j, T5 S2 D& U
4 K6 o  G: N+ e# K. l4 y
- TRƯỜNG HẢI 6
, |9 Y8 U0 l! c$ J. j* s  O. N- TRƯỜNG HẢI 8 $ T7 i6 Y) N( H: o' F4 a6 _2 u
- TRƯỜNG HẢI 9
0 ~" o0 N5 F! A- TRƯỜNG HẢI 10
% u! P7 }! U8 q- TRƯỜNG HẢI 16: Chương Trình Nhạc Không Chủ Đề
! E6 Z. v- o2 L" S& o$ k- TRƯỜNG HẢI: Nhạc tuyển Khiêu Vũ % x3 {: C* \6 O. g+ y; y

: E' W# P7 j/ j$ _" h28. Băng nhạc Việt Nam Nhạc Tuyển (p.7)
3 M& @* w% y/ b- g5 n- R& y# |
/ O8 G$ L. K' s- Việt Nam Nhạc Tuyển 5 - AVT ; F$ U; T: y6 p& w9 d
/ [% K+ v8 }6 w* E
29. Băng nhạc Đỗ Lễ (p.8) ) p& c% g4 r& R0 a) d

2 f' r; Q& d! N( E- Đỗ Lễ 2: Trên Đỉnh Tình Yêu 2 W: E+ l  G3 T; q
- Đỗ Lễ 3: Những Tình Khúc Tuyệt Vời
* }- x2 j& M7 ~; ^9 v/ G$ _/ D/ a2 a
30. Băng Nhạc Nguyễn Đình Toàn (p. 8) ) K* x# t4 b) C& L
' ^+ j* \) G( x% t1 x, }
- Chương trình nhạc chủ đề NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 1: Tình ca Việt Nam (1970) . ]4 M7 g6 A# R' @' N5 p

, G0 j7 M/ T* ~# G$ B, i31. Băng nhạc Nhật Trường (p. 9)
1 t9 |5 s4 |' z' I" J5 Y1 x5 r( k
. k$ Y& e) t7 B8 C- tiếng hát Nhật Trường
9 K( l5 Y. m. ?6 \/ p- Nhật Trường 10
" I) i) h2 j- \0 P- Nhật Trường 11
  C4 R0 V$ X$ s$ `3 R( l0 G' ?- Nhật Trường 12
; C& Q3 h. ?* S# Y5 e* m" Y8 F2 v  [2 C2 r( k  I, r
32. Băng nhạc Chương trình Việt Nam (p. 9)
5 ]6 D. y7 I4 n/ \- C; u+ P
7 y! Y- U" i0 H4 K" x- Chương trình Việt Nam 1: Miên Đức Thắng và Tiếng Hát Việt Nam
( ?( d, G! X: m. B- Chương trình Việt Nam 2: Thương quá Việt Nam 4 P* ?% I7 Q0 x6 Y
- Chương trình Việt Nam 3 - Rạng đông trên quê hương Việt Nam   w$ Q4 |% W, _  H
# W+ l* o% D. U8 b4 q9 Z
33. Băng Nhạc Chế Linh (p.10) ' l4 ^' d$ T8 _% j

+ `0 o9 O6 `* y- Chế Linh: Tình Bơ Vơ
5 H) G' x2 C4 N0 ^* O  H  P- Chế Linh 1: Tiếng hát Chế Linh
; ^: j7 h; R) D! f7 X3 {: `- Chế Linh 2: Tình Khúc Đoạn Trường
" @: [8 Z1 ^6 H5 l- Chế Linh 3: Tiếng hát Chế Linh
( I+ p: u( ]! l1 d* \8 U) \- Chế Linh 4: Xin Yêu Tôi Bằng Tình Người 9 o5 h+ M# D9 M" A/ K0 Z8 A! ]; e
- Chế Linh Tuyển 8 i0 V- \. @9 L; J5 G& o" O& L7 S/ V1 g
$ H: c% {; }' r# `6 o+ ?2 `
34. Băng nhạc Uyên Ương 1 (p.11)
( ]+ {+ ?% u. V  ~/ Y: V1 H
- @' R# {$ c4 d. i/ p  p- Uyên Ương số 1 & G* j2 ?! {7 u  w

. @# v$ ^, J* E) G35. Băng nhạc MÂY HỒNG (p.11)
# _% \- y$ p7 J  ?8 i, \" x/ Y1 J9 s- _* c( ^
- MÂY HỒNG 2: 18 Tuyệt phẩm Trữ Tình 8 u% ^2 L7 s4 W! z) [( f
- MÂY HỒNG 8 6 B% n' c) v$ B( d
- MÂY HỒNG 9 " N- `0 E5 ~: W, e: _8 F
- MÂY HỒNG đặc biệt 2
8 A$ `% N! v- }5 @! ]# n" V$ r! D( H! d* r
36. Băng Vàng (p.11) & h: K$ r" Q8 L! W
8 W8 H. i! O  b4 \
- Băng Vàng số 8: Tiếng hát Như Thủy - F$ v. j$ _! u* `

: K* s7 B, v' j8 P1 x  h2 V7 D9 F3 j: L9 x
37. 17 tình khúc Phạm Duy-Đỗ Lễ-Y Vân-Trịnh Công Sơn (p.12)
! x6 v6 h/ J, D, \' n/ ]) \) z+ u/ {# Y: V
38. Băng nhạc NHẠC TUYỂN 1955 - 1965 (p.12) 9 B1 L: ~/ o0 }  L% D4 n1 D
1 o( o' T& m! L7 D
- NHẠC TUYỂN 1955 – 1965 , `( z& E% K, I* \& ?; _# S& z& q
3 T& `( B  v) J# d/ L$ Q
39. Băng nhạc ANH NGỌC (p.12)
9 \; l3 r" Y1 c: E
( v8 ~2 j" z" }( R- ANH NGỌC ! e& i0 e# h: _9 N* J) l
- ANH NGỌC 1 9 O" L6 ^+ V' z3 c% _1 X' Q9 |
- ANH NGỌC 2 9 B% j5 @2 J* Q+ F" I; y
- Nhạc tuyển Anh Ngọc số 1
  m6 G' l2 N5 m0 {  i/ P" v. {- Nhạc tuyển Anh Ngọc số 3 * U1 ^1 ^9 ]: F1 a3 f
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46

Chủ đề

3

Fan

99

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Thích
275
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
137
Bạn
0
Đăng lúc 13-12-2012 22:15 |Xem tất
40. Băng nhạc Nhạc kịch (p.13). J, V% T2 d, U, L& w  R. u

7 A" W' N' |: K* K1 Q- Nhạc kịch Ả Đào Say của Hoàng Thi Thơ
/ q* s9 P/ R9 X9 W' n" f4 a5 s& [: r" D* W
41. Tình Khúc Ngô Thụy Miên (p.14)9 T+ p$ U+ L( q: e# P  E& j/ h6 K
' {' G0 h1 K3 ^
42. Băng nhạc Kim Đằng (p.16)
, B! ^; R9 l1 F/ ~+ @: q5 J
4 U( o; Q6 C4 ^9 x) x: ^  F5 Y- Kim Đằng 1
- }  }' D3 }+ p+ N+ w) ?' @- Kim Đằng 24 W0 H* C0 o6 ]8 e4 Q
- Kim Đằng 5( s) x7 h/ k* i5 u/ }( u
; ?, y& [/ `" L
43. Băng nhạc Mộc Lan . Kim tước . Châu Hà . Duy Trác (p.16)
+ H& X, d- z1 y5 p" a- P6 T/ S6 n2 H' n
44. Băng nhạc Tuổi Xanh (Kiều Hạnh thực hiện) (p.16)/ U; v4 T! }6 k5 v. u8 f. Q
: }5 R5 x& k# ?- ?5 o0 Q3 M7 O
45. Băng nhạc BẢO THU (p. 17); o" e( C* y% j3 Y$ Y6 P+ r

; n7 M8 y+ W$ Y! l. v5 G46. Băng nhạc TRẺ (p. 18)
4 s2 U! X; k) S1 F) o# \0 s4 e# ^) p9 K) s5 v* a
- NHẠC TRẺ 1: Tiếng hát Elvis Phương
, l6 Q0 B1 Z7 k( @" N' A- NHẠC TRẺ 2( Q8 C! R! t) {8 w% I# ^: X  j
- NHẠC TRẺ 39 I) q+ g$ h: r* f8 h6 m
- NHẠC TRẺ 4& |* G" B: C% U* A4 U9 E5 @# j
- NHẠC TRẺ 5
% ~3 O# \9 F$ Y  Z8 P9 j+ T! V+ ^, ?- NHẠC TRẺ 6: Tiếng hát Thanh Lan" _0 c* U/ L; E+ i$ ^$ h
- NHẠC TRẺ 7: N( @8 U3 U9 ~9 X
- NHẠC TRẺ 8
* j3 J. ?7 _9 K. a; m* X( L- Thế Giới Nhạc Trẻ 1 Kỳ Phát thực hiện) Z  Z& V$ k, ?" P. B3 W0 o% m
- Thế Giới Nhạc Trẻ 2
9 @' {3 A& D# C. V- Băng nhạc Tình Ca Nhạc Trẻ 3
6 U" C1 H0 Y+ c6 s$ |% R# P- m# H- Băng nhạc "Nhạc Hồng”
/ t% H; O5 C  E) @& Y9 J$ m- H+ d) Z& b+ \, H9 y7 b( \% e3 s/ C4 N
47. Băng nhạc HÙNG SƠN 1 (p. 19)% |8 G9 s- R7 S; N
5 V, \7 h- [4 q& c1 B! c
48. Băng nhạc DU CA Việt Nam 1 (p. 19)$ }9 G; s) q1 `9 Z& S
' k8 z& ?$ L5 S
49. Băng nhạc Tùng Giang(p.19)
3 w4 B. v$ O3 X' g& Y! ^1 J! u, u$ l5 m* q
- Sinh hoạt nhạc trẻ Tùng Giang (Băng Vàng Tùng Giang)
* P1 ^, j' C; R- Sinh hoạt nhạc trẻ Tùng Giang 1
. I& `1 {, B1 h- Sinh hoạt nhạc trẻ Tùng Giang 5
( x" V4 K9 D4 Y5 l. t# H  T; r: H0 u( I7 {+ @- n3 ]
50. Nhạc Tuyển Tiền Chiến(p.19)% }7 g* B; ]% D
6 I' B' ^) \' k+ [* T
- Nhạc Tuyển Tiền Chiến cuốn số 9' q8 Q; N. {" x  G9 J. `* K5 u
, F9 ]0 R/ C1 L( R5 U  w: h
51. Băng Nhạc Thanh Lan(p.19). r- I: w$ T& _! n; ?' R$ @

  O7 B' z9 v$ |' |2 K* b: L! _# r- Thanh Lan :Tiếng Hát Xôn Xao Mộng Tình Đầu
; i: ]5 p% U3 c  G; h6 I$ D6 Y2 F, q/ K6 f' R
52. Chương trình nhạc yêu cầu (p.21)* ^6 i* |; Q7 J( Q2 z

6 F$ ^" ?4 g2 v, C2 k" f- Nhạc Vàng 2$ h' R. b: v" K; c. {7 }, H

9 ~& e; I4 r! `: ~; }) W8 |53. Băng Sóng Nhạc (p.23)3 d1 K3 X6 e9 ^- m
. S1 D  L. E" n- Q
- Sóng Nhạc 6: Tiếng hát Phương Dung
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46

Chủ đề

3

Fan

99

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Thích
275
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
137
Bạn
0
Đăng lúc 13-12-2012 22:16 |Xem tất
Bài được yeunhacvang sửa lúc  13-12-2012 22:18 9 T7 O! e- O; Y) C3 f

# b: o! b3 `$ S* V" B. o1 s* SNội dung từng chương trình theo mục lục trên.( u; W; D. ~. f

5 n- R$ }  `# S$ ZSƠN CA là Chương Trình Nghệ Thuật của nhạc sĩ Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông), được phát hành từ 1970 - 1975, gồm 11 Băng Nhạc: . P# z3 O6 D7 G& j$ o2 t% b7 `

0 d1 M; ?. d) gBăng nhạc Sơn Ca 1: Chủ đề: Những chuyến đi mùa ly biệt
* d" w# d- ~! h: G% h8 ^- h  n; D' Q$ d& Q4 N, D+ C3 O- v
Mặt A
$ w) r; s# [: Q7 ]  e& R9 f" b* ?6 F6 H3 ^
1. Kỷ Niệm Xa Bay (Nguyễn Vũ) Thanh Lan và Anh Khoa
1 \0 t1 [+ {& C' z2. Nhìn Nhau Lần Cuối (*) Elvis Phương # y  N' \6 H; n( c" m( P( @
3. Kể Từ Đêm Đó (Hoàng Trang) Thanh Thúy $ ^; I: R! @0 w) x: o2 B* u
4. Đường Nào Em Đi (Hoàng Nguyên) Lệ Thu
: {0 b$ {4 l; A$ S5. Thoáng Giấc Mơ Qua (Nguyễn Vũ) Thanh Lan và Anh Khoa $ P$ B3 Q$ v1 ?( ?9 Q4 \( Q
6. Còn Gì Nữa Đâu (Phạm Duy) Khanh Ly & n# D8 X' t; n$ b% c0 P) N
7. Đêm Tâm Giao (*) Giao Linh 9 I& ^  w$ S  {
8. Dạ Sầu (Phượng Linh) Thanh Lan
  W- d% @$ \, l$ H3 t# H+ O9. Ga Chiều Phố Nhỏ (Nguyễn Vũ) Anh Khoa   r" K8 V: U5 \3 ^' Q9 Y
6 f  f0 m7 x! x/ ?& O
Mặt B 5 L7 S; X9 L/ i& A) t9 B6 J. o' R; K# L

, u6 B; j: v# U# ?  Z" _- Y. D1. Sao Rơi Trên Biển (Nguyễn Vũ) Thanh Lan và Anh Khoa
# n. G8 N3 h. h7 _! [) A2 L2. Đi Tìm Kỷ Niệm (*) Elvis Phương
' i* X& ~& P+ \! H; \5 U! ]3. Lời Giã Biệt (Phượng Linh) Thanh Thúy ! C/ W5 U1 a7 e" }% B0 A
4. Đường Em Đi (Phạm Duy) Lệ Thu " @4 u( Y& w& c7 A8 F
5. Một Loài Chim Biển (Nguyễn Vũ) Hoàng Oanh và Anh Khoa 4 ?$ G3 w/ V3 ], T
6. Tình Đã Bay Cao (Nguyên Lãng) Khánh Ly " c# Y* M: b" A6 H, z# q
7. Trở Về Bến Mơ (Ngọc Bích) Sĩ Phú
; N* h' `, ]6 J1 s8. Bóng Chiều Xưa (Dương Thiệu Tước, Minh Trang) Thanh Lan
2 [; V' z  a, h8 A: r9. Tôi Trở Về Thành Phố (Y Vân) Tam ca Sao Băng
, H# x3 i+ m- h$ C) p& T% E- S% s4 j2 Q; W/ b( V
Sơn Ca 2: XUÂN 72 - XUÂN HẠNH PHÚC, XUÂN NHỚ NHAU – 7/2/1972 7 a4 S2 d$ a( A

5 Q1 ^4 @9 b% |+ Q! uMặt A: 5 n1 y0 G: Q5 O# t# |0 ?  n

* \9 D7 a, ~2 k( n) s  ?1. Xuân Về Trên Non Non Sông Việt Nam (Văn Phụng) Đức Minh và Toàn Ban
" D# t' M5 k, A: w5 {. ^2. Hái Lộc Đầu Năm (Triết Giang) Thanh Tuyền ca ( U) m! ^4 u8 g. e6 H
3. Chuyện Những Người Yêu Nhau (Đài Phương Trang) Connie Kim ca
" C, z4 j/ P: o* E% K9 z1 o( R4. Ước Nguyện Đầu Xuân (Hoàng Trang) Giao Linh ca 5 j/ `5 i9 k  v" ?/ i
5. Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương) Đức Minh và Giao Linh ca
+ D7 f9 B) J$ l* n( }6. Đầu Năm Đi Lễ (Ngọc Sơn) Hà Thanh ca
9 W$ m% `3 U( Z. F  Y4 G7. Tình Xuân (Tuấn Hải) Connie Kim ca   w3 X6 @2 d2 O+ N! l$ L1 W
8. Mùa Xuân Của Chúng Mình (Lê Kim Khánh) Hoàng Oanh ca 2 i' O! S( X) t' w2 k0 z, Q
9. Nhớ Một Chiều Xuân (Nguyễn Văn Đông) Anh Khoa ca
" O7 O- h) E9 h. g  c# p10. Ước Mộng Đôi Ta (Phạm Vũ Anh Tử) Thanh Tuyền và Phương Đại ca 8 Y! Z  R1 L& o6 M6 S
/ @' j+ P/ n2 f/ q0 Y9 u
Mặt B:
: }6 G( i5 ]1 e, y, `+ D! `, H$ B) C2 F# T$ G: j
1. Gió Mùa Xuân Tới (Hoàng Trọng) Đức Minh và Connie Kim ca
) I# H" s( I" C2. Hải Ngoại Thương Ca (Nguyễn Văn Đông) Anh Khoa ca
, F/ J5 S% V2 }( P% Y3. Mùa Xuân Yêu Em (Phạm Duy, Đỗ Quý Toàn) Lệ Thu ca
1 a2 w9 ?7 `! p+ D, T$ L4. Xin Đừng Trách Anh (Phượng Linh) Hùng Cường ca
0 }8 F" b# Q) P/ g) |5. Anh (Nguyễn Văn Đông) Khánh Ly ca - I+ V7 Q& X; H0 |4 |3 K
6. Mùa Xuân Trong Thư Em (Viễn Chinh) Chế Linh ca
6 g" P. j6 ?& S$ W2 w* {# Y# K7. Phiên Gác Đêm Xuân (Nguyễn Văn Đông) Thanh Tuyền và 3 giọng nữ
0 W9 u& Y2 d- b. C. }8. Dáng Xuân Xưa (Nguyễn Văn Đông) Anh Khoa ca ( t3 N8 Y; {4 S
9. Nữ nghệ sĩ Ngọc Giàu đặc biệt trình bày 7 câu Vọng cổ “CHÚC TẾT” của Đông Phương Tử 3 [/ F# b; w+ h7 q6 \7 L
10. Khúc Hát Mừng Xuân (Văn Phụng) Đức Minh và Toàn ban
7 o( _. {! x# C1 G5 @3 A& v% P- Nhạc Dứt – 8 h+ M9 K7 h8 y5 V& c$ Z! {/ f
* s' P% d' o0 R: Q9 J9 r
Sơn Ca 3: Mừng GIÁNG SINH – Tình Yêu và Thanh Bình 9 N$ N" g0 P3 M: Z
, c# e9 m' @; k# h( {# A! ]% P
Mặt A   b+ G1 y: E5 K" \9 k# G

( w2 y1 C) C) t" M- t3 AGiới thiệu – Tú Trinh
- Q6 x8 M) Z2 K0 o% p! H9 L+ G/ z/ u6 T1 q& u
1. Ðêm Thánh Vô Cùng (Nhạc ngoại quốc- lời Nguyễn Văn Ðông) Hoàng Oanh 4 x4 T/ x/ L( H6 W- t
2. Bài Thánh Ca Buồn (Nguyễn Vũ ) Thái Châu
0 I: T& ]) B8 y7 C, |+ J3. Xin Chúa Thấu Lòng Con ( Nguyễn Văn Ðông) Thanh Lan
8 g% B; A( }7 Q4. Cao Cung Lên (Hoài Ðức - Nguyễn Khắc Xuyên) Thái Thanh, Sĩ Phú, Anh Khoa
3 N2 N* y' X& M- W: x5. Hồi Chuông Nửa Đêm (Nhạc ngoại quốc-lời Phượng Linh) Connie Kim
# l6 E. z& j4 Y# x7 x' ]6. Mừng Chúa Ra Đời (Tô Thanh Tùng) Sĩ Phú ! y, v0 g2 ^& a9 l/ C3 f
7. Ave Maria (F. Schubert - lời Nguyễn Văn Ðông) Thái Thanh : K2 b- {4 E1 ^( }
8. Tình Người Ngoại Đạo (Thùy Linh) Anh Khoa ' ^6 t% N& _3 H4 z  i
9. Ðêm Thánh Huy Hoàng (Nguyễn Văn Ðông) Khánh Ly , G3 L. ~' z4 G0 C. d& {7 c
3 L/ Z: g4 `3 ^0 D
Mặt B:
, ~( j5 n6 ~. g$ e: X% U; E& f
0 N( F1 g0 ~; I- I3 P, w$ j- R7 V1. Mùa Sao Sáng ( Nguyễn Văn Ðông) Giao Linh   n2 ?, G: b0 U9 t
2. Nửa Đêm Khấn Hứa (Tuấn Hải) Hà Thanh + S, i1 x: H' H* d& N" p  `
3. Hai Mùa Noel (Ðài Phương Trang) Anh Khoa
" t9 i+ k2 q, P% ~- x/ T+ Q4. Mầu Xanh Noel (Hoài Phương) Lệ Thu ( K# {7 u8 o4 I8 Z% `) x. N8 G
5. Mùa Hoa Tuyết (Xuân Ðiềm) Uyên Phương
% `) I4 I8 W9 M' ~, }% C9 g6. Ðêm Kỷ Niệm ( Nguyễn Vũ) Thanh Tuyền và Thanh Vũ " Q6 x% c% [9 a6 O7 E
7. Lời Con Xin Chúa (Lê Kim Khánh) Thanh Lan
4 t- d3 ~! v% v6 W  [- j# G8. Bóng Nhỏ Giáo Đường ( Phượng Linh) Giao Linh
: ?& @- R9 I5 O" V' J0 Q9. Dư Âm Mùa Giáng Sinh (Ngân Giang) Khánh Ly , n$ g: O3 H  }- w' I  m

0 H& J! x" Z# ^" [* D  I4 O0 U3 jSơn Ca 5: Tiếng hát PHƯƠNG DUNG
% o5 M1 M6 Z/ y0 J% `* W% c4 q& w2 e$ n/ O( B# I6 k) L2 A
Side A 2 H1 P$ U8 }- x: ~3 j! v
7 Q" T, I) @* O6 T8 W3 N
1. Khúc Hát Ân Tình (Xuân Tiên)
  L; o+ Y2 O6 d/ \; v2. Nỗi Buồn Gác Trọ (Mạnh Phát) 1 z  `% _5 U) ^% b- ]' f
3. Hận Đồ Bàn (Xuân Tiên)
# B7 @6 ~. W7 v4 e0 }5 \4. Thương Về Mùa Đông Biên Giới (Phượng Linh) / M& k( n! v: ^+ j% L9 a! h: D  p8 r9 Z) p
5. Tà Áo Cưới (Hoàng Thi Thơ)
; u: Q( C$ h+ y; [3 g6. Đừng Nói Với Anh (Hoàng Thi Thơ) 5 K# r* Y1 M% b) g3 Y; Q  o
7. Nếu Ta Đừng Quen Nhau (Huỳnh Anh) ! e5 b6 Y: C# I7 q
8. Những Đóm Mắt Hỏa Châu (Hàn Châu) 1 x" V5 q* A) t% X% V
9. Mùa Xuân Trên Cao (Trầm Tử Thiêng)
9 G, f! p2 o( p' R- D5 a' W
9 }8 c6 v; S2 Q! e* W! XSide B 7 K# g+ i# ^1 E8 Q  V0 ?
4 P# Z0 \% H( a3 u
1. Lẻ Bóng (Anh Bằng) 4 n- w# y3 m9 U2 l2 s. H5 y9 e
2. Trước Giờ Tạm Biệt (Hoài An) 0 K# Z  N; U$ \" U7 Q; {# ]
3. Hoa Nở Về Đêm (Mạnh Phát) - B3 Y* p: S. {  f
4. Đố Ai (Phạm Duy)   x: T7 c) V+ q+ a( U( \/ N. r
5. Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Hoài Linh) # ~1 l  H' S  `+ K& }
6. Kể Chuyện Trong Đêm (Hoàng Trang)
; ]& n# S, n: g7 E  R7. Cay Đắng Tình Đời (Phượng Linh) - w# T+ j. y) ?' T! H% P, Z. x9 D
8. Hoa Soan Bên Thềm Cũ (Tuấn Khanh) # l; a$ z# k- v" I
9. Nhớ Người Thương Binh (Phạm Duy) 9 Z9 L% J. @7 ^
" o5 B1 Z) O; z/ _
SƠN CA 6: Tiếng hát GIAO LINH & }/ w8 d0 y, y. ]

+ a% F* f6 {* M) I5 [  TMặt A $ M& U$ r0 M0 Q& J& n. ^

  p1 y* y4 h( n6 m! |1. Giới Thiệu – Tú Trinh
, d9 J. |) y1 m2 s- X( ?3 R2. Nhớ Một Người (Mạnh Phát, Hoài Linh)
' q, p" c9 O- z: _9 R2 m3. Chiều Tha Hương (Hoàng Trọng, Quách Đàm) % I; Z8 i; ^# M- |
4. Bóng Nhỏ Đường Chiều (Trúc Phương) 1 F; M4 L1 A+ [2 }! y
5. Tan Tác (Tu Mi)
* S" y8 S5 o% \% ^; {6. Sầu Gieo Cung Oán (Lê Bình) 9 |, s9 h3 D$ t
7. Thà Đừng Quen Nhau (Tấn An)
! n+ e1 L* s/ q$ v4 k( W8. Chuyến Tàu Hoàng Hôn (Hoài Linh, Minh Kỳ)
- i7 T: C( k" O( W, W9. Giấc Ngủ Cô Đơn (Lê Dinh) 0 R4 L3 g) ^5 H) y0 y7 ?0 z
10. Tiễn Người Đi (Lam Phương) ' k3 d- I6 |( C

+ ^  t8 D9 `; p- i  E( rMặt B
- r/ f' F, w: n- ~6 w* t
1 ?- @3 H! p3 m4 U) L1. Ngày Trở Về (Phạm Duy)
& s$ n4 k& `+ w. U2. Niềm Đau Dĩ Vãng (Phượng Linh) ( {# p9 `' h& Q- }4 b5 B& P0 f
3. Hai Lối Mộng (Trúc Phương) 5 I1 U: _: O4 R/ Y3 e% W- G
4. Ngày Em Hai Mươi Tuổi (Phạm Duy)
- z8 j; T+ \% N) K5. Chiều Mưa Biên Giới (Nguyễn Văn Đông) . P6 n1 U# w( M- Q) D' Y) e
6. Ai Về Sông Tương (Thông Đạt)
. w+ B) g5 m+ i  Y& Z0 N3 V# c( S7. Qua Xóm Nhỏ (Mạnh Phát) ! t, I# `) ~6 m" b+ T/ a% T" C* |
8. Tình Anh Lính Chiến (Lam Phương) 4 _" k$ {" F+ ?% L; C1 X2 b
9. Sầu Lẻ Bóng (Anh Bằng)
6 W% O% S! Z, T$ B7 [
% m$ v, J. ]5 J: V7 u- U1 g3 a  Q( O
* c; e, j: p1 h/ O$ a% B
7 e8 C; p( Z+ S  n$ ^0 {: j0 R4 T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46

Chủ đề

3

Fan

99

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Thích
275
Đăng ký
20-9-2012
Bài viết
137
Bạn
0
Đăng lúc 13-12-2012 22:17 |Xem tất
SƠN CA 7: Tiếng hát KHÁNH LY và Ca khúc TRỊNH CÔNG SƠN
, W' \: {, A  w& j- X& r
, A. h% @8 I1 m, D' ?Mặt A 4 T  v, D; a8 X+ g& M7 r7 f" }
/ |! }2 I( `3 R9 l: c
1. Giới Thiệu – Tú Trinh ' ]1 Q; ^3 L% M+ \4 O+ h2 Q7 Q
2. Tuổi Đá Buồn
, t; j# J. }% k  R3. Tình Nhớ
! z* ~  |% g4 g$ U2 j2 }( Y" w4. Tình Sầu
4 h( i( Z; L0 @' t! C6 a5. Nhìn Những Mùa Thu Đi
* V8 b7 r# d# M9 p2 e. H  f6. Cát Bụi
! ?: T# O8 ]+ }0 I1 O; d7. Cho Một Người Vừa Nằm Xuống
* G: j# k- ?( i2 ]( p8 B8. Thương Một Người
- _$ [& I7 _* n9. Tình Xa ) v2 M3 R; v2 ?3 T6 I
% D! M* t* D: I' ^9 f
Mặt B $ [9 [' F4 M  v9 O! y! L' d
$ u  Z( ~  q9 U1 |0 C9 s
1. Như Cánh Vạc Bay
1 k) e/ }$ q, X2 ^0 y" F* }2. Biển Nhớ
& v  L. U$ Y8 e" a8 ]% F3. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng $ {9 Z  [) C; l9 x. S. g7 d- i
4. Nối Vòng Tay Lớn
0 ^6 V- v; Y9 G& h& r" `; S0 v5. Diễm Xưa
8 v6 l0 U1 a/ ?) o6 n# p6. Ướt Mi   m2 P0 V- i" l( z  q; R, V9 _9 L
7. Gọi Tên Bốn Mùa   z" ^1 `! D9 o! c
8. Hạ Trắng 1 W0 p5 G; e: R
9. Nghe Những Tàn Phai
( x8 n1 z& Q$ H9 k* y/ H: l0 a' ]7 U; G+ O& I/ ]) N; Z' k
SƠN CA 8: Tiếng hát SƠN CA
' ^" `) c7 @. A- `. s
8 s2 f- J! i' \& [' qMặt A
* V. o6 }" |/ B+ f3 t& w& y: Z* I3 M+ Q/ j. \
1. Giới Thiệu – Tú Trinh & @, O( l2 e( E* H& h
2. Hòn Vọng Phu 1 (Lê Thương)
7 L0 g1 I: x2 e& X4 D3. Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Thiên Thư, Phạm Duy)
/ J, s/ |+ t+ I- v5 K: o4. Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội (Hoàng Anh Tuấn, Phạm Đình Chương) 3 k# e. E  U2 l. z0 D& u7 k
5. Bây Giờ Tháng Mấy (Từ Công Phụng) - ?$ o. Q% W7 ^& M
6. Nắng Chiều (Lê Trọng Nguyễn) " V# m8 B$ ], N) _1 Q1 Z$ `4 e
7. Mùa Thu Cho Em (Ngô Thụy Miên)
' s9 I# U  U. c4 W8 E$ |1 M7 Z3 F" j8. Màu Kỷ Niệm (Nguyên Sa, Phạm Đình Chương) / K: u$ J) z) F7 K/ B
9. Anh Đi Chiến Dịch (Phạm Đình Chương)
/ I( \) J, S& N) d10. Hòn Vọng Phu 2 (Ai Xuôi Vạn Lý) (Lê Thương)
  t3 M" J% Z6 m$ d/ ]4 g4 J9 d" R# Q% P
Mặt B
9 d0 O% ^$ H2 _8 y; K2 U0 ~
: D& D% V7 V2 f/ a. J& x6 S' F1. Lệ Đá (Hà Huyền Chi, Trần Trịnh)
' L9 t( J- O7 S' W* U# d2. Tình Khúc Cho Em (Lê Uyên Phương) " f9 x/ z& t- ^4 D
3. Đèn Đêm Phố Nhỏ (Tô Thanh Tùng) ! a+ s  p3 f" h+ Q# b0 m& |0 W* d
4. Ngày Đó Chúng Mình (Phạm Duy) $ U7 b. J1 L# N3 U: e" e  @
5. Đường Xưa Lối Cũ (Hoàng Thi Thơ) & L- P0 `/ ^- y5 h7 u
6. Khi Đã Yêu (Phượng Linh) ) X4 `$ W% T$ z3 g' _6 ^7 a% ]
7. Chiều Cuối Tuần (Trúc Phương)
( {# f+ @- K7 X+ L8. Mộng Dưới Hoa (Đinh Hùng, Phạm Đình Chương)
  }2 I% w8 {* T% S1 ?) L5 A- `9. Hòn Vọng Phu 3 (Người Chinh Phu Về) (Lê Thương)
0 m: C5 A- ?% v/ T, t( n
# R9 h6 `0 |2 F# r, u, @
+ P) D$ {: H- l/ _1 w- K; A0 K  C) wSƠN CA 9 - Lệ Thu và những tình khúc tiền chiến - phát hành ngày 5-11-1974
9 _) v% E, }: D$ k- @: c' n
( b; D, m" y- v7 `7 r$ JA ' i- ~* X, r; `2 m$ {
1. Đêm đông (Nguyễn Văn Thương; thơ: Kim Minh) 8 e" z4 o9 Q  Q2 `6 A/ E# n8 n
2. Thuyền viễn xứ (Phạm Duy) / d7 `/ _# ~% Y6 }& H0 T- R
3. Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn-Từ Linh) 3 I4 _8 y" {) y/ R
4. Bóng chiều tà (Nhật Bằng)
4 \. `5 J  \% |& O, Z9 S: \- Z5. Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy)
) Y8 h" V! Z0 |6. Gợi giấc mơ xư­a (Lê Hoàng Long) . H: n( M% y, X+ b! x$ R
7. Lá đổ muôn chiều (Đoàn Chuẩn-Từ Linh)
0 h: C& Q$ @2 @2 ?8. Rồi mai tôi đư­a em (Trường Sa)
9 }/ a8 t7 V+ L* }# U3 S9. Con chút gì để nhớ (Phạm Duy; thơ: Vũ Hữu Định)
9 {1 q+ a) S. K4 V) \; d
( P# `" p/ T- k% Q" p' G3 B$ V: \* {B 4 n+ C1 J: ~2 Q0 J+ [9 q7 t
1. Ngăn cách (Y Vân)
% }5 P$ n; @# y. |  |; E2. Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa)
. N0 r# K' L# |7 ?1 n' a. u3. Lá thu (Đoàn Chuẩn-Từ Linh) 8 V3 q0 N. D7 K: i0 Q
4. Hận ly hương (Ngọc Long-Anh Hoa)
$ s9 p! d5 z! {5. Tình khúc thứ nhất (Nguyễn Đình Toàn-Vũ Thành An) 3 `2 T$ j3 Q7 M/ Z! Z" o& v
6. Người về (Phạm Duy)
2 s6 r% d7 C% N. Q5 K7. Bao giờ biết tương tư­ (Phạm Duy-Ngọc Chánh)
. z+ {6 u4 E7 D- @8. Tà áo xanh (Đoàn Chuẩn-Từ Linh)
7 C9 ]+ o; P( `" ]% M% K2 p5 y* J, X; {9 s' }+ a

) K# k) Z9 G6 n' }9 d+ oSơn Ca 10: Tiếng hát Thái Thanh và Ban Hợp Ca Thăng Long . O5 V; I. \5 G$ R. L( }% v
; w, |3 L6 o8 L' _
Phát hành ngày 6 tháng 2 năm 1975
' v& L/ e. E9 t; G% g. o( O
. ^: s  E2 n2 i4 I. c) N3 m: t! y% v5 d$ {
Side I ( R( g% \8 c3 D/ E& I

9 L& m* E) I- C- ~! S+ Q1. Các Anh Ði ( Văn Phụng) Thái Thanh
: L# a6 Y& r! X) |2. Nhớ Người Ra Ði (Phạm Duy) Thái Thanh # k* z3 v; P6 D6 t# \9 N* D, Y
3. Sáng Rừng (Phạm Ðình Chương) Ban Thăng Long
% U% I7 q! v! p; n: u% Z& Q4. Về Mái Nhà Xưa (Nguyễn Văn Ðông) Thái Thanh   }% i5 {6 u! U& u$ u4 G6 o
5. Những Bước Chân Âm Thầm (Y Vân-Kim Tuấn) Ban Thăng Long
. T5 ^- b) J" \% z6. Ðêm Ngắn Tình Dài (Dương Thiệu Tước) Thái Thanh ; B# p$ d* L6 D
7. Giã Từ Ðêm Mưa ( Văn Phụng) Ban Thăng Long 3 N! R+ }* m) m8 N' E: E! t, r4 ~' m
8. Hoài Cảm (Cung Tiến) Thái Thanh
% I% k2 N" W6 @+ @1 W, _9 f$ f9. Xóm Ðêm (Phạm Ðình Chương) Ban Thăng Long
" X1 y6 A- y( V: Z* z8 B$ D* y" X- h5 n3 B  R" y7 {8 w$ f. l0 U
Side II . c& p) ?) Y/ W$ K! f7 H) W) D
0 v7 _- a) E) C2 T" {" }1 Y' T
1. Tình Ca (Phạm Duy) Thái Thanh   D0 u1 A# ^. h1 Q* ]
2. Sang Ngang (Ðỗ Lễ) Thái Thanh ( I# {6 b7 E) O9 }# A& U
3. Khúc Nhạc Ly Hương (Lâm Tuyền) Thái Thanh
7 D- }; W- c# J" K1 c4. Hội Trùng Dương : - Tiếng Sông Hương (Phạm Ðình Chương) Ban Thăng Long & a3 k  W; J6 T# }! c
- Tiếng Sông Hương (Phạm Ðình Chương) Ban Thăng Long 2 z% t: |- V/ q
- Tiếng Sông Cửu Long (Phạm Ðình Chương) Ban Thăng Long
2 I) c! `6 u+ Y" _& N) I; S9 p; x5. Mấy Dặm Sơn Khê (Nguyễn Văn Ðông) Thái Thanh 1 V+ N! s8 a1 C
6. Hẹn Hò (Phạm Duy) Thái Thanh 1 X# B; U4 e/ U" x( G
7. Bài Hương Ca Vô Tận (Trầm Tử Thiêng) Thái Thanh , ~3 d9 A$ y) N

; X$ V' u9 ?5 t  o4 \6 A# m" O9 Z. f; c
SƠN CA 11: Tiếng hát PHƯƠNG DUNG- phát hành vào tháng 3 năm 1975
9 k; P$ D, P; B% ~2 o( u( x. q- I; f4 k8 X2 e9 j
Side A ! ]; c; N% r* ~- z+ U4 }2 [/ p/ Y
0 V: J! L6 V# v% E$ d5 X
Giới Thiệu – Tú Trinh
& M6 L( ?$ J' d6 V& `) z1. Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình (Đỗ Kim Bảng-Y Vân) 2 s- V* I7 g4 X
2. Thu Tím Lá Vàng (Vân Tùng)
& G( Z5 `3 A2 l$ ?3. Bao Giờ Quên (Hoài Linh)   r- u& M0 ^5 S2 l; s
4. Nửa Đêm Thức Giấc (Lê Mộng Bảo)
! O1 a' B8 h# \. U5. Chiếc Bóng Công Viên (Phượng Linh) 0 Q' h7 @- J% u4 r/ p" |
6. Chiều Tưởng Nhớ (Lan Đài – Hoàng Phương Trang)
7 Y8 c9 m( B4 y: x! [( b! [) F7. Vọng Gác Đêm Sương (Mạnh Phát) 9 ]8 }# b2 v) l* @: n: B" M
8. Đường Về Khuya (Lê Minh Bằng) - ^5 ~* l1 d  P, {5 R
9. Hai Mùa Mưa (Mạc Phong Linh-Mai Thiết Lĩnh)
! d" J" i7 e3 N
) N. }' J( i! jSide B 8 ~* c5 ^  d* H  j* w

" H9 Q/ J# C: g9 [' K% ~1. Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt (*) 6 ^. J& S( m9 _$ E. L% f
2. Kiếp Cầm Ca (Huỳnh Anh)
/ {/ X' f, N+ A" i3. Lời Giã Biệt (Nguyễn Văn Đông) 7 M7 z& T! I3 \& h, t
4. Mưa Buồn (Minh Kỳ - Hoài Linh) 3 c( Q) C( V: r1 J8 U3 A
5. Đêm Không Trăng Sao (Mạnh Phát) : E- o* f" Y8 X6 J7 b; R
6. Bảy Ngàn Đêm Góp Lại (Trầm Tử Thiêng) ( R' l* y+ ~# }! p, v
7. Còn Thương Nhau Hoài (*)
: B9 r. q  s2 f" V1 p8. Cho Người Vào Cuộc Chiến (Phan Trần)
! b6 K4 s+ }5 p7 Y: y( `+ B5 P( y9. Không Bao Giờ Quên Anh (Hoàng Trang)   R: h2 S4 u( M' R  Z  B

$ Z8 b8 F2 i( r  H4 F0 z& bTơ Vàng 1:
, D  G7 W' s- \8 d1 n1 ~8 Y
& \" L1 }- `1 H- K; S. L! qTình Khúc Lê Uyên Phương - Khi Loài Thú Xa Nhau & Q8 K3 m4 [3 l- V+ S% Y3 H  X
(Lục-huyền-cầm: Phương, tiếng hát: Lê Uyên & Phương, lời bạt: Cung Tiến, 1970)
  D, N) Q0 a) K4 u! J+ ]# |
" S* L! b% ~- c, F: }' ^/ JMặt A: - v5 F/ {/ G' o) ]- @) l/ s- W; T

' H6 ^; o, J' o7 }4 c01. Lời giới thiệu 4 ^/ ?0 h3 I/ g- p
02. Vũng Lầy Của Chúng Ta 9 e* ]4 j% r( L0 }
03. Lời Gọi Chân Mây
6 A; ]) D5 F6 f8 z04. Da Khúc Cho Tình Nhân
, _; z( C- x; y0 u6 [) ]" l05. Chiều Phi Trường
5 w2 F8 s6 n7 q8 O0 Q06. Đá Xanh ; F: n, O3 s4 ]
07. Ngồi Lại Trên Đồi 7 c6 f) M& S7 Q8 N

: \% E4 x& t5 W1 ~" w! HMặt B: - Z7 i6 E( v/ D$ M' I

# c1 K6 A; ~" h01. Tình Khúc Cho Em $ g+ c5 p" s& h" y, p
02. Không Nhìn Nhau Lần Cuối 0 t* k: O) t/ \  I9 R+ [$ l1 t
03. Buồn Đến Bao Giờ / l: J( K' u1 E: V* F3 q7 R" ^7 Z: B
04. Cho Lần Cuối * V. y/ D& ^& g5 i9 e! f
05. Đưa Người Tuyệt Vọng
1 S" D- I. w* R  c. V! }+ E  m06. Hãy Ngồi Xuống Đây
! p7 [! j7 F( e0 K, w8 d7 a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 25-6-2019 13:11