Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 23602|Trả lời: 268

[Vocal] Reference Vocal - Vol.4 (2011)

  [Lấy địa chỉ]

27

Chủ đề

2

Fan

45

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
141
Đăng ký
27-9-2012
Bài viết
73
Bạn
0
Đăng lúc 31-12-2012 09:52 |Xem tất
Various Artists - Reference Vocal - Vol.4 (2011)1 K; X; }* ?& y& J5 o! I
8 @$ \& K3 U" o  K& n9 V! F

8 b2 r8 M' c: R0 p3 \& ]
6 l0 R9 Y& z5 ?  y2 x8 H1 L. [
) g) P/ P  S9 Y  V" ~. M& e& Q$ k, X- p1 y2 y" u4 n

, B  |* F! s8 Z+ ^3 L' ~* y/ U: q0 g5 R" A0 x6 d. P& K
- High Resolution Audiophile Recording CD+ L: J9 ^& b& q
) q7 B5 B/ a: D% f3 k3 f9 o
Track List:   
6 |, g9 y5 u2 A6 |  c) n' e+ i( K9 |$ E0 x4 J, F: D6 z0 P4 W
01. The Look of Love - Saskia Bruin
+ j) \! b2 l( D, j8 A02. The Shadow of Your Smile - Irene Atman6 b$ o) y8 N0 ~: r' l: h9 ^( H. y
03. Mambo Italiano - Annie Sellick: q5 o4 u4 k2 n+ \
04. These Foolish Things - Andrea Superstein
2 ]* W2 e( j3 u. E' n05. It Could Happen To You - Kristin Porter
/ b7 r! P8 e3 _4 ~& ]& n06. Sentimental Journey - Barbara Lusch3 w: P% D% f& m# Y7 b: M6 v
07. Fire And Rain - Yvette Stewart
: c6 n7 }) M' Y: M08. Step Inside Love - Saskia Bruin
. h$ ~# X; x5 j. u/ Z( l1 P5 @09. That's All - Irene Atman: C" T. M4 z1 l
10. I Will - Andrea Superstein. T6 G) m7 Z0 \; q# _4 F
11. An Occasional Man - Margie Nelson
' H5 n7 c. y+ P0 y# p( W' i' w% U12. I Love Paris - Annie Sellick' @9 I2 U% W9 L
13. Don't Let Me Be Misunderstood - Barbara Lusch5 {1 S) Z6 P  s
4 U& G7 a# u3 _; w: g" y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

/ }& w9 G# B5 e0 i2 t" [. ?( g$ D$ {
3

Xem tất cả

16

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
20-12-2012
Bài viết
147
Bạn
0
Đăng lúc 31-12-2012 11:49 |Xem tất
Thank bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 31-12-2012 12:45 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

1

Fan

3

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
11-12-2012
Bài viết
60
Bạn
0
Đăng lúc 31-12-2012 14:06 |Xem tất
cám ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6

Chủ đề

3

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
485
Bạn
0
Đăng lúc 31-12-2012 15:08 |Xem tất
Thanks..................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9

Chủ đề

2

Fan

26

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
36
Đăng ký
8-1-2013
Bài viết
233
Bạn
2
Đăng lúc 13-1-2013 22:26 |Xem tất
thanks for share =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
114
Bạn
0
Đăng lúc 14-1-2013 16:51 |Xem tất
cám ơn bác chủ: Z$ i9 ~1 K! p1 A" v5 j3 ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92

Chủ đề

3

Fan

77

Điểm

Shop free

Thích
362
Đăng ký
14-9-2012
Bài viết
122
Bạn
1
Đăng lúc 14-1-2013 17:26 |Xem tất
thanks bác.......................................
Phong Audio
34D Thủ Khoa Huân phường Bến Thành Quận 1. TP.HCM
Đt: 09876.49449 (a.Phong)
TK Techcombank:140.2158.2863.016 - chủ TK: Nguyễn Quốc Phong
Tk Vietcombank : 007.100.074.0242- chủ Tk; Nguyễn Quốc Phong
<font color="Red">Lưu ý: xin quí khách và a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Thích
0
Đăng ký
4-1-2013
Bài viết
90
Bạn
0
Đăng lúc 14-1-2013 17:43 |Xem tất
Cám ơn bác rất nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
154
Bạn
0
Đăng lúc 14-1-2013 22:11 |Xem tất
Thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 25-3-2018 12:16