Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 9150|Trả lời: 72

[Jazz, Blue...] Emi Fujita - Camomile Smile (2010)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 11:54 |Xem tất
Emi Fujita - Camomile Smile (2010)/ L1 A) v# J( @4 G, X. ]
FLAC | 297 MB | 5% Recovery
) Y5 d& C2 x5 ~2 N- b: [( ?Genre: Easy Listening, Vocal | 2010 | Label: Pony Canyon | MF

) s6 b, Q/ o* I, w/ S" I- r% |' X. D, a" p- p* `

/ ?4 p7 q4 d7 B" m+ `* }- L$ c
8 e$ O( u: h( P- z7 ?3 p  a/ _  D* y

* L% W) ~& y; L4 [2 gTrack List:   6 [3 Q, Q) w( }5 C- x0 R4 ~( e" N
- _/ s7 U5 r" F( L; R
01. Imagine6 W- I6 T* q1 S# N6 m2 @$ S
02. Your Song' s6 f0 a0 }, R) L" r, L
03. Eternal Flame3 |4 p$ V5 U2 I" K
04. Streets of London
. g: ^, `! ], {/ ~/ ^  c. e05. Both Sides Now
0 Q- {! Z. N, q1 P06. I Honestly Love You, ~) Z' @4 ~8 _" ~) z
07. I Believe
$ Y: I1 o# \( b08. Laughter in the Rain- t. J+ m" [- |7 _% U! B+ j
09. Smile: l. `" Z$ z7 J8 I
10. Blue Moon
2 k! D& z, ~) ]! J# h1 b. B7 S; T; z  @5 c11. The Perfect Moment& D, p5 m5 Q% ?- t9 [2 H- S1 E
12. From a Distance9 K) x( o; ]: ?# B; `" H$ k
13. Danny Boy2 i- o7 `1 K, k1 ?

1 j. M9 {) w6 Q9 ^7 c+ R1 M6 {
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
- `8 S+ y+ e1 N: ]  h* b3 A

+ Y3 I& U# D/ c9 V8 e
1

Xem tất cả

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
79
Bạn
0
Đăng lúc 12-10-2012 14:03 |Xem tất
Thanks much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
42
Đăng ký
6-10-2012
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 13-10-2012 21:49 |Xem tất
Nhạc giao hưởng đung La sở thích của Minh8 u& j% D5 i( R# @
Thank
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
9
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
4
Bạn
0
Đăng lúc 14-10-2012 10:11 |Xem tất
thãnh and try
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
20-11-2012
Bài viết
34
Bạn
0
Đăng lúc 21-11-2012 22:21 |Xem tất
các ca khúc đang được yêu thích...múc ngay..thanks bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 22-11-2012 01:46 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-1-2013
Bài viết
16
Bạn
0
Đăng lúc 27-1-2013 19:23 |Xem tất
cảm ơn bác chủ. 0 p" c% n7 p# t' B3 e7 |$ ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-2-2013
Bài viết
34
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 21:42 |Xem tất
thank you.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
22
Bạn
0
Đăng lúc 3-4-2013 14:13 |Xem tất
Thanks bác chủ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-4-2013
Bài viết
5
Bạn
0
Đăng lúc 5-4-2013 14:07 |Xem tất
có muốn xem
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 30-3-2020 15:07