Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 8519|Trả lời: 70

[Jazz, Blue...] Emi Fujita - Camomile Smile (2010)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 11:54 |Xem tất
Emi Fujita - Camomile Smile (2010)+ b2 G8 O" Z( j- R2 I: L- P8 Y
FLAC | 297 MB | 5% Recovery
- Z' }, `3 M2 j, ~" AGenre: Easy Listening, Vocal | 2010 | Label: Pony Canyon | MF
- E& G$ I8 J3 r$ X* U. q
- E" \: k' p( q# H. W" S0 x# `

2 @6 k. J, d( Q3 q% w. p8 l" p9 u' |$ J% o! z  x; Q0 C3 A

/ G) w7 ^4 c8 D3 V4 V; c: D2 R: D! i3 y8 ^9 U3 Y
Track List:   - {6 o. U, \/ t$ ^9 E7 `6 E
" g, @9 ]: V, T/ X7 O5 q9 v
01. Imagine
+ |+ R- w, @$ c  C+ L! V02. Your Song0 a& v. i$ y* b
03. Eternal Flame; {8 M, o7 }# `+ P$ Y8 \4 t2 f
04. Streets of London) \; Y7 `7 V* G9 A3 n" p! Z  s
05. Both Sides Now
( w7 d. [4 {+ A# m3 u7 W$ }06. I Honestly Love You7 N2 U, C9 K0 d
07. I Believe3 F  O. O: G6 R: `1 q
08. Laughter in the Rain- t9 t# p: T7 N& H
09. Smile
/ b/ q  q4 b# ?& z7 T4 g3 K10. Blue Moon+ C7 Y. c  X' }2 J% U
11. The Perfect Moment
) [6 u0 X( b( u) Y12. From a Distance* I1 p" H2 b4 t. r, ]7 M$ r
13. Danny Boy7 e  I& f. \3 q/ z1 o: Z/ x
! f$ y/ K9 l% }; b
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

$ x- |  B9 U# v$ a" q( Y2 ]
5 X. ]( |, O. B" k2 T( s+ c7 ~
1

Xem tất cả

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
79
Bạn
0
Đăng lúc 12-10-2012 14:03 |Xem tất
Thanks much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
42
Đăng ký
6-10-2012
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 13-10-2012 21:49 |Xem tất
Nhạc giao hưởng đung La sở thích của Minh+ Z( A  A4 I' g& @% s( n8 n
Thank
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
9
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
4
Bạn
0
Đăng lúc 14-10-2012 10:11 |Xem tất
thãnh and try
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
20-11-2012
Bài viết
34
Bạn
0
Đăng lúc 21-11-2012 22:21 |Xem tất
các ca khúc đang được yêu thích...múc ngay..thanks bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 22-11-2012 01:46 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-1-2013
Bài viết
16
Bạn
0
Đăng lúc 27-1-2013 19:23 |Xem tất
cảm ơn bác chủ. 8 h3 v( J: E& Y. X/ l7 e! @
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-2-2013
Bài viết
34
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 21:42 |Xem tất
thank you.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
22
Bạn
0
Đăng lúc 3-4-2013 14:13 |Xem tất
Thanks bác chủ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-4-2013
Bài viết
5
Bạn
0
Đăng lúc 5-4-2013 14:07 |Xem tất
có muốn xem
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-10-2019 10:17