Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 16181|Trả lời: 173

[Jazz, Blue...] Various Artists - Women The Best Jazz Vocals

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 12:27 |Xem tất
Various Artists - Women The Best Jazz Vocals (CD 1)- s% s8 O9 q$ W. P/ J& ~  {" [* B

" T( @7 ]( {5 u% t3 Z6 o/ N6 l" ~/ N, E

. _: J" g* v, e" Z5 rFlac Image + Cue | 358 MB | 5% Recovery0 b0 ^* o7 n! ~$ Z! Z
5 Y0 N) F4 ^% c/ h) V; v
Tracklist
# r, p8 ~# R: z. n2 ~5 M1. Diana Krall - I've Got You Under My Skin
: |0 Y7 f( u+ R7 }9 i2. Silje Nergaard - EveryTime  We Say Goodbye# b  }) \& r  u+ c
3. Ruth Cameron  - Something Cool& \' O6 ~$ v/ b# _8 e
4. Dee Dee Bridgewater - Angel Eyes. _8 X3 `* S  k) w* t7 p+ P# F1 n5 ?
5. Abbey Lincoln - Brother' Can You Spare A Dime  h. Q9 i* M6 z
6. Cassandra Wilson - I've Grown Accustomed To His Face! ]2 m: i9 ~5 ^+ h) i* x
7. Diana Krall - Why should I Care
: _: J3 q0 u. i! _$ c0 k8 q: Q2 _8 J8. Shirley Horn - I Got Lost In His Arms8 \% J: r/ U& M! L+ m& I. O
9. Ruth Cameron - One For My baby' A5 m# R0 y& Y) U2 o5 a* h
10. Silje Nergaard - Bewitched, Bothered And Bewildered
4 p$ G1 w/ w8 ]7 J11. Laura Fygi - What Are young Doing the Rest Of Your Life
1 d5 Q4 s- L; b) Z12. Diane Schuur - The Man I Love2 l0 L, \) u- r/ R
13. Helen Merrill - Baby Ain't I Good To You3 X4 \) P9 a$ r3 w  I* O0 d  o3 G

# p: M4 ^: o' o& v% ]
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

$ q0 W5 ~! Q* g. e) ^2 K7 }' p6 P1 D/ S- D
Various Artists - Women The Best Jazz Vocals  CD 2
3 j' a7 ?: P' ^6 o2 {0 J0 K, n1 E0 D
: U. N- ^/ _1 e
6 w. U3 Z3 U: B+ g
Tracklist
/ A3 [* G) f5 [) V0 s7 D
# }* U5 ^  G% `7 U" w1. Misty - Sarah Vaughan4 r4 J( e0 y7 m# i5 \
2. Someone To Watch Over Me - Ella Fitzgerald+ c+ P8 ?  a0 S$ z
3. Mad About The Boy - Dinah Washington8 `5 B. r9 D# t) a" E& D* E
4. Stormy Weather  - Billie Holiday5 X& P. l8 X* k
5. Don't Explain - Nina Simone7 d2 w/ U/ L/ Z6 U0 T
6. Dream Of Life - Carmen McRae
! @2 o/ K8 u9 t) B# O/ x# j' Q7. Where Are You Running ? - Teri Thornton
5 r6 F( ?# J* A" l; d7 t8. September Song - Ella Fitzgerald8 a$ r5 y* W* ^; m8 H
9. Smoke Gets In your Eyes - Sarah Vaughan2 k0 C- r4 c- F, s6 \( J
10. Come Rain Or Come Shine - Billie Holiday
& U* |/ s- R( r( ?11. Cry Me A River - Dinah Washington- v* c/ u7 V) `+ l
12. They Can't Take That Away From Me - Peggy Lee
$ H( c9 s3 s- D7 N13. That Old Feeling - Dorothy dandridge
( w& X& s7 p# m) C14. Tenderly - Anita O'Day' _( b" l! _6 J2 e! T
15. Once Upon A Summertime - Blossom Dearie
& t2 p2 Y5 Y( k3 I# r( F16. I Didn't Know About You - Patti Page
& ?# U+ w  r1 A% H( v0 P$ a) \$ n4 _/ L& R' y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

' |. d# l" @( e& i7 @$ A6 m# p+ p% f6 b/ Y: u. R9 T6 B5 U8 e
1

Xem tất cả

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:32 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:50 |Xem tất

- g# a! W7 t( I7 M! G$ UTks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:39 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

11

Điểm

New member

Thích
9
Đăng ký
29-10-2012
Bài viết
31
Bạn
0
Đăng lúc 27-11-2012 09:57 |Xem tất
thanks bác chủ nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
78
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 09:30 |Xem tất
Thankss for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
74
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 10:48 |Xem tất
thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
28-11-2012
Bài viết
18
Bạn
0
Đăng lúc 28-11-2012 21:20 |Xem tất
thanks bác TA
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
17-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 29-11-2012 10:51 |Xem tất
tks bác chủ
, @! q) i# u! E2 F7 r
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12

Chủ đề

2

Fan

1

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
30-11-2012
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 2-12-2012 11:46 |Xem tất
Cam on da chia se
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-1-2019 11:44