Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 19991|Trả lời: 198

[Vocal] Beautiful Female Voice 1

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 12:43 |Xem tất
Various Artists - Beautiful Female Voice 1 (2007)  
9 }9 n/ }5 V  @0 G9 {9 ^6 g  B7 w+ w3 u) L* m8 w4 ]
& [! n; W1 T+ O5 c0 h6 r/ P% Y

# a& n& I7 z) |6 P- F, m7 u9 M
9 D" _* l, V1 P1 Z% w9 g1 O0 R
/ w% Y- C$ o* ~$ r" |FLAC  | 326 MB | 5% Recovery% c8 [. m+ _: I( K. J+ F6 F5 R
Genre: Audiophile, Easy Listening, Vocal | 2007 | Producer: MF Records | MF

; T7 e) N+ H9 h- ^: G- \9 @- N/ x
& W4 f/ i6 J+ x" B- F+ o  STrack List:   
+ t/ ]- V' k+ `# O& v
' v6 p' L3 T9 e9 T' H4 ^, T01 - Meav - One I Love7 T+ s( _" H" Y* I; L9 v
02 - Noon - Sunny0 P" V# l; t; r& `( S
03 - Rua - Scarborough Fair
6 _3 D9 y: K0 |5 ]2 a" ?04 - Maricel Bedana - Amazing Grace& `. n5 a& v8 e( {( ]$ l9 ?
05 - Dominica - Romeo And Juliette3 y- o5 Q# y8 b! ~# T; a! K  T2 W; h
06 - Dominica - Greensleeves* s: w# t, Q" h2 @& D" M: C
07 - Noon - Tears in Heaven
6 t7 g1 Q% ?% ]5 W) r. _* ]08 - Emi Fujita - Down By The Salley Gardens8 H3 M/ t8 _( X/ D6 b1 h
09 - Laura Pausini - E Ritorno Da Te
% _% n: E# M4 s. }, a10 - Susan Osborn - Beauty And The Beast
8 d- g# S% d9 Y" H$ Q3 U11 - Kate Purcell - Reasons To Leave
' T$ K4 {& L+ J% ~12 - Libera - Walking in The Air* M- d/ ~1 e, p( m% R  `) l& y
13 - Patricia Kaas - Where Do I Begin2 Z* i0 n, W4 f  n1 I8 f* N
14 - Gwyneth Herbert - Grandma's Hands
8 f$ t4 k( P1 N& J% |) s  S( F15 - New Age - Write To The Ocean
; D9 v5 ~9 S7 a: x( _! }. l2 y0 x% s7 Z4 M9 Y
; M, X/ n) m/ S8 A- u# n
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
$ o7 i" q/ I% \/ r5 f
4

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 7-11-2012 23:21 |Xem tất
Cam on bac nhieu nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 16-11-2012 17:17 |Xem tất
cam on bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 16-11-2012 17:17 |Xem tất
thanks alot
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
17-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 10:24 |Xem tất
cảm ơn nhiều.5 g. [" b& M5 e8 Q6 K" @
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 10:34 |Xem tất
CẢM ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 11:00 |Xem tất
Thanks bác nhé) d: [( G* {7 ?; ?3 S+ p9 `
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 19-11-2012 13:19 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
10
Đăng ký
1-12-2012
Bài viết
9
Bạn
0
Đăng lúc 1-12-2012 13:12 |Xem tất
Thank you/ Ráng share nhiều nhạc audiophile nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 6-12-2012 09:41 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-8-2019 00:36