Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 19623|Trả lời: 200

[Vocal] Beautiful Female Voice 1

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 12:43 |Xem tất
Various Artists - Beautiful Female Voice 1 (2007)  
7 V& g1 a0 }0 r& _# c3 F4 T: F% _' g, Q7 \1 p( a; h

! S) ]! E6 g" w/ B  h' d+ N( b3 _6 y! [9 p

: Z8 x) t0 I7 t  O
4 G! h- |) R! q% U2 \' mFLAC  | 326 MB | 5% Recovery$ B3 j# O/ d- Y
Genre: Audiophile, Easy Listening, Vocal | 2007 | Producer: MF Records | MF
2 l6 r( G) o: i8 g6 t/ R, Q
! i. |5 C. A/ I. E7 B; _
Track List:   
( \4 w8 P3 L; \* q- ]9 L! K7 Q# s: j; Z& }0 }" g: X7 M: E9 M
01 - Meav - One I Love
: [: k3 |) }" f9 p+ ~02 - Noon - Sunny
9 |% J6 c( P; t03 - Rua - Scarborough Fair
: F4 x1 Q5 ~3 ~* g  J1 s04 - Maricel Bedana - Amazing Grace
2 |+ O: \" s1 n: c5 M* r05 - Dominica - Romeo And Juliette
; \7 [4 d# s- d* R" X+ |06 - Dominica - Greensleeves
2 Y% U: F6 |/ b9 ]2 G  b07 - Noon - Tears in Heaven  x: t+ ~% j- `. X: _+ T
08 - Emi Fujita - Down By The Salley Gardens
* w: l4 I- {$ V  Z09 - Laura Pausini - E Ritorno Da Te
# a5 _* a" w9 N  y) e0 p10 - Susan Osborn - Beauty And The Beast4 M4 f: \3 R( h+ _
11 - Kate Purcell - Reasons To Leave: K' W- M3 j) T8 a. u0 D& G7 w
12 - Libera - Walking in The Air
& i& w: V% R0 k2 P8 n5 n3 S13 - Patricia Kaas - Where Do I Begin$ v' Q( y" P0 t4 S! o% ^! f
14 - Gwyneth Herbert - Grandma's Hands
: J) A4 Z8 H( v, S$ m' [15 - New Age - Write To The Ocean
0 a  e& e. r% O& n
  ?! e. |% C, t" R9 g( m! C% }
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
1 ~2 M( b  c" J4 h. S1 x: O
4

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 7-11-2012 23:21 |Xem tất
Cam on bac nhieu nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 16-11-2012 17:17 |Xem tất
cam on bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 16-11-2012 17:17 |Xem tất
thanks alot
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
17-11-2012
Bài viết
12
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 10:24 |Xem tất
cảm ơn nhiều.
  [/ N1 Y0 |3 @. y0 m
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
15
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 10:34 |Xem tất
CẢM ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
32
Bạn
0
Đăng lúc 19-11-2012 11:00 |Xem tất
Thanks bác nhé
, G! |* y, b. i) L" A
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 19-11-2012 13:19 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
10
Đăng ký
1-12-2012
Bài viết
9
Bạn
0
Đăng lúc 1-12-2012 13:12 |Xem tất
Thank you/ Ráng share nhiều nhạc audiophile nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 6-12-2012 09:41 |Xem tất
CẢM ƠN BÁC !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-5-2019 13:59