Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 23920|Trả lời: 258

[Vocal] Beautiful Female Voice 2

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 12:44 |Xem tất
Various Artists - Beautiful Female Voice 2 (2007)  
* ]6 g4 V& z5 W4 F
- [4 }: o5 r; Q
+ K) r/ d2 ^% ]3 c) c0 h' J( e. R, P+ ^1 S' |: D6 U& \

7 \4 K9 _6 D# v9 N# r; }' `' r
. X, |# M8 V) p5 h/ ?% k! W6 BWAV  | 615 MB | 5% Recovery2 g5 p' s; B+ w  D
Genre: Audiophile, Easy Listening, Vocal | 2007 | Producer: MF Records | MF
. e! c2 W  n" Y4 N5 L5 m/ `! S' F* a
Track List:   5 t! H' v& r1 f/ S4 J% k) K* C9 [

$ Q% s6 f9 D7 M01 - Lzzy - The Last Rose Of Summer) y2 Z& h. r* b# ?/ ?4 ~* j4 K
02 - Kate Purcell - Only You) X8 B! ^) |) M! z
03 - Chie Ayado - Tennessee Waltz* k" l5 M; z# U  C% o$ J
04 - Snow Rose - Stories* K( G) |5 t* b% [) g$ D( W
05 - Jheena Lodwick - I'll Always Love You
8 W# t/ r& i9 v/ a06 - Radka Toneff - The Moon Is A Harsh Mistress0 T' x" X  o  Q4 U8 N& i
07 - Etype Jazz - How Deep Is Your Love
% Z: S4 Q3 Z1 ]1 U( ]08 - Dominica - Liberation
+ h7 _# v/ _! V! X) _09 - Toni Braxton - Let It Flow
2 t8 V4 R. h( A2 K3 M10 - Janis Ian - All Roads To The River' T# u$ b& |& m: b' y3 f
11 - Dominica - Exil
1 \; B8 Y+ G3 v9 x) f12 - Jheena Lodwick - Emerald City4 M! g& n6 k+ P9 Q& D
13 - Patricia Kaas - Autumn Leaves
+ ?5 v+ v5 {& y1 |14 - Jheena Lodwick - All My Loving
/ D7 e  i9 ?: C1 D! f( J, e% }% Z  Z15 - Kari Bremnes - Sov Du Eller
6 R# |) A- Z; H# Y# A+ P
% F- c3 Q, Q" o# \+ F
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0 J  N  [+ ^+ x
" J9 U9 O% _0 ?! V9 S5 \! B) ^
4

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
22-10-2012
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 22-10-2012 16:24 |Xem tất
Cám ơn bác, nhưng không có ảnh bìa nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
48
Bạn
0
Đăng lúc 31-10-2012 15:00 |Xem tất
album rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
5
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
1
Bạn
1
Đăng lúc 31-10-2012 21:15 |Xem tất
Thanks bác cái nào ;)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
7
Đăng ký
15-10-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 2-11-2012 19:10 |Xem tất
album hay quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
884
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 2-11-2012 22:17 |Xem tất
Tks bác, Album hay quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 7-11-2012 23:20 |Xem tất
cam on bac nhieu nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

1

Fan

3

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
11-12-2012
Bài viết
60
Bạn
0
Đăng lúc 13-12-2012 10:36 |Xem tất
cám ơn bạn nhiều
6 G4 i; t& J# j7 R
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
48
Bạn
1
Đăng lúc 14-12-2012 16:29 |Xem tất
cảm ơn bác nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-12-2012
Bài viết
5
Bạn
0
Đăng lúc 18-12-2012 21:28 |Xem tất
cám ơn bác chủ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 30-3-2020 13:00