Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 19487|Trả lời: 239

[Vocal] Beautiful Female Voice 2

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 12:44 |Xem tất
Various Artists - Beautiful Female Voice 2 (2007)  
' a! [3 p' W& N# Y) Z
( i; D2 L0 u8 a% d, s  i6 S4 ~
! i0 d' ?$ ^1 Q0 p% J! O( Z8 R( \( b; I
, ], b* @0 Z! d) r: @

6 L: ~, f! d( P* B3 gWAV  | 615 MB | 5% Recovery
* l) g2 J$ a% ~4 }- J+ m. bGenre: Audiophile, Easy Listening, Vocal | 2007 | Producer: MF Records | MF

" f3 j+ v& R( C7 ?Track List:   # P5 q5 ]5 S  o+ X4 |" |8 n$ S
# d  u& s' O; e1 D' g( t
01 - Lzzy - The Last Rose Of Summer
- \9 o, W, K# u* W1 E02 - Kate Purcell - Only You# V3 Q/ S* M4 M+ c1 n
03 - Chie Ayado - Tennessee Waltz+ ]' b" V$ X* P7 h/ E! s
04 - Snow Rose - Stories
8 W: S+ R' j+ p5 O05 - Jheena Lodwick - I'll Always Love You
. u+ D& O) L! B5 e' d6 T06 - Radka Toneff - The Moon Is A Harsh Mistress" p- n, l9 A, ~4 i# @
07 - Etype Jazz - How Deep Is Your Love
! W3 r5 C4 J, t6 p& [1 s+ [. k6 W08 - Dominica - Liberation
7 F4 D$ h- d; K- G09 - Toni Braxton - Let It Flow' E- C! [4 k) H" c6 y
10 - Janis Ian - All Roads To The River  Q: i9 a# D" d! X. c% g( ~
11 - Dominica - Exil# a1 C" g- X5 {8 i: ^1 y
12 - Jheena Lodwick - Emerald City6 E' C3 C1 U3 F1 ^1 c
13 - Patricia Kaas - Autumn Leaves
6 i0 d) z0 @# J4 ^) ~14 - Jheena Lodwick - All My Loving
$ r5 B& _0 c6 i+ \3 d15 - Kari Bremnes - Sov Du Eller* G2 ~& J. \5 t5 N& X! n' z( Q
$ `6 ~2 V; i4 G. N! A
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
9 m8 n% F9 _* j  x3 ^9 |

8 X; p" r( U0 e$ ?, x
3

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
22-10-2012
Bài viết
2
Bạn
0
Đăng lúc 22-10-2012 16:24 |Xem tất
Cám ơn bác, nhưng không có ảnh bìa nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
48
Bạn
0
Đăng lúc 31-10-2012 15:00 |Xem tất
album rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
5
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
1
Bạn
1
Đăng lúc 31-10-2012 21:15 |Xem tất
Thanks bác cái nào ;)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
7
Đăng ký
15-10-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 2-11-2012 19:10 |Xem tất
album hay quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 2-11-2012 22:17 |Xem tất
Tks bác, Album hay quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 7-11-2012 23:20 |Xem tất
cam on bac nhieu nhieu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

1

Fan

3

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
11-12-2012
Bài viết
60
Bạn
0
Đăng lúc 13-12-2012 10:36 |Xem tất
cám ơn bạn nhiều6 B' t7 F+ {. C9 |0 ^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
46
Bạn
1
Đăng lúc 14-12-2012 16:29 |Xem tất
cảm ơn bác nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
18-12-2012
Bài viết
5
Bạn
0
Đăng lúc 18-12-2012 21:28 |Xem tất
cám ơn bác chủ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 28-5-2018 00:41